Monitorul Oficial
nr. 818/19 decembrie 2001

Publicare
  1.   L. nr.703/03-12-2001 
LEGE privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
V
  2.   D. nr.1.005/30-11-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
-
  3.   D.C.C. nr.238/05-07-2001 
DECIZIE referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor art.9 alin.(5), art.13 alin.(1) lit.a) și b), art.18, 20, 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr.102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, aprobată cu modificări prin Legea nr.323/2001
-
  4.   D.C.C. nr.289/01-11-2001 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.29 alin.(1) din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată
-
  5.   H.G. nr.1.247/06-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
A
  6.   O. nr.342/31-10-2001 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării și implementării politicii industriale a României și a planului de acțiune aferent
-
  7.   D.C.S.J. nr.VI/15-10-2001 
DECIZIE
-


Duminică, 08 decembrie 2019, 23:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.