Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 12-02-2008 > Interpellations

Interpellations recorded in 12-02-2008

1. Interpellation no.3451B/12-02-2008
Primire în audiență.
2. Interpellation no.3452B/12-02-2008
Sporuri pentru condiții speciale pentru personalul navigant din aviația militară.
3. Interpellation no.3453B/12-02-2008
Sprijin pentru finanțarea unei investiții.
4. Interpellation no.3454B/12-02-2008
Violența în școlile românești ia amploare.
5. Interpellation no.3455B/12-02-2008
Managementul Serviciului Județean de Ambulanță Mehedinți.
6. Interpellation no.3456B/12-02-2008
Controversata problemă a transplanturilor.
7. Interpellation no.3457B/12-02-2008
Ignorarea prevederilor Legii 215/2001 și ale HG 1157/2001.
8. Interpellation no.3458B/12-02-2008
Iminentele inundații ale râului Buzău în zona localității Sita Buzăului din jud.Covasna.
9. Interpellation no.3459B/12-02-2008
proiectul "România- Fabulosprit".
10. Interpellation no.3460B/12-02-2008
Terenul și construcția localului B al Colegiului Național "Elena Cuza" din Craiova, motiv de dispută între școala și Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Ilie" din aceeași localitate.
11. Interpellation no.3461B/12-02-2008
Terenul și construcția localului B al Colegiului Național "Elena Cuza" din Craiova, motiv de dispută între școala și Parohia Ortodoxă Română "Sfântul Ilie" din aceeași localitate.
12. Interpellation no.3462B/12-02-2008
Despăgubirea celor care au depus bani la CEC pentru achiziționarea unui autoturism Dacia.
13. Interpellation no.3463B/12-02-2008
Starea precară a drumurilor naționale care traversează Municipiul Iași, DN 24 și DN 28.
14. Interpellation no.3464B/12-02-2008
Alocația de stat pentru elevii care au depășit vârsta de 18 ani.
15. Interpellation no.3465B/12-02-2008
Construirea unei clădiri noi la Unitatea Medico-Sanitară Sculeni, jud.Iași.
16. Interpellation no.3466B/12-02-2008
Construirea unui local de grădiniță în satul Focuri, com.Focuri, jud.Iași.
17. Interpellation no.3467B/12-02-2008
Alocarea de fonduri pentru Sala de Sport de la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri", Iași.
18. Interpellation no.3468B/12-02-2008
Construirea unui local de grădiniță în satul Săveni, com.Gropița, jud.Iași.
19. Interpellation no.3469B/12-02-2008
Scutirea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune/televiziune pentru pensionarii din agricultură a căror pensii au fost stabilite în baza Legii 19/2000 și a actelor normative ulterioare.
20. Interpellation no.3470B/12-02-2008
Deficiențe majore ce afectează traficul pe segmentele de drum DN 73 Pitești/Brașov și DN 73A Predeal/Râșnov/Șercaia.
21. Interpellation no.3471B/12-02-2008
Recalcularea pensiilor.
22. Interpellation no.3472B/12-02-2008
Referitor la comunitatea germană din România.
23. Interpellation no.3473B/12-02-2008
Dotarea cabinetelor medicale din școli.
24. Interpellation no.3474B/12-02-2008
Referitor la modul de utilizare al fondurilor publice obținute din exploatarea unui bun public.
25. Interpellation no.3475B/12-02-2008
Sistarea alimentării cu energie electrică și gaz pentru mai multe blocuri de locuințe din Câmpulung Muscel.
26. Interpellation no.3476B/12-02-2008
Măsuri insuficiente și lipsa de pregătire a operațiunilor de dezăpezire pe DN 1, DN 1A și DN 73.
27. Interpellation no.3477B/12-02-2008
Referitor la recalcularea pensiilor.
28. Interpellation no.3478B/12-02-2008
Reconstituirea dreptului de proprietate.
29. Interpellation no.3479B/12-02-2008
Acordarea unui sprijin material soțului supraviețuitor.
30. Interpellation no.3480B/12-02-2008
Modul de distribuire a cupoanelor de pensie.
31. Interpellation no.3481B/12-02-2008
Modul de distribuire a cupoanelor de pensii.
32. Interpellation no.3482B/12-02-2008
Reconstituirea dreptului de proprietate.
33. Interpellation no.3483B/12-02-2008
Cât de mari și justificate sunt întârzierile la plata subvențiilor (plăților fixe) pe unitate de suprafață agricolă?
34. Interpellation no.3484B/12-02-2008
Referitor la finalizarea investiției în Judecătoria orașului Băneasa, jud.Constanța.
35. Interpellation no.3485B/12-02-2008
Referitor la posibilitatea uni tânăr cu handicap de a absolvi liceul, în condițiile unor limitări ale legilor în vigoare.
36. Interpellation no.3486B/12-02-2008
Referitor la urmărirea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute în legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
37. Interpellation no.3487B/12-02-2008
Contaminarea chimică a terenurilor din vecinătatea uzinei chimice de la Turda.
38. Interpellation no.3488B/12-02-2008
Aprovizionarea cu medicamente a instituțiilor sanitare din jud.Cluj.
39. Interpellation no.3489B/12-02-2008
Situația Fabricii de Sticlă din Turda (jud.Cluj).
40. Interpellation no.3490B/12-02-2008
Cabinetele medicale școlare.
41. Interpellation no.3491B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Adrian Colicue, din Oravița.
42. Interpellation no.3492B/12-02-2008
Pericol pentru România!?
43. Interpellation no.3493B/12-02-2008
Măsuri pentru sprijinirea autorităților locale pentru repararea daunelor produse de calamități în vederea continuării lucrărilor aflate în derulare prin fonduri SAPARD.
44. Interpellation no.3494B/12-02-2008
Neîndeplinirea atribuțiilor legate de către Compania Națională de Administrare a FOndului Piscicol.
45. Interpellation no.3495B/12-02-2008
Construire baraj de acumulare permanentă pe Crișul Negru.
46. Interpellation no.3496B/12-02-2008
Stadiul aplicării Legii 15/2003 cu modificările ulterioare.
47. Interpellation no.3497B/12-02-2008
Referitor la renovarea clădirilor liceelor Nikolaus Lenau, CD Loga și JL Calderon din Timișoara.
48. Interpellation no.3498B/12-02-2008
Majorarea salariilor personalului din învățământ.
49. Interpellation no.3499B/12-02-2008
Referitor la salariații și foștii salariați ai Petrom SA.
50. Interpellation no.3500B/12-02-2008
Lipsa titlurilor de proprietate pentru cetățenii jud.Sălaj.
51. Interpellation no.3501B/12-02-2008
Vor fi suplimentate bugetele locale pentru asigurarea fondurilor în vederea aplicării Legii 193/2006 la nivelul instituțiilor de învățământ?
52. Interpellation no.3502B/12-02-2008
Solicitare subvenții europene pentru 199310 ha.
53. Interpellation no.3503B/12-02-2008
Referitor la încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale.
54. Interpellation no.3504B/12-02-2008
850 ha de pădure furate de la Stat.
55. Interpellation no.3505B/12-02-2008
Un nou termen de finalizare a Podului de la Gătejești.
56. Interpellation no.3506B/12-02-2008
Complex energetic la Rm.Vâlcea.
57. Interpellation no.3507B/12-02-2008
Nemulțumirile Asociației Învățătorilor din jud.Botoșani.
58. Interpellation no.3508B/12-02-2008
Politica ministerului în implementarea Strategiei naționale privind egalitatea de șanse.
59. Interpellation no.3509B/12-02-2008
Reluarea lucrărilor de modernizare a gării Petroșani, jud.Hunedoara.
60. Interpellation no.3510B/12-02-2008
Acordarea unei sume de bani lunare pentru vestimentație profesorilor din învățământul preuniversitar și universitar.
61. Interpellation no.3511B/12-02-2008
Referitor la sistemul energetic autohton.
62. Interpellation no.3512B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Adrian Colicue din Oravița.
63. Interpellation no.3513B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Adrian Colicue din Oravița.
64. Interpellation no.3514B/12-02-2008
Referitor la un revoltător caz de malpraxis din sistemul sanitar românesc.
65. Interpellation no.3515B/12-02-2008
Resuscitarea activităților culturale în mediul rural, dotarea căminelor culturale și salarizarea directorilor acestora.
66. Interpellation no.3516B/12-02-2008
Acordarea personalității juridice pentru Școala din com.Colelia, jud.Ialomița.
67. Interpellation no.3517B/12-02-2008
Redobândirea unor terenuri.
68. Interpellation no.3518B/12-02-2008
Doamna Ali Leman, inspector în cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului dorește, să-și prelungească contractul de activitate.
69. Interpellation no.3519B/12-02-2008
Referitor la memoriul doamnei Șucuran Agali din Constanța.
70. Interpellation no.3520B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Erol Omer.
71. Interpellation no.3521B/12-02-2008
Discriminarea existentă între diversele categorii de pensionari trebuie eliminată, întrucât este injustă și neeuropeană!
72. Interpellation no.3522B/12-02-2008
BUGETARI STRÂNGEȚI CUREAUA PENTRU A TRĂI BINE!
73. Interpellation no.3523B/12-02-2008
FIASCO ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ROMÂNESC!
74. Interpellation no.3524B/12-02-2008
Referitor la plângerile consumatorilor de energie electrică.
75. Interpellation no.3525B/12-02-2008
Scandalul stârnit de către Consilierul Prefectural Florin Turcanu, care a bătut pe cetățeanul Florin Bârlădeanu din com.Sulita, jud.Botoșani.
76. Interpellation no.3526B/12-02-2008
Referitor la susținerea de Institutul Cultural Român a unor proiecte contrare misiunii sale.
77. Interpellation no.3527B/12-02-2008
Îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu de care primarul din loc.Bratovoiești, jud.Dolj.
78. Interpellation no.3528B/12-02-2008
Terenul și clădirile în care se desfășăoară activitatea de instruire, practică a Colegiului Tehnic "Ion Mincu" din strada Putnei nr.9.
79. Interpellation no.3529B/12-02-2008
Nemulțumire datorită faptului, că la expoziția de bază și pentru expoziția Grigorescu de la Muzeul Național de Artă, nu existau pliante sau cataloage de expoziție.
80. Interpellation no.3530B/12-02-2008
Referitor la memoriul doamnei Dughiană Trandafira.
81. Interpellation no.3531B/12-02-2008
Referitor la controlul efectuat la Direcția de Management Logistic din MAI, Inspectoratul de poliție al jud.Vâlcea și Olt privind valorificarea bunurilor materiale din patrimoniul MAI, scoase din funcțiune și transferate fără plată la primării în perioada 2003-2004.
82. Interpellation no.3532B/12-02-2008
Abuzuri comise din exces de zel de unii funcționari financiari.
83. Interpellation no.3533B/12-02-2008
Discriminare și deficit de personal la MIRA.
84. Interpellation no.3534B/12-02-2008
Nerespectarea sentințelor definitive și irevocabile.
85. Interpellation no.3535B/12-02-2008
Oficiul de Cadastru Cluj nu reușește să găsească personal.
86. Interpellation no.3536B/12-02-2008
Meseria românului în Spania: liber-profesionist.
87. Interpellation no.3537B/12-02-2008
Clujenii ignoră Programul de Evaluare a Stării de Sănătate.
88. Interpellation no.3538B/12-02-2008
UPC Cluj este reclamată zilnic la OPC.
89. Interpellation no.3539B/12-02-2008
Românii consumă mezeluri alterate de luni de zile.
90. Interpellation no.3540B/12-02-2008
Mediul afectează inteligența copiilor.
91. Interpellation no.3541B/12-02-2008
Alergenii trebuie menționați pe etichetele produselor neambalate.
92. Interpellation no.3542B/12-02-2008
Accesul la educație: interzis.
93. Interpellation no.3543B/12-02-2008
Să ne protejăm țara.
94. Interpellation no.3544B/12-02-2008
Bilet la clasa I spre condiții mizere.
95. Interpellation no.3545B/12-02-2008
Operativitatea a scăzut odată cu volumul muncii.
96. Interpellation no.3546B/12-02-2008
Puține mărci înscrise.
97. Interpellation no.3547B/12-02-2008
Stresul factorului uman duce la accidente grave.
98. Interpellation no.3548B/12-02-2008
Pâinea s-a scumpit deși taxele vamale nu se mai plătesc.
99. Interpellation no.3549B/12-02-2008
Hoteluri multe, personal puțin.
100. Interpellation no.3550B/12-02-2008
Clujenii sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor oferite de bănci.
101. Interpellation no.3551B/12-02-2008
Ne înghite cimentul.
102. Interpellation no.3552B/12-02-2008
Boala nu ține de birocrație.
103. Interpellation no.3553B/12-02-2008
La ghișeele CAS Cluj se stă la rând o zi întreagă.
104. Interpellation no.3554B/12-02-2008
În frunte la dobânzi, codași la salarii.
105. Interpellation no.3555B/12-02-2008
Spitalele clujene încă mai așteaptă....
106. Interpellation no.3556B/12-02-2008
Referitor la memoriul semnat de părinții din patru sate - Dealu Negru, Călățele Pădure, com.Călățele, Râșca, Pleș, Râșca de Sus, com.Râșca, prin care se solicită ca școala din Dealu Negru să nu fie desființată.
107. Interpellation no.3557B/12-02-2008
Reconstituirea Dreptului de proprietate și punere în posesie a d-lui Muraru Gh.Ion.
108. Interpellation no.3558B/12-02-2008
Referitor la memoriul Organizației Sindicale a Artiștilor Instrumentiști din Opera Națională Cluj.
109. Interpellation no.3559B/12-02-2008
Care au fost condițiile pentru licitația de instalare a echipamentelor pentru supravegherea traficului rutier pe tronsonul Cluj-Napoca - Turda.
110. Interpellation no.3560B/12-02-2008
Referitor la memoriul membrilor Sindicatului Independent al Orchestrei Filarmonicii Transilvania Cluj.
111. Interpellation no.3561B/12-02-2008
Referitor la memoriul Asociației de Proprietari din mun.Cluj_Napoca.
112. Interpellation no.3562B/12-02-2008
Analizarea solicitărilor cetățenilor din mun.Cluj_Napoca.
113. Interpellation no.3563B/12-02-2008
Referitor la memoriul Blocului Național Sindical, filiala Cluj.
114. Interpellation no.3564B/12-02-2008
Referitor la memoriul Federației Naționale "Transloc".
115. Interpellation no.3565B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Zecheru Niculae din Ploiești, jud.Prahova.
116. Interpellation no.3566B/12-02-2008
Situația în care se găsesc cetățenii români, în special persoanele aflate pe teritoriul Transilvaniei ocupate, foști soldați în armatele străine - germană și maghiară - în timpul celui de-al doilea război mondial.
117. Interpellation no.3567B/12-02-2008
Verificarea situației care se înregistrează în com.Florești, jud.Cluj.
118. Interpellation no.3568B/12-02-2008
Verificarea situației care se înregistrează în com.Apahida, jud.Cluj.
119. Interpellation no.3569B/12-02-2008
Analizarea oportunității alocării de ajutoare pentru locuitorii din zona Huedinului, jud.Cluj.
120. Interpellation no.3570B/12-02-2008
Care sunt condițiile care trebuie îndeplinite de o firmă care are ca obiect de lucru aplicarea marcajelor rutiere.
121. Interpellation no.3571B/12-02-2008
Analizarea situației create de faptul că unele marcaje rutiere sunt foarte greu de distins noaptea sau pe timp de ceață.
122. Interpellation no.3572B/12-02-2008
Femeile sunt discriminate.
123. Interpellation no.3573B/12-02-2008
Căminul Grupului Școlar Agricol "Alexandru Borza" din Cluj_napoca - poartă spre trecut.
124. Interpellation no.3574B/12-02-2008
Necesitatea înființării la Cluj a unui centru de detenție pentru minori.
125. Interpellation no.3575B/12-02-2008
Copiii se îmbolnăvesc din cauza școlii.
126. Interpellation no.3576B/12-02-2008
Categoria socială cu cei mai mulți șomeri este reprezentată de tineri.
127. Interpellation no.3577B/12-02-2008
Laptopuri, dar și carte.
128. Interpellation no.3578B/12-02-2008
Polițiștii nu mai fac față la numărul mare de cazuri de infracționalitate.
129. Interpellation no.3579B/12-02-2008
Procurorii, o raritate.
130. Interpellation no.3580B/12-02-2008
Referitor la persoanele care au efectuat transferul sumelor destinate achiziționării de autovehicule din conturile CEC în cele ale BRD.
131. Interpellation no.3581B/12-02-2008
Referitor la memoriul domnului Mircea Cantor.
132. Interpellation no.3582B/12-02-2008
Referitor la stabilirea dreptului de proprietate pentru urmașii lui Toader Rugină.
133. Interpellation no.3583B/12-02-2008
Starea Teatrului Național din Municipiul Iași.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 february 2020, 9:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro