Monitorul Oficial
nr. 162/18 aprilie 2000

Publicare
  1.   L. nr.43/12-04-2000 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri și cheltuieli aprobați prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
SE
  2.   D. nr.100/08-04-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/1999 privind modificarea unor indicatori de venituri și cheltuieli aprobați prin bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
-
  3.   L. nr.44/12-04-2000 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
-
  4.   D. nr.101/08-04-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
-
  5.   L. nr.45/12-04-2000 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
-
  6.   D. nr.102/08-04-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
-
  7.   L. nr.46/12-04-2000 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
T
  8.   D. nr.103/08-04-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
-
  9.   L. nr.47/12-04-2000 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
T
  10.   D. nr.104/08-04-2000 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/1999 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
-
  11.   L. nr.48/12-04-2000 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
T
  12.   D. nr.105/08-04-2000 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
-
  13.   L. nr.49/12-04-2000 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
T
  14.   D. nr.106/08-04-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
-
  15.   L. nr.50/12-04-2000 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
T
  16.   D. nr.107/08-04-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
-
  17.   L. nr.51/12-04-2000 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
T
  18.   D. nr.108/08-04-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.200/1999 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1999
-
  19.   H.G. nr.256/14-04-2000 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexelor nr.I/6, I/11 și I/13 la Hotărârea Guvernului nr.331/1999 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenușilor de Pirită" - S.A. Turnu Măgurele, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr.1.036/1999
-
  20.   H.G. nr.257/14-04-2000 
HOTĂRÂRE pentru completarea art. 4 din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1.308/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare - INMA
-
  21.   H.G. nr.258/14-04-2000 
HOTĂRÂRE pentru finanțarea unor cheltuieli privind Rețeaua națională de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării
T
  22.   O. nr.46/07-04-2000 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind prohibiția pescuitului
-
  23.   O. nr.1/13-04-2000 (B.N.R.)
ORDIN privind aplicarea unor comisioane pentru operațiunile de încasări și plăți cu numerar
A
  24.   C. nr.12/13-04-2000 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoarea nominală de 2000 lei
-


Sâmbătă, 14 decembrie 2019, 01:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.