Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 11-11-2015 > Questions

Questions recorded in 11-11-2015

1. Question no.8456A/11-11-2015
HG 567/2015.
2. Question no.8457A/11-11-2015
Probleme legate de porțiunea de autostradă dintre Săliște și Cunța, precum și de Drumul Național1.
3. Question no.8458A/11-11-2015
Modul de aplicare a prevederilor OUG 83/2014.
4. Question no.8459A/11-11-2015
Scăderea prețului energiei electrice la consumatorul final cu 3-5%.
5. Question no.8460A/11-11-2015
Pensionarea la limita de vârsta.
6. Question no.8461A/11-11-2015
Fertilizarea in vitro.
7. Question no.8462A/11-11-2015
"România, cele mai multe nașteri din UE la adolescente sub 15 ani".
8. Question no.8463A/11-11-2015
Programul de construire grădinițe - Reforma educației timpurii.
9. Question no.8464A/11-11-2015
Clarificări privind procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ superior.
10. Question no.8465A/11-11-2015
Revendicările finanțiștilor tulceni.
11. Question no.8466A/11-11-2015
Atribuțiile de verificare și control în domeniul comercial exercitate de Poliția Locală.
12. Question no.8467A/11-11-2015
Despre proiectarea și execuția lucrărilor la investiția Varianta de ocolire a mun.Satu Mare derulată prin CNADNR.
13. Question no.8468A/11-11-2015
Infestarea apelor lacului protejat BacăuII de pe râul Bistrița cu substanțe chimice.
14. Question no.8469A/11-11-2015
Situațiile sociale grave ale copiilor din jud.Bacău cu părinții plecați la muncă în strinătate.
15. Question no.8470A/11-11-2015
Birocrația din sistemul medical.
16. Question no.8471A/11-11-2015
Poluarea accidentală cu ape de mină a râului Săsar.
17. Question no.8472A/11-11-2015
Lista domeniilor de activitate ale întreprinderilor mici și mijlocii ce au beneficiat de Programul româno-elvețian pentru IMM în anul 2014.
18. Question no.8473A/11-11-2015
Valoarea totală a împrumuturilor cu subvenție parțială de dobândă accesate în anul 2014.
19. Question no.8474A/11-11-2015
Numărul, pe județe, al întreprinderilor mici și mijlocii ce au beneficiat de Programul româno-elvețian pentru IMM în anul 2014.
20. Question no.8475A/11-11-2015
Numărul beneficiarilor inițiativei JEREMIE în anul 2014.
21. Question no.8476A/11-11-2015
Activități care să asigure o publicitate corespunzătoare a Programului româno-elvețian pentru IMM în mass-media din România.
22. Question no.8477A/11-11-2015
Lista conferințelor cu participare internațională organizate în anul 2014 și obiectivele incluse în programele naționale pentru anul 2015.
23. Question no.8478A/11-11-2015
Măsuri destinate facilitării accesului întreprinderilor mici și mijlocii la programele prevăzute în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare.
24. Question no.8479A/11-11-2015
Programele de cercetare-dezvoltare și inovare destinate întreprinderilor mici și mijlocii incluse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare în anul 2014.
25. Question no.8480A/11-11-2015
Lista proiectelor de cercetare-dezvoltare care au ca obiect teme cu aplicabilitate imediată.
26. Question no.8481A/11-11-2015
Promovarea și dezvoltarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare desfășurate de întreprinderi mici și mijlocii în anul 2014.
27. Question no.8482A/11-11-2015
Îmbunătățirea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la informațiile științifice și tehnologice de specialitate.
28. Question no.8483A/11-11-2015
Numărul tinerilor care au beneficiat, la nivel național de prevederile Legii 15/2003.
29. Question no.8484A/11-11-2015
Numărul beneficiarilor dreptului de folosință asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003.
30. Question no.8485A/11-11-2015
Numărul vânzărilor directe către proprietarii locuințelor construite în condițiile Legii 15/2003.
31. Question no.8486A/11-11-2015
Măsuri adoptate în vederea creării condițiilor favorabile organizării și desfășurării de activități de cercetare-dezvoltare și inovare de către întreprinderi mici și mijlocii.
32. Question no.8487A/11-11-2015
Măsuri adoptate pentru facilitarea procesului de valorificare și absorbție a rezultatelor activității de inovare.
33. Question no.8488A/11-11-2015
Politicile și reglementările emise pentru crearea în economie a unui mediu favorabil.
34. Question no.8489A/11-11-2015
Necesitatea schimbării cadrului legislativ în domeniul relațiilor de muncă în sistemul de cercetare-dezvoltare.
35. Question no.8490A/11-11-2015
Stadiul implementării facilităților fiscale pentru crearea de locuri de muncă destinate tinerilor.
36. Question no.8491A/11-11-2015
Strategia pentru crearea în economie a unui mediu favorabil.
37. Question no.8492A/11-11-2015
Numărul cererilor de finanțare întocmite de potențialii beneficiari ai proiectelor finanțate de la bugetul de stat și lipsa beneficiarilor acestor proiecte.
38. Question no.8493A/11-11-2015
Trinomul elev - părinte - profesor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 february 2020, 11:40
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro