Monitorul Oficial
nr. 470/16 august 2001

Publicare
  1.   D. nr.661/13-08-2001 
DECRET privind recunoașterea în funcție a unui cleric
-
  2.   D. nr.662/13-08-2001 
DECRET privind recunoașterea în funcție a unui cleric
-
  3.   D. nr.663/13-08-2001 
DECRET privind recunoașterea în funcție a unui cleric
-
  4.   D. nr.664/13-08-2001 
DECRET privind recunoașterea în funcție a unui cleric
-
  5.   D.C.C. nr.169/22-05-2001 
DECIZIE privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale
-
  6.   D.C.C. nr.172/23-05-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 505 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură penală
-
  7.   O.G. nr.26/26-07-2001 
ORDONANȚĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
A
  8.   H.G. nr.751/26-07-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind înființarea Comitetului economic, științific și tehnic mixt consultativ, semnat la București la 19 octombrie 2000
V
  9.   Decizie nr.1.493/10-08-2001 (D.G.V.)
DECIZIE a directorului general al Direcției Generale a Vămilor privind modificarea Deciziei nr. 374/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operațiunile de export, precum și a Deciziei nr. 637/2000 pentru aprobarea Normelor privind procedura de vămuire la domiciliu pentru operațiunile de import și de perfecționare activă
A
  10.   N. nr.3/06-08-2001 (B.N.R.)
NORME pentru modificarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind lichiditatea băncilor
A
  11.   H.G. nr.758/26-07-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 61 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998
A


Luni, 15 august 2022, 04:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.