Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 28-10-2015 > Questions

Questions recorded in 28-10-2015

1. Question no.8261A/28-10-2015
Statutul localității Cotu Mihalea, com.Siliștea, jud.Brăila.
2. Question no.8262A/28-10-2015
Stadiul autostrăzii Sebeș-Turda.
3. Question no.8263A/28-10-2015
Stadiul în care se află elaborarea planului bugetar inclusiv anexa prevăzută de Legea 500/2002 actualizată, art.35(2).
4. Question no.8264A/28-10-2015
Probleme legate de aplicarea Ordinului 1733/2015.
5. Question no.8265A/28-10-2015
Anularea ordinului ministrului Educației 3121/2015.
6. Question no.8266A/28-10-2015
Emiterea Ordinului 4995/2015.
7. Question no.8267A/28-10-2015
Probleme legate de modul de derulare a proiectelor POSDRU coordonate de către MECS.
8. Question no.8268A/28-10-2015
Interpretări și precizări abuzive ale HG 469/2015.
9. Question no.8269A/28-10-2015
Despăgubirile acordate fermierilor.
10. Question no.8270A/28-10-2015
Problemă de sistematizare administrativă locală.
11. Question no.8271A/28-10-2015
Probleme ale primarilor cauzate de legislația instanbilă.
12. Question no.8272A/28-10-2015
Insuficiența fondurilor pentru investigațiile paraclinice ale pacienților.
13. Question no.8273A/28-10-2015
Insuficiența fondurilor pentru investigațiile paraclinice.
14. Question no.8274A/28-10-2015
Situația Societății Române de Radiodifuziune.
15. Question no.8275A/28-10-2015
Compensarea contravalorii masei lemnoase nevalorificate din siturile natura 2000.
16. Question no.8276A/28-10-2015
Organizarea de alegeri parțiale.
17. Question no.8277A/28-10-2015
Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții dintre UE și Statele Unite.
18. Question no.8278A/28-10-2015
Solicitare privind reglementarea corectă a profesiei de asistent social.
19. Question no.8279A/28-10-2015
Reintegrarea în societate și în piața muncii a deținuților din Penitenciarul Tulcea.
20. Question no.8280A/28-10-2015
Activitatea Grupului experților anticorupție din cadrul Ministerului Justiției.
21. Question no.8281A/28-10-2015
Memoriul d.lui Dascălu Gheorghe din orașul Comânești-Bacău.
22. Question no.8282A/28-10-2015
Participarea deținuților din Penitenciarul Bacău la cursurile de perfecționare.
23. Question no.8283A/28-10-2015
Candidatura Bacăului la titlul de "Capitală Europeană a Culturii 2021".
24. Question no.8284A/28-10-2015
Încetarea colaborării dintre TAROM și firmele de curierat pe relația Iași.
25. Question no.8285A/28-10-2015
Modernizarea drumului Iași - Albița.
26. Question no.8286A/28-10-2015
Modernizarea Drumului Hoților, jud.Iași.
27. Question no.8287A/28-10-2015
Prevenirea accidentelor rutiere.
28. Question no.8288A/28-10-2015
Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale.
29. Question no.8289A/28-10-2015
Proiectul de incluziune socială și combaterea sărăciei.
30. Question no.8290A/28-10-2015
Sistemele de irigații.
31. Question no.8291A/28-10-2015
Recuperarea prejudiciilor suferite de statul român din cauza infracțiunilor de corupție.
32. Question no.8292A/28-10-2015
Controversele legate de indemnizațiile pentru creșterea copiilor primite de studente.
33. Question no.8293A/28-10-2015
Programul MySMIS2014.
34. Question no.8294A/28-10-2015
Apeluri de proiecte pentru POR 2014-2020.
35. Question no.8295A/28-10-2015
Master Planul General de Transport.
36. Question no.8296A/28-10-2015
Promovarea programelor de internship.
37. Question no.8297A/28-10-2015
Datoria externă a României la FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană.
38. Question no.8298A/28-10-2015
Prevenirea furtului de energie electrică.
39. Question no.8299A/28-10-2015
Defrișările ilegale - vulnerabilitate a securității naționale a României.
40. Question no.8300A/28-10-2015
Metode de îmbunătățire a mediului de afaceri.
41. Question no.8301A/28-10-2015
Programul de cooperare elcețiano-român pentru reducerea disparițiilor economice și sociale în cadrul UE extinse.
42. Question no.8302A/28-10-2015
Lista de programe și proiecte cu finanțare externă destinate întreprinderilor mici și mijlocii, stadiul de dezvoltare și lista de unități de implementare a programelor.
43. Question no.8303A/28-10-2015
Situația programelor de informare și promovare a fondurilor europene și a programelor de consiliere a potențialilor beneficiari.
44. Question no.8304A/28-10-2015
Programele și proiectele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în Domeniul Întreprinderilor Mici și Mijlocii.
45. Question no.8305A/28-10-2015
Elaborarea, adaptarea și implementarea instrumentelor de identificare și măsurare a costurilor administrative.
46. Question no.8306A/28-10-2015
Funcționarea site-ului www.imm.gov.ro
47. Question no.8307A/28-10-2015
Modalitatea în care s-a realizat facilitarea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la activele aparținând regiilor autonome, societăților/companiilor naționale și societăților comerciale cu capital majoritar de stat.
48. Question no.8308A/28-10-2015
Rezultatele obținute în urma sondajelor privind evaluarea impactului reglementărilor administrative și procedurale asupra climatului afacerilor și îmbunătățirile ce pot fi aduse.
49. Question no.8309A/28-10-2015
Modificări Regulament de organizare și funcționare al Agebției pentru Implementarea proiectelor și Programelor pentru IMM-uri din 20 martie 2012.
50. Question no.8310A/28-10-2015
Acțiuni în domeniul reducerii barierelor administrative.
51. Question no.8311A/28-10-2015
Situația exploatărilor miniere din jud.Maramureș.
52. Question no.8312A/28-10-2015
Beneficiile Armatei Române în urma prezenței la operațiunile din Afganistan.
53. Question no.8313A/28-10-2015
Lista programelor elaborate și implementate în baza Programului de guvernare și a Strategiei guvernamentale pentru susținerea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în anul 2014.
54. Question no.8314A/28-10-2015
Rezultatele Planului de acțiuni pentru mediul de afaceri și modalitatea de implementare a acestuia.
55. Question no.8315A/28-10-2015
Lista activităților desfășurate în anul 2014.
56. Question no.8316A/28-10-2015
Politicile implementate în domeniul mediului de afaceri în anul 2014 și stadiul de evoluție al acestora.
57. Question no.8317A/28-10-2015
Obiectul colaborării dintre Agenția pentru Implementarea proiectelor și programelor pentru IMM-uri cu organismele internaționale.
58. Question no.8318A/28-10-2015
Modalitatea de colaborare cu Fondul Național de Garantare a Creditelor în anul 2014 și valoarea creditelor accesate de IMM-uri.
59. Question no.8319A/28-10-2015
Lista centrelor de informare și lista programelor de informare, asistență, consiliere primară și instruire pentru IMM-uri elaborate și implementate în anul 2014.
60. Question no.8320A/28-10-2015
Lista bunurilor imobile proprietate publică a statului pe care AIPPIMM le deține cu acest titlu precum și lista bunurilor imobile proprietate privată pe care Agenția le-a dobândit în anul 2014.
61. Question no.8321A/28-10-2015
Lista politicilor programelor de cercetare, inovare și transfer tehnologic în sectorul IMM elaborată în anul 2014.
62. Question no.8322A/28-10-2015
Instituțiile statului cu care a colaborat Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM și rezultatele acestei colaborări.
63. Question no.8323A/28-10-2015
Activitățile întreprinse de către AIPPIMM în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin programul de acțiune și rezultatele acestora.
64. Question no.8324A/28-10-2015
Situația autogărilor din mun.Iași.
65. Question no.8325A/28-10-2015
Întârzieri în distribuirea cardurilor de sănătate pentru persoanele care plătesc individual asigurarea de sănătate.
66. Question no.8326A/28-10-2015
Construcția podului rutier de la Ungheni - Iași.
67. Question no.8327A/28-10-2015
Rectificarea negativă pentru Ministerul Transporturilor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 february 2020, 11:42
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro