Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 2004

Întrebări și Interpelări înregistrare în anul 2004

1. Interpelarea nr.41PM/02-02-2004
Nesoluționarea favorabilă a problemei amplasarii statuii celor 13 generali maghiari la Arad.
2. Interpelarea nr.42PM/25-02-2004
Referitor la comunicatul de presă dat publicității la data de 21 februarie 2004 de către Guvernul României sub titlul "Guvernul PSD, condus de Adrian Năstase, rămâne să-și facă datoria încredințată de poporul român".
3. Interpelarea nr.43PM/01-03-2004
Referitor la cele întâmplate la Spitalul de Psihiatrie Poiana-Mare, jud.Dolj.
4. Interpelarea nr.44PM/10-03-2004
Referitor la abrogarea HG 235/20.02.2004 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea MApN în administrarea Min.Culturii și Cultelor, pentru Mânăstirea Sfintei Cruci - Oradea, jud.Bihor.
5. Interpelarea nr.45PM/20-10-2004
Referitor la mafia din silvicultura.
6. Interpelarea nr.1244B/10-02-2004
Referitor la reforma sistemului public de pensii.
7. Interpelarea nr.1245B/10-02-2004
În contextul negocierilor cu UE, dosarul privind Agricultura este cel mai dificil.
8. Interpelarea nr.1246B/10-02-2004
Abrogarea unor facilități acordate activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică.
9. Interpelarea nr.1247B/10-02-2004
Referitor la modul cum au fost executate lucrările de reabilitare la școala cu clasele I-VIII sat Mastacăn, com.Borlești, jud.Neamț.
10. Interpelarea nr.1248B/10-02-2004
Referitor la închiderea unor centre medicale de permanență din mediul urban.
11. Interpelarea nr.1249B/10-02-2004
Referitor la încălcarea de către Guvern a moratoriului cu privire la sistarea adopțiilor internaționale.
12. Interpelarea nr.1250B/10-02-2004
Referitor la măsuri pentru neutralizarea efectelor dăunătoare ale utilizării DDT, asupra mediului și sănătății omului.
13. Interpelarea nr.1251B/10-02-2004
Referitor la situația Ambulatoriului de pe lângă Spitalul CARITAS-Roșiorii de Vede.
14. Interpelarea nr.1252B/10-02-2004
Instrucțiuni privind criteriile de autorizare a Operatorilor Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, emise de Ministerul Justiției sub nr.3128/C/28.10.2003.
15. Interpelarea nr.1253B/10-02-2004
Măsuri întreprinse de Guvern pentru interzicerea fabricării în România de produse care conțin asbest, material interzis în Occident.
16. Interpelarea nr.1254B/10-02-2004
Referitor la înființarea la Cluj-Napoca, a unei școli pentru subofițeri de poliție.
17. Interpelarea nr.1255B/10-02-2004
Referitor la decesul timișoreanului Iuliu Ioanovici.
18. Interpelarea nr.1256B/10-02-2004
Referitor la gravitatea situației în care se află funcționarii publici din punct de vedere al salarizării.
19. Interpelarea nr.1257B/10-02-2004
Referitor la o creștere îngrijorătoare a infracționalității, a cazurilor de furturi, jafuri, violuri, crime, consum de droguri în mai multe județe transilvane.
20. Interpelarea nr.1258B/10-02-2004
Referitor la somarea unui număr de 793 de societăți comerciale să-și plătească datoriile către fondul unic național al asigurărilor de sănătate.
21. Interpelarea nr.1259B/10-02-2004
Referitor la liceul pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca.
22. Interpelarea nr.1260B/10-02-2004
Referitor la un accident în urma căruia un vânător, pe nume Gheorghe Călugăr, a fost rănit prin împușcare.
23. Interpelarea nr.1261B/10-02-2004
Referitor la locuitorii cartierului Hărcana din municipiului Turda.
24. Interpelarea nr.1262B/10-02-2004
Hotărâri abuzive ale Prefecturii și Consiliului județean Arad privind diminuarea suprafeței de teren a Stațiunii de cercetare și producție pentru creșterea bovinelor rasa "Bălțată românească" - Ceala, jud.Arad.
25. Interpelarea nr.1263B/10-02-2004
Referitor la prețul de vânzare al cărților care a crescut cu 19% în urma intrării în aplicare a noului Cod Fiscal.
26. Interpelarea nr.1264B/10-02-2004
Referitor la Hotărârea 1432 din 04.12.2003, privind condițiile de admitere în învățământul superior a candidaților cetățeni români.
27. Interpelarea nr.1265B/10-02-2004
Referitor la punerea la dispoziție a unui avion de 4 locuri pentru deplasarea a 13 parlamentari din jud.Mureș.
28. Interpelarea nr.1266B/10-02-2004
Referitor la testarea națională a elevilor din clasa a VIII-a în perioada 14-18.06.2004.
29. Interpelarea nr.1267B/10-02-2004
Referitor la o problemă cu care se confruntă medicii de familie, în cadrul cabinetelor medicale arondate tribunalelor, după modelul celor din MApN și MAI.
30. Interpelarea nr.1268B/10-02-2004
Referitor la SC WISCONSIN TURNING SISTEM din Târgoviște.
31. Interpelarea nr.1269B/10-02-2004
Referitor la Adopțiile Internaționale.
32. Interpelarea nr.1270B/10-02-2004
Referitor la inițierea unei propuneri legislative de interzicere a cuvintelor "național" și "român" din titulatura unor firme privatizate.
33. Interpelarea nr.1271B/10-02-2004
Referitor la Ordonanțele care reglementează cele două tranșe anuale de indexare a salariilor bugetarilor.
34. Interpelarea nr.1272B/10-02-2004
Referitor la reeșalonările și scutirile de la plată precum și recenta privatizare a SNTR.
35. Interpelarea nr.1273B/10-02-2004
Referitor la stabilirea salariilor unor regii municipale.
36. Interpelarea nr.1274B/10-02-2004
Referitor la încălcarea Codului muncii de către unii patroni de firme care practică un comportament duplicitar față de angajați.
37. Interpelarea nr.1275B/10-02-2004
Referitor la creșterea aproape incredibilă și evident necaracteristică poporului nostru, a stărilor depresive.
38. Interpelarea nr.1276B/10-02-2004
Referitor la programul de recorelare a pensiilor.
39. Interpelarea nr.1277B/10-02-2004
Referitor la modificările din mersul trenurilor de călători.
40. Interpelarea nr.1278B/10-02-2004
Referitor la situația chiriașilor din casele naționalizate din Brașov
41. Interpelarea nr.1279B/10-02-2004
Referitor la privatizarea Societății Tutunul Românesc.
42. Interpelarea nr.1280B/10-02-2004
Referitor la acțiunile unor deputați UDMR privitor la încălcarea prevederilor art.166 indice 1 din Codul Penal.
43. Interpelarea nr.1281B/10-02-2004
Evidența paralelă pe același angajat.
44. Interpelarea nr.1282B/10-02-2004
Prejudicierea intereselor comunitare prin adoptarea de către administrația autonomă locală a unei hotărâri netemeinice.
45. Interpelarea nr.1283B/10-02-2004
Neglijențele și superficialitate manifestate în activitatea Comisiei Comunale Borod (și a celei Județene Bihor) pentru stabilirea dreptului de propietate privată asupra terenurilor.
46. Interpelarea nr.1284B/10-02-2004
Neonorarea obligațiilor administrației finanțelor publice a mun.Oradea.
47. Interpelarea nr.1285B/10-02-2004
Referitor la neplata ajutorului social pe lunile noiembrie și decembrie 2003 în comuna Chișlaz, jud.Bihor.
48. Interpelarea nr.1286B/10-02-2004
Referitor la personalul feroviar.
49. Interpelarea nr.1287B/24-02-2004
Referitor la privatizarea frauduloasă a Nitramoniei - Făgăraș.
50. Interpelarea nr.1288B/24-02-2004
Negocierea cu Uniunea Europeană în materie de justiție.
51. Interpelarea nr.1289B/24-02-2004
Situația deosebit de gravă din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Mehedinți.
52. Interpelarea nr.1290B/24-02-2004
Aplicarea prevederilor Legii 319 din 2003, privind componența și condițiile de numire a Consiliului de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
53. Interpelarea nr.1291B/24-02-2004
Referitor la dreptul de proprietate al Stațiunilor de Cercetare din jud.Constanța.
54. Interpelarea nr.1292B/24-02-2004
Starea tehnică dezastruoasă a DN6 pe porțiunea Timișoara - Lugoj - Făget.
55. Interpelarea nr.1293B/24-02-2004
Referitor la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale, ANRGN.
56. Interpelarea nr.1294B/24-02-2004
Blocarea activității Primăriei Municipiului Giurgiu de către Direcția Generală a Finanțelor Publice Giurgiu.
57. Interpelarea nr.1295B/24-02-2004
Incompatibilitatea unor funcționari publici din jud.Galați, care dețin funcții de conducere și în structurile unui partid politic.
58. Interpelarea nr.1296B/24-02-2004
Centrul istoric al Sibiului - S.O.S.!
59. Interpelarea nr.1297B/24-02-2004
Mânăstirea Neamț, cea mai veche așezare monahală, căzută în nepăsare.
60. Interpelarea nr.1298B/24-02-2004
Referitor la necesitatea suplimentării numărului de angajați în Administrația Publică Cluj.
61. Interpelarea nr.1299B/24-02-2004
Referitor la incompatibilitatea unor persoane ce dețin demnități publice în mun.Cluj-Napoca și județul.
62. Interpelarea nr.1300B/24-02-2004
Colaborarea cu organizațiile agricole neguvernamentale și cu cele interprofesionale.
63. Interpelarea nr.1301B/24-02-2004
Referitor la situația prof.Bursuc Alina Mihaela, din com.Zănești, jud.Neamț.
64. Interpelarea nr.1302B/24-02-2004
Marginalizarea Filarmonicilor de stat.
65. Interpelarea nr.1303B/24-02-2004
Solicită lista nominală a directorilor care s-au făcut vinovați de fapte ce intră sub incidența codului penal.
66. Interpelarea nr.1304B/24-02-2004
Care este politica guvernului pentru dezvoltarea activității IMM-urilor.
67. Interpelarea nr.1305B/24-02-2004
Acțiunea de reabilitare a criminalului de război Wass Albert.
68. Interpelarea nr.1306B/24-02-2004
Aplicarea Ordinului nr.117/2002.
69. Interpelarea nr.1307B/24-02-2004
Referitor la Societatea Națională de Îmbunătățiri Funciare care se pregătește să încheie un acord cu firma israeliană Netafim pentru cumpărarea de echipamente pentru irigații.
70. Interpelarea nr.1308B/24-02-2004
Referitor la Proiectul Phare de înfrățire instituțională România-Spania în domeniul Ocupare și politici sociale; Egalitatea de șanse între femei și bărbați 2003-2005.
71. Interpelarea nr.1309B/24-02-2004
Neachitarea sarcinilor de serviciu de către CNAS pentru a anunța public persoanele care nu si-au achitat contribuția la FASS.
72. Interpelarea nr.1310B/24-02-2004
Încălcarea legii anticorupție 161/2003 de către CNAS.
73. Interpelarea nr.1311B/24-02-2004
Referitor la un memoriu din partea membrilor "Asociației Utilizatorilor Apei de Irigat" Coșereni din Ialomița.
74. Interpelarea nr.1312B/24-02-2004
Referitor la Rafinăria "Steaua Română".
75. Interpelarea nr.1313B/24-02-2004
Perspective sumbre pentru învățământul superior.
76. Interpelarea nr.1314B/24-02-2004
Agricultura entuziastă.
77. Interpelarea nr.1315B/24-02-2004
Se solicită trecerea în proprietatea Ocolului Telciu, a cabanelor și drumurilor care se află pe terenul acestui ocol, pentru a putea fi întreținute și utilizate în mod rațional și eficient.
78. Interpelarea nr.1316B/24-02-2004
Referitor la criza de sânge din spitale.
79. Interpelarea nr.1317B/24-02-2004
Referitor la birocrația excesivă impusă de Ministerul Finanțelor, sursă de nemulțumiri pentru agenții economici din jud.Timiș.
80. Interpelarea nr.1318B/24-02-2004
Referitor la reabilitarea lui Vass Albert.
81. Interpelarea nr.1319B/24-02-2004
Referitor la art.1 litera "c" din Legea 189/2000.
82. Interpelarea nr.1320B/24-02-2004
Referitor la cazul primarului comunei Boldu, jud.Buzău, dl.Mărgărit Marian.
83. Interpelarea nr.1321B/24-02-2004
Referitor la abuzuri și neglijențe ale unor primari din jud.Buzău.
84. Interpelarea nr.1322B/24-02-2004
Referitor la atribuirea în administrarea ocolului silvic comunal a fondului cinegetic aflat pe suprafața gospodărită de Ocolul Telciu, jud.Bistrița-Năsăud.
85. Interpelarea nr.1323B/24-02-2004
Referitor la înființarea numeroaselor unități private de învățământ.
86. Interpelarea nr.1324B/24-02-2004
Referitor la amenajarea și dotarea dispensarului din com.Dumitrița, jud.Bistrița-Năsăud.
87. Interpelarea nr.1325B/24-02-2004
Referitor la comportamentul elevilor din școli.
88. Interpelarea nr.1326B/24-02-2004
Verificarea modului în care Consiliul Județean Iași a încheiat contractul de colaborare 2418/15.05.2000 și actele adiționale nr.1 și 2 cu "SC Delta Asim", respectiv acordarea folosinței unei suprafețe de teren și a unei construcții în mun.Iași.
89. Interpelarea nr.1327B/24-02-2004
Referitor la acțiuni de reabilitare a criminalului de război Wass Albert.
90. Interpelarea nr.1328B/25-02-2004
Referitor la SC "Delta Asim", "Euro Media Invest", "Double C M E N PRODESSIGNPRINT", "DECVATOM".
91. Interpelarea nr.1329B/25-02-2004
Referitor la memoriile depuse de doamna Zelenac Smaranda și domnul Haec Tiberiu din com.Criscior, jud.Hunedoara.
92. Interpelarea nr.1330B/25-02-2004
Referitor la obstrucționarea întâlnirilor, ca parlamentar, cu cetățenii de către președintele PSD din jud.Gorj.
93. Interpelarea nr.1331B/25-02-2004
Referitor la SC RECOROM Dorobanți SA.
94. Interpelarea nr.1332B/23-03-2004
Care este politica Guvernului în ceea ce privește fiscalitatea pentru persoanele fizice și persoane juridice.
95. Interpelarea nr.1333B/23-03-2004
Referitor la cele 2500 de sesizări care formau cazul "vilelor polițiștilor".
96. Interpelarea nr.1334B/23-03-2004
Referitor la crearea Oficiului de Servicii pentru Biblioteci.
97. Interpelarea nr.1335B/23-03-2004
Referitor la memoriul domnului Nicolae Vasile, director general al SC TRANSPORTURI GRELE AGABARITICE SA, cu sediul în Cluj-Napoca.
98. Interpelarea nr.1336B/23-03-2004
Referitor la OUG 942/2000.
99. Interpelarea nr.1337B/23-03-2004
Referitor la art.5 din OUG 31/2002, care se interzice promovarea persoanelor vinovate de infracțiuni contra păcii și omenirii.
100. Interpelarea nr.1338B/23-03-2004
Referitor la stadiul tehnologiei informației.
101. Interpelarea nr.1339B/23-03-2004
Referitor la sistemul electronic de atribuire a autorizațiilor de transport internațional de marfă.
102. Interpelarea nr.1340B/23-03-2004
"Când în balanța hotărîrilor ce se dau, intervin interese partizane, mai putem vorbi de justiție?"
103. Interpelarea nr.1341B/23-03-2004
Derularea Programului SAPARD în România.
104. Interpelarea nr.1342B/23-03-2004
Modul de distribuire a subvențiilor acordate producătorilor agricoli în comuna Milișăuți, jud.Suceava.
105. Interpelarea nr.1343B/23-03-2004
Situațiile de conflict de interese ale membrilor conducerii Agenției Naționale a Medicamentului și ai Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului.
106. Interpelarea nr.1344B/23-03-2004
Referitor la memoriul domnului Alexa Horj, primar al comunei Moisei, jud.Maramureș.
107. Interpelarea nr.1345B/23-03-2004
Referitor la elaborarea cărții de identificare a unităților școlare.
108. Interpelarea nr.1346B/23-03-2004
Situația mediatică din Municipiul Piatra Neamț, finanțată sau cofinanțată din bugetul Ministerului.
109. Interpelarea nr.1347B/23-03-2004
Situația dramatică privind acordarea medicamentelor compensate și gratuite în jud.Teleorman.
110. Interpelarea nr.1348B/23-03-2004
Craiova sufocată de munți de gunoaie, mizerie și infecție.
111. Interpelarea nr.1349B/23-03-2004
Uzina de Reparații Motru falimentată de firme căpușă.
112. Interpelarea nr.1350B/23-03-2004
Referitor la prețul de vânzare al cărților care a crescut cu 9%(TVA), în urma intrării în aplicare a noului Cod Fiscal.
113. Interpelarea nr.1351B/23-03-2004
Referitor la societățile românești și mixte, în străinătate, concesionate pe 90 de ani și dotate cu active corespunzătoare.
114. Interpelarea nr.1352B/23-03-2004
Referitor la instalarea statuii celor 13 generali habsburgi la Arad.
115. Interpelarea nr.1353B/23-03-2004
Referitor la declarația dvs.din 6 octombrie 1999, apărută în Adevărul de Cluj, nr.2706/1999, prin care ați declarat că reamplasarea celor "3generali" din Arad constituie un "vis al iredentismului maghiar".
116. Interpelarea nr.1354B/23-03-2004
Implicațiile desființării secției de medicină internă de la Spitalul Municipal Galați privind starea de sănătate a populației din municipiu și desfășurarea actului medical în condiții legale.
117. Interpelarea nr.1355B/23-03-2004
Încălcări flagrante ale legii privind desfășurarea alegerilor structurilor și funcțiilor de conducere în cadrul UNIVERSITĂȚII "DUNĂREA DE JOS" din Galați.
118. Interpelarea nr.1356B/23-03-2004
Referitor la o organizație fascistă maghiară denumită Karpatok Nep (Poporul Carpaților).
119. Interpelarea nr.1357B/23-03-2004
Referitor la încălcarea Legii 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, Capitolul V, Contravenții și infracțiuni.
120. Interpelarea nr.1358B/23-03-2004
Referitor la sediul "Societății Muzeului Ardelean", imobil al cărui fișă de carte funciară a dispărut fără urmă.
121. Interpelarea nr.1359B/23-03-2004
Referitor la introducerea unei materii de studiu aparte privind protecție, respectiv evitarea poluării mediului.
122. Interpelarea nr.1360B/23-03-2004
Referitor la SC Termoelectrica SA SE Paroșeni.
123. Interpelarea nr.1361B/23-03-2004
Referitor la suspendarea circulației feroviare pe traseele Sîntana - Brad, Ineu - Cermei, Arad - Grăniceri, Arad - Periam, jud.Arad.
124. Interpelarea nr.1362B/23-03-2004
Aplicarea prevederilor Legii 128/1997, a HG 281/1993, a OUG 8/2000 și OUG 123/2003 cu privire la salarizarea personalului din învățământ.
125. Interpelarea nr.1363B/23-03-2004
Referitor la sesizarea făcută de domnul Grigore Nicolae Marin, consilier local al comunei Turnu Roșu.
126. Interpelarea nr.1364B/23-03-2004
Ce va aduce nou pentru clienți anul 2004 privin piața liberalizată de comunicații.
127. Interpelarea nr.1365B/23-03-2004
Referitor la securitatea în mediul electronic.
128. Interpelarea nr.1366B/23-03-2004
Ordinea și securitatea publică.
129. Interpelarea nr.1367B/23-03-2004
Taxa radio-tv.
130. Interpelarea nr.1368B/23-03-2004
Referitor la oprirea circulației trenurilor pe linia Ilva Mică - Rodna Veche.
131. Interpelarea nr.1369B/23-03-2004
"Programul de pietruire a drumurilor comunale de pământ", aprobat prin HG 577/1997 - folosit în interes personal de baronii locali ai PSD, în detrimentul interesului general.
132. Interpelarea nr.1370B/23-03-2004
Aplicarea Legii 9/1998.
133. Interpelarea nr.1371B/23-03-2004
Referitor la lucruri aberante ce se petrec în unitățile sanitare din mun.Cluj-Napoca.
134. Interpelarea nr.1372B/23-03-2004
Referitor la PRODITERM - Bistrița.
135. Interpelarea nr.1373B/23-03-2004
Referitor la tergiversarea numirii pe locurile vacante a 2 consilieri locali.
136. Interpelarea nr.1374B/23-03-2004
Referitor la directorul Apostol Valentin și SNIF.
137. Interpelarea nr.1375B/23-03-2004
Strângerea ilegală de cotizații de partid.
138. Interpelarea nr.1376B/23-03-2004
Referitor la memoriul domnului Ștefu A.Ion din orașul Nehoiu, jud.Buzău.
139. Interpelarea nr.1377B/23-03-2004
Programul "Pentru liniștea localităților rurale".
140. Interpelarea nr.1378B/23-03-2004
Referitor la cazul familiei Guță Alexandru și Gheorghița din Pitești.
141. Interpelarea nr.1379B/23-03-2004
Referitor la unele erori medicale grave.
142. Interpelarea nr.1380B/23-03-2004
Referitor la neglijențe și abuzuri ale primarului comunei Țintești, jud.Buzău, Petre Cozma.
143. Interpelarea nr.1381B/23-03-2004
Referitor la plângeri împotriva unor reprezentanți ai administrației publice locale.
144. Interpelarea nr.1382B/23-03-2004
Referitor la memoriul studentei Sicoe Ramona Maria, domiciliată în Abrud, jud.Alba.
145. Interpelarea nr.1383B/23-03-2004
Referitor la memoriul doamnei Bădău Eofimia din jud.Alba.
146. Interpelarea nr.1384B/23-03-2004
Referitor la memoriul unui număr de 365 de persoane navetiști care circulă pe ruta Blaj-Târnăveni-Praid.
147. Interpelarea nr.1385B/23-03-2004
Referitor la închidere-închiriere liniilor ferate Ilva Mică - Rodna Veche și Bistrița - Bistrița Bârgăului, jud.Bistrița-Năsăud.
148. Interpelarea nr.1386B/23-03-2004
Datoriile posturilor de radio și de televiziune și a presei scrise către Bugetul de stat.
149. Interpelarea nr.1387B/23-03-2004
Bolile spitalelor românești.
150. Interpelarea nr.1388B/23-03-2004
Armata română între agonie și extaz.
151. Interpelarea nr.1389B/23-03-2004
Referitor la Compania Națională de Căi Ferate "CFR" SA.
152. Interpelarea nr.1390B/23-03-2004
Repartizarea pe criterii politice a sumelor de bani defalcate de la bugetul de stat afectate pentru protecția socială.
153. Interpelarea nr.1391B/23-03-2004
Referitor la modul defectuos în care funcționează sistemul sanitar.
154. Interpelarea nr.1392B/24-03-2004
Referitor la art.32, alin.4, din Constituția României 2003, care prevede "învățământul de stat este gratuit potrivit legii".
155. Interpelarea nr.1393B/24-03-2004
Referitor la evacuările din locuințe ale chiriașilor, care au fost în proprietatea statului înainte de 1989.
156. Interpelarea nr.1394B/25-03-2004
Despre titulari și incompatibilități în funcțiile de conducere în instituțiile de învățământ superior.
157. Interpelarea nr.1395B/06-04-2004
Examenele și acceptarea rezultatelor.
158. Interpelarea nr.1396B/06-04-2004
REFORMA ÎN JUSTIȚIE - O FATA MORGANA
159. Interpelarea nr.1397B/06-04-2004
Încălcări grave ale normelor legale în cazul celor 8,3 kg bijuterii din aur confiscate de Poliția Municipiului Timișoara.
160. Interpelarea nr.1398B/06-04-2004
Referitor la Decretul Lege 118/1990 prin care se acordă o serie de drepturi unor persoane persecutate din motive politice.
161. Interpelarea nr.1399B/06-04-2004
Referitor la mun.Zalău care nu are legătură CFR directă cu Bucureștiul.
162. Interpelarea nr.1400B/06-04-2004
Referitor la Legea 50/1991, modificată și completată prin Legea 453/2001.
163. Interpelarea nr.1401B/06-04-2004
Referitor la lipsa de spații destinate procesului instructiv-educativ din mun.Cluj-Napoca.
164. Interpelarea nr.1402B/06-04-2004
Referitor la primarii PSD care împreună cu autoritățile publice împiedică organizarea de întâlniri cu electoratul.
165. Interpelarea nr.1403B/06-04-2004
Desfășurarea lucrărilor de consolidare a școlii cu clasele V-VIII din comuna Coroieni, jud.Maramureș.
166. Interpelarea nr.1404B/06-04-2004
Desfășurarea lucrărilor de consolidare a școlii cu clasele V-VIII din com.Coroieni, jud.Maramureș.
167. Interpelarea nr.1405B/06-04-2004
Referitor la furtuni declanșate în zona Sinaia - Comarnic.
168. Interpelarea nr.1406B/06-04-2004
Actualizarea recompenselor pentru donatorii de sânge.
169. Interpelarea nr.1407B/06-04-2004
Referitor la asigurarea de locuințe pentru generația tânără prin ANL.
170. Interpelarea nr.1408B/06-04-2004
Referitor la Primăria Constanța și Regia RATC de transport în comun în proces de revendicare pentru suprafața de 7,8 ha care reprezintă terenul aferent construcțiilor de hale de reparații și întreținere precum și platforme de parcare.
171. Interpelarea nr.1409B/06-04-2004
Problema cadrelor militare în rezervă ăn perioada ianuarie 2000 - august 2000 în cadrul procesului de restructurare a armatei.
172. Interpelarea nr.1410B/06-04-2004
Referitor la modul abuziv și ilegal în care s-a desfășurat și organizat licitația privind vânzarea, de către Consiliul județean Cluj, a imobolului din str.Cuza Vodă 1 din Cluj-Napoca.
173. Interpelarea nr.1411B/06-04-2004
Programul orientativ privind dezvoltarea economică și socială a jud.Călărași pe anul 2004.
174. Interpelarea nr.1412B/06-04-2004
Sustragerea instituțiilor publice de la obligația de a suporta despăgubirile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sub acoperirea OG 22/2002.
175. Interpelarea nr.1413B/06-04-2004
Referitor la acțiuni de intimidare și amenințare pentru fapte inexistente.
176. Interpelarea nr.1414B/06-04-2004
Referitor la SC BIOSIN SA.
177. Interpelarea nr.1415B/06-04-2004
Înmulțirea dramatică a cazurilor de tuberculoză.
178. Interpelarea nr.1416B/06-04-2004
care este politica ministerului pe care-l conduceți în ceea ce privește lupta împotriva corupției.
179. Interpelarea nr.1417B/06-04-2004
Referitor la situația tinerilor militari din Covasna și Harghita care nu știau un cuvânt românește.
180. Interpelarea nr.1418B/06-04-2004
Referitor la memoriul domnului Manea Alexandru din co.Mânzălești, jud.Buzău.
181. Interpelarea nr.1419B/06-04-2004
Referitor la o anchetă asupra activității doamnei Ana Marchiș, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Bacău.
182. Interpelarea nr.1420B/06-04-2004
Referitor la comemorarea lui Ștefan cel Mare.
183. Interpelarea nr.1421B/06-04-2004
Referitor la memoriul unor cetățeni din Timișoara, str.Muzicescu nr.6.
184. Interpelarea nr.1422B/06-04-2004
Referitor la situația dificilă în care se află absolvenții Universității de Medicină din Timișoara.
185. Interpelarea nr.1423B/06-04-2004
Referitor la plângeri din partea unor cetățeni privind neacordarea de către primari a drepturilor legale prevăzute de Legea 416/2001.
186. Interpelarea nr.1424B/06-04-2004
Referitor la organizarea licitațiilor și desemnarea câștigătorilor care se face sub directa îndrumare a doamnei ing.Apostol Cecilia, nimeni alta decât soția directorului general al SNIF.
187. Interpelarea nr.1425B/06-04-2004
Elaborarea normelor metodologice pentru Legea 290/2003.
188. Interpelarea nr.1426B/06-04-2004
Referitor la subvențiile acordate de la bugetul de stat.
189. Interpelarea nr.1427B/06-04-2004
Ignorarea unor hotărâri ale Consiliului Local Sânnicolaul Mare, jud.Timiș.
190. Interpelarea nr.1428B/06-04-2004
Referitor la un grup de ofițeri în rezervă.
191. Interpelarea nr.1429B/06-04-2004
Referitor la situația a 15 familii domiciliate în str.Măgurii din mun.Mediaș.
192. Interpelarea nr.1430B/06-04-2004
Referitor la un amendament la ordonanța 102/2001.
193. Interpelarea nr.1431B/06-04-2004
Subvențiile la produsele animaliere.
194. Interpelarea nr.1432B/06-04-2004
Referitor la Palatul Copiilor și Cluburile acestora, din Buzău.
195. Interpelarea nr.1433B/06-04-2004
Referitor la memoriul domnului Cristache Valentin din orașul Nehoiu, jud.Buzău.
196. Interpelarea nr.1434B/06-04-2004
Referitor la insecuritatea cetățeanului în municipiul București.
197. Interpelarea nr.1435B/06-04-2004
Referitor la nemulțumiri privind alegerile de Consilii profesorale și de Senate Universitare.
198. Interpelarea nr.1436B/27-04-2004
Munca la negru continuă să existe.
199. Interpelarea nr.1437B/27-04-2004
Referitor la sistermul de sănătate din România care suferă de multe neajunsuri.
200. Interpelarea nr.1438B/27-04-2004
Referitor la munca la negru.
201. Interpelarea nr.1439B/27-04-2004
Referitor la memoriul doamnei Munteanu Alexandrina din Sighișoara.
202. Interpelarea nr.1440B/27-04-2004
Referitor la HG 514/07.04.2004.
203. Interpelarea nr.1441B/27-04-2004
Proiectul de lege privind despăgubirile, inițiat de către Autoritatea pentru urmărirea aplicării unitare a Legii 10/2001, nu prevede despăgubiri pentru foștii acționari ai societăților comerciale naționalizate.
204. Interpelarea nr.1442B/27-04-2004
Referitor la intenția Consiliului Județean Buzău de a muta Școala Specială nr.1 din mun.Buzău din actualul sediu de pe strada Al.Marghiloman în fostul sediu al Liceului CFR de pe strada Horticolei.
205. Interpelarea nr.1443B/27-04-2004
Referitor la memoriul familiei Voica Dumitra din Buzău.
206. Interpelarea nr.1444B/27-04-2004
Referitor la memoriul familiei Voica din Buzău.
207. Interpelarea nr.1445B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Laszlo Mihail din Tg.Mureș.
208. Interpelarea nr.1446B/27-04-2004
Referitor la Legea 38 din 20.01.2003.
209. Interpelarea nr.1447B/27-04-2004
Referitor la situația domnului Ismail Redivan din Constanța.
210. Interpelarea nr.1448B/27-04-2004
Referitor la un caz de violență domestică instrumentat defectuos de către Inspectoratul de Poliție al județului Timiș.
211. Interpelarea nr.1449B/27-04-2004
Datoriile posturilor de radio și de televiziune și a presei scrise către Bugetul de stat.
212. Interpelarea nr.1450B/27-04-2004
Referitor la tăierile masive de copaci protejați din Pădurea Bolovani, jud.Dâmbovița.
213. Interpelarea nr.1451B/27-04-2004
Lipsa normelor metodologice de aplicare a Legii 290/2003.
214. Interpelarea nr.1452B/27-04-2004
Revenire la interpelarea privind incompatibilitatea unor funcționari publici din jud.Galați.
215. Interpelarea nr.1453B/27-04-2004
Privatizările mamuților industriali au ca final fericit, vânzarea acestora de către noii proprietari ca fier vechi.
216. Interpelarea nr.1454B/27-04-2004
Singura sursă de venit a locuitorilor cartierului craiovean - Popoveni este legată de existența unui izlaz.
217. Interpelarea nr.1455B/27-04-2004
Referitor la profesoara ce a fost violată la Constanța.
218. Interpelarea nr.1456B/27-04-2004
Care este politica Guvernului în ceea ce privește asigurarea sprijinului pentru irigarea suprafețelor agricole.
219. Interpelarea nr.1457B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Popa Vasile din com.Ciucea nr.81, jud.Cluj.
220. Interpelarea nr.1458B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Balazs Lajos Antal din Cluj-Napoca.
221. Interpelarea nr.1459B/27-04-2004
Referitor la memoriul doamnei Safta Ana din Cluj-Napoca.
222. Interpelarea nr.1460B/27-04-2004
Referitor la memoriul domnului Ceratozi Hiseni Sami din Gherla.
223. Interpelarea nr.1461B/27-04-2004
Fondurile europene între destinație și destinatari.
224. Interpelarea nr.1462B/27-04-2004
Referitor la adoptarea Legii creditului agricol pentru producție nr.150/2003, modificată și completată prin Legea 605/2003.
225. Interpelarea nr.1463B/27-04-2004
Situația spitalului din Oțelul Roșu.
226. Interpelarea nr.1464B/27-04-2004
Referitor la circa 767 persoane din com.Felnac, jud.Arad ce urmau să fie împroprietărite conform Legii 1/2000.
227. Interpelarea nr.1465B/28-04-2004
Incompatibilitatea magistraților cu funcții de conducere în instituțiile de învățământ superior dacă nu au funcția de bază și cartea de muncă la universități.
228. Interpelarea nr.1466B/18-05-2004
Care este politica Guvernului pentru aplicarea legislației aprobate de Parlamentul României.
229. Interpelarea nr.1467B/18-05-2004
Referitor la faptele comise de doamna magistrat Ana Maria Mangata și schimbarea din funcția de Președinte al Biroului Electoral al Circumscripției Județene Neamț.
230. Interpelarea nr.1468B/18-05-2004
Referitor la MTCT de a face demersurile necesare în vederea semnării unor acorduri pentru recunoașterea permiselor de șofer profesionist, românești, în Spania.
231. Interpelarea nr.1469B/18-05-2004
Referitor la situația Fabricii de Scule și Matrițe FSM - ARO SA Câmpulung Muscel.
232. Interpelarea nr.1470B/18-05-2004
Ilegalități săvârșite la SC ORSER SA în perioada post-privatizare.
233. Interpelarea nr.1471B/18-05-2004
Cun este posibil, ca unui cetățean - deputat, să i se interzică dreptul fundamental constituțional de a alege și a fi ales?
234. Interpelarea nr.1472B/18-05-2004
Revenire la răspunsul nr.1607/2004 din 27.04.2004.
235. Interpelarea nr.1473B/18-05-2004
Focarul poluant de la porțile Dunării.
236. Interpelarea nr.1474B/18-05-2004
Referitor la minele din bazinul carbonifer Comănești, jud.Bacău.
237. Interpelarea nr.1475B/18-05-2004
Referitor la memoriul familiei David din mun.Călărași.
238. Interpelarea nr.1476B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Harhoiu Mariane, domiciliată în Sibiu.
239. Interpelarea nr.1477B/18-05-2004
Referitor la memoriul domnului Nistor Aurel din Sibiu.
240. Interpelarea nr.1478B/18-05-2004
Referitor la sensul giratoriu situat pe DN1, la intersecția cu localitatea Șelimbăr, considerat drept "Capcana morții".
241. Interpelarea nr.1479B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Stencu Niculina din Sibiu.
242. Interpelarea nr.1480B/18-05-2004
Referitor la gravele probleme cu care se confruntă locuitorii cartierului Ștefan din mun.Lupeni, jud.Hunedoara.
243. Interpelarea nr.1481B/18-05-2004
Explozia importurilor de produse agroalimentare în România.
244. Interpelarea nr.1482B/18-05-2004
Sistemul îngrijirilor la domiciliu - între necesitate și realitate.
245. Interpelarea nr.1483B/18-05-2004
Tratament preferențial pentru funcționarii publici.
246. Interpelarea nr.1484B/18-05-2004
Referitor la prevederile art.50 lit.(e) din Codul muncii.
247. Interpelarea nr.1485B/18-05-2004
Referitor la SC Balneoclimaterica Sovata.
248. Interpelarea nr.1486B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Popa Florea din Sighișoara.
249. Interpelarea nr.1487B/18-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Deak Silvia din com.Palatca, jud.Cluj.
250. Interpelarea nr.1488B/18-05-2004
Referitor la domnii Ioan Rus și Mircea Geoană.
251. Interpelarea nr.1489B/18-05-2004
Referitor la locuitorii din mediul rural din jud.Cluj, care în ciuda muncii prestate ca membri ai fostelor CAP-uri, nu beneficiază de pensii.
252. Interpelarea nr.1490B/18-05-2004
Referitor la încălcările legii și sfidarea cetățenilor de către primarul comunei Vad, jud.Cluj.
253. Interpelarea nr.1491B/01-06-2004
Referitor la modul în care a fost aplicat actul de justiție în cazul a 10 societăți comerciale din mun.Baia Mare în litigiu cu SC BROADHURST INVESTMENT LTD.
254. Interpelarea nr.1492B/01-06-2004
Referitor la răspunsul la interpelarea nr.1448B din 27.04.2004.
255. Interpelarea nr.1493B/01-06-2004
Verificara unui posibil abuz în cazul d-nei Grivei Ana, cadru didactic în comuna Iablanița, jud.Caraș-Severin.
256. Interpelarea nr.1494B/01-06-2004
Referitor la dl.Ion Rotaru candidat la primăria mun.Piatra Neamț.
257. Interpelarea nr.1495B/01-06-2004
Referitor la acapararea sursei de apă potabilă dulce - "7 izvoare"- Scopoasa, jud.Dâmbovița de către SC RAMPROD SRL Brănești în folosul acesteia și în același timp în detrimentul locuitorilor din orașele Fieni, Pucioasa și Târgoviște.
258. Interpelarea nr.1496B/01-06-2004
Referitor la salariații și pensionarii CFR.
259. Interpelarea nr.1497B/01-06-2004
Referitor la cele 5 Fonduri ale Proprietății Private transformate ulterior în Societăți de Investiții Financiare.
260. Interpelarea nr.1498B/01-06-2004
Referitor la activitatea de televiziune prin cablu în mun.Timișoara.
261. Interpelarea nr.1499B/01-06-2004
Referitor la situația în care se află următorii deținuți din Penitenciarul Timișoara; Ișfan Gheorghe, Ișfan Antonie, Forea Petru, Ișfan Radu, Slaina Nicholas Nick și Niță Gheorghe.
262. Interpelarea nr.1500B/01-06-2004
Corectarea sumei repartizate ju.Timiș prin HG 514/7.04.2004.
263. Interpelarea nr.1501B/01-06-2004
Referitor la presiuni din partea Autorității Rutiere Române asupra taximetriștilor în vederea transformării lor în agenți electorali pentru PSD.
264. Interpelarea nr.1502B/01-06-2004
Referitor la situația juridică a unor imobile cu destinație de locuințe trecute în proprietatea statului.
265. Interpelarea nr.1503B/01-06-2004
Referitor la art.61 alin.6 din Legea 128/1997.
266. Interpelarea nr.1504B/01-06-2004
Reglementarea formării inițiale a asistenților generaliști (nursing) și a asistenților de obstretică (moașe).
267. Interpelarea nr.1505B/01-06-2004
Referitor la București - un oraș în care se circulă cu mare dificultate.
268. Interpelarea nr.1506B/01-06-2004
Referitor la prelungirea timpului de verificare al pașapoartelor.
269. Interpelarea nr.1507B/01-06-2004
Medicina rurală la granița dintre realitate și promisiuni electorale.
270. Interpelarea nr.1508B/01-06-2004
Industria Lohn-ului se îndreaptă spre faliment.
271. Interpelarea nr.1509B/01-06-2004
Referitor la Școala Specială nr.1 din Buzău.
272. Interpelarea nr.1510B/01-06-2004
Referitor la memoriul domnului Panait Nicolai din mun.Buzău.
273. Interpelarea nr.1511B/01-06-2004
Referitor la membri PSD din teritoriu care fac campanie electorală uzând de logistica Guvernului.
274. Interpelarea nr.1512B/01-06-2004
Referitor la privatizarea Uzinei Metalurgice Călan.
275. Interpelarea nr.1513B/02-06-2004
Referitor la agresarea copilului și a mea de doi indivizi aflați într-o mașină cu însemnele firmei de pază "BRONEC".
276. Interpelarea nr.1514B/22-06-2004
Protecția copilului.
277. Interpelarea nr.1515B/22-06-2004
Cui lăsați sectorul privat?
278. Interpelarea nr.1516B/22-06-2004
Negocieri energetice în favoarea altora.
279. Interpelarea nr.1517B/22-06-2004
Coșul minim ascuns de privirile curioșilor.
280. Interpelarea nr.1518B/22-06-2004
Referitor la îmbunătățirea situației pensionarilor.
281. Interpelarea nr.1519B/22-06-2004
Referitor la depozitul de deșeuri menajere al municipiului Satu-Mare.
282. Interpelarea nr.1520B/22-06-2004
Referitor la memoriul doamnei Nicolae Mara-Luminița din mun.Buzău.
283. Interpelarea nr.1521B/22-06-2004
Referitor la numeroasele abuzuri la care se pretează primarii unor comune din județul Buzău.
284. Interpelarea nr.1522B/22-06-2004
Referitor la accidentul feroviar din jud.Teleorman.
285. Interpelarea nr.1523B/22-06-2004
Referitor la memoriul domnului Arsinte Feldrihan din com.Dumitrița, sat Budacu de Sus, jud.Bistrița-Năsăud.
286. Interpelarea nr.1524B/22-06-2004
Referitor la 80 de foști proprietari de păduri din loc.Nires, com.Mica, jud.Cluj, care doresc restituirea fostelor proprietăți forestiere naționalizate în 1948.
287. Interpelarea nr.1525B/22-06-2004
Texele judiciare și de timbru pe care justițiabilii români sunt datori a le achita pentru covârșitoare majoritate a serviciilor prestate de instanțele de judecată.
288. Interpelarea nr.1526B/22-06-2004
Referitor la facilități pentru elevi, provenind din familii sărace și foarte sărace, pe perioada vacanței de vară.
289. Interpelarea nr.1527B/22-06-2004
Referitor la 68 de magistrați clujeni care își exprimă nemulțumirea față de actuala salarizare și față de faptul că nu beneficiază de reglementările OG 24/2004.
290. Interpelarea nr.1528B/22-06-2004
Referitor la cazurile pensionarilor CAP din satul Cetan, com.Vad, jud.Cluj.
291. Interpelarea nr.1529B/22-06-2004
Referitor la faptele de natură penală săvârșite de doamna prof.Dan Maria, director coordonator al școlii generale din localitatea Palatca.
292. Interpelarea nr.1530B/22-06-2004
Referitor la cetățenii din mai multe localități din jud.Cluj, care se confruntă cu dificultăți în obținerea lemnelor necesare pentru prepararea hranei și pentru încălzire.
293. Interpelarea nr.1531B/22-06-2004
Care este politica Guvernului în ceea ce privește plata la timp și în cuantumul prevăzut de lege a venitului minim garantat.
294. Interpelarea nr.1532B/22-06-2004
Referitor la noua clădire a Spitalului Municipal din Timișoara, construcție începută în anul 1994, dar abandonată după trei ani, în stadiul de structură de rezistență cu șase nivele.
295. Interpelarea nr.1533B/07-09-2004
Referitor la memoriul domnului Daroși Deneș din loc.Sărata, jud.Bistrița Năsăud.
296. Interpelarea nr.1534B/07-09-2004
Fonduri pentru Filarmonica "OLTENIA".
297. Interpelarea nr.1535B/07-09-2004
Referitor la Ordonanța 214/1999.
298. Interpelarea nr.1536B/07-09-2004
Referitor la stadiul negocierilor româno-maghiare privind situația bunurilor Fundației Gojdu.
299. Interpelarea nr.1537B/07-09-2004
Obiectii la intrebarile 2148A/2004; 2166A/2004; si 2167A/2004.
300. Interpelarea nr.1538B/07-09-2004
Referitor la Scoala Generala din Palatca.
301. Interpelarea nr.1539B/07-09-2004
Care sunt politicile guvernamentale de utilizare eficienta a bunului public si rezultatele aplicarii acestora.
302. Interpelarea nr.1540B/07-09-2004
Stergerea de datorii - promisiune electorala sau eficienta economica.
303. Interpelarea nr.1541B/07-09-2004
Turismul Romanesc incotro?
304. Interpelarea nr.1542B/07-09-2004
Referitor la Legea 44/1990.
305. Interpelarea nr.1543B/07-09-2004
Referitor la intretinerea de la Amenajarea Hidroenergetica Rastolita, jud.Mures.
306. Interpelarea nr.1544B/07-09-2004
Referitor la absolventii sectiei maghiare a Universitatii de Medicina si Farmacie din Tg.Mures.
307. Interpelarea nr.1545B/07-09-2004
Referitor la darea in folosinta a pasajului CFR de legatura Peris - Petelea, situat pe drumul National Tg.Mures-Reghin.
308. Interpelarea nr.1546B/07-09-2004
Referitor la sloganuri antisemite si desenate insemne fasciste pe zidul imprejmuitor al cimitirului evreiesc din com.Camarasu, jud.Cluj.
309. Interpelarea nr.1547B/07-09-2004
Referitor la situatia dezastruoasa in care se gasesc ceea ce cindva s-au numit "Uzinele Metalurgice Calan".
310. Interpelarea nr.1548B/07-09-2004
Referitor la incheierea Programului de recorelare a pensiilor, prevazut de HG nr.1315/2001.
311. Interpelarea nr.1549B/07-09-2004
Referitor la inchederea minelor, restringerile de personal si somajul in Valea Jiului.
312. Interpelarea nr.1550B/07-09-2004
Referitor la OG 96/1998, republicata.
313. Interpelarea nr.1551B/07-09-2004
Incalcarea drepturilor elementare ale cetatenilor care au depus bani la CEC, inainte de 1989, pentru achizitionarea de autoturisme de catre statul roman.
314. Interpelarea nr.1552B/07-09-2004
Referitor la incheierea negocierilor si la ultimele capitole care privesc integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.
315. Interpelarea nr.1553B/07-09-2004
Referitor la intentia Ucrainei de a construi un canal navugabil intre Dunare respectiv din Bratul Chilia catre Marea Neagra.
316. Interpelarea nr.1554B/07-09-2004
Referitor la memoriul doamnei Corneanu Ioana.
317. Interpelarea nr.1555B/07-09-2004
Referitor la memoriul domnului Sarbu Romulus din com.Magura, jud.Buzau.
318. Interpelarea nr.1556B/07-09-2004
Referitor la hotariri judecatoresti definitive si irevocabile, care nu pot fi executate din varii motive.
319. Interpelarea nr.1557B/07-09-2004
Referitor la invocarea Legilor 112/1995 și 10/2001 dar aplicate necinstit.
320. Interpelarea nr.1558B/08-09-2004
Referitor la atitudinea Guvernului Adrian Năstase față de autoritățile ucrainene în privința construirii canalului Bâstroe.
321. Interpelarea nr.1559B/21-09-2004
Referitor la Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de propietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere.
322. Interpelarea nr.1560B/21-09-2004
Incredibila dispariție a unor scrieri dacice.
323. Interpelarea nr.1561B/21-09-2004
Referitor la pensionari.
324. Interpelarea nr.1562B/21-09-2004
Grădina Zoologică din Craiova este pe cale de dispariție.
325. Interpelarea nr.1563B/21-09-2004
Redresarea hematologiei românești prin ofertarea populației rurale.
326. Interpelarea nr.1564B/21-09-2004
Operele caritabile ale Ministerului Sănătății.
327. Interpelarea nr.1565B/21-09-2004
Accidentul feroviar de la Gugești.
328. Interpelarea nr.1566B/21-09-2004
Scrisoarea transmisă domnului președinte Emil Constantinescu.
329. Interpelarea nr.1567B/21-09-2004
Referitor la alegerile academice pentru funcțiile de conducere din instituțiile de învățământ superior.
330. Interpelarea nr.1568B/21-09-2004
Referitor la distrugerea unui monument istoric, fapt evidențiat de către Ministerul Culturii și Cultelor și încercarea de mușamalizare a cazului către prim procurorul de pe lângă judecătoria Balș, jud.Olt, Daniel Turcin.
331. Interpelarea nr.1569B/21-09-2004
Referitor la situația sinistraților din localitățile Agigea, Techirghiol și Eforie, jud.Constanța.
332. Interpelarea nr.1570B/21-09-2004
Referitor la memoriul unui grup de pensionari ai Ministerului Administrației și Internelor.
333. Interpelarea nr.1571B/21-09-2004
Care este politica guvernamentală de îngrădire a corupției prin sancționarea celor care au acumulat averi nejustificate.
334. Interpelarea nr.1572B/21-09-2004
Referitor la situația copiilor instituționalizați.
335. Interpelarea nr.1573B/21-09-2004
Desființarea abuzivă de către autoritatea locală a unor instituții prestigioase de cultură din jud.Constanța, Teatrul Dramatic "Ovidius", Opera, Teatrul "Fantasio", Filarmonica "Marea Neagră" și Teatrul de Balet "Oleg Danovski".
336. Interpelarea nr.1574B/21-09-2004
Referitor la memoriul cercetătorilor din Institutele Academiei Române, filiala Cluj.
337. Interpelarea nr.1575B/21-09-2004
Referitor la blocarea angajărilor de personal de cercetare.
338. Interpelarea nr.1576B/21-09-2004
Referitor la HG 1360/26.08.2004.
339. Interpelarea nr.1577B/21-09-2004
Referitor la modul în care doriți să demarați acțiunea de recalculare pensiilor pentru limită de vârstă.
340. Interpelarea nr.1578B/21-09-2004
Referitor la logica prin care se scot vagoane din componența unor garnituri de tren sau, și mai rău, se modifică plecarea unor trenuri din Gara de Nord, în sensul plecării acestora în ore în devans.
341. Interpelarea nr.1579B/23-09-2004
Referitor la SC RECOROM SA.
342. Interpelarea nr.1580B/05-10-2004
Referitor la dezinformările practicate de BRD potențialilor cumpărători în rate și a posesorilor de carduri.
343. Interpelarea nr.1581B/05-10-2004
Achiziția de păduri private.
344. Interpelarea nr.1582B/05-10-2004
Referitor la evenimentele grave ce au loc tot mai des în sistemul penitenciar din România.
345. Interpelarea nr.1583B/05-10-2004
Referitor la reclamația unui grup de 150 de nevăzători de la Cooperativa de Muncă pentru Invalizi din București.
346. Interpelarea nr.1584B/05-10-2004
Referitor la "Operațiunea Țigareta 2".
347. Interpelarea nr.1585B/05-10-2004
Statutul cadrelor didactice din cadrul Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului - Teleorman.
348. Interpelarea nr.1586B/05-10-2004
Care este politica Guvernului pe care-l conduceți în ceea ce privește reducerea inflației structurale care caracterizează economia României.
349. Interpelarea nr.1587B/05-10-2004
Situația zonelor defavorizate.
350. Interpelarea nr.1588B/05-10-2004
Referitor la capitolul 29 de negociere cu UE și la Regulamentul financiar aplicabil bugetului UE.
351. Interpelarea nr.1589B/05-10-2004
Referitor la cursurile de echivalare pentru absolvenții liceului sanitar cu nivelul studiilor postliceale.
352. Interpelarea nr.1590B/05-10-2004
Referitor la încălcarea prevederilor legii, noul primar a decis epurarea pe criterii exclusiv politice.
353. Interpelarea nr.1591B/05-10-2004
Referitor la situația cetățenilor din comuna Ciurila, jud.Cluj.
354. Interpelarea nr.1592B/05-10-2004
Referitor la reamenajarea spațiului din imediata vecinătate a monumentului "Mișcarea memorandistă" situat în Piața Unirii.
355. Interpelarea nr.1593B/05-10-2004
Ce măsuri veți lua împotriva celor vinovați de comportamentul xenofob de la Babadag, jud.Tulcea.
356. Interpelarea nr.1594B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Vaszilcsin Petru din Timișoara.
357. Interpelarea nr.1595B/05-10-2004
Bani risipiți pe săli de sport inutile.
358. Interpelarea nr.1596B/05-10-2004
Referitor la starea de incompatibilitate a unui consilier județean care este și inginer șef al Societății "Drumuri și Poduri" SA Botoșani.
359. Interpelarea nr.1597B/05-10-2004
Referitor la mediatizata compensare cu 90% a medicamentelor, pentru o largă categorie de pensionari.
360. Interpelarea nr.1598B/05-10-2004
Referitor la montarea în locuințe de detectoare automate de gaze.
361. Interpelarea nr.1599B/05-10-2004
Referitor la atribuțiunile mai multor ministere.
362. Interpelarea nr.1600B/05-10-2004
Referitor la numirea prin detașare în funcția de inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar al jud.Bistrița Năsăud a domnului Pop Gheorghe.
363. Interpelarea nr.1601B/05-10-2004
Referitor la manevrarea macazurilor din stația CFR Târgu Mureș se face manual, iar iluminatul acestora se realizează cu lămpi de petrol.
364. Interpelarea nr.1602B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Mera Vasile din Târgu Mureș.
365. Interpelarea nr.1603B/05-10-2004
Referitor la retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România.
366. Interpelarea nr.1604B/05-10-2004
Referitor la Ordonanța 53/2002.
367. Interpelarea nr.1605B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Kovacs Ioan din Tg.Mureș.
368. Interpelarea nr.1606B/05-10-2004
Referitor la comportamentul abuziv, de un primitivism stupefiant, în cazul "canalului Bâstroe", practicat de Ukraina.
369. Interpelarea nr.1607B/05-10-2004
Referitor la cât și cum și de la cine se vor recupera pagubele în cazurile Mihăilești, Gugești etc.
370. Interpelarea nr.1608B/05-10-2004
Referitor la memoriul domnului Petre Dumitru din orașul Zlatna.
371. Interpelarea nr.1609B/06-10-2004
Referitor la creșterile economice.
372. Interpelarea nr.1610B/26-10-2004
Situația creată în județul Covasna de pagubele pricinuite de animalele sălbatice.
373. Interpelarea nr.1611B/26-10-2004
Situația acordării statutului de utilitate publică pentru asociații și fundații.
374. Interpelarea nr.1612B/26-10-2004
Referitor la interpelările făcute despre atitudinea xenofobă și rasistă a unor indivizi de la Babadag.
375. Interpelarea nr.1613B/26-10-2004
Referitor la tinerii care doresc să părăsească țara.
376. Interpelarea nr.1614B/26-10-2004
Referitor la strângerea de semnături pentru candidatura la președinție a d-lui Adrian Năstase sub presiunea pierderii locului de muncă în cadrul DGFP Mehedinți.
377. Interpelarea nr.1615B/26-10-2004
Referitor la memoriul doamnei Băloiu Susana Sanda din Bistrița Năsăud.
378. Interpelarea nr.1616B/26-10-2004
Alocarea ilegală și pe criterii politice a fondurilor bugetare către localități.
379. Interpelarea nr.1617B/26-10-2004
Regenerarea economică și socială a zonelor miniere.
380. Interpelarea nr.1618B/26-10-2004
Transformarea stației de cale ferată Zimandu-Nou în punct de oprire.
381. Interpelarea nr.1619B/26-10-2004
Atitudinea și modul în care înțelege domnul Prim-Ministru, Adrian Năstase să respecte Constituția și pe cetățenii care i se adresează prin intermediul parlamentarilor în Camera Deputaților.
382. Interpelarea nr.1620B/26-10-2004
Referitor la cetățenii care în perioada de dinainte de Revoluție au desfășurat activități în străinătate în domeniul construcțiilor.
383. Interpelarea nr.1621B/26-10-2004
Referitor la dizolvarea și lichidarea voluntară a CUG Cluj-Napoca.
384. Interpelarea nr.1622B/26-10-2004
Referitor la HG nr.1537 din 23 septembrie a.c.
385. Interpelarea nr.1623B/26-10-2004
Condițiile în care a fost concesionat terenul destinat proiectului Dracula Park din zona Snagov - Codrii Vlăsiei.
386. Interpelarea nr.1624B/26-10-2004
Care este politica Guvernului pe care-l conduceți în ceea ce privește dezvoltarea parcurilor turistice.
387. Interpelarea nr.1625B/26-10-2004
Referitor la memoriul domnului Duma Leon din Bistrița Năsăud.
388. Interpelarea nr.1626B/26-10-2004
Referitor la memoriul doamnei Regep Maria din Timișoara.
389. Interpelarea nr.1627B/26-10-2004
Referitor la măsuri eficiente privin stoparea deversării de reziduuri lichide toxice de către Spitalul "Voila", care produce uscarea vegetației forestiere în partea din aval și poluarea în final a râului Doftana.
390. Interpelarea nr.1628B/26-10-2004
Fluidizarea circulației la intersecția străzilor șos.Dudești -Pantelimon cu strada Nicolae Roșu, din sectorul 3 al Capitalei.
391. Interpelarea nr.1629B/26-10-2004
Cine și de unde se vor suporta cele 40 miliarde de lei cheltuite în fază de proiect în zona Sighișoarei, ca urmare a schimbării de adresă a parcului industrial turistic și de agrement.
392. Interpelarea nr.1630B/26-10-2004
Referitor la sprijinirea IMM-urilor.
393. Interpelarea nr.1631B/26-10-2004
Referitor la reincluderea Aeroportului Târgu Mureș în Lista proiectelor prioritare.
394. Interpelarea nr.1632B/26-10-2004
Solicită spijinirea școlii din localitatea Albac, jud.Alba.
395. Interpelarea nr.1633B/26-10-2004
Referitor la memoriul domnului Bogdan Victor din Petroșani, jud.Hunedoara.
396. Interpelarea nr.1634B/26-10-2004
Referitor la memoriul cetățenilor din cartierul "Colonia Dumbrava", localitatea Ocna Mureș, jud.Alba.
397. Interpelarea nr.1635B/26-10-2004
Neonorarea obligațiilor Administrației Finanțelor publice a municipiului Oradea.
398. Interpelarea nr.1636B/26-10-2004
Referitor la angajații unităților sanitare din jud.Cluj care au declanșat o grevă de protesc de tip japonez, care va continua până la sfârșitul acestei luni.
399. Interpelarea nr.1637B/26-10-2004
Referitor la probleme grave de ordin financiar cu care se confruntă policlinica din municipiului Turda.
400. Interpelarea nr.1638B/09-11-2004
Referitor la Keser Memet Fatih.
401. Interpelarea nr.1639B/09-11-2004
Referitor la prefectul Gheorghe Martin.
402. Interpelarea nr.1640B/09-11-2004
Referitor la cursurile de echivalare pentru absolvenții liceului sanitar cu nivelul studiilor postliceale.
403. Interpelarea nr.1641B/09-11-2004
Referitor la proiectul Beyfin.
404. Interpelarea nr.1642B/09-11-2004
Referitor la abuzuri ale polițiștilor de la Secția 1 Poliție din cadrul IPJ Timiș.
405. Interpelarea nr.1643B/09-11-2004
Referitor la cazul Bertha Ioan.
406. Interpelarea nr.1644B/09-11-2004
Referitor la cei 25 copii din satele Vaideiu, Dileul Vechi, Dileul Nou, Giuluș, Lăscud, aparținătoare comunei Ogra, jud.Mureș care nu au posibilitatea să frecventeze școala din comună pentru că nu au autobuz școlar.
407. Interpelarea nr.1645B/09-11-2004
Referitor la pângărirea monumentului funerar al soldaților maghiari îngropați la Viișoara (jud.Cluj).
408. Interpelarea nr.1646B/09-11-2004
Este imperios necesar ca trenurile accelerate care circulăî între București și Budapesta să oprească în stația Huedin.
409. Întrebarea nr.1707A/02-02-2004
Referitor la date statistice privind starea sănătății populației.
410. Întrebarea nr.1708A/02-02-2004
Referitor la situația analfabetismului în România.
411. Întrebarea nr.1709A/02-02-2004
Referitor la date statistice privind persoanele care au beneficiat de prevederile OUG 144 din 2001.
412. Întrebarea nr.1710A/02-02-2004
Referitor la licitațiile pentru adjudecarea parchetelor de masă lemnoasă.
413. Întrebarea nr.1711A/03-02-2004
Referitor la memoriul domnului Mârza Dumitru din com.Câțcău, jud.Cluj.
414. Întrebarea nr.1712A/03-02-2004
Referitor la memoriul domnului Ioan Horețiu Mureșan din Cluj-Napoca.
415. Întrebarea nr.1713A/03-02-2004
Referitor la memoriul doamnei Balint Angela din mun.Dej.
416. Întrebarea nr.1714A/03-02-2004
Referitor la memoriul doamnei Balint Angela din mun.Dej.
417. Întrebarea nr.1715A/03-02-2004
Referitor la memoriul domnului Ioan Pipaș din com.Baciu, jud.Cluj.
418. Întrebarea nr.1716A/03-02-2004
Referitor la memoriul domnului Stan Sabin din mun.Dej.
419. Întrebarea nr.1717A/03-02-2004
Referitor la memoriul doamnei Ispas Maria din Cluj-Napoca.
420. Întrebarea nr.1718A/03-02-2004
Referitor la situația nefericită în care se găsește doamna Buicli Maria din Călărași.
421. Întrebarea nr.1719A/03-02-2004
Referitor la controlul paralel dispus de dvs. și efectuat de către ISCIR și respectiv "DISTRIGAZ" SUD și NORD pentru verificarea siguranței exploatării centralelor termice și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale din școli, grădinițe, spitale și alte institute de utilitate publică din fiecare județ.
422. Întrebarea nr.1720A/03-02-2004
Referitor la obținerea de ajutor social pentru unele familii.
423. Întrebarea nr.1721A/03-02-2004
Referitor la SC "SALUBRITATEA" SA Călărași.
424. Întrebarea nr.1722A/03-02-2004
Referitor la stadiul în care se află negocierile României cu organismele Uniunii Europene în ceea ce privește problemele de mediu, în vederea aderării României la Uniunea Europeană.
425. Întrebarea nr.1723A/03-02-2004
Referitor la abuzurile ce se săvârșesc la Curtea de Apel Constanța.
426. Întrebarea nr.1724A/03-02-2004
Referitor la pedepsirea celor vinovați pentru deturnarea de fonduri din banii folosiți la "chipurile" asfaltarea drumului Constanța - București, respectiv zona Florica-Călărași-Tămădău.
427. Întrebarea nr.1725A/03-02-2004
Solicită situația repartizării fondurilor, pe anii 2003 și 2004, pe județe a fondurilor pentru medicamente compensate și gratuite.
428. Întrebarea nr.1726A/03-02-2004
Referitor la Legea 161 din 2003.
429. Întrebarea nr.1727A/03-02-2004
Referitor la megaescrocheria POWER PACK.
430. Întrebarea nr.1728A/03-02-2004
Referitor la lipsa fondurilor nesesare continuării și finalizării lucrărilor de construcție la clădirea destinată unui nou Spital de urgență situată în zona Colina din mun.Cluj-Napoca.
431. Întrebarea nr.1729A/03-02-2004
Referitor la cazul firmei RMB Inter Auto SRL la care Ioan Rus, ministrul Administrației și Internelor, este acționar indirect.
432. Întrebarea nr.1730A/03-02-2004
Referitor la baremurile conform căreia fiecare subcomisie evaluează dosarele candidaților pentru titlurile de doctor în științe, conferențiar sau profesor.
433. Întrebarea nr.1731A/04-02-2004
Referitor la memoriul doamnei Borteș Ana din Sălaj.
434. Întrebarea nr.1732A/04-02-2004
Referitor la modul de receptare și urmările vizionării programelor canalelor România 1.
435. Întrebarea nr.1733A/04-02-2004
Referitor la lipsa medicamentelor necesare bolnavilor de diabet zaharat.
436. Întrebarea nr.1734A/04-02-2004
Referitor la lipsa tipizatelor pentru certificatele care atestă incapacitatea temporară de muncă și ce măsuri vor fi luate pentru eliminarea acestei deficiențe.
437. Întrebarea nr.1735A/04-02-2004
Referitor la situația dezastruoasă a pădurilor din jud.Harghita.
438. Întrebarea nr.1736A/04-02-2004
Referitor la "Judecătoria Sângeorgiu de Pădure - jud.Mureș".
439. Întrebarea nr.1737A/04-02-2004
Potrivit Legii 92 din 1992 pentru organizarea judecătorească ar trebui să funcționeze și în orașul Sângeorgiu de Pădure - jud.Mureș, o judecătorie locală.
440. Întrebarea nr.1738A/04-02-2004
Referitor la cazul firmei RMB Inter Auto SRL la care Ioan Rus, ministrul Administrației și Internelor, este acționar indirect.
441. Întrebarea nr.1739A/04-02-2004
Referitor la înălțarea statuii lui Ștefan cel Mare la Codrii Cosminului.
442. Întrebarea nr.1740A/04-02-2004
Referitor la creșterea salariilor cadrelor didactice.
443. Întrebarea nr.1741A/04-02-2004
Referitor la facilități specifice privind relațiile economice, culturale și de familie dintre comunitățile românești din România, Republica Moldova și Ucraina.
444. Întrebarea nr.1742A/04-02-2004
Accesul echitabil la educație pentru copii și tinerii din mediul rural.
445. Întrebarea nr.1743A/04-02-2004
Aplicarea Legii spitalelor.
446. Întrebarea nr.1744A/04-02-2004
Structura culturilor agricole.
447. Întrebarea nr.1745A/04-02-2004
Modalitatea de susținere a producătorilor agricoli pentru realizarea culturilor în anul agricol 2003-2004.
448. Întrebarea nr.1746A/04-02-2004
Accesul echitabil la educație pentru copii și tineri din mediul rural.
449. Întrebarea nr.1747A/05-02-2004
Desfacerea nejustificată a unui contract de muncă.
450. Întrebarea nr.1748A/09-02-2004
Referitor la inițierea de către MEC a unei hotărâri de guvern prin care se alocă locuri separate pe criteriu etnic la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.
451. Întrebarea nr.1749A/09-02-2004
Referitor la cazurile de corupție și mită a unor funcționari din cadrul direcției de control din Mureș.
452. Întrebarea nr.1750A/09-02-2004
Întârzierea privatizării Combinatului Siderurgic Reșița.
453. Întrebarea nr.1751A/10-02-2004
Referitor la implicarea preoților în politică.
454. Întrebarea nr.1752A/10-02-2004
Referitor la o persoană care a depășit vârsta de pensionare, nu posedă titlul de "doctor în știință" și exercită funcția de șef de secție, într-o unitate sanitară publică.
455. Întrebarea nr.1753A/10-02-2004
Privatizarea SN "Tutunul Românesc".
456. Întrebarea nr.1754A/10-02-2004
Referitor la un specialist farmacist sau asistent de farmacie care primește același punctaj.
457. Întrebarea nr.1755A/10-02-2004
Se poate promova un recurs în anulare în cazul AMET MEMET?
458. Întrebarea nr.1756A/10-02-2004
Tratamentul preferențial pentru funcționarii publici.
459. Întrebarea nr.1757A/10-02-2004
Referitor la situația cecurilor de 5000 lei destinate participării la loteria CEC de dinainte de 1989.
460. Întrebarea nr.1758A/10-02-2004
Referitor la un abuz în serviciu al domnului Alexandru Irimie, directorul Institutului Oncologic din Cluj-Napoca.
461. Întrebarea nr.1759A/11-02-2004
Referitor la fondurile PHARE 2001 și alocarea fondurilor SAPARD.
462. Întrebarea nr.1760A/11-02-2004
Situația locuitorilor satelor Abram, Marginea și Satubarba din jud.Bihor, care așteaptă încă din 2001 finalizarea lucrărilor de introducere a gazului metan.
463. Întrebarea nr.1761A/11-02-2004
Armonizarea legislativă cu aquisul comunitar în domeniul combaterii discriminării.
464. Întrebarea nr.1762A/11-02-2004
Planul Național pentru Combaterea Discriminării.
465. Întrebarea nr.1763A/11-02-2004
ONG-urile interesate de acțiuni comune cu Consiliul Național Pentru Combaterea Discriminării, în vederea combaterii discriminării.
466. Întrebarea nr.1764A/11-02-2004
Referitor la situația numărului de pensionari aflați în plata după anul ieșirii la pensie.
467. Întrebarea nr.1765A/12-02-2004
Stadiul aplicării Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
468. Întrebarea nr.1766A/12-02-2004
Referitor la gratuitate pentru efectuarea testului Babeș-Papanicolau.
469. Întrebarea nr.1767A/16-02-2004
Referitor la cuprinsul Legii 571 din 2003 privind Codul fiscal.
470. Întrebarea nr.1768A/16-02-2004
Referitor la refuzul Casei județene de pensii Cluj, de a primi dosarele de la persoanele care, potrivit Legii 189 din 2000 sunt îndreptățite la unele drepturi pentru că au fost persecutate din motive politice și etnice.
471. Întrebarea nr.1769A/16-02-2004
Referitor la un abuz în serviciu comis de Ioan Hurducaș, primarul comunei Iclod.
472. Întrebarea nr.1770A/16-02-2004
Referitor la un abuz în serviciu comis de Ioan Hurducaș, primarul comunei Iclod.
473. Întrebarea nr.1771A/16-02-2004
Referitor la SC Terapia SA din Cluj-Napoca.
474. Întrebarea nr.1772A/16-02-2004
Referitor la alocarea în regim de urgență a sumei de 34 miliarde lei acordată în plus municipiului Arad pentru subvenționarea energiei termice livrate populației.
475. Întrebarea nr.1773A/16-02-2004
Referitor la alocarea sumei restante prevăzute în bugetul anului 2003 pentru SC CET ARAD SA.
476. Întrebarea nr.1774A/16-02-2004
Referitor la situația nesatisfăcătoare cu privire la aplicarea prevederilor art.13 din Legea 44 din 1994.
477. Întrebarea nr.1775A/16-02-2004
Referitor la o anchetă asupra activității doamnei Ana Marchiș, inspector general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Bacău.
478. Întrebarea nr.1776A/16-02-2004
Referitor la Legea 290 din 2003.
479. Întrebarea nr.1777A/16-02-2004
Referitor la Legea 290 din 2003.
480. Întrebarea nr.1778A/16-02-2004
Referitor la Amenajarea Hidroenergetică Siriu - Surduc.
481. Întrebarea nr.1779A/16-02-2004
Referitor la situația unor pensionari.
482. Întrebarea nr.1780A/16-02-2004
Referitor la situația lucrărilor de alimentare cu apă în localitățile rurale din jud.Olt.
483. Întrebarea nr.1781A/16-02-2004
Care este situația efectuării însămânțărilor agricole de toamnă în jud.Olt?
484. Întrebarea nr.1782A/17-02-2004
Referitor la situația socială gravă cu care se confruntă locuitorii orașului Călan, Hunedoara.
485. Întrebarea nr.1783A/17-02-2004
Referitor la cazurile de incompatibilitate din jud.Cluj.
486. Întrebarea nr.1784A/17-02-2004
Referitor la situația prezentă a acțiunilor de la fostele întreprinderi de stat.
487. Întrebarea nr.1785A/17-02-2004
Referitor la HG 1492 din 2003.
488. Întrebarea nr.1786A/18-02-2004
Referitor la felul în care s-a asigurat serviciul de încălzire urbană în mun.Călărași.
489. Întrebarea nr.1787A/18-02-2004
Referitor la memoriul domnului Călin C.Leonida din com.Ciocănești, jud.Călărași.
490. Întrebarea nr.1788A/18-02-2004
Referitor la încălcarea prevederilor art.7 din Legea 77 din 2003 pentru aprobarea OUG 118 din 2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate.
491. Întrebarea nr.1789A/18-02-2004
Referitor la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
492. Întrebarea nr.1790A/18-02-2004
Solicită unele informații de la ministrul sănătății.
493. Întrebarea nr.1791A/18-02-2004
Referitor la reparațiile la Palatul Ghika.
494. Întrebarea nr.1792A/18-02-2004
Referitor la proiectele de acte normative de natură să influențeze politica economică și socială.
495. Întrebarea nr.1793A/18-02-2004
Referitor la canalizarea interesului cetățenesc pe calea dialogului la o concordie socială durabilă.
496. Întrebarea nr.1794A/18-02-2004
Referitor la armonizarea tehnicilor naționale de adaptare a dialogului social la realitățile interne.
497. Întrebarea nr.1795A/18-02-2004
Referitor la programul legislativ care asigură continuarea negocierilor cu Uniunea Europeană, în domeniul agriculturii.
498. Întrebarea nr.1796A/18-02-2004
Referitor la campania de primăvară a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.
499. Întrebarea nr.1797A/18-02-2004
Care sunt obiectivele și prioritățile mandatului României în cadrul Consiliului de Securitate al ONU?
500. Întrebarea nr.1798A/19-02-2004
Alocarea sumei restante prevăzute în bugetul anului 2003 pentru SC CET ARAD SA.
501. Întrebarea nr.1799A/19-02-2004
Recepționarea postului național de televiziune TVR2 în zona Valea Mureșului, jud.Arad.
502. Întrebarea nr.1800A/23-02-2004
Educația civică democratică și rolul ei în combaterea manifestărilor extremiste și al terorismului.
503. Întrebarea nr.1801A/23-02-2004
Referitor la bursele private și furtul inițiativei liberale respinse în Parlament.
504. Întrebarea nr.1802A/23-02-2004
Referitor la repararea unei școli din com Giurgiu, jud.Mureș.
505. Întrebarea nr.1803A/23-02-2004
Referitor la scăderea costurilor facturilor la întreținere pentru această iarnă.
506. Întrebarea nr.1804A/23-02-2004
Nerespectarea OUG 150/2002 privind introducerea coplății.
507. Întrebarea nr.1805A/23-02-2004
Referitor la spitalele desființate în anul 2004 sau cărora le-a fost redus numărul de paturi.
508. Întrebarea nr.1806A/23-02-2004
Care este valoarea totală a aparaturii medicale achiziționate ăn jud.Mureș și în întreaga țară și care nu a fost pusă în funcțiune.
509. Întrebarea nr.1807A/23-02-2004
Referitor la situația de întârziere a plăților către medicii veterinari.
510. Întrebarea nr.1808A/23-02-2004
Referitor la situația pe luna decembrie a anului 2003 a dosarelor de facilități fiscale ale producătorilor agricoli din sectorul animalier.
511. Întrebarea nr.1809A/24-02-2004
Referitor la memoriul domnului Iordache Ioan din mun.Călărași.
512. Întrebarea nr.1810A/24-02-2004
Referitor la stadiul actual al aplicării prevederilor Legii 400/2002 punctual pentru fiecare din centrele eparhiale, protoieriile, mânăstirile, schiturile, parohiile și filialele constituite la nivelul jud.Călărași.
513. Întrebarea nr.1811A/24-02-2004
Referitor la numărul de donatori de sânge.
514. Întrebarea nr.1812A/24-02-2004
Referitor la acțiuni specifice campaniei electorale.
515. Întrebarea nr.1813A/24-02-2004
Referitor la măsuri pentru a scoate politica din lăcașurile de cult.
516. Întrebarea nr.1814A/24-02-2004
Solicită sancționarea drastică a primăriței din Băișoara, jud.Cluj.
517. Întrebarea nr.1815A/25-02-2004
Referitor la statutul Liceelor pentru Deficienții de Vedere.
518. Întrebarea nr.1816A/25-02-2004
Referitor la situația CNI "Coresi" SA.
519. Întrebarea nr.1817A/25-02-2004
Referitor la limitarea absolută a dreptului acestor pacienți de a beneficia de pachetul de servicii de bază.
520. Întrebarea nr.1818A/25-02-2004
Încălcarea prevederilor privind condițiile hoteliere cu grad înalt de confort.
521. Întrebarea nr.1819A/25-02-2004
Referitor la "elaborarea cadrului normativ pentru vânzarea și concesionarea spațiilor cu destinația cabinete medicale, cu păstrarea obligatorie și exclusivă a profilului medical".
522. Întrebarea nr.1820A/25-02-2004
Referitor la perceperea de către Min.Sănătății a unei taxe de 300.000 lei pentru eliberarea avizului necesar înscrierii asociațiilor și fundațiilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor.
523. Întrebarea nr.1821A/25-02-2004
Referitor la problema judecătoriei și Parchetului din Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
524. Întrebarea nr.1822A/25-02-2004
Are Poliția atribuții privind atenționarea și controlului respectării arborării drapelului și intonării imnului național în școli și care este temeiul legal ale unei astfel de sarcini?
525. Întrebarea nr.1823A/25-02-2004
Referitor la salariul modest în comparație cu volumul de muncă al primarilor și viceprimarilor din județ.
526. Întrebarea nr.1824A/25-02-2004
Referitor la căderile de stâncă și viituri în anotimpul ploios între km 78-480 și 91-850 de pe DN 10 Buzău-Brașov.
527. Întrebarea nr.1825A/25-02-2004
Îmbunătățirea Legii 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.
528. Întrebarea nr.1826A/25-02-2004
Referitor la fondul geologic național.
529. Întrebarea nr.1827A/25-02-2004
Sistemul național de transport al petrolului.
530. Întrebarea nr.1828A/25-02-2004
Controlul respectării acordurilor petroliere și reglementărilor în domeniu.
531. Întrebarea nr.1829A/25-02-2004
Referitor la cadavrul găsit în apa râului Bistrița în 28 iulie 1997 al numitei Băloiu Susana Sanda.
532. Întrebarea nr.1830A/25-02-2004
Referitor la situația creată în urma privatizării SC Nitramonia SA și vânzarea unor active către organele administrației publice locale.
533. Întrebarea nr.1831A/25-02-2004
Situația lucrărilor la Autostrada Brașov - Cluj - Borș și la centura ocolitoare a Brașovului.
534. Întrebarea nr.1832A/25-02-2004
Art.1 din Legea 29/1990 a conteciosului administrativ este obligatoriu și pentru APAPS (fost FPS)?
535. Întrebarea nr.1833A/26-02-2004
Referitor la distribuirea de avans dividente.
536. Întrebarea nr.1834A/01-03-2004
Referitor tineri maghiari înrolați și care nu cunosc limba română.
537. Întrebarea nr.1835A/01-03-2004
Referitor la lista societăților care au beneficiat de scutiri de la plata contribuției la Fondul Asigurărilor Sociale de Sănătate.
538. Întrebarea nr.1836A/01-03-2004
Referitor la sumele colectate la FASS de pe urma dividentelor și a chiriilor.
539. Întrebarea nr.1837A/01-03-2004
Referitor la respectarea regulilor de bună practică de fabricație (GMP).
540. Întrebarea nr.1838A/01-03-2004
Referitor la numărul societăților care au încălcat prevederile legii prin reținerea contribuției datorate de angajați și utilizarea acestor sume în alte destinații depășește 25% din totalul veniturilor estimate ale Fondului de asigurări sociale.
541. Întrebarea nr.1839A/01-03-2004
Referitor la înființarea Agenției Naționale de Administrație Fiscală (ANAF).
542. Întrebarea nr.1840A/02-03-2004
Referitor la situația abandonului școlar în mediu rural, la clasele de gimnaziu, în anul școlar 2002-2003, comparativ cu anii anteriori.
543. Întrebarea nr.1841A/02-03-2004
Referitor la ajutor financiar pentru executarea lucrărilor la capela din incinta Spitalului de Psihiatrie Pădureni-Grajduri.
544. Întrebarea nr.1842A/03-03-2004
Referitor la stadiul preluării de către AVAB a creanțelor bugetare de la Casa de asigurări de sănătate Cluj a restanțelor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.
545. Întrebarea nr.1843A/03-03-2004
Referitor la articolul publicat de săptămânalul "Evenimentul de Călărași" intitulat "După ce a pornit-o de vreo 5 ori prin conferințele de presă, prefectul Tudor se spală pe mâini de Siderca".
546. Întrebarea nr.1844A/03-03-2004
Referitor la abuzuri comise de către Direcția Silvică Harghita.
547. Întrebarea nr.1845A/03-03-2004
Referitor la lipsa unui sistem funcțional de gestionare a deșeurilor și în special depozitarea în condiții necorespunzătoare a acestora.
548. Întrebarea nr.1846A/03-03-2004
Tipologiile de spălare a banilor.
549. Întrebarea nr.1847A/03-03-2004
Cooperarea cu instituțiile internaționale.
550. Întrebarea nr.1848A/03-03-2004
Armonizare legislativă.
551. Întrebarea nr.1849A/03-03-2004
Aderare la organizații internaționale.
552. Întrebarea nr.1850A/03-03-2004
Cooperarea internațională.
553. Întrebarea nr.1851A/03-03-2004
Pregătire profesională.
554. Întrebarea nr.1852A/03-03-2004
Referitor la desființarea spitalului orășenesc Pogoanele.
555. Întrebarea nr.1853A/03-03-2004
Referitor la interdicția de a intra în țară a ziaristului maghiar Bayer Zsolt.
556. Întrebarea nr.1854A/03-03-2004
Referitor la situația în care se află șomerii înregistrați și rata șomajului pe țară și în județul Brașov la data de 31.01.2004 și programul privind înființarea de noi locuri de muncă.
557. Întrebarea nr.1855A/04-03-2004
Situația a peste 4000 de familii de chiriași din orașul Brașov, care vor ajunge în stradă.
558. Întrebarea nr.1856A/04-03-2004
Situația disperată a chiriașilor din jud.Brașov, care riscă să rămână fără locuințe.
559. Întrebarea nr.1857A/08-03-2004
Solicită condițiile contractuale stipulate prin contractul de privatizare a Combinatului de oțeluri speciale Târgoviște cu Societatea pe Acțiuni "Conares".
560. Întrebarea nr.1858A/08-03-2004
Referitor la situația medicilor stomatologi.
561. Întrebarea nr.1859A/08-03-2004
Referitor la aplicarea legilor fondului funciar.
562. Întrebarea nr.1860A/09-03-2004
Referitor la abrogarea unor acte normative înainte de a fi emise și aprobate altele.
563. Întrebarea nr.1861A/09-03-2004
Solicită informații în legătură cu Judecătoria Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
564. Întrebarea nr.1862A/10-03-2004
Referitor la modernizarea și restructurarea Companiei naționale aeriene TAROM.
565. Întrebarea nr.1863A/10-03-2004
Referitor la mizeria de pe marginea șoselei București - Urziceni.
566. Întrebarea nr.1864A/10-03-2004
Referitor la un proiect de lege, prezentat cu ocazia ultimei videoconferințe din 05.03.2004, având ca element esențial descentralizarea puterii executive în favoarea reprezentatului Guvernului la nivel teritorial.
567. Întrebarea nr.1865A/10-03-2004
Referitor la interesul deosebit pentru derularea Programului pilot privind reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate din 12 municipii.
568. Întrebarea nr.1866A/10-03-2004
Referitor la siguranța alimentară a românilor, în special în cazul produselor de import, destinate consumului alimentar uman.
569. Întrebarea nr.1867A/10-03-2004
Referitor la activități infracționale ale unor angajați ai Direcției Silvice Harghita.
570. Întrebarea nr.1868A/10-03-2004
Referitor la funcționarea într-un castel medieval preluat abuziv de stat a Centrului de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Brâncovenești, jud.Mureș.
571. Întrebarea nr.1869A/10-03-2004
Referitor la Centrul de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Brâncovenești, jud.Mureș, care oferă adăpost și îngrijire și adulților cu handicap.
572. Întrebarea nr.1870A/10-03-2004
Referitor la informații privind anularea gratuității testului Babeș-Papanicolau.
573. Întrebarea nr.1871A/10-03-2004
Referitor la măsura nepermiterii intrării în țară a ziaristului maghiar Bayer Zsolt.
574. Întrebarea nr.1872A/10-03-2004
Care este situația în prezent privind realizarea acquis-ului comunitar la nivel național?
575. Întrebarea nr.1873A/10-03-2004
În ce situație se află în prezent Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale privind realizarea acquis-ului comunitar?
576. Întrebarea nr.1874A/10-03-2004
Referitor la elevii din clasele de gimnaziu care primesc zilnic cornul și laptele, în mod gratuit.
577. Întrebarea nr.1875A/15-03-2004
Referitor la eradicarea corupției și ilegalitățile din sistemul sanitar.
578. Întrebarea nr.1876A/15-03-2004
Referitor la un memoriu depus la biroul parlamentar, de un grup de medici pensionari.
579. Întrebarea nr.1877A/15-03-2004
Referitor la o suprafață de teren ce ar trebui să reintre în intravilanul satului Bodia, com.Buciumeni, jud.Sălaj.
580. Întrebarea nr.1878A/15-03-2004
Referitor la situațiile de incompatibilitate constatate în jud.Cluj.
581. Întrebarea nr.1879A/15-03-2004
Referitor la memoriul domnului Dascăl Păun, domiciliat în Cluj-Napoca.
582. Întrebarea nr.1880A/15-03-2004
Referitor la memoriul domnului Hordouan Alexandru, din mun.Dej, str.Valea Codrului 75, jud.Cluj.
583. Întrebarea nr.1881A/15-03-2004
Referitor la un sprijin financiar pentru construirea unui lăcaș de cult în localitatea Bărăi, jud.Cluj.
584. Întrebarea nr.1882A/15-03-2004
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din satul Cetan, com.Vad, jud.Cluj, care sesizează unele nereguli, abuzuri și ilegalități în legătură cu modul în care au fost retrocedate terenurile arabile și pădurile.
585. Întrebarea nr.1883A/15-03-2004
Referitor la fondurile pentru asigurările de sănătate.
586. Întrebarea nr.1884A/15-03-2004
Soluționarea abuzului primarului mun.Arad la adresa unui întreprinzător particular onest, devenit persoană non grata pentru baronii locali ai partidului de guvernământ.
587. Întrebarea nr.1885A/16-03-2004
Referitor la echipamente necesare pentru irigare.
588. Întrebarea nr.1886A/16-03-2004
Referitor la dosirea unor dosare de către IJP Cluj.
589. Întrebarea nr.1887A/16-03-2004
Referitor la memoriul domnului Gheorghe Costinescu, actualmente domiciliat în Canada.
590. Întrebarea nr.1888A/17-03-2004
Referitor la memoriul domnului Vulpe Laurențiu din Timișoara.
591. Întrebarea nr.1889A/17-03-2004
Referitor la modul în care se derulează "reforma" în sistemul sanitar.
592. Întrebarea nr.1890A/17-03-2004
Referitor la modul de derulare a cercetărilor din cadrul anchetelor penale.
593. Întrebarea nr.1891A/17-03-2004
Referitor la acordarea sprijinului financiar pentru însămânțarea în campania agricolă din primăvara anului 2004.
594. Întrebarea nr.1892A/17-03-2004
Referitor la monitorizarea apei potabile în localitățile românești.
595. Întrebarea nr.1893A/17-03-2004
Portal pentru accesul la serviciile E-GOVERNMENT.
596. Întrebarea nr.1894A/17-03-2004
Sistemul informatic e-Job pentru căutarea de locuri de muncă.
597. Întrebarea nr.1895A/17-03-2004
Sistemul electronic pentru plata taxelor și impozitelor locale.
598. Întrebarea nr.1896A/17-03-2004
Cooperarea cu oficiile naționale de statistică și cu organizațiile internaționale.
599. Întrebarea nr.1897A/17-03-2004
Asigurarea unei culturi statistice omogene în sistemul statisticii oficiale.
600. Întrebarea nr.1898A/17-03-2004
Cercetarea impactului măsurilor de restructurare.
601. Întrebarea nr.1899A/17-03-2004
Dezvoltarea instrumentelor, metodologiilor și tehnologiilor statistice necesare producției de date statistice.
602. Întrebarea nr.1900A/17-03-2004
Crearea capacității de colectare, prelucrarea și difuzarea a datelor statistice în profil teritorial.
603. Întrebarea nr.1901A/17-03-2004
Trecutul profesional al INS.
604. Întrebarea nr.1902A/17-03-2004
Securitatea produselor.
605. Întrebarea nr.1903A/17-03-2004
Proiecte pentru consumatorii din mediul rural.
606. Întrebarea nr.1904A/17-03-2004
Drepturile consumatorilor.
607. Întrebarea nr.1905A/17-03-2004
Sistemul de supraveghere a piețelor.
608. Întrebarea nr.1906A/17-03-2004
Sprijinirea asociaților de consumatori.
609. Întrebarea nr.1907A/17-03-2004
Indicatori de performanță pentru unitățile din teritoriu.
610. Întrebarea nr.1908A/17-03-2004
Armonizarea cu reglementările Uniunii Europene.
611. Întrebarea nr.1909A/17-03-2004
Sedii noi pentru direcțiile teritoriale.
612. Întrebarea nr.1910A/17-03-2004
Situația în care se află locuitorii satului Corbi, com.Ucea, jud.Brașov din cauza nefuncționării stației de epurare și colectare a apei menajere.
613. Întrebarea nr.1911A/17-03-2004
Care sunt instituțiile publice unde primarii pot asigura întâlnirile solicitate de cetățeni cu parlamentarii?
614. Întrebarea nr.1912A/17-03-2004
Referitor la circa 80 de familii de rromi din Cujmir care nu mai primesc ajutoare sociale de la Primărie.
615. Întrebarea nr.1913A/17-03-2004
Referitor la participarea CEC la capitalul social al Societății SOV INVEST.
616. Întrebarea nr.1914A/18-03-2004
Referitor la măsuri pentru combaterea traficului și consumului de droguri în școli.
617. Întrebarea nr.1915A/18-03-2004
Referitor la stadiul accesării fondurilor SAPARD.
618. Întrebarea nr.1916A/18-03-2004
Referitor la L 9/1998.
619. Întrebarea nr.1917A/22-03-2004
Referitor la sesizarea domnului Pop Liviu din mun.Bistrița.
620. Întrebarea nr.1918A/22-03-2004
Referitor la condițiile de încadrare pe post a unui director general de direcție județeană a finanțelor publice și dacă acestea s-au respectat în cazul numirii directorului Lucian Savu din Mureș.
621. Întrebarea nr.1919A/22-03-2004
Care sunt acțiunile de audit întreprinse de Agenția Națională de Administrare Fiscală la nivelul Direcției Generale a Finanțelor Publice Mureș.
622. Întrebarea nr.1920A/23-03-2004
Referitor la răspunsul dat în numele unui ministru revocat din funcție. Scoaterea ilegală a mobilierului din clădirea judecătoriei Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
623. Întrebarea nr.1921A/23-03-2004
Referitor la Hot nr.1020 din 11 octombrie 2001 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural.
624. Întrebarea nr.1922A/23-03-2004
Nereguli constatate în activitatea Sefului de serviciu din cadrul Comisiei pentru probleme de cetățenie.
625. Întrebarea nr.1923A/23-03-2004
Referitor la demararea procedurii de faliment pentru toate societățile comerciale care au datorii la stat mai mari de 200 de milioane de lei și mai vechi de 30 de zile.
626. Întrebarea nr.1924A/23-03-2004
Referitor la activitatea și rolul "CONNEX" în România.
627. Întrebarea nr.1925A/23-03-2004
Referitor la acordarea sprijinului financiar pentru însămânțarea în campania agricolă din primăvara anului 2004.
628. Întrebarea nr.1926A/24-03-2004
Asigurarea consumului de pâine până la noua recoltă.
629. Întrebarea nr.1927A/24-03-2004
Parcul de tractoare și mașini agricole.
630. Întrebarea nr.1928A/24-03-2004
Referitor la situația actuală a agriculturii.
631. Întrebarea nr.1929A/24-03-2004
Referitor la scăderea îngrijorătoare a suprafețelor acoperite de păduri.
632. Întrebarea nr.1930A/24-03-2004
Măsuri de îmbunătățire a Legii 42/1990.
633. Întrebarea nr.1931A/24-03-2004
Cooperarea cu organele administrației publice și cu organizațiile neguvernamentale.
634. Întrebarea nr.1932A/24-03-2004
Programele proprii privind cinstirea eroilor martiri.
635. Întrebarea nr.1933A/24-03-2004
Acordarea drepturilor cu caracter social și a indemnizației reparatorii pentru toți urmașii Eroilor - Martiri.
636. Întrebarea nr.1934A/24-03-2004
Starea de sănătate a revoluționarilor din decembrie 1989.
637. Întrebarea nr.1935A/24-03-2004
Atribuirea de terenuri potrivit Legii 42/1990.
638. Întrebarea nr.1936A/24-03-2004
Copii beneficiari ai Legii 42/1990.
639. Întrebarea nr.1937A/24-03-2004
Programul de producere de sămânță necesară pentru anul agricol 2004 - 2005.
640. Întrebarea nr.1938A/24-03-2004
Unele măsuri ce vizează producerea de sămânță la principalele culturi agricole în România.
641. Întrebarea nr.1939A/29-03-2004
Referitor la suma de 30 mil.euro pentru reabilitarea a 14 cămine din țară.
642. Întrebarea nr.1940A/29-03-2004
Referitor la intenția APAPS de a lichida Combinatul de Utilaj Greu din Cluj-Napoca.
643. Întrebarea nr.1941A/29-03-2004
Referitor la "Consortio Pontello", care datorează bugetului de stat 29,4 miliarde de lei.
644. Întrebarea nr.1942A/29-03-2004
Referitor la cererea locuitorilor comunelor Letca și Lozna, jud.Sălaj, de a construi un pod peste râul Someș.
645. Întrebarea nr.1943A/29-03-2004
Referitor la colectarea de la cetățeni în recipiente separate, a deșeurilor gospodărești, pentru a fi mai ușor reciclate.
646. Întrebarea nr.1944A/29-03-2004
Referitor la ilegalități săvârșite de actualul ministru al Administrației și Internelor.
647. Întrebarea nr.1945A/29-03-2004
Referitor la memoriul domnilor Cilean Rotar, Timoste Vlad, Timofte Elena și Ciobanu Ion.
648. Întrebarea nr.1946A/29-03-2004
Referitor la desființarea unor secții ale spitalului Odobești, jud.Vrancea.
649. Întrebarea nr.1947A/29-03-2004
Referitor la construirea, prin ANL, de locuințe pentru tineret la Cetatea Fetei, amplasament de pe raza comunei Florești, jud.Cluj.
650. Întrebarea nr.1948A/30-03-2004
Referitor la domnul Vincent Gruger, cetățean german, angajat din 2003 ca prim-dirijor la Teatrul Muzical "N.Leonard" din Galați.
651. Întrebarea nr.1949A/30-03-2004
Referitor la primarul Țuțuianu din Călărași.
652. Întrebarea nr.1950A/30-03-2004
Referitor la memoriul domnului Pantea Ștefan, domiciliat în str.Plopilor 40, com Modelu, jud.Călărași, în vederea semnalării unor aspecte privind modul de aplicare a Lrgii 10/2001.
653. Întrebarea nr.1951A/30-03-2004
Referitor la inaugurarea cartierului de locuințe ANL1 din municipiul Călărași.
654. Întrebarea nr.1952A/31-03-2004
Care sunt criteriile de repartizare de fonduri către Casele județene de asigurări de sănătate ale Armatei, Poliției, Jandarmeriei, SRI, și Ministerul Justiției și de ce sume au beneficiat acestea pe parcursul anilor 2003 și 2004?
655. Întrebarea nr.1953A/31-03-2004
Privind aplicarea dispozițiilor legale referitoare la acordarea autorizațiilor pentru realizarea transportului în regim de taxi.
656. Întrebarea nr.1954A/31-03-2004
Referitor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.
657. Întrebarea nr.1955A/31-03-2004
Referitor la sesizarea domnului Tudor Iordache din Vâlcănești, sat Trestioara, jud.Prahova.
658. Întrebarea nr.1956A/31-03-2004
Referitor la memoriul cetățenilor din orașul Mioveni, jud.Argeș.
659. Întrebarea nr.1957A/31-03-2004
Referitor la ajutorul acordat mamelor pentru îngrijirea și creșterea copilului până la 2 ani.
660. Întrebarea nr.1958A/31-03-2004
Referitor la OUG 67/2003 privind majorarea pensiilor din sistemul public.
661. Întrebarea nr.1959A/31-03-2004
Baza Tehnică Pipera.
662. Întrebarea nr.1960A/31-03-2004
Obiectivele pe care le incubă politica SRTV în domeniul resurselor umane și al pregătirii profesionale permanente.
663. Întrebarea nr.1961A/31-03-2004
Politica editorială pe termen mediu și lung a canalului cultural educativ "România Cultural".
664. Întrebarea nr.1962A/31-03-2004
Referitor la un memoriu de la foști salariați ai SC Foraj Sonde Berca SA, jud.Buzău.
665. Întrebarea nr.1963A/31-03-2004
Veniturile obținute în urma aplicării taxei radio-tv.
666. Întrebarea nr.1964A/31-03-2004
Preocupările pentru a exclude din programele difuzate subcultura, vulgaritatea, violența de limbaj și de imagine.
667. Întrebarea nr.1965A/31-03-2004
Aria de acoperire a TVR Internațional.
668. Întrebarea nr.1966A/31-03-2004
Extinderea numerică a studiourilor teritoriale ale SRTV.
669. Întrebarea nr.1967A/31-03-2004
Cota de piață a postului de televiziune România 1.
670. Întrebarea nr.1968A/01-04-2004
Referitor la art."Polițiști mână în mână cu hoții", apărut în ziarul "Jurnalul național" din 25.03.2004.
671. Întrebarea nr.1969A/01-04-2004
Referitor la activitatea fostului Departament de Comerț Exterior cu SC GLENCORE PROTEIN ROMÂNIA SRL.
672. Întrebarea nr.1970A/01-04-2004
Referitor la respingerea recurcului în anulare inițiat de MAE în cazul SC GLENCORE Protein România SRL.
673. Întrebarea nr.1971A/01-04-2004
Referitor la cazul SC GLENCORE Ptotein România SRL.
674. Întrebarea nr.1972A/01-04-2004
Referitor la fosta ANPA.
675. Întrebarea nr.1973A/01-04-2004
Care sunt condițiile în care s-au realizat lucrările de reabilitare a șoselei Pitești - Craiova.
676. Întrebarea nr.1974A/01-04-2004
Care este rațiunea pentru care reorganizarea AVAB prin comasarea, prin absorbție, cu APAPS este întârziată.
677. Întrebarea nr.1975A/01-04-2004
Care este situația abandonului școlar în mediul urban și rural la clasele I-VIII în anii 2000-2003.
678. Întrebarea nr.1976A/01-04-2004
Câte dosare de urmărire penală a avut Lotreanu Cătălin, fiul polițistului Lotreanu Dumitru?
679. Întrebarea nr.1977A/01-04-2004
Referitor la datorii la utilități (gaze naturale, electricitate, apă etc.), acumulate de către spitale.
680. Întrebarea nr.1978A/05-04-2004
Cine tolerează implicarea politicului (a Partidului România Mare) în viața confesională a muftiatului din România?
681. Întrebarea nr.1979A/05-04-2004
Referitor la accelerarea privatizărilor una dintre cerințele intrării în UE.
682. Întrebarea nr.1980A/05-04-2004
Referitor la o listă cu acțiunile întreprinse periodic de Guvern și trimisă la Bruxelles spre informare.
683. Întrebarea nr.1981A/05-04-2004
Eliberarea "din greșeală" a șapte traficanți de droguri în jud.Argeș.
684. Întrebarea nr.1982A/05-04-2004
Referitor la măsuri legale împotriva primarilor din Dobromir și Castelu, jud.Constanța, acuzați de atâtea și atâtea infracțiuni.
685. Întrebarea nr.1983A/05-04-2004
Cine răspunde de starea dezastruoasă a calității învățământului din mediul rural?
686. Întrebarea nr.1984A/05-04-2004
Care este stadiul anchetei fostei polițiste Beatrice Popescu, care a ascuns cu bună știință 55 dosare grave?
687. Întrebarea nr.1985A/06-04-2004
Inexistența unor prevederi clare privind diamantele industriale.
688. Întrebarea nr.1986A/06-04-2004
Referitor la inexistența unui indicator pentru jud.Iași, la ieșirea din București.
689. Întrebarea nr.1987A/06-04-2004
Stadiul privatizării SC Tractorul SA Brașov.
690. Întrebarea nr.1988A/06-04-2004
Referitor la desființarea unor secții ale spitalului Mărășești, jud.Vrancea.
691. Întrebarea nr.1989A/06-04-2004
Obligații administrația publică locală.
692. Întrebarea nr.1990A/06-04-2004
Confiscări bunuri.
693. Întrebarea nr.1991A/06-04-2004
Fod locativ - evacuare.
694. Întrebarea nr.1992A/06-04-2004
Referitor la situația pe luna decembrie a anului 2003 a dosarelor de facilități fiscale ale producătorilor agricoli din sectorul animalier.
695. Întrebarea nr.1993A/06-04-2004
Referitor la situația medicilor de familie.
696. Întrebarea nr.1994A/07-04-2004
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni din Călărași și mun.București, beneficiari ai compensațiilor bănești acordate în conformitate cu prevederile Legii 9/1998.
697. Întrebarea nr.1995A/07-04-2004
Combaterea consumului ilicit și traficului de stupefiante.
698. Întrebarea nr.1996A/07-04-2004
Racordarea științei românești la "contextul și nivelul internațional".
699. Întrebarea nr.1997A/07-04-2004
Metode eficiente de conducere și finanțare competitivă a cercetării.
700. Întrebarea nr.1998A/07-04-2004
Preocupările în domeniul protejării ariilor naturale rezervate bidiversității speciilor de plante și animale.
701. Întrebarea nr.1999A/07-04-2004
Programele de cercetare în domeniul geografiei și geologiei.
702. Întrebarea nr.2000A/07-04-2004
Dezvoltarea colecțiilor Bibliotecii Academiei Române.
703. Întrebarea nr.2001A/07-04-2004
Conservarea și valorificarea activelor patrimoniale aparținând Academiei Române.
704. Întrebarea nr.2002A/07-04-2004
Ajutorarea urmașilor membrilor Academiei Române.
705. Întrebarea nr.2003A/07-04-2004
Cine tolerează infracțiunile de la Primăria DOBROMIR din Constanța?
706. Întrebarea nr.2004A/07-04-2004
Este posibil ca un înalt ofițer să fie și un om de afaceri și polițist?
707. Întrebarea nr.2005A/14-04-2004
Referitor la numărul din 31 martie din "Libertatea", cu articolul "Apartamentele ascund un gaz ucigaș".
708. Întrebarea nr.2006A/19-04-2004
Referitor la memoriul domnului Suciu Ioan din satul Măhal, com.Sânmartin, jud.Cluj.
709. Întrebarea nr.2007A/19-04-2004
Ce se păstrează și unde din însemnele voievodale ale celor trei Principate Românești?
710. Întrebarea nr.2008A/19-04-2004
Care este coeficientul de co-interesare a Poliției sau altor organe pentru favorizarea activităților ilicite în vânzarea de valută și metale prețioase în mun.Cluj-Napoca.
711. Întrebarea nr.2009A/19-04-2004
Referitor la deficit în ceea ce privește cadrele de Poliție din mun.Cluj-Napoca.
712. Întrebarea nr.2010A/20-04-2004
Referitor la inexistența unei legături directă a companiei TAROM între Zagreb și București.
713. Întrebarea nr.2011A/20-04-2004
Referitor la protejarea reciprocă a mormintelor de război din România și Ungaria.
714. Întrebarea nr.2012A/21-04-2004
Referitor la negocieri cu reprezentanții UE privind posibile "ajutoare de stat acordate industriei siderurgice până la 2010, în valoare de un miliard de dolari".
715. Întrebarea nr.2013A/21-04-2004
Referitor la alimentarea cu apă a mun.Călărași.
716. Întrebarea nr.2014A/21-04-2004
Activitatea de ansamblu a aparatului de specialitate.
717. Întrebarea nr.2015A/21-04-2004
Compatibilitatea normelor interne cu standardele juridice în materie.
718. Întrebarea nr.2016A/21-04-2004
Implicațiile sociale și economice ale unor acte normative primite pentru avizare.
719. Întrebarea nr.2017A/21-04-2004
Necesarul logistic pe care îl implică buna funcționare a instituției.
720. Întrebarea nr.2018A/21-04-2004
Rolul sistemului informatic în activitatea dumneavoastră specifică.
721. Întrebarea nr.2019A/21-04-2004
Resursele umane proprii.
722. Întrebarea nr.2020A/21-04-2004
Creșterea capacității Plenului Curții pentru exercitarea controlului specific.
723. Întrebarea nr.2021A/21-04-2004
Sistemul propriu de indicatori care asigură evaluarea performanțelor vizate în domeniul dvs. de specialitate.
724. Întrebarea nr.2022A/21-04-2004
Referitor la anexa 4 din Proiectul de Hotărâre de Guvern privind înființarea Institutului de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Yahăr Brașov, care cuprinde parcelele ce vor fi restituite și puse în posesie locuitorilor din Ghimbav.
725. Întrebarea nr.2023A/21-04-2004
Referitor la informații despre modul în care se va proceda la transferarea persoanelor adulte cu handicap din Centrul de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap Brâncovenești, jud.Mureș.
726. Întrebarea nr.2024A/21-04-2004
Solicită răspuns la această întrebare, 1920A.
727. Întrebarea nr.2025A/21-04-2004
Solicită prezentarea strategiei Ministerului Administrației și Internelor privind dezvoltarea Jandarmeriei Române.
728. Întrebarea nr.2026A/21-04-2004
Prezentați care este strategia Ministerului Culturii privind monumentele istorice din jud.Olt.
729. Întrebarea nr.2027A/21-04-2004
Solicită situația Agenției SAPARD în România.
730. Întrebarea nr.2028A/21-04-2004
Care este strategia ministerului în privința monumentelor istorice din jud.Mureș.
731. Întrebarea nr.2029A/22-04-2004
Referitor la situația existentă la nivelul Casei de Asigurări de Sănătatae a Județului Mehedinți.
732. Întrebarea nr.2030A/26-04-2004
Referitor la ilegalitățile din com.Dobromir, jud.Constanța.
733. Întrebarea nr.2031A/26-04-2004
Care este politica guvernului în ceea ce privește respectarea legii referitoare la achitarea venitului minim garantat.
734. Întrebarea nr.2032A/26-04-2004
Referitor la memoriul domnului Vasile Matache din com.Alexandru Odobescu, Călărași.
735. Întrebarea nr.2033A/26-04-2004
Premeditată gestionare frauduloasă a banului public de către domnul Liviu Nicolae Dragnea în calitate de Președinte al Consiliului Județean Teleorman.
736. Întrebarea nr.2034A/27-04-2004
Referitor la premeditata gestionare frauduloasă a banului public la nivelul Consiliului Județean Teleorman.
737. Întrebarea nr.2035A/27-04-2004
Care este situația la comuna nou înființată Rojiștea din jud.Dolj în ceea ce privește respectarea legii la înființarea unei noi localități.
738. Întrebarea nr.2036A/27-04-2004
Referitor la situația a două poduri de pe DN 1B Ploiești-Buzău, situate la km.11,00 și km. 24,5.
739. Întrebarea nr.2037A/27-04-2004
Referitor la mafia lemnului la Ocolul Silvic Gheorghieni și Direcția Silvică Miercurea Ciuc.
740. Întrebarea nr.2038A/27-04-2004
Referitor la Legea 460/2003 și ordinul MS 119/09.02.2004.
741. Întrebarea nr.2039A/27-04-2004
Referitor la conținutul Raportului cu privire la nevoile sociale și de sănătate ale comunității din zona "Mircea-Vodă - Doi Moldoveni".
742. Întrebarea nr.2040A/27-04-2004
Referitor la sitiația Spitalului Mocrea - jud.Arad.
743. Întrebarea nr.2041A/27-04-2004
Referitor la date privind amenda aplicată de AMOFM Cluj Studioului teritorial de televiziune din Cluj-Napoca al TVR.
744. Întrebarea nr.2042A/27-04-2004
Referitor la mari pagube produse de ploi în com.Măguri Răcătău.
745. Întrebarea nr.2043A/28-04-2004
Referitor la stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole.
746. Întrebarea nr.2044A/28-04-2004
Drepturile și obligațiile ce vor decurge din calitatea de membru al UE.
747. Întrebarea nr.2045A/28-04-2004
Accesul în limba română la reglementările europene.
748. Întrebarea nr.2046A/28-04-2004
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
749. Întrebarea nr.2047A/28-04-2004
Nivelul cooperării transfrontaliere în zonele de graniță cu Ungaria și Bulgaria.
750. Întrebarea nr.2048A/28-04-2004
Obiectivele politicii și strategiei naționale de dezvoltare regională prevăzute în PEP și PND.
751. Întrebarea nr.2049A/28-04-2004
Rezultatele activității de planificare a dezvoltării economice și sociale la nivelul național și regional.
752. Întrebarea nr.2050A/28-04-2004
Planul Elen de Reconstrucție a Balcanilor.
753. Întrebarea nr.2051A/28-04-2004
Corelarea utilizării fondurilor nerambursabile alocate prin asistență bilaterală cu fondurile comunitare.
754. Întrebarea nr.2052A/28-04-2004
Sistemul informatic unic de monitorizare a proiectelor PHARE, ISPA și SAPARD.
755. Întrebarea nr.2053A/28-04-2004
Nivelul îndeplinirii criteriilor de la Copenhaga.
756. Întrebarea nr.2054A/28-04-2004
Situația capitolului 7 - Agricultura - privind perioada de aderare.
757. Întrebarea nr.2055A/28-04-2004
Când va intra în funcțiune judecătoria din orașul Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
758. Întrebarea nr.2056A/28-04-2004
Dacă România va fi nevoită să participe cu trupesuplimentare în IRAK.
759. Întrebarea nr.2057A/28-04-2004
Dinamica consumului și a prețurilor laptelui și produselor lactate.
760. Întrebarea nr.2058A/28-04-2004
Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Tineret.
761. Întrebarea nr.2059A/29-04-2004
Care este stadiul anchetei în privința numitului IUZEIR SAIM, omorât în Mangalia?
762. Întrebarea nr.2060A/29-04-2004
Referitor la memoriul domnului Pleș Nicolae din Constanța.
763. Întrebarea nr.2061A/29-04-2004
Referitor la memoriul domnului Antonaru Ion din Constanța.
764. Întrebarea nr.2062A/03-05-2004
Referitor la taxele exorbitante pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în intravilan.
765. Întrebarea nr.2063A/03-05-2004
Referitor la valoarea contractelor semnate de ministrul pe care-l conduceți cu SC Napoca Construcții SA Cluj-Napoca în perioada 2000-2004.
766. Întrebarea nr.2064A/03-05-2004
Câte controale, respectiv controale de fond au efectuat, în perioada 2000-2004 Garda Financiară și Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj la SC Napoca Construcții SA din Cluj-Napoca?
767. Întrebarea nr.2065A/03-05-2004
Care a fost valoarea contractelor semnate cu SC Napoca Construcții SA Cluj-Napoca pentru blocurile ANL în perioada 2000-2004?
768. Întrebarea nr.2066A/03-05-2004
Care este nivelul noxelor emise de Uzina de Aluminiu Slatina, în anul 2004, comparativ cu anul 2003?
769. Întrebarea nr.2067A/03-05-2004
Care este normarea și în ce act legislativ este stipulată, pentru medicii de laborator care lucrează în laboratorul din ambulatoriul de specialitate?
770. Întrebarea nr.2068A/04-05-2004
Incompatibilitatea magistraților cu funcții de conducere în instituțiile de învățământ superior.
771. Întrebarea nr.2069A/04-05-2004
Referitor la zonele verzi din localități și elaborarea planurilor regionale de protecție a mediului.
772. Întrebarea nr.2070A/04-05-2004
Implicarea Judecătoriei Brașov într-o dispută politică PSD - PNL.
773. Întrebarea nr.2071A/04-05-2004
Referitor la procurorii din jud.Harghita care prin tergiversarea soluțiilor propuse de către organele de poliție se pare că tergiversează soluțiile împotriva mafiei lemnului.
774. Întrebarea nr.2072A/04-05-2004
Referitor la situația celor ce au activat în trupele de geniu și batalioanele de construcții.
775. Întrebarea nr.2073A/04-05-2004
Referitor la categoriile de persoane persecutate din motive etnice prevăzute de Legea 189/2000.
776. Întrebarea nr.2074A/04-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Negoiță Elena din Călărași.
777. Întrebarea nr.2075A/04-05-2004
Referitor la stadiul elaborării actului normativ la care face referire art.86 lit.c al Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum și natura lucrărilor de reabilitare a locuinței de domiciliu pentru care se poate solicita deducere.
778. Întrebarea nr.2076A/06-05-2004
Referitor la restituirea cabinetului parlamentar al deputatului Metin Cerchez, către un așa-zis proprietar.
779. Întrebarea nr.2077A/12-05-2004
Spațiul de validitate al avaluării schemelor existente.
780. Întrebarea nr.2078A/06-05-2004
Pregătirea personalului implicat în analiza cazurilor de concurență și ajutor de stat în contextul pregătirii aderării României la UE.
781. Întrebarea nr.2079A/06-05-2004
Acțiunile orientate în direcția protejării piețelor față de încercările de restricționare sau eliminare a concurenței.
782. Întrebarea nr.2080A/06-05-2004
"Abuzul de poziție dominantă".
783. Întrebarea nr.2081A/06-05-2004
Preluarea acquis-ului comunitar.
784. Întrebarea nr.2082A/10-05-2004
Referitor la Nitramonia Făgăraș și Sidex Galați.
785. Întrebarea nr.2083A/10-05-2004
De ce sunt supuși la presiuni din partea poliției, etnicii turci la Constanța.
786. Întrebarea nr.2084A/10-05-2004
Amenințări adresate public scriitorului și ziaristului timișorean Mircea Mihăeș.
787. Întrebarea nr.2085A/10-05-2004
Referitor la domnul Vasile Radu care a introdus cenzura pe criterii politico-ideologice privind participarea la manifestările cultural artistice și spectacole.
788. Întrebarea nr.2086A/10-05-2004
Referitor la memoriul unui grup de cetățeni ai comunei Câțcău, jud.Cluj.
789. Întrebarea nr.2087A/11-05-2004
Situația în care se află SC Roman SA Brașov, în urma Ordonanței de Guvern care prevede transformarea acestei societăți în parc industrial.
790. Întrebarea nr.2088A/11-05-2004
Referitor la retrocedarea Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia.
791. Întrebarea nr.2089A/12-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Voiculescu Maria(născută Hublea), din București.
792. Întrebarea nr.2090A/12-05-2004
Referitor la obiectivul de eficientizare a politicii Guvernului în domeniul protecției sociale prin acordarea de ajutoare umanitare în situații de urgență.
793. Întrebarea nr.2091A/12-05-2004
Ajustarea structurală a cadrului legislativ.
794. Întrebarea nr.2092A/12-05-2004
Referitor la drepturile persoanelor cu handicap.
795. Întrebarea nr.2093A/13-05-2004
Care este efortul financiar în anul 2004 pe care-l face Guvernul României privind categoriile defavorizate?
796. Întrebarea nr.2094A/13-05-2004
Care sunt facilitățile pe care le acordă Ministerul Sănătății privind procurarea de medicamente?
797. Întrebarea nr.2095A/13-05-2004
Referitor la scandalul de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", din București.
798. Întrebarea nr.2096A/13-05-2004
Referitor la asigurarea de medicamente gratuite și compensate.
799. Întrebarea nr.2097A/13-05-2004
Referitor la politici publice elaborate pentru sprijinirea incluziunii sociale a minorităților sexuale din România.
800. Întrebarea nr.2098A/13-05-2004
Revenire la 1977A/01.04.2004.
801. Întrebarea nr.2099A/13-05-2004
Referitor la situația eliberării de medicamente gratuite pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni.
802. Întrebarea nr.2100A/13-05-2004
Referitor la beneficiarii prevederilor Legii 189/2000.
803. Întrebarea nr.2101A/13-05-2004
Referitor la surase de finanțare externă pentru jud.Cluj.
804. Întrebarea nr.2102A/13-05-2004
Revenire la răspunsul nr.1608/j/2004/27.04.2004.
805. Întrebarea nr.2103A/13-05-2004
Referitor la evenimentele petrecute în Megidia, cartierul Poligonul Viilor în data de luni 10 mai 2004.
806. Întrebarea nr.2104A/17-05-2004
Referitor la transmisia foarte slabă a postului Radio "România Actualități".
807. Întrebarea nr.2105A/17-05-2004
De ce s-au asigurat retrocedările de pășune, terenuri forestiere și composesorat pentru cetățenii din satul Urisiu de Sus, com.Chiheru de Jos, jud.Mureș.
808. Întrebarea nr.2106A/17-05-2004
De ce salariații prefecturii nu răspund petițiilor cetățenilor?
809. Întrebarea nr.2107A/18-05-2004
Referitor la Legea 290/2003.
810. Întrebarea nr.2108A/18-05-2004
Referitor la SC Electrica SA Târgu Mureș.
811. Întrebarea nr.2109A/18-05-2004
Dacă avem garanția stabilirii de locații militare în România.
812. Întrebarea nr.2110A/18-05-2004
Referitor la aplicarea HG 266/2004.
813. Întrebarea nr.2111A/18-05-2004
Cum acționează Jandarmeria pentru prevenirea unor acte ce pot provoca tensiuni sociale sau conflicte interetnice?
814. Întrebarea nr.2112A/18-05-2004
Referitor la SC Maxmin SRL, Remin SA și SC Ecotera, care execută foraje pe Dealul Minei, din localitatea Baia Sprie, jud.Maramureș.
815. Întrebarea nr.2113A/20-05-2004
Referitor la trecerea la LEUL GREU.
816. Întrebarea nr.2114A/24-05-2004
Referitor la Legea 677/2001.
817. Întrebarea nr.2115A/24-05-2004
Referitor la vizita unor membrii din Colegiul Național de Apărare al SUA.
818. Întrebarea nr.2116A/25-05-2004
Referitor la Legea 161/2003.
819. Întrebarea nr.2117A/25-05-2004
Situația privatizării SC Nitramonia SA Făgăraș.
820. Întrebarea nr.2118A/25-05-2004
Stadiul privatizării SC Nitramonia SA Făgăraș.
821. Întrebarea nr.2119A/25-05-2004
Referitor la SC Glencore Protein România SRL.
822. Întrebarea nr.2120A/25-05-2004
Refeitor la memoriul doamnei Durbăcea Emilia, domiciliată în mun.Călărași.
823. Întrebarea nr.2121A/25-05-2004
Referitor la memoriul domnului Pistol Victor din Călărași.
824. Întrebarea nr.2122A/25-05-2004
Referitor la memoriul doamnei Tache Mioara din Călărași.
825. Întrebarea nr.2123A/25-05-2004
eferitor la reânființarea policlinicii județene de medicină sportivă din Târgu Mureș.
826. Întrebarea nr.2124A/25-05-2004
Referitor la domnul Vasile Dâncu angajat ca președinte al unei agenții guvernamentale și care își desfășoară activitatea exclusiv la Cluj Napoca, ca șef al campaniei electorale a PSD.
827. Întrebarea nr.2125A/26-05-2004
Referitor la art.90 alin 2 al Legii 571/2003 privind Codul fiscal.
828. Întrebarea nr.2126A/26-05-2004
Referitor la aplicarea art.86 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
829. Întrebarea nr.2127A/26-05-2004
Referitor la încălcări ale Legii 69/2000 și OG 26/2000.
830. Întrebarea nr.2128A/27-05-2004
Referitor la instalarea de noi posturi telefonice fixe în localitățile județului Olt.
831. Întrebarea nr.2129A/27-05-2004
Care este strategia MAI privind dezvoltarea Poliției Române?
832. Întrebarea nr.2130A/27-05-2004
Referitor la situația Asociației Utilizatorilor de Apă pentru irigații Coșereni, jud.Ialomița.
833. Întrebarea nr.2131A/27-05-2004
Referitor la situația extinderii și modernizării telefoniei în jud.Mureș până în anul 2007.
834. Întrebarea nr.2132A/27-05-2004
Care sunt persoanele, care conform Normelor de protocol, pot întâmpina la aeroport pe președintele altei țări (când Președintele României nu este prezent)?
835. Întrebarea nr.2133A/31-05-2004
Referitor la circulația trenurilor pe ruta Reșița-Bocșa-Timișoara.
836. Întrebarea nr.2134A/01-06-2004
Care au fost sumele din surse de finanțare externă de care a beneficiat fiecare județ al țării în perioada dec.2000 - aprilie 2004 și în baza căror programe.
837. Întrebarea nr.2135A/08-06-2004
Referitor la câte mandate de consilier local respectiv consilier județean au fost repartizate la nivelul întregii țări organizațiilor cetățenilor aparținând minoritățolor naționale la alegerile autorităților administrației publice locale din 6.06.2004.
838. Întrebarea nr.2136A/08-06-2004
Referitor la memoriul domnului Herman Ioan din Mediaș, jud.Sibiu.
839. Întrebarea nr.2137A/09-06-2004
Ce s-a făcut pentru copii instituționalizați în cadrul Autorității pe care o conduceți?
840. Întrebarea nr.2138A/09-06-2004
De ce nu se admit cererile procurorilor de a fi transferați judecători în condițiile în care; - au toate avizele favorabile, - sunt locuri disponibile.
841. Întrebarea nr.2139A/10-06-2004
Referitor la politica de luptă împotriva abuzurilor și corupției.
842. Întrebarea nr.2140A/10-06-2004
Revenire la răspunsul 1555 G.O. din 25.05.2004.
843. Întrebarea nr.2141A/10-06-2004
Revenire la răspunsul Ministerului Justiției nr.2325/7/2004.
844. Întrebarea nr.2142A/10-06-2004
Referitor la situația bolnavilor cuprinși în centrul de hemodializă al Spitalului Municipal "Alexandru Simionescu" din Hunedoara.
845. Întrebarea nr.2143A/14-06-2004
Referitor la blocarea conturilor a peste 2000 de întreprinderi mici și mijlocii din jud.Cluj.
846. Întrebarea nr.2144A/14-06-2004
Referitor la patrimoniul Fundației Gojdu și recuperarea fondurilor Arhivelor Transilvaniei nepreluate după 1919.
847. Întrebarea nr.2145A/14-06-2004
Referitor la obligarea cu începere de la 1 iulie a.c., a tuturor agenților economici, indiferent de cifra de afaceri sau profitul realizat, să își tipărească facturi și alte documente de plată personalizate.
848. Întrebarea nr.2146A/14-06-2004
Referitor la memoriul domnului Aurel Joldoș, din satul Sava, com.Palatca, jud.Cluj.
849. Întrebarea nr.2147A/14-06-2004
Referitor la memoriul domnului Rus Grigore din satul Petea, com.Palatca, jud.Cluj.
850. Întrebarea nr.2148A/14-06-2004
Referitor la încălcări ale Legii 67/2004 și ale altor acte normative.
851. Întrebarea nr.2149A/14-06-2004
Dacă a existat în perioada 1990-1997 un serviciu sau o direcție cu atribuții similare cu cele ale SIPA, în cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor.
852. Întrebarea nr.2150A/14-06-2004
Dacă a existat înainte de sfârșitul anului 1990 un serviciu sau o direcție cu atribuții similare cu cele ale SIPA, în cadrul Direcției Generale a Penitenciarelor.
853. Întrebarea nr.2151A/15-06-2004
Referitor la Legea 9/1998.
854. Întrebarea nr.2152A/15-06-2004
Referitor la situația tânărului Popa Cristian Claudiu din Timișoara.
855. Întrebarea nr.2153A/15-06-2004
Referitor la efectuarea lucrărilor de foraj pe Dealul Minei, din Baia Sprie, jud.Maramureș.
856. Întrebarea nr.2154A/15-06-2004
De ce este ascunsă identitatea mai multor infractori care eu i-am dat în judecată, de către organele abilitate.
857. Întrebarea nr.2155A/16-06-2004
Referitor la recenta declarație a directorului general al Agenției Domeniilor Statului privind unele aspecte referitoare la modul în care autoritățile publice locale au acordat titluri de proprietate pentru terenuri.
858. Întrebarea nr.2156A/16-06-2004
Referitor la memoriul doamnei Berbec Maria din Călărași.
859. Întrebarea nr.2157A/16-06-2004
Referitor la memoriul domnului Bică Gheorghe din Călărași.
860. Întrebarea nr.2158A/21-06-2004
Care este situația dosarului de pensionare al domnului Romonți Corneliu din comuna Valea Largă, jud.Mureș.
861. Întrebarea nr.2159A/21-06-2004
Care este situația aplicării dublării pensiilor pentru agricultori, respectiv a doamnelor Grito Iuliana și Grito Estera din com.Band, jud.Mureș.
862. Întrebarea nr.2160A/21-06-2004
Referitor la vizita ministrului delegat Gabriel Oprea în localitatea Cojocna pentru a evalua pagubele produse de furtuni.
863. Întrebarea nr.2161A/23-06-2004
Referitor la memoriul domnului Szep Elemer din mun.Târgu Mureș.
864. Întrebarea nr.2162A/23-06-2004
Referitor la prevederile Ordinului 536/1997 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor utilizate la vehicule rutiere.
865. Întrebarea nr.2163A/23-06-2004
Referitor la memoriul doamnei Iustina Boca din Cluj.
866. Întrebarea nr.2164A/25-06-2004
Cine se face vinovat de moartea deținutului Cristian Maftei de la penitenciarul maximă securitate(?) Iași?
867. Întrebarea nr.2165A/28-06-2004
Situația creată în municipiul Tecuci, prin dislocarea UM 01589.
868. Întrebarea nr.2166A/28-06-2004
Referitor la poziția MAI față de implicarea secretarilor de primării în alegerile locale.
869. Întrebarea nr.2167A/28-06-2004
Referitor la abuzuri și fapte de natură penală săvârșite la Primăria Palatca, jud.Cluj.
870. Întrebarea nr.2168A/28-06-2004
Care este stadiul anchetei în plângerea penală formulată de subsemnatul împotriva prefectului Constanța Ghe.Martin?
871. Întrebarea nr.2169A/28-06-2004
Cum luptați împotriva corupției și ce măsuri concrete luați împotriva celor vinovați?
872. Întrebarea nr.2170A/28-06-2004
Ce măsuri veți lua împotriva polițiștilor cămătari de la Constanța?
873. Întrebarea nr.2171A/28-06-2004
Cum este posibil ca în două spețe identice, respectiv art.205-206 C.P. procurorul șef de secție de la Constanța să dea 2 soluții diferite?
874. Întrebarea nr.2172A/28-06-2004
Referitor la COLOROM CODLEA și NITRAMONIA FĂGĂRAȘ.
875. Întrebarea nr.2173A/28-06-2004
Referitor la acordarea de compensații cetățenilor care s-au refugiat în România din jud.Durostor și Caliacra, cedate Bulgariei după Tratatul semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
876. Întrebarea nr.2174A/28-06-2004
Ce măsuri a luat în 2004 Ministerul Sănătății pentru a reduce numărul cazurilor de îmbolnăviri prin boli transmisibile.
877. Întrebarea nr.2175A/29-06-2004
Referitor la testul național pentru absolvenții clasei a VIII-a, promoția 2003-2004.
878. Întrebarea nr.2176A/29-06-2004
Cum este posibil ca într-o țară care vrea să adere la Uniunea Europeană, un polițist de la secția 1 de Poliție Constanța să agreseze un avocat.
879. Întrebarea nr.2177A/29-06-2004
Cine are interes să mușamalizeze cazul polițistei infractoare Beatrice Popescu, care deși a dosit 55 dosare este acuzată doar de abuz în serviciu.
880. Întrebarea nr.2178A/30-06-2004
Referitor la funcționarea Colegiului universitar pedagogic - ID în orașul Marghita, jud.Bihor.
881. Întrebarea nr.2179A/30-06-2004
Referitor la solicitarea domnului Ovidiu Galea.
882. Întrebarea nr.2180A/26-08-2004
Referitor la disponibilitățile bugetului Fondului de asigurări de sănătate de la finele anului.
883. Întrebarea nr.2181A/30-08-2004
Referitor la revizuirea metodologiei acordării dreptului de liberă practică.
884. Întrebarea nr.2182A/30-08-2004
Referitor la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca.
885. Întrebarea nr.2183A/30-08-2004
Referitor la cetățeanul Patrubany Nicolae (Miklos), dacă plătește statului român impozitele și taxele cuvenite.
886. Întrebarea nr.2184A/30-08-2004
Referitor la SC MARINEX SRL.
887. Întrebarea nr.2185A/30-08-2004
Referitor la situația doamnei Morar Maria Dorina.
888. Întrebarea nr.2186A/30-08-2004
Referitor la situația domnului Grigore Valentin Pongratz.
889. Întrebarea nr.2187A/30-08-2004
Referitor la cetățeanul Patrubany Nicolae care desfășoară sistematic, cu prilejul frecventelor deplasări peste hotare, acțiuni ostile la adresa statului român.
890. Întrebarea nr.2188A/30-08-2004
Referitor la memoriul numitei Lazăr Erzebet din Cluj-Napoca.
891. Întrebarea nr.2189A/30-08-2004
Referitor la situația domnului Grigore Valentin Pongratz.
892. Întrebarea nr.2190A/30-08-2004
Referitor la situația domnului Grigore Valentin Pongratz.
893. Întrebarea nr.2191A/30-08-2004
Referitor la situația domnului Grigore Valentin Pongratz.
894. Întrebarea nr.2192A/30-08-2004
Referitor la memoriul cetățenilor domiciliați în localitatea Ardeova, com.Mânăstireni, jud.Cluj.
895. Întrebarea nr.2193A/31-08-2004
Care este statutul legal în România al doamnei Henning Claudia Izabela.
896. Întrebarea nr.2194A/01-09-2004
Referitor la starea precară în care se găsesc căminele studențești la începutul anului universitar.
897. Întrebarea nr.2195A/01-09-2004
Referitor la activitatea Agenției Sociale a Studenților.
898. Întrebarea nr.2196A/01-09-2004
Referitor la memoriul domnului Marton Iuliu.
899. Întrebarea nr.2197A/01-09-2004
Referitor la lupta împotriva mafiei lemnului.
900. Întrebarea nr.2198A/01-09-2004
Referitor la ilegalitățile comise de către angajații Ocolului Silvic Gheorghieni, și a Direcției Silvice Miercurea Ciuc.
901. Întrebarea nr.2199A/01-09-2004
Referitor la Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș.
902. Întrebarea nr.2200A/01-09-2004
Referitor la Lacul Roșu.
903. Întrebarea nr.2201A/01-09-2004
Referitor la pagubele materiale produse de viiturile provocate de ploile abundente căzute în vara acestui an în jud.Buzău.
904. Întrebarea nr.2202A/01-09-2004
Referitor la catastrofele și pagubele produse de ploile abundente în acest an.
905. Întrebarea nr.2203A/01-09-2004
Referitor la situația Deltei Dunării.
906. Întrebarea nr.2204A/01-09-2004
Referitor la țara noastră care este organizatoarea a celei de a 47-a ediții a Campionatului Mondial Militar de Schi în stațiunea Predeal.
907. Întrebarea nr.2205A/01-09-2004
Referitor la canalul Bîstroe.
908. Întrebarea nr.2206A/01-09-2004
Referitor la o acțiune neorevizionistă organizată la Kismaros la 50km de Budapesta.
909. Întrebarea nr.2207A/01-09-2004
Referitor la o acțiune organizată la Kismaros, stațiune situată la 50km de Budapesta.
910. Întrebarea nr.2208A/01-09-2004
Referitor la un memoriu depus de un număr de acționari de la SC Flora SA, cu sediul în Cluj.Napoca.
911. Întrebarea nr.2209A/06-09-2004
Care sunt sumele încasate de statul român din procesul de privatizare în anul 2003 și până la 31 august 2004 și care a fost destinația acestora.
912. Întrebarea nr.2210A/07-09-2004
Referitor la începerea unei investigații care să elucideze situația domnului Alexandru Popa, Președintele Agenției Române pentru Investiții Străine și Consilier al Primului Ministru.
913. Întrebarea nr.2211A/07-09-2004
Referitor la un memoriu la adresa doamnei Lidia Rusu.
914. Întrebarea nr.2212A/07-09-2004
Referitor la lipsa mijloacelor de transport pentru copiii de vârstă școlară.
915. Întrebarea nr.2213A/07-09-2004
Referitor la măsuri legale ce urmează a fi luate pentru rezolvarea revendicărilor formulate de Federația Națională a Sindicatelor din Administrația Publică Locală.
916. Întrebarea nr.2214A/07-09-2004
Referitor la memoriul domnului Spătaru Gh.Traian din or.Nehoiu, jud.Buzău.
917. Întrebarea nr.2215A/07-09-2004
Referitor la aspecte legate de prelucrarea primară a lemnului în zonele de munte.
918. Întrebarea nr.2216A/07-09-2004
Referitor la Clubul Sportiv Școlar din Drobeta Turnu-Severin.
919. Întrebarea nr.2217A/07-09-2004
Referitor la memoriul doamnei Maximese Elena din Uricani.
920. Întrebarea nr.2218A/08-09-2004
Referitor la legea 150/2003 privind creditul agricol pentru producție.
921. Întrebarea nr.2219A/08-09-2004
Referitor la construirea șoselei Deva - Oradea.
922. Întrebarea nr.2220A/13-09-2004
Groapa de gunoi din localitatea Târgu Lăpuș.
923. Întrebarea nr.2221A/13-09-2004
Referitor la un studiu privind o analiză detaliată a efectelor economice datorate recoltei de grâu din acest an.
924. Întrebarea nr.2222A/13-09-2004
Condițiile de furnizare și prețul energiei electrice produsă din surse regenerabile.
925. Întrebarea nr.2223A/13-09-2004
Referitor la memoriul doamnei Câmpan Ileana din Cluj-Napoca.
926. Întrebarea nr.2224A/13-09-2004
Referitor la OG 65/2002.
927. Întrebarea nr.2225A/13-09-2004
Referitor la memoriul domnului Balasz Lajos Antal din Cluj-Napoca.
928. Întrebarea nr.2226A/13-09-2004
Referitor la memoriul doamnei Câmpan Emilia din Cluj-Napoca.
929. Întrebarea nr.2227A/13-09-2004
Aplicarea Legii 290/2003 este imposibilă datorită art.2 Cap.I al Normelor metodologice.
930. Întrebarea nr.2228A/13-09-2004
Referitor la situația datoriei publice externe a României la 1 septembrie 2004 și a datoriei publice interne pentru aceeași perioadă.
931. Întrebarea nr.2229A/13-09-2004
Referitor la Legea 120/2004.
932. Întrebarea nr.2230A/15-09-2004
Referitor la situațiile financiare semestriale și anuale.
933. Întrebarea nr.2231A/15-09-2004
Cum se vor folosi banii din privatizările SNP Petrom, Distrigaz Sud, Distrigaz Nord, Electrica Banat și Electrica Dobrogea.
934. Întrebarea nr.2232A/15-09-2004
Referitor la reclamații privind modul în care sunt tratați cetățenii care doresc să-și înmatriculeze sau radieze autoturismele personale.
935. Întrebarea nr.2233A/15-09-2004
În ce condiții se poate nominaliza o farmacie numai pentru handicapați?
936. Întrebarea nr.2234A/15-09-2004
Referitor la Legea 290/2003.
937. Întrebarea nr.2235A/16-09-2004
De ce nu sunt suspendați comisarul șef Victor Popescu, șef Crimă Organizată Constanța și comisar șef Lotreanu Dumitru - șef Secția 1 Poliție Constanța.
938. Întrebarea nr.2236A/20-09-2004
De ce nu s-au eliberat titlurile de proprietate pentru cetățenii din Gurahonț.
939. Întrebarea nr.2237A/20-09-2004
De ce Primăria Sighișoara nu respectă prevederile legale în cazul doamnei Elvira Muntă.
940. Întrebarea nr.2238A/20-09-2004
Referitor la situația medicală a Doamnei Pataca Gabriela.
941. Întrebarea nr.2239A/20-09-2004
Referitor la 150 de oameni nevăzători.
942. Întrebarea nr.2240A/22-09-2004
Referitor la ideea amplasării unei baze militare pentru vânători de munte în orașul Huedin.
943. Întrebarea nr.2241A/22-09-2004
Când aveți de gând să luați măsuri legale împotriva infractorului Keser Mehmet Fatih?
944. Întrebarea nr.2242A/22-09-2004
Ministerul Public - Parchetul este de competența Ministerului Justiției?
945. Întrebarea nr.2243A/22-09-2004
Cum considerați măsurile luate în cazul domnului Comăneanu Adrian de 22 ani, student an III la Academia de Informații SRI, ucis de băiatul (Boboc Răzvan) prim-procurorului Boboc Finița din Giurdiu, în data de 02.05.2002.
946. Întrebarea nr.2244A/22-09-2004
Care sunt măsurile legale ce se pot lua în cazul doamnei Donciu din Constanța.
947. Întrebarea nr.2245A/27-09-2004
Stadiul acordării compensațiilor prevăzute de Legea nr.9/1998.
948. Întrebarea nr.2246A/27-09-2004
Clarificarea legalității.
949. Întrebarea nr.2247A/27-09-2004
Referitor la demiterea Directorului Agenției Sociale a Studenților.
950. Întrebarea nr.2248A/28-09-2004
Cum se explică faptul că toți arabii și turcii au dreptul la cetățenia română, iar românii basarabeni și bucovineni nu au acest drept?
951. Întrebarea nr.2249A/28-09-2004
Cum vedeți soluționată definitiv problema staționării neregulamentare de pe Calea Dorobanți și din zona Statuii Lahovari?
952. Întrebarea nr.2250A/28-09-2004
Referitor la dosarul 7266 - P - 930595/30.06.2003.
953. Întrebarea nr.2251A/28-09-2004
Ce măsuri puteți întreprinde pentru acordarea în cumul a pensiei pentru desfășurarea muncii în agricultură cu cea de urmaș?
954. Întrebarea nr.2252A/28-09-2004
Prin ce măsuri fiscale puteți veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități?
955. Întrebarea nr.2253A/29-09-2004
Referitor la grupurile de producători.
956. Întrebarea nr.2254A/29-09-2004
De ce au fost refuzați copiii de etnie turcă să se înscrie la școala generală din Babadag, jud.Tulcea?
957. Întrebarea nr.2255A/29-09-2004
Referitor la memoriul doamnei Georgescu Hildegard din mun.Călărași.
958. Întrebarea nr.2256A/30-09-2004
Referitor la memoriul domnului Novac Sorin din Timișoara.
959. Întrebarea nr.2257A/30-09-2004
Care este situația în cazul numitului Irimia Gheorghe din strada Traian 41, care a fost evacuat ilegal din imobil și deposedat de bunurile personale de către numitul Carasimu Zizi.
960. Întrebarea nr.2258A/30-09-2004
Referitor la situația Casei Corpului Didactic Caraș-Severin.
961. Întrebarea nr.2259A/30-09-2004
Când Inspectorul Școlar al Județului Arad v-a respecta legea și propriile hotărâri?
962. Întrebarea nr.2260A/04-10-2004
De ce autoritățile publice nu își îndeplinesc atribuțiile cu transparență?
963. Întrebarea nr.2261A/04-10-2004
Referitor la un program special destinat zonelor greu accesibil pentru a asigura medicamente necesare locuitorilor acestora prin intermediul unor farmacii mobile.
964. Întrebarea nr.2262A/04-10-2004
Referitor la fraudarea alegerilor din 28 noiembrie 2004.
965. Întrebarea nr.2263A/04-10-2004
Referitor la măsuri în vederea prevenirii și combaterii dezastrelor prin împădurirea terenurilor degradate.
966. Întrebarea nr.2264A/04-10-2004
Referitor la Legea 9/1998.
967. Întrebarea nr.2265A/05-10-2004
Referitor la noua cotă de impozitare a dividentelor.
968. Întrebarea nr.2266A/05-10-2004
Referitor la elevii și studenții din Basarabia și Bucovina și Aromânii ce învață în România.
969. Întrebarea nr.2267A/05-10-2004
Referitor la criteriile de acordare a sumei de 11800000 mii lei pentru unitățile de cult aparținând unor culte religioase recunoscute din România.
970. Întrebarea nr.2268A/05-10-2004
Referitor la scrisorile ce vor fi trimise pensionarilor pentru informare în legătură cu medicamentele compensate.
971. Întrebarea nr.2269A/05-10-2004
Reacția autorităților la cazul Pretor.
972. Întrebarea nr.2270A/06-10-2004
Referitor la refugiații din Ardealul de Sud în Ardealul de Nord.
973. Întrebarea nr.2271A/06-10-2004
Referitor la Legea 36/1995.
974. Întrebarea nr.2272A/06-10-2004
Referitor la Legea 300/2004.
975. Întrebarea nr.2273A/06-10-2004
Aspecte neplăcute referitoare la activitatea organelor de justiție din județul Prahova.
976. Întrebarea nr.2274A/06-10-2004
Aspecte neplăcute referitoare la activitatea organelor de justiție din jud.Prahova.
977. Întrebarea nr.2275A/11-10-2004
Referitor la memoriul domnului Iosif Moraru din Cluj.
978. Întrebarea nr.2276A/11-10-2004
Referitor la Spitalul rășenesc Huedin.
979. Întrebarea nr.2277A/11-10-2004
Normele metodologice de aplicare a Legii 354/2004.
980. Întrebarea nr.2278A/12-10-2004
Referitor la AJOFM Dej.
981. Întrebarea nr.2279A/12-10-2004
Referitor la locuitorii comunei Ciurila, din Cluj.
982. Întrebarea nr.2280A/12-10-2004
Referitor la lucrările de proiectare și execuție în sectorul gazelor naturale.
983. Întrebarea nr.2281A/13-10-2004
Referitor la Legea 161/2004.
984. Întrebarea nr.2282A/13-10-2004
Referitor la Legea 371/2004.
985. Întrebarea nr.2283A/13-10-2004
Solicită procesul verbal al ultimei ședințe a Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului.
986. Întrebarea nr.2284A/13-10-2004
Referitor la relațiile de natură infracțională avute de trei polițiști clujeni cu proxenetul Alexandru Bucur.
987. Întrebarea nr.2285A/18-10-2004
Referitor la memoriul domnului Grigore Diaconescu din Cluj-Napoca.
988. Întrebarea nr.2286A/18-10-2004
Referitor la memoriul domnului Balasz Lajos Antal din Cluj-Napoca.
989. Întrebarea nr.2287A/18-10-2004
Referitor la locuitorii din Gherla care reclamă că pe raza municipiului își desfășoară activitatea un medic de origine arabă care este violent și pretinde șpagă.
990. Întrebarea nr.2288A/18-10-2004
Referitor la inexistența unui punct de lucru al Casei județene de pensii, AJOFM, în municipiul Gherla.
991. Întrebarea nr.2289A/18-10-2004
Locuitorii municipiului Gherla reclamă faptul că se intenționează desființarea secției de Carte funciară care funcționează pe lângă Judecătoria Gherla și transferarea întregii activități la Cluj-Napoca.
992. Întrebarea nr.2290A/18-10-2004
Locuitorii municipiului Gherla solicită să aibă o Agenție CEC.
993. Întrebarea nr.2291A/19-10-2004
Referitor la inițiativa ridicării unui monument pe raza municipiului Gherla.
994. Întrebarea nr.2292A/19-10-2004
Referitor la OUG 60/26.08.2004.
995. Întrebarea nr.2293A/19-10-2004
Referitor la fabricile de nutrețuri combinate dezafectate.
996. Întrebarea nr.2294A/20-10-2004
Referitor la soarta Judecătoriei din localitatea Sângeorgiu de Pădure, jud.Mureș.
997. Întrebarea nr.2295A/25-10-2004
De ce autoritățile publice din comuna Crăiești, jud.Mureș, nu își îndeplinesc atribuțiile cu transparență.
998. Întrebarea nr.2296A/25-10-2004
Care au fost argumentele pentru emiterea hotîrârii de guvern prin care s-a înființat un parc industrial cu profil turistic.
999. Întrebarea nr.2297A/25-10-2004
Referitor la memoriul doamnei Regep Maria.
1000. Întrebarea nr.2298A/27-10-2004
Referitor la memoriul depus din partea locatarilor imobilului situat pe str.Iuliu Maniu 1-3, care protestează față de retrocedarea clădirii în favoarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice.
1001. Întrebarea nr.2299A/28-10-2004
Referitor la Proiectul de lege privind bugetul de stat pe anul 2005.
1002. Întrebarea nr.2300A/01-11-2004
Referitor la domeniul minorităților naționale.
1003. Întrebarea nr.2301A/01-11-2004
Referitor la Asociația "Uniunea Culturală a Polonezilor din România".
1004. Întrebarea nr.2302A/01-11-2004
Referitor la faptele săvârșite de un fost angajat al biroului parlamentar, dl.Viorel Popina.
1005. Întrebarea nr.2303A/02-11-2004
Referitor la domeniul forestier.
1006. Întrebarea nr.2304A/02-11-2004
Referitor la tarifele practicate de C.N.Poșta Română SA.
1007. Întrebarea nr.2305A/02-11-2004
Referitor la memoriul domnului Gheorghișor N.Gheorghe din Călărași.
1008. Întrebarea nr.2306A/03-11-2004
Referitor la modalitățile de plată privind despăgubirile stabilită potrivit prevederilor Legii 1/2000.
1009. Întrebarea nr.2307A/08-11-2004
Referitor la memoriul doamnei Maier Clara din Târgu Mureș.
1010. Întrebarea nr.2308A/08-11-2004
Referitor la întârzierea publicării normelor metodologice ale Legii 300/2004.
1011. Întrebarea nr.2309A/09-11-2004
Referitor la Danis Sabit.
1012. Întrebarea nr.2310A/10-11-2004
Referitor la memoriul doamnei Sabina Funar din Cluj-Napoca.
1013. Întrebarea nr.2311A/10-11-2004
Referitor la memoriul domnului Cuc Vasile din Cluj-Napoca.
1014. Întrebarea nr.2312A/10-11-2004
Referitor la memoriul doamnei Criste Ana.
1015. Întrebarea nr.2313A/10-11-2004
Referitor la memoriul doamnei Baica Rozalia din Cluj.
1016. Întrebarea nr.2314A/10-11-2004
Referitor la luarea unor măsuri pentru eliminarea poluării cu pulberi de ciment rezultate în urma manipulării în vrac a acestora.
1017. Întrebarea nr.2315A/10-11-2004
Referitor la faptele numitilor Danis Sabit, Ruhan Balgi si Mustan O.
1018. Întrebarea nr.2316A/11-11-2004
Referitor la firma SC SELECT GSM din Constanta.
1019. Întrebarea nr.2317A/12-11-2004
Referitor la memoriul domnului Zilahi Bartolomeu.
1020. Întrebarea nr.2318A/12-11-2004
Referitor la memoriul domnului Lajtos Stefan din Oradea.
1021. Întrebarea nr.2319A/12-11-2004
Cum veti rezolva problema deosebit de grava a furnizarii medicamentelor diabeticilor din toata tara, dar în mod deosebit în judetele Constanta si Iasi?
1022. Întrebarea nr.2320A/15-11-2004
Referitor la situatia domnului Balasy Lajos Antal din Cluj-Napoca.
1023. Întrebarea nr.2321A/15-11-2004
Referitor la memoriul unui grup de femei, vaduve de rayboi din comuna Mariselu, jud.Cluj.
1024. Întrebarea nr.2322A/15-11-2004
Referitor la memoriul locuitorilor din satele componente ale comunei Mariselu, jud.Cluj.
1025. Întrebarea nr.2323A/15-11-2004
Referitor la asistenta medicala din yona de munte a jud.Cluj.
1026. Întrebarea nr.2324A/15-11-2004
Referitor la situatia elevilor care fac naveta.
1027. Întrebarea nr.2325A/16-11-2004
Referitor la Colegiul Medicilor Dentisti din România.
1028. Întrebarea nr.2326A/16-11-2004
Referitor la Colegiul Medicilor Dentisti din Romania.
1029. Întrebarea nr.2327A/16-11-2004
Situatia compensatiilor acordate cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria de la Craiova.
1030. Întrebarea nr.2328A/16-11-2004
Situatia compensatiilor acordate cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar înurma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria de la Craiova.
1031. Întrebarea nr.2329A/16-11-2004
Referitor la recalcularea pensiilor.
1032. Întrebarea nr.2330A/17-11-2004
Referitor la memoriul domnului Geber Stefan din or.Ocna Mures, jud.Alba.
1033. Întrebarea nr.2331A/24-11-2004
Referitor la memoriul domnului Mora Grigore din Cluj.
1034. Întrebarea nr.2332A/03-12-2004
Referitor la stadiul anchetei și măsurile legale luate împotriva numiților Ivana și Ecevit din com.Dobromir, jud.Constanța.
1035. Întrebarea nr.2333A/07-12-2004
Referitor la eliberarea certificatului de cazier fiscal.
1036. Întrebarea nr.2334A/07-12-2004
Referitor la prevederile art.296 din OG 83/2004.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 28 noiembrie 2021, 16:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro