Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 2002

Întrebări și Interpelări înregistrare în anul 2002

1. Interpelarea nr.11PM/28-01-2002
Referitor la promovarea interesului național.
2. Interpelarea nr.12PM/13-02-2002
Referitor la Legea statutului maghiarilor din afara granițelor.
3. Interpelarea nr.13PM/13-02-2002
Referitor la relațiile de afaceri dintre Compania Națională Poșta Română și Banca Româna de Scont și Banca de investiții și Dezvoltare.
4. Interpelarea nr.14PM/12-03-2002
Referitor la finanțarea asociațiilor și fundațiilor.
5. Interpelarea nr.15PM/13-03-2002
Referitor la declararea municipiului Turda, zonă defavorizată.
6. Interpelarea nr.16PM/20-03-2002
Referitor la transformarea societatii românești într-o societate informațională.
7. Interpelarea nr.17PM/20-03-2002
Referitor la suspendarea temporara a art.1 din Legea 189/1997.
8. Interpelarea nr.18PM/26-03-2002
Referitor la situația restituirii TVA pentru centralele termice de apartament montate cu sau fără autorizație de construcție.
9. Interpelarea nr.19PM/28-03-2002
Incompatibilitatea dintre calitatea de Deputat și cea de Președinte al Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - ROMSILVA.
10. Interpelarea nr.20PM/10-04-2002
Referitor la implicarea premierului în dosarul penal împotriva lui Adrian Tarău și suspendarea din funcție a procurorului Alexandru Lele.
11. Interpelarea nr.21PM/22-05-2002
Referitor la finanțarea sistemului de sănătate.
12. Interpelarea nr.22PM/23-09-2002
Referitor la legalitatea licitațiilor și concesionărilor din agricultura jud.Arad.
13. Interpelarea nr.23PM/19-11-2002
Referitor la repartizarea inechitabilă a volumului de masă lemnoasă care poate fi recoltată în anul 2003, pe categorii de propietate.
14. Interpelarea nr.24PM/20-11-2002
Referitor la normele metodologice pentru aplicarea Legii 507 din 2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități de către persoane fizice.
15. Interpelarea nr.25PM/25-11-2002
Referitor la Proiectul de Ordonanță de Urgență privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare.
16. Interpelarea nr.26PM/27-11-2002
Referitor la eliberarea de diplome de către Prefectura Arad, care atestă strîngeri de mâini cu George W.Bush.
17. Interpelarea nr.27PM/28-11-2002
Referitor la verificările Corpului de control al Primului Ministru la Consiliul local și primăria Municipiului Giurgiu.
18. Interpelarea nr.28PM/02-12-2002
Referitor la preluarea de către Ministerul Justiției de la Camera de Comerț și Industrie a bazelor de date.
19. Interpelarea nr.29PM/02-12-2002
Referitor la strategia de construcție a autostrăzilor în România.
20. Interpelarea nr.30PM/03-12-2002
Referitor la trecerea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" din patrimoniul Ministerului Sănătății și Familiei în cel al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".
21. Interpelarea nr.245B/19-02-2002
Referitor la recorelarea pensiilor și politica în domeniu a Guvernului.
22. Interpelarea nr.246B/19-02-2002
Referitor la pensiile militare.
23. Interpelarea nr.247B/19-02-2002
referitor la situația artiștilor plastici din Cluj-Napoca.
24. Interpelarea nr.248B/19-02-2002
Referitor la situația critică în care se află arhiva istorică.
25. Interpelarea nr.249B/19-02-2002
referitor la aplicarea defectuoasă a Legii Fondului Funciar.
26. Interpelarea nr.250B/19-02-2002
Referitor la reorganizarea judiciară frauduloasă a SC OLIMPIA SA Oradea.
27. Interpelarea nr.251B/19-02-2002
Referitor la abrogarea HG nr.1011/8 oct 2001.
28. Interpelarea nr.252B/18-02-2002
Referitor la procesul de restituire al terenurilor agricole și forestiere.
29. Interpelarea nr.253B/19-02-2002
Referitor la inventarele bunurilor care constituie domeniul public al unităților administrativ - teritoriale din jud.Timiș.
30. Interpelarea nr.254B/19-02-2002
Referitor la tichetele de masă.
31. Interpelarea nr.255B/19-02-2002
Referitor la SC Roman SA Brașov.
32. Interpelarea nr.256B/19-02-2002
Referitor la modul cum au fost gospodărite pădurile în zona localității Babiu, jud.Sălaj.
33. Interpelarea nr.257B/19-02-2002
Referitor la noua Lege a șomajului care consfințește sărăcia.
34. Interpelarea nr.258B/19-02-2002
Medicii de familie - încă o categorie socială defavorizată.
35. Interpelarea nr.259B/19-02-2002
Referitor la protocolul PSD-UDMR.
36. Interpelarea nr.260B/19-02-2002
Referitor la privatizarea SC Bere Timișoara SA.
37. Interpelarea nr.261B/19-02-2002
Referitor la apartamente destinate personalului militar.
38. Interpelarea nr.262B/19-02-2002
Referitor la sancționarea persoanelor din presă care publică neadevăruri.
39. Interpelarea nr.263B/19-02-2002
Referitor la lupta împotriva corupției.
40. Interpelarea nr.264B/19-02-2002
Referitor la unele suspiciuni privind acordarea unor sume importante de publicitate în presa brașoveană.
41. Interpelarea nr.265B/19-02-2002
Referitor la sindicatele Operei Române din Cluj-Napoca.
42. Interpelarea nr.266B/19-02-2002
Referitor la neplata obligațiilor către bugetul statutului de către Regionala CFR Cluj.
43. Interpelarea nr.267B/19-02-2002
Referitor la cazul Băloiu Susana Sanda din Bistrița care a fost omorâtă în 1997.
44. Interpelarea nr.268B/19-02-2002
Referitor la licențele de emisie acordate studiourilor teritoriale ale Societății Române de Televiziune.
45. Interpelarea nr.269B/19-02-2002
Referitor la construcția podului peste Dunăre, zona Galați - Brăila.
46. Interpelarea nr.270B/19-02-2002
Referitor la ignorarea Legii 112 din 1995.
47. Interpelarea nr.271B/19-02-2002
Referitor la trecerea abuzivă a 86ha teren arabil din domeniul public al statului, deținută de Stațiunea de Cercetări Agricole Suceava, în domeniul privat.
48. Interpelarea nr.272B/19-02-2002
Referitor la SC Bere Malț SA Bistrița.
49. Interpelarea nr.273B/19-02-2002
Referitor la falimentarea micilor întreprinzători din agricultură datorită tarifelor impuse prin Ordinul 400 din 23.10.2001.
50. Interpelarea nr.274B/19-02-2002
Referitor la tinerii soldați care se sinucid sau devin criminali.
51. Interpelarea nr.275B/19-02-2002
Referitor la situația sănătății populației din România.
52. Interpelarea nr.276B/19-02-2002
Referitor la privatizarea societăților comerciale cu profil de cercetare-dezvoltare-proiectare.
53. Interpelarea nr.277B/19-02-2002
Referitor la situația privatizării Societății Comerciale Bere-Malț SA Bistrița.
54. Interpelarea nr.278B/19-02-2002
Referitor la incompatibilitatea dintre calitatea de consilier județean sau local și cea de reprezentant al autorității locale în Consiliul de Administrație la societățile comerciale la care este acționar majoritar.
55. Interpelarea nr.279B/26-02-2002
Referitor la Birourile Informare-Recrutare.
56. Interpelarea nr.280B/26-02-2002
Referitor la o tabletă de politician apărută în Cronica Română din 7.04.1993.
57. Interpelarea nr.281B/05-03-2002
Referitor la Poliția politică.
58. Interpelarea nr.282B/05-03-2002
Referitor la Poliția politică.
59. Interpelarea nr.283B/05-03-2002
Referitor la situația privatizării SC Bere-Malț SA Bistrița.
60. Interpelarea nr.284B/05-03-2002
Referitor la cazul Băloiu Susana Sanda.
61. Interpelarea nr.285B/05-03-2002
Referitor la nerespectarea legilor țării și a hotărârilor judecătorești de către Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice - București.
62. Interpelarea nr.286B/05-03-2002
Referitor la înregistrarea telefoanelor ziariștilor.
63. Interpelarea nr.287B/05-03-2002
Referitor la acordarea unui spațiu pentru desfășurarea activității parlamentare.
64. Interpelarea nr.288B/05-03-2002
Referitor la procesul "Țigareta 2".
65. Interpelarea nr.289B/05-03-2002
Referitor la așa zisă spargere a embargoului cu armament impus statelor situate în zone de conflict.
66. Interpelarea nr.290B/05-03-2002
Referitor la nerespectarea prevederilor legale de către unii consilieri locali.
67. Interpelarea nr.291B/05-03-2002
Referitor la prefectul de Cluj.
68. Interpelarea nr.292B/05-03-2002
Referitor la autoritatea demnitarilor și autoritatea Poliției Române.
69. Interpelarea nr.293B/05-03-2002
Referitor la SC ZOOIND Ardealul Iernut.
70. Interpelarea nr.294B/05-03-2002
Referitor la acordarea de facilități persoanelor care au domiciliul în localități rurale aflate în zone montane.
71. Interpelarea nr.295B/05-03-2002
Referitor la nefinalizarea blocurilor pentru tineret T2 și T3 din Cluj-Napoca.
72. Interpelarea nr.296B/05-03-2002
Referitor la situația din agricultură.
73. Interpelarea nr.297B/05-03-2002
Referitor la eliminaea vizelor.
74. Interpelarea nr.298B/05-03-2002
Referitor la vize.
75. Interpelarea nr.299B/05-03-2002
Referitor la retrocedarea pădurilor comunale.
76. Interpelarea nr.300B/05-03-2002
Profesorii - sătui de promisiuni și indexări.
77. Interpelarea nr.301B/05-03-2002
Bolnavii plătesc reforma sistemului sanitar.
78. Interpelarea nr.302B/05-03-2002
Referitor la abuzul unui inspector din cadrul Administrației Financiare a Sectorului 3.
79. Interpelarea nr.303B/05-03-2002
Referitor la posibilitatea cetățenilor de a-si recupera TVA aferentă investiției într-o centrală termică de apartament.
80. Interpelarea nr.304B/05-03-2002
Referitor la OUG 5 din 2002.
81. Interpelarea nr.305B/05-03-2002
Referitor la prevenirea și combaterea activității grupărilor anticreștine, antiumane și antistatale pe teritoriul României.
82. Interpelarea nr.306B/12-03-2002
Referitor la imobile cu stabilitate redusă.
83. Interpelarea nr.307B/19-03-2002
Referitor la SC AIBB/GRIVCO SA.
84. Interpelarea nr.308B/19-03-2002
Referitor la construirea unui releu pe dealul Cetatuia din Cluj/Napoca.
85. Interpelarea nr.309B/19-03-2002
Referitor la "Legea bunului plac pe banii contribuabililor".
86. Interpelarea nr.310B/19-03-2002
Referitor la "IAS-urile nu pot sau nu vor a fi privatizate?"
87. Interpelarea nr.311B/19-03-2002
Referitor la introducerea pe lista monumentelor cu valoare excepțională a bisericii din Cizer.
88. Interpelarea nr.312B/19-03-2002
Referitor la răspunsul domnului Cristian Niculescu, secretar de stat la MAE.
89. Interpelarea nr.313B/19-03-2002
Referitor la elaborarea unor programe școlare noi pentru toate disciplinele de învățământ.
90. Interpelarea nr.314B/19-03-2002
Referitor la situația existentă la SC MOPAL SA Bistrița.
91. Interpelarea nr.315B/19-03-2002
Referitor la perspectiva politicii de sănătate și a politicii de personal a Ministerului Sănătății.
92. Interpelarea nr.316B/19-03-2002
Referitor la SC AUTOMA SRL din Târgu Mureș.
93. Interpelarea nr.317B/19-03-2002
Referitor la deteriorarea situațieie conomice și sociale a populației și numărului mare de partide de pe eșicherul politic.
94. Interpelarea nr.318B/19-03-2002
Referitor la intrarea în țară cu scutire de taxe vamale a importurilor de ouă din Republica Moldova.
95. Interpelarea nr.319B/19-03-2002
Referitor la concesionarea unor suprafețe de teren aparținând Agenției Domeniilor Statului, suprafețe acoperite cu sere, livezi și vii și care nu pot fi privatizate din acest motiv.
96. Interpelarea nr.320B/19-03-2002
Referitor la situația grea din agricultură.
97. Interpelarea nr.321B/19-03-2002
Referitor la situația acordării de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar, în confprmitate cu Legea 9 din 1998.
98. Interpelarea nr.322B/19-03-2002
Referitor la moda de a schimba numele străzilor, în orașe și municipii sau schimbarea denumirii localităților.
99. Interpelarea nr.323B/19-03-2002
Referitor la încălcarea legilor de către unii propietari de oi din Timiș.
100. Interpelarea nr.324B/19-03-2002
Referitor la o nedreptate făcută unui slujbaș al muzicii populare din Banat, profesorul de muzică Nicolae Moacă.
101. Interpelarea nr.325B/19-03-2002
Referitor la sediu administrativ situat în comuna Luica, jud.Călărași.
102. Interpelarea nr.326B/19-03-2002
Referitor la suma alocată, ca investiție Bibliotecii Naționale.
103. Interpelarea nr.327B/19-03-2002
Referitor la situația Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Plătărești, jud.Călărași.
104. Interpelarea nr.328B/09-04-2002
Referitor la uzina Reșița.
105. Interpelarea nr.329B/09-04-2002
Referitor la situația societății Chimica Turda.
106. Interpelarea nr.330B/09-04-2002
Referitor la Legea 145 din 1997.
107. Interpelarea nr.331B/09-04-2002
Referitor la norma de hrană pentru personalul Poliției Române aferentă lunilor martie și aprilie 2002.
108. Interpelarea nr.332B/09-04-2002
Referitor la HG 869 din 3.12.1998.
109. Interpelarea nr.333B/09-04-2002
Referitor la decesul cetățeanului Iorga în urma unui tratament aplicat în arestul IJP Prahova
110. Interpelarea nr.334B/09-04-2002
Referitor la soarta și viața salariaților din fostele IAS-uri.
111. Interpelarea nr.335B/09-04-2002
Referitor la situația îngrijorătoare din multe unități militare.
112. Interpelarea nr.336B/09-04-2002
Referitor la problemele cu care se confruntă Societatea de Avioane Craiova.
113. Interpelarea nr.337B/09-04-2002
Referitor la programele de restructurare a căilor ferate.
114. Interpelarea nr.338B/09-04-2002
Referitor la extinderea și diversificarea serviciului de carduri.
115. Interpelarea nr.339B/09-04-2002
Referitor la atribuirea unui spațiu.
116. Interpelarea nr.340B/09-04-2002
Referitor la o bază sportivă din Galați.
117. Interpelarea nr.341B/09-04-2002
Referitor la starea infracțională din pădurile țării.
118. Interpelarea nr.342B/09-04-2002
Referitor la situația culturilor de toamnă etc.
119. Interpelarea nr.343B/09-04-2002
Referitor la numirea unor conducători de instituții de cercetare pe bază de clienterism politic.
120. Interpelarea nr.344B/09-04-2002
Referitor la procesul penal "Țigareta 2".
121. Interpelarea nr.345B/09-04-2002
Referitor la garanțiile guvernamentale pentru căldură o realitate sau un fiasco.
122. Interpelarea nr.346B/09-04-2002
Concurență neloială a statului în domeniul asigurărilor de sănătate.
123. Interpelarea nr.347B/09-04-2002
Rețetele compensate - din nou doar pe hârtie.
124. Interpelarea nr.348B/09-04-2002
Educația de prevenire a consumului de droguri în școli.
125. Interpelarea nr.349B/09-04-2002
De ce la Arad Monumentul "Libertății" (ungar) și nu Monumentul "Marii Uniri" (românesc)?
126. Interpelarea nr.350B/09-04-2002
Referitor la cele 11 societăți de tip Comcereal și Cerealcom.
127. Întrebarea nr.351A/28-01-2002
Referitor la întâlnirea conducerii PSD de la Sinaia.
128. Interpelarea nr.351B/09-04-2002
Referitor la afacerile dubioase a prefectului de Buzău.
129. Întrebarea nr.352A/28-01-2002
Referitor la verificarea fondurilor folosite în campania electorală a PDSR, PUR și UDMR.
130. Interpelarea nr.352B/09-04-2002
Referitor la discriminarea practicată de unii primari PSD în ceea ce privește repartizarea de sedii pentru partidele parlamentare din opoziție.
131. Întrebarea nr.353A/28-01-2002
Referitor la memoriul domnului Nicoară Gavril, din Cluj-Napoca.
132. Interpelarea nr.353B/09-04-2002
Referitor la memoriul cetățenilor din com.Brăiești, jud.Buzău privind abuzuri grave ale primarului Constantin Dragoe.
133. Întrebarea nr.354A/28-01-2002
Referitor la realizările Guvernului în primul an de guvernare.
134. Interpelarea nr.354B/09-04-2002
Referitor la transformarea Liceului "Bolyai-Farkas" din Tg.Mureș, din liceu mixt în liceu numai cu predare în limba maghiară.
135. Întrebarea nr.355A/28-01-2002
Referitor la bolile cu transmitere sexuală.
136. Interpelarea nr.355B/09-04-2002
Referitor la învățământul preuniversitar cooperatist.
137. Întrebarea nr.356A/28-01-2002
Referitor la transplantul de cornee.
138. Interpelarea nr.356B/10-04-2002
139. Întrebarea nr.357A/28-01-2002
Referitor la obligarea cetățenilor români de a prezenta asigurarea medicală la punctele de frontieră în Ungaria.
140. Interpelarea nr.357B/23-04-2002
Referitor la prezența Avocatului poporului, dl.Ioan Muraru, în cadrul campaniei de mediatizare a propunerilor PSD privind revizuirea Constituției.
141. Întrebarea nr.358A/28-01-2002
Referitor la memoriul domnului Micu Constantin din Călărași.
142. Interpelarea nr.358B/23-04-2002
Referitor la Legea 189 din 2000 privind aprobarea OG 105 din 1999 pentru modificarea și completarea DL 118 din 1990.
143. Întrebarea nr.359A/28-01-2002
Referitor la un împrumut acordat de Banca Europeană pentru finanțarea tronsonului Nădlac - Deva.
144. Interpelarea nr.359B/23-04-2002
Referitor la aplicarea OUG 31 din 2002 în comuna Lețcani, jud.Iași.
145. Întrebarea nr.360A/28-01-2002
Referitor la controlul efectuat la Opera Maghiară de Stat din Cluj Napoca.
146. Interpelarea nr.360B/23-04-2002
Referitor la scandalul FNI.
147. Întrebarea nr.361A/28-01-2002
Referitor la sumele ce se încasează pentru un loc în preventoriul Spitalului Studențesc din Cluj-Napoca.
148. Interpelarea nr.361B/23-04-2002
Referitor la aplicarea OUG 31 din 2002 pe teritoriul jud.Iași.
149. Întrebarea nr.362A/04-02-2002
Referitor la medicii care locuiesc și activează în mediul rural nu beneficiează de nici un fel de spor salarial.
150. Interpelarea nr.362B/23-04-2002
Sistemul public de pensii - între reformă și sincopă.
151. Întrebarea nr.363A/04-02-2002
Referitor la scăderea cotei procentuale efective de finanțare a asistenței medicale primare.
152. Interpelarea nr.363B/23-04-2002
Încălcarea Constituției pentru peticirea găurilor bugetare.
153. Întrebarea nr.364A/05-02-2002
Referitor la finanțarea datoriilor restante ale spitalelor.
154. Interpelarea nr.364B/23-04-2002
Referitor la programul de recorelare a pensiilor.
155. Întrebarea nr.365A/05-02-2002
Referitor la memoriul medicului coordonator TBC pentru jud.Călărași, dr.Dan Nițulescu.
156. Interpelarea nr.365B/23-04-2002
Referitor la mutațiile petrecute în societatea și economia românească după 1990.
157. Întrebarea nr.366A/05-02-2002
Referitor la memoriul medicilor de familie din jud.Călărași.
158. Interpelarea nr.366B/23-04-2002
Referitor la însușirea frauduloasă a patrimoniului Filialei județene a Asociației Crescătorilor de Albine din România - Bistrița Năsăud de către fostul secretar tehnic al filialei, Nicula Vasile.
159. Întrebarea nr.367A/06-02-2002
Referitor la reclamațiile și sesizările sindicatelor din cadrul Operei Române din Cluj-Napoca.
160. Interpelarea nr.367B/23-04-2002
Referitor la Fabrica de Mașini Agricole și Tractoare din Craiova - în pragul falimentului.
161. Întrebarea nr.368A/06-02-2002
Referitor la aspecte legate de aplicarea Legii 133 pe 1999.
162. Interpelarea nr.368B/23-04-2002
Referitor la continua degradare a mediului urmare a unor acțiuni umane insuficient fundamentate.
163. Întrebarea nr.369A/06-02-2002
Referitor la aspecte legate de aplicarea Legii 133 pe 1999.
164. Interpelarea nr.369B/23-04-2002
Referitor la fenomenul corupției în domeniul silviculturii.
165. Întrebarea nr.370A/06-02-2002
Referitor la art.6 al Legii 50 din 1991.
166. Interpelarea nr.370B/23-04-2002
Referitor la acte de braconaj.
167. Întrebarea nr.371A/06-02-2002
Referitor la, când intenționează doamna Ministru să cotribuie la punerea în aplicare a normelor din Ord.68 pe 2001.
168. Interpelarea nr.371B/23-04-2002
Referitor la trecerea în domeniul public al comunei Bratca a secției exterioare Bratca - Spitalul teritorial Aleșd, ca spital comunal de sine stătător cu personalitate juridică.
169. Întrebarea nr.372A/12-02-2002
Referitor la memoriul domnului Nicoară Dorel din Cluj-Napoca.
170. Interpelarea nr.372B/23-04-2002
Referitor la încălcarea libertății de exprimare și independența presei.
171. Întrebarea nr.373A/12-02-2002
Referitor la memoriul domnului Nicoară Dorel din Cluj-Napoca.
172. Interpelarea nr.373B/23-04-2002
Referitor la încălcarea libertății de exprimare și independenței presei.
173. Întrebarea nr.374A/12-02-2002
Referitor la situația centralelor termice de apartament cu sau fără autorizații de construcție.
174. Interpelarea nr.374B/23-04-2002
Referitor la prăpastia dintre acțiunile domnului Năstase și promisiunile privind politica fiscală și bugetară făcute în Programul de guvernare.
175. Întrebarea nr.375A/12-02-2002
Referitor la situația restituirii TVA pentru centralele termice de aparatură cu sau fără autorizații de construcții.
176. Interpelarea nr.375B/23-04-2002
Referitor la situația critică de pe piața alcoolului și băuturilor alcoolice.
177. Întrebarea nr.376A/13-02-2002
Referitor la cetățenii români care sunt absolvenți ai Institutului Pedagogic din Jaszbereny, Ungaria.
178. Interpelarea nr.376B/23-04-2002
Referitor la avionul MIG-21.
179. Întrebarea nr.377A/13-02-2002
Referitor la problema centralelor termice de apartament.
180. Interpelarea nr.377B/23-04-2002
Referitor la fostul prefect, dl.Togănel - președinte PSD Mureș.
181. Întrebarea nr.378A/13-02-2002
Ce măsuri concrete a întreprins MIMMC, de la adoptarea Legii 415 din 2001, pentru a pune în practică prevederile art.14
182. Interpelarea nr.378B/23-04-2002
Referitor la intoxicațiile în masă ale elevilor de la Colegiul Economic "Virgil Madgearu" din Ploiești.
183. Întrebarea nr.379A/13-02-2002
Referitor la repartizarea unui aparat ecocardiograf Doppler color care nu a ajuns la Spitalul Județean Satu Mare.
184. Interpelarea nr.379B/23-04-2002
Referitor la cum se corelează o amendă silvică.
185. Întrebarea nr.380A/13-02-2002
Referitor la laboratoarele de analize medicale.
186. Interpelarea nr.380B/26-04-2002
Referitor la situația marilor datornici din mass-media.
187. Întrebarea nr.381A/13-02-2002
Referitor la data examenului de admitere la Institutul Național al Magistraturii și bibliografia aferentă.
188. Interpelarea nr.381B/14-05-2002
Referitor la SC Cimentul SA Turda.
189. Întrebarea nr.382A/18-02-2002
Referitor la tratatul de la Trianon conform căruia arhivele Transilvaniei aflate la Budapesta trebuiau să fie restituite României.
190. Interpelarea nr.382B/14-05-2002
Referitor la plata recenzorilor din Cluj-Napoca.
191. Întrebarea nr.383A/18-02-2002
Referitor la exploatarea minieră Roșia Montană.
192. Interpelarea nr.383B/14-05-2002
Accizele sar în aer din luna mai.
193. Întrebarea nr.384A/18-02-2002
Referitor la societatea mixtă Euro Gol Corporation SA.
194. Interpelarea nr.384B/14-05-2002
Promisiuni neonorate pentru investițiile directe.
195. Întrebarea nr.385A/18-02-2002
Referitor la localitatea Roșia Montană, jud.Alba.
196. Interpelarea nr.385B/14-05-2002
Referitor la presă care subliniază faptul că Serviciile Secrete Române au întocmit un material din care rezultă că UDMR "joacă cartea Ungariei Mari".
197. Întrebarea nr.386A/18-02-2002
Referitor la exploatarea miniera Roșia Montană.
198. Interpelarea nr.386B/14-05-2002
Referitor la SC Turism Transilvania SA.
199. Întrebarea nr.387A/18-02-2002
Referitor la exploatarea miniera Roșia Montană.
200. Interpelarea nr.387B/14-05-2002
Corupția instituționalizată la nivelul administrației publice locale în Jud.Dolj.
201. Întrebarea nr.388A/18-02-2002
Referitor laexploatarea minieră Roșia Montană.
202. Interpelarea nr.388B/14-05-2002
Referitor la încălcarea dreptului civil al propietarului (consiliul local) în Decizia Civilă nr.626 din 2001, emisă de Tribunalul Caraș-Severin.
203. Întrebarea nr.389A/18-02-2002
Referitor la opțiunea medicilor ori CASMLPTL ori CNAS.
204. Interpelarea nr.389B/14-05-2002
Referitor la nerespectarea art.2, 6 și 68 din Codul Silvic.
205. Întrebarea nr.390A/18-02-2002
Referitor la OG 105 din 1999.
206. Interpelarea nr.390B/14-05-2002
Referitor la conținutul contractelor de concesionare a circ.sanitar veterinare în care nu se respectă normele metodologice privind aplicarea Legii 219 din 1998.
207. Întrebarea nr.391A/18-02-2002
Referitor la privatizarea Societății Naționale "Tutunul Românesc" SA și a SC RAFO SA Onești.
208. Interpelarea nr.391B/14-05-2002
Referitor la construcția unei variante ocolitoare a DN 6 în municipiul Caransebeș.
209. Întrebarea nr.392A/18-02-2002
Referitor la documentația justificativă care a stat la baza emiterii unor ordonanțe de urgență.
210. Interpelarea nr.392B/14-05-2002
Referitor la situația Spitalului din orașul Beclean, jud.Bistrița-Năsăud.
211. Întrebarea nr.393A/18-02-2002
Referitor la aplicarea Legii 112 din 1995.
212. Interpelarea nr.393B/14-05-2002
Referitor la ridicarea ilegală a acreditărilor farmaciilor din jud.Vaslui de a elibera medicamente compensate și gratuite.
213. Întrebarea nr.394A/19-02-2002
Referitor la marii datornici din mass-media.
214. Interpelarea nr.394B/14-05-2002
Referitor la Legea 215 din 2001 a Administrației Publice Locale.
215. Întrebarea nr.395A/19-02-2002
Referitor la protocolul încheiat între PSD și UDMR.
216. Interpelarea nr.395B/14-05-2002
Referitor la sistemul de transport călători din România.
217. Întrebarea nr.396A/19-02-2002
Referitor la reeșalonări ale datoriilor la peste 3500 de societăți.
218. Interpelarea nr.396B/14-05-2002
Referitor la materializarea paragrafului din Protocolul încheiat între PSD și UDMR privind "izolarea elevilor" pe criterii etnice.
219. Întrebarea nr.397A/19-02-2002
Referitor la un abuz comis de judecătoria Buzău.
220. Interpelarea nr.397B/14-05-2002
Referitor la suma de 70 miliarde lei acordată Bibliotecii Naționale.
221. Întrebarea nr.398A/19-02-2002
Referitor la scandalul dintre Casa Națională de Sănătate și medicii de familie.
222. Interpelarea nr.398B/14-05-2002
Referitor la suma de 70 miliarde lei acordată Bibliotecii Naționale.
223. Întrebarea nr.399A/19-02-2002
Referitor la obținerea autorizației pentru desfășurarea unui curs de Informatică (operare și programare).
224. Interpelarea nr.399B/15-05-2002
Referitor la situația societății "Foresta" Nehoiu privatizată "cu cântec".
225. Întrebarea nr.400A/19-02-2002
Referitor la alegerea primarului com.Mândra care s-a făcut prin fraudă electorală.
226. Interpelarea nr.400B/28-05-2002
Referitor la comunicatul emis de biroul de presă al MApN.
227. Întrebarea nr.401A/20-02-2002
Referitor la Combinatul Siderurgic Reșița.
228. Interpelarea nr.401B/28-05-2002
Nereguli înregistrate la licitația privind acordarea dreptului de a tipări manuale alternative pentru învățământul primar și gimnazial.
229. Întrebarea nr.402A/21-02-2002
Referitor la or.Codlea, jud.Brașov care a fost declarat municipiu.
230. Interpelarea nr.402B/28-05-2002
Referitor la situația învățământului nemțeam.
231. Întrebarea nr.403A/21-02-2002
Referitor la terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat.
232. Interpelarea nr.403B/28-05-2002
Referitor la starea deplorabilă a căilor ferate române.
233. Întrebarea nr.404A/25-02-2002
Referitor la fondurile de la bugetul de stat.
234. Interpelarea nr.404B/28-05-2002
Referitor la actele de vandalism la care au fost supuse monumentele ridicate în memoria Mareșalului Antonescu.
235. Întrebarea nr.405A/25-02-2002
Referitor la distribuirea fondurilor de la bugetul statului.
236. Interpelarea nr.405B/28-05-2002
Referitor la neocuparea posturilor scoase la concurs de medicii rezidenți.
237. Întrebarea nr.406A/26-02-2002
Referitor la cetățenii evacuați în mod ilegal din locuințe.
238. Interpelarea nr.406B/28-05-2002
Referitor la neînceperea lucrărilor la Podul de peste Dunăre din zona Calafat - Vidin.
239. Întrebarea nr.407A/26-02-2002
Referitor la ilegalitățile săvârșite la Școala ajutătoare din Huedin.
240. Interpelarea nr.407B/28-05-2002
Referitor la importanța construirii tronsonului de cale ferată, dublă, electrificată Târgu Mureș - Sighișoara.
241. Întrebarea nr.408A/26-02-2002
Referitor la ilegalitățile săvârșite la Școala ajutătoare din Huedin.
242. Interpelarea nr.408B/28-05-2002
Referitor la manualele alternative.
243. Întrebarea nr.409A/26-02-2002
Referitor la memoriul domnului Cătălin Petrencic din "parohia" medicală Mânăstirea, jud.Călărași.
244. Interpelarea nr.409B/28-05-2002
Referitor la interpretarea prevederilor legale privind validarea unor mandate de consilier.
245. Întrebarea nr.410A/26-02-2002
Referitor la personalul neclerical angajat în cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei.
246. Interpelarea nr.410B/28-05-2002
Referitor la executarea proiectului de cale ferată directă și electrificată între Sighișoara - Tg.Mureș.
247. Întrebarea nr.411A/27-02-2002
Referitor la contrabanda de țigări efectuată în România.
248. Interpelarea nr.411B/28-05-2002
Eșalonările la plată - din nou în actualitate.
249. Întrebarea nr.412A/28-02-2002
Referitor la memoriul familiei Șeleu din com.Chevereșul Mare, jud.Timiș.
250. Interpelarea nr.412B/28-05-2002
Statul român profită de pe urma persoanelor cu handicap.
251. Întrebarea nr.413A/04-03-2002
Referitor la memoriul domnului Ilii V. Iurie.
252. Interpelarea nr.413B/28-05-2002
Referitor la memoriul domnului Vlad Horia din Cluj-Napoca.
253. Întrebarea nr.414A/04-03-2002
Referitor la situația Companiei Miniere Remin Baia Mare.
254. Interpelarea nr.414B/28-05-2002
Referitor la situația în care se află Colegiul Național "George Coșbuc" din Cluj-Napoca.
255. Întrebarea nr.415A/04-03-2002
Referitor la memoriul întocmit în numele celor 84 de moștenitori de către domnul Guta D. Anghel din Belciugatele, Călărași.
256. Interpelarea nr.415B/28-05-2002
Referitor la locatarii blocului de locuințe din str.Maramureșului nr.36E din Cluj-Napoca.
257. Întrebarea nr.416A/05-03-2002
Referitor la aplicarea Legii 18 din 1991 și a Legii 1 din 2001.
258. Interpelarea nr.416B/28-05-2002
Referitor la consumul de alcool.
259. Întrebarea nr.417A/06-03-2002
Referitor la familia Flondor care a jucat un rol deosebit în istoria Bucovinei.
260. Interpelarea nr.417B/28-05-2002
Referitor la nr vilelor, caselor de vacanță, cabanelor, pontoanelor și altele asemenea și propietarii lor.
261. Întrebarea nr.418A/06-03-2002
Referitor la unele terenuri din nordul Bucovinei.
262. Interpelarea nr.418B/28-05-2002
Referitor la nerespectarea programului de guvernare privind elaborarea unui proiect de lege de înființare a peste 1000 comune noi.
263. Întrebarea nr.419A/11-03-2002
Referitor la Olimpiada de informatică din jud.Cluj.
264. Interpelarea nr.419B/28-05-2002
Referitor la situația aprovizionării cu apă în comuna SPINENI, jud.Olt.
265. Întrebarea nr.420A/11-03-2002
Referitor la soarta examenului de capacitate.
266. Interpelarea nr.420B/28-05-2002
Referitor la postul de primar rămas vacant în com.Rediu, jud.Iași.
267. Întrebarea nr.421A/11-03-2002
Referitor la memoriul domnului Chiorean Ioan din Cluj-Napoca.
268. Interpelarea nr.421B/28-05-2002
Referitor la aplicarea prevederilor art.58, pct.1 din Legea 215 din 2001.
269. Întrebarea nr.422A/11-03-2002
Referitor la Fundația Corvineum.
270. Interpelarea nr.422B/28-05-2002
Referitor la mai multă exigență la acordarea licențelor pentru efectuarea transporturilor rutiere de călători și la licitațiile pentru adjudecarea traseelor.
271. Întrebarea nr.423A/11-03-2002
Referitor la abuzurile și ilegalitățile comise în calitate de director al Operei Maghiare de Stat din Cluj-Napoca, dl.Simion Gabor.
272. Interpelarea nr.423B/28-05-2002
Referitor la situația "Ziarului de Vrancea" și încălcarea libertății de exprimare.
273. Întrebarea nr.424A/11-03-2002
Referitor la memoriul doamnei Moldovan Letiția din Cluj.
274. Interpelarea nr.424B/28-05-2002
Referitor la abuzurile împotriva ziarului "Opinia" de Buzău.
275. Întrebarea nr.425A/12-03-2002
Referitor la situația domnului Paștiu Nicolae din Sibiu.
276. Interpelarea nr.425B/28-05-2002
Referitor la modul de gestionare a banului public la primăria comunei Hoghiz, jud.Brașov.
277. Întrebarea nr.426A/13-03-2002
Referitor la OUG 17 din 2000 și a Ordinului Ministrului Finanțelor 1026 din 2000.
278. Interpelarea nr.426B/28-05-2002
Referitor la SC Avicola SA din Tg.Jiu.
279. Întrebarea nr.427A/13-03-2002
Referitor la dascălii din jud.Călărași
280. Interpelarea nr.427B/28-05-2002
Referitor la Legea 9 din 1998 privind compensațiile cetățenilor români pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar.
281. Întrebarea nr.428A/14-03-2002
Referitor ls acordarea pensiei pentru muncă depusă și limită de vârstă.
282. Interpelarea nr.428B/28-05-2002
Referitor la cei 30000 de locatari ai Municipiului Turda, jud.Cluj care nu au apă caldă și nici gaze.
283. Întrebarea nr.429A/14-03-2002
Referitor la păgubiții FNI.
284. Interpelarea nr.429B/28-05-2002
Referitor la situația persoanelor problemă socială care nu sunt înscrise pe listele unui medic de familie.
285. Întrebarea nr.430A/18-03-2002
Referitor la unele disfuncționalități privind arhivele instanțelor judecătorești.
286. Interpelarea nr.430B/28-05-2002
Referitor la modul de stabilire a operatorului sistemului național unic pentru apeluri de urgență.
287. Întrebarea nr.431A/18-03-2002
Referitor la Vasile Cerbu, ales consilier local al comunei Petrești, mun.Turda.
288. Interpelarea nr.431B/18-06-2002
Referitor la dizolvarea de drept a Consiliului Local Cluj-Napoca.
289. Întrebarea nr.432A/18-03-2002
Referitor la memoriul domnului Mihai Matula din Dej, jud.Cluj.
290. Interpelarea nr.432B/18-06-2002
Referitor la numărul oficial al elevilor din România.
291. Întrebarea nr.433A/18-03-2002
Referitor la memoriul domnului Damșe Vasile Mihai din Cluj-Napoca.
292. Interpelarea nr.433B/18-06-2002
Referitor la agresivitatea comportamentală a țiganilor.
293. Întrebarea nr.434A/18-03-2002
Referitor la combaterea corupției.
294. Interpelarea nr.434B/18-06-2002
Referitor la construcția autostrăzii Borș-Oradea-Cluj.
295. Întrebarea nr.435A/18-03-2002
Referitor la abuzuri ale unor polițiști.
296. Interpelarea nr.435B/18-06-2002
Referitor la situația irigațiilor în România în anul 2002.
297. Întrebarea nr.436A/18-03-2002
Referitor la reabilitarea luptătorilor în rezistența anticomunistă și restituirea bunurilor confiscate.
298. Interpelarea nr.436B/18-06-2002
Referitor la abuzurile săvârșite de inspectorului general școlar Ștefan Someșan.
299. Întrebarea nr.437A/18-03-2002
Referitor la nesoluționarea memoriului 41153/8899/2001 privind atacarea cu Recurs în anulare a sentinței civile 342 din 24.10.2000.
300. Interpelarea nr.437B/18-06-2002
Referitor la SC TMC SA Filiași.
301. Întrebarea nr.438A/17-04-2002
302. Interpelarea nr.438B/18-06-2002
Referitor la acordarea avizului pentru funcționarea cabinetelor private de medicină de familie, prin discriminare referitoare la sex și vârstă.
303. Întrebarea nr.439A/19-03-2002
Referitor la UDMR.
304. Interpelarea nr.439B/18-06-2002
Referitor la "coșul minim de consum lunar".
305. Întrebarea nr.440A/19-03-2002
Referitor la UDMR.
306. Interpelarea nr.440B/18-06-2002
Referitor la politica în domeniul turismului.
307. Întrebarea nr.441A/19-03-2002
Referitor la alimentarea cu apă potabilă a mun.Codlea.
308. Interpelarea nr.441B/18-06-2002
Referitor la SC Prodeftiki SA Cluj-Napoca.
309. Întrebarea nr.442A/19-03-2002
Referitor la libera circulație a persoanelor,inclusiv a forței de muncă.
310. Interpelarea nr.442B/18-06-2002
Referitor la memoriul primarului Timișoara, dl.Gheorghe Ciuhandu.
311. Întrebarea nr.443A/19-03-2002
Referitor la împrejurările și temeiul în baza cărora au încetat raporturile de muncă ale domnului Stan Gabriel cu Primăria orașului Lehliu Gară.
312. Interpelarea nr.443B/18-06-2002
Referitor la procedura de calcul a pensiei.
313. Întrebarea nr.444A/19-03-2002
Referitor la menținerea în funcții de conducere a unor persoane pe criterii relaționale.
314. Interpelarea nr.444B/18-06-2002
Referitor la aplicarea defectuoasă și nedezinteresată a legislației în vigoare în ceea ce privește regimul juridic al imobilelor ce au aparținut cultelor religioase la nivelul autorităților administrative autonome și a structurilor descentralizate ale autorităților centrale în mun.Oradea.
315. Întrebarea nr.445A/19-03-2002
Referitor la listele proprii ale pacienților de la medicii de familie.
316. Interpelarea nr.445B/18-06-2002
Referitor la privatizarea MAT SA Craiova.
317. Întrebarea nr.446A/20-03-2002
Referitor la restituirea deferentelor încasate în plus de stat de la contribuabili, din impozitul pe venit aferent anului 2000.
318. Interpelarea nr.446B/18-06-2002
Referitor la lipsa de interes a CAS Dolj față de achiziționarea unui aparat absolut necesar bolnavilor din Spitalul Clinic nr.1 din Craiova.
319. Întrebarea nr.447A/20-03-2002
Referitor la situația proiectului de construire a sălii de sport din orașul Jimbolia, Timiș.
320. Interpelarea nr.447B/18-06-2002
"Politici de transport integrate".
321. Întrebarea nr.448A/25-03-2002
Referitor la recensământ.
322. Interpelarea nr.448B/18-06-2002
Cum vede Guvernul oprirea segregării învățământului din România pe criterii etnice.
323. Întrebarea nr.449A/25-03-2002
Referitor la un caz de evaziune fiscală săvârșit de col.Pop Teodor Pușcaș.
324. Interpelarea nr.449B/18-06-2002
referitor la fapta primarului mun.Sfântu gheorghe, care și-a permis să dea jos Drapelul de Stat al României de pe frontispiciul Primăriei.
325. Întrebarea nr.450A/25-03-2002
Referitor la dificultăți în aplicarea OG 85 din 2001.
326. Interpelarea nr.450B/18-06-2002
Referitor la sistarea furnizării apei calde locuitorilor din mun.Turda, jud.Cluj.
327. Întrebarea nr.451A/25-03-2002
Referitor la recensământ.
328. Interpelarea nr.451B/18-06-2002
Dacă este ocupat postul de secretar general al Primăriei mun.Tg.Mureș.
329. Întrebarea nr.452A/25-03-2002
Referitor la modul fraudulos în care sunt folosiți banii de la bugetul în jud.Cluj
330. Interpelarea nr.452B/18-06-2002
Referitor la SC Seracom SA Tg.Mureș.
331. Întrebarea nr.453A/25-03-2002
Referitor la SC Minerva.
332. Interpelarea nr.453B/18-06-2002
Referitor la repartizarea incorectă a locuințelor construite prin ANL, de către Consiliul Local Beclean.
333. Întrebarea nr.454A/25-03-2002
Referitor la pregătirea populației privind recensământul.
334. Interpelarea nr.454B/18-06-2002
Referitor la efectuarea unor lucrări pe DN1.
335. Întrebarea nr.455A/25-03-2002
Referitor la situația persoanelor cu handicap din Cluj-Napoca.
336. Interpelarea nr.455B/18-06-2002
Referitor la modul în care organele publice locale aplică HG nr.348 din 1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.
337. Întrebarea nr.456A/25-03-2002
Referitor la autostrada București-Pitești.
338. Interpelarea nr.456B/18-06-2002
Referitor la Normele Metodologice de aplicare a prevederilor art.183 din legea 19 din 2000 privind Sistemul Public de Pensii.
339. Întrebarea nr.457A/25-03-2002
Solicită o anchetă în cazul domnului Iasar Omer din Constanța.
340. Interpelarea nr.457B/18-06-2002
Referitor la Centru de Sănătate Răcari, jud.Dâmbovița.
341. Întrebarea nr.458A/25-03-2002
Referitor la situația de dificultate financiară în care se află veterinarii bihoreni.
342. Interpelarea nr.458B/18-06-2002
Referitor memoriul domnului Costan Gh. Costel din sat Uda, com.Tătăruși, jud.Iași.
343. Întrebarea nr.459A/25-03-2002
Referitor la măsura de sistare a vaccinării contra pestei porcine clasice.
344. Interpelarea nr.459B/18-06-2002
Referitor la punerea de acord a prevederilor Legii 184 din 2001 cu cele ale Legii nr.453 din 2001.
345. Întrebarea nr.460A/26-03-2002
Referitor la sistemele de irigații.
346. Interpelarea nr.460B/18-06-2002
Referitor la soluționarea problemelor privind despăgubirea unor cetățeni pentru bunurile trecute în propietatea statului bulgar în anul 1940.
347. Întrebarea nr.461A/26-03-2002
Referitor la raționamentul care stă la baza sistemului de impozitare pe verticală la blocuri.
348. Interpelarea nr.461B/18-06-2002
Referitor la nerespectarea prevederilor Legii 75 din 1994.
349. Întrebarea nr.462A/26-03-2002
Referitor la cetățenii de pe raza localităților Fundulea-Măriuța.
350. Interpelarea nr.462B/18-06-2002
LA FONDURI PUȚINE, CORUPȚIE CÂT CUPRINDE
351. Întrebarea nr.463A/26-03-2002
Referitor la telefonia fixă.
352. Interpelarea nr.463B/18-06-2002
Referitor la Fondurile PHARE 2000 - Praf și pulbere.
353. Întrebarea nr.464A/26-03-2002
Referitor la procedura de desființare a spitalului Fundulea.
354. Interpelarea nr.464B/18-06-2002
Solicită informații referitoare la datoriile către buget ale societăților din mass-media.
355. Întrebarea nr.465A/26-03-2002
Referitor la situația Cetății Oradei.
356. Interpelarea nr.465B/18-06-2002
Referitor la refuzul Primariilor și Prefecturii de a elibera titluri de propietate.
357. Întrebarea nr.466A/27-03-2002
Referitor la cabinetele de liberă practică pentru servicii conexe actului medical.
358. Interpelarea nr.466B/10-09-2002
Referitor la împușcarea a trei urși bruni de către Primul-Ministru, Ministrul Agriculturii și Directorul General al Romsilva.
359. Întrebarea nr.467A/27-03-2002
Referitor la HG 1336 din 27.12.2001.
360. Interpelarea nr.467B/10-09-2002
Referitor la nivelul de trai al populației.
361. Întrebarea nr.468A/01-04-2002
Referitor la propuneri de reconsiderare a sistemelor de irigații din Dobrogea.
362. Interpelarea nr.468B/10-09-2002
Referitor la asigurarea învățământului din mediul urban și cel rural.
363. Întrebarea nr.469A/03-04-2002
Referitor la finanțarea cheltuielilor pentru sprijinirea elevilor în cadrul concursului de informatică din Canada.
364. Interpelarea nr.469B/10-09-2002
Referitor la revendicarea imobilului unde își desfășoară activitatea Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai" din Cluj Napoca.
365. Întrebarea nr.470A/03-04-2002
referitor la memoriul Centrului de Transfuzie Sanguină Călărași.
366. Interpelarea nr.470B/10-09-2002
Referitor la Fundația Excelsior cu sediul în Cluj Napoca.
367. Întrebarea nr.471A/03-04-2002
Referitor la memoriul domnului Bordei Gheorghiță din Călărași.
368. Interpelarea nr.471B/10-09-2002
Referitor la memoriul unor cetățeni din comuna CA Rosetti, sat Lunca, jud.Buzău.
369. Întrebarea nr.472A/03-04-2002
Referitor la memoriul Uniunii Asociațiilor de Propietari Călărași.
370. Interpelarea nr.472B/10-09-2002
Referitor la nerespectarea Legii 442 din 2002.
371. Întrebarea nr.473A/03-04-2002
Referitor la necorelarea dintre Legea 74 din 1995, republicată și Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr.698 din 2001.
372. Interpelarea nr.473B/10-09-2002
Referitor la Legea 10 din 2000.
373. Întrebarea nr.474A/03-04-2002
Referitor la situația zootehniei din România.
374. Interpelarea nr.474B/10-09-2002
Învățământul Românesc - încotro?
375. Întrebarea nr.475A/03-04-2002
Referitor la Decizia pentru aprobarea soluțiilor referitoare la aplicarea unor prevederi privind impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată nr.3 din 4 martie 2002.
376. Interpelarea nr.475B/10-09-2002
Referitor la Facultățile particulare - SRL-uri profitabile.
377. Întrebarea nr.476A/03-04-2002
Referitor la SC MOBIFON SA.
378. Interpelarea nr.476B/10-09-2002
Referitor la oprirea periodică a furnizării apei reci în localitățile Deva, Simeria, Călan și Hațeg.
379. Întrebarea nr.477A/03-04-2002
Referitor la drepturile de care beneficiează luptătorii pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989.
380. Interpelarea nr.477B/10-09-2002
Referitor la Casa Județeană de Pensii - Iași.
381. Întrebarea nr.478A/04-04-2002
Referitor la Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol și Inspecția Piscicolă.
382. Interpelarea nr.478B/10-09-2002
Referitor la acordarea unor drepturi producătorilor de carne și lapte.
383. Întrebarea nr.479A/04-04-2002
Referitor la modul cum s-a răspuns la interpelarea prezentată în data de 18.03.2002.
384. Interpelarea nr.479B/10-09-2002
Referitor la măsuri privind asigurarea condițiilor funcționării CET și încălzirea locuințelor pe perioada de iarnă.
385. Întrebarea nr.480A/05-04-2002
Referitor la asimilarea sectorului de drum Voiteg-Moravița ca și drum European reabilitat.
386. Interpelarea nr.480B/10-09-2002
Referitor la Ordinul 380 din 7.08.2002 care este discriminatoriu și înlătură conceptele de piașă liberă și concurență loială.
387. Întrebarea nr.481A/08-04-2002
Referitor la Opera Maghiara de Stat din Cluj-Napoca.
388. Interpelarea nr.481B/10-09-2002
Stadiul programelor multianuale de dezvoltare regională aprobate prin HG 1116 din 2001 și situația folosirii bugetelor aferente, până în prezent.
389. Întrebarea nr.482A/08-04-2002
Referitor la promovarea domnului Constantin Corega, președintele filialei Cluj-Napoca a PSD din inspector școlar general în secretar de stat.
390. Interpelarea nr.482B/10-09-2002
Referitor la art.9 din Legea 118 din 1996.
391. Întrebarea nr.483A/08-04-2002
Referitor la gratuitatea pe mijloacele de transport în comun pentru revoluționari.
392. Interpelarea nr.483B/10-09-2002
Referitor la protocolul de predare primire între CET Centru și CET Sud.
393. Întrebarea nr.484A/08-04-2002
Referitor la construirea unei săli de sport în municipiul Rădăuți.
394. Interpelarea nr.484B/10-09-2002
Referitor la reglementarea prescrierii și eliberării medicamentelor compensate sau gratuite.
395. Întrebarea nr.485A/09-04-2002
Referitor la memoriul depus de colectivul de cadre didactice și comitetul de părinți din comuna Dragoș Vodă, jud.Călărași.
396. Interpelarea nr.485B/10-09-2002
Referitor la privatizarea Hotelului "Hebe" din stațiunea balneoclimaterică Sângeorz-Băi, jud.Bistrița.
397. Întrebarea nr.486A/09-04-2002
Referitor la memoriul depus de către un colectiv de cadre didactice și comitetul de părinți ai școlii din comuna Dragoș Vodă, jud.Călărași.
398. Interpelarea nr.486B/10-09-2002
Referitor la refuzul ocoalelor silvice de a retroceda consiliilor locale suprafețele de păduri și terenuri forestiere.
399. Întrebarea nr.487A/09-04-2002
Referitor la memoriul doamnei Silvia Chendea din Călărași.
400. Interpelarea nr.487B/10-09-2002
Referitor la PRODITERM din Bistrița.
401. Întrebarea nr.488A/09-04-2002
Referitor la situația procesului de privatizare al Societății Comerciale Ceramica Jimbolia, jud.Timiș.
402. Interpelarea nr.488B/10-09-2002
Referitor la privatizarea zonei aurifere Roșia Montană Alba.
403. Întrebarea nr.489A/09-04-2002
Referitor la situația proiectului de construire a pasajului peste calea ferată de pe strada Buziașului din Municipiul Lugoj, Timiș.
404. Interpelarea nr.489B/10-09-2002
Referitor la Teatrul Național din Tg.Mureș.
405. Întrebarea nr.490A/09-04-2002
Referitor la modul și gradul de colectare a impozitelor pe venitul global.
406. Interpelarea nr.490B/10-09-2002
Referitor la desființarea școlii cu cilcu gimnazial din loc.Buninginea, jud.Alba.
407. Întrebarea nr.491A/09-04-2002
Referitor la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
408. Interpelarea nr.491B/01-10-2002
Referitor la Ordinul Ministerului Sănătății 609 din 12.08.2002.
409. Întrebarea nr.492A/09-04-2002
Referitor la aplicarea Legii 415 din 2001.
410. Interpelarea nr.492B/01-10-2002
Referitor la lacul de acumulare Colibița.
411. Întrebarea nr.493A/09-04-2002
Referitor la actul de reproducție la cabaline.
412. Interpelarea nr.493B/01-10-2002
Referitor la unii primari ce nu respectă legea administrației publice.
413. Întrebarea nr.494A/09-04-2002
Referitor la punerea în circulație a "Pașaportului calului" document obligatoriu la deplasarea cailor în Europa.
414. Interpelarea nr.494B/01-10-2002
A ajuns evazionismul fiscal o practică generală ?
415. Întrebarea nr.495A/09-04-2002
Referitor la educația contra consumului de droguri.
416. Interpelarea nr.495B/01-10-2002
Referitor la abuzurile primarului Sectorului 5 al Capitalei prin inaugurarea economatelor fără licitație de oferte.
417. Întrebarea nr.496A/09-04-2002
Referitor la repartizarea pe județe a proiectelor selectate pentru finanțare de Uniunea Europeană, pentru zonele rurale din România.
418. Interpelarea nr.496B/01-10-2002
Referitor la încălcarea prevederilor Legii 290 din 2002.
419. Întrebarea nr.497A/09-04-2002
Referitor la creșterea cailor de rasă.
420. Interpelarea nr.497B/01-10-2002
Referitor la excepțiile obligativității satisfacerii serviciului militar.
421. Întrebarea nr.498A/10-04-2002
Referitor la impozitele pe apartamente de bloc.
422. Interpelarea nr.498B/01-10-2002
Referitor la introducerea orelor de educație civică în școli.
423. Întrebarea nr.499A/15-04-2002
Referitor la memoriul ONG-urilor Clujene.
424. Interpelarea nr.499B/01-10-2002
Referitor la legea 309.
425. Întrebarea nr.500A/15-04-2002
Referitor la memoriul domnului prof.univ.dr.Vasile Nilca, din Cluj-Napoca.
426. Interpelarea nr.500B/01-10-2002
Referitor la politicile agricole.
427. Întrebarea nr.501A/15-04-2002
Referitor la nivelul de dotare a unor unități spitalicești din sud-vestul țării.
428. Interpelarea nr.501B/01-10-2002
referitor la eliberarea medicamentelor compensate sau gratuite.
429. Întrebarea nr.502A/16-04-2002
Referitor la Legea învățământului 84 din 1995, republicată.
430. Interpelarea nr.502B/01-10-2002
Referitor la vămuirea mașinilor de import.
431. Întrebarea nr.503A/16-04-2002
Referitor la memoriul președintelui Consiliului Județean Călărași domnul Stan Nedelcu.
432. Interpelarea nr.503B/01-10-2002
referitor la neaplicării Legii 189 din 2000.
433. Întrebarea nr.504A/16-04-2002
Referitor la situația SC Siderurgica SA Hunedoara.
434. Interpelarea nr.504B/01-10-2002
referitor la memoriul unui grup de pensionari din Cartierul Mânăștur.
435. Întrebarea nr.505A/16-04-2002
Referitor la situația deținătorilor de terenuri agricole afectate de exploatări și operațiuni petroliere ale SN Petrom.
436. Interpelarea nr.505B/01-10-2002
Referitor la revendicările unor imobile situate pe str.Mihail Kogălniceanu.
437. Întrebarea nr.506A/17-04-2002
Referitor la primarul Țuțuianu, Călărași.
438. Interpelarea nr.506B/01-10-2002
referitor la zona auriferă Roșia Montană din jud.Alba.
439. Întrebarea nr.507A/17-04-2002
Referitor; Solicitare cote de tăiere pentru anul 2002.
440. Interpelarea nr.507B/01-10-2002
Referitor la criza sistemului sanitar din România.
441. Întrebarea nr.508A/17-04-2002
Referitor la mulți cetățeni aflați în stare de arest și acuzați de proxenetism.
442. Interpelarea nr.508B/01-10-2002
Referitor la aplicarea Legii 1 din 2000.
443. Întrebarea nr.509A/17-04-2002
Referitor la situația economiei forestiere,"Mafia Pădurilor"
444. Interpelarea nr.509B/01-10-2002
referitor la situația creanțelor externe ale României.
445. Întrebarea nr.510A/17-04-2002
Referitor la fenomenul corupției cunoscut drept "Mafia Pădurilor".
446. Interpelarea nr.510B/01-10-2002
Referitor la CPI.
447. Întrebarea nr.511A/17-04-2002
Situația SC Tractorul SA Brașov.
448. Interpelarea nr.511B/01-10-2002
Referitor la sprijinirea Grupului Școlar Silvic Gurghiu.
449. Întrebarea nr.512A/17-04-2002
Referitor la dispoziția internă a Direcției Generale a Vămilor privind aplicarea în domeniul vamal a prevederilor art.813 din Codul Civil.
450. Interpelarea nr.512B/01-10-2002
În ce mileniu își va plăti datoriile Media Pro Intenațional?
451. Întrebarea nr.513A/22-04-2002
Referitor la situația dificilă a producătorilor de carne de porc.
452. Interpelarea nr.513B/01-10-2002
Referitor la memoriul domnului Gheorghe Stancu din Cluj-Napoca.
453. Întrebarea nr.514A/22-04-2002
Referitor la Cetatea Oradea.
454. Interpelarea nr.514B/01-10-2002
Referitor la memoriul doamnei dr.Oltean Cristina Ioana.
455. Întrebarea nr.515A/22-04-2002
Referitor la unitatea militară din Huedin care a fost transferată la Someșeni.
456. Interpelarea nr.515B/01-10-2002
Referitor la HG 568 din 05.06.2002.
457. Întrebarea nr.516A/22-04-2002
Referitor la problema predării și preluării unei suprafețe de 59,2 ha, aflată în administrarea SRP Victoria Cluj.
458. Interpelarea nr.516B/01-10-2002
Referitor la prevederi privind finanțarea domeniului Cercetare-Dezvoltare în dosarul nr.17 de preaderare a României la UE.
459. Întrebarea nr.517A/22-04-2002
Referitor la folosirea banilor publici. Face referire la interpelarea 220B din 2001 care a rămas fără răspuns.
460. Interpelarea nr.517B/01-10-2002
Situația discutării și aprobării proiectului Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.
461. Întrebarea nr.518A/22-04-2002
Referitor la sediul DMSS - Iași.
462. Interpelarea nr.518B/01-10-2002
Referitor la importurile de carne de vită cu potențial cancerigen.
463. Întrebarea nr.519A/22-04-2002
Referitor la situația dificilă în care se află Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" SA - Sucursala Constanța.
464. Interpelarea nr.519B/01-10-2002
Referitor la PL privind circulația pe drumurile publice.
465. Întrebarea nr.520A/22-04-2002
Referitor la 127 de salariați de la SC Înfrățirea SA Oradea sucursala Fabrica de Mașini - Unelte Beiuș.
466. Interpelarea nr.520B/01-10-2002
Referitor la nerespectarea îndatoririlor subalternilor dvs.
467. Întrebarea nr.521A/23-04-2002
Referitor la memoriul domnului Costic Dumitru din Călărași.
468. Interpelarea nr.521B/01-10-2002
Referitor la situația domnului Dan Bârsu, primar al orașului Cisnădie.
469. Întrebarea nr.522A/23-04-2002
Referitor la memoriul conducerii școlii generale din comuna Dragalina, jud.Călărași.
470. Interpelarea nr.522B/01-10-2002
Referitor la aderarea la NATO.
471. Întrebarea nr.523A/23-04-2002
Referitor la recenta hotărâre a MEC de transformare, începând de anul viitor, a școlilor postliceale sanitare în colegii universitare de 3 ani.
472. Interpelarea nr.523B/01-10-2002
referitor la problema instituțiilor de control ale statului față de micii investitori români.
473. Întrebarea nr.524A/29-04-2002
Referitor la memoriul domnului Decebal Dumitrescu.
474. Interpelarea nr.524B/01-10-2002
Referitor la problema migrației ilegale a cetățenilor români în spațiul Schenghen și a situației cetățenilor români de etnie romă.
475. Întrebarea nr.525A/29-04-2002
Referitor la memoriul domnului Nicula Ioan din munic.Gherla.
476. Interpelarea nr.525B/01-10-2002
Referitor la obligațiile de plată ale Regiei Autonome a Apelor Valea Jiului față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
477. Întrebarea nr.526A/29-04-2002
Referitor la situația gospodăriilor neelectrificate din localitățile de pe raza jud.Cluj.
478. Interpelarea nr.526B/01-10-2002
Eliberarea medicamentelor pentru bolnavii cuprinși în subprogramul "Prevenție și control în diabetologie și alte boli de nutriție".
479. Întrebarea nr.527A/29-04-2002
Referitor la modul defectuos de aplicare a prevederilor OG 105 din1999.
480. Interpelarea nr.527B/01-10-2002
referitor la continua degradare a lucrărilor de corectare a torenților din fondul forestier.
481. Întrebarea nr.528A/29-04-2002
Referitor la procesul 1312 din 2002 prin care Federal Coop Sălaj încearcă abuziv să intre în posesia unei suprafețe de 1800mp din terenul ce se cuvine doamnei Ana Borteș din Buciumeni jud,Sălaj.
482. Interpelarea nr.528B/01-10-2002
Referitor la încălcarea legislației de către Ministerul Agriculturii
483. Întrebarea nr.529A/29-04-2002
Referitor la nivelul pensiilor pentru pensionarii din Valea Jiului ce au ieșit la pensie în perioada ianuarie 1998 - august 1999.
484. Interpelarea nr.529B/01-10-2002
Referitor la neacordarea unor drepturi cuvenite foștilor refugiați din motive etnice, potrivit legii 189 din 2000.
485. Întrebarea nr.530A/29-04-2002
Referitor la întârzierile cu care se înmânează titlurile de propietate.
486. Interpelarea nr.530B/01-10-2002
referitor la programul de cercetare Europolis 2002.
487. Întrebarea nr.531A/29-04-2002
Referitor la emisiunea Televiziunii franceze TV5 din 27-28 aprilie a.c. dedicată României și dacă sau cheltuit fonduri ale MAE pentru cazarea și sejurul echipei televiziunii franceze TV5.
488. Interpelarea nr.531B/01-10-2002
Referitor la participarea unui grup de recruți la realizarea filmului "Cold Mountain".
489. Întrebarea nr.532A/08-05-2002
Referitor la cetățenii care au plătit garanție bancară pentru mașini importate de 30%.
490. Interpelarea nr.532B/01-10-2002
Referitore la drumurile naționale DN 28 și DN 25 care sunt într-un grad mare de uzură.
491. Întrebarea nr.533A/13-05-2002
Referitor la memoriul domnului Iancu Ioan din Cluj-Napoca.
492. Interpelarea nr.533B/01-10-2002
Referitor la lucrările de reparații capitale la tunelul de cale ferată din raza municipiului Galați.
493. Întrebarea nr.534A/14-05-2002
Referitor la procesul de deznaționalizare a românilor din dreapta Tisei, regiune cunoscută sub denumirea de Transcarpatia.
494. Interpelarea nr.534B/01-10-2002
Referitor la situația Combinatului Siderurgic Reșița.
495. Întrebarea nr.535A/13-05-2002
Referitor la dificultățile întâmpinate de d-na dr. Barbu Delia, medic primar Stomatolog, director Policlinica Stoma-Tim, din Timișoara.
496. Interpelarea nr.535B/01-10-2002
Referitor la situația limbii latine în învățământul universitar și preuniversitar.
497. Întrebarea nr.536A/13-05-2002
Referitor la situația CAP-urilor.
498. Interpelarea nr.536B/15-10-2002
Referitor la Ișalnița, una dintre cele mai intense și constante surse de poluare a mediului.
499. Întrebarea nr.537A/13-05-2002
Referitor la starea sectorului de reproducție în fostele Complexe intercooperatiste de creștere și îngrășare a porcilor.
500. Interpelarea nr.537B/15-10-2002
Referitor la respectarea prevederilor HG 160 din 13 martie 1996.
501. Întrebarea nr.538A/13-05-2002
Referitor la starea critică a căilor ferate din jud.Bihor.
502. Interpelarea nr.538B/15-10-2002
Referitor la acordarea de subvenții la energia termică.
503. Întrebarea nr.539A/13-05-2002
Referitor la memoriul domnului Hobinca Gheorghi, din comuna Cuza-Vodă, sat Ceacu, jud.Călărași.
504. Interpelarea nr.539B/15-10-2002
Referitor la intenția Guvernului de a trece Oficiile Registrului Comerțului în subordinea Ministerului Justiției.
505. Întrebarea nr.540A/14-05-2002
Referitor la parcul de distracții amenajat în preajma clădirii Parlamentului.
506. Interpelarea nr.540B/15-10-2002
Referitor la abrogarea ordonanțelor privind managementul calității în învățământul superior și organizarea studiilor de masterat.
507. Întrebarea nr.541A/20-05-2002
Referitor la unele abuzuri în domeniul forestier din jud.Cluj.
508. Interpelarea nr.541B/15-10-2002
Referitor la imperfecțiunile Legii 18 din 1992.
509. Întrebarea nr.542A/20-05-2002
Referitor la elaborarea unui act normativ în vederea aplicării Ord.105 din 30.08.1999.
510. Interpelarea nr.542B/15-10-2002
Referitor la bolnavii de diabet.
511. Întrebarea nr.543A/20-05-2002
Referitor la producătorii de lapte din Cluj.
512. Interpelarea nr.543B/15-10-2002
Referitor la situația deosebit de gravă de la Spitalul Municipiului Turda.
513. Întrebarea nr.544A/20-05-2002
Referitor la vânzarea spațiilor cu altă destinație aparținând Consiliilor locale.
514. Interpelarea nr.544B/15-10-2002
Referitor la modul în care se gestionează deșeurile în România.
515. Întrebarea nr.545A/20-05-2002
Referitor la înfrățirea jud.Cluj cu regiunea Rouen.
516. Interpelarea nr.545B/15-10-2002
Referitor la vămuirea mașinilor din import.
517. Întrebarea nr.546A/20-05-2002
Referitor la pregătirea unei inițiative legislative conform căreia motorina pentru agricultură va fi colorată și nu va include în preț taxa de drum.
518. Interpelarea nr.546B/15-10-2002
Referitor la liberalizarea călătoriilor cetățenilor români în spațiul Schengen și măsurile de control la frontieră.
519. Întrebarea nr.547A/20-05-2002
Referitor la abuzuri și ilegalități comise la Opera Maghiară de Stat din Cluj-Napoca.
520. Interpelarea nr.547B/15-10-2002
Referitor la legislația secundară în domeniul administrației publice locale.
521. Întrebarea nr.548A/20-05-2002
Referitor la schimburile economice și comerciale dintre România - Iran.
522. Interpelarea nr.548B/15-10-2002
Referitor la construcțiile de locuințe și săli de sport în jud.Olt.
523. Întrebarea nr.549A/20-05-2002
Referitor la întâlnirea delegației Comisiei pentru politică externă, apărare și securitate națională a Parlamentului Republicii Iran.
524. Interpelarea nr.549B/15-10-2002
Referitor la privatizarea la Bursa de Valori București a SNP Petrom SA.
525. Întrebarea nr.550A/20-05-2002
Referitor la problemele cu care se confruntă comunitatea vorbitoare de limbă română din nordul Bucovinei.
526. Interpelarea nr.550B/15-10-2002
Referitor la introducerea noului Plan de Numerotare telefonică.
527. Întrebarea nr.551A/20-05-2002
Referitor la problemele financiare cu care se confruntă pensionarii.
528. Interpelarea nr.551B/15-10-2002
Referitor la programul de Privatizare al Oficiului Participațiunilor Statului și Privatizării în industrie pentru anul 2002.
529. Întrebarea nr.552A/21-05-2002
Referitor la clarificarea unor aspecte legate de aplicarea legislației în domeniul sanitar.
530. Interpelarea nr.552B/15-10-2002
Referitor la Legea 544 din 2001.
531. Întrebarea nr.553A/21-05-2002
Referitor la aspecte legate de aplicarea legislației în domeniul sanitar.
532. Interpelarea nr.553B/15-10-2002
Referitor la dispariția librăriilor din municipii, orașe și comune.
533. Întrebarea nr.554A/21-05-2002
Referitor la cimitirul Ghencea - Militar.
534. Interpelarea nr.554B/15-10-2002
Referitor la proiectul de act normativ al Guvernului privind trecerea Registrului Comerțului din subordinea Camerei de Comerț și Industrie în subordinea Ministerului Justiției.
535. Întrebarea nr.555A/21-05-2002
Referitor la firma canadiană "Eurogold".
536. Interpelarea nr.555B/15-10-2002
Referitor la anunțul primului ministru de a dizolva Consiliul General al Municipiului București.
537. Întrebarea nr.556A/22-05-2002
Referitor la unele lucrări în perimetrul fostului cimitir catolic din Suceava.
538. Interpelarea nr.556B/15-10-2002
Referitor la facilitățile de transport pentru elevi și studenți.
539. Întrebarea nr.557A/22-05-2002
Referitor la memoriul doamnei Crețu Cati Mirela din Lehliu Gară.
540. Interpelarea nr.557B/15-10-2002
Referitor la perspectiva siderurgiei în zona Hunedoara-Călan și stadiul creării alternativelor.
541. Întrebarea nr.558A/22-05-2002
Referitor la memoriul domnului Barbu Constantin din Lehliu Gară.
542. Interpelarea nr.558B/15-10-2002
referitor la situația bazinului acoperit Ungheni.
543. Întrebarea nr.559A/22-05-2002
Referitor la returnarea taxei pe valoare adăugată în cazul lucrărilor de execuție și montaj pentru centralele termice de apartament.
544. Interpelarea nr.559B/15-10-2002
Referitor la fondurile prevăzute pentru anul 2003, la SC "MFA" SA Mizil, în scopul realizării unor mașini blindate modernizate.
545. Întrebarea nr.560A/22-05-2002
Care este baza legală a colectării TVA-ului ?
546. Interpelarea nr.560B/15-10-2002
Efectele adoptării Legii privind Statutul Polițistului și a Legii privind demilitarizarea poliției.
547. Întrebarea nr.561A/24-05-2002
Referitor la unele încălcări ale Legii 215 din 2001 și a Legii 29 din 1990.
548. Interpelarea nr.561B/15-10-2002
Stadiul restructurării și privatizării sectorului distribuției energiei electrice.
549. Întrebarea nr.562A/27-05-2002
Referitor la privatizarea SC Agroindustriala SA Cluj.
550. Interpelarea nr.562B/15-10-2002
Referitor la stadiul eliberării titlurilor de propietate asupra terenurilor agricole și forestiere.
551. Întrebarea nr.563A/27-05-2002
Referitor la privatizarea SC Agroindustriala SA Cluj.
552. Interpelarea nr.563B/15-10-2002
Valorificarea masei lemnoase provenite din doborâturi și rupturi produsă ca urmare a calamităților naturale.
553. Întrebarea nr.564A/27-05-2002
Referitor la ilegalitățile privind privatizarea falsului IAS Poiana.
554. Interpelarea nr.564B/15-10-2002
Măsurile prin care Ministerul Justiției a răspuns exigențelor internaționale privind traficul de ființe umane.
555. Întrebarea nr.565A/27-05-2002
Referitor la achiziționarea unui autocar pentru transportul elevilor din satele Secu și Izvorul Alb până la Bicaz.
556. Interpelarea nr.565B/15-10-2002
Siruația repartizării pe județe în anii 2001 și 2002 a cotei de 35% din Fondul special al drumurilor.
557. Întrebarea nr.566A/28-05-2002
Referitor la sprijinirea elevilor din mediul rural.
558. Interpelarea nr.566B/15-10-2002
Referitor la neinvitarea deputaților din Com.de Administrație publică la colocviul referitor la regionalozarea în România, organizat de Ministerul Administrației Publice.
559. Întrebarea nr.567A/29-05-2002
Referitor la situația actuală a SC REPSID SA Călărași.
560. Interpelarea nr.567B/15-10-2002
Referitor la informații incomplete prezentate pentru ridicarea imunității parlamentare a deputatului Dănuț Săulea.
561. Întrebarea nr.568A/29-05-2002
Referitor lafamilia Suliman Sevinci și Teleman din Constanța.
562. Interpelarea nr.568B/15-10-2002
Referitor la lansarea OG 65 din 2002.
563. Întrebarea nr.569A/29-05-2002
Referitor la memoriul familiei Suliman Sevinci și Teleman din Constanța.
564. Interpelarea nr.569B/15-10-2002
Referitor la privatizarea în România.
565. Întrebarea nr.570A/29-05-2002
Referitor la implicațiile sociale ale HG 238 din 2002 pentru majorarea amenzilor contravenționale prevăzute de Legea protecției muncii 90 din 1996, republicată.
566. Interpelarea nr.570B/15-10-2002
Referitor la răspunsurile la interpelări a primului ministru.
567. Întrebarea nr.571A/29-05-2002
Referitor la abuzuri și ilegalități săvârșite de unii reprezentanți ai Guvernului.
568. Interpelarea nr.571B/15-10-2002
Referitor la înființarea "Facultății de litere Miron Cristea" cu secție de limbă română.
569. Întrebarea nr.572A/29-05-2002
Referitor la OUG 20 din 2002 pentru modificarea Legii 92 din 1992.
570. Interpelarea nr.572B/15-10-2002
Referitor la Campionatele Mondiale de Șah.
571. Întrebarea nr.573A/29-05-2002
Referitor la înființarea așa-numita "Agenție pentru valorificarea și comercializarea propietății intelectuale".
572. Interpelarea nr.573B/15-10-2002
Referitor la nomenclatorul de medicamente compensate pe anul 2002.
573. Întrebarea nr.574A/29-05-2002
Referitor la recunoașterea gradelor didactice pentru profesorii de matematică cu studii superioare.
574. Interpelarea nr.574B/15-10-2002
Referitor la respectarea prevederilor OG 105 din 2001 aprobată prin legea 243 din 2002 privind frontiera de stat a României.
575. Întrebarea nr.575A/29-05-2002
Referitor la absolvenții liceelor teoretice care au urmat cursurile de zi ale Institutelor pedagogice de 2 ani.
576. Interpelarea nr.575B/15-10-2002
Referitor la instanțe care fac jocul infractorilor dând câștig de cauză celor cu dare de mână.
577. Întrebarea nr.576A/29-05-2002
Referitor la strategia de contracarare a atacurilor la adresa României.
578. Interpelarea nr.576B/15-10-2002
Referitor la distrugerea totală a patrimoniului public.
579. Întrebarea nr.577A/29-05-2002
Referitor la stadiul declarării localității Aghireș, jud.Cluj ca zonă defavorizată.
580. Interpelarea nr.577B/15-10-2002
Unde sunt banii asiguraților?
581. Întrebarea nr.578A/03-06-2002
Referitor la HG 509/23.05.2002 prin care s-au aprobat sume importante pentru "promovarea" imaginii externe a României.
582. Interpelarea nr.578B/15-10-2002
Țăranii români și agricultura europeană.
583. Întrebarea nr.579A/03-06-2002
Referitor la modernizări în domeniul comunicațiilor.
584. Interpelarea nr.579B/15-10-2002
Referitor la cetățenii din zona Brașovului care au suportat frigul în aceste zile.
585. Întrebarea nr.580A/03-06-2002
Referitor la obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
586. Întrebarea nr.581A/04-06-2002
Referitor la plăcuțele bilingve la ambele intrări în orașul Toplița.
587. Interpelarea nr.581B/15-10-2002
Referitor la stadiul cercetărilor în cazul accidentului produs de către deputatul Dan Rasovan pe raza loc.Greoni, jud.Caraș Severin.
588. Întrebarea nr.582A/05-06-2002
Referitor la SC ELECTROCARBON SA Slatina.
589. Interpelarea nr.582B/26-11-2002
Referitor la locatarii a 3 blocuri din Buc. str.Cobălcescu 41, care sunt purtați prin tribunale.
590. Întrebarea nr.583A/05-06-2002
Referitor la pragul de suportabilitate a populației privind prețurile.
591. Interpelarea nr.583B/26-11-2002
Referitor la comportamentul angajaților Ministerului de Interne.
592. Întrebarea nr.584A/05-06-2002
Referitor la încadrarea personalului mediu și auxiliar din centrele de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică.
593. Interpelarea nr.584B/26-11-2002
Greutățile și imperfecțiunile sistemului de sănătate din Craiova, jud.Dolj.
594. Întrebarea nr.585A/06-06-2002
Referitor la firma canadiană "Eurogold".
595. Interpelarea nr.585B/26-11-2002
Referitor la OUG 131 din 2002.
596. Întrebarea nr.586A/10-06-2002
Referitor la modificările și completările aduse Legii 189 din 2000.
597. Interpelarea nr.586B/26-11-2002
Referitor la elaborarea regulamentului de punere în aplicare a Legii 146 din 2002.
598. Întrebarea nr.587A/11-06-2002
Referitor la Ordinul MAE nr.114C din 2001 privind monitorizarea pe bază de licență de import automată a importului de mărfuri folosite.
599. Interpelarea nr.587B/26-11-2002
Referitor la discriminarea pensionarilor din structurile MApN cu cei din structurile MI, SRI, SIE, STS, și SPP.
600. Întrebarea nr.588A/11-06-2002
Referitor la situația domnului Morar Alexandru și Morar Elisabeta din Sibiu.
601. Interpelarea nr.588B/26-11-2002
Referitor la fraudele de la examenul de rezidențiat de la Facultatea de Medicină din 17.11.2002.
602. Întrebarea nr.589A/12-06-2002
Referitor la memoriul anexat privind vicierea procedurii de licitație de către Direcția de sănătate publică Călărași.
603. Interpelarea nr.589B/26-11-2002
Referitor la ROMTELECOM SA.
604. Întrebarea nr.590A/12-06-2002
Referitor la memoriul Asociației de Propietari nr.27 din mun.Călărași.
605. Interpelarea nr.590B/26-11-2002
Referitor la situația cetățenilor din satele Ploștina, Terca și Malu Roșu din jud.Buzău.
606. Întrebarea nr.591A/12-06-2002
Referitor la memoriul doamnei Chendea Silvia din Călărași.
607. Interpelarea nr.591B/26-11-2002
Referitor la situația ajutoarelor pentru cetățenii din satele Ploștina Terca și Malu Rosu din jud.Buzău.
608. Întrebarea nr.592A/12-06-2002
Referitor la memoriul domnului Vereș Petru din Călărași.
609. Interpelarea nr.592B/26-11-2002
Referitor la deplasarea cu un autocar al CFR în interes personal, la o partidă de vânătoare.
610. Întrebarea nr.593A/12-06-2002
Referitor la calcularea greșită a tarifelor pentru livrarea energiei energiei.
611. Interpelarea nr.593B/26-11-2002
Referitor la eliberarea medicamentelor compensate în jud.Timiș.
612. Întrebarea nr.594A/12-06-2002
Referitor la investiția de la Roșia Montană.
613. Interpelarea nr.594B/26-11-2002
Referitor la importurile de grâu din Ucraina și Republica Moldova din anul 2001 până în prezent.
614. Întrebarea nr.595A/12-06-2002
Referitor la cei 150 de intelectuali din Cluj care solicită ca imobilele-instituții să rămână în propietate comună și nu retrocedate.
615. Interpelarea nr.595B/26-11-2002
Referitor la distrugerile suferite din partea animalelor sălbatice de către locuitorii comunelor Ciucea și Negreni.
616. Întrebarea nr.596A/12-06-2002
Referitor la memoriul domnului Sorin Trelea din mun.Rădăuți.
617. Interpelarea nr.596B/26-11-2002
Referitor la Legea 229 din 2002.
618. Întrebarea nr.597A/12-06-2002
Referitor la memoriul doamnei Lazăr Veronica din mun.Rădăuți.
619. Interpelarea nr.597B/26-11-2002
Referitor la abuzuri și ilegalități săvârșite la Regionala de Transport Feroviar-Călători, Cluj.
620. Întrebarea nr.598A/12-06-2002
Referitor la organizarea și scoaterea elevilor la un spectacol pe stadionul 1 Mai din jud.Mehedinți.
621. Interpelarea nr.598B/26-11-2002
Modalitatea de finanțare a lucrărilor de montaj pentru stațiile de sterilizare achiziționate printr-un credit extern în anul 2000.
622. Întrebarea nr.599A/12-06-2002
Referitor la dosarul domnului profesor Otescu Cornel.
623. Interpelarea nr.599B/26-11-2002
Referitor la deblocarea activității de foraj în vederea aăpării de sonde de țiței și gaze pentru SNP Petrom.
624. Întrebarea nr.600A/17-06-2002
Referitor la stoparea cercetărilor în cazul adopțiilor internaționale ilegale de copii.
625. Interpelarea nr.600B/26-11-2002
Referitor la acordarea statutului de zonă defavorizată localității Margina.
626. Întrebarea nr.601A/18-06-2002
Referitor la creșterea acțiunilor cercurilor ungurești împotriva României.
627. Interpelarea nr.601B/26-11-2002
Referitor la OUG 129 din 2002.
628. Întrebarea nr.602A/19-06-2002
Referitor la intrarea în normalitate a rețelei telefonice din com.Dolhești, jud.Suceava.
629. Interpelarea nr.602B/26-11-2002
Referitor la modenizarea șoselei E 60.
630. Întrebarea nr.603A/19-06-2002
Referitor la restanțele la plata onorariilor pentru acordarea asistenței juridice din oficiu.
631. Interpelarea nr.603B/26-11-2002
Referitor la difuzare de informații false privind cererea de ridicare a imunității parlamentare a deputatului Dănuț Săulea.
632. Întrebarea nr.604A/20-06-2002
Referitor la; "Care este prețul real al benzinei?"
633. Interpelarea nr.604B/26-11-2002
Referitor la blocarea parcării autoturismelor pe străzile din jurul Guvernului.
634. Întrebarea nr.605A/20-06-2002
Referitor la anumiți procurori corupți sau xenofobi de la Parchetul Constanța.
635. Interpelarea nr.605B/26-11-2002
Referitor la zona de nord-vest a jud.Bihor.
636. Întrebarea nr.606A/20-06-2002
Referitor la anumiți procurori corupți sau xenofobi de la Parchetul Constanța.
637. Interpelarea nr.606B/26-11-2002
Referitor la măsurile luate de Ministerul Turismului pentru încheierea privatizării în turism.
638. Întrebarea nr.607A/20-06-2002
Referitor la contribuția pentru asigurările sociale pentru o persoană care desfășoară activitate prin cumul de funcții.
639. Interpelarea nr.607B/26-11-2002
Referitor la achiziționarea de automotoare CF.
640. Întrebarea nr.608A/24-06-2002
Referitor la sentința în recursul înaintat în procesul "Țigareta 2".
641. Interpelarea nr.608B/26-11-2002
Referitor la modificarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase destinată agenților economici, de către Regia Națională a Pădurilor.
642. Întrebarea nr.609A/24-06-2002
Referitor la activitatea de la Consiliul Județean Cluj care contravine prevederilor legale.
643. Interpelarea nr.609B/26-11-2002
Referitor la programul de îmbunătățiri funciare în 2003.
644. Întrebarea nr.610A/24-06-2002
Referitor la memoriul domnului Ioan Prodan, consilier al comunei Frata, jud.Cluj.
645. Interpelarea nr.610B/26-11-2002
Referitor la restanțe de plăți din cota de 35% din Fondul special al drumurilor.
646. Întrebarea nr.611A/24-06-2002
Referitor la fapte incredibele legate de nesocotirea și încălcarea prevederilor Legii 26 din 1976 privind economia vânatului și vânătoarea.
647. Interpelarea nr.611B/26-11-2002
Necesitatea eliminării tratamentului descriminatoriu între transportatorii din corpul OG 15 din 2002 și Legii 424 din 2002.
648. Întrebarea nr.612A/24-06-2002
Referitor la memoriul doamnei Prodan Cornelia din mun.Câmpia Turzii, jud.Cluj.
649. Interpelarea nr.612B/26-11-2002
Referitor la " Fundația 2002".
650. Întrebarea nr.613A/24-06-2002
Referitor la Opera Maghiară.
651. Interpelarea nr.613B/26-11-2002
Referitor la bogata activitate infracțională a primarului comunei Brăiești, jud.Buzău.
652. Întrebarea nr.614A/24-06-2002
Referitor la memoriul domnului Alecu Petre din Călărași.
653. Interpelarea nr.614B/26-11-2002
Referitor la cei care nu au primit ajutoare legale pentru compensarea consumului de gaze.
654. Întrebarea nr.615A/24-06-2002
Referitor la memoriul domnului Cristea Vasile din Brașov.
655. Interpelarea nr.615B/26-11-2002
Referitor la gestionarea defectuoasă a banilor publici la nivelul autorităților administrative autonome și a structurilor descentralizate ale autorităților centrale din jud.Bihor.
656. Întrebarea nr.616A/24-06-2002
Referitor la realizarea drepturilor prevăzute la Legea 189 din 2000.
657. Interpelarea nr.616B/26-11-2002
Referitor la amenajarea albiei pârâului Vărărie, comuna Tulgheș, jud.Harghita.
658. Întrebarea nr.617A/24-06-2002
Referitor la modul de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă.
659. Interpelarea nr.617B/26-11-2002
Referitor la situația deportaților dinainte de 1944 care au beneficiat de prev.art.1 din Decretul - Lege 118 din 1990 republicat.
660. Întrebarea nr.618A/24-06-2002
Referitor la realizarea drepturilor prevăzute la Legea 189 din 2000.
661. Interpelarea nr.618B/26-11-2002
Referitor la lipsa manualelor pentru elevii care studiază la secția maghiară și nu au primit manualele ce studiază în limba română.
662. Întrebarea nr.619A/24-06-2002
Referitor la metodologia privind încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.
663. Interpelarea nr.619B/17-12-2002
Referitor la examenele de capacitate respectiv de bacalaureat.
664. Întrebarea nr.620A/25-06-2002
Referitor la apariția unor persoane neautorizate care se ocupă cu recrutarea de forță de muncă pentru Spania, Italia.
665. Interpelarea nr.620B/17-12-2002
Referitor la acțiunile în instanță ale magistraților pentru încălcarea drepturilor bănești de către Ministerul Justiției.
666. Întrebarea nr.621A/25-06-2002
Referitor la necesitatea existenței unei campanii de promovare a lecturii.
667. Interpelarea nr.621B/17-12-2002
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din Mioveni.
668. Întrebarea nr.622A/25-06-2002
Referitor la existența sau nu a unui contract de colaborare, consultanță între FPS și firma de avocatură "Stoica și Asociații"....
669. Interpelarea nr.622B/17-12-2002
Referitor la amenajarea unei baze de agrement în apropierea SNC Pitești.
670. Întrebarea nr.623A/26-06-2002
Referitor la nereguli privind protecția mediului din jud.Bihor.
671. Interpelarea nr.623B/17-12-2002
Referitor la acuzele adresate primarului Mioveni.
672. Întrebarea nr.624A/26-06-2002
Referitor la Colegiul Agricol "Sandu Aldea", Călărași.
673. Interpelarea nr.624B/17-12-2002
Referitor la pădurea privată a cetățenilor din orașul Mioveni.
674. Întrebarea nr.625A/26-06-2002
Referitor la memoriul salariaților de la SC "ROMTRIC" SA Lehliu-Gară.
675. Interpelarea nr.625B/17-12-2002
Referitor la aplicarea Legii 215 din 2001.
676. Întrebarea nr.626A/26-06-2002
Referitor la memoriul salariaților de la SC "ROMTRIC" SA, Lehliu-Gară.
677. Interpelarea nr.626B/17-12-2002
Referitor la recalcularea pensiilor.
678. Întrebarea nr.627A/26-06-2002
Referitor la memoriul domnului Stoian Gheorghe din Călărași.
679. Interpelarea nr.627B/17-12-2002
Referitor la aplicarea prevederilor Legii 1 din 2000 în Mureș.
680. Întrebarea nr.628A/06-08-2002
Referitor la firma Glencore.
681. Interpelarea nr.628B/17-12-2002
Referitor la corectitudinea procesului de judecată.
682. Întrebarea nr.629A/02-09-2002
Referitor la Hot.Guv. 568 din 5.06.2002.
683. Interpelarea nr.629B/17-12-2002
Referitor la HG nr.1269 din 19.11.2002.
684. Întrebarea nr.630A/02-09-2002
Referitor la cea de/a XI ediție a Campionatului european de planorism.
685. Interpelarea nr.630B/17-12-2002
Referitor la dispoziția 2504/1x/3/11.06.2002, emisă de prim procurorul Vivescu Eugenia de pe lângă Tribunalul Iași.
686. Întrebarea nr.631A/02-09-2002
Referitor la alocarea de fonduri necesare reparării sediilor mezeelor de artă, etnografic al Transilvaniei.
687. Interpelarea nr.631B/17-12-2002
Referitor la situația procesului de privatizare la SC Mobil SA, orașul Bălcești, jud.Vâlcea.
688. Întrebarea nr.632A/02-09-2002
Referitor la practicarea medicinei tradiționale chineze în țara noastră.
689. Interpelarea nr.632B/17-12-2002
Referitor la normele metodologice pentru aplicarea OG 7 din 19.07.2001 privind impozitul pe venit.
690. Întrebarea nr.633A/02-09-2002
Referitor la sechestrul pe mai multe active ale regionalei CFR Cluj.
691. Interpelarea nr.633B/17-12-2002
Referitor la privatizarea Petrom.
692. Întrebarea nr.634A/02-09-2002
Referitor la primăria din Frata, Cluj.
693. Interpelarea nr.634B/17-12-2002
Referitor la privatizarea BCR.
694. Întrebarea nr.635A/03-09-2002
Referitor la memoriul doamnei Anamaria Fălăuș din Cluj-Napoca.
695. Interpelarea nr.635B/17-12-2002
Referitor la aprovizionarea societății Carom Onești cu materie primă.
696. Întrebarea nr.636A/03-09-2002
Referitor la generalizarea învățământului obligatoriu de 9 clase.
697. Interpelarea nr.636B/17-12-2002
Referitor la "cazul" Farmec din Cluj-Napoca.
698. Întrebarea nr.637A/03-09-2002
Referitor la finanțarea insuficientă din resurse bugetare a unităților sanitare din județ.
699. Interpelarea nr.637B/17-12-2002
Referitor la trecerea institutului Național "Ana Aslan" din patrimoniul Ministerului Sănătății în cel al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".
700. Întrebarea nr.638A/03-09-2002
Referitor la ARGIROM GRUP - SC AGROZOOTEHNICA DRUMU SUBȚIRE SA CALĂRAȘI .
701. Interpelarea nr.638B/17-12-2002
Referitor la concurența neloială care sunt supuși producătorii interni de carne de pasăre în comparație cu importatorii din zonele defavorizate.
702. Întrebarea nr.639A/03-09-2002
Referitor la memoriul unui grup de asistente personale pentru copii cu handicap gr.I.
703. Interpelarea nr.639B/17-12-2002
referior la situația SC MOTOREP SA Târgoviște.
704. Întrebarea nr.640A/03-09-2002
Referitor la actualul director general al DGFP Călărași.
705. Interpelarea nr.640B/17-12-2002
Referitor la o familie cu 13 copii care a fost înșelată de un salariat al ministerului pe care-l conduceți.
706. Întrebarea nr.641A/03-09-2002
Referitor la memoriul domnului Bârsan Mircea din Cluj-Napoca.
707. Interpelarea nr.641B/17-12-2002
Referitor la vânzarea spațiilor comerciale.
708. Întrebarea nr.642A/03-09-2002
Referitor la modul de calcul a taxei pentru lucrări branșamente.
709. Interpelarea nr.642B/17-12-2002
Referitor la posibilitatea ca cetățenii com.Suceveni, jud.Galați să aibă acces la postul TV 2.
710. Întrebarea nr.643A/04-09-2002
Referitor la o posibilă întâlnire cu reprezentanții Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina.
711. Interpelarea nr.643B/17-12-2002
Referitor la Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie "Ana Aslan".
712. Întrebarea nr.644A/04-09-2002
Referitor la legalitatea contractului și tarifelor prestate de SC Electria SA față de consumatorii casnici.
713. Interpelarea nr.644B/17-12-2002
Referitor la abuzurile făcute de primarul localității Paltin, jud.Vrancea.
714. Întrebarea nr.645A/04-09-2002
Referitor la situația familiei Drăgunoiu din Călărași.
715. Interpelarea nr.645B/17-12-2002
Referitor la organizarea și desfășurarea doctoratului.
716. Întrebarea nr.646A/04-09-2002
Referitor la memoriile pensionarilor rămase fără răspuns.
717. Interpelarea nr.646B/17-12-2002
Referitor la măsurile pentru postaderarea României.
718. Întrebarea nr.647A/05-09-2002
Situația creată în jud.Timiș, în cazul Spitalului Municipal Lugoj.
719. Interpelarea nr.647B/17-12-2002
Referitor la situațiile consiliilor locale din București și Cluj-Napoca.
720. Întrebarea nr.648A/05-09-2002
Situația creată la Spitalul Municipal Lugoj - jud.Timiș.
721. Interpelarea nr.648B/17-12-2002
Referitor la măsurile întreprinse de minister pentru asigurarea ordinii și disciplinei la manifestările culturale și sportive.
722. Întrebarea nr.649A/10-09-2002
Referitor la 2 lacuri ajunse în paragină în comuna Țaga, jud.Cluj.
723. Interpelarea nr.649B/17-12-2002
Referitor la măsurile întreprinse de minister pentru diminuarea infracțiunilor cu violență.
724. Întrebarea nr.650A/10-09-2002
Solicită o informare cu privire la situația descărcărilor de gestiune a primăriilor din municipii și orașe pe perioada 1992-2000.
725. Interpelarea nr.650B/17-12-2002
Referitor la măsuri pentru îmbunătățirea activității profesionale a condițiilor de muncă a magistraților cât și condițiilor de odihnă.
726. Întrebarea nr.651A/10-09-2002
Referitor la modul de aplicare a Legii 1 din 2000 pentru reconstituirea dreptului de propietate asupra terenurilor agricole pe raza comunei Dudeștii - Vechi, jud.Timiș.
727. Interpelarea nr.651B/17-12-2002
Referitor la eficientizarea acțiunilor de combatere a corupției.
728. Întrebarea nr.652A/10-09-2002
Când se restituie deferența de impozit încasată pe venitul global?
729. Interpelarea nr.652B/17-12-2002
Referitor la prevenire bolilor infecto-contagioase la animale și păsări pe teritoriul României.
730. Întrebarea nr.653A/10-09-2002
Referitor la memoriul doamnei Badea Dobrina din Călărași.
731. Interpelarea nr.653B/17-12-2002
Referitor la costurile privind aderarea României în NATO.
732. Întrebarea nr.654A/10-09-2002
Referitor la Legea 116 din 2002.
733. Interpelarea nr.654B/17-12-2002
Referitor la Proiectul Ordonanței de urgență a Guvernului privind cooperația.
734. Întrebarea nr.655A/10-09-2002
Referitor la situația familiei Barbu Ilie din Călărași.
735. Interpelarea nr.655B/17-12-2002
Referitor la FR de Șah.
736. Întrebarea nr.656A/10-09-2002
Referitor la memoriul doamnei Nedelcu Eugenia din Călărași.
737. Interpelarea nr.656B/17-12-2002
Referitor la vizita prim-ministrului în Ungaria.
738. Întrebarea nr.657A/10-09-2002
Referitor la memoriul doamnei Budileanu Zoica din Călărași.
739. Interpelarea nr.657B/17-12-2002
Referitor la o moștenire primită de ministrul justiției imediat după investire.
740. Întrebarea nr.658A/10-09-2002
Referitor la memoriul domnului Cristache Vasile.
741. Interpelarea nr.658B/17-12-2002
Referitor la finisarea noii clădiri a Bibliotecii Naționale.
742. Întrebarea nr.659A/11-09-2002
Referitor la Legea 163 din 2002.
743. Interpelarea nr.659B/17-12-2002
Referitor la lipsurile din spitalele României.
744. Întrebarea nr.660A/11-09-2002
745. Interpelarea nr.660B/17-12-2002
Referitor la SC Textila SA Năsăud.
746. Întrebarea nr.661A/11-09-2002
Referitor la datele vehiculate, jud.Olt ocupă unul din primele locuri în țară în privința tuberculozei.
747. Interpelarea nr.661B/17-12-2002
Referitor la Primăria București - Radet - Diekat.
748. Întrebarea nr.662A/11-09-2002
Referitor la reeșalonarea datoriilor pe care Regionala CFR SA Cluj le are la bugetul statului.
749. Interpelarea nr.662B/17-12-2002
Tarife noi pentru operațiunile registrului comerțului.
750. Întrebarea nr.663A/11-09-2002
Referitor la folosirea în interes personal a unui elicopter aparținând SRI.
751. Interpelarea nr.663B/17-12-2002
Patronii români și noul cod al muncii.
752. Întrebarea nr.664A/12-09-2002
Referitor la degradarea lucrărilor de corectare a torenților din bazinele hidrografice ale râurilor interioare și măsuri de refacere a lor conform Programului Guvernului pe perioada 2002-2010.
753. Interpelarea nr.664B/17-12-2002
Referitor la nemulțumirea pensionarilor din 1998.
754. Întrebarea nr.665A/17-09-2002
Referitor la memoriul domnului Bențea Ioan din Dej, jud.Cluj.
755. Interpelarea nr.665B/17-12-2002
Referitor la contractele de privatizare.
756. Întrebarea nr.666A/17-09-2002
Referitor la revenirea în patrimoniul local a fostului internat școlar și redarea acestuia scopurilor școlare.
757. Interpelarea nr.666B/17-12-2002
Referitor la OUG 172 din 27.11.2002.
758. Întrebarea nr.667A/17-09-2002
Referitor la includerea satelor Pietroasa și Podeni aparținând de comuna Moldovenești și a satului Alunișu aparținând comunei Sâncraiu.
759. Interpelarea nr.667B/17-12-2002
Referitor la eliberarea titlurilor de propietate și punerii în posesie a celor îndreptățiți.
760. Întrebarea nr.668A/17-09-2002
Referitor la emisiunea de la Antena 1 din data de 10 septembrie a.c.
761. Interpelarea nr.668B/17-12-2002
Referitor la SCQuark Impex SRL.
762. Întrebarea nr.669A/17-09-2002
Referitor la elaborarea normelor metodologice ale Legii 164 din 2001 privind pensiile militare de stat.
763. Interpelarea nr.669B/17-12-2002
Referitor la revendicarea unei clădiri.
764. Întrebarea nr.670A/17-09-2002
Referitor la transportul în comun al veteranilor de război.
765. Interpelarea nr.670B/17-12-2002
Referitor la cetățenii din comuna Căsciorele, jud.Călărași.
766. Întrebarea nr.671A/17-09-2002
Referitor la elaborarea normelor metodologice ale H.G. nr.1294 din 2001.
767. Întrebarea nr.672A/18-09-2002
Referitor la concesionarea a 7 izvoare de apă minerală din zona Scopoasa, jud.Dâmbovița.
768. Întrebarea nr.673A/18-09-2002
Referitor la unele activități mai puțin ortodoxe ale directorului general al DGFP Călărași, ec.Marian Nuțu.
769. Întrebarea nr.674A/18-09-2002
Referitor la HG 1043/6.
770. Întrebarea nr.675A/18-09-2002
Referitor la încălcarea drepturilor bănești ale magistraților.
771. Întrebarea nr.676A/19-09-2002
Referitor la sistemul de irigații din România.
772. Întrebarea nr.677A/19-09-2002
Referitor la acțiunile sanitar veterinare.
773. Întrebarea nr.678A/19-09-2002
Referitor la problema investițiilor în domeniul agriculturii.
774. Întrebarea nr.679A/23-09-2002
Referitor la situația actuală și viitorul CN Remin Baia Mare.
775. Întrebarea nr.680A/23-09-2002
Referitor la situația producătorilor de carne de pasăre din România.
776. Întrebarea nr.681A/23-09-2002
Referitor la situația creată prin anchetarea unor persoane de către procurorul Carmen Cojocaru.
777. Întrebarea nr.682A/24-09-2002
Referitor la categoriile de persoane persecutate din motive etnice prevăzute de Legea 189 din 2000.
778. Întrebarea nr.683A/24-09-2002
Referitor la problema acordării medicamentelor pentru persoanele persecutate din motive etnice.
779. Întrebarea nr.684A/24-09-2002
Referitor la elaborarea normelor metodologice ale OG 85 din 2001.
780. Întrebarea nr.685A/24-09-2002
Referitor la situația de dificultate a acordării medicamentelor în regim compensatoriu și gratuit.
781. Întrebarea nr.686A/24-09-2002
Referitor la memoriul familiei Simion Elena.
782. Întrebarea nr.687A/24-09-2002
Referitor la memoriul familiei Tântăveanu Atena.
783. Întrebarea nr.688A/25-09-2002
Referitor la lipsa manualelor în alfabetul Braille.
784. Întrebarea nr.689A/26-09-2002
Referitor la problema defalcării patrimoniului.
785. Întrebarea nr.690A/26-09-2002
Referitor la facilitățile acordate de către administrațiile locale în cadrul programului guvernamental privind magazinele de tip economat.
786. Întrebarea nr.691A/27-09-2002
Referitor la tratatul dintre România și Bulgaria.
787. Întrebarea nr.692A/27-09-2002
Referitor la autodisponibilizații siderurgiști din ISPAT-SIDEX.
788. Întrebarea nr.693A/30-09-2002
Referitor la achiziționarea unor utilaje.
789. Întrebarea nr.694A/30-09-2002
Referitor la achiiziționarea unor utilaje.
790. Întrebarea nr.695A/30-09-2002
Referitor la achiziționarea unor utilaje.
791. Întrebarea nr.696A/30-09-2002
Referitor la achiziționarea utilajelor POWER PACK.
792. Întrebarea nr.697A/30-09-2002
Referitor la "creșterea incidenței tuberculozei în ultimii 5 ani în jud.Olt.
793. Întrebarea nr.698A/30-09-2002
Referitor la programe complexe pentru apărarea mediului.
794. Întrebarea nr.699A/01-10-2002
Referitor la ARGIROM GRUP - SA AGROZOOTEHNICA DRUMU SUBȚIRE SA CĂLĂRAȘI.
795. Întrebarea nr.700A/01-10-2002
Referitor la memoriul domnului Țăranu Mihai.
796. Întrebarea nr.701A/01-10-2002
Referitor la memoriul doamnei Roșca Ioana.
797. Întrebarea nr.702A/01-10-2002
Referitor la problema celor 51 de cetățeni din localitatea Dâlga Gară.
798. Întrebarea nr.703A/01-10-2002
Referitor la memoriul domnului Virgil Andronache, lider sindical la SC TRANSLOC SA.
799. Întrebarea nr.704A/01-10-2002
Referitor la finanțarea programului cultural peentru Complexul Sugalete, Bistrița.
800. Întrebarea nr.705A/02-10-2002
referitor la modernizarea DN1 între localitățile Brașov și Sibiu.
801. Întrebarea nr.706A/02-10-2002
Referitor la reluarea lucrărilor de restazrare a cetății Făgărașului.
802. Întrebarea nr.707A/02-10-2002
Referitor la indemnizația pensionarilor care au fost pensionați în momente diferite.
803. Întrebarea nr.708A/02-10-2002
Referitor la efectuarea unui schimb de terenuri cu destinație forestieră.
804. Întrebarea nr.710A/03-10-2002
Referitor la măsurile luate de Ministerul Agriculturii pentru împădurirea suprafețelor improprii folosințelor agricole.
805. Întrebarea nr.711A/07-10-2002
Referitor la Complexul memoriul Octavian Goga de la Ciucea.
806. Întrebarea nr.712A/07-10-2002
Referitor la Complexul memorial Octavian Goga de la Ciucea.
807. Întrebarea nr.713A/07-10-2002
Referitor la memoriul prof.univ.dr.Vasile Nilca din Cluj-Napoca.
808. Întrebarea nr.714A/07-10-2002
Referitor la atribuirea contractului de furnizare a laptelui-praf.
809. Întrebarea nr.715A/07-10-2002
Referitor la asigurarea unui autovehicul pentru transportul elevilor din satele Socoalele, Bogdana.
810. Întrebarea nr.716A/07-10-2002
Referitor la problema minorilor români aflați în Franța.
811. Întrebarea nr.717A/07-10-2002
Referitor la stoparea fenomenului furtului de combustibil din conducte.
812. Întrebarea nr.718A/07-10-2002
Referitor la campania agricolă.
813. Întrebarea nr.719A/07-10-2002
Referitor la închiderea punctului vamal Măcin la jumătatea lunii septembrie 2002.
814. Întrebarea nr.720A/08-10-2002
Referitor la ierarhii Bisericii Unite cu Roma.
815. Întrebarea nr.721A/08-10-2002
Referitor la memoriul doamnei Viorica Lupaș din Cluj.
816. Întrebarea nr.722A/08-10-2002
Referitor la un abuz grav comis de judecătoarea Dănuța Ana Drăgan de la Tribunalul Constanța.
817. Întrebarea nr.723A/08-10-2002
Referitor la situația critică a căii ferate pe tronsonul Oradea - Beiuș - Vașcău (via Ceica) din jud.Bihor.
818. Întrebarea nr.724A/08-10-2002
Referitor la asigurarea asistenței personale a persoanelor cu handicap grav.
819. Întrebarea nr.725A/08-10-2002
Referitor la Legea 1 din 2000.
820. Întrebarea nr.726A/08-10-2002
Referitor la promovarea produselor sub marcă propie și diminuarea activităților care se desfășoară în regim de lohn.
821. Întrebarea nr.727A/08-10-2002
Referitor la privatizarea în domeniul utilităților.
822. Întrebarea nr.728A/08-10-2002
Referitor la programele de dezvoltare industrială din cadrul programelor de cercetare.
823. Întrebarea nr.729A/08-10-2002
Referitor la memoriul doamnei profesoare Savu Dora Eugenia.
824. Întrebarea nr.730A/09-10-2002
Referitor la memoriul doamnei profesoare Perpelea Maria din Mehedinți.
825. Întrebarea nr.731A/09-10-2002
Referitor la sistemul Electronic de Achiziții Publice.
826. Întrebarea nr.732A/09-10-2002
Referitor la sesizarea domnului Stoica Jean din Călărași.
827. Întrebarea nr.733A/09-10-2002
Referitor la memoriul domnului Nicolae Dumitru.
828. Întrebarea nr.734A/09-10-2002
Referitor la măsuri contra blocajului financiar.
829. Întrebarea nr.735A/09-10-2002
Referitor la memoriul domnului Gălățeanu D.Ionică.
830. Întrebarea nr.736A/09-10-2002
Referitor la situația transportului CFR de călători între orașul Timișoara și Deta.
831. Întrebarea nr.737A/14-10-2002
Referitor memoriul domnului prof.Perșa Valer din Gherla.
832. Întrebarea nr.738A/14-10-2002
Referitor la memoriul doamnei Olimpia-Monica Moisa din Cluj-Napoca.
833. Întrebarea nr.739A/14-10-2002
Referitor la situația Spitalului Clinic de Urgență - Centrul de Investiții - Diagnostic și Tratament Cluj.
834. Întrebarea nr.740A/14-10-2002
Referitor la abuzurile săvârșite de dl.Virgil Blasiu, primar al municipiului Turda.
835. Întrebarea nr.741A/14-10-2002
Referitor la abuzuri săvârșite de dl.Virgil Blasiu, primar al municipiului Turda.
836. Întrebarea nr.742A/14-10-2002
referitor la cadrele superioare nemedicale.
837. Întrebarea nr.743A/14-10-2002
Referitor la întreprinderile care urmează să fie scoase la licitație.
838. Întrebarea nr.744A/14-10-2002
Referitor la liberul acces la informații de interes public.
839. Întrebarea nr.745A/15-10-2002
Referitor la studenții Facultății de Drept a Universității "Dacia Hercules" din loc.Băile Herculane.
840. Întrebarea nr.746A/15-10-2002
Referitor la memoriul doamnei Viorica Lupaș din Cluj.
841. Întrebarea nr.747A/15-10-2002
Referitor la o reuniune de partid a Filialei Cluj a PSD în timpul programului de lucru.
842. Întrebarea nr.748A/15-10-2002
Referitor la persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.
843. Întrebarea nr.749A/16-10-2002
Referitor la privatizarea SC MOCARS SA Caraș Severin.
844. Întrebarea nr.750A/16-10-2002
Referitor la privatizarea SC INDUSTRIALIZAREA LAPTELUI SA ARAD.
845. Întrebarea nr.751A/16-10-2002
Referitor la stoparea poluării în zona Victoria (Făgăraș).
846. Întrebarea nr.752A/16-10-2002
Referitor la încurajarea practicării ski-ului ca sport.
847. Întrebarea nr.753A/16-10-2002
Referitor la privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă, propietate publică și privată a statului.
848. Întrebarea nr.754A/16-10-2002
Referitor la stadiul actual al privatizării în turism.
849. Întrebarea nr.755A/16-10-2002
Referitor la poluarea tot mai accentuată în România.
850. Întrebarea nr.756A/17-10-2002
Referitor la obiective finalizate din Acordul Social pentru anul 2002 privind industria de apărare.
851. Întrebarea nr.757A/17-10-2002
Referitor la măsurile întreprinse de Ministerul de Interne pentru securizarea frontierei de răsărit.
852. Întrebarea nr.758A/17-10-2002
Referitor la raportul Curții de Conturi încheiat în urma controlului efectuat la Ministerul Finanțelor Publice și Banca Națională a României.
853. Întrebarea nr.759A/21-10-2002
Referitor la mari suprafețe pomicole distruse datorită unor boli și dăunători.
854. Întrebarea nr.760A/21-10-2002
Referitor la Normele metodologice de aplicare a art. 183 din Legea 19 din 2000, privind sistemul public de pensii.
855. Întrebarea nr.761A/21-10-2002
referitor la Normele metodologice ale HG 1294 din 2001.
856. Întrebarea nr.762A/21-10-2002
Referitor la aplicarea HG 403 din 2001.
857. Întrebarea nr.763A/22-10-2002
Referitor la memoriile unor cetățeni din municipiul Călărași.
858. Întrebarea nr.764A/23-10-2002
Referitor la HG 1114 din 10 oct. 2002.
859. Întrebarea nr.765A/28-10-2002
Referitor la unele ilegalități săvârșite de fostul primar și viceprimar al comunei Frata.
860. Întrebarea nr.766A/28-10-2002
Referitor la "Dezvoltarea zonei economice Cluj-Vest".
861. Întrebarea nr.767A/28-10-2002
Referitor la unele ilegalități sîvârșite de fostul primar și viceprimar al comunei Frata.
862. Întrebarea nr.768A/28-10-2002
Referitor la repararea și modernizarea șoselei E60.
863. Întrebarea nr.769A/28-10-2002
Referitor la SC CLUJANA SA.
864. Întrebarea nr.770A/28-10-2002
Referitor la Casele de Cultură ale Studenților.
865. Întrebarea nr.771A/28-10-2002
Referitor la abuzurile și ilegalitățile săvârșite de directorul Simion Gabor.
866. Întrebarea nr.772A/28-10-2002
Referitor la HG 1103 din 2002.
867. Întrebarea nr.773A/28-10-2002
Referitor la recorelarea pensiilor.
868. Întrebarea nr.774A/28-10-2002
Referitor la concurența neloială.
869. Întrebarea nr.775A/29-10-2002
Referitor la memoriile unor cetățeni din Călărași.
870. Întrebarea nr.776A/29-10-2002
Referitor la memoriile unor cetățeni.
871. Întrebarea nr.777A/30-10-2002
Referitor la transparența procesului de privatizare.
872. Întrebarea nr.778A/30-10-2002
Referitor la situația de incompatibilitate dintre funcția publică de conducător al serviciilor publice descentralizate și alte funcții.
873. Întrebarea nr.779A/30-10-2002
Referitor la situația de incompatibilitate dintre funcția de consilier local sau județean și o funcție publică, de ex.director al unei direcții descentralizate.
874. Întrebarea nr.780A/30-10-2002
Referitor la situația de incompatibilitate dintre funcția de director al unui serviciu public descebtralizat și alte funcții publice alese.
875. Întrebarea nr.781A/05-11-2002
876. Întrebarea nr.782A/05-11-2002
Referitor la memoriul domnului Bica Mihai din Călărași.
877. Întrebarea nr.783A/05-11-2002
Referitor la memoriul doamnei Costin Ioana, din Lehliu Gară.
878. Întrebarea nr.784A/05-11-2002
Referitor la memoriul domnului Ionescu Valeriu din Călărași.
879. Întrebarea nr.785A/05-11-2002
Referitor la creșterea salariilor angajaților din subordinea ministerului pe care cu onoare îl conduce.
880. Întrebarea nr.786A/05-11-2002
Referitor la situația domnului Iosif Simion din Sibiu.
881. Întrebarea nr.787A/05-11-2002
Referitor la situația critică a căii ferate pe tronsonul Oradea - Beiuș - Vașcău (via Ceica) din jud.Bihor.
882. Întrebarea nr.788A/05-11-2002
Referitor la retrocedarea terenurilor forestiere.
883. Întrebarea nr.789A/06-11-2002
Referitor la SC ZAMUR SA .
884. Întrebarea nr.790A/11-11-2002
Referitor la lucrările subvenționate de la bugetul statului pe perioada 2000-2002.
885. Întrebarea nr.791A/11-11-2002
Referitor la memoriul doamnei Giurgiu Ileana din Valea Drăganului 215, Cluj.
886. Întrebarea nr.792A/11-11-2002
Referitor la însușirea pe căi ilicite a unor bunuri imobile de pe raza municipiului Cluj-Napoca.
887. Întrebarea nr.793A/11-11-2002
Referitor la dreptul de a permite medicilor chinezi de a practica în Romănia.
888. Întrebarea nr.794A/11-11-2002
Referitor la SC Farmec SA din Cluj-Napoca.
889. Întrebarea nr.795A/11-11-2002
Referitor la alocarea de fonduri Fundației "Excelsior" din Cluj-Napoca.
890. Întrebarea nr.796A/11-11-2002
Referitor la situația creată prin spargerea de la SC Radio SRL - Brașov.
891. Întrebarea nr.797A/12-11-2002
Referitor la facilități acordate categoriilor de persoane persecutate din motive etnice prin OG 105 din 1999.
892. Întrebarea nr.798A/12-11-2002
Referitor la consilierii juridici.
893. Întrebarea nr.799A/12-11-2002
Referitor la documentele din Fondul Arhivistic Național al României.
894. Întrebarea nr.800A/12-11-2002
Referitor la SC Alitranscom SRL Călărași.
895. Întrebarea nr.801A/12-11-2002
Referitor la SC Transamerican 2000 SRL, Călărași.
896. Întrebarea nr.802A/12-11-2002
Referitor la memoriul domnului Dan Constantin din Călărași.
897. Întrebarea nr.803A/12-11-2002
Referitor la memoriile unor cetățeni din Călărași.
898. Întrebarea nr.804A/12-11-2002
Referitor la activitatea Poștei Române.
899. Întrebarea nr.805A/13-11-2002
Referitor la lucrările de amenajare hidrotehnică a Jiului bat.
900. Întrebarea nr.806A/13-11-2002
Referitor la extracția lignitului din jud.Gorj.
901. Întrebarea nr.807A/13-11-2002
Referitor la termocentralele Turceni și Rovinari din jud.Gorj.
902. Întrebarea nr.808A/13-11-2002
Referitor la gradul ridicat de poluare din jud.Gorj.
903. Întrebarea nr.809A/13-11-2002
Referitor la "Programul de recoltă la principalele specii de vânat din fauna României pe anul 2002".
904. Întrebarea nr.810A/13-11-2002
Referitor la programele Ministerului educației și Cercetării din jud.Gorj.
905. Întrebarea nr.811A/13-11-2002
Referitor la modernizarea și întreținerea drumurilor naționale în jud.Gorj.
906. Întrebarea nr.812A/13-11-2002
Referitor la programele Ministerului Sănătății și Familiei în jud.Gorj.
907. Întrebarea nr.813A/13-11-2002
Referitor la lucrările de restructurare a operelor lui Brâncuși de la Târgu-Jiu.
908. Întrebarea nr.814A/13-11-2002
Referitor la situația ajutorului financiar acordat de Guvern pentru producția de semințe, sectorului zootehnic etc în anul 2002.
909. Întrebarea nr.815A/13-11-2002
Referitor la situația lucrărilor agricole de toamnă.
910. Întrebarea nr.816A/13-11-2002
Referitor la programe privind protecția cetățenilor din jud.Gorj.
911. Întrebarea nr.817A/13-11-2002
Referitor la recoltele obținute în acest an la culturile de grâu, porumb și floarea-soarelui.
912. Întrebarea nr.818A/13-11-2002
Referitor la promisiuni privind crearea de locuri de muncă în jud.Gorj.
913. Întrebarea nr.819A/14-11-2002
Referitor la situația punctului de control pentru trecerea frontierei de stat din Aeroportul Oradea, jud.Bihor.
914. Întrebarea nr.820A/18-11-2002
Sancționarea abuzivă a firmelor de transport de turiști de către angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră la vama Nădlac.
915. Întrebarea nr.821A/18-11-2002
Referitor la investiții necesare în infrastructura de transport din jud.Bihor.
916. Întrebarea nr.822A/19-11-2002
Referitor la Raportul Curții de Conturi în urma controlului efectuat la BNR.
917. Întrebarea nr.823A/19-11-2002
Referitor la memoriul familiei Ali Nazmia din Călărași.
918. Întrebarea nr.824A/19-11-2002
Referitor la memoriul domnului Lazăr Ion.
919. Întrebarea nr.825A/19-11-2002
Referitor la memoriul domnului Copăceanu din Călărași.
920. Întrebarea nr.826A/19-11-2002
Referitor la recentul constituit Consiliu Național pentru Combaterea Discriminării.
921. Întrebarea nr.827A/19-11-2002
Referitor la dosarul civil 323 din 2001.
922. Întrebarea nr.828A/20-11-2002
Referitor la desfășurarea cursurilor de calificare conform OUG 36 din 1997.
923. Întrebarea nr.829A/20-11-2002
Referitor la Legea 309 din 2002.
924. Întrebarea nr.830A/25-11-2002
Referitor la blocarea de către CNEAIP a procesului de autorizare provizorie și acreditere a instituțiilor de învățământ preunuversitare.
925. Întrebarea nr.831A/25-11-2002
Referitor la Ordinul Ministrului nr.400 din 23 octombrie 2001.
926. Întrebarea nr.832A/25-11-2002
Referitor la racordarea la rețelele de utilități publice.
927. Întrebarea nr.833A/25-11-2002
Referitor la facilitățile acordate categoriilor de persoane persecutate din motive etnice prin OG 105 din 1999.
928. Întrebarea nr.834A/25-11-2002
Referitor la continuarea construcției mânăstirii "Înălțarea Sfintei Cruci", din localitatea Cebza.
929. Întrebarea nr.835A/25-11-2002
Referitor la Școala Generală nr.1 din orașul Uricani, jud.Hunedoara.
930. Întrebarea nr.836A/25-11-2002
Referitor la locuitorii din comunele zonei de munte a jud.Cluj.
931. Întrebarea nr.837A/26-11-2002
Referitor la aplicarea deciziilor Curții Supreme de Justiție.
932. Întrebarea nr.838A/26-11-2002
Referitor la memoriile unor cetățeni din Călărași.
933. Întrebarea nr.839A/26-11-2002
Referitor la situația de la Spitalul Oltenița, jud.Călărași.
934. Întrebarea nr.840A/26-11-2002
Referitor la ajutoare financiare pentru un grup de cetățeni din mun.Călărași.
935. Întrebarea nr.841A/27-11-2002
Referitor la ordinul Prefecturii Arad de a elibera diplome care să ateste strângeri de mâini cu George W:Bush.
936. Întrebarea nr.842A/27-11-2002
Referitor la memoriul unei familii cu 13 copii din orașul Abrud, jud.Alba.
937. Întrebarea nr.843A/02-12-2002
Referitor la situația drepturilor pe baza punctajelor medii anuale din perioada de aplicare a Legii 19 din 2000.
938. Întrebarea nr.844A/02-12-2002
Referitor la situația creată la Grupul Școlar Industrial Râșnov.
939. Întrebarea nr.845A/02-12-2002
Referitor la cercetările în cazul Grupului Școlar Industrial Râșnov.
940. Întrebarea nr.846A/02-12-2002
Referitor la situația datoriilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, la capitolul publicitate.
941. Întrebarea nr.847A/02-12-2002
Referitor la situația șomajului în județe, datoriile la bugetul asigurărilor sociale de stat, la capitolul publicitate.
942. Întrebarea nr.848A/02-12-2002
Referitor la activitatea desfășurată pe linia arhivelor statului.
943. Întrebarea nr.849A/02-12-2002
Referitor la memoriile numitelor Poka Ileana și Borbely Ida, din Cluj-Napoca.
944. Întrebarea nr.850A/02-12-2002
Referitor la calitatea necorespunzătoarea apei potabile în București.
945. Întrebarea nr.851A/03-12-2002
Referitor la acordarea de ajutoare financiare unui grup de cetățeni din mun.Călărași.
946. Întrebarea nr.852A/03-12-2002
Referitor la recorelarea și indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat.
947. Întrebarea nr.853A/03-12-2002
Referitor la situația încălzirii locuințelor și instituțiilor publice în mun.Călărași.
948. Întrebarea nr.854A/03-12-2002
Referitor la Fundația Excelsior din Cluj-Napoca.
949. Întrebarea nr.855A/03-12-2002
Referitor la datoriile spitalelor din jud.Maramureș.
950. Întrebarea nr.856A/03-12-2002
Referitor la memoriul domnului prof.univ.dr. Vasile Nilca din Cluj-Napoca.
951. Întrebarea nr.857A/03-12-2002
Referitor la transmiterea pe posturile de radio și Tv. privind reuniunea de la Praga și vizita președintelui Geoge W.Bush.
952. Întrebarea nr.858A/03-12-2002
Referitor la rebotezarea trenului rapid 653 București-Târgu Mureș.
953. Întrebarea nr.859A/03-12-2002
Referitor la comportamentul abuziv și grosolan al unui polițist.
954. Întrebarea nr.860A/04-12-2002
Referitor la măsurile luate de Ministerul Agriculturii pentru prevenirea pestei porcine în România.
955. Întrebarea nr.861A/04-12-2002
Referitor la metodele de privatizare a sectorului de utilități.
956. Întrebarea nr.862A/04-12-2002
Referitor la problemele copiilor cu handicap.
957. Întrebarea nr.863A/09-12-2002
Referitor la DistriGaz Turda.
958. Întrebarea nr.864A/09-12-2002
Referitor la reprezentanții acționarilor care au teren la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda.
959. Întrebarea nr.865A/09-12-2002
Referitor la abuzuri săvârșite de Liviu Medrea, vecepreședintele Consiliului Județean Cluj.
960. Întrebarea nr.866A/09-12-2002
Referitor la abuzurile săvârșite de Liviu Medrea, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj.
961. Întrebarea nr.867A/09-12-2002
Referitor la localitatea Bica Română arondată comunei Mânăstireni.
962. Întrebarea nr.868A/09-12-2002
Referitor la locuitorii municipiului Gherla.
963. Întrebarea nr.869A/10-12-2002
Referitor la cabinetele medicale individuale ale medicilor de familie.
964. Întrebarea nr.870A/10-12-2002
Referitor la ajutoare pentru un grup de cetățeni din mun.Călărași.
965. Întrebarea nr.871A/10-12-2002
Referitor la abuzuri din partea SC Electrica SA - SDFEE Călărași.
966. Întrebarea nr.872A/10-12-2002
Referitor la abuzuri din partea SC ELECTRICA SA Călărași.
967. Întrebarea nr.873A/10-12-2002
Situația creată prin OUG 156 din 2002.
968. Întrebarea nr.874A/10-12-2002
Situația lucrărilor de reparații capitale și amenajări la Palatul de Justiție Oradea.
969. Întrebarea nr.875A/10-12-2002
Referitor la vânzarea cabinetelor medicale.
970. Întrebarea nr.876A/10-12-2002
Referitor la societățile care pot practica asigurări agricole.
971. Întrebarea nr.877A/11-12-2002
Referitor la alegeri anticipate pentru funcțiile de consilieri în comuna Pișcolt, jud.Cluj-Napoca.
972. Întrebarea nr.878A/11-12-2002
Referitor la abuzurile domnului Liviu Medrea, vecepreședinte al Consiliului Județean Cluj.
973. Întrebarea nr.879A/11-12-2002
Revenire la intrebarea 622A.
974. Întrebarea nr.880A/16-12-2002
Referitor la organizarea de către Direcția de Sănătate Publică a jud.Călărași a unei licitații în scopul contractării unei cantități de lapte praf.
975. Întrebarea nr.881A/16-12-2002
Referitor la acordarea unor ajutoare pentru familiile defavorizate din Municipiul Călărași.
976. Întrebarea nr.882A/16-12-2002
Referitor la medicii stomatologi.
977. Întrebarea nr.883A/16-12-2002
Referitor la situația critică a căii ferate pe tronsonul Oradea - Beiuș - Vașcău (via Ceica), din jud.Bihor.
978. Întrebarea nr.884A/16-12-2002
Referitor la facilitățile acordate categoriilor de persoane persecutate din motive etnice prin OG 105 din 1999.
979. Întrebarea nr.885A/16-12-2002
Referitor la facilitățile acordate categoriilor de persoane persecutate din motive etnice prin OG 105 din 1999.
980. Întrebarea nr.886A/16-12-2002
Câți medici cu specialitatea de medicină de laborator lucrează în laboratoarele medicale din sistemul medical românesc?
981. Întrebarea nr.892A/16-12-2002
Referitor la memoriul doamnei Lupaș Viorica din com.Gilău, sat Someșul Rece 311.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 2:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro