Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 24-10-2006 > Interpelări

Interpelări înregistrare în 24-10-2006

1. Interpelarea nr.2110B/24-10-2006
Numărul mare de decese cauzate de hepatitele cronice.
2. Interpelarea nr.2111B/24-10-2006
Majorarea indemnizației acordată refugiaților din Ardealul de Nord.
3. Interpelarea nr.2112B/24-10-2006
Dosar a cărui soluționare este tergiversată la Palatul Vâlcea.
4. Interpelarea nr.2113B/24-10-2006
Autovehicule și utilaje transferate gratuit către Primăria Măldărăști, jud.Vâlcea.
5. Interpelarea nr.2114B/24-10-2006
Situația creată în com.Pietrari, jud.Vâlcea datorită activității necorespunzătoare a șefului de post din comună.
6. Interpelarea nr.2115B/24-10-2006
Situația imobilului "Centrul de Tineret al Mării Negre".
7. Interpelarea nr.2116B/24-10-2006
Debitul se servitute practicat de SC Hidroelectrica SA pe râul Bistrița.
8. Interpelarea nr.2117B/24-10-2006
Referitor la pensionari.
9. Interpelarea nr.2118B/24-10-2006
Referitor la angajații Autorității de Sănătate Publică.
10. Interpelarea nr.2119B/24-10-2006
Referitor la memoriul Parohiei Ortodoxe Ocolișel, com.Iara, jud.Cluj.
11. Interpelarea nr.2120B/24-10-2006
Referitor la Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara.
12. Interpelarea nr.2121B/24-10-2006
Referitor la piața europeană a muncii.
13. Interpelarea nr.2122B/24-10-2006
Referitor la întâlnirea avută cu conducerea Muzeului Etno-Arheologic din Iclod, jud.Cluj.
14. Interpelarea nr.2123B/24-10-2006
Referitor la relațiile cu românii de pretutindeni.
15. Interpelarea nr.2124B/24-10-2006
Referitor la memoriul mai multor cetățeni ce au drept de lucru în Spania.
16. Interpelarea nr.2125B/24-10-2006
Problema salarizării dascălilor.
17. Interpelarea nr.2126B/24-10-2006
Problema pansiilor.
18. Interpelarea nr.2127B/24-10-2006
Înființarea unui post de jandarmi în Bazinul Carbonifer Berbești.
19. Interpelarea nr.2128B/24-10-2006
Uzina Mecanică Drăgășani - un morman de fier vechi.
20. Interpelarea nr.2129B/24-10-2006
Menținerea specialității de oncologie medicală ca specialitate de sine stătătoare.
21. Interpelarea nr.2130B/24-10-2006
Stația CFR Bacău.
22. Interpelarea nr.2131B/24-10-2006
Studiu de impact pentru aeroportul Bacău.
23. Interpelarea nr.2132B/24-10-2006
Neaplicarea în practică a unor legi adoptate de Parlament în cadrul politicii de susținere socială a persoanelor vârstnice.
24. Interpelarea nr.2133B/24-10-2006
Referitor la bugetele județene și locale.
25. Interpelarea nr.2134B/24-10-2006
Dacă există o strategie de abordare a relației România - Republica Federală Germania atât pe plan bilateral cât și multilateral.
26. Interpelarea nr.2135B/24-10-2006
"Sibiu - Capitală Culturală Europeană 2007".
27. Interpelarea nr.2136B/24-10-2006
Activitatea și viața populației după integrare.
28. Interpelarea nr.2137B/24-10-2006
Care sunt demersurile manageriale și psihopedagogice promovate de MEC, Inspectoratele Școlare Județene și conducerile de școli.
29. Interpelarea nr.2138B/24-10-2006
Referitor la personalul didactic pensionar.
30. Interpelarea nr.2139B/24-10-2006
Referitor la cetățenii care au drept proprietate terenuri sub luciul de apă a iazurilor .
31. Interpelarea nr.2140B/24-10-2006
Privind politica de reorganizare a terenurilor agricole din România, în rândul micilor fermieri români.
32. Interpelarea nr.2141B/24-10-2006
Abuzuri ale subprefectului Vrancea, Mircea Dragoș.
33. Interpelarea nr.2142B/24-10-2006
Președintele Tribunalului Vrancea răspunde comenzilor politice.
34. Interpelarea nr.2143B/24-10-2006
Referitor la interpelarea nr.2019B din 04.10.2006.
35. Interpelarea nr.2144B/24-10-2006
Referitor la demersuri privind declararea loc.Colibița din jud.Bistrița-Năsăud ca stațiune turistică de interes local.
36. Interpelarea nr.2145B/24-10-2006
Monumentele istorice din Mehedinți.
37. Interpelarea nr.2146B/24-10-2006
Eliminarea obligativității avizului MEC pentru utilizarea fișelor de lucru individuale pentru preșcolari.
38. Interpelarea nr.2147B/24-10-2006
Desființarea Institutului Național de Criminologie.
39. Interpelarea nr.2148B/24-10-2006
Situația existentă la SC CORD ROMÂNIA SRL, Municipiul Slatina, jud.Olt.
40. Interpelarea nr.2149B/24-10-2006
Necesitatea completării O nr.726/2002.
41. Interpelarea nr.2150B/24-10-2006
Bugetulalocat cercetării.
42. Interpelarea nr.2151B/24-10-2006
Deficitul bugetar al României.
43. Interpelarea nr.2152B/24-10-2006
Denigrarea cetățenilor români în unele ziare occidentale.
44. Interpelarea nr.2153B/24-10-2006
Referitor la reabilitarea locației unui spital rural și transformarea sa în Centru Medico-social în com.Puchenii Mari din jud.Prahova.
45. Interpelarea nr.2154B/24-10-2006
Referitor la Gara de Sud din Ploiești.
46. Interpelarea nr.2155B/24-10-2006
Drumul european Pitești-Craiova-E70.
47. Interpelarea nr.2156B/24-10-2006
Spitalul de pneumoftiziologie "Constantin Anastasatu" are nevoie urgentă de 300000 RON.
48. Interpelarea nr.2157B/24-10-2006
Răpirea unui nou născut.
49. Interpelarea nr.2158B/24-10-2006
Întrebări cu privire la proiectul minier propus de Roșia Montană Gold Corporation.
50. Interpelarea nr.2159B/24-10-2006
Referitor la viitorul stadionului național.
51. Interpelarea nr.2160B/24-10-2006
Recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul GSSM în per.1950-1961.
52. Interpelarea nr.2161B/24-10-2006
problema persoanelor transferate în interesul serviciului la căile ferate maghiare (MAV).
53. Interpelarea nr.2162B/24-10-2006
Cadru legislativ: OUG 105/105 din 30.08.1999.
54. Interpelarea nr.2163B/24-10-2006
Puncte aferente stagiului potențial.
55. Interpelarea nr.2164B/24-10-2006
Aplicarea prevederilor OG 45/2006.
56. Interpelarea nr.2165B/24-10-2006
Recalcularea pensiilor.
57. Interpelarea nr.2166B/24-10-2006
Recalcularea pensiilor.
58. Interpelarea nr.2167B/24-10-2006
Determinarea punctajului mediu.
59. Interpelarea nr.2168B/24-10-2006
Referitor la perioada reconstituită pe bază de martori.
60. Interpelarea nr.2169B/24-10-2006
Situații întâlnite la recalcularea pensiilor în industria minieră.
61. Interpelarea nr.2170B/24-10-2006
Referitor la modalitățile în care au fost popularizate și promovate procedurile de înscriere și atestare a produselor tradiționale românești, în special în Dobrogea.
62. Interpelarea nr.2171B/24-10-2006
Referitor la Proiectul de construcție a variantei de ocolire a municipiului Constanța.
63. Interpelarea nr.2172B/24-10-2006
Referitor la prevenirea incidentelor în zone protejate.
64. Interpelarea nr.2173B/24-10-2006
Referitor la programul de reabilitare al Școlii nr.2 Laura.
65. Interpelarea nr.2174B/24-10-2006
referitor la decretul prezidențial 1097 privind acordarea Ordinului și Medaliei Meritul pentru Învățământ.
66. Interpelarea nr.2175B/24-10-2006
Sursele de finanțare pentru electrificare necesare companiei Electrica SA.
67. Interpelarea nr.2176B/24-10-2006
Modul de activitate a angajaților Gărzii de Mediu Buzău.
68. Interpelarea nr.2177B/24-10-2006
Referitor la situația populației jud.Sălaj, în urma calamităților naturale din perioada 19-20 iunie 2006.
69. Interpelarea nr.2178B/24-10-2006
Abuzuri în comuna Tortomanu, jud.Constanța.
70. Interpelarea nr.2179B/24-10-2006
Drumul expres Cluj-Napoca - Bistrița - Suceava - Iași.
71. Interpelarea nr.2180B/24-10-2006
Autostrada Transilvania.
72. Interpelarea nr.2181B/24-10-2006
Programul de înrolare.
73. Interpelarea nr.2182B/24-10-2006
Rolul Companiei Internaționale de Asigurări în procedura de falimentare a Băncii Populare Române.
74. Interpelarea nr.2183B/24-10-2006
Acordarea, în anul 2007, a unei compensații în bani pensionarilor pentru tichetele de călătorie neutilizate până la data de 31 decembrie 2006.
75. Interpelarea nr.2184B/24-10-2006
Absența asistenței medicale pentru cetățenii care trăiesc (exclus bine) în zonele contaminate radioactiv din Caraș Severin.
76. Interpelarea nr.2185B/24-10-2006
Ce măsuri întreprinde Ministerul Mediului pentru stoparea contaminării cu uraniu din zona Ciudanovita?
77. Interpelarea nr.2186B/24-10-2006
Situația curselor interne de pe Aeroportul din Arad.
78. Interpelarea nr.2187B/24-10-2006
Situația de inaplicabilitate a OUG 105/24.10.2003, privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală.
79. Interpelarea nr.2188B/24-10-2006
Situația referitoare la Legea 112/1995 prin care la art.9 "chiriașii titulari de contract ai apartamentelor ce nu se restituie în natură foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora pot opta, după expirarea termenului prevăzut la art.14, pentru cumpărarea acestor apartamente cu plata integrală sau în rate a prețului".
80. Interpelarea nr.2189B/24-10-2006
Microbuze școlare pentru Botoșani.
81. Interpelarea nr.2190B/24-10-2006
Finanțarea proiectelor ce vizează îmbunătățirea infrastructurii rurale pentru jud.Botoșani.
82. Interpelarea nr.2191B/24-10-2006
Punctul de trecere a frontierei de la Rădăuți-Prut-Lipcani.
83. Interpelarea nr.2192B/24-10-2006
Nu distrugeți Sarmisegetusa!
84. Interpelarea nr.2193B/24-10-2006
Rog seriozitate!!!
85. Interpelarea nr.2194B/24-10-2006
Emiterea unei HG pentru stabilirea patrimoniului comunei Valea Lupului, jud.Iași.
86. Interpelarea nr.2195B/24-10-2006
HG 1488/2004: modificare și completare.
87. Interpelarea nr.2196B/24-10-2006
Referitor la puținele monumente și case memoriale care nu figurează pe agenda administrației locale centrale.
88. Interpelarea nr.2197B/24-10-2006
Referitor la salariile unor directori de regii.
89. Interpelarea nr.2198B/24-10-2006
Referitor la lista obiectivelor privatizate.
90. Interpelarea nr.2199B/24-10-2006
Acordarea anesteziei pentru copii de vârste mici la Spitalul Județean Ialomița.
91. Interpelarea nr.2200B/24-10-2006
Aplicarea unitară a Legii 249/2006 privind modificarea și completarea Legii 393/2004 privind Statutului aleșilor locali.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti duminică, 5 decembrie 2021, 6:39
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro