Monitorul Oficial
nr. 904/12 decembrie 2002

Publicare
  1.   L. nr.656/07-12-2002 
LEGE pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
A
  2.   D. nr.1.018/06-12-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor
-
  3.   D. nr.972/29-11-2002 
DECRET privind conferirea unor decorații
i
  4.   H.G. nr.1.385/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru finanțarea comemorării a 13 ani de la Revoluția Română din Decembrie 1989
i
  5.   H.G. nr.1.386/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Constanța
i
  6.   H.G. nr.1.387/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002, rectificate, ale unor agenți economici care funcționează sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
T
  7.   H.G. nr.1.388/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței pentru finalizarea lucrărilor de reparații și realizarea activităților de pregătire a drumurilor naționale pe timp de iarnă
i
  8.   H.G. nr.1.389/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru lucrări de întreținere, reparații și pregătirea pe timp de iarnă a drumurilor din administrarea consiliilor județene și locale
i
  9.   H.G. nr.1.390/06-12-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 849/2001 privind garantarea de extern în valoare totală de 35.550.000 euro contractat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" pentru punerea în circulație a noilor pașapoarte românești
-
  10.   H.G. nr.1.391/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Maramureș
i
  11.   H.G. nr.1.392/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Harghita
i
  12.   H.G. nr.1.393/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Harghita
i
  13.   H.G. nr.1.394/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru lucrări de intervenție la blocurile de locuințe din orașul Moldova Nouă, județul Caraș-Severin
i
  14.   H.G. nr.1.395/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Ialomița
i
  15.   H.G. nr.1.398/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru județul Bacău, în vederea acoperirii unor cheltuieli de finanțare a sistemului de protecție a copilului și a celui de protecție a persoanelor cu handicap
i
  16.   H.G. nr.1.399/06-12-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în vederea executării unor lucrări de reparații pentru înlăturarea efectelor accidentului tehnic produs la un imobil din municipiul Timișoara, județul Timiș
i


Duminică, 18 aprilie 2021, 12:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.