Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 30-05-2018 > Interpelări

Interpelări înregistrare în 30-05-2018

1. Interpelarea nr.1618B/30-05-2018
Mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim
2. Interpelarea nr.1619B/30-05-2018
Situația Companiei CupruMin SA Abrud
3. Interpelarea nr.1620B/30-05-2018
Modificări propuse în cazul compensației pentru chirie aplicabilă polițiștilor
4. Interpelarea nr.1621B/30-05-2018
Evaluarea deficitului de pe piața forței de muncă pe sectoare și ocupații
5. Interpelarea nr.1622B/30-05-2018
Situația muncitorilor români în industria prelucrării cărnii din Germania
6. Interpelarea nr.1623B/30-05-2018
Situația aplicării Legii 156/26.07.2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
7. Interpelarea nr.1624B/30-05-2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la interpelarea nr. 1269B din data de 12.03.2018
8. Interpelarea nr.1625B/30-05-2018
Confirmarea îndeplinirii clauzelor din contractul de privatizare al Combinatului siderurgic Galați
9. Interpelarea nr.1626B/30-05-2018
Solicitare informații despre parcul Auto București Ilfov
10. Interpelarea nr.1627B/30-05-2018
Solicitare informații despre stadiul declarării zonei naturale ”Pădurea Trivale” carezervație naturală și instituirea regimului de arie naturală protejată
11. Interpelarea nr.1628B/30-05-2018
Informații despre modernizare trecere la nivel cu calea ferată Bascov DN 7 și DN7C
12. Interpelarea nr.1629B/30-05-2018
Suspiciuni de angajări ilegale la Administrația Națională Apele Române
13. Interpelarea nr.1630B/30-05-2018
Solicitare statistici privind cauzele accidentelor rutiere din România
14. Interpelarea nr.1631B/30-05-2018
Sprijinirea domeniului economiei sociale
15. Interpelarea nr.1632B/30-05-2018
Eficiența măsurilor de încurajare a antreprenoriatului în rândul femeilor și tinerilor
16. Interpelarea nr.1633B/30-05-2018
Aplicarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
17. Interpelarea nr.1634B/30-05-2018
Demararea unei anchete a Corpului de Control al Ministerului Economiei la Fabrica de Arme Cugir (FAC)”
18. Interpelarea nr.1635B/30-05-2018
Probleme legate de Ordinu Ministrului Transporturilor nr. 1835/22.12.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum și amenajarea căilor de acces la drumurile publice
19. Interpelarea nr.1636B/30-05-2018
Siguranța românilor în urma tentativei de jaf de la Sinești
20. Interpelarea nr.1637B/30-05-2018
Situația alarmantă din zona Sisești, județul Ialomița
21. Interpelarea nr.1638B/30-05-2018
Cazul construcției unui spital municipal începută în anul 1994 și lăsată în paragină, în Timișoara
22. Interpelarea nr.1639B/30-05-2018
România pe ultimul loc în Uniunea Europeană la digitalizare și în anul 2018
23. Interpelarea nr.1640B/30-05-2018
Definirea proiectelor de digitalizare
24. Interpelarea nr.1641B/30-05-2018
Inițiativa de schimburi voluntare în domeniul sănătății
25. Interpelarea nr.1642B/30-05-2018
Efectele provocate de una dintre prevederile Ghidului Orientări Generale aferent POCU, care face referiri la faptul că ”Limita zilnică maximă care poate fi decontată/expert, trebuie să se încadreze în limita maximă de 12 ore/zi, 60 ore/săptămână”
26. Interpelarea nr.1643B/30-05-2018
Propunerea bugetară a Comisii Europene pentru perioada 2021-2027
27. Interpelarea nr.1644B/30-05-2018
Asistența și colaborarea dintre România și Republica Moldova în domeniul transportului feroviar
28. Interpelarea nr.1645B/30-05-2018
Prelungirea termenelor apelurilor de proiecte gestionate de MFE și MDRAP în ultima zi în care acestea expiră
29. Interpelarea nr.1646B/30-05-2018
Spitalul Municipal Bacău
30. Interpelarea nr.1647B/30-05-2018
Revenire la interpelarea depusă în 6 februarie 2018, avânc ca subiect trcerea unor surafețe de teren cu destinație agricolă din proprietatea privată a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului
31. Interpelarea nr.1648B/30-05-2018
Inducerera în eroare a Legislativului referitor la Programul Ministerului Educației Naționale privind Centenarul
32. Interpelarea nr.1649B/30-05-2018
Măsurile luate de Ministerul Educației Naționale pentru ca la începutul anului școlar 2018-2019 elevii să beneficieze de manuale școlare
33. Interpelarea nr.1650B/30-05-2018
Funcționare cabinet Ana Birchall
34. Interpelarea nr.1651B/30-05-2018
Automobil cu ecuson auto al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură parcat neregulamentar
35. Interpelarea nr.1652B/30-05-2018
Burse acordate studenților non UE și non etnici români/etnici români pentru studiile de Licență, Masterat și Doctorat în România
36. Interpelarea nr.1653B/30-05-2018
Revenire interpelare referitoare la Departamentul Centenar
37. Interpelarea nr.1654B/30-05-2018
Modul în care Agenția Domeniilor Statului și-a exercitat dreptul de preemptor în baza Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan
38. Interpelarea nr.1655B/30-05-2018
Guvernanții României sunt absenți și letargici, când România este subminată de către demnitari ai Ungariei
39. Interpelarea nr.1656B/30-05-2018
Comisia de Guvernare a Congresului Autorităților Locale și Regionale se întrunește ”strategic” la Covasna
40. Interpelarea nr.1657B/30-05-2018
Specialiștii din cadrul Direcțiilor județene pentru cultură sunt discriminați salarial
41. Interpelarea nr.1658B/30-05-2018
Cercetarea românească este șubrezită prin dezechilibrele de natură salarială
42. Interpelarea nr.1659B/30-05-2018
Directorii Caselor Corpului Didactic reclamă scăderea salariilor
43. Interpelarea nr.1660B/30-05-2018
Precizarea strategiei pe termen mediu și lung a planului de acțiune din cadrul Ministerului Educației Naționale, pentru implementarea cu succes a învățământului dual în România.Prezentarea succintă a rezultatelor programului până în prezent, în contextul unei crize de resursă umană calificată adecvat pentru domeniile tehnice, în contextul necesității de educație și formare a elevilor în funcție de partcularitățile individuale, dar și de cerințele speficice ale pieții muncii.
44. Interpelarea nr.1661B/30-05-2018
Precizarea strategiei pe termen mediu și lung a planului de acțiune realizate în cadrul din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale în raport cu problema copiilor orfani sau abandonați regăsiți în centrele de plasament, ținând cont de situația precară a acestor centre, de legislația dificilă cu privire la adopția copiilor, dar ai ales în contextul dificultăților în integrarea lor educațională, profesională și socială la finalizarea etapei în care beneficiază de protecție socială, în centrele de specialitate
45. Interpelarea nr.1662B/30-05-2018
Semnalul tras de producătorii români de medicamente
46. Interpelarea nr.1663B/30-05-2018
Unificarea controlului din domeniul produselor agroalimentare o necesitate obiectivă
47. Interpelarea nr.1664B/30-05-2018
Reconsiderarea cadastrului calitativ al terenului
48. Interpelarea nr.1665B/30-05-2018
Asigurarea populației cu lemnul necesar pentru încălzirea locuințelor
49. Interpelarea nr.1666B/30-05-2018
Realizarea rețelelor de colectare și comercializare a legumelor și fructelor
50. Interpelarea nr.1667B/30-05-2018
Memoriul Lt.col.(r) Borcea Aurel
51. Interpelarea nr.1668B/30-05-2018
Abuzuri la Ocolul Silvic Oradea
52. Interpelarea nr.1669B/30-05-2018
Lipsa unei instalații de semnalizare a căii ferate pe DN1C Cluj Napoca-Dej-Baia Mare, un pericol pentru traficul dejean
53. Interpelarea nr.1670B/30-05-2018
Clarificări privind răspunsul nr. SP 484/16.03.2018
54. Interpelarea nr.1671B/30-05-2018
Centura ocolitoare a municipiului Dej
55. Interpelarea nr.1672B/30-05-2018
Valorificarea mijlocului fix ”castel de apă potabilă din beton nr.inv. 11200124” aparținând Depoului Dej Triaj
56. Interpelarea nr.1673B/30-05-2018
Revenire la interpelarea nr. 1189B/27.02.2018 privind ”Intervenție în regim de urgență urmare accident tehnic la pod pe DN 7 km 94+310 peste Cârcinov la Topoloveni”
57. Interpelarea nr.1674B/30-05-2018
Măsuri de reducere a accidentelor pe calea ferată
58. Interpelarea nr.1675B/30-05-2018
”Fenomenul Brăila” în educație
59. Interpelarea nr.1676B/30-05-2018
Situația chiriașilor din locuințele sociale
60. Interpelarea nr.1677B/30-05-2018
Situația Centrului de Îngrijiri Paliative ”Casa Soarelui” din Constanța
61. Interpelarea nr.1678B/30-05-2018
Vânzarea terenurilor agricole către cetățeni străini
62. Interpelarea nr.1679B/30-05-2018
Respectarea normelor de mediu la stația de epurare a apelor uzate a Municipiului Arad
63. Interpelarea nr.1680B/30-05-2018
Realizarea unui pasaj pietonal și pentru bicicliști peste calea ferată în localitatea Curtici, județul Arad
64. Interpelarea nr.1681B/30-05-2018
Situație lucrări drum comuna Bogdan Vodă
65. Interpelarea nr.1682B/30-05-2018
Informații privind necesarul cheltuielilor la nivelul unității administrativ-teritoriale Vermeș
66. Interpelarea nr.1683B/30-05-2018
Situația DN 57
67. Interpelarea nr.1684B/30-05-2018
Precizări cu privire la arieratele și proiectele pentru fonduri guvernamentale
68. Interpelarea nr.1685B/30-05-2018
Salarii cetățeni străini
69. Interpelarea nr.1686B/30-05-2018
Directive europene pentru marii consumatori de energie electrică
70. Interpelarea nr.1687B/30-05-2018
Informare privind strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rome
71. Interpelarea nr.1688B/30-05-2018
Adevărul despre soluțiile tehnice pentru conformarea la cerințele de mediu conform acordului de la Paris în cazul CE Oltenia
72. Interpelarea nr.1689B/30-05-2018
Necesitatea adoptării unei Hotărâri de Guvern pentru condițiile de muncă deosebite din minerit
73. Interpelarea nr.1690B/30-05-2018
Aplicarea Regulamentului General privind protecția Datelor -Regulamentul (UE) 2016/679
74. Interpelarea nr.1691B/30-05-2018
Demersuri pentru construcția unor tronsoane de autostradă și în Moldova, cu fonduri de la bugetul de stat, în condițiile în care îm România s-au construit 215 km de autostradă cu fonduri din această sursă
75. Interpelarea nr.1692B/30-05-2018
Strategia națională de abandonare a Moldovei: România a construit 215 km de autostradă cu fonduri de la bugetul de stat, zero km în Moldova
76. Interpelarea nr.1693B/30-05-2018
Protejați șantierele arheologice! Protejați patrimoniul cultural românesc
77. Interpelarea nr.1694B/30-05-2018
Părintele Arsenie Boca nu poate reprezenta substratul sau ambalajul unui produs
78. Interpelarea nr.1695B/30-05-2018
Institutul de Cercetare și Gerontologie ”Ana Aslan” Otopeni
79. Interpelarea nr.1696B/30-05-2018
Bilete de tratament
80. Interpelarea nr.1697B/30-05-2018
Aplicarea OUG 3/8.02.2018
81. Interpelarea nr.1698B/30-05-2018
Stadiul proiectului de Hotărâre de Guvern care va înlocui HG 1679/2008
82. Interpelarea nr.1699B/30-05-2018
Reabilitarea prin asfaltare a DN 7A, drum care asigură accesul către șoseaua Transalpina și domeniul schiabil de la Voineasa
83. Interpelarea nr.1700B/30-05-2018
Culele Greuceanu, de la Măldărăști, nu trebuie pierdute. Statul Român trebuie să le răscumpere
84. Interpelarea nr.1701B/30-05-2018
Proiect de reabilitare DN 67 B
85. Interpelarea nr.1702B/30-05-2018
Dezvoltarea Salinei Ocnele Mari și valorificarea potențialului turistic al acestui obiectiv
86. Interpelarea nr.1703B/30-05-2018
Impactul GDPR - Regulamentul General pentru Protejarea Datelor Personale - asupra activităților operatorilor din turism, în special asupra unităților mici de cazare tip pensiune turistică și agroturistică
87. Interpelarea nr.1704B/30-05-2018
Finanțarea ONG-urilor
88. Interpelarea nr.1705B/30-05-2018
Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă
89. Interpelarea nr.1706B/30-05-2018
Propuneri de modificare a metodologiei de organizare a examenului de rezidențiat și a modului de alocare a posturilor de medic rezident la unitațile sanitare din țară
90. Interpelarea nr.1707B/30-05-2018
Care este situația cabinetelor mobile de medicină dentară și în ce măsură Ministerul Sănătății se poate implica pentru asigurarea fondurilor necesare personalului medical specializat în cabinetele stomatologice din unitățile de învățământ
91. Interpelarea nr.1708B/30-05-2018
Stadiul implementării sistemului de monitorizare a calității aerului
92. Interpelarea nr.1709B/30-05-2018
Moldova are nevoie de autostradă
93. Interpelarea nr.1710B/30-05-2018
Măsurile de prevenție a fenomenelor de bullying
94. Interpelarea nr.1711B/30-05-2018
Constractele de muncă temporare
95. Interpelarea nr.1712B/30-05-2018
Situația traversărilor la nivel cu calea ferată în zona municipiului Deva
96. Interpelarea nr.1713B/30-05-2018
Măsuri privind incluziunea în educație
97. Interpelarea nr.1714B/30-05-2018
Rezultatele ajutorului financiar nerambursabil acordat de România Republicii Moldova
98. Interpelarea nr.1715B/30-05-2018
Atribuțiile Gărzii Naționale de Mediu privind verificarea dotărilor speciale și luarea de măsuri corespunzătoare pentru respectarea pragului fonic admis
99. Interpelarea nr.1716B/30-05-2018
Analizele decontate de CAS pentru gravide
100. Interpelarea nr.1717B/30-05-2018
Modificarea calendarului admterii în învățământul lideal de stat pentru anul școlar 2019-2020, astfel încât probele de aptitudini pentru liceele vocaționale să se desfășoare după absolvirea clasei a VIII-a de către elevii care doresc să participe la acest examen
101. Interpelarea nr.1718B/30-05-2018
Termenul pentru depunerea proiectelor europene în contextul Platformei europene penru regiunile carbonifere în tranziție în Valea Jiului
102. Interpelarea nr.1719B/30-05-2018
Accidentul din mina Livezeni din data de miercuri, 23.05.2018
103. Interpelarea nr.1720B/30-05-2018
Repartizarea de către Transgaz a 50% din profitul net realizat, sub forma dividendelor
104. Interpelarea nr.1721B/30-05-2018
Clarificare număr funcționari
105. Interpelarea nr.1722B/30-05-2018
Lipsă răspuns interpelare - Criteriile mecesare apartenenței la AOSR,31.10.2017
106. Interpelarea nr.1723B/30-05-2018
Lipsă răspuns interpelare - Finanțare automobile electrice
107. Interpelarea nr.1724B/30-05-2018
Autovehicule cu cilindree de peste 3.000 cmc
108. Interpelarea nr.1725B/30-05-2018
Plățile fără justificări
109. Interpelarea nr.1726B/30-05-2018
Taxa verde
110. Interpelarea nr.1727B/30-05-2018
Revenire întrebare referitoare la componența și activitatea Comisiei pentru inventarierea arhivei SIPA
111. Interpelarea nr.1728B/30-05-2018
Situația instituțiilor de învățământ fără autorizație ISU
112. Interpelarea nr.1729B/30-05-2018
Raport superficial privind activitatea Corpului de Control în 2017
113. Interpelarea nr.1730B/30-05-2018
Clarificări privind programul ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”
114. Interpelarea nr.1731B/30-05-2018
Clarificări privind Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
115. Interpelarea nr.1732B/30-05-2018
Reabilitarea DN 18 Moisei-Iacobeni
116. Interpelarea nr.1733B/30-05-2018
Finanțarea Comisiei de orientare școlară și profesională (COSP)

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 3 decembrie 2021, 15:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro