Monitorul Oficial
nr. 898/11 decembrie 2002

Publicare
  1.   D.C.C. nr.307/12-11-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 131 din aceeași ordonanță, introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 53/1997
-
  2.   H.G. nr.1.323/20-11-2002 
HOTĂRÂRE privind elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare
A
  3.   O. nr.381/27-11-2002 (M.D.P.)
ORDIN al ministrului dezvoltării și prognozei privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului interministerial pentru programe și mari obiective de investiții de importanță națională
-
  4.   O. nr.540/20-11-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de tratare a laptelui și produselor lactate destinate consumului uman, provenite din țări sau regiuni unde există riscul de apariție a febrei aftoase
A
  5.   O. nr.910/26-11-2002 (M.T.)
ORDIN al ministrului turismului pentru modificarea Normelor metodologice privind criteriile și metodologia pentru eliberarea licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001
A
  6.   O. nr.911/26-11-2002 (M.T.)
ORDIN al ministrului turismului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului turismului nr. 510/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice
-
  7.   O. nr.1.112/1610/26-11,27-11-2002 (M.A.P.M., M.F.P.)
ORDIN al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului finanțelor publice privind nominalizarea birourilor vamale de control și vămuire la frontieră pentru intrarea/ieșirea din țară a substanțelor care epuizează stratul de ozon
-


Marți, 25 februarie 2020, 05:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.