Monitorul Oficial
nr. 19/15 ianuarie 2002

Publicare
  1.   L. nr.764/29-12-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizării Complexului Sportiv Dinamo București
T
  2.   D. nr.1.107/28-12-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2001 pentru scutirea de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal a unor bunuri din import necesare în vederea modernizării Complexului Sportiv Dinamo București
-
  3.   L. nr.766/29-12-2001 
LEGE pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
V
  4.   D. nr.1.109/28-12-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea municipiului Alba Iulia Oraș-martir al Revoluției din Decembrie 1989
-
  5.   L. nr.769/29-12-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
V
  6.   D. nr.1.112/28-12-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome
-
  7.   L. nr.771/29-12-2001 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere
SE
  8.   D. nr.114/28-12-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.137/2000 privind modul de acordare a sumelor de bani reprezentând ajutoare și plăți compensatorii de care beneficiază, potrivit legii, cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere
-
  9.   L. nr.772/29-12-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987
V
  10.   D. nr.1.115/28-12-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.52/2001 pentru ratificarea Convenției nr.163/1987 privind bunăstarea navigatorilor pe mare și în port, adoptată la cea de a 74-a sesiune a Conferinței generale a Organizației Internaționale a Muncii la Geneva la 8 octombrie 1987
-
  11.   D. nr.2/08-01-2002 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Cavaler
i
  12.   D. nr.5/08-01-2002 
DECRET pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Serviciul Român de Informații și trecerea acestuia în rezervă
i
  13.   D. nr.6/08-01-2002 
DECRET pentru acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul de Interne și trecerea acestuia în rezervă
i
  14.   D. nr.7/08-01-2002 
DECRET pentru trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării Naționale
i
  15.   H.G. nr.1.314/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice în proprietatea privată a statului și în administrarea Ministerului Industriei și Resurselor pentru Institutul de Proiectări pentru Industria Ușoară
i
  16.   H.G. nr.1.317/27-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
A
  17.   H.G. nr.1.318/27-12-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.4/1999
A
  18.   H.G. nr.1.320/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind înființarea și organizarea Oficiului Național pentru Recrutare și Plasare a Forței de Muncă în Străinătate
A
  19.   H.G. nr.1.321/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în "Programul de dezvoltare a utilităților municipale din municipiul Bacău", județul Bacău, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1.159/1996
i
  20.   H.G. nr.2/10-01-2002 
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei formulate de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pentru vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială "Șantierul Naval" - S.A. Constanța, inclusă în Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat (PSAL)
T


Duminică, 05 aprilie 2020, 07:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.