Monitorul Oficial
nr. 188/12 aprilie 2001

Publicare
  1.   L. nr.172/10-04-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
V
  2.   D. nr.230/09-04-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect
-
  3.   D.C.C. nr.62/27-02-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 lit. f1 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare
-
  4.   D.C.C. nr.67/27-02-2001 
DECIZIE referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.179/1999 privind modificarea și completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/2000, precum și a dispozițiilor art. 71, 79 și 80 din Legea nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
-
  5.   O. nr.51/09-04-2001 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr.22/2001 pentru concesionarea unor activități miniere de exploatare
-
  6.   O. nr.58/05-03-2001 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Prescripțiilor tehnice pentru verificarea și autorizarea instalațiilor mecanice sub presiune și instalațiilor de ridicat CR1–2001
-
  7.   Decizie nr.753/04-04-2001 (D.G.V.)
DECIZIE a directorului general al Direcției Generale a Vămilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale și evidența operativă a mărfurilor aflate în zonele libere
A
  8.   C. nr.8/11-04-2001 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2001 (perioade de aplicare)
T


Joi, 17 octombrie 2019, 16:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.