Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 15-12-2010 > Întrebări

Întrebări înregistrare în 15-12-2010

1. Întrebarea nr.5148A/15-12-2010
Desființarea unității APP de la Cluj-Napoca.
2. Întrebarea nr.5149A/15-12-2010
Situația aplicării legii 290/2003.
3. Întrebarea nr.5150A/15-12-2010
Sărbătorirea Zilei Naționale la Bruxelles.
4. Întrebarea nr.5151A/15-12-2010
Stoparea unui abuz.
5. Întrebarea nr.5152A/15-12-2010
Cazul învățătoarei Perniu Mariana, din Surdulești.
6. Întrebarea nr.5153A/15-12-2010
Fonduri bugetare pentru instalația de încălzire a unei școli din Bughea de Jos.
7. Întrebarea nr.5154A/15-12-2010
Achiziția publică a lucrărilor de construire a unui așezământ cultural la Bogați .
8. Întrebarea nr.5155A/15-12-2010
Alocare fonduri bugetare pentru continuare lucrări alimentare cu apă la Ștefan cel Mare.
9. Întrebarea nr.5156A/15-12-2010
Întocmire studiu de fezabilitate pentru reabilitarea DJ 679A din jud.Argeș.
10. Întrebarea nr.5157A/15-12-2010
Fonduri pentru finalizarea canalizării la Băbana.
11. Întrebarea nr.5158A/15-12-2010
Aprobări pentru introducerea gazelor naturale la Mihăești.
12. Întrebarea nr.5159A/15-12-2010
Întocmirea unei hărți digitate a monumentelor istorice românești.
13. Întrebarea nr.5160A/15-12-2010
Stadiul lucrărilor de restaurare a mânăstirii "Intrarea în biserică" de la Râncăciov.
14. Întrebarea nr.5161A/15-12-2010
Amenajarea râului Târgului și construirea unui pod peste el, la Lerești.
15. Întrebarea nr.5162A/15-12-2010
Alocare fonduri pentru amenajare râu Argeșel, la Boteni.
16. Întrebarea nr.5163A/15-12-2010
Aprobare studiu de fezabilitate pentru amenajare râu Cotmeana, la Săpata.
17. Întrebarea nr.5164A/15-12-2010
Stadiul actual al drumului expres Pitești - Craiova.
18. Întrebarea nr.5165A/15-12-2010
Controlul depozitelor de balast și materiale de construcții, din jud.Argeș.
19. Întrebarea nr.5166A/15-12-2010
Dezvoltarea infrastructurii turistice din zona montană.
20. Întrebarea nr.5167A/15-12-2010
Echipamente medicale insuficiente.
21. Întrebarea nr.5168A/15-12-2010
Grădinițele din mediul rural.
22. Întrebarea nr.5169A/15-12-2010
Numărul redus de medici.
23. Întrebarea nr.5170A/15-12-2010
Medicina preventivă.
24. Întrebarea nr.5171A/15-12-2010
Reabilitarea grădinițelor.
25. Întrebarea nr.5172A/15-12-2010
UCCG Moldova 2 Vrancea.
26. Întrebarea nr.5173A/15-12-2010
Măsura 322.
27. Întrebarea nr.5174A/15-12-2010
Evaluarea sănătății populației.
28. Întrebarea nr.5175A/15-12-2010
Programul RABLA.
29. Întrebarea nr.5176A/15-12-2010
Programul de dezvoltare a infrastructurii.
30. Întrebarea nr.5177A/15-12-2010
Promovarea internațională a mediului de afaceri românesc.
31. Întrebarea nr.5178A/15-12-2010
Secția de Oncologie Galați.
32. Întrebarea nr.5179A/15-12-2010
Creșterea inflației.
33. Întrebarea nr.5180A/15-12-2010
Problema asistenților maternali.
34. Întrebarea nr.5181A/15-12-2010
Problema riscului seismic.
35. Întrebarea nr.5182A/15-12-2010
Problema abandonului școlar.
36. Întrebarea nr.5183A/15-12-2010
Programul de construcții de locuințe.
37. Întrebarea nr.5184A/15-12-2010
Problema creșelor de stat.
38. Întrebarea nr.5185A/15-12-2010
Segmentul feroviar Galați.
39. Întrebarea nr.5186A/15-12-2010
Șoseaua-dig Galați-Brăila.
40. Întrebarea nr.5191A/15-12-2010
Parteneriate pentru sprijinirea copiilor din grupurile defavorizate.
41. Întrebarea nr.5192A/15-12-2010
Pensia minimă garantată.
42. Întrebarea nr.5193A/15-12-2010
Problema biletelor de tratament.
43. Întrebarea nr.5194A/15-12-2010
Problema despăgunirii fermierilor.
44. Întrebarea nr.5196A/15-12-2010
Fonduri pentru lăcașele de cult.
45. Întrebarea nr.5197A/15-12-2010
Memoriul foștilor salariați de la SA Vlădeasa SA Huedin.
46. Întrebarea nr.5198A/15-12-2010
Petiția domnului Mircea Vasile Chiorean.
47. Întrebarea nr.5199A/15-12-2010
Sistemul de coplată.
48. Întrebarea nr.5200A/15-12-2010
Memoriul domnului Nițu Aurelian.
49. Întrebarea nr.5201A/15-12-2010
Memoriul SC SAKURA SECURITY SRL.
50. Întrebarea nr.5202A/15-12-2010
Memoriul domnului Lucian Podar.
51. Întrebarea nr.5203A/15-12-2010
Memoriul domnului Ștefan Nagy.
52. Întrebarea nr.5204A/15-12-2010
Memoriul conducerii centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
53. Întrebarea nr.5205A/15-12-2010
Memoriul doamnei Maria Cecilia Oncescu.
54. Întrebarea nr.5206A/15-12-2010
Desființarea Judecătoriei Însurăței.
55. Întrebarea nr.5207A/15-12-2010
Evaluarea îndeplinirii de către Guvernul României a Deciziei Curții Constituționale 872/2010.
56. Întrebarea nr.5208A/15-12-2010
Cum este stabilit prețul la carburanți?
57. Întrebarea nr.5209A/15-12-2010
Referitor la difuzarea partidelor de fotbal din Liga I.
58. Întrebarea nr.5210A/15-12-2010
Care este modalitatea de plată a dosarelor de daune în teritoriu la cele patru reprezentanțe ale CSA.
59. Întrebarea nr.5211A/15-12-2010
Promovarea tuturor zonelor de schi din România.
60. Întrebarea nr.5212A/15-12-2010
Situația acordării taberelor de iarnă celor mai buni studenți.
61. Întrebarea nr.5213A/15-12-2010
Promovarea produselor tradiționale.
62. Întrebarea nr.5214A/15-12-2010
Folosirea datelor cu caracter personal de instituțiile bancare.
63. Întrebarea nr.5215A/15-12-2010
Problema asomării impusă de normele europene.
64. Întrebarea nr.5216A/15-12-2010
Aplicarea măsurii 322 și satelor care aparțin de orașe.
65. Întrebarea nr.5217A/15-12-2010
Accesul la internet, cel mai scump din UE.
66. Întrebarea nr.5218A/15-12-2010
Memoriul doamnei Bica Corina.
67. Întrebarea nr.5219A/15-12-2010
Problema dezăpezirii.
68. Întrebarea nr.5220A/15-12-2010
Interzicerea comercializării etnobotanicelor pe internet.
69. Întrebarea nr.5221A/15-12-2010
Efectele negative ale internetului asupra tinerilor.
70. Întrebarea nr.5222A/15-12-2010
De ce încurajați ura etnică?
71. Întrebarea nr.5223A/15-12-2010
Ați uitat sinistrații?
72. Întrebarea nr.5224A/15-12-2010
Situația școlii din com.Șieu.
73. Întrebarea nr.5225A/15-12-2010
Situația mânăstirii Dălhăuți din com.Cîrligele, jud.Vrancea.
74. Întrebarea nr.5226A/15-12-2010
Sistemul românesc de justiție.
75. Întrebarea nr.5227A/15-12-2010
Spatiul Schengen.
76. Întrebarea nr.5228A/15-12-2010
Dacă aveți în vedere modificarea HG 1004/2001.
77. Întrebarea nr.5229A/15-12-2010
Alocarea sumei necesare reabilitării spațiului de depozitare al Serviciului Județean Caraș-Severin al Arhivelor Naționale de la Caransebeș.
78. Întrebarea nr.5230A/15-12-2010
Alimentarea cu apă, modernizare străzi și drumuri comunale, reabilitare și modernizare cămine culturale în com.Brădeni, jud.Sibiu.
79. Întrebarea nr.5231A/15-12-2010
Canalizarea apei menajere, în localitățile Șura Mare și Hamba, jud.Sibiu.
80. Întrebarea nr.5232A/15-12-2010
Canalizarea apelor uzate și menajere, în com.Brădeni, jud.Sibiu.
81. Întrebarea nr.5233A/15-12-2010
Rețeaua de canalizare a apelor uzate și stație de epurare în satul Ruși, com.Slimnic, jud.Sibiu.
82. Întrebarea nr.5234A/15-12-2010
Finalizarea lucrărilor de canalizare și a stației de epurare în loc.Alțâna, jud.Sibiu.
83. Întrebarea nr.5235A/15-12-2010
Alimentarea cu apă și construirea Bazei sportive multifuncțională în loc.Blăjel, jud.Sibiu.
84. Întrebarea nr.5236A/15-12-2010
Finanțarea alimentării cu apă a loc.Bruiu, jud.Sibiu, conform HG 432/2009.
85. Întrebarea nr.5237A/15-12-2010
Modernizarea DJ 105D, Agnita-Chirpăr-săsăuș-Cârța-Nou Român, jud.Sibiu, km 0+000-31+623.
86. Întrebarea nr.5238A/15-12-2010
Asigurarea fondurilor necesare plății ajutoarelor sociale în jud.Sibiu.
87. Întrebarea nr.5239A/15-12-2010
Situația alocării de fonduri de stat pentru organizațiile neguvernamentale.
88. Întrebarea nr.5240A/15-12-2010
Lista cu obiectivele care vor fi finanțate.
89. Întrebarea nr.5241A/15-12-2010
Solicită o centralizare a sporurilor și stimulentelor acordate în anul 2010 salariaților.
90. Întrebarea nr.5242A/15-12-2010
Alternativa oferită părinților care nu găsesc un loc în creșă.
91. Întrebarea nr.5243A/15-12-2010
Măsuri pentru creșterea natalității.
92. Întrebarea nr.5244A/15-12-2010
Programul de anvelopare a blocurilor.
93. Întrebarea nr.5245A/15-12-2010
Măsuri împotriva daunelor pe care inundațiile le vor avea asupra sectorului românesc al fluviului Dunărea.
94. Întrebarea nr.5246A/15-12-2010
Ce sancțiuni au fost aplicate autorităților locale din Alba Iulia.
95. Întrebarea nr.5247A/15-12-2010
Situația bugetelor școlare care finanțează performantele elevilor din clasele primare.
96. Întrebarea nr.5248A/15-12-2010
Serviciul urgențe.
97. Întrebarea nr.5249A/15-12-2010
Informarea cetățenilor referitor la proiectul de control al poluării apelor cu nutrienți.
98. Întrebarea nr.5250A/15-12-2010
Subvenții agricultură.
99. Întrebarea nr.5251A/15-12-2010
Subvenții agricultură.
100. Întrebarea nr.5252A/15-12-2010
Bolile cardiovasculare.
101. Întrebarea nr.5253A/15-12-2010
Bolnavii de HIV_SIDA fără medicamente.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 1 decembrie 2021, 23:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro