Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 26-02-2019 > Questions

Questions recorded in 26-02-2019

1. Question no.7097A/26-02-2019
Autostrada Oradea - Cluj
2. Question no.7098A/26-02-2019
Activitatea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual
3. Question no.7099A/26-02-2019
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale
4. Question no.7100A/26-02-2019
Proceduri pentru acreditarea echipamentelor și produselor utilizate în sistemele de alimentare cu gaze naturale
5. Question no.7101A/26-02-2019
Finanțarea și execuția obiectivului de investiții - Centura de ocolire Cariova Varianta Sud DN56 - DN55 - DN6
6. Question no.7102A/26-02-2019
Acte normative care asigură drepturi pentru persoanele persecutate din motive politice de către dictatura comunistă instaurată începând cu 6 martie 1945
7. Question no.7103A/26-02-2019
Subfinanțarea obiectivului de investiții - finalizarea variantei de ocolire a Muncipiului Suceava - Cod obiectiv 364
8. Question no.7104A/26-02-2019
Acordarea idemnizației pentru titlul științific de doctor pentru cadrele didactice din învățământul universitar privat
9. Question no.7105A/26-02-2019
Promovarea turismului montan în străinătate
10. Question no.7106A/26-02-2019
Punerea în aplicare a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014
11. Question no.7107A/26-02-2019
Gestionarea deșeurilor electrice și electronice
12. Question no.7108A/26-02-2019
Aplicarea unor dispoziții din Ordonanța de urgență nr.114/2018
13. Question no.7109A/26-02-2019
Regimul descărcărilor de sarcină arheologică și restaurarea monumentelor
14. Question no.7110A/26-02-2019
Stadiul Codului Patrimoniului Național
15. Question no.7111A/26-02-2019
Regularizarea cursurilor de apă din jud. Ialomița
16. Question no.7112A/26-02-2019
Investiții în reabilitarea monumentelor istorice din jud. Cluj
17. Question no.7113A/26-02-2019
Referitor la învățământul dual
18. Question no.7114A/26-02-2019
O campanie națională pentru promovarea produselor românești
19. Question no.7115A/26-02-2019
Probleme în îngrijirea pajiștilor
20. Question no.7116A/26-02-2019
Creșterea accesibilității în îmbunătățirea condițiilor pentru participarea la vot a persoanelor cu dizabilități
21. Question no.7117A/26-02-2019
Propunerea de soluții pentru creșterea calității învățământului superior
22. Question no.7118A/26-02-2019
Identificarea de măsuri concrete pentru reducerea ratei de părăsire a sistemului de învățământ de către personalul din educație
23. Question no.7119A/26-02-2019
Organizarea unei campanii publice de informare cu privire la tematicile de care se ocupă România în perioada în care deține președinția Consiliului Uniunii Europene
24. Question no.7120A/26-02-2019
Capitalul uman, raport DESI 2018
25. Question no.7121A/26-02-2019
Politici publice, raport DESI 2018
26. Question no.7122A/26-02-2019
Servicii publice digitale, raport DESI 2018
27. Question no.7123A/26-02-2019
IMM-urile care vând produse/servicii online
28. Question no.7124A/26-02-2019
Integrarea tehonologiei digitale, raport DESI 2018
29. Question no.7125A/26-02-2019
Situația finanțărilor prin Programul Național de Dezvoltare Rurală
30. Question no.7126A/26-02-2019
Situația desecretizării raportului MAI privind represiunea din 10 august
31. Question no.7127A/26-02-2019
Situația transportoarelor blindate construite în România
32. Question no.7128A/26-02-2019
Stadiul realizării centrului multimodal Iași
33. Question no.7129A/26-02-2019
Bursele acordate ebsolvenților de învățământ superior și cercetătorilor din diaspora
34. Question no.7130A/26-02-2019
Concluziile analizelor de impact cu privire la soluțiile propuse pentru descentralizare
35. Question no.7131A/26-02-2019
Măsuri de creștere a gradului de reciclare a deșeurilor
36. Question no.7132A/26-02-2019
Soluții în privința discriminărilor salariale dintre polițiști și jandarmi
37. Question no.7133A/26-02-2019
Precizări privind consecințele ordinului care vizează corelarea planurilor cadru din învățământul tehnologic cu structura anului școlar
38. Question no.7134A/26-02-2019
Pecizări referitoare la consecițele noilor prevederi ale Legii serviciilor publice
39. Question no.7135A/26-02-2019
Precizări privind susținerea financiară de către Guvern a municipiului Blaj, pentru organizarea vizitei Sfântului Părinte Papa Francisc
40. Question no.7136A/26-02-2019
Precizări privind creșterea bursei profesionale
41. Question no.7137A/26-02-2019
Precizări privind construcția nodului de autostradă din dreptul orașului Cugir
42. Question no.7138A/26-02-2019
Precizări privind alocările bugetare pentru DN 74 și DN 75
43. Question no.7139A/26-02-2019
Motivele întârzierii demarării procedurilor de licitație pentru tronsoanele autostrăzii Sidiu-Pitești
44. Question no.7140A/26-02-2019
Care este termenul la care veți introduce Institutul Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” într-un program de reabilitare și ce sumă veți aloca pentru realizarea lucrărilor?
45. Question no.7141A/26-02-2019
Care este termenul de realizare a investițiilor pentru electrificarea segmentului feroviar Verești-Botoșani și când veți lua măsuri pentru a repara șinele de tren deformate dintre Dorohoi și Oași?
46. Question no.7142A/26-02-2019
Care este termenul la care veți adopta HG pentru aprobarea transferului unei parcele de teren din patrimoniul SNCFR în cel ISU pentru construirea unui heliport la Botoșani
47. Question no.7143A/26-02-2019
Extinderea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copiii cu autism până la împlinirea vârstei de 18 ani prin includerea acestora în cadrul persoanelor care au nevoie de îngrijire paliativă ca urmare a modificării Ordinului nr. 253 din 23 februarie 2018
48. Question no.7144A/26-02-2019
Care este decizia adoptată pentru armonizarea legislației secundare privind protecția și promovarea drepturilor copilului, astfel încât să fie instituită o practică unitară la nivel național pentru minorii cu cerințe educaționale speciale, indiferent de situația în care se află?
49. Question no.7145A/26-02-2019
Creșterea facturilor la energie electrică
50. Question no.7146A/26-02-2019
Finanțarea în domeniul cercetării oncologice
51. Question no.7147A/26-02-2019
Tratamentul unor boli grave
52. Question no.7148A/26-02-2019
Normele metodologice la Codul fiscal
53. Question no.7149A/26-02-2019
Impozitarea progresivă în România
54. Question no.7150A/26-02-2019
Codul financiar al României
55. Question no.7151A/26-02-2019
Criminalitatea în România pe anul 2018
56. Question no.7152A/26-02-2019
Alocațiile copiilor din România
57. Question no.7153A/26-02-2019
Programele desfășurate de Minsiterul Educației poentru prevenția consumului de droguri în școli
58. Question no.7154A/26-02-2019
Situația rețelei de gaze naturale din România
59. Question no.7155A/26-02-2019
Respectarea prevederilor legale în vigoare de către Ministerul Educației în ceea ce privește achitarea către persoalul din învățământ a sumelor rezultate din sentințe judecătorești definitive

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 6 july 2022, 20:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro