Monitorul Oficial
nr. 880/6 decembrie 2002

Publicare
  1.   D.C.C. nr.264/15-10-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare
-
  2.   D.C.C. nr.292/05-11-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 17 alin. 11-13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare
-
  3.   O.U.G. nr.167/27-11-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Națională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, și Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002
-
  4.   H.G. nr.1.337/27-11-2002 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
A
  5.   H.G. nr.1.338/27-11-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 15/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație
V
  6.   O. nr.508/933/20-11,25-11-2002 (M.M.S.S., M.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii
-
  7.   Decizie nr.130/12-11-2002 (C.N.A.)
DECIZIE privind difuzarea operelor audiovizuale românești
A


Duminică, 07 iunie 2020, 13:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.