Monitorul Oficial
nr. 407/29 august 2000

Publicare
  1.   O.G. nr.69/24-08-2000 
ORDONANȚĂ pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997
V
  2.   O.G. nr.70/24-08-2000 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
N
  3.   O.G. nr.72/24-08-2000 
ORDONANȚĂ privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri aparținând cultelor religioase din România
A
  4.   O.G. nr.73/24-08-2000 
ORDONANȚĂ privind organizarea în universități a unor formațiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulație internațională
N
  5.   O.G. nr.74/24-08-2000 
ORDONANȚĂ pentru modificarea art. 9 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
SE
  6.   O.G. nr.75/24-08-2000 
ORDONANȚĂ privind autorizarea experților criminaliști
V
  7.   O. nr.491/04-08-2000 (M.T.S.)
ORDIN al ministrului tineretului și sportului privind modalitățile de plată a rentei viagere acordate unor sportivi de performanță
-
Rectificare:
  8.   Decizie nr.3/30-06-2000 
DECIZIE a Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe
i


Luni, 17 februarie 2020, 12:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.