Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 09-10-2018 > Questions

Questions recorded in 09-10-2018

1. Question no.5682A/09-10-2018
Oportunitatea modificării O.U.G. 90/2017, astfel încât și posturile nedidactice să fie introduse ca excepție de la prevederile art. 14, alin. (1) ale actului normativ
2. Question no.5683A/09-10-2018
Componența consiliilor locale și județene; reprezentarea femeilor și a tinerilor
3. Question no.5684A/09-10-2018
Programele culturale destinate etnicilor români din străinătate
4. Question no.5685A/09-10-2018
Tăierile de masă lemnoasă în județul Alba
5. Question no.5686A/09-10-2018
Activitatea Birourilor de Promovare Comercială și Economică
6. Question no.5687A/09-10-2018
Implementarea programului "Rabla" pentru autovehicule
7. Question no.5688A/09-10-2018
Modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată din comuna Leordeni, județul Argeș (DJ 703B)
8. Question no.5689A/09-10-2018
Redeschiderea cabinetelor medicale școlare
9. Question no.5690A/09-10-2018
Dispunerea fondurilor necesare pentru construirea variantei de ocolire în municipiul Mangalia, județul Constanța
10. Question no.5691A/09-10-2018
Ocupați deficitare pe piața autohtonă a forței de muncă
11. Question no.5692A/09-10-2018
Dinamica numărului de lucrători străini
12. Question no.5693A/09-10-2018
Strategia ministerului pentru securitatea și sănătatea în muncă, pentru reducerea numărului de accidente de muncă
13. Question no.5694A/09-10-2018
Reducerea a 4000 de posturi în învățămăntul preuniversitar
14. Question no.5695A/09-10-2018
Monitorizarea valorilor poluantului H2S de către operatorul S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.
15. Question no.5696A/09-10-2018
Stadiul înființării și activității Consulatului General al Romăniei în Stuttgart.
16. Question no.5697A/09-10-2018
Înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor statului al infrastructurilor de alimentare cu apă din com. Crișan și Ceatalchioi
17. Question no.5698A/09-10-2018
Plan de măsuri pentru salvarea Cazinoului din Constanța
18. Question no.5699A/09-10-2018
Reducerea termenelor de racordare la rețeaua de gaze pentru noile foâirme, dar și pentru utilizatorii casnici
19. Question no.5700A/09-10-2018
Lipsa unui document de proprietate pentru Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril" din satul Gărboul Dejului, comuna Cășeiu, județul Cluj
20. Question no.5701A/09-10-2018
Clarificări cu privire la Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
21. Question no.5702A/09-10-2018
Stadiul implementări Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
22. Question no.5703A/09-10-2018
Voucherele materna
23. Question no.5704A/09-10-2018
Care sunt rezultatele acțiunilor destinate creșterii vizibilității cercetării românești?
24. Question no.5705A/09-10-2018
Stadiul dezvoltării infrastructurii TIC în educație
25. Question no.5706A/09-10-2018
Stadiul elaborării și implementării Codului Economic
26. Question no.5707A/09-10-2018
Stadiul implementări Programului Strategic Invest România
27. Question no.5708A/09-10-2018
Stadiul implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
28. Question no.5709A/09-10-2018
Numărul și stadiul dosarelor depude de unitățile administrativ-teritoriale pentru accesarea de fonduri europene
29. Question no.5710A/09-10-2018
Numărul angajaților Guvernului României
30. Question no.5711A/09-10-2018
Implicarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în restaurarea monumentelor de cult
31. Question no.5712A/09-10-2018
Implicarea Institutului Național al Patrimoniului în conservarea monumentelor de cult.
32. Question no.5713A/09-10-2018
Reabilitarea Casei Memoriale Vasile Alecsandri
33. Question no.5714A/09-10-2018
Reabilitarea casei memoriale a fostului primar al Iașului, Eduard Lăzărescu
34. Question no.5715A/09-10-2018
Modernizarea Drumului Hoților din județul Iași
35. Question no.5716A/09-10-2018
Finanțarea cluburilor sportive din România
36. Question no.5717A/09-10-2018
Reactualizarea studiilor de fezabilitate pentru autostrada Iași-Tg. Mureș
37. Question no.5718A/09-10-2018
Finanțarea autostrăzii Iași-Tg. Mureș

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 25 february 2020, 21:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro