Întrebări și interpelări
Întrebări
Interpelări
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Întrebări și interpelări > 2007

Întrebări și Interpelări înregistrare în anul 2007

1. Interpelarea nr.2217B/07-02-2007
Sprijin material pentru tratament în străinătate.
2. Interpelarea nr.2218B/07-02-2007
Suprafața de teren dintre Brăila și Galați.
3. Interpelarea nr.2219B/07-02-2007
Referitor la lipsa unui Computer Tomograf funcțional la Spitalul Județean Sibiu.
4. Interpelarea nr.2220B/07-02-2007
Privind lipsa despăgubirilor pentru sacrificarea cailor bolnavi de "anemie infecțioasă".
5. Interpelarea nr.2221B/07-02-2007
Privind intenția Guvernului de a trece administrarea Ocolului Silvic Bistra de la Direcția Silvică Sibiu la cea din Alba.
6. Interpelarea nr.2222B/12-02-2007
Nerespectarea prevederilor art.72 din Legea administrației publice locale nr.215/2001.
7. Interpelarea nr.2223B/12-02-2007
"Interpretarea abuzivă de către Comisia Națională de Administrare a Drumurilor Naționale din România a prevederilor Legii 390/2006 pentru completarea Legii apiculturii 89/1998".
8. Interpelarea nr.2224B/13-02-2007
Diferența semnificativă de populație între datele deținute de către Institutul Național de Statistică și Registrul Național de Evidență a Persoanelor.
9. Interpelarea nr.2225B/13-02-2007
Care este situația reală a zonelor afectate de inundații și ce s-a întreprins pentru remedierea pagubelor.
10. Interpelarea nr.2226B/13-02-2007
Introducerea Internet-ului în școlile din mediu rural.
11. Interpelarea nr.2227B/13-02-2007
Referitor la politica Guvernului României în cea ce privește românii din Ucraina.
12. Interpelarea nr.2228B/13-02-2007
Referitor la acțiunea derulată de autorități privind eradicarea anemiei infecțioase la cabaline.
13. Interpelarea nr.2229B/13-02-2007
Exodul medicilor.
14. Interpelarea nr.2230B/13-02-2007
Exodul dascălilor români.
15. Interpelarea nr.2231B/13-02-2007
Situația alocărilor de fonduri către localitățile jud.Constanța prin HG pe anul 2006.
16. Interpelarea nr.2232B/13-02-2007
Medicamentele pentru bolnavii cu transplant de rinichi și de ficat.
17. Interpelarea nr.2233B/13-02-2007
Vaccinarea împotriva pestei porcine clasice s-a făcut cu vaccin expirat.
18. Interpelarea nr.2234B/13-02-2007
Abuzuri săvârșite la Primăria Pipirig, jud.Neamț.
19. Interpelarea nr.2235B/13-02-2007
"Acordarea unor facilități financiare producătorilor agricoli care dețin suprafețe de pajiști în zona montană".
20. Interpelarea nr.2236B/13-02-2007
Măsuri pentru fluidizarea circulației auto în interiorul localităților.
21. Interpelarea nr.2237B/13-02-2007
Renovarea Mânăstirii Horezu în bătaie de joc.
22. Interpelarea nr.2238B/13-02-2007
Țara Loviștei - ținutul uitat de Justiție
23. Interpelarea nr.2239B/13-02-2007
Referitor la probleme cu care se confruntă administrația locală din jud.Vâlcea.
24. Interpelarea nr.2240B/13-02-2007
Referitor la subvențiile care sunt acordate persoanelor fizice și juridice care au animale înscrise în Registrul Agricol.
25. Interpelarea nr.2241B/13-02-2007
Situația taxelor aferente primei întabulări și a tayelor de succesiune pentru suprafețele agricole.
26. Interpelarea nr.2242B/13-02-2007
Cuponul "mov" naște confuzie.
27. Interpelarea nr.2243B/13-02-2007
Situația privind groapa de gunoi a municipiului Pitești.
28. Interpelarea nr.2244B/13-02-2007
Problema sistemelor de epurare.
29. Interpelarea nr.2245B/13-02-2007
Prevenirea cancerului de col uterin în România.
30. Interpelarea nr.2246B/13-02-2007
Suma repartizată învățământului în bugetul pe 2007.
31. Interpelarea nr.2247B/13-02-2007
Situația învățământului din România.
32. Interpelarea nr.2248B/13-02-2007
Situația problemelor de mediu din România.
33. Interpelarea nr.2249B/13-02-2007
Scăderea investițiilor în jud.Argeș.
34. Interpelarea nr.2250B/13-02-2007
Referitor la situația doamnei Hogea Anca.
35. Interpelarea nr.2251B/13-02-2007
"Acordarea sumei de 800.000 lei necesară comunei Bengești Ciocadia, jud.Gorj, în vederea modernizării, cât și continuării lucrărilor de asfaltare a DC 21, banii alocați fiind insuficienți pentru terminarea acestei lucrări".
36. Interpelarea nr.2252B/13-02-2007
"Alocarea sumei de 150.000 lei necesară comunei Bumbești-Pițic, jud.Gorj, în vederea reabilitării unor drumuri comunale și sătești".
37. Interpelarea nr.2253B/13-02-2007
Referitor la memoriul Sindicatului Liber din RA-APPS București.
38. Interpelarea nr.2254B/13-02-2007
Referitor la memoriul Sindicatului Liber "Litera" din cadrul Imprimeriei "Oltenia" Craiova.
39. Interpelarea nr.2255B/13-02-2007
Referitor la vânzarea spațiilor închiriate de către trusturile de presă în incinta Casei Presei.
40. Interpelarea nr.2256B/13-02-2007
Referitor la CNI Coresi SA.
41. Interpelarea nr.2257B/13-02-2007
Referitor la memoriul a 29 de părinți din 4 sate privind școala din Dealu Negru.
42. Interpelarea nr.2258B/13-02-2007
Referitor la memoriul din partea Societății Române de Genetică Medicală.
43. Interpelarea nr.2259B/13-02-2007
Referitor la proprietarii de cai bolnavi de anemie infecțioasă ecvină din jud.Cluj.
44. Interpelarea nr.2260B/13-02-2007
Referitor la memoriul depus din partea Asociațiilor pentru protecția anumalelor Cluj.
45. Interpelarea nr.2261B/13-02-2007
"Alocarea sumei necesare reparațiilor capitale și extinderii prin supraetajare a sediului Primăriei comunei Polovraci, jud.Gorj".
46. Interpelarea nr.2262B/13-02-2007
"Alocarea sumei de 860.000 euro, fond necesar pentru racordarea la Sistemul Energetic Național a SC UATAA Motru SA, societate care furnizează energia termică populației din mun.Motru, jud.Gorj".
47. Interpelarea nr.2263B/13-02-2007
"Alocarea de fonduri necesare pentru introducerea încălzirii centrale la Școala Generală Bălcești, com.Bengești Ciocadia, jud.Gorj".
48. Interpelarea nr.2264B/13-02-2007
Băieți deștepți îmbrăcați în portocaliu.
49. Interpelarea nr.2265B/13-02-2007
Indiferența lor - umilința bolnavilor.
50. Interpelarea nr.2266B/13-02-2007
Probleme cu sistemul de sănătate.
51. Interpelarea nr.2267B/13-02-2007
Elevii pe post de cobai.
52. Interpelarea nr.2268B/13-02-2007
Agricultura în afara europei.
53. Interpelarea nr.2269B/13-02-2007
Referitor la valoarea punctului de pensie stabilit în anul 2006 față de anul 2004.
54. Interpelarea nr.2270B/13-02-2007
Sprijin Financiar guvernamental din fondul de rezervă bugetar aflat la dispoziția Guvernului, prin intermediul Ministerului Administrației și Internelor.
55. Interpelarea nr.2271B/13-02-2007
Alocarea sumei de 1 milion lei din fondurile de rezervă bugetare ale Ministerului Culturii și Cultelor.
56. Interpelarea nr.2272B/13-02-2007
Sute de profesori necalificați în școlile ieșene.
57. Interpelarea nr.2273B/13-02-2007
Ce măsuri aveți în vedere, inclusiv de ordin legislativ, spre a orienta câștigurile din munca în străinătate în domeniul afacerilor cu prioritate în zone ale producției, afaceri care vor crea și noi locuri de muncă.
58. Interpelarea nr.2274B/13-02-2007
Referitor la fondurile alocate pentru agricultura românească din partea Uniunii Europene.
59. Interpelarea nr.2275B/13-02-2007
Relațiile dintre societate și mediul natural.
60. Interpelarea nr.2276B/13-02-2007
Stadiul tăierilor din păduri.
61. Interpelarea nr.2277B/13-02-2007
Domeniul lăudat pentru pregătirea aderării este agricultura.
62. Interpelarea nr.2278B/13-02-2007
Privatizarea cinematografiei.
63. Interpelarea nr.2279B/13-02-2007
Festivalul "Lira de aur".
64. Interpelarea nr.2280B/13-02-2007
Care sunt măsurile concrete pe care le veți promova pentru apărarea și protecția copiilor din România.
65. Interpelarea nr.2281B/13-02-2007
Analizarea posibilității reluării lucrărilor de construcție a podului peste râul Siret, pod cunoscut sub denumirea de "Podul de la Talpa".
66. Interpelarea nr.2282B/13-02-2007
Referitor la obținerea cetățeniei române din partea românilor basarabeni.
67. Interpelarea nr.2283B/13-02-2007
Referitor la majorarea tarifului lunar al chiriei pentru imobilele din domeniul public sau privat al statului.
68. Interpelarea nr.2284B/13-02-2007
Privind protejarea arhitecturii tradiționale din spațiul rural românesc, îndeosebi a caselor vechi din lemn din jud.Maramureș.
69. Interpelarea nr.2285B/13-02-2007
Situația Serviciului de Ambulanță din mun.Făgăraș.
70. Interpelarea nr.2286B/13-02-2007
Întreruperea livrării cu energie electrică către platforma chimică Nitramonia.
71. Interpelarea nr.2287B/13-02-2007
Demolarea podului vechi aflat în localitatea Drăgănești Vlașca.
72. Interpelarea nr.2288B/13-02-2007
Construire pod nou la km 67+774 pe DN 54 ce traversează râul Sâi.
73. Interpelarea nr.2289B/13-02-2007
Superficialitate în executarea lucrărilor realizate de Grup PRIMACONS Slatina la reabilitarea Liceului Economic Roșiorii de Vede.
74. Interpelarea nr.2290B/13-02-2007
Alocarea sumei de 3435000 lei RON destinată acoperirii unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților locale și reparațiilor necesare drumurilor comunale care au fost grav afectate de inundațiile din 2005 în jud.Teleorman.
75. Interpelarea nr.2291B/13-02-2007
Contradicțiile apărute între Legea 44/1999 ți unele prevederi ale Codului Fiscal ce au încălcat drepturile veteranilor de război și a invalizilor și văduvelor de război.
76. Interpelarea nr.2292B/13-02-2007
Strategia Națională de Dezvoltare a Sistemului de Asistență Socială pentru Persoane Vârstnice.
77. Interpelarea nr.2293B/13-02-2007
Pelicanul Creț, pentru generațiile viitoare.
78. Interpelarea nr.2294B/13-02-2007
Delta Dunării mai mult hașurată decât protejată.
79. Interpelarea nr.2295B/13-02-2007
Privind lipsa transparenței în selecționarea și finanțarea proiectelor în baza programului de dezvoltare a infrastructurii din spqțiul rural.
80. Interpelarea nr.2296B/13-02-2007
Privind suplimentarea fondurilor financiare pentru conservarea, restaurarea și introducerea în circuitul cultural-turistic a Cetății dacice de la Tilișca, jud.Sibiu.
81. Interpelarea nr.2297B/13-02-2007
Privind suplimentarea personalului la Arhivele CFR Turnu Roșu.
82. Interpelarea nr.2298B/13-02-2007
Problema sălii de sport a Colegiului Economic "Virgil Madgearu" din Ploiești.
83. Interpelarea nr.2299B/13-02-2007
Diminuarea abandonului școlar.
84. Interpelarea nr.2300B/13-02-2007
Insuficiența salilor de curs pentru desfășurarea activității didactice.
85. Interpelarea nr.2301B/13-02-2007
Recalificarea persoanelor a căror meserie, după 2007, nu va mai fi solicitată pe piața muncii.
86. Interpelarea nr.2302B/13-02-2007
Bilete călătorie pensionari.
87. Interpelarea nr.2303B/13-02-2007
Referitor la acțiunile anticonstituționale ale activiștilor "Consiliul Național Secuiesc în jud.Covasna, Harghita și Mureș în vederea autonomiei "Ținutului Secuiesc".
88. Interpelarea nr.2304B/13-02-2007
Copii abandonați de părinți plecați la muncă în străinătate sunt predispuși la depresii, alcool, droguri și chiar sinucidere.
89. Interpelarea nr.2305B/13-02-2007
Încălzirea școlilor cu sobe de teracotă.
90. Interpelarea nr.2306B/13-02-2007
Situația construcției Penitenciarului din Caracal, în colaborare cu autoritățile austriece.
91. Interpelarea nr.2307B/13-02-2007
Preluarea și trecerea în administrația Primăriei orașului Balș, jud.Olt, a cinematografului "MODERN" din localitate.
92. Interpelarea nr.2308B/13-02-2007
Creșterea aberantă a impozitului pe terenurile agricole extravilane la orașe.
93. Interpelarea nr.2309B/13-02-2007
Birocrația laptelui praf.
94. Interpelarea nr.2310B/13-02-2007
Microbuzele destinate școlilor din jud.Neamț.
95. Interpelarea nr.2311B/13-02-2007
Viitorul societății ELECTROPUTERE CRAIOVA - DOLJ.
96. Interpelarea nr.2312B/13-02-2007
Strategia Ministerului Administrației și Internelor privind furturile din infrastructura națională.
97. Interpelarea nr.2313B/13-02-2007
Reducerea controalelor medicale de specialitate în spitalele din Botoșani - strategie a managementului în sănătate.
98. Interpelarea nr.2314B/13-02-2007
DESFIINȚAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI RURAL
99. Interpelarea nr.2315B/13-02-2007
Referitor la situația de la APIA Piatra Neamț.
100. Interpelarea nr.2316B/13-02-2007
Cursă internă regulată de avion pe ruta Craiova - Bucuresti.
101. Interpelarea nr.2317B/13-02-2007
Necesitatea adoptării Statului personalului aeronautic civil navigant profesionist din România.
102. Interpelarea nr.2318B/13-02-2007
Probleme în procesul de retrocedare a terenurilor.
103. Interpelarea nr.2319B/13-02-2007
Problemele chiriașilor din casele retrocedate.
104. Interpelarea nr.2320B/13-02-2007
Componența consiilor de administrație ale școlilor.
105. Interpelarea nr.2321B/13-02-2007
Situația școlilor în prag de iarnă.
106. Interpelarea nr.2322B/13-02-2007
Legislația privind grădinițele private și a creșelor.
107. Interpelarea nr.2323B/13-02-2007
Măsurile Ministerului Muncii privind aducerea acasă a muncitorilor români din străinătate.
108. Interpelarea nr.2324B/13-02-2007
Legislația privind algoritmul de calcul al pensiilor persoanelor încadrate în grupa 1 de muncă.
109. Interpelarea nr.2325B/13-02-2007
Cardul European de Asigurat.
110. Interpelarea nr.2326B/13-02-2007
Măsurile Ministerului de Externe relativ la reducerea tensiunilor de la granița ungară.
111. Interpelarea nr.2327B/13-02-2007
Suprafața de teren dintre Brăila și Galați.
112. Interpelarea nr.2328B/13-02-2007
Referitor la abuzurile făcute de dl.Fieraru Eugen, executor judecătoresc.
113. Interpelarea nr.2329B/13-02-2007
Referitor la situația unui dosar civil 819/2005.
114. Interpelarea nr.2330B/13-02-2007
Încheierea de convenții bilaterale referitoare la posibilitatea plății contribuțiilor sociale și în țară de naționalitate a navigatorilor membrii UE.
115. Interpelarea nr.2331B/13-02-2007
Starea deplorabilă a șoselei de intrare în București dinspre Constanța.
116. Interpelarea nr.2332B/13-02-2007
Situația clădirilor gărilor din jud.Arad.
117. Interpelarea nr.2333B/13-02-2007
Încheierea de contracte în defavoarea Companiei Naționale - Poșta Română SA.
118. Interpelarea nr.2334B/13-02-2007
Privind modul de activitate a angajaților Gărzii de Mediu Buzău.
119. Interpelarea nr.2335B/13-02-2007
Situația de criză de la Primăria comunei Poșta Câlneu.
120. Interpelarea nr.2336B/13-02-2007
Modul în care se fac achizițiile publice la Consiliul Județean Brăila.
121. Interpelarea nr.2337B/13-02-2007
Schimbarea din funcție a directorului general interimar al Spitalului Județean Brăila și reducerea în funcție a fostului director general, ce fusese demis la sfârșitul lunii mai 2006.
122. Interpelarea nr.2338B/13-02-2007
Posibilitatea preluării variantei ocolitoare de către Administrarea Drumurilor Naționale.
123. Interpelarea nr.2339B/13-02-2007
Finalizarea lucrărilor anexei Școlii Generale nr.309 București.
124. Interpelarea nr.2340B/13-02-2007
Obstacolele cu care se confruntă comerțul internațional.
125. Interpelarea nr.2341B/14-02-2007
Trecerea satului Ferești, com.Giulești, jud.Maramureș din zona de deal în zona de munte.
126. Interpelarea nr.2342B/13-02-2007
Recunoașterea diplomelor pentru românii din străinătate.
127. Interpelarea nr.2343B/13-02-2007
Tariful pentru utilizarea zonei drumului național pentru subtraversări de utilități publice.
128. Interpelarea nr.2344B/13-02-2007
Recunoașterea diplomelor în străinătate.
129. Interpelarea nr.2345B/13-02-2007
Vestigii istorice din Gorj, în stare avansată de degradare.
130. Interpelarea nr.2346B/13-02-2007
Referitor la informații legate de modul de cheltuire a fondurilor alocate Inspectoratului Școlar Județean Dolj privind dotarea unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente și materiale sportive.
131. Interpelarea nr.2347B/13-02-2007
Referitor la privatizarea SC ALUTUS SA - jud.Vâlcea.
132. Interpelarea nr.2348B/13-02-2007
Nemulțumirea cetățenilor fașă de diverse servicii (salubritate, asfaltare, dezăpezire etc.)
133. Interpelarea nr.2349B/13-02-2007
Referitor la Proiectul de lege vizând schimbarea denumirii jud.Argeș în Argeș Muscel.
134. Interpelarea nr.2350B/13-02-2007
Lămuriri cu privire la modul în care ministerul a repartizat fonduri pentru unele școli din jud.Argeș.
135. Interpelarea nr.2351B/13-02-2007
Referitor la cele mai importante lucrări arheologice din țară.
136. Interpelarea nr.2352B/13-02-2007
PROBLEMA SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ
137. Interpelarea nr.2353B/13-02-2007
Referitor la crima petrecută în data de 2 iunie 2004 în loc.Pecina, ținutul Almeria din Spania, asupra numitului Leonte Nicolae.
138. Interpelarea nr.2354B/13-02-2007
Referitor la încrederea cetățeanului în justiția română.
139. Interpelarea nr.2355B/13-02-2007
Referitor la domnul Barczi Gyozo Istvan.
140. Interpelarea nr.2356B/13-02-2007
Referitor la incidentul deosebit de grav din data de 22 ianuarie la Centrul Național de Excelență în Handbal, Sighișoara.
141. Interpelarea nr.2357B/13-02-2007
Apă potabilă pentru Grădinari!
142. Interpelarea nr.2358B/13-02-2007
Ilegalități la Băile Herculane?!
143. Interpelarea nr.2359B/13-02-2007
În sprijinul pensionarilor - sediu pentru Casa Județeană de Pensii!
144. Interpelarea nr.2360B/13-02-2007
Stăvilirea faptelor antisociale.
145. Interpelarea nr.2361B/13-02-2007
Referitor la situația Bibliotecii Județene "Vasile Voiculescu" din cartierul Simileasa, Buzău.
146. Interpelarea nr.2362B/13-02-2007
Referitor la domeniul industrial, energetic și bancar.
147. Interpelarea nr.2363B/13-02-2007
referitor la motivarea măsurii de scutire de datorii anunțate.
148. Interpelarea nr.2364B/13-02-2007
Preluarea de către Universitatea Transilvania a pachetului majoritar deținut de AVAS la INAR Brașov.
149. Interpelarea nr.2365B/13-02-2007
Sporul de noapte în formarea bazei de calcul a punctajelor anuale pentru stabilirea drepturilor de pensie.
150. Interpelarea nr.2366B/13-02-2007
Problema sediului Filialei Oradea a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
151. Interpelarea nr.2367B/13-02-2007
Situația pensionarilor care au lucrat la SC UM Cugir SA în grupa I de muncă și nu beneficiază de plata corespunzătoare a pensiilor.
152. Interpelarea nr.2368B/13-02-2007
Referitor la punerea în aplicare a Normei nr.20/13.09.2006.
153. Interpelarea nr.2369B/13-02-2007
Reforma Codului Civil.
154. Interpelarea nr.2370B/13-02-2007
Referendumul din Județele Covasna, Harghita și Mureș.
155. Interpelarea nr.2371B/13-02-2007
Dinciclul interpelări inutile adresate miniștrilor PD.
156. Interpelarea nr.2372B/13-02-2007
Care este punctul de vedere al Ministerului Culturii și Cultelor cu privire la înființarea unui centru cultural multi-etnic în Constanța?
157. Interpelarea nr.2373B/13-02-2007
Ce posibilitate există pentru a fi înființată linia aeriană directă Constanța-Instambul?
158. Interpelarea nr.2374B/13-02-2007
Care este soluția pentru a putea fi rezolvată situația domnului Omar EROL, inginer agronom?
159. Interpelarea nr.2375B/13-02-2007
Monitorizarea performanțelor actuale ale pilotajului și măsuri pentru impunerea unui nivel de calitate a serviciilor.
160. Interpelarea nr.2376B/13-02-2007
Supune atenției o doleanță a societății civile românești din jud.Harghita și Covasna.
161. Interpelarea nr.2377B/14-02-2007
Vidul informațional al populației după integrarea României în Uniunea Europeană.
162. Interpelarea nr.2378B/14-02-2007
Prelungirea termenului de șase ani pentru muncă în condiții deosebite, prevăzut de HG 261/2001.
163. Întrebarea nr.2379A/05-02-2007
Verificarea condițiilor de muncă necorespunzătoare de la sucursala Imprimeria "Oltenia" din Craiova din cadrul CNI Coresi SA.
164. Interpelarea nr.2379B/14-02-2007
Întârzierea nejustificată a alocării fondurilor bugetare construirii unui bloc ANL în orașul Lipova.
165. Întrebarea nr.2380A/05-02-2007
Acordarea salariilor compensatorii pentru salariații de la SC Somvetra SA Gherla, jud.Cluj.
166. Interpelarea nr.2380B/14-02-2007
Situația infrastructurii românești după aderarea în Uniunea Europeană.
167. Întrebarea nr.2381A/05-02-2007
Verificarea situației existente la Cluj-Napoca referitor la transferarea cinematografului "Republica" în subordinea municipalității.
168. Interpelarea nr.2381B/14-02-2007
Respectați legea și Parlamentul României!
169. Întrebarea nr.2382A/05-02-2007
Referitor la cetățenii din Cluj-Napoca, nemulțumiți de serviciul de internet furnizat de firma UPC-Astral.
170. Interpelarea nr.2382B/14-02-2007
Referitor la problema retrocedării proprietăților.
171. Întrebarea nr.2383A/05-02-2007
Probleme existente în cadrul Companiei Naționale Imprimeria Națională SA.
172. Interpelarea nr.2383B/14-02-2007
Referitor la abuzurile prefectului de Dolj, Nicolae Giugea.
173. Întrebarea nr.2384A/05-02-2007
Referitor la efectuarea unui control al procesului și contractului de privatizare nr.58/30 iulie 2004 a SC Unirea SA din Cluj-Napoca, jud.Cluj.
174. Interpelarea nr.2384B/14-02-2007
Referitor la un angajat al Autorității Electorale Permanente, pe nume Iancu Gheorghe.
175. Întrebarea nr.2385A/05-02-2007
Referitor la memoriul domnului Eugen Bosa, responsabil cu protecția muncii în cadrul Imprimeriri "Oltenia" din cadrul CNI Coresi SA.
176. Interpelarea nr.2385B/14-02-2007
Referitor la prefectul județului Dolj, Nicolae Giugea.
177. Întrebarea nr.2386A/05-02-2007
Referitor la memoriul salariaților de la SC Sticla Turda SA din Turda, jud.Cluj.
178. Interpelarea nr.2386B/14-02-2007
Referendumul pentru autonomie a "ținutului secuiesc".
179. Întrebarea nr.2387A/05-02-2007
Referitor la memoriul salariaților de la SC Uraganul SA din Cluj-Napoca, jud.Cluj.
180. Interpelarea nr.2387B/14-02-2007
Situația retrocedărilor.
181. Întrebarea nr.2388A/05-02-2007
Referitor la memoriul doamnei Maria Moldovan din Cluj-Napoca.
182. Interpelarea nr.2388B/21-02-2007
Posibilitatea de a vota la alegerile pentru Parlamentul European a românilor din diasporă.
183. Întrebarea nr.2389A/05-02-2007
Referitor la situația Consiliului Local din comuna Turdaș, care funcționeză în afara legii din luna august.
184. Interpelarea nr.2389B/21-02-2007
Strategia Guvernului privind privatizarea Societății Comerciale "TRACTORUL UTB" SA Brașov.
185. Întrebarea nr.2390A/05-02-2007
Pragul de sărăcie în România.
186. Interpelarea nr.2390B/27-02-2007
Aplicarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare.
187. Întrebarea nr.2391A/05-02-2007
Finalizarea centurii rutiere a Piteștiului.
188. Interpelarea nr.2391B/27-02-2007
Necesitatea înființării unui Institut Medico-Legal în Constanța.
189. Întrebarea nr.2392A/05-02-2007
Verificarea angajării avocaților la CNADNR.
190. Interpelarea nr.2392B/27-02-2007
Cultul personalității.
191. Întrebarea nr.2393A/06-02-2007
Care este suma cheltuită pentru amenajarea celor două clădiri și ce costuri presupune întreținerea acestora pe categorii de cheltuieli?
192. Interpelarea nr.2393B/27-02-2007
Patrimoniu cultural Brăila.
193. Întrebarea nr.2394A/06-02-2007
Dotarea serviciilor de ambulanță.
194. Interpelarea nr.2394B/27-02-2007
Calculul pensiilor în învățământ.
195. Întrebarea nr.2395A/06-02-2007
Strategia AVAS privind privatizarea industriei de apărare.
196. Interpelarea nr.2395B/27-02-2007
Situația retrocedărilor.
197. Întrebarea nr.2396A/06-02-2007
Pensiile prea mici ale pensionarilor din domeniul zootehnic.
198. Interpelarea nr.2396B/27-02-2007
Conducerea Spitalului Județean Brăila.
199. Întrebarea nr.2397A/07-02-2007
Imposibilitatea obținerii rentei viagere.
200. Interpelarea nr.2397B/27-02-2007
Reexaminarea conducătorilor auto al căror permis a fost suspendat.
201. Întrebarea nr.2398A/07-02-2007
"Spitalul Regional ce va deservi regiunea 7 Centru."
202. Interpelarea nr.2398B/27-02-2007
Neregulile din activitatea directorului Dorecției de Finanțe Publice Buzău, Liviu Ilie.
203. Întrebarea nr.2399A/07-02-2007
"Trecerea la AVAS a societăților ce erau administrate de Ministerul Economiei și Comerțului prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (OPSPI)".
204. Interpelarea nr.2399B/27-02-2007
problema pregătirii practice în Școlile de Arte și Meserii, în domeniul alimentației publice, turismului și serviciilor.
205. Întrebarea nr.2400A/07-02-2007
Impozitarea microântreprinderilor.
206. Interpelarea nr.2400B/27-02-2007
Reconstituirea drepturlui la proprietate - situația poligonului UM 01340 din satul Alparea, com Oșorhei, jud.Bihor.
207. Întrebarea nr.2401A/07-02-2007
Situația Ansamblului Arhitectural "Calea Eroilor" ridicat de Constantin Brîncuși.
208. Interpelarea nr.2401B/27-02-2007
Deblocarea banilor pentru despăgubirea proprietarilor de animale suspectate de anemie infecțioasă din com.Tileagd, jud.Bihor.
209. Întrebarea nr.2402A/07-02-2007
Situația clădirii fostei Policlinici Militare din mun.Caracal, jud.Olt.
210. Interpelarea nr.2402B/27-02-2007
Profanarea cimitirului militarilor români din Tighina.
211. Întrebarea nr.2403A/07-02-2007
Situația clădirii fostei cazărmi militare nr.1810 i din municipiul Caracal, jud.Olt.
212. Interpelarea nr.2403B/27-02-2007
referitor la continuarea perceperii de taxe de la elevi precum "Fodul clasei", "Fondul școlii", etc.
213. Întrebarea nr.2404A/07-02-2007
Calcularea impozitului pentru terenurile din extravilan în anul 2007.
214. Interpelarea nr.2404B/27-02-2007
Referitor la inundațiile din 20 iunie 2006.
215. Întrebarea nr.2405A/07-02-2007
Reiterare probleme, com.Vulturești.
216. Interpelarea nr.2405B/27-02-2007
Reluarea cursei Tarom Craiova - București.
217. Întrebarea nr.2406A/07-02-2007
Stadiul implementării noului Sistem de protecție al produselor tradiționale.
218. Interpelarea nr.2406B/27-02-2007
Întârzierile mari la plata subvențiilor la lapte.
219. Întrebarea nr.2407A/07-02-2007
Politica socială a României față de cetățenii Republicii Moldova.
220. Interpelarea nr.2407B/27-02-2007
Referitor la memoriul depus din partea BNS cu referire la muncitorii rom\ni cu contracte legale de muncă în Spania.
221. Întrebarea nr.2408A/07-02-2007
Referitor la pensionarii ce primesc pensiile prin card bancar.
222. Interpelarea nr.2408B/27-02-2007
Referitor la Federația Sindicatelor Ambulanța din Cluj.
223. Întrebarea nr.2409A/07-02-2007
Care este strategia ANT în meseria promovării turismului românesc?
224. Interpelarea nr.2409B/27-02-2007
Referitor la problema salarizării personalului medico-sanitar și auxiliar la nivel UPU - București, Cluj, Iași, Timișoara.
225. Întrebarea nr.2410A/07-02-2007
Referitor la nemulțumirile ridicate de mai mulți directori de unități de învățământ din jud.Arad.
226. Interpelarea nr.2410B/27-02-2007
Referitor la locuitorii comunei Gilău, jud.Cluj.
227. Întrebarea nr.2411A/07-02-2007
Referitor la memoriul mai multor cetățeni din com.Frumușani din jud.Arad.
228. Interpelarea nr.2411B/27-02-2007
Strategia ministerului cu privire la protecția crescătorilor și producătorilor de carne de vită.
229. Întrebarea nr.2412A/07-02-2007
Referitor la modul în care Guvernul României a decis alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin HG 1822/2006, pentru asigurarea unor cheltuieli curente și de capital ale autorităților publice locale.
230. Interpelarea nr.2412B/27-02-2007
Referitor la poziția Ministerului Economiei și Comerțului cu privire la datoriile istorice pe care o serie de societăți comerciale românești le au față de Statul Român.
231. Întrebarea nr.2413A/08-02-2007
Neplata subvenției de către APIA Satu Mare.
232. Interpelarea nr.2413B/27-02-2007
Privind restricția comercializării produselor de brânză și telemea.
233. Întrebarea nr.2414A/08-02-2007
Lipsa de întreținere a "Autostrăzii Soarelui".
234. Interpelarea nr.2414B/27-02-2007
Referitor la stoparea lucrărilor la Centura Ocolitoare a municipiului Sibiu.
235. Întrebarea nr.2415A/08-02-2007
Imposibilitatea aplicării Legii 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în lipsa normelor metodologice.
236. Interpelarea nr.2415B/27-02-2007
Referitor la organizarea și autorizarea unor puncte locale de tăiere a mieilor.
237. Întrebarea nr.2416A/12-02-2007
Reabilitarea DN17.
238. Interpelarea nr.2416B/27-02-2007
Obligativitatea fortificării făinii cu fier și acid folic.
239. Întrebarea nr.2417A/12-02-2007
Care este statutul profesional al Chestorului general de poliție Virgil Ardeleanu, demisionar de la conducerea DGIPI.
240. Interpelarea nr.2417B/27-02-2007
Situația sistemului de irigații din jud.Dolj.
241. Întrebarea nr.2418A/12-02-2007
Cazul celor 2 cetățeni români arestați în Irak.
242. Interpelarea nr.2418B/27-02-2007
Taxa de primă înmatriculare auto.
243. Întrebarea nr.2419A/12-02-2007
Demararea unei anchete în ceea ce pricvește comercializarea produselor și serviciilor oferite de Unicarm în localitatea Borșa și sancționarea celor vinovați.
244. Interpelarea nr.2419B/27-02-2007
Cazul domnului Filaret Cârdei.
245. Întrebarea nr.2420A/13-02-2007
Sporul de muncă în condiții grele.
246. Interpelarea nr.2420B/27-02-2007
Referitor la existența cămătăriei, care se manifestă cu amploare în jud.Mehedinți.
247. Întrebarea nr.2421A/13-02-2007
Referitor la valoarea salariului mediu pe economie în perioada 1949-1962, defalcat pe fiecare an în parte.
248. Interpelarea nr.2421B/27-02-2007
Lucrări de consolidare și reparații urgențe la podul de peste râul Vede la intrarea în municipiul Alexandria.
249. Întrebarea nr.2422A/13-02-2007
Referitor la SC Uraganul SA din Cluj-Napoca, jud.Cluj
250. Interpelarea nr.2422B/27-02-2007
Măsurile luate în România pentru a combate acest fenomen.
251. Întrebarea nr.2423A/13-02-2007
Preocuparea AVAS de privatizarea a peste 500 de societăți.
252. Interpelarea nr.2423B/27-02-2007
Referitor la Ordinul 333/28 iunie 2006 pentru aprobarea procedurii privind autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea tehnică a instalațiilor și a modelului autorizației pentru supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor.
253. Întrebarea nr.2424A/14-02-2007
Indiferența autorităților sărăcește tot mai mult pensionarii.
254. Interpelarea nr.2424B/27-02-2007
Referitor la Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
255. Întrebarea nr.2425A/14-02-2007
Integrarea dimensiunii de gen în cadrul politicii de resurse umane a Armatei Române.
256. Interpelarea nr.2425B/27-02-2007
Referitor la reforma în domeniul sănătății.
257. Întrebarea nr.2426A/14-02-2007
Includerea problematicii de gen în politica bugetară - "gender budgeting".
258. Interpelarea nr.2426B/27-02-2007
Culoarul european IV.
259. Întrebarea nr.2427A/14-02-2007
Respectarea Directivei 99/22/CE referitoare la deținerea animalelor sălbatice în grădini zoologice.
260. Interpelarea nr.2427B/27-02-2007
Peste 2500 de persoane așteaptă încă titluri de proprietate pe terenuri.
261. Întrebarea nr.2428A/14-02-2007
Situația amenajării depozitelor de arhivă din palatul Clujana, Municipiul Cluj-Napoca.
262. Interpelarea nr.2428B/27-02-2007
Desființarea secției de pneumoftiziologie din mun.Săcele.
263. Întrebarea nr.2429A/14-02-2007
Decizia de reâncepere a vaccinării împotriva pestei porcine.
264. Interpelarea nr.2429B/27-02-2007
Situația Serviciului de Ambulanță din Făgăraș și Victoria, jud.Brașov.
265. Întrebarea nr.2430A/14-02-2007
Pregătirea producătorilor agricoli autohtoni din zonele rurale pentru activitatea pe piața Uniunii Europene.
266. Interpelarea nr.2430B/27-02-2007
"Retrocedare suprafață forestieră".
267. Întrebarea nr.2431A/14-02-2007
Stadiul implementării Programului Nașional de Dezvoltare Rurală.
268. Interpelarea nr.2431B/27-02-2007
"Recalcularea pensiei".
269. Întrebarea nr.2432A/14-02-2007
Referitor la inspectorul general al ISJ Neamț, Dorina Luminița Drexler.
270. Interpelarea nr.2432B/27-02-2007
Reglementări cu caracter de exclusivitate înserate în Legea finanțelor publice locale.
271. Întrebarea nr.2433A/14-02-2007
Referitor la o acțiune discriminatoare.
272. Interpelarea nr.2433B/27-02-2007
Legalitatea "referendum"-ului din "Ținutul Secuiesc".
273. Întrebarea nr.2434A/14-02-2007
Referitor la incidentul grav petrecut pe 22 ianuarie la Centrul Național de Excelență în Handbal din Sighișoara.
274. Interpelarea nr.2434B/27-02-2007
Contracte de finanțare între Ministerul Justiției și un număr de asociații și fundații neguvernamentale.
275. Întrebarea nr.2435A/14-02-2007
Acordarea subvențiilor de la Bugetul de Stat pe anul 2006, pentru crescătorii de bovine.
276. Interpelarea nr.2435B/27-02-2007
Interpretarea criteriilor cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri.
277. Întrebarea nr.2436A/14-02-2007
Referitor la mediul înconjurător.
278. Interpelarea nr.2436B/27-02-2007
Scutirea de TVA pentru servicii la export, la navele maritime.
279. Întrebarea nr.2437A/14-02-2007
Care sunt principiile pe care le-ați identificat în ampla acțiune de dezvoltare a zonelor urbane policentrice?
280. Interpelarea nr.2437B/27-02-2007
Patru marinari români sunt arestați în Portugalia de peste 1 an.
281. Întrebarea nr.2438A/14-02-2007
Va beneficia și jud.Vaslui de proiectul privind transformarea ANL într-o entitate de piață orientată către construcția de locuințe sociale și pentru tineri?
282. Interpelarea nr.2438B/27-02-2007
Referitor la cetățenii care nu pot dovedi plata contribuției asigurărilor sociale de sănătate.
283. Întrebarea nr.2439A/14-02-2007
În ce mod considerați că s-au integrat până în prezent politicile de conservare a biodiversității în politicile de dezvoltare rurală și urbană?
284. Interpelarea nr.2439B/27-02-2007
Nemulțumiri colective ale unor persoane, în special pensionari.
285. Întrebarea nr.2440A/14-02-2007
S-au extins programele de reabilitare și modernizare a infrastructurii fizice și în orașele jud.Vaslui?
286. Interpelarea nr.2440B/27-02-2007
Situația Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean Oradea.
287. Întrebarea nr.2441A/14-02-2007
S-a reușit limitarea extinderii zonelor rezidențiale în special în arealul montan?
288. Interpelarea nr.2441B/27-02-2007
Urgentarea înființării Centrului Oncologic Regional la Oradea.
289. Întrebarea nr.2442A/14-02-2007
Conservarea stilului arhitectonic tradițional în așezările rurale.
290. Interpelarea nr.2442B/27-02-2007
Încălcarea Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr.536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.
291. Întrebarea nr.2443A/14-02-2007
În ce constă proghramul de introducere a regulilor minime privitoare la managementul deșeurilor în localitățile rurale?
292. Interpelarea nr.2443B/27-02-2007
Decizia Ministerului Industriei și a Comerțului de a opri activitatea SC CUPRU MIN Abrud.
293. Întrebarea nr.2444A/14-02-2007
Au fost îmbunătățite reglementările privind calitatea în construcții și regulile de design urban?
294. Interpelarea nr.2444B/27-02-2007
Protejați interesele pacienților!?
295. Întrebarea nr.2445A/14-02-2007
În ce stadiu se află reglementarea zonei metropolitane București?
296. Interpelarea nr.2445B/27-02-2007
Oprirea tăierii iresponsabile a pădurilor în Zona Voineasa.
297. Întrebarea nr.2446A/14-02-2007
Cum încurajați promovarea unei dezvoltări integrate urban-rural?
298. Interpelarea nr.2446B/27-02-2007
Măsuri urgente pentru reanimarea Serviciului de Ambulanță la Vâlcea.
299. Întrebarea nr.2447A/14-02-2007
Politicile în domeniul sănătății.
300. Interpelarea nr.2447B/27-02-2007
Licitația primul tronson din autostrada București-Brașov.
301. Întrebarea nr.2448A/14-02-2007
Plata ajutorului social.
302. Interpelarea nr.2448B/27-02-2007
Recalcularea pensiilor.
303. Întrebarea nr.2449A/14-02-2007
Referitor la SC Nitrocontrol SA Făgăraș și la SC Nitroservice SA.
304. Interpelarea nr.2449B/27-02-2007
Finanțare din Fondul de Intervenție.
305. Întrebarea nr.2450A/14-02-2007
Punerea la dispoziție a unor informații referitoare la valoarea impozitelor pe clădiri de către societățile comerciale, de către Serviciul Taxe și Impozite, către un consilier local din municipiul Carei.
306. Interpelarea nr.2450B/27-02-2007
Inconsecvența legislativă.
307. Întrebarea nr.2451A/14-02-2007
Reparații pe Transfăgărășan.
308. Interpelarea nr.2451B/27-02-2007
Referitor la privatizarea stațiunii Sovata.
309. Întrebarea nr.2452A/14-02-2007
Referitor la starea de salubritate a apelor.
310. Interpelarea nr.2452B/27-02-2007
Referitor la memoriul domnului Fabian Ștefan.
311. Întrebarea nr.2453A/14-02-2007
"Sprijin pentru orașe" din cadrul Programului URBACT 2002-2006.
312. Interpelarea nr.2453B/27-02-2007
Referitor la sesizări de la diverși pensionari.
313. Întrebarea nr.2454A/14-02-2007
Acordarea subvențiilor către producîătorii agricoli din sectorul animalier și din sectorul piscicol și prin intermediul cooperativelor de credit din rețeaua CREDITCOOP.
314. Interpelarea nr.2454B/27-02-2007
Situația cetățenilor români care doresc să lucreze în străinătate.
315. Întrebarea nr.2455A/14-02-2007
Creșterea punctului de pensie pe anul 2007.
316. Interpelarea nr.2455B/27-02-2007
Referitor la cetățeni din jud.Mureș care nu-și pot intabula terenurile.
317. Întrebarea nr.2456A/14-02-2007
Desființarea Liceului de Poliție "Neagoe Basarab" din Buzău.
318. Interpelarea nr.2456B/27-02-2007
Referitor la memoriul domnului Ceușan Alexandru.
319. Întrebarea nr.2457A/14-02-2007
Situația finanțării centrelor medico-sociale din jud.Bihor.
320. Interpelarea nr.2457B/27-02-2007
Referitor la aplicarea Legii proprietății.
321. Întrebarea nr.2458A/14-02-2007
Plata impozitului pentru terenurile forestiere denumite "păduri cu funcții speciale de protecție".
322. Interpelarea nr.2458B/27-02-2007
Referitor la cetățenii de pe Valea Șieului.
323. Întrebarea nr.2459A/15-02-2007
Cazul terenului de sport al Liceului Reformat "Lorantffy Zsuzsanna" din Oradea.
324. Interpelarea nr.2459B/27-02-2007
Politica în domeniul sănătății.
325. Întrebarea nr.2460A/15-02-2007
Finanțarea Unității Medico-Sociale Răducăneni.
326. Interpelarea nr.2460B/27-02-2007
Privind strategia de protejare a infrastructurii existente.
327. Întrebarea nr.2461A/19-02-2007
Situația fostei fabrici Tutunul Românesc.
328. Interpelarea nr.2461B/27-02-2007
Plan de dezvoltare al litoralului românesc.
329. Întrebarea nr.2462A/19-02-2007
Decontarea biletelor de călătorie pentru cadrele didactice.
330. Interpelarea nr.2462B/27-02-2007
Situația angajaților de la Tractorul.
331. Întrebarea nr.2463A/19-02-2007
Privatizarea institutelor de cercetare.
332. Interpelarea nr.2463B/27-02-2007
Tot mai mulți pensionari se plâng de sistemul de calcul al pensiei și de lacunele legislative.
333. Întrebarea nr.2464A/19-02-2007
Problema punerii în posesie a terenurilor cu vegetație forestieră din com.Ulma, jud.Suceava.
334. Interpelarea nr.2464B/27-02-2007
Modificarea art.161, alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
335. Întrebarea nr.2465A/19-02-2007
Starea sistemului de sănătate al jud.Suceava.
336. Interpelarea nr.2465B/27-02-2007
Astăzi diferența salarială între bărbați și femei este în medie de 15% la nivelul Uniunii Europene.
337. Întrebarea nr.2466A/19-02-2007
Posibilitatea de a acorda un nou termen pentru reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.
338. Interpelarea nr.2466B/27-02-2007
Un muzeu comunal în localitatea Cobadin.
339. Întrebarea nr.2467A/19-02-2007
Activitaea primarului din mun.Rădăuți, jud.Suceava.
340. Interpelarea nr.2467B/27-02-2007
Situația cinematografului "Republica".
341. Întrebarea nr.2468A/20-02-2007
Neelaborarea unor acte normative care să permită acordarea subvențiilor în sectorul agricol.
342. Interpelarea nr.2468B/27-02-2007
Impozitele percepute pentru terenurile agricole extravilane din mediul urban.
343. Întrebarea nr.2469A/20-02-2007
Referitor la proiectul construirii unei săli de sport în com.Ghidigeni, jud.Giurgiu.
344. Interpelarea nr.2469B/27-02-2007
Reabilitarea pasajelor de trecere la nivel de cale ferată din municipiul Slobozia, jud.Ialomița.
345. Întrebarea nr.2470A/20-02-2007
Referitor la dotarea Laboratorului de Medicină Nucleară din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf.Apostol Andrei" Galați.
346. Interpelarea nr.2470B/28-02-2007
Hotărârea de Guvern 1185/2006 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în administrarea armatei în administrarea Consiliului Local al comunei Podari-Dolj.
347. Întrebarea nr.2471A/20-02-2007
Cum sunt administrate aceste fonduri, rezultate din plata rovinietei?
348. Interpelarea nr.2471B/28-02-2007
Verificarea legalității emiterii Autorizației de construcție nr.1538/2006, emise de Primăria municipiului Oradea.
349. Întrebarea nr.2472A/20-02-2007
Referitor la tensiunile și dificultățile ivite la granița României cu Ungaria.
350. Interpelarea nr.2472B/28-02-2007
Ministrul contabil Eugen Nicolăescu, saturat să distrugă sănătatea, trece cu tăvălugul peste administrația publică.
351. Întrebarea nr.2473A/20-02-2007
Referitor la Cardul European de Asigurat.
352. Interpelarea nr.2473B/28-02-2007
Cum sprijină Guvernul sectorul privat în privința TVA-ului perceput de la 1 ianuarie pentru activitățile finanțate din fonduri nerambursabile, în cadrul proiectelor europene?
353. Întrebarea nr.2474A/20-02-2007
Taxa de primă înmatriculare va diminua poluarea sau doar va crește bugetul de stat?
354. Interpelarea nr.2474B/28-02-2007
Referitor la înființarea asociației numite "Comunitatea Moldovenilor din România" ca reprezentantă a "etnicilor moldoveni" din țara noastră.
355. Întrebarea nr.2475A/20-02-2007
Disfuncționalități grave între sentințele pronunțate de judecătorii sau tribunalele și înregistrările din Cartea Funciară.
356. Interpelarea nr.2475B/05-03-2007
"Nemulțumiri vizând hotărârile instanțelor de judecată".
357. Întrebarea nr.2476A/20-02-2007
Atribuțiile Poliției și Jandarmeriei privind paznicii și portarii.
358. Interpelarea nr.2476B/05-03-2007
"Statutul Centrelor pentru persoanele cu handicap".
359. Întrebarea nr.2477A/20-02-2007
Referitor la art.4 din Legea 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice.
360. Interpelarea nr.2477B/06-03-2007
Referitor la fermierii din toată țara.
361. Întrebarea nr.2478A/20-02-2007
Reglementarea regimului juridic al Cetății de Scaun Suceava.
362. Interpelarea nr.2478B/07-03-2007
Recalcularea pensiilor.
363. Întrebarea nr.2479A/20-02-2007
Obligativitatea fortificării făinii cu fier și acid folic.
364. Interpelarea nr.2479B/13-03-2007
Referitor la un memoriu din partea reprezentanților Fundației TERRA Mileniul III.
365. Întrebarea nr.2480A/20-02-2007
Programul de casare auto 2007.
366. Interpelarea nr.2480B/13-03-2007
Referitor la strategia post/aderare pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în perioada imediat următoare.
367. Întrebarea nr.2481A/20-02-2007
Situația aplicării Legii nr.9 din 8 ianuarie 1998.
368. Interpelarea nr.2481B/13-03-2007
Care este politica ministerului în ceea ce privește strategia referitoare la aplicarea egalității de șanse pentru agricultorii români pe piața Uniunii Europene.
369. Întrebarea nr.2482A/20-02-2007
Referitor la cazul RIAL (Regia Imobiliară de Administrare Locativă) Brașov.
370. Interpelarea nr.2482B/13-03-2007
Situația penitenciarelor din România.
371. Întrebarea nr.2483A/20-02-2007
Verificarea unor sesizări privind RTFC Timișoara.
372. Interpelarea nr.2483B/13-03-2007
Referitor la obținerea drepturilor legale de pensie.
373. Întrebarea nr.2484A/20-02-2007
Referitor la acordarea rentei viagere agricole.
374. Interpelarea nr.2484B/13-03-2007
Referitor la memoriul unui grup de pensionari.
375. Întrebarea nr.2485A/20-02-2007
Referitor la memoriul domnului Burdușan Teodor.
376. Interpelarea nr.2485B/13-03-2007
Criza locurilor în grădinițe și școlile primare.
377. Întrebarea nr.2486A/20-02-2007
Reforma în sănătate.
378. Interpelarea nr.2486B/13-03-2007
Referitor la președintele Organizației locale a PD din Dărmănești, jud.Dâmbovița.
379. Întrebarea nr.2487A/20-02-2007
CNI Coresi SA.
380. Interpelarea nr.2487B/13-03-2007
Referitor la statutul și recunoașterea de către Parlamentul Republicii Moldova a "Comunității Moldovenilor din România".
381. Întrebarea nr.2488A/20-02-2007
Referitor la licitația pentru ambulanțe.
382. Interpelarea nr.2488B/13-03-2007
Programul Super-Ski în Carpați în Prahova.
383. Întrebarea nr.2489A/20-02-2007
Referitor la cazul domnișoarei Eunice Dugulescu.
384. Interpelarea nr.2489B/13-03-2007
Insula Mică a Brăilei.
385. Întrebarea nr.2490A/20-02-2007
Referitor la oportunitatea modificării Ordinului Ministerului Sănătății Publice nr.1778/2006.
386. Interpelarea nr.2490B/13-03-2007
Port turistic la Brăila.
387. Întrebarea nr.2491A/20-02-2007
Probleme grave de la Clinica de Medicina Muncii din Cluj-Napoca.
388. Interpelarea nr.2491B/13-03-2007
Scăderea contribuțiilor la fondurile publice sociale.
389. Întrebarea nr.2492A/20-02-2007
Referitor la Centrul de Diagnostic și Tratament din Cluj-Napoca.
390. Interpelarea nr.2492B/13-03-2007
Referitor la Ambulanța Bacău.
391. Întrebarea nr.2493A/20-02-2007
Referitor la HG 261/2001, art.8, alin.(4).
392. Interpelarea nr.2493B/13-03-2007
Referitor la donatorii de sânge.
393. Întrebarea nr.2494A/21-02-2007
Stadiul demersurilor pentru reabilitarea căminelor culturale.
394. Interpelarea nr.2494B/13-03-2007
"Sănătatea în mediul rural".
395. Întrebarea nr.2495A/21-02-2007
Strategia de privatizare a cinematografelor - o strategie durabilă?
396. Interpelarea nr.2495B/13-03-2007
Situația elevilor din școlile aflate în jud.Bacău.
397. Întrebarea nr.2496A/21-02-2007
Aspecte cutremurătoare din realitatea învățământului vasluian.
398. Interpelarea nr.2496B/13-03-2007
Reforma justiției.
399. Întrebarea nr.2497A/21-02-2007
Situația plafoanelor financiare pentru laboratoarele medicale.
400. Interpelarea nr.2497B/13-03-2007
Acordarea cetățeniei române cetățenilor din Ucraina.
401. Întrebarea nr.2498A/21-02-2007
Referitor la probleme cu caracter social deosebit cu care se confruntă marea majoritate a populației din mediul rural.
402. Interpelarea nr.2498B/13-03-2007
Complexul castelului Peleș, Pelișor și Foișor inclusiv anexele, Castelul Bran.
403. Întrebarea nr.2499A/21-02-2007
Referitor la situația doamnei Groza Eva din Alba Iulia.
404. Interpelarea nr.2499B/13-03-2007
Segmentul de autostradă Cernavodă-Constanța.
405. Întrebarea nr.2500A/21-02-2007
Referitor la măsuri față de mediul de mucru necorespunzător de la Casa de Pensii Județene Alba.
406. Interpelarea nr.2500B/13-03-2007
Legislația vamală a porturilor maritime românești.
407. Întrebarea nr.2501A/21-02-2007
Referitor la SC Cupru Min SA Abrud.
408. Interpelarea nr.2501B/13-03-2007
Revizuirea Codului Fiscal.
409. Întrebarea nr.2502A/21-02-2007
Referitor la unii cetățeni din jud.Arad ce au fost victimele unei păcăleli de proporții, cu complicitatea directă a instituțiilor abilitate ale statului.
410. Interpelarea nr.2502B/13-03-2007
"Statutul Centrelor pentru persoanele cu handicap".
411. Întrebarea nr.2503A/21-02-2007
Referitor la crescătorii de animale din jud.Arad.
412. Interpelarea nr.2503B/13-03-2007
"Aplicarea legilor fondului funciar".
413. Întrebarea nr.2504A/21-02-2007
Referitor la situația inconvenabilă a țăranilor români care doresc să intre în posesia subvențiilor acordate în sectorul agricol
414. Interpelarea nr.2504B/13-03-2007
Privind limitarea duratei de spitalizare a pacienților.
415. Întrebarea nr.2505A/21-02-2007
Programul educațional pentru preșcolari KidSmart.
416. Interpelarea nr.2505B/13-03-2007
Privind distrugerea unui monument istoric din Sibiu.
417. Întrebarea nr.2506A/21-02-2007
Programul Sibiu - capitală europeană 2007.
418. Interpelarea nr.2506B/13-03-2007
Privind reglementarea transhumanței.
419. Întrebarea nr.2507A/21-02-2007
Interzicerea pășunatului animalelor în păduri.
420. Interpelarea nr.2507B/13-03-2007
Privind salariul minim brut pe economie.
421. Întrebarea nr.2508A/21-02-2007
Acțiuni ale Jandarmeriei în baza protocolului încheiat cu Romsilva.
422. Interpelarea nr.2508B/13-03-2007
Incidența îngrijorătoare a bolilor canceroase în jud.Bacău.
423. Întrebarea nr.2509A/21-02-2007
Crearea unei structuri de ambulatoriu integrat în cadrul Spitalului de Obstretică-Ginecologie din Râmnici Vâlcea.
424. Interpelarea nr.2509B/13-03-2007
Amenajarea albiei râului Olteț.
425. Întrebarea nr.2510A/21-02-2007
Dotarea cu aparatură a Spitalului de Obstretică-Ginecologie din Râmnicu Vâlcea.
426. Interpelarea nr.2510B/13-03-2007
Nerespectarea acordului încheiat cu federațiile sindicale din învățământ în noiembrie 2005 în ceea ce privește alocarea a 1,1% din PIB pentru investiții în învățământ.
427. Întrebarea nr.2511A/21-02-2007
Valabilitatea unor instrumente financiare ale Casei de Economii și Consemnațiuni.
428. Interpelarea nr.2511B/13-03-2007
Situația clădirilor cu bulină roșie.
429. Întrebarea nr.2512A/21-02-2007
Urgentarea reabilitării DN 73C.
430. Interpelarea nr.2512B/13-03-2007
Exercitarea profesiei de mediator și aplicarea legii 192/2006.
431. Întrebarea nr.2513A/21-02-2007
Alocare microbuze transport școlar argeșean în 2007.
432. Interpelarea nr.2513B/13-03-2007
Consolidarea locuințelor.
433. Întrebarea nr.2514A/21-02-2007
Referitor la situația retrocedării terenurilor din mun.Carei, jud.Satu Mare.
434. Interpelarea nr.2514B/13-03-2007
Formule de calcul a pensiei.
435. Întrebarea nr.2515A/21-02-2007
Taxa de primă înmatriculare.
436. Interpelarea nr.2515B/13-03-2007
Referitor la situația în agricultura din jud.Sălaj.
437. Întrebarea nr.2516A/21-02-2007
Cererea de subvenționare pentru definitivarea lucrărilor de reparații la Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Santău, jud.Satu Mare.
438. Interpelarea nr.2516B/13-03-2007
Centrul de Sănătate de la Sântana.
439. Întrebarea nr.2517A/21-02-2007
Cerere de subvenționare pentru definitivarea lucrărilor la Biserica "Nașterea Domnului" din Satu Mare.
440. Interpelarea nr.2517B/13-03-2007
Modificări ale Codului Penal și Codului de Procedură Penală.
441. Întrebarea nr.2518A/21-02-2007
Situația Spitalului Județean de Urgență Craiova.
442. Interpelarea nr.2518B/13-03-2007
Calculul punctajului anual al asiguratului pentru stabilirea pensiei.
443. Întrebarea nr.2519A/22-02-2007
Acuzațiile unor cetățeni privind influența politică în activitatea DNA.
444. Interpelarea nr.2519B/13-03-2007
Reabilitarea infrastructurii educaționale din Capitală.
445. Întrebarea nr.2520A/22-02-2007
Nemulțumiri ale unor cetățeni privind modul în care sunt tergiversate cercetările în cazul abuzurilor și a altor ilegalități comise de către dl.Ghe.Lupu, primarul Orașului Zărnești, jud.Brașov.
446. Interpelarea nr.2520B/13-03-2007
Zonele protejate din Delta Dunării nu sunt protejate!
447. Întrebarea nr.2521A/26-02-2007
Procedurile de promovare ale funcționarilor publici.
448. Interpelarea nr.2521B/13-03-2007
Starea plajelor de pe litoralul românesc în extra-sezon.
449. Întrebarea nr.2522A/26-02-2007
Recunoașterea sistemului de formare profesională a adulților în UE și în afara UE.
450. Interpelarea nr.2522B/13-03-2007
Pregătirea primăriilor din jud.Constanța pentru protecția cetățenilor în caz de inundații.
451. Întrebarea nr.2523A/26-02-2007
Cum sprijină Guvernul sectorul privat în privința TVA-ului perceput de la 1 ianuarie pentru activitățile finanțate din fonduri nerambursabile, în cadrul proiectelor europene?
452. Interpelarea nr.2523B/13-03-2007
Urgentarea intrării în vigoare a Legii 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor.
453. Întrebarea nr.2524A/26-02-2007
Referitor la intențiile primarului Craiovei, Aurică Solomon, de a înstrăina 20ha din parcul Romanescu din Craiova.
454. Interpelarea nr.2524B/13-03-2007
Asistența medicală.
455. Întrebarea nr.2525A/26-02-2007
Referitor la profanarea mormintelor soldaților români înmormântați în Cimitirul "General Dragalina" din Tighina.
456. Interpelarea nr.2525B/13-03-2007
Programul de REABILITARE A AȘEZĂMINTELOR CULTURALE.
457. Întrebarea nr.2526A/26-02-2007
Referitor la hotărârea primarului Craiovei de a închide intrarea principală din Primăria Municipiului Craiova.
458. Interpelarea nr.2526B/13-03-2007
Staționar pentru bolnavi psihici în jud.Satu Mare.
459. Întrebarea nr.2527A/26-02-2007
Situația stocurilor de lapte praf.
460. Interpelarea nr.2527B/13-03-2007
Situația aeroportului Satu Mare.
461. Întrebarea nr.2528A/26-02-2007
Referitor la numarul de centre APIA.
462. Interpelarea nr.2528B/13-03-2007
Referitor la persoanele care suferă de paralizie.
463. Întrebarea nr.2529A/26-02-2007
Verificarea patrimoniului de la societatea Mechel din Câmpia Turzii.
464. Interpelarea nr.2529B/13-03-2007
Fonduri pentru industria de prelucrare a lemnului.
465. Întrebarea nr.2530A/26-02-2007
Referitor la micii fermieri.
466. Interpelarea nr.2530B/13-03-2007
Fonduri UE pentru Industria de prelucrare a lemnului.
467. Întrebarea nr.2531A/26-02-2007
Referitor la situația domnului Braina Viorel din jud.Cluj.
468. Interpelarea nr.2531B/13-03-2007
Cuantumul fondului de asigurări de sănătate alocat jud.Satu Mare.
469. Întrebarea nr.2532A/27-02-2007
Bugetul de stat - 2007. Alocarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și al cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, jud.Buzău.
470. Interpelarea nr.2532B/13-03-2007
Acordare de suvvenții tuturor producătorilor agricoli.
471. Întrebarea nr.2533A/27-02-2007
Programul de guvernare - 2005 - 2008 capitolele 14-17.
472. Interpelarea nr.2533B/13-03-2007
Sănătatea intrată în colaps.
473. Întrebarea nr.2534A/27-02-2007
Legea 1/2000.
474. Interpelarea nr.2534B/13-03-2007
Munca la negru - în jud.Olt.
475. Întrebarea nr.2535A/27-02-2007
Despăgubirea justă a agricultorilor din zona Făcăeni-Vlădeni, pentru inundarea controlată a terenurilor agricole în luna mai 2006.
476. Interpelarea nr.2535B/13-03-2007
Referitor la memoriul doamnei Munteanu Silvia din Sighișoara.
477. Întrebarea nr.2536A/27-02-2007
Conturi bancare deschise pentru tratamente speciale în spitalele publice.
478. Interpelarea nr.2536B/13-03-2007
Referitor la Căminul de Bătrâni din Comuna Ideciu de Jos.
479. Întrebarea nr.2537A/27-02-2007
Cazul domnului Florescu Dănuț, din jud.Olt.
480. Interpelarea nr.2537B/13-03-2007
Riscuri actuale și majore pentru sănătatea și viața cetățenilor din mun.Slobozia.
481. Întrebarea nr.2538A/27-02-2007
Referitor la copiii care suferă de surditate profundă.
482. Interpelarea nr.2538B/13-03-2007
Acordarea cetățeniei române.
483. Întrebarea nr.2539A/27-02-2007
Referitor la asociația "Comunitatea Moldovenilor din România".
484. Interpelarea nr.2539B/13-03-2007
Renta viageră pentru vânzarea terenurilor nu poate fi încasată în jud.Botoșani.
485. Întrebarea nr.2540A/28-02-2007
Referitor la legile de retrocedare.
486. Interpelarea nr.2540B/13-03-2007
Modificarea curriculei școlare și alte schimbări pe anul școlar 2007-2008.
487. Întrebarea nr.2541A/28-02-2007
Probleme legate de distribuirea biletelor de tratament pentru pensionarii suceveni.
488. Interpelarea nr.2541B/13-03-2007
Resurse din fonduri europene pentru agricultura românească.
489. Întrebarea nr.2542A/28-02-2007
Calculul prețurilor incluse în facturile consumatorilor de gaze.
490. Interpelarea nr.2542B/13-03-2007
Obstrucționarea procesului de retrocedare a terenurilor de către Agenția Domeniilor Statului.
491. Întrebarea nr.2543A/28-02-2007
Aplicarea Legilor proprietății.
492. Interpelarea nr.2543B/13-03-2007
Stadiul desfășurării contrctului de construcției al autostrăzii Transilvania.
493. Întrebarea nr.2544A/28-02-2007
PARADOXURILE FUNCȚIEI PUBLICE
494. Interpelarea nr.2544B/13-03-2007
AUTOTURISM FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU MERSUL PE JOS1
495. Întrebarea nr.2545A/28-02-2007
FONDUL PISCICOL - SURSĂ DE ÎMBOGĂȚIRE DOAR PENTRU UNII
496. Interpelarea nr.2545B/13-03-2007
CULTURA PROVINCIALĂ ÎNTRE MIZERIE ȘI INEXISTENȚĂ
497. Întrebarea nr.2546A/28-02-2007
În condițiile nivelului de infracționalitate la care se situează, din nefericire, țara noastră este clar că aceasta a atins și zona fondurilor publice supuse controlului instituției pe care o conduceți.
498. Interpelarea nr.2546B/13-03-2007
Probleme legate de funcționarea SC SOMETRA SA Copșa Mică.
499. Întrebarea nr.2547A/28-02-2007
Omiterea unor sporuri la calcularea pensiilor pentru pensionarii CFR.
500. Interpelarea nr.2547B/13-03-2007
Referitor la situația gravă în care se află SRTV.
501. Întrebarea nr.2548A/28-02-2007
Programul de Evaluare a Stării de Sănătate a Populației României.
502. Interpelarea nr.2548B/13-03-2007
Referitor la privatizarea SC "GEROM" Buzău.
503. Întrebarea nr.2549A/28-02-2007
Posibilitatea trimiterii de trupe de menținere a păcii în Georgia.
504. Interpelarea nr.2549B/13-03-2007
Referitor la casele memoriale ale marilor noștri scriitori.
505. Întrebarea nr.2550A/28-02-2007
Modificarea HG 933/2004.
506. Interpelarea nr.2550B/13-03-2007
"Contract de arendă".
507. Întrebarea nr.2551A/28-02-2007
Strategie antiviolență în școli.
508. Interpelarea nr.2551B/14-03-2007
Referitor la contractul de privatizare a SC "Distrigaz Sud" SA.
509. Întrebarea nr.2552A/28-02-2007
Referitor la campania de conștientizare a populației asupra riscurilor fenomenului traficului de persoane, intitulată "Ai grijă TU plătești".
510. Interpelarea nr.2552B/14-03-2007
Lichidarea voluntară a Societății Comerciale RULMENTUL SA Brașov.
511. Întrebarea nr.2553A/28-02-2007
Proiectului Phare "Îmbunătățirea luptei împotriva corupției - campanie națională anticorupție".
512. Interpelarea nr.2553B/14-03-2007
Incompatibilitatea funcției de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală cu cea de colectare și administrare a fondurilor electorale ale Partidului Național Liberal.
513. Întrebarea nr.2554A/28-02-2007
Neutilizarea cărților de alegător la scrutinul euro-parlamenter din 13 mai 2007.
514. Interpelarea nr.2554B/14-03-2007
Reglementarea situației micilor producători din domeniul pomicol în ceea ce privește comercializarea produselor.
515. Întrebarea nr.2555A/28-02-2007
Reabilitarea parcului auto al Serviciului Județean de Ambulanță Vâlcea.
516. Interpelarea nr.2555B/14-03-2007
Referitor la declarația vicepremierului Marko Bela la depunerea la 3 martie 2007, a candidaturii sale pentru ocuparea funcției de președinte al UDMR.
517. Întrebarea nr.2556A/28-02-2007
Referitor la memoriul domnului Dicher Iosif.
518. Interpelarea nr.2556B/14-03-2007
Referitor la Consiliile Interministeriale.
519. Întrebarea nr.2557A/28-02-2007
Referitor la decontarea abonamentelor de transport în comun al elevilor care se deplasează spre școli în alte localități decât cea de origine.
520. Interpelarea nr.2557B/14-03-2007
Situația falimentară a municipiului Blaj, din cauza chiriilor enorme percepute de Mitropolia Greco-Catolică.
521. Întrebarea nr.2558A/28-02-2007
Referitor la nemulțumirea mai multor producători agricoli din jud.Arad.
522. Interpelarea nr.2558B/14-03-2007
Situația disperată a SC UM Cugir SA, amenințată cu lichidarea.
523. Întrebarea nr.2559A/28-02-2007
Situația unui grup de circa 200 foști angajați ai fostei întreprinderi UTEPS SA Alba Iulia.
524. Interpelarea nr.2559B/14-03-2007
Referitor la înființarea la Rădăuți a Centrului de Studii Bucovina al Academiei Române.
525. Întrebarea nr.2560A/28-02-2007
Referitor la agricultura românească care se află actualmente într-o situație precară.
526. Interpelarea nr.2560B/14-03-2007
Referitor la amânarea alegerilor pentru Parlamentul European.
527. Întrebarea nr.2561A/01-03-2007
Folosirea microbuzelor școlare.
528. Interpelarea nr.2561B/14-03-2007
Referitor la OUG 39/2006.
529. Întrebarea nr.2562A/05-03-2007
Evaluarea bunurilor care urmează să fie retrocedate.
530. Interpelarea nr.2562B/27-03-2007
Situația proiectelor de mediu.
531. Întrebarea nr.2563A/05-03-2007
Situația transporturilor CFR la clasa business.
532. Interpelarea nr.2563B/27-03-2007
Gestionarea deșeurilor periculoase.
533. Întrebarea nr.2564A/05-03-2007
Referitor la inexistența unui aparat inometru necesar efectuării litemiei pentru pacienții cu diagnosticul de tulburare afectivă bipolară din jud.Galați.
534. Interpelarea nr.2564B/27-03-2007
Situația poluării pe râurile din vecinătatea ARPECHIM.
535. Întrebarea nr.2565A/05-03-2007
Referitor la memoriul domnului Negoiță Mircea din or.Galați.
536. Interpelarea nr.2565B/27-03-2007
Referitor la menținerea bunelor releții dintre România și Republica Moldova.
537. Întrebarea nr.2566A/05-03-2007
Referitor la memoriul domnului Negoiță Mircea din or.Galați.
538. Interpelarea nr.2566B/27-03-2007
Referitor la situația copiilor a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
539. Întrebarea nr.2567A/05-03-2007
Necesitatea asigurării prezenței medicilor de familie în unele localități din jud.Suceava.
540. Interpelarea nr.2567B/27-03-2007
Referitor la situația tensionată în frunoasa com.Bilca din Bucovina istorică.
541. Întrebarea nr.2568A/05-03-2007
Referitor la strategia în cea ce privește Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor.
542. Interpelarea nr.2568B/27-03-2007
Ce măsuri aveți în vedere pentru ca agricultura și dezvoltarea rurală să beneficieze de fonduri europene?
543. Întrebarea nr.2569A/05-03-2007
Normele pentru funcționarea fermelor și aplicarea lor în conformitate cu posibilitățile concrete ale fermierilor.
544. Interpelarea nr.2569B/27-03-2007
Statutul Insulei Șerpilor.
545. Întrebarea nr.2570A/05-03-2007
Referitor la prevederile Codului Fiscal și ale Legii 247/2006.
546. Interpelarea nr.2570B/27-03-2007
Referitor la fapte grave ce se petrec la Inspectoratul Școlar Județean Bacău.
547. Întrebarea nr.2571A/05-03-2007
Strategia Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.
548. Interpelarea nr.2571B/27-03-2007
Situația creșelor.
549. Întrebarea nr.2572A/05-03-2007
Strategia Ministerului Sănătății cu privire la Centrul de Diagnostic și Tratament din Cluj-Napoca.
550. Interpelarea nr.2572B/27-03-2007
Există un program de informare națională a elevilor și părinților privind bolile de nutriție și prevenția acestora?
551. Întrebarea nr.2573A/05-03-2007
Când vor fi plătite subvențiile restante din anul 2006 pentru lapte, vaci și viței de până la 6 luni.
552. Interpelarea nr.2573B/27-03-2007
Referitor la serviciile oferite în spitalele românești care nu se ridică la standardele europene.
553. Întrebarea nr.2574A/05-03-2007
Cum se cuantifică în pensie perioada de stagiu militar.
554. Interpelarea nr.2574B/27-03-2007
"Virarea pensiei de handicap în contul personal, deschis la Sucursala CEC Piatra Neamț".
555. Întrebarea nr.2575A/05-03-2007
Probleme cu care se confruntă agricultorii din Transilvania.
556. Interpelarea nr.2575B/27-03-2007
"Nereguli privind funcționarea unei societăți comerciale și lucrări de reparații fără autorizație".
557. Întrebarea nr.2576A/05-03-2007
Referitor la memoriul domnului Ioan Grozavu din Cluj-Napoca, jud.Cluj.
558. Interpelarea nr.2576B/27-03-2007
Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea stă pe un butoi de pulbere.
559. Întrebarea nr.2577A/05-03-2007
Referitor la posibilitatea renegocierii termenelor de aplicare a normelor europene în domeniu.
560. Interpelarea nr.2577B/27-03-2007
La Laloșu fântânile ard în continuare iar oamenii nu au apă de băut.
561. Întrebarea nr.2578A/05-03-2007
Ce strategie veți aplica în anul 2007, privind construcțiile de locuințe prin programul ANL în jud.Neamț.
562. Interpelarea nr.2578B/27-03-2007
Taxa de primă înmatriculare.
563. Întrebarea nr.2579A/05-03-2007
Scumpirea biletelor la SNCFR.
564. Interpelarea nr.2579B/27-03-2007
Agricultura la pământ.
565. Întrebarea nr.2580A/05-03-2007
Situația pensiilor pentru cetățenii maghiari care primesc pensii de la Statul Ungar.
566. Interpelarea nr.2580B/27-03-2007
România țara absurdului.
567. Întrebarea nr.2581A/05-03-2007
Situația taxei de primă înmatriculare.
568. Interpelarea nr.2581B/27-03-2007
Drumurile naționale din jud.Vâlcea au fost lăsate pe drumuri.
569. Întrebarea nr.2582A/05-03-2007
Intervenții tardive de recuperare a patrimoniului național.
570. Interpelarea nr.2582B/27-03-2007
Referitor la modul abuziv în care procedează unii primari din jud.Prahova.
571. Întrebarea nr.2583A/05-03-2007
Problemele ridicate de funcționarea mijloacelor de transport puse la dispoziția centrelor școlare pentru transportul elevilor între localități.
572. Interpelarea nr.2583B/27-03-2007
Referitor la amendamente aduse la proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2007, supuse dezbaterii în plenul Camerei Deputaților și aprobate.
573. Întrebarea nr.2584A/06-03-2007
Neaplicarea legii cu privire la ieșirea la pensie.
574. Interpelarea nr.2584B/27-03-2007
Referitor la situația pedagogilor din jud.Sălaj.
575. Întrebarea nr.2585A/06-03-2007
Respectiv la programul de audiență al Caselor de Pensii ale Sectoarelor municipiului București.
576. Interpelarea nr.2585B/27-03-2007
Referitor la DN 2H Rădăuți - Vicovu de Jos și srăzile Putnei, Horia, Școlii Noi și Dobrogeanu Gherea din mun.Rădăuți.
577. Întrebarea nr.2586A/07-03-2007
Politica de mediu în zona Moeciu-Bran, jud.Brașov.
578. Interpelarea nr.2586B/27-03-2007
Referitor la cele 2150 de familii care nu beneficiază de lumină electrică în jud.Suceava.
579. Întrebarea nr.2587A/07-03-2007
Campania Microsoft în România.
580. Interpelarea nr.2587B/27-03-2007
Referitor la situația Institutului Național de Cercetare în Domeniul Protecției Mediului.
581. Întrebarea nr.2588A/07-03-2007
Implementarea proiectelor finanțate prin programul PHARE 2004 TVET.
582. Interpelarea nr.2588B/27-03-2007
Referitor la memoriul domnului Carauleanu Viorel din Bistrița.
583. Întrebarea nr.2589A/07-03-2007
Dotarea Secției de Gastroenterologie a Spitalului Județean Satu Mare cu un turn de videoendoscopie.
584. Interpelarea nr.2589B/27-03-2007
Referitor la MEFIN Sinaia.
585. Întrebarea nr.2590A/07-03-2007
Reglementarea profitului Loteriei Naționale și combaterea evaziunii fiscale în domeniul jocurilor de noroc.
586. Interpelarea nr.2590B/27-03-2007
Referitor la renovarea Centrului istoric.
587. Întrebarea nr.2591A/07-03-2007
Referitor la pensionarii care-și ridică pensiile de la bancomatele Bancpost.
588. Interpelarea nr.2591B/27-03-2007
Situația personalului insufucient din penitenciare.
589. Întrebarea nr.2592A/07-03-2007
Referitor la aplicarea Codului fiscal.
590. Interpelarea nr.2592B/27-03-2007
Programul național de protecție socială "Bani de liceu".
591. Întrebarea nr.2593A/07-03-2007
Referitor la criza forței de muncă specializată în construcții.
592. Interpelarea nr.2593B/27-03-2007
Situația românilor din zona Văii Timocului - Serbia și din spațiul fost Iugoslav.
593. Întrebarea nr.2594A/07-03-2007
Referitor la medicamentul Diphereline.
594. Interpelarea nr.2594B/27-03-2007
Referitor la memoriul domnului inginer Omer Erol.
595. Întrebarea nr.2595A/07-03-2007
Referitor la situația disperată a locuitorilor orașului Abrud din jud.Alba.
596. Interpelarea nr.2595B/27-03-2007
Referitor la producătorii agricoli.
597. Întrebarea nr.2596A/07-03-2007
Situația recalculării pensiilor în jud.Caraș-Severin.
598. Interpelarea nr.2596B/27-03-2007
Referitor la fondurile guvernamentale devenite pomană electorală pentru electoratul comunei Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud.
599. Întrebarea nr.2597A/12-03-2007
Situația cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
600. Interpelarea nr.2597B/27-03-2007
Mânăstirea Strehaia, jud.Mehedinți.
601. Întrebarea nr.2598A/12-03-2007
Strategie privind dezvoltarea domeniului IT.
602. Interpelarea nr.2598B/27-03-2007
Drum ocolitor în mun.Săcele.
603. Întrebarea nr.2599A/12-03-2007
Referitor la locuințele de tip ANL din Bucium-Iași pentru medicii rezidenți.
604. Interpelarea nr.2599B/27-03-2007
Scoaterea specializării "oncologie" din nomenclatorul Ministerului Sănătății.
605. Întrebarea nr.2600A/12-03-2007
Referitor la Imprimeria "Oltenia" din Craiova din cadrul CNI Coresi SA.
606. Interpelarea nr.2600B/27-03-2007
Aglomerarea excesivă a laboratoarelor de analize medicale.
607. Întrebarea nr.2601A/12-03-2007
Referitor la persoanele care fac naveta la Cluj-Napoca.
608. Interpelarea nr.2601B/27-03-2007
Excluderea de la subvenționare a suprafețelor agricole mai mici de o,3 ha/parcelă și a proprietarilor care dețin mai puțin de 1 ha de teren.
609. Întrebarea nr.2602A/12-03-2007
Referitor la taxa de primă înmatriculară a autovehiculului.
610. Interpelarea nr.2602B/27-03-2007
Referitor la memoriul reprezentanților Sindicatului Liber Napoca al Taximetriștilor din Cluj.
611. Întrebarea nr.2603A/12-03-2007
Referitor la situația domnului Hargitai Zsold, domiciliat în Cluj-Napoca.
612. Interpelarea nr.2603B/27-03-2007
Referitor la memoriul Federației Sindicatelor din Bibliotecile din România.
613. Întrebarea nr.2604A/12-03-2007
Sancțiunile aplicate unor magistrați și executori judecătorești.
614. Interpelarea nr.2604B/27-03-2007
Referitor la memoriul depus de un grup de pensionari.
615. Întrebarea nr.2605A/12-03-2007
Înscrierea la școală conform sistemului de arondare în funcție de zonă.
616. Interpelarea nr.2605B/27-03-2007
Referitor la memoriul depus de un grup de pensionari.
617. Întrebarea nr.2606A/12-03-2007
Starea parcului auto al Direcțiilor Agricole.
618. Interpelarea nr.2606B/27-03-2007
Referitor la memoriul reprezentanților Asociației Fermierilor Crescători de Bovine.
619. Întrebarea nr.2607A/12-03-2007
Problemele curselor interne ale Companiei TAROM.
620. Interpelarea nr.2607B/27-03-2007
Care este strategia ministerului în ceea ce privește salarizarea în România.
621. Întrebarea nr.2608A/13-03-2007
Referitor la dosarul nr.57582/2005 depus la Consiliul local al mun.Cluj de către d-na Lup Silvia.
622. Interpelarea nr.2608B/27-03-2007
Referitor la probleme cu care se confruntă polițiștii din Bistrița-Năsăud.
623. Întrebarea nr.2609A/13-03-2007
Referitor la haosul creat în jurul taxei de primă înmatriculare auto.
624. Interpelarea nr.2609B/27-03-2007
Referitor la memoriul unui grup de pensionari.
625. Întrebarea nr.2610A/13-03-2007
Înființarea și modernizarea unor Școli de Arte și Meserii în jud.Arad.
626. Interpelarea nr.2610B/27-03-2007
Referitor la lipsa cărților de rugăciuni, biblii și material de cultură religioasă în penitenciare.
627. Întrebarea nr.2611A/13-03-2007
Comportamentul naționalist-șovin al unui reprezentant al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO la o reuniune internațională.
628. Interpelarea nr.2611B/27-03-2007
Referitor la absolvenții Facultății de Stomatologie.
629. Întrebarea nr.2612A/13-03-2007
Referitor la distrugerea fondului forestier național.
630. Interpelarea nr.2612B/27-03-2007
Referitor la acțiunea numită "Plăți directe pe suprafață".
631. Întrebarea nr.2613A/14-03-2007
Referitor la sistemul de protecție socială.
632. Interpelarea nr.2613B/27-03-2007
Cu privire la vânzarea sediului administrativ, depozite și ateliere a SC URBIS SA din Roșiorii de Vede, str.Corlătescu nr.4, având ca acționar unic Consiliul Local Roșiorii de Vede.
633. Întrebarea nr.2614A/14-03-2007
Care sunt elementele concrete ale reconstrucției sistemului public de asigurări sociale?
634. Interpelarea nr.2614B/27-03-2007
Slaba capacitate a Agențiilor pentru dezvoltare regională de a comunica cu autoritățile locale.
635. Întrebarea nr.2615A/14-03-2007
Măsurile preconizate pentru reducerea arieratelor la bugetul pensiilor se repercutează în atingerea acestui obiectiv?
636. Interpelarea nr.2615B/27-03-2007
Schimbarea destinației legale a sălilor de sport școlare de tip B construite în Roșiorii de Vede, jud.Teleorman.
637. Întrebarea nr.2616A/14-03-2007
Care este gradul de colectare a contribuțiilor?
638. Interpelarea nr.2616B/27-03-2007
Ord.Min.Înv.nr.329/13 februarie 2007 (în anexă): modificare și completare.
639. Întrebarea nr.2617A/14-03-2007
Protejarea puterii de cumpărare a pensiilor.
640. Interpelarea nr.2617B/27-03-2007
Situația programului de înregistrare a cererilor pentru subvenții în baza de date a APIA.
641. Întrebarea nr.2618A/14-03-2007
Cetățenii români care realizează venituri în străinătate au fost cuprinși în sistemul de asigurări sociale așa cum v-ați angajat?
642. Interpelarea nr.2618B/27-03-2007
Discriminarea consilierilor juridici în raport cu avocații.
643. Întrebarea nr.2619A/14-03-2007
Referitor la actualul sistem de protecție socială.
644. Interpelarea nr.2619B/27-03-2007
Copiii și persoanele cu handicap au drepturi care nu sunt respectate.
645. Întrebarea nr.2620A/14-03-2007
Este funcțional sistemul de selecție și instruire atitudinală și aptitudinală a personalului CNPAS?
646. Interpelarea nr.2620B/27-03-2007
Referitor la situația salariaților de la SC PORȚELANUL SA Dorohoi.
647. Întrebarea nr.2621A/14-03-2007
Fondurile obligatorii de pensii administrate privat vor deveni operaționale la termenele propuse?
648. Interpelarea nr.2621B/27-03-2007
CERCETAREA AUTOHTONĂ - LA UN PAS DE FINAL....
649. Întrebarea nr.2622A/14-03-2007
Care este tabloul sintetic al subsistemului pe care îl discutăm, în jud.Vaslui?
650. Interpelarea nr.2622B/27-03-2007
CONSTRUCȚIILE RURALE - ALTĂ ȚARĂ A ROMÂNIEI
651. Întrebarea nr.2623A/14-03-2007
Referitor la vizita privată de șase zile a președintelui Ungariei în România.
652. Interpelarea nr.2623B/27-03-2007
RENTA VIAGERĂ - ALT PROGRAM DESTINAT EȘECULUI
653. Întrebarea nr.2624A/14-03-2007
Neconcordanța între două HG, referitoare la stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate care au aparținut cultelor religioase din România.
654. Interpelarea nr.2624B/27-03-2007
Lipsa de transparență la nivelul Ministerului Transporturilor?
655. Întrebarea nr.2625A/14-03-2007
Referitor la Spitalul Clinic Municipal Arad.
656. Interpelarea nr.2625B/27-03-2007
Ridicarea în mod abuziv din parcarea plătită a unui autoturism.
657. Întrebarea nr.2626A/14-03-2007
Aplicarea Legii 249/2006.
658. Interpelarea nr.2626B/27-03-2007
Referitor la posibilitatea firmelor de a-și deschide puncte de lucru în altă țară.
659. Întrebarea nr.2627A/14-03-2007
Referitor la scopul semnării protocolului de colaborare între Garda Națională de Mediu și Vier Pfoten.
660. Interpelarea nr.2627B/27-03-2007
Referitor la includerea copiilor înscriși la grădinițele cu program prelungit în programul "Cornul și laptele".
661. Întrebarea nr.2628A/14-03-2007
Deciziile luate de către CNSC.
662. Interpelarea nr.2628B/27-03-2007
Referitor la poziția oficială a ministerului în legătură cu vaccinul împotriva cancerului de col uterin.
663. Întrebarea nr.2629A/14-03-2007
Combaterea evaziunii fiscale după simplificarea procedurilor vamale.
664. Interpelarea nr.2629B/27-03-2007
Situația gravă a activității APIA, generată de managementul defectuos și neperformant.
665. Întrebarea nr.2630A/14-03-2007
"Conflictul fiscal" dintre anumiți agenți economici și administrațiile publice locale.
666. Interpelarea nr.2630B/27-03-2007
Privatizarea stațiunii Sovata.
667. Întrebarea nr.2631A/14-03-2007
Remedierea deficiențelor din școlile argeșene.
668. Interpelarea nr.2631B/27-03-2007
Referitor la modul scandalos în care a înțeles domnul Jozsef Birtalan, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, să răspundă la interpelarea din 12 februarie 2007.
669. Întrebarea nr.2632A/14-03-2007
Referitor la Legea cetățeniei.
670. Interpelarea nr.2632B/27-03-2007
Situația gravă existentă la nivelul Aeroportului Internațional Henri Coandă.
671. Întrebarea nr.2633A/14-03-2007
Referitor la Legea cetățeniei.
672. Interpelarea nr.2633B/27-03-2007
Referitor la ziarele ce apar în Harghita, Covasna și chiar și unele din Mureș, în caz cvasigeneral, aduc la cunoștință, că pentru ocuparea unui post, cam indiferent care, se solicită drept condiție specifică cunoașterea limbii maghiare.
673. Întrebarea nr.2634A/14-03-2007
Pedofilia internațională în România.
674. Interpelarea nr.2634B/28-03-2007
Referitor la dubii privind autenticitatea brățărilor dacice recuperate.
675. Întrebarea nr.2635A/14-03-2007
Plângere fond funciar, petentă Oncescu Maria Cecilia, din București.
676. Interpelarea nr.2635B/28-03-2007
Referitor la contractul încheiat cu firma Bechtel.
677. Întrebarea nr.2636A/14-03-2007
Referitor la estimările cu privire la creșterea numărului de turiști străini în România, în urma Târgului Internațional de Turism de la Berlin.
678. Interpelarea nr.2636B/28-03-2007
Despăgubirea cetățenilor care înainte de 01.11.1990, au achitat anticipat, integral sau parțial, la CEC prețul unui autoturism DACIA și care încă mai au conturi active la CEC.
679. Întrebarea nr.2637A/15-03-2007
Cercetarea unorfuncționari publici implicați în activități politice.
680. Interpelarea nr.2637B/28-03-2007
Strategia Guvernului României privind Stoparea procesului de deșertificare.
681. Întrebarea nr.2638A/16-03-2007
Referitor la cazul elevilor Liceului de construcții-montaj din Drobeta Turnu-Severin.
682. Interpelarea nr.2638B/28-03-2007
Referitor la alegerile parțiale din com.Ilva Mare, jud.Bistrița-Năsăud.
683. Întrebarea nr.2639A/19-03-2007
Referitor la situația domnului Liviu Bodea din loc.Dealu Mare, com.Râșca, jud.Cluj.
684. Interpelarea nr.2639B/28-03-2007
Prioritățile României în politica externă.
685. Întrebarea nr.2640A/19-03-2007
Referitor la construirea unei rampe ecologice pentru deșeuri menajere în com.Apahida, jud.Cluj.
686. Interpelarea nr.2640B/28-03-2007
Nereguli din sectorul energetic.
687. Întrebarea nr.2641A/19-03-2007
Referitor la persoanele cu handicap.
688. Interpelarea nr.2641B/11-04-2007
Privindaccesul dificil în Municipiul Sibiu din cauza semaforizării excesive.
689. Întrebarea nr.2642A/19-03-2007
Care este strategia Ministerului Sănătății Publice cu privire la discutarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de ramură ci toți reprezentanții sindicatelor Ambulanța din România.
690. Interpelarea nr.2642B/11-04-2007
Strategia post-aderare a României în domeniul IMM-urilor.
691. Întrebarea nr.2643A/19-03-2007
Referitor la memoriul unui grup de agricultori nemulțumiți de activitatea APIA.
692. Interpelarea nr.2643B/18-04-2007
Suplimentarea fondurilor pentru finalizarea lucrărilor de consolidare a drumului județean Târgoviște-Mânăstirea Dealu.
693. Întrebarea nr.2644A/19-03-2007
Referitor la memoriul domnului Sumurducan Domițian din Cluj Napoca.
694. Interpelarea nr.2644B/24-04-2007
Referitor la situația pedagogilor din jud.Sălaj.
695. Întrebarea nr.2645A/19-03-2007
Referitor la proiectul de la Roșia Montană.
696. Interpelarea nr.2645B/24-04-2007
"Aprobarea proiectului Planului de Școlarizare pentru anul 2007-2008 al Liceului Roșia Jiu, comuna Fărcășești, jud.Gorj".
697. Întrebarea nr.2646A/19-03-2007
Referitor la memoriul domnului Sumurducan Domițian din Cluj Napoca.
698. Interpelarea nr.2646B/24-04-2007
"Alocarea de fonduri necesare în vederea reconstruirii unui pod peste râul Amaradia ce face legătura între satul Mierea, din comuna Crușeț și restul localității".
699. Întrebarea nr.2647A/19-03-2007
Referitor la calitatea lucrărilor efectuate la drumul național Cluj-Napoca - Apahida, din jud.Cluj.
700. Interpelarea nr.2647B/24-04-2007
Incendiile de pădure și de vegetație uscată.
701. Întrebarea nr.2648A/19-03-2007
Referitor la art.12, lit.c) din Legea 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
702. Interpelarea nr.2648B/24-04-2007
Situația finanțării programelor pentru agricultură. Perspectiva utilizării fondurilor Uniunii Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.
703. Întrebarea nr.2649A/19-03-2007
Creșterea calității transportului de călători cu trenul.
704. Interpelarea nr.2649B/24-04-2007
Referitor la prevenirea și tratarea tuberculozei.
705. Întrebarea nr.2650A/19-03-2007
Care este situația acordării acțiunilor în sumă de 8% către salariații PETROM, cât și a plății cotei de participare ce revine acestora din profitul societății?
706. Interpelarea nr.2650B/24-04-2007
Alocarea de fonduri pe măsura cerințelor actuale din spitale.
707. Întrebarea nr.2651A/19-03-2007
Referitor la salariații de la SC Petrotrans SA Ploiești.
708. Interpelarea nr.2651B/24-04-2007
Ce măsuri are în vedere Ministerul Sănătății pentru menținerea în spitale, cabinete și în circumscripțiile sanitare a medicilor români?
709. Întrebarea nr.2652A/20-03-2007
Referitor la situația adolescenților seropozitivi din jud.Galați.
710. Interpelarea nr.2652B/24-04-2007
Dacă Ministerul Economiei și Comerțului mai are în vedere să promoveze și să dezvolte și alte activități economice în afara creșterii caprelor și a producției de chirpici?
711. Întrebarea nr.2653A/20-03-2007
Referitor la situația domnului Chetreanu Mihalache din mun.Galați.
712. Interpelarea nr.2653B/24-04-2007
Referitor la gradul de poluare din nordul Moldovei.
713. Întrebarea nr.2654A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, cap. 7; Politica de protecție socială.
714. Interpelarea nr.2654B/24-04-2007
Dacă veți acorda subvenții țăranilor cu suprafețe mai mici de 1 hectar.
715. Întrebarea nr.2655A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005 - 2008, Cap.7: Politica de protecție socială - protecția persoanelor vârstnice.
716. Interpelarea nr.2655B/24-04-2007
Ce măsuri concrete are în cedere Ministerul Culturii și Cultelor pentru a menține și dezvolta activitățile culturale necesare cetățeanului român european?
717. Întrebarea nr.2656A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.8: Politica în domeniul sănătății.
718. Interpelarea nr.2656B/24-04-2007
Ce măsuri are în vedere Ministerul Culturii și Cultelor pentru a pune în valoare mânăstirile și bisericile Bucovinei.
719. Întrebarea nr.2657A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.8: Politica în domeniul sănătății.
720. Interpelarea nr.2657B/24-04-2007
Ce măsuri are în vedere Ministerul Agriculturii pentru a proteja pădurile din zona comunei, drumurile din această parte a județului Suceava și apărarea mediului natural din Bucovina.
721. Întrebarea nr.2658A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.8: Politica în domeniul sănătășii
722. Interpelarea nr.2658B/24-04-2007
Referitor la educație privind apărarea curățeniei apelor curgătoare din jud.Suceava.
723. Întrebarea nr.2659A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.9: Politica agricolă și de dezvoltare rurală.
724. Interpelarea nr.2659B/24-04-2007
Referitor la finalizarea lucrărilor de construire a Podului de la Talpa.
725. Întrebarea nr.2660A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.9: Politica agricolă și de dezvoltare rurală.
726. Interpelarea nr.2660B/24-04-2007
Referitor la continuarea lucrărilor de restaurare a Cetății de Scaun a Sucevei.
727. Întrebarea nr.2661A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.9: Politica agricolă și de dezvoltare rurală.
728. Interpelarea nr.2661B/24-04-2007
Sesizarea privind legalitatea "referendum"-ului din "Ținutul Secuiesc".
729. Întrebarea nr.2662A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.9: Politica agricolă și de dezvoltare rurală.
730. Interpelarea nr.2662B/24-04-2007
Măsuri pentru stoparea producției de porumb modificat genetic.
731. Întrebarea nr.2663A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.9: Politica agricolă și de dezvoltare rurală.
732. Interpelarea nr.2663B/24-04-2007
Starea critică a rețelei comunale de energie electrică care înregistrează, de foarte multe ori pe zi, întreruperi și variații mari de tensiune.
733. Întrebarea nr.2664A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.11: Reforma administrației publice.
734. Interpelarea nr.2664B/24-04-2007
Referitor la persoanele împroprietărite în zonele afectate de exploatările și prelucrări petroliere din zona jud.Argeș.
735. Întrebarea nr.2665A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.11: Reforma administrației publice, Cap.II - Continuarea procesului de descentralizare.
736. Interpelarea nr.2665B/24-04-2007
Referitor la comuna Domnești din Argeș nu beneficiază de alimentare cu apă și canalizare.
737. Întrebarea nr.2666A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.11: Reforma administrației publice, Cap.III - Capacitatea instituțională.
738. Interpelarea nr.2666B/24-04-2007
Referitor la reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă.
739. Întrebarea nr.2667A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.12: Politica fiscal bugetară, Cap.C. Sistemul vamal.
740. Interpelarea nr.2667B/24-04-2007
Subvențiile un mit.
741. Întrebarea nr.2668A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.12: Politica fiscal bugetară, Cap.D. Controlul financiar fiscal.
742. Interpelarea nr.2668B/24-04-2007
Reabilitarea sistemului de irigații Sadova Corabia - șansa locuitorilor din zona de sud-est Doljului.
743. Întrebarea nr.2669A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.12: Politica fiscal bugetară, Cap.D. Controlul financiar fiscal.
744. Interpelarea nr.2669B/24-04-2007
"Nemulțumiri privind stabilirea pensiei pentru grupa I de muncă".
745. Întrebarea nr.2670A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.13: Politica industrială, Cap.I - Politica în domeniul energiei.
746. Interpelarea nr.2670B/24-04-2007
Tratamentul diabeticilor din jud.Brașov.
747. Întrebarea nr.2671A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.13: Politica industrială, Cap.I - Politica în domeniul energiei.
748. Interpelarea nr.2671B/24-04-2007
Referitor la desființarea unei unități de învățământ preuniversitar.
749. Întrebarea nr.2672A/20-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.13: Politica industrială, Cap.I - Politica în domeniul energiei.
750. Interpelarea nr.2672B/24-04-2007
Probleme cu care se confruntă reprezentanții Federației Sindicatelor din Bibliotecile din România.
751. Întrebarea nr.2673A/20-03-2007
Recalcularea pensiilor pentru cei care și-au desfășurat activitatea în condiții de muncă speciale.
752. Interpelarea nr.2673B/24-04-2007
Referitor la memoriul domnului Ioan Ciorca, din Cluj-Napoca.
753. Întrebarea nr.2674A/20-03-2007
Inechități și întârzieri în construirea unor școli noi în unele localități, care însă plătesc chirii exagerate pentru funcționarea învățământului în imobilele retrocedate.
754. Interpelarea nr.2674B/24-04-2007
Probleme existente în penitenciarele din România.
755. Întrebarea nr.2675A/20-03-2007
Sesizare nereguli grave privind gestionarea unui incident produs în incinta Școlii Generale "Bogdan Vodă" Rădăuți, jud.Suceava.
756. Interpelarea nr.2675B/24-04-2007
Referitor la peste 150 de familii din două cartiere - Sâncrai și Șarât - au fost victime ale inundațiilor de anul trecut.
757. Întrebarea nr.2676A/20-03-2007
Problema retrocedării terenurilor cu vegetație forestieră din com.Vatra Moldoviței, jud.Suceava.
758. Interpelarea nr.2676B/24-04-2007
Care este strategia ministerului cu privire la centrala nucleară de la Cernavodă.
759. Întrebarea nr.2677A/21-03-2007
Starea drumurilor.
760. Interpelarea nr.2677B/24-04-2007
Problemele cu care se confruntă Federația Sindicatelor din Bibliotecile din România.
761. Întrebarea nr.2678A/21-03-2007
Modalitatea de calculare a prețului energiei electrice folosită de către consumatori.
762. Interpelarea nr.2678B/24-04-2007
Privind accesul dificil în Municipiul Sibiu din cauza semaforizării excesive.
763. Întrebarea nr.2679A/21-03-2007
Organizarea activității din teritoriu a Agenției de Plăți și Intervenvenție pentru Agricultura și a Agenției pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
764. Interpelarea nr.2679B/24-04-2007
Primăria Lădești revendică baia comunală.
765. Întrebarea nr.2680A/21-03-2007
Modalitatea de calculare a prețului pe mijloacele de transport Persoane (CFR; transport aerian, transport urban, etc.).
766. Interpelarea nr.2680B/24-04-2007
Calea ferată Rm.Vâlcea - Vâlcele, între nepăsare și infracțiune.
767. Întrebarea nr.2681A/21-03-2007
Scutirea de la plata obligațiilor fiscale a unui număr de 34 de companii naționale și comerciale.
768. Interpelarea nr.2681B/24-04-2007
Primăria Mateești - scandal perpetuu.
769. Întrebarea nr.2682A/21-03-2007
Referitor la DN 19 și DN 76.
770. Interpelarea nr.2682B/24-04-2007
Referitor la Muzeul Național de Artă Contemporană.
771. Întrebarea nr.2683A/21-03-2007
Referitor la mafia lemnului.
772. Interpelarea nr.2683B/24-04-2007
Referitor la un proiect de modificare a modului de derulare a subprogramului curativ de oncologie pentru bolnavii de cancer.
773. Întrebarea nr.2684A/21-03-2007
Solicitare ajutor financiar pentru definitivarea lucrărilor la Biserica Ortodoxă Română din satul Huta-Certeze, jud.Satu Mare.
774. Interpelarea nr.2684B/24-04-2007
Starea precară a lifturilor din Spitalul Județean Neamț.
775. Întrebarea nr.2685A/21-03-2007
Aplicarea Legii 249/2006.
776. Interpelarea nr.2685B/24-04-2007
Practicile autorității vamale bulgare față de românii care tranzitează Bulgaria.
777. Întrebarea nr.2686A/21-03-2007
Stoparea unor practici ilegale și imorale din învățământ.
778. Interpelarea nr.2686B/24-04-2007
Referitor la neglijența lucrătorilor de pe autostrada Constanța-București.
779. Întrebarea nr.2687A/21-03-2007
Referitor la poziția oficială a ministerului în legătură cu vaccinul împotriva cancerului de col uterin.
780. Interpelarea nr.2687B/24-04-2007
Referitor la încheierea Contractului de Credit între Dexia KommunalKredit Bank A.G. și Consiliul Județean Constanța.
781. Întrebarea nr.2688A/21-03-2007
Referitor la posibilitatea firmelor de a-și deschide puncte de lucru în altă țară.
782. Interpelarea nr.2688B/24-04-2007
Situația actuală a clădirii abandonate de 17 ani, situată pe Cheiul Dâmboviței, (așa zisă "Casa Radio").
783. Întrebarea nr.2689A/21-03-2007
Referitor la includerea copiilor înscriși la grădinițe cu ărogram prelungit în programul "Cornul și laptele".
784. Interpelarea nr.2689B/24-04-2007
Situația clădirii abandonate de 17 ani, situată pe Cheiul Dâmboviței, (așa zisă Casa Radio).
785. Întrebarea nr.2690A/21-03-2007
Sprijin financiar pentru Spitalul Brădet.
786. Interpelarea nr.2690B/24-04-2007
Referitor la apelurile disperate ale funcționarilor publici și salariaților din cadrul Primăriei Miercurea Ciuc, care reclamă comportamentul primarului Raduly Robert.
787. Întrebarea nr.2691A/21-03-2007
Reconstrucție ecologică în punctul "Silea".
788. Interpelarea nr.2691B/24-04-2007
Referitor la trasferarea patrimoniului fostului UTC către Fundația Națională pentru Tineret.
789. Întrebarea nr.2692A/21-03-2007
Referitor la proiectele Ministerului Integrării Europene.
790. Interpelarea nr.2692B/24-04-2007
Probleme cu care se confruntă Federația Sindicatelor din Bibliotecile din România.
791. Întrebarea nr.2693A/21-03-2007
Schimbările climatice.
792. Interpelarea nr.2693B/24-04-2007
Aplicarea neunitară a legii în teritoriu și efectele sociale grave ale unor măsuri cu conținut economic introduse prin Legea 448/2006.
793. Întrebarea nr.2694A/21-03-2007
Groapa de gunoi de lângă autostrada 1 București - Pitești.
794. Interpelarea nr.2694B/24-04-2007
Solicitarea unui tânăr român, stabilit în Atlanta-Georgia (SUA), de a arbora în holul liceului drapelul țării de origine.
795. Întrebarea nr.2695A/21-03-2007
Existența unei strategii naționale împotriva încălzirii globale.
796. Interpelarea nr.2695B/24-04-2007
Referitor la memoriul doamnei Reghina Fărcaș.
797. Întrebarea nr.2696A/21-03-2007
Referitor la campania de promovare a României în publicațiile The Economist și Financial Times.
798. Interpelarea nr.2696B/24-04-2007
Betonarea malurilor Crișului Repede trebuie oprită în municipiul Oradea!
799. Întrebarea nr.2697A/21-03-2007
Franța și România au semnat "Declarația de intenție" privind colaborarea în domeniul formării profesionale și tehnice.
800. Interpelarea nr.2697B/24-04-2007
Acordul de Împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
801. Întrebarea nr.2698A/21-03-2007
Devierea cursului râului Buzău (în zona satului Rătești, com.Berca) pe un alt traseu și consolidarea malului.
802. Interpelarea nr.2698B/24-04-2007
Transformarea unui imobil din Comuna Oboga în sediu de Primărie.
803. Întrebarea nr.2699A/21-03-2007
Punctajul anual aplicat în cazul grupelor de muncă.
804. Interpelarea nr.2699B/24-04-2007
UNDE AJUNG BANII U.E.?
805. Întrebarea nr.2700A/21-03-2007
Stagiile de cotizare în cazul pensionarilor care au lucrat în subteran.
806. Interpelarea nr.2700B/24-04-2007
RETROCEDĂRI, RĂSCUMPĂRĂRI ȘI....RUINE!
807. Întrebarea nr.2701A/21-03-2007
Asistența medicală a populației din mediul rural din jud.Cluj.
808. Interpelarea nr.2701B/24-04-2007
Starea deplorabilă a podului din zona industrială, cunoscut sub denumirea de Podul IPMC.
809. Întrebarea nr.2702A/21-03-2007
Referitor la nerespectarea legilor românești de subrefectul Ladanyi Arpad din Alba.
810. Interpelarea nr.2702B/24-04-2007
Referitor la memoriul domnului Ferodin Ablalim din Constanța.
811. Întrebarea nr.2703A/21-03-2007
Referitor la schimbări a uniformelor oficiale de serviciu a polițiștilor.
812. Interpelarea nr.2703B/24-04-2007
Desființarea ANT ar putea duce la creșterea birocrației.
813. Întrebarea nr.2704A/21-03-2007
Referitor la elevii din jud.Arad.
814. Interpelarea nr.2704B/24-04-2007
Analfabetismul românesc.
815. Întrebarea nr.2705A/21-03-2007
Referitor la discriminarea care survine între chiriași, generată de aplicarea Legii 112/1995.
816. Interpelarea nr.2705B/24-04-2007
Diplome cu întârziere.
817. Întrebarea nr.2706A/21-03-2007
Referitor la gospodăriile neelectrificate din jud.Arad.
818. Interpelarea nr.2706B/24-04-2007
Accesul agricultorilor la fondurilor SAPARD.
819. Întrebarea nr.2707A/21-03-2007
Referitor la sistemul de pensii și asigurări sociale din România.
820. Interpelarea nr.2707B/24-04-2007
Deficitele externe afectează imaginea României.
821. Întrebarea nr.2708A/22-03-2007
Comasarea unor structuri din cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
822. Interpelarea nr.2708B/24-04-2007
Referitor la OUG 39/2006.
823. Întrebarea nr.2709A/22-03-2007
Neacordarea ajutorului financiar privind stimularea achiziționării de cărți.
824. Interpelarea nr.2709B/24-04-2007
Referitor la propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă.
825. Întrebarea nr.2710A/22-03-2007
Prejudicierea SC TOHAN SA Zărnești în constituirea SC BREM COMPANY SRL.
826. Interpelarea nr.2710B/24-04-2007
Asigurarea fondurilor pentru continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania.
827. Întrebarea nr.2711A/26-03-2007
Cheltuieli suportate cu educarea unui elev.
828. Interpelarea nr.2711B/24-04-2007
Referitor la suspiciunile de plagiat ce planează în jurul prof.univ.dr.Mariana Jugănaru, Decan al Facultății de Științe Economice de la Universitatea de Stat "Ovidius" Constanța.
829. Întrebarea nr.2712A/27-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.9: Politica agricolă și de dezvoltare rurală - dezvoltarea pisciculturii.
830. Interpelarea nr.2712B/24-04-2007
Referitor la situația din Tighina.
831. Întrebarea nr.2713A/27-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.9: Politica agricolă și de dezvoltare rurală.
832. Interpelarea nr.2713B/24-04-2007
Necesitatea completării actelor normative referitoare la Fondul "Proprietatea" cu prevederi care să-i includă și pe beneficiarii Legii 290/2003.
833. Întrebarea nr.2714A/27-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.11: Reforma administrației publice. Cap.III - Capacitatea instituțională.
834. Interpelarea nr.2714B/24-04-2007
Situația rampei de gunoi de la Pata Rat din Cluj-Napoca.
835. Întrebarea nr.2715A/27-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.18: Politica privind protecția mediului înconjurător.
836. Interpelarea nr.2715B/24-04-2007
Finalizarea procesului de operaționalizare a agențiilor de plăți intervenție pentru agricultură.
837. Întrebarea nr.2716A/27-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.18: Politica privind protecția mediului înconjutător.
838. Interpelarea nr.2716B/24-04-2007
Cazul domnului Cojocaru Alexandru, solicitant al cetățeniei române.
839. Întrebarea nr.2717A/27-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.18: Politica privind protecția mediului înconjurător.
840. Interpelarea nr.2717B/24-04-2007
Cazul P.F.Conu Constantin, din comuna Dobrosloveni, jud.Olt.
841. Întrebarea nr.2718A/27-03-2007
Programul de guvernare 2005-2008, Cap.18: Politica privind protecția mediului înconjurător.
842. Interpelarea nr.2718B/24-04-2007
Asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității Oficiului Poștal Sfântu Gheorghe 1 - jud.Covasna.
843. Întrebarea nr.2719A/27-03-2007
Programul de Vecinătate România-Moldova 2004-2006 PHARE CBC 2004-Sesiunea iunie 2006.
844. Interpelarea nr.2719B/24-04-2007
Drepturile unor foști salariați ai Uzinei "Tractorul" Brașov.
845. Întrebarea nr.2720A/27-03-2007
Criza de personal în sistemul sanitar.
846. Interpelarea nr.2720B/24-04-2007
Necesitatea redeschiderii piețelor de comercializare a porcilor.
847. Întrebarea nr.2721A/27-03-2007
Modul de acordare a subvențiilor din agricultură.
848. Interpelarea nr.2721B/24-04-2007
Prețul exprimat în euro/ha privind imobilele proprietate privată supuse exproprierii.
849. Întrebarea nr.2722A/27-03-2007
Situația instituțiilor publice care au rampă de acces.
850. Interpelarea nr.2722B/24-04-2007
Prețul exprimat în euro/ha privind imobilele proprietate privată supuse exproprierii.
851. Întrebarea nr.2723A/27-03-2007
Lipsa normelor metodologice pentru desfășurarea activității didactice în învățământul preuniversitar.
852. Interpelarea nr.2723B/24-04-2007
Prețul exprimat în euro/ha privind imobilele proprietate privată supuse exproprierii.
853. Întrebarea nr.2724A/27-03-2007
Despre scisorile de atenționare preventivă asupra suspendării de drept a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor.
854. Interpelarea nr.2724B/25-04-2007
Referitor la memoriul unor cetățeni din Râmnicu Sărat.
855. Întrebarea nr.2725A/27-03-2007
Lipsa farmaciilor din mediul rural.
856. Interpelarea nr.2725B/25-04-2007
Referitor la neeliberarea titlurilor de proprietate deținătorilor de drept.
857. Întrebarea nr.2726A/27-03-2007
Agricultura ecologică.
858. Interpelarea nr.2726B/25-04-2007
Nereguli referitoare la calcularea și recolerarea pensiilor.
859. Întrebarea nr.2727A/27-03-2007
Proiectul Economia Bazată pe Cunoaștere.
860. Interpelarea nr.2727B/25-04-2007
Abuzuri ale patronilor asupra personalului angajat, în special în domeniul industriei textile.
861. Întrebarea nr.2728A/27-03-2007
Lipsa programelor de perfecționare a cadrelor didactice.
862. Interpelarea nr.2728B/25-04-2007
Referitor la modul defectuos de soluționare a unor probleme cetățenești de către Primarii și Consiliile Locale.
863. Întrebarea nr.2729A/27-03-2007
Lipsa Raportului Național privind starea mediului în România în anul 2006.
864. Interpelarea nr.2729B/25-04-2007
Situația parcurilor industriale.
865. Întrebarea nr.2730A/27-03-2007
Investiții ce vizează muntele COZLA.
866. Interpelarea nr.2730B/25-04-2007
Consultanța pe proiecte pentru IMM-uri.
867. Întrebarea nr.2731A/27-03-2007
HG 1026/2006.
868. Interpelarea nr.2731B/25-04-2007
Dificultatea punerii în practică a OUG 34/2006 .
869. Întrebarea nr.2732A/27-03-2007
Licența de axplorare și exploatare a unei sonde.
870. Interpelarea nr.2732B/25-04-2007
Calcularea și recalcularea pensiilor.
871. Întrebarea nr.2733A/28-03-2007
Referitor la instituțiile finanțate din banii publici.
872. Interpelarea nr.2733B/25-04-2007
Referitor la demolarea stadionului din Sighișoara.
873. Întrebarea nr.2734A/28-03-2007
Referitor la Hotărârea nr.152/01.03.2006 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii.
874. Interpelarea nr.2734B/25-04-2007
Schimbarea din funcție a Prefectului și a directorilor de instituții deconcentrate în jud.Brașov.
875. Întrebarea nr.2735A/27-03-2007
Referitor la memoriul doamnei Ciolacu Acsenia și al domnului Ciolacu Mandel.
876. Interpelarea nr.2735B/02-05-2007
Referitor la necesitatea refacerii cimitirului distrus de la Tighina.
877. Întrebarea nr.2736A/28-03-2007
Referitor la exploatarea masivă și irațională a pădurilor făgărășene din com Hârseni.
878. Interpelarea nr.2736B/07-05-2007
Ora închiderii votării la referendumul național din data de 19 mai.
879. Întrebarea nr.2737A/28-03-2007
Situația ângrijorătoare din jud.Sălaj.
880. Interpelarea nr.2737B/07-05-2007
Privatizarea Daewoo Craiova.
881. Întrebarea nr.2738A/28-03-2007
În scopul facilitării integrării tinerilor pe piața forței de muncă, cum ați reușit corelarea acesteia cu specializările din sistemul educațional?
882. Interpelarea nr.2738B/08-05-2007
"Propunere de completare a textului legii privind despăgubirea persoanelor care au depus bani pentru cumpărarea unei Dacii 1300".
883. Întrebarea nr.2739A/28-03-2007
În ce stadiu se află aplicarea programelor de dezvoltare rurală și agricolă în contextul obiectivului de încurajare a tinerilor din mediul rural de a participa la viața economică?
884. Interpelarea nr.2739B/09-05-2007
Referitor la transformarea Centrului de Studii Bucovina din mun.Rădăuți și mutarea acestuia la Suceava.
885. Întrebarea nr.2740A/28-03-2007
"Elaborarea mecanismelor de eligibilitate a proiectelor destinate tineretului cu finanțare de la bugetul de stat".
886. Interpelarea nr.2740B/22-05-2007
Cu privire la situația creată la Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" din Roșiorii de Vede.
887. Întrebarea nr.2741A/28-03-2007
Ce modalități concrete îmbracă parteneriatele între organizațiile de tineret și autoritățile locale?
888. Interpelarea nr.2741B/22-05-2007
Situația națională a ambulanțelor.
889. Întrebarea nr.2742A/28-03-2007
Restituirea unor suprafețe de teren, aflate în prezent sub lacul de acumulare Lugas - circulara ANRP cu nr.0011/30.10.2006.
890. Interpelarea nr.2742B/22-05-2007
Acordarea unor reparații financiare echitabile agricultorilor din zona Făcăeni - Vlădeni, ale căror terenuri au fost inundate dirijat în primăvara anului 2006.
891. Întrebarea nr.2743A/28-03-2007
Situația atribuirii lucrărilor de refacere a carosabilului în urma înlocuirii conductelor de termoficare în municipiul Buzău.
892. Interpelarea nr.2743B/22-05-2007
Referitor la fraudarea Fondului Mutual de Investiții, administrat de SAI SAFI Invest SA.
893. Întrebarea nr.2744A/28-03-2007
Depolitizarea Fundațiilor Județene de Tineret a depășit nivelul unei intenții absolut necesare?
894. Interpelarea nr.2744B/22-05-2007
Facultatea de Arte - Universitatea Ovidius Constanța.
895. Întrebarea nr.2745A/28-03-2007
Vă preocupă prioritar situația cu totul alarmantă în care au ajuns taberele pentru tineret?
896. Interpelarea nr.2745B/22-05-2007
Necesitatea înființării de sucursale ale agențiilor teritoriale subordonate Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
897. Întrebarea nr.2746A/28-03-2007
Pe lângă mobilitate spontană a tinerilor în spațiul internațional există și dorința de a susține prin proiecte respectivul fenomen?
898. Interpelarea nr.2746B/22-05-2007
Strategia Guvernului în domeniul turismului.
899. Întrebarea nr.2747A/28-03-2007
Cum susțineți familia tânără?
900. Interpelarea nr.2747B/22-05-2007
Ilegalități comise de Agenția Națională de Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.
901. Întrebarea nr.2748A/28-03-2007
Ați reușit reunirea organizațiilor non-profit la nivel de tineret într-un singur cadru instituțional?
902. Interpelarea nr.2748B/22-05-2007
Nereguli constatate la SC Romfilatelia SA.
903. Întrebarea nr.2749A/28-03-2007
Aveți informații dar mai ales soluții pentru a interveni benefic în existența cotidiană a tinerilor din jud.Vaslui?
904. Interpelarea nr.2749B/22-05-2007
"Deschiderea minei de uraniu din comuna Grințieș, jud.Neamț.
905. Întrebarea nr.2750A/28-03-2007
Referitor la inexistența ocupației de taximetrist în Clasificarea Ocupațiilor din România.
906. Interpelarea nr.2750B/22-05-2007
"Lucrări de regularizare a răului BISTRICIOARA, din comuna Grințieș, jud.Neamț.
907. Întrebarea nr.2751A/28-03-2007
Referitor la aprobarea Programului de stimulare a innoirii parcului auto și în anul 2007.
908. Interpelarea nr.2751B/22-05-2007
"Virarea cupoanelor de pensie la CEC".
909. Întrebarea nr.2752A/28-03-2007
Informații despre anchetarea unor infracțiuni la legea electorală.
910. Interpelarea nr.2752B/22-05-2007
Legea pensiilor 19/2000.
911. Întrebarea nr.2753A/28-03-2007
Situația unui grup de pensionari din Cluj-Napoca.
912. Interpelarea nr.2753B/22-05-2007
Decontaminarea depozitelor de lindan din mun.Turda, jud.Cluj.
913. Întrebarea nr.2754A/28-03-2007
Referitor la situația exploatațiilor miniere de uraniu.
914. Interpelarea nr.2754B/22-05-2007
Amenajarea depozitelor pentru deșeuri electronice.
915. Întrebarea nr.2755A/28-03-2007
Referitor la impozitul pe terenul extravilan.
916. Interpelarea nr.2755B/22-05-2007
Nemulțumirea cetățenilor de modul în care sunt utilizate balastierele și drumurile din comunele zonei Rădăuți.
917. Întrebarea nr.2756A/28-03-2007
Referitor la acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional.
918. Interpelarea nr.2756B/22-05-2007
Taxe pe care le percep ambasadele și consulatele României.
919. Întrebarea nr.2757A/28-03-2007
Cazul domnului Paul Florea din Cluj-Napoca referitor la calcularea pensiei.
920. Interpelarea nr.2757B/22-05-2007
Transparența decizională privind adoptarea programelor naționale de sănătate.
921. Întrebarea nr.2758A/02-04-2007
Referitor la Crematoriul Spitalului Județean Galați.
922. Interpelarea nr.2758B/22-05-2007
Strategia ministerului cu privire la depistarea precoce și prevenția cancerului la femei și alocarea fondurilor destinate sănătății.
923. Întrebarea nr.2759A/02-04-2007
Referitor la situația domnului Trandafir George din Galați.
924. Interpelarea nr.2759B/22-05-2007
Stadiul lucrărilor de reabilitare a stației de cale ferată Bacău.
925. Întrebarea nr.2760A/02-04-2007
Referitor la situația domnului Chetreanu Mihalache din Galați.
926. Interpelarea nr.2760B/22-05-2007
Situația Autorității Naționale Sanitar Veterinare.
927. Întrebarea nr.2761A/03-04-2007
Dacă restructurarea Guvernului presupune și desființarea Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă.
928. Interpelarea nr.2761B/22-05-2007
Referitor la Autoritatea Națională Sanitar Veterinară.
929. Întrebarea nr.2762A/03-04-2007
Referitor la memoriul doamnei Ana Babencu din Ineu, jud.Arad.
930. Interpelarea nr.2762B/22-05-2007
Neprofesionalismul costă.
931. Întrebarea nr.2763A/03-04-2007
Referitor la memoriul reprezentanților Sindicatului Liber Napoca al Taximetriștilor din Cluj.
932. Interpelarea nr.2763B/22-05-2007
Taxa pe nimic.
933. Întrebarea nr.2764A/03-04-2007
Care este numărul persoanelor care au beneficiat de renta viageră în cursul anului trecut și câte persoane sunt înscrise în programul guvernamental pentru acest an din jud.Cluj.
934. Interpelarea nr.2764B/22-05-2007
Referitor la Legea 10/2001.
935. Întrebarea nr.2765A/03-04-2007
Referitor la cuantificarea perioadei de stagiu militar în pensie.
936. Interpelarea nr.2765B/22-05-2007
Este becesar un set de reglementări pentru a controla și raționaliza cheltuielile pentru asfaltări și alte lucrări de infrastructură urbană.
937. Întrebarea nr.2766A/03-04-2007
Stadiul de elaborare a programelor naționale în vederea absorbției fondurilor europene în agricultură și dezvoltare rurală și care sunt aceste programe.
938. Interpelarea nr.2766B/22-05-2007
Reglementări din sistemul legislativ în discordanță cu conținutul unei Hotărâri de Guvern pe problema funcționării unităților fito-sanitare.
939. Întrebarea nr.2767A/03-04-2007
Referitor la memoriul domnului Dumitru Sârbu din Craiova, jud.Dolj.
940. Interpelarea nr.2767B/22-05-2007
Dacă între prioritățile guvernului actual există o altă abordare privind autostrada de pe coridorul IV european (Nădlac-Sibiu-Pitești).
941. Întrebarea nr.2768A/03-04-2007
Precizare, dacă renta viageră este considerată "alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi, precum și cele provenite din pensii" cf.OUG 150/2002.
942. Interpelarea nr.2768B/22-05-2007
Stadiul dosarului cu nr.52/2006.
943. Întrebarea nr.2769A/03-04-2007
Verificarea atribuirii lucrărilor la drumul național Cluj-Napoca - Apahida din jud.Cluj.
944. Interpelarea nr.2769B/22-05-2007
Strategia de dezvoltare a localităților.
945. Întrebarea nr.2770A/03-04-2007
Care este strategia Ministerului Agriculturii, Pădurilor și dezvoltării Rurale cu privire la elaborarea unui program național pentru ameliorarea speciei bovine.
946. Interpelarea nr.2770B/22-05-2007
Fondurile alocate pentru reabilitatea școlilor.
947. Întrebarea nr.2771A/03-04-2007
Dacă strategia națională a Ministerului Economiei și Comerțului cuprinde și lucrarea de la Lăpuștești, jud.Cluj.
948. Interpelarea nr.2771B/22-05-2007
Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului - Vădeni - Asigurarea cu apă a localităților din aval.
949. Întrebarea nr.2772A/03-04-2007
Cum se aplică în România modelul european referitor la acreditarea activității din agricultură, la prețurile de achiziții și vânzarea produselor agricole.
950. Interpelarea nr.2772B/22-05-2007
Situația monumentelor arhitecturale de patrimonui din jud.Gorj.
951. Întrebarea nr.2773A/03-04-2007
Referitor la ocuparea postului de șofer pentru microbuzul achiziționat.
952. Interpelarea nr.2773B/22-05-2007
Clase părăsite din cauza indiferenței părinților care încurajează abandonul școlar.
953. Întrebarea nr.2774A/03-04-2007
Dacă a fost introdus pe lista de subvenții a ministerului și Controlul Oficial al Producției la specia bovină.
954. Interpelarea nr.2774B/22-05-2007
Strategia energetică a României.
955. Întrebarea nr.2775A/03-04-2007
Verificarea atribuirii lucrărilor la drumul european Cluj-Napoca - Florești din jud.Cluj.
956. Interpelarea nr.2775B/22-05-2007
Discriminarea determinată de legea farmaciilor.
957. Întrebarea nr.2776A/03-04-2007
Referitor la arendarea unui teren agricol.
958. Interpelarea nr.2776B/22-05-2007
Lungul drum al aplicării Legii 9/1998.
959. Întrebarea nr.2777A/03-04-2007
Clarificări și soluții privind valorificarea titlurilor nominative de valoare acordate în baza legilor de restituire a proprietăților.
960. Interpelarea nr.2777B/22-05-2007
Referitor la scadența tarifelor CFR pe ruta București-Constanța.
961. Întrebarea nr.2778A/04-04-2007
Referitor la reconstituirea dreptului de proprietate asupra unor suprafețe împădurite.
962. Interpelarea nr.2778B/22-05-2007
Referitor la lipsa de reacție din partea primăriilor din mediul rural la cererile cetățenilor.
963. Întrebarea nr.2779A/04-04-2007
Referitor la depunerea cererilor în vederea primirii subvențiilor de stat pentru suprafețele agricole.
964. Interpelarea nr.2779B/22-05-2007
Proiectul Economia Bazată pe Cunoaștere.
965. Întrebarea nr.2780A/04-04-2007
Subvențiile acordate de UE și Statul român fermierilor și țăranilor.
966. Interpelarea nr.2780B/22-05-2007
Posibilitatea construirii unei șosele de coastă, care să lege Portul Tomis de stațiunea Mamaia.
967. Întrebarea nr.2781A/04-04-2007
Conservarea monumentelor istorice.
968. Interpelarea nr.2781B/22-05-2007
Referitor la eroii de etnie tătară.
969. Întrebarea nr.2782A/04-04-2007
Exodul cadrelor didactice din învățământ.
970. Interpelarea nr.2782B/22-05-2007
Nelămuriri legate de funcția publică...
971. Întrebarea nr.2783A/04-04-2007
Situația delicată în care se află o serie de consilieri locali.
972. Interpelarea nr.2783B/22-05-2007
Hârtiile aducătoare de boală....
973. Întrebarea nr.2784A/04-04-2007
"Programe și proiecte de tineret-strategie și management 2007".
974. Interpelarea nr.2784B/22-05-2007
Darurile Ministerului de Finanțe...
975. Întrebarea nr.2785A/04-04-2007
Programul PROMOCULT 2007.
976. Interpelarea nr.2785B/22-05-2007
Majorarea sprijinului financiar din partea statului pentru Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irugații, în condițiile unei secete extreme.
977. Întrebarea nr.2786A/04-04-2007
Depunerea registrelor generale de evidență a salariaților.
978. Interpelarea nr.2786B/22-05-2007
Situația investigațiilor medicale care nu sunt acoperite de contractele încheiate de Casele Județene de Asigurări de Sănătate.
979. Întrebarea nr.2787A/04-04-2007
Presupusul efect negativ al consumului de organisme modificate genetic.
980. Interpelarea nr.2787B/22-05-2007
Situația rromilor din localitatea Belin, jud.Covasna.
981. Întrebarea nr.2788A/04-04-2007
Referitor la memoriul domnului Radu Iacob Horea din Cluj-Napoca.
982. Interpelarea nr.2788B/22-05-2007
Măsuri corespunzătoare și operative pentru ocuparea posturilor la IPJ Harghita, cât și pentru asigurarea unei sume derizorii, dar absolut necesare pentru Jandarmerie.
983. Întrebarea nr.2789A/04-04-2007
Situația poluării Dunării și a Golfului Cerna.
984. Interpelarea nr.2789B/22-05-2007
Referitor la situația doamnei Elisabeta Stoenică.
985. Întrebarea nr.2790A/04-04-2007
Cinematografele mehedințene.
986. Interpelarea nr.2790B/22-05-2007
Referitor la Calendarul tezelor cu subiect unic la clasa a VII-a .
987. Întrebarea nr.2791A/04-04-2007
Maternitatea din Drobeta Turnu-Severin.
988. Interpelarea nr.2791B/22-05-2007
Strategia Ministerului Sănătății.
989. Întrebarea nr.2792A/10-04-2007
Referitor la situația domnului Hargitai Zsold, domiciliat în Cluj-Napoca.
990. Interpelarea nr.2792B/22-05-2007
Aplicarea corectă și unitară a Legii 316/2006.
991. Întrebarea nr.2793A/10-04-2007
Referitor la memoriul Parohiei Înălțarea Sf.Cruci din Cluj-Napoca.
992. Interpelarea nr.2793B/22-05-2007
Modalitatea ca Spitalul Județean Bistrița-Năsăud să fie dotat cu un computer tomograf.
993. Întrebarea nr.2794A/10-04-2007
Poziția și strategia ministerului cu privire la autostrada "Transilvania".
994. Interpelarea nr.2794B/22-05-2007
Referitor la memoriul mai multor angajați ai SC Balint SRL, fosta fabrică de sticlă Cristiro.
995. Întrebarea nr.2795A/10-04-2007
Referitor la situația existentă la SC Napopan SA din Cluj.
996. Interpelarea nr.2795B/22-05-2007
Pe drumurile țării se practică haiducia rutieră.
997. Întrebarea nr.2796A/10-04-2007
Referitor la construirea unei rampe ecologice pe raza comunei Apahida, jud.Cluj.
998. Interpelarea nr.2796B/22-05-2007
Raportul de colaborare al Ministerului pe care îl conduceți cu ministere similare din țările UE.
999. Întrebarea nr.2797A/10-04-2007
Situația creată la Apahida, jud.Cluj.
1000. Interpelarea nr.2797B/22-05-2007
Referitor la aplicarea Legii 290/2003.
1001. Întrebarea nr.2798A/10-04-2007
Referitor la despăgubirea proprietarilor de cai bolnavi de anemie infecțioasă ecvină din jud.Cluj.
1002. Interpelarea nr.2798B/22-05-2007
Situația Tribunalelor pentru Minori.
1003. Întrebarea nr.2799A/10-04-2007
Poziția oficială a ministerului cu privire la proiectul Roșia Montană.
1004. Interpelarea nr.2799B/22-05-2007
Reducerea CAS-ului, o necesitate?
1005. Întrebarea nr.2800A/11-04-2007
Funcționalitatea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
1006. Interpelarea nr.2800B/22-05-2007
Seceta prelungită - un pericol grav pentru agricultura românească.
1007. Întrebarea nr.2801A/11-04-2007
Autostrada București-Cernavodă.
1008. Interpelarea nr.2801B/22-05-2007
Problema călătorului nemulțumit.
1009. Întrebarea nr.2802A/11-04-2007
Legislația care reglementează achizițiile publice pentru realizarea proiectelor cu finanțare europeană.
1010. Interpelarea nr.2802B/22-05-2007
Reforma sănătății îi menulțumește pe bolnavii de cancer.
1011. Întrebarea nr.2803A/11-04-2007
Referitor la caii bolnavi de anemie infecțioasă ecvină, în jud.Arad.
1012. Interpelarea nr.2803B/22-05-2007
Deblocarea de către Agenția SAPARD BRIPS Craiova a sumei de 190.000 lei RON datorată Consiliului Localș Milcoiu în urma derulării Contractului "Alimentării cu apă".
1013. Întrebarea nr.2804A/11-04-2007
Referitor la Legea 19/2000.
1014. Interpelarea nr.2804B/22-05-2007
Violanța pe terenurile de sport și în preajma acestora.
1015. Întrebarea nr.2805A/11-04-2007
Activitate nesatisfăcătoare a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație(ANIMMC).
1016. Interpelarea nr.2805B/22-05-2007
Redresarea turismului românesc.
1017. Întrebarea nr.2806A/11-04-2007
Referitor la acreditarea definitivă a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).
1018. Interpelarea nr.2806B/22-05-2007
Sprijin în vederea opririi lucrărilor la construcția ce se ridică lângă Catedrala "Sf.Iosif" din Capitală.
1019. Întrebarea nr.2807A/11-04-2007
Fenomenul emigrației românilor, încotro?
1020. Interpelarea nr.2807B/22-05-2007
Activitatea Fondului "Proprietatea".
1021. Întrebarea nr.2808A/12-04-2007
Etichetarea produselor alimentare.
1022. Interpelarea nr.2808B/22-05-2007
Situația la Serviciul de Ambulanță Cluj.
1023. Întrebarea nr.2809A/12-04-2007
Includerea vaccinului antimeningococic în programul național de imunizări.
1024. Interpelarea nr.2809B/22-05-2007
Când vor fi despăgubiți proprietarii ai căror livezi au fost afectate de frig, iar culturile au fost compromise.
1025. Întrebarea nr.2810A/12-04-2007
Electrificarea în jud.Argeș.
1026. Interpelarea nr.2810B/22-05-2007
Situația salariaților de la ASP Cluj.
1027. Întrebarea nr.2811A/12-04-2007
Referitor la Strategia de guvernare electronică.
1028. Interpelarea nr.2811B/22-05-2007
Memoriu cu privire la situația din penitenciarele românești.
1029. Întrebarea nr.2812A/12-04-2007
Campania "SĂ PREVENIM, SĂ PROTEJĂM, SĂ NE VACCINĂM"
1030. Interpelarea nr.2812B/22-05-2007
Referitor la fortifierea făinii pentru pâine și produsele de panificație cu acid folic și fier.
1031. Întrebarea nr.2813A/16-04-2007
Dacă există în România zone unde se cultivă soia nemodificată genetic și unde.
1032. Interpelarea nr.2813B/22-05-2007
Unde se comercializează în România soia nemodificată genetic?
1033. Întrebarea nr.2814A/16-04-2007
Care a fost cuantumul fondurilor destinate programelor de mediu în jud.Cluj în anul 2006.
1034. Interpelarea nr.2814B/22-05-2007
Referitor la memoriul din partea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Neuro-Psihici (APAHNP) Cluj.
1035. Întrebarea nr.2815A/16-04-2007
Care a fost cuantumul fondurilor alocate pentru jud.Cluj în vederea despăgubirii persoanelor sinistrate după inundațiile din anul 2006.
1036. Interpelarea nr.2815B/22-05-2007
Referitor la situația din jud.Cluj, privind comasarea școlilor fără acordul părinților elevilor direct interesați de aceste modificări.
1037. Întrebarea nr.2816A/16-04-2007
Care este numărul locuințelor construite și finisate în anul 2006 cu fonduri de la bugetul de stat și câte dintre acestea au fost ridicate în jud.Cluj.
1038. Interpelarea nr.2816B/22-05-2007
Referitor la sistemul național de irigații.
1039. Întrebarea nr.2817A/16-04-2007
Solicită verificarea lucrărilor ce se efectuează pe drumul național ce leagă mun.Cluj-Napoca de localitatea Florești din jud.Cluj.
1040. Interpelarea nr.2817B/22-05-2007
Referitor la nerespectarea minimale de protecție a mediului și a consumatorilor .
1041. Întrebarea nr.2818A/16-04-2007
Strategia ministerului pe care îl conduceți cu privire la promovarea pachetelor turistice pentru sezonul de vară/iarnă 2007.
1042. Interpelarea nr.2818B/22-05-2007
Referitor la flota comercială a României.
1043. Întrebarea nr.2819A/16-04-2007
Care este stadiul modificării Legii nr.19/2000.
1044. Interpelarea nr.2819B/23-05-2007
Intrarea în normalitate a activității farmaciilor din jud.Prahova.
1045. Întrebarea nr.2820A/16-04-2007
Care a fost cuantumul fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru anul 2006 județului Cluj.
1046. Interpelarea nr.2820B/23-05-2007
Inechitate existentă între pensionarii militari și celelalte categorii de personal, în privința decontării biletelor de tratament.
1047. Întrebarea nr.2821A/16-04-2007
Dacă ministerul pe care îl conduceți are o strategie sau programe referitoare la amenajarea râului Someș din jud.Cluj.
1048. Interpelarea nr.2821B/23-05-2007
Situația fostului Combinat SIDERCA Călărați.
1049. Întrebarea nr.2822A/16-04-2007
Care este cuantumul fondurilor alocate Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru anul 2007.
1050. Interpelarea nr.2822B/28-05-2007
Necorelarea prevederilor HG 325/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii ;i Dezvoltării Rurale cu prevederile Legii 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară.
1051. Întrebarea nr.2823A/16-04-2007
Dacă ministerul pe care îl conduceți are o strategie referitoare la utilizarea energiei eoliene.
1052. Interpelarea nr.2823B/04-06-2007
Implicațiile proiectului de ordonanță de urgență pprivind pescuitul și acvacultura.
1053. Întrebarea nr.2824A/17-04-2007
Referitor la situația municipiului Sebeș.
1054. Interpelarea nr.2824B/04-06-2007
Referitor la programul Cabinetului Tăriceanu privind modernizarea drumurilor naționale.
1055. Întrebarea nr.2825A/17-04-2007
Acuzațiile ecologiștilor la adresa președintelui.
1056. Interpelarea nr.2825B/04-06-2007
Realizarea urgentă a unei anchete privind corectitudinea rezultatului votului, la referendumul din 19 mai și prezentarea în plenul Parlamentului.
1057. Întrebarea nr.2826A/17-04-2007
Sinistrații din Câmpia Turzii, dați uitării.
1058. Interpelarea nr.2826B/04-06-2007
Reintroducerea gratuității în acordarea medicamentelor pentru pensionarii cu pensii foarte mici.
1059. Întrebarea nr.2827A/17-04-2007
Băile Someșeni, între rugină și uitare.
1060. Interpelarea nr.2827B/04-06-2007
Relocarea unor instituții deconcentrate de la Cluj Napoca.
1061. Întrebarea nr.2828A/17-04-2007
Străinătatea nu cunoaște problemele societăților comerciale din România.
1062. Interpelarea nr.2828B/05-06-2007
Diplome false eliberate de Universitatea Oradea și frauda de 25 milioane euro din bugetul statutului.
1063. Întrebarea nr.2829A/17-04-2007
Strategia Mării Negre.
1064. Interpelarea nr.2829B/05-06-2007
Punerea ]n aplicare a art.77, indice 1, din Codul Fiscal.
1065. Întrebarea nr.2830A/17-04-2007
Referitor la lucrările de pe DN 17, limita jud.Cluj - Bistrița-Năsăud - Bistrița (52,4 km).
1066. Interpelarea nr.2830B/05-06-2007
Referitor la modificările și completărilor aduse Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, prin Legea 343/2006.
1067. Întrebarea nr.2831A/17-04-2007
Deficitul de lapte praf din jud.Buzău.
1068. Interpelarea nr.2831B/05-06-2007
Clarificări privind tronsonul Arad-Timișoara al autostrăzii de pe coridorul IV.
1069. Întrebarea nr.2832A/17-04-2007
Sincope în aprovizionarea cu insulină.
1070. Interpelarea nr.2832B/05-06-2007
Referitor la alocarea bugetului pentru 2007 la Centrele Regionale de Transfuzie Sanguină.
1071. Întrebarea nr.2833A/17-04-2007
Lipsa fondurilor pentru consolidarea malului râului Buzău.
1072. Interpelarea nr.2833B/05-06-2007
Referitor la bugetul pentru 2007 alocat Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Iași.
1073. Întrebarea nr.2834A/17-04-2007
Referitor la SC Trust Comin SA Baia Mare.
1074. Interpelarea nr.2834B/05-06-2007
Adoptarea unei HG pentru stoparea eroziune și consolidare versant în com.Ștorobăneasa, jud.Teleorman.
1075. Întrebarea nr.2835A/17-04-2007
Referitor la Memoriul-protest semnat de conducătorii aleși ai mai multor asociații ale comunităților românilor din Ungaria.
1076. Interpelarea nr.2835B/05-06-2007
Privind nesecitatea repartizării de ambulanțe pentru deservirea exclusivă a pensionarilor.
1077. Întrebarea nr.2836A/17-04-2007
Referitor la sustragerea de material lemnos și comercializarea frauduloasă a acestuia.
1078. Interpelarea nr.2836B/05-06-2007
Privind necesitatea modificării normelor metodologice privind autorizarea și efectuarea transporturilor rutiere.
1079. Întrebarea nr.2837A/17-04-2007
Referitor la propunerea de înființare a unui oficiu cadastral la Sovata sau Sângeorgiu de Pădure.
1080. Interpelarea nr.2837B/05-06-2007
Revenire la 2877A privind reînființarea claselor cu profil învățători - educatori.
1081. Întrebarea nr.2838A/17-04-2007
Modernizarea pasajelor de trecere la nivel de cale ferată din mun.Slobozia.
1082. Interpelarea nr.2838B/05-06-2007
Sistemul defectuos de returnare a banilor către agenții economici care au contracte încheiate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
1083. Întrebarea nr.2839A/17-04-2007
Blocarea aplicării Legii nr.315/2006.
1084. Interpelarea nr.2839B/05-06-2007
Referitor la măsurile necesare pentru comunicare măsurilor naționale privind executarea Directivelor Uniunii Europene.
1085. Întrebarea nr.2840A/17-04-2007
Promisiunile neonorate referitoare la reforma sistemului sanitar.
1086. Interpelarea nr.2840B/05-06-2007
Solicită un rezumat sistetic al "erorilor", imputărilor și penalizărilor rezultate în urma investițiilor Ministerului Transporturilor în autostrada București-Pitești în perioada 1996-2006.
1087. Întrebarea nr.2841A/17-04-2007
Referitor la retrocedarea clădirii în care își desfășura activitatea Colegiul economic "Partenie Cosma".
1088. Interpelarea nr.2841B/05-06-2007
Situația dezastruoasă în care se află fosta întreprindere GRULEN din mun.Câmpulung Muscel, jud.Argeș.
1089. Întrebarea nr.2842A/17-04-2007
Referitor la Programul de reabilitare a Drumului Național 10 Brașov - Buzău.
1090. Interpelarea nr.2842B/05-06-2007
privind abuzuri care se petrec în Penitenciarul Codlea.
1091. Întrebarea nr.2843A/17-04-2007
Clarificări privind cuantumul de majorare a pensiilor pentru cei care nu au putut prezenta documente despre câștigurile realizate până în 1963.
1092. Interpelarea nr.2843B/05-06-2007
Transferul unui imobil în proprietatea publică a statutului și administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în proprietatea publică a statutului și administrarea Consiliului Local al orașului Băile Govora.
1093. Întrebarea nr.2844A/18-04-2007
Statutul aleșilor locali.
1094. Interpelarea nr.2844B/05-06-2007
Stoparea Jafului din pădurile din zona Horezu.
1095. Întrebarea nr.2845A/18-04-2007
Statutul aleșilor locali.
1096. Interpelarea nr.2845B/05-06-2007
Bani din Fondul de Solidaritate ai Uniunii Europene, pentru Bunești.
1097. Întrebarea nr.2846A/18-04-2007
Referitor la decesul mecanicului de locomotivă al trenului IC 549 București-Târgu Mureș, Nagy Lajos.
1098. Interpelarea nr.2846B/05-06-2007
Orașul - stațiune Băile Govora a rămas fără muzeu și bibliotecă.
1099. Întrebarea nr.2847A/18-04-2007
Statutul aleșilor locali.
1100. Interpelarea nr.2847B/05-06-2007
Apărarea pădurilor din Bucovina.
1101. Întrebarea nr.2848A/18-04-2007
Recalcularea venitului și a stagiului complet de cotizare.
1102. Interpelarea nr.2848B/05-06-2007
Referitor la inscripția "Poliție rurală" pe autoturismele din mediul rural.
1103. Întrebarea nr.2849A/18-04-2007
Situația podului Decebal din Baia Mare.
1104. Interpelarea nr.2849B/05-06-2007
Referitor la dispariția statuii soldatului sovietic din Iași.
1105. Întrebarea nr.2850A/18-04-2007
Situația recalculării pensiilor pentru persoanele provenite din grupele I și II de muncă, respectiv - mineri, metalurgiști, chimiști, preparatori.
1106. Interpelarea nr.2850B/05-06-2007
ÎNCOTRO, SĂNĂTATEA NOSTRĂ?
1107. Interpelarea nr.2850B/05-06-2007
ÎNCOTRO, SĂNĂTATEA NOSTRĂ?
1108. Întrebarea nr.2851A/18-04-2007
Activitatea viitoare a ministerului.
1109. Interpelarea nr.2851B/05-06-2007
Referitor la politica de administrare și reformelor în penitenciare.
1110. Întrebarea nr.2852A/18-04-2007
Activitatea viitoare a ministerului.
1111. Interpelarea nr.2852B/05-06-2007
Restabilirea drepturilor patrimoniale ale cultelor religioase.
1112. Întrebarea nr.2853A/18-04-2007
Ordinul 85/23.03.2007 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității de control oficial.
1113. Interpelarea nr.2853B/05-06-2007
Politica privind protecția mediului înconjurător.
1114. Întrebarea nr.2854A/18-04-2007
Referitor la fondul privat obligatoriu și cel privat facultativ.
1115. Interpelarea nr.2854B/05-06-2007
Referitor la modul în care instituții publice înțeleg să stabilească criteriile ce trebuiesc îndeplinite pentru a putea participa la concursul pentru ocuparea posturilor de funcționari publici vacante.
1116. Întrebarea nr.2855A/18-04-2007
Referitor la situația de discriminare dintre chiriași, generată de aplicarea Legii 112/1995.
1117. Interpelarea nr.2855B/05-06-2007
Situația existentă la nivelul Consiliului Local Sângeorgiu de Mureș.
1118. Întrebarea nr.2856A/18-04-2007
Emiterea normelor metodologice privind decontarea TVA către beneficiarii direcți ai finanțărilor comunitare aflați în situația implementării proiectelor în cadrul programelor.
1119. Interpelarea nr.2856B/05-06-2007
Hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Călărașilor în Kossuth Lajos.
1120. Întrebarea nr.2857A/18-04-2007
Referitor la HG 300/2007.
1121. Interpelarea nr.2857B/05-06-2007
Criza grădinițelor.
1122. Întrebarea nr.2858A/18-04-2007
Referitor la situația copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.
1123. Interpelarea nr.2858B/05-06-2007
Munca la negru - o situație îngrijorătoare pentru economie.
1124. Întrebarea nr.2859A/18-04-2007
Câte persoane vor beneficia de Programul de Formare și care sunt principiile care vor sta la baza acestuia.
1125. Interpelarea nr.2859B/05-06-2007
Rapița, o alternativă pentru agricultori.
1126. Întrebarea nr.2860A/19-04-2007
Referitor la aplicarea propunerii legislative privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă.
1127. Interpelarea nr.2860B/05-06-2007
Braconajul în Delta Dunării.
1128. Întrebarea nr.2861A/23-04-2007
Numărul fermierului tineri.
1129. Interpelarea nr.2861B/05-06-2007
Situația copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate.
1130. Întrebarea nr.2862A/23-04-2007
Despăgubiri pentru cetățenii care au depus bani înainte de 1989, pentru achiziționarea unui autoturism DACIA.
1131. Interpelarea nr.2862B/05-06-2007
Stadiul proiectului Șoseaua de centură a orașului Sibiu.
1132. Întrebarea nr.2863A/23-04-2007
Cazul domnului Saina Rudolf, mun.Rădăuți - Suceava.
1133. Interpelarea nr.2863B/05-06-2007
Dacă Ministerul Economiei și Finanțelor va continua politica de privatizare a CEC-ului.
1134. Întrebarea nr.2864A/24-04-2007
Traseul cultural legat de viața compozitorului George Enescu.
1135. Interpelarea nr.2864B/05-06-2007
Nemulțumirile pensionarilor față de numarul biletelor de tratament.
1136. Întrebarea nr.2865A/24-04-2007
Contractul încredințat Romtelecom pentru programul de conectare a școlilor la Internet.
1137. Interpelarea nr.2865B/05-06-2007
Măsuri pentru siguranța elevilor în unitățile școlare.
1138. Întrebarea nr.2866A/24-04-2007
Problema diplomelor de studii în străinătate.
1139. Interpelarea nr.2866B/05-06-2007
Criza medicilor diabetologi din Spitalul Județean Neamț.
1140. Întrebarea nr.2867A/24-04-2007
Sprijinul acordat persoanelor cu handicap.
1141. Interpelarea nr.2867B/05-06-2007
Strategia Energetică a României privind mineritul din Bazinul Olteniei.
1142. Întrebarea nr.2868A/24-04-2007
Asociațiile agricole și problemele lor.
1143. Interpelarea nr.2868B/05-06-2007
Secetă în jud.Dolj.
1144. Întrebarea nr.2869A/24-04-2007
Cum respectă AVAS strategia Guvernului de sprijinire a domeniului de tehnologie a informațiilor în România.
1145. Interpelarea nr.2869B/05-06-2007
Violența în școli.
1146. Întrebarea nr.2870A/24-04-2007
Neachitarea subvențiilor de către DADR.
1147. Interpelarea nr.2870B/05-06-2007
Situația Societății Nitroexplosives SA de pe platforma chimică Nitramonia.
1148. Întrebarea nr.2871A/24-04-2007
Nevoia de o evaluare a performanțelor instituțiilor care se ocupă cu imaginea externă a României și de o restructurare a acestor instituții.
1149. Interpelarea nr.2871B/05-06-2007
Referitor la memoriul domnului Forrai Ștefan din mun.Bistrița.
1150. Întrebarea nr.2872A/24-04-2007
Referitor la starea de degradare a 11 biserici din lemn de pe raza județului Maramureș.
1151. Interpelarea nr.2872B/05-06-2007
Situația spitalelor din jud.Cluj, amplasate pe terenuri ce fac obiectul revendicărilor de către foștii proprietari.
1152. Întrebarea nr.2873A/24-04-2007
Referitor la calea ferată Episcopia Bihor - Cluj, care nu este electrificată.
1153. Interpelarea nr.2873B/05-06-2007
Stadiul licitației privind modernizarea rețelei de apă și canalizare din Cluj-Napoca.
1154. Întrebarea nr.2874A/24-04-2007
Sistemele de irigații.
1155. Interpelarea nr.2874B/05-06-2007
Modalitatea de asigurare a pazei pădurilor aflate în proprietatea persoanelor cu venituri scăzute.
1156. Întrebarea nr.2875A/24-04-2007
Actualul sistem de calcul pentru subvențiile la lapte și carne.
1157. Interpelarea nr.2875B/05-06-2007
Generatoarele electrice necesare Spitalului Județean Botoșani.
1158. Întrebarea nr.2876A/24-04-2007
Repartizarea defectuoasă a banilor pentru bugetele locale.
1159. Interpelarea nr.2876B/05-06-2007
Sănătatea pe butuci.
1160. Întrebarea nr.2877A/24-04-2007
Reînființarea claselor cu profil învățători - educatori din cadrul învățământului vocațional pedagogic.
1161. Interpelarea nr.2877B/05-06-2007
Când își vor primi producătorii de palte subvenția restantă?
1162. Întrebarea nr.2878A/25-04-2007
Fenomenul ilegal al cămătăriei.
1163. Interpelarea nr.2878B/05-06-2007
Care este modul de acordare a subvențiilor gestionate de Sistemul Integrat de Administrare și Control?
1164. Întrebarea nr.2879A/25-04-2007
Întârzieri în aplicarea OUG 194/2005.
1165. Interpelarea nr.2879B/05-06-2007
Strategia privind Egalitatea de Șanse.
1166. Întrebarea nr.2880A/25-04-2007
Referitor la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național pentru anul2007.
1167. Interpelarea nr.2880B/05-06-2007
Reabilitarea Căminelor Culturale din jud.Botoșani.
1168. Întrebarea nr.2881A/25-04-2007
Funcția de secretar al unității administrativ-teritoriale.
1169. Interpelarea nr.2881B/05-06-2007
Descentralizarea unor activități a MECT.
1170. Întrebarea nr.2882A/25-04-2007
Neîncasarea amenzilor contravenționale.
1171. Interpelarea nr.2882B/05-06-2007
Caraș Severinul, poluat de arderea deșeurilor.
1172. Întrebarea nr.2883A/25-04-2007
Caracterul pur formal al executării unor pedepse.
1173. Interpelarea nr.2883B/05-06-2007
dreptul de călătorie cu mijloace în comun a unor pensionari.
1174. Întrebarea nr.2884A/25-04-2007
Activitatea viitoare a ministerului.
1175. Interpelarea nr.2884B/05-06-2007
Rezolvarea situației de achitare de către Compania Națională a Huilei SA Petroșani a obligațiilor contractuale privind plata produselor livrate de către UNIO SA.
1176. Întrebarea nr.2885A/25-04-2007
Activitatea viitoare a ministerului.
1177. Interpelarea nr.2885B/05-06-2007
Verificarea modului de întocmire a somațiilor de către direcțiile generale ale finanțelor publice.
1178. Întrebarea nr.2886A/25-04-2007
Referitor la integrarea în societate și în muncă a femeilor cu dizabilități.
1179. Interpelarea nr.2886B/05-06-2007
Identificarea, definirea și mai buna reglementare a profesiilor liberale.
1180. Întrebarea nr.2887A/25-04-2007
Soarta Cetății Vauban.
1181. Interpelarea nr.2887B/05-06-2007
Spijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (IMM).
1182. Întrebarea nr.2888A/02-05-2007
Sistemul de irigații din jud.Olt.
1183. Interpelarea nr.2888B/05-06-2007
Repartizarea unui aparat de radiologie către Spitalul Orășenesc Horezu.
1184. Întrebarea nr.2889A/02-05-2007
Referitor la Hotărârea 152/01.03.2006 emisă de CSM.
1185. Interpelarea nr.2889B/05-06-2007
Măsuri preconizate în favoarea minorității românești din Ucraina.
1186. Întrebarea nr.2890A/02-05-2007
Menținerea mafiei lemnului în jud.Harghita.
1187. Interpelarea nr.2890B/05-06-2007
Măsuri preconizate în favoarea minorității românești din Ungaria.
1188. Întrebarea nr.2891A/02-05-2007
Referitor la distrugerea fondului forestier național.
1189. Interpelarea nr.2891B/05-06-2007
Măsuri preconizate în favoarea minorității românești din Serbia.
1190. Întrebarea nr.2892A/02-05-2007
Verificarea firmelor care furnizează servicii de transport în regim de taxi.
1191. Interpelarea nr.2892B/05-06-2007
Proasta organizare a finalei Cupei Cupelor la handbalul feminin.
1192. Întrebarea nr.2893A/02-05-2007
Strategia energetică națională.
1193. Interpelarea nr.2893B/05-06-2007
Drepturile foștilor deținuți politici.
1194. Întrebarea nr.2894A/02-05-2007
Modificarea legislației referitoare la actele necesare pentru preschimbarea sau obținerea unei cărți de identitate, în sensul depunerii acestor acte în copii.
1195. Interpelarea nr.2894B/05-06-2007
Nemulțumit de răspunsurile primite privindu-l pe dl.Omer Erol din Constanța.
1196. Întrebarea nr.2895A/02-05-2007
Referitor la bolnavii cu afecțiuni oncologice.
1197. Interpelarea nr.2895B/06-06-2007
Drum ocolitor în mun.Săcele.
1198. Întrebarea nr.2896A/02-05-2007
Referitor la situația domnului Liviu Bodea.
1199. Interpelarea nr.2896B/13-06-2007
Stadiul Drumul Național 66A.
1200. Întrebarea nr.2897A/02-05-2007
Referitor la memoriul doamnei Monica Iosip Curt.
1201. Interpelarea nr.2897B/13-06-2007
Stabilirea contravalorii cărbunelui pentru producerea energiei termice.
1202. Întrebarea nr.2898A/02-05-2007
Obligativitatea existenței unei capele pe raza fiecărei localități.
1203. Interpelarea nr.2898B/13-06-2007
Dosar nesoluționat în instanța.
1204. Întrebarea nr.2899A/02-05-2007
Referitor la memoriul doamnei Maria Moldovan din Cluj.
1205. Interpelarea nr.2899B/13-06-2007
Informații privind strategia ministerului pe care-l conduceți și modul de soluționare a cazului familiei Leau Ion din com.Siriu, jud.Buzău.
1206. Întrebarea nr.2900A/02-05-2007
Referitor la situația domnului Lazăr Mihai din Galați.
1207. Interpelarea nr.2900B/19-06-2007
Numirea domnului Gigel Știrbu în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Cultelor.
1208. Întrebarea nr.2901A/02-05-2007
Referitor la bolnavii cu afecțiuni urologice.
1209. Interpelarea nr.2901B/20-06-2007
Urgenta punere în funcțiune a sistemului de irigații Sadova-Corabia - speranța locuitorilor din Dăbuleni, Dolj.
1210. Întrebarea nr.2902A/02-05-2007
Referitor la înființarea centrelor de colectare a deșeurilor electrocasnice.
1211. Interpelarea nr.2902B/26-06-2007
Restituirea facilităților de care au beneficiat veteranii și văduvele de război.
1212. Întrebarea nr.2903A/02-05-2007
Programul "Fermierul".
1213. Interpelarea nr.2903B/26-06-2007
Bugetul pe 2008.
1214. Întrebarea nr.2904A/02-05-2007
Delicvența juvenilă.
1215. Interpelarea nr.2904B/03-09-2007
Situația creată în urma aplicării Legii10/2001 precum și a Legii 247/2005.
1216. Întrebarea nr.2905A/02-05-2007
Cuantumul legislației comunitare care nu a fost încă implementată.
1217. Interpelarea nr.2905B/03-09-2007
"Restituirea proprietăților".
1218. Întrebarea nr.2906A/02-05-2007
Protestul Federației Sindicale a Veterinarilor din România.
1219. Interpelarea nr.2906B/03-09-2007
"Propuneri privind rectificarea bugetului pe anul 2007".
1220. Întrebarea nr.2907A/02-05-2007
protecția și asigurarea forței de muncă în domenii deficitare.
1221. Interpelarea nr.2907B/03-09-2007
"Acordarea de despăgubiri unor cetățeni români pentru bunurile rămase în Basarabia".
1222. Întrebarea nr.2908A/02-05-2007
Privind strategia de încurajare a operării companiilor alimentare românești pe Piața Internă a Uniunii Europene.
1223. Interpelarea nr.2908B/04-09-2007
Situația chiriilor pentru locuințele de stat.
1224. Întrebarea nr.2909A/02-05-2007
Privind măsurile de evaluare și realizarea managementului de risc al inundațiilor.
1225. Interpelarea nr.2909B/05-09-2007
Imposibilitatea aplicării prevederilor OUG 14/2007.
1226. Întrebarea nr.2910A/03-05-2007
Transplantul de cornee în România.
1227. Interpelarea nr.2910B/06-09-2007
"Elaborarea și aprobarea - Normelor de aplicare - a Legii nr.509/2006".
1228. Întrebarea nr.2911A/03-05-2007
Reconversia și integrarea persoanelor disponibilizate din societățile Tractorul, Rulmentul, Nitramonia, precum și din societățile din industria de apărare din jud.Brașov.
1229. Interpelarea nr.2911B/11-09-2007
"Acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor".
1230. Întrebarea nr.2912A/03-05-2007
Încălcarea dreptului la muncă prin refuzul MEC de a aproba eliberarea deplomelor absolvire pentru Colegiul de Nutriție și Boli Metabolice.
1231. Interpelarea nr.2912B/11-09-2007
Referitor la 2Programul național de educație și formare profesională pentru dezvoltarea integrată a zonei montane".
1232. Întrebarea nr.2913A/07-05-2007
lipsa măsurilor pentru eliminarea fraudelor de la SC Romfilatelia SA.
1233. Interpelarea nr.2913B/11-09-2007
Situația Pensionarilor.
1234. Întrebarea nr.2914A/07-05-2007
Neregulile constatate la SC Romfilatelia SA.
1235. Interpelarea nr.2914B/11-09-2007
Referitor la finanțarea lucrărilor noului Spital din Municipiul Fălticeni.
1236. Întrebarea nr.2915A/08-05-2007
Necazuri în trafic pe drumurile naționale.
1237. Interpelarea nr.2915B/11-09-2007
Situația biletelor de tratament pentru pensionari.
1238. Întrebarea nr.2916A/08-05-2007
Reducerea tarifelor de roaming.
1239. Interpelarea nr.2916B/11-09-2007
Construcție Punte.
1240. Întrebarea nr.2917A/08-05-2007
Dezvoltarea turismului în Deltă.
1241. Interpelarea nr.2917B/11-09-2007
Autorizarea medicilor în scopul vizitei medicale pentru permisul de conducere.
1242. Întrebarea nr.2918A/08-05-2007
Campania de informare privind accesul la fondurile europene.
1243. Interpelarea nr.2918B/11-09-2007
Stabilirea contravalorii cărbunelui pentru producerea energiei termice.
1244. Întrebarea nr.2919A/08-05-2007
Referitor la lucrările începute la drumul ce leagă municipiul Cluj-Napoca de comuna Florești.
1245. Interpelarea nr.2919B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului Bunea Antone din Deva, jud.Hunedoara.
1246. Întrebarea nr.2920A/08-05-2007
Referitor la o biserică declarată monument istoric din satul Sava, com.Pălatca, jud.Cluj.
1247. Interpelarea nr.2920B/11-09-2007
Lucrări stopate.
1248. Întrebarea nr.2921A/08-05-2007
Care este valoarea exactă a "Taxei verzi" pentru produsele electronice și electrocasnice și care este procesul în care această nouă taxă se regăsește în preț.
1249. Interpelarea nr.2921B/11-09-2007
Dosar nesoluționat în instanță.
1250. Întrebarea nr.2922A/08-05-2007
Câte fonduri au fost alocate până în prezent pentru centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca, jud.Cluj.
1251. Interpelarea nr.2922B/11-09-2007
FIASCO ÎN AGRICULTURĂ......
1252. Întrebarea nr.2923A/08-05-2007
Cât s-a realizat până în prezent din proiectul autostrada "Transilvania" și când se preconizează finalizarea acestuia.
1253. Interpelarea nr.2923B/11-09-2007
Dotarea Compartimentului de Radioterapie - Secția Oncologie medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea cu cel puțin 1 aparat Radioterapie.
1254. Întrebarea nr.2924A/08-05-2007
Patronatele susțin reducerea fiscalității aplicate salariaților.
1255. Interpelarea nr.2924B/11-09-2007
Orașul Băile Govora are nevoie de finanțare urgentă pentru construirea unor locuințe cu chirie pentru tineri.
1256. Întrebarea nr.2925A/08-05-2007
IMM-urile la Protecția Consumatorilor.
1257. Interpelarea nr.2925B/11-09-2007
Modernizarea și extinderea Spitalului Municipal Drăgășani.
1258. Întrebarea nr.2926A/08-05-2007
Majoritatea grupurilor termoenergetice din România au perioada de viață expirată.
1259. Interpelarea nr.2926B/11-09-2007
Fonduri pentru înlocuirea centralei termice a Spitalului de Obstretică Ginecologie Rm.Vâlcea.
1260. Întrebarea nr.2927A/08-05-2007
Strategia absorbției fondurilor europene pentru pescuit.
1261. Întrebarea nr.2928A/08-05-2007
Medicii pierd mult timp din norma de lucru cu hârțogăria.
1262. Interpelarea nr.2928B/11-09-2007
Privind anumite abuzuri care se petrec în Penitenciarul Codlea.
1263. Întrebarea nr.2929A/08-05-2007
Situația Tribunalului București.
1264. Interpelarea nr.2929B/11-09-2007
Privind aprobarea prin HG a normelor metodologice prevăzute în Legea privind stimularea încadrării în munca elevilor și studenților.
1265. Întrebarea nr.2930A/08-05-2007
Statutul aleșilor locali.
1266. Interpelarea nr.2930B/11-09-2007
Porția zilnică pentru un pacient.
1267. Întrebarea nr.2931A/08-05-2007
Statutul aleșilor locali.
1268. Interpelarea nr.2931B/11-09-2007
Precizări metodologice privind posibilitatea defalcării din bugetul de stat a unor fonduri pentru CET Arad.
1269. Întrebarea nr.2932A/08-05-2007
Statutul aleșilor locali.
1270. Interpelarea nr.2932B/11-09-2007
Umilință totală.
1271. Întrebarea nr.2933A/08-05-2007
Clarificări privind necuprinderea în bugetul pe anul 2007 a sumelor prevăzute pentru funcționarea Fondului "Proprietatea" și Fondului Național de Dezvoltare.
1272. Interpelarea nr.2933B/11-09-2007
Numai vorbe.
1273. Întrebarea nr.2934A/08-05-2007
O circulară transmisă instituțiilor subordonate din județe despre concesionarea pășunilor comunale - fără condiții de punere în aplicare.
1274. Interpelarea nr.2934B/11-09-2007
Incompetență la putere.
1275. Întrebarea nr.2935A/08-05-2007
Referitor la Legea 448/2006 și Legea 482/2006.
1276. Interpelarea nr.2935B/11-09-2007
Proiectul cu titlul "Pregătirea documentației tehnice pentru investiția - alimentarea cu apă și canalizare a satelor Chieșd și Sigheu, com Chieșd, jud.Sălaj".
1277. Întrebarea nr.2936A/08-05-2007
Referitor la memoriul cetățenilor Constanța Aligică, Ștefan Aligică și Bogdan Aligică din mun.Câmpina, jud.Prahova.
1278. Interpelarea nr.2936B/11-09-2007
Modul de utilizare a fondurilor publice obținute din exploatarea bunului public - resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale.
1279. Întrebarea nr.2937A/08-05-2007
Referitor la memoriul domnilor Constanța Aligică, Ștefan Aligică și Bogdan Aligică domiciliați în mun.Câmpina, jud.Prahova.
1280. Interpelarea nr.2937B/11-09-2007
"Lipsa de interes și slaba implicare a Serviciului de Ambulanță Gorj în diversele probleme ce privesc sănătatea și integritatea personală".
1281. Întrebarea nr.2938A/09-05-2007
Situația grădinițelor mehedințene și a înscrierilor preșcolare în clasa I.
1282. Interpelarea nr.2938B/11-09-2007
Situația cu care se confruntă Școala Generală nr.2 din orașul Uricani.
1283. Întrebarea nr.2939A/09-05-2007
Concursul Național de Critică Literară "Mihail Iordache".
1284. Interpelarea nr.2939B/11-09-2007
Referitor la situația de la Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.
1285. Întrebarea nr.2940A/09-05-2007
Situația aparaturii medicale a Secției de Cardiologie a Spitalului Județean de Urgență Suceava.
1286. Interpelarea nr.2940B/11-04-2007
Situația infirmierelor de la Spitalul Clinic Municipal Arad, secțiile TBC.
1287. Întrebarea nr.2941A/09-05-2007
Lucrări de alimentare cu apă.
1288. Interpelarea nr.2941B/11-09-2007
Verificarea activității Comisiei comunale de fond funciar Panticeu, jud.Cluj.
1289. Întrebarea nr.2942A/09-05-2007
Referitor la probleme legate de recalculări ale cuantumului pensiilor.
1290. Interpelarea nr.2942B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului Bour Octavian.
1291. Întrebarea nr.2943A/09-05-2007
Situația domnului Ioneanu Constantin din Galați.
1292. Interpelarea nr.2943B/11-09-2007
Alocarea de ajutoare pentru cei afectați de intemperii în vederea refacerii gospodăriilor înainte de venirea iernii, în orașul Huedin, jud.Cluj.
1293. Întrebarea nr.2944A/09-05-2007
Ministerul Sănătății Publice are o strategie pentru a stopa acest exod al medicilor?
1294. Interpelarea nr.2944B/11-09-2007
Referitor la cetățenii din jud.Cluj, care au descoperit că depozitele CEC, constituite înainte de 1989 au fost "topite", fără ca aceștia să își poată recupera banii.
1295. Întrebarea nr.2945A/09-05-2007
Cozi interminabile la Casele de Pensii.
1296. Interpelarea nr.2945B/11-09-2007
Situația angajaților de la SC Somvetra SA Gherla, Transurb Dej și RATL Turda în ceea ce privește acordarea salariilor compensatorii.
1297. Întrebarea nr.2946A/09-05-2007
Lipsa banilor pentru efectuarea analizelor medicale gratuite.
1298. Interpelarea nr.2946B/11-09-2007
Situația Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
1299. Întrebarea nr.2947A/09-05-2007
Situația dezastruoasă din școli.
1300. Interpelarea nr.2947B/11-09-2007
Referitor la reabilitarea drumului județean Bărăi - Căianu - Sava - Mureșenii de Câmpie, jud.Cluj.
1301. Întrebarea nr.2948A/09-05-2007
Actele de huliganism.
1302. Interpelarea nr.2948B/11-09-2007
Situația angajaților de la RADP Cluj-Napoca.
1303. Întrebarea nr.2949A/09-05-2007
Românii afectați cu virusul Hepatitei C.
1304. Interpelarea nr.2949B/11-09-2007
Prevenirea și combaterea violenței în familie.
1305. Întrebarea nr.2950A/09-05-2007
Nivelul clab de pregătire a elevilor de gimnaziu, în contextul preconizatei restructurări a ciclurilor de învâțământ.
1306. Interpelarea nr.2950B/11-09-2007
Sclavie cu deținuții la Gherla.
1307. Întrebarea nr.2951A/09-05-2007
Revitalizarea vieții socio-economice îndeosebi în mediul rural.
1308. Interpelarea nr.2951B/11-09-2007
Dezinteres față de rezervația naturală protejată, Cheile Turzii.
1309. Întrebarea nr.2952A/09-05-2007
Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au adoptat în data de 17 mai 2006 Deciazia 771/2006/CE prin care anul 2007 a fost declarat "Anul European al Egalității Șanselor pentru Toți".
1310. Interpelarea nr.2952B/11-09-2007
Depozitul de deșeuri de la Pata Rât din Cluj-Napoca.
1311. Întrebarea nr.2953A/09-05-2007
Referitor la art 30 al Legii 411/2004.
1312. Interpelarea nr.2953B/11-09-2007
Licitațiile imobiliare aflate la limita legalității.
1313. Întrebarea nr.2954A/09-05-2007
Situația celor 26 de persoane disponibilizate în luna aprilie 2006 de la SC Nitrocontrol SA, societate aflată în portofoliul AVAS.
1314. Interpelarea nr.2954B/11-09-2007
Numărul de abuzuri s-a dublat.
1315. Întrebarea nr.2955A/09-05-2007
Solicită un număr suplimentar de 10 posturi noi pentru cultul ortodox.
1316. Interpelarea nr.2955B/11-09-2007
Omiterea OG 150/1999 care aduce completări Legii nr.118/1990.
1317. Întrebarea nr.2956A/09-05-2007
Referitor la proiectul de construcției a variantei ocolitoare a mun.Făgăraș.
1318. Interpelarea nr.2956B/11-09-2007
Colectarea bateriilor uzate.
1319. Întrebarea nr.2957A/09-05-2007
Referitor la memoriul mai mulți cetățeni, ai căror cai s-au îmbolnăvit de anemie infecțioasă.
1320. Interpelarea nr.2957B/11-09-2007
Reducerea deficitului comercial.
1321. Întrebarea nr.2958A/09-05-2007
Activitatea viitoare a ministerului.
1322. Interpelarea nr.2958B/11-09-2007
Terenurile Polocsay.
1323. Întrebarea nr.2959A/09-05-2007
Activitatea viitoare a ministerului.
1324. Interpelarea nr.2959B/11-09-2007
Referitor la memoriul familiei Leau Ion din com.Siriu, jud.Buzău.
1325. Întrebarea nr.2960A/09-05-2007
Violența pe terenurile de sport și în preajma acestora.
1326. Interpelarea nr.2960B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului Iosif Gheorghe din mun.Buzău.
1327. Întrebarea nr.2961A/09-05-2007
Redresarea turismului românesc.
1328. Interpelarea nr.2961B/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului inginer Constantin Dinulescu din com.Năieni, jud.Buzău.
1329. Întrebarea nr.2962A/09-05-2007
Supravegherea eficientă a persoanelor puse în libertate provizorie.
1330. Interpelarea nr.2962B/11-09-2007
Referitor la starea biserici Stâlpu, afectată de cutremurul din 1977.
1331. Întrebarea nr.2963A/09-05-2007
Referitor la Proiectul "Cultura orală a românilor sud-dunăreni: megleni, fârșeroți și gramoșteni" al Fundației "Alexandru Samurcaș Tzigara".
1332. Interpelarea nr.2963B/11-09-2007
Referitor la retribuția cadrelor didactice care predau în unitățile școlare particulare.
1333. Întrebarea nr.2964A/10-05-2007
Bugetulcomunitar și problemele deficitului de cont.
1334. Interpelarea nr.2964B/11-09-2007
Situația pensionarilor.
1335. Întrebarea nr.2965A/10-05-2007
Cazul unui comandant de cursă lungă arestat.
1336. Interpelarea nr.2965B/11-09-2007
Referitor la sistemele de irigații din Dobrogea.
1337. Întrebarea nr.2966A/15-05-2007
Referitor la cazul domnului Iacob Demostene din Galați.
1338. Interpelarea nr.2966B/11-09-2007
Referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii plajelor litoralului românesc.
1339. Întrebarea nr.2967A/15-05-2007
Referitor la un dosar de redobândire a cetățeniei române.
1340. Interpelarea nr.2967B/11-09-2007
Probleme apărute între autoritățile locale și unitățile militare din orașul Basarabi.
1341. Întrebarea nr.2968A/15-05-2007
Combaterea efectelor secetei care se preconizează în vara acestui an.
1342. Interpelarea nr.2968B/11-09-2007
Șoseaua de centură a municipiului Timișoara.
1343. Întrebarea nr.2969A/15-05-2007
Măsuri împotriva fraudării Referendumului din 19 mai 2007.
1344. Interpelarea nr.2969B/11-09-2007
Soluționarea unei probleme delicate cu care se confruntă elevii de naționalitate română din jud.Harghita și Covasna.
1345. Întrebarea nr.2970A/15-05-2007
Care este stadiul analizei situației instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă aceste instanțe.
1346. Interpelarea nr.2970B/11-09-2007
Situația unor cetățeni care sunt în imposibilitatea de a beneficia de prevederile Legii 19/2000 privind sistemul public de pensii.
1347. Întrebarea nr.2971A/16-05-2007
Subvențiile acordate crescătorilor de bovine.
1348. Interpelarea nr.2971B/11-09-2007
Includerea stațiunii Padina-Peștera, din munții Bucegi, jud.Dâmbovița, în programul de pregătire pentru organizarea jocurilor olimpice de iarnă în România, 2022.
1349. Întrebarea nr.2972A/16-05-2007
Corectitudinea organizării și desfășurării referendumului din data de 19 mai 2007.
1350. Interpelarea nr.2972B/11-09-2007
Referitor la memoriul Asociației PKU LIFE ROMÂNIA.
1351. Întrebarea nr.2973A/16-05-2007
Necesitatea adoptării legii salarizării unitare în sectorul bugetar.
1352. Interpelarea nr.2973B/11-09-2007
Referitor la acțiuni de înstrăinare în condiții dubioase a unor active aflate în proprietatea statului român, dar administrate de Compania REMIN.
1353. Întrebarea nr.2974A/16-05-2007
Reabilitări și reparații stringente pentru 44 școli în jud.Vaslui.
1354. Interpelarea nr.2974B/11-09-2007
Situația școlilor din jud.Covasna ale căror imobile au fost retrocedate.
1355. Întrebarea nr.2975A/16-05-2007
Situația subvențiilor agricole acordate în 2006 de APIA pentru jud.Mehedinți.
1356. Interpelarea nr.2975B/11-09-2007
Nerespectarea prevederilor legale la încadrarea personalului de conducere al Direcției Silvice din jud.Covasna.
1357. Întrebarea nr.2976A/16-05-2007
O mai bună exploatare a Rezervației naturale "Balta Albă", jud.Buzău.
1358. Interpelarea nr.2976B/11-09-2007
Verificarea modului în care fostul prefect al jud.Hunedoara, Vlad Cristian a urmărit și a coordonat cheltuirea fondurilor alocate de Guvern pentru lucrări de investiții și reparații la unitățile de învățământ preuniversitar.
1359. Întrebarea nr.2977A/16-05-2007
Situația dezastruoasă a lucrărilor de asfaltare a drumurilor.
1360. Interpelarea nr.2977B/11-09-2007
Verificarea modului în care Inspectoratul Școlar General, prin Pârvu Anișor, Inspector Școlar al jud.Hunedoara nu a cheltuit fondurile alocate de Guvern pentru lucrări de investiții și reparații la unitățile de învățământ preuniversitar.
1361. Întrebarea nr.2978A/16-05-2007
Probleme deosebite din Centrele de plasament.
1362. Interpelarea nr.2978B/11-09-2007
Taxa de primă înmatriculare a autovehiculelor.
1363. Întrebarea nr.2979A/16-05-2007
Programul național de construcție a sălilor de sport.
1364. Interpelarea nr.2979B/11-09-2007
Referitor la măsuri concrete, inclusiv legislative, pentru introducerea unei conduite normale ale societăților comerciale, ale instituțiilor și cetățenilor în raport cu mediul înconjurător.
1365. Întrebarea nr.2980A/16-05-2007
Scutirea de plată a taxelor speciale cu ocazia primei înmatriculări în România de către instituțiile de cultură.
1366. Interpelarea nr.2980B/11-09-2007
Demersuri diplomatice pe care le are în vedere Ministerul de Externe pentru readucerea Insulei Șerpilor și a platformei Continentale a Mării Negre în granițele naționale.
1367. Întrebarea nr.2981A/16-05-2007
Condițiile din penitenciarele românești - aspecte sesizate de Liga pentru Renaștere Morală.
1368. Interpelarea nr.2981B/11-09-2007
Reducerea personalului bugetar.
1369. Întrebarea nr.2982A/16-05-2007
Alocarea microbuzelor de transport școlar județean în acest an.
1370. Interpelarea nr.2982B/11-09-2007
Care sunt cauzele care determină refuzul predării patrimoniului către Complexul Muzeal Bucovina și ce decizie aveți în vedere pentru viitor.
1371. Întrebarea nr.2983A/16-05-2007
Stadiul proiectelor de tip "implementare în comun" pentru protecția mediului.
1372. Interpelarea nr.2983B/11-09-2007
Referitor la amplasarea Spitalului Regional de Urgență în zona Dancu din apropierea municipiului Iași.
1373. Întrebarea nr.2984A/16-05-2007
Taxa de primă înmatriculare.
1374. Interpelarea nr.2984B/11-09-2007
Referitor la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică.
1375. Întrebarea nr.2985A/21-05-2007
Soarta proprietarilor din casele naționalizate încotro?
1376. Interpelarea nr.2985B/11-09-2007
Referitor la includerea județelor Iași, Neamț și Vaslui în circumscripția consulară a Consulatului General al Ucrainei la Suceava.
1377. Întrebarea nr.2986A/21-05-2007
Tichetele de masă pentru personalul medical din centrele de transfuzii sanguine.
1378. Interpelarea nr.2986B/11-09-2007
Referitor la memoriul Asociației Handicapaților fizici din jud.Bistrița-Năsăud.
1379. Întrebarea nr.2987A/22-05-2007
Referitor la situația domnului Hatgitai Zsold din Cluj-Napoca.
1380. Interpelarea nr.2987B/11-09-2007
Referitor la condițiile de transport pe CFR.
1381. Întrebarea nr.2988A/23-05-2007
Referitor la dosarul penal 619/P/2006.
1382. Interpelarea nr.2988B/11-09-2007
Care sunt măsurile concrete întreprinse în sprijinul locuitorilor din localitățile sinistrate.
1383. Întrebarea nr.2989A/23-05-2007
Referitor la dosarul penal 426/P/2005 și 65/II/2/2006.
1384. Interpelarea nr.2989B/11-09-2007
Care este strategia de management al riscului la inundații aplicată de Ministerul mediului și Gospodăririi Apelor.
1385. Întrebarea nr.2990A/23-05-2007
Sprijin pentru reînființarea trecerii la nivel de cale ferată (linia CF Piatra Olt - Podu Olt, km 263-995 în localitatea Ionești, jud.Vâlcea).
1386. Interpelarea nr.2990B/11-09-2007
Ridicarea plafonului neimpozabil.
1387. Întrebarea nr.2991A/23-05-2007
Fonduri alocate pentru încheierea invenției "centrală termică" la Spitalul de Obstretică-Ginecologie din Râmnicu Vâlcea.
1388. Interpelarea nr.2991B/11-09-2007
Situația de la Chișinău.
1389. Întrebarea nr.2992A/23-05-2007
Fondurile structurale.
1390. Interpelarea nr.2992B/11-09-2007
"Poluarea otrăvește locuitorii marilor orașe!"
1391. Întrebarea nr.2993A/23-05-2007
Obținerea în regim de urgență a avizelor necesare programului de restructurare și reorganizare a RAJDP, Vâlcea.
1392. Interpelarea nr.2993B/11-09-2007
Referitor la lucrările la partea carosabilă.
1393. Întrebarea nr.2994A/23-05-2007
Greva din sistemul energetic național și implicațiile ei pe mai multe planuri.
1394. Interpelarea nr.2994B/11-09-2007
Tentativă de simulare pentru aflarea stării de sănătate a românilor.
1395. Întrebarea nr.2995A/23-05-2007
Referitor la HG 933/2004.
1396. Interpelarea nr.2995B/11-09-2007
Procentul decontat de către casele de asigurări de sănătate pentru cazurile externe din secțiile de boli profesionale pentru care nu s-a confirmat caracterul de boală profesională în condițiile respectării criteriilor de internare prevăzute la art.57 alin(4) din Contractul-cadru.
1397. Întrebarea nr.2996A/23-05-2007
Programul național de oncologie.
1398. Interpelarea nr.2996B/11-09-2007
Persoanele care beneficiează de serviciile medicale acordate în clinici și secții de boli profesionale cf. prevederilor Legii 346/2002.
1399. Întrebarea nr.2997A/23-05-2007
Pericolul consumului de produse tip fast-food.
1400. Interpelarea nr.2997B/11-09-2007
Modul de aplicare a procedurii de validare pentru situațiile în care unitățile sanitare emit facturi pentru tratarea bolilor al căror caracter profesional nu se confirmă.
1401. Întrebarea nr.2998A/23-05-2007
Lanuri de grâu compromise din cauza secetei.
1402. Interpelarea nr.2998B/11-09-2007
Realizarea protocolului între MECT-CNRED și MIRA.
1403. Întrebarea nr.2999A/23-05-2007
Pierderea fondurilor europene pentru IMM-uri.
1404. Interpelarea nr.2999B/11-09-2007
Referitor la fondurile alocate unităților administrative/școlare din jud.Bistrița-Năsăud.
1405. Întrebarea nr.3000A/23-05-2007
Ponderea ridicată pe care o au terenurile degradate în jud.Vaslui.
1406. Interpelarea nr.3000B/11-09-2007
Cabinetele de asistență psihopedagogică.
1407. Întrebarea nr.3001A/23-05-2007
Precizați dacă funcționează în jud.Vaslui organizații private ale utilizatorilor de apă.
1408. Interpelarea nr.3001B/11-09-2007
Cauza și măsurile pe care le întreprindeți, pentru ca prevederile Codului Fiscal, să nu îi mai discrimineze pe producătorii români în raport cu producătorii de alcool din alte state UE.
1409. Întrebarea nr.3002A/23-05-2007
Referitor la OUG 20/2006.
1410. Interpelarea nr.3002B/11-09-2007
Construirea unor locuințe ANL în curtea Liceului Johann Ettinger din Satu-Mare.
1411. Întrebarea nr.3003A/23-05-2007
"Programul rentei viagere" în jud.Vaslui.
1412. Interpelarea nr.3003B/11-09-2007
Referitor la lucrările de reabilitare a DN 17.
1413. Întrebarea nr.3004A/23-05-2007
Precizați câte tractoare, combine și alte mașini agricole au fost achiziționate în jud.Vaslui pe baza subvențiilor directe.
1414. Interpelarea nr.3004B/12-09-2007
SCUMPIRI, SCUMPIRI, SCUMPIRI......
1415. Întrebarea nr.3005A/23-05-2007
Precizați în ce constă sprijinul concret pentru proprietarii de păduri din jud.Vaslui, conform practicilor UE.
1416. Interpelarea nr.3005B/12-09-2007
Locuitorii com.Sânmartin, jud.Bihor sunt în pericol de a fi obligați să suporte datoriile societății locale de alimentare cu apă!
1417. Întrebarea nr.3006A/23-05-2007
Îmbunătățirea mediului în spațiul rural prin finanțare FEADR are elemente concrete de susținere în jud.Vaslui?
1418. Interpelarea nr.3006B/12-09-2007
Referitor la vizitele de lucru pe care membrii Guvernului României le fac în teritoriu.
1419. Întrebarea nr.3007A/23-05-2007
Câte programe de susținere a calității și competitivității produselor agricole se desfășoară în jud.Vaslui?
1420. Interpelarea nr.3007B/12-09-2007
Referitor la proiectul și studiul de fezabilitate pentru construcția canalizării și stației de epurare din com.Eftimie Murgu, jud.Caras Severin.
1421. Întrebarea nr.3008A/23-05-2007
Stadiul soluționării cererii de acordare a măsurilor reparatorii în echivalent - acțiuni la Fondul Proprietatea.
1422. Interpelarea nr.3008B/24-09-2007
Referitor la anumite "abuzuri" săvârșite de primarul comunei Alțâna, domnul Brezae Vasile.
1423. Întrebarea nr.3009A/23-05-2007
Reabilitarea sectoarelor de drumuri cu probleme grave.
1424. Interpelarea nr.3009B/25-09-2007
Începerea lucrărilor la Autostrada " Transilvania" Brașov-Borș.
1425. Întrebarea nr.3010A/23-05-2007
Realizarea proiectului național de construcție a așezămintelor culturale din mediul rural.
1426. Interpelarea nr.3010B/25-09-2007
Programul privind protecția culturilor pentru perioada 2007-2008, implementarea măsurilor de realizare a infrastructurilor de irigații și asigurarea culturilor compromise de calamitățile naturale.
1427. Întrebarea nr.3011A/23-05-2007
Precizați ce sumă s-a pus la dispoziția fermierilor vasluieni sub formă de garanții prin Fondul de Garantare a Creditului Rural pentru garantarea creditelor de investiții.
1428. Interpelarea nr.3011B/25-09-2007
înlesniri pentru plata taxelor CF și măsurătorilor cadastrale.
1429. Întrebarea nr.3012A/23-05-2007
Printre cele 80 unități din categoria "D" în curs de transformare în unități produse tradiționale câte provin din jud.Vaslui?
1430. Interpelarea nr.3012B/25-09-2007
Situația d-lui Augustin Mocan, fost profesor de limba și literatura română.
1431. Întrebarea nr.3013A/23-05-2007
Referitor la situația doamnei Ștef Elisabeta din mun.Galați.
1432. Interpelarea nr.3013B/25-09-2007
Lipsa de promptitudine a unor instituții și întârzierea în demararea procedurilor necesare derulării proiectelor cu finanțare europeană creează dificultăți majore în implementarea acestora.
1433. Întrebarea nr.3014A/23-05-2007
Referitor la situația domnului Gheorghiu Dumitru din mun.Galați.
1434. Interpelarea nr.3014B/25-09-2007
Situația autostrăzii Nădlac-Constanța.
1435. Întrebarea nr.3015A/23-05-2007
Care sunt politicile elaborate pentru susținerea și dezvoltarea pisciculturii în jud.Vaslui?
1436. Interpelarea nr.3015B/25-09-2007
RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A MEDICILOR IRESPONSABILI
1437. Întrebarea nr.3016A/23-05-2007
Programele de investiții ce se derulează în jud.Vaslui.
1438. Interpelarea nr.3016B/25-09-2007
REDUCEREA PERSONALULUI BUGETAR, BUMERANGUL SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI
1439. Întrebarea nr.3017A/23-05-2007
Referitor la implementarea proiectului "O Românie frumoasă".
1440. Interpelarea nr.3017B/25-09-2007
Reînființarea claselor cu profil învățători-educatori din cadrul liceelor pedagogice, ca formă a învățământului vocațional pedagogic.
1441. Întrebarea nr.3018A/23-05-2007
Campania de controale în spitale.
1442. Interpelarea nr.3018B/25-09-2007
Solicită publicarea anuală pe site, a numelor cetățenilor contribuabili și cuantumul contribuției anuale achitate, de către Direcțiile locale ale Finanțelor Publice.
1443. Întrebarea nr.3019A/23-05-2007
Grave disfuncții referitoare la activitatea aparatului de lucru din Ministerul Transporturilor.
1444. Interpelarea nr.3019B/25-09-2007
Stadiul Dosarului 3733/P/2006 privind explozia din 07.02.2000 la oficiul poștal Târgoviște Tranzit.
1445. Întrebarea nr.3020A/23-05-2007
Blocarea unor lucrări de investiții care se derulează în școli prin aplicarea unei Hotărâri a Guvernului.
1446. Interpelarea nr.3020B/25-09-2007
Aplicarea prevederilor Legii 41/1994.
1447. Întrebarea nr.3021A/23-05-2007
Referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii 17/2000.
1448. Interpelarea nr.3021B/25-09-2007
Firma "ROMPRES-uj magyar syo", amplasată pe clădirea Casei Presei Libere.
1449. Întrebarea nr.3022A/23-05-2007
Combaterea discriminării.
1450. Interpelarea nr.3022B/25-09-2007
Principiul colegialității completului de judecată pentru cauzele de contecios administrativ, introdus prin Legea 262/2007.
1451. Întrebarea nr.3023A/23-05-2007
Situația rampelor de acces pentru persoane cu handicap locomotor.
1452. Interpelarea nr.3023B/25-09-2007
Modul de aplicare a programului de evaluare a stării de sănătate publică în jud.Cluj.
1453. Întrebarea nr.3024A/23-05-2007
Sprijin în vederea amenajării unor rampe pentru persoane cu handicap la intrarea în lăcașurile de cult.
1454. Interpelarea nr.3024B/25-09-2007
Reconstrucția învățământului din mediul rural.
1455. Întrebarea nr.3025A/23-05-2007
Reabilitarea DN 13 E înt5re km 37 + 600 - km 61
1456. Interpelarea nr.3025B/25-09-2007
Recuperarea valorii unor investiții, suportate de către Asociația Proprietarilor Goranu, Rm.Vâlcea, de care beneficiază Distrigaz Sud.
1457. Întrebarea nr.3026A/23-05-2007
Referitor la Legea 373/2004.
1458. Interpelarea nr.3026B/25-09-2007
Referitor la ocuparea posturilor din învățământ cu personal necalificat.
1459. Întrebarea nr.3027A/20-05-2007
Calcularea pensiilor persoanelor cu vechime în muncă în străinătate.
1460. Interpelarea nr.3027B/25-09-2007
Se nesocotesc dispozițiile legale cu privire la acordarea de medicamente gratuite, diferitelor categorii de persoane - pensionari, veterani de război, revoluționari, refugiați, etc..
1461. Întrebarea nr.3028A/28-05-2007
Accesul la internet al primăriilor.
1462. Interpelarea nr.3028B/25-09-2007
Referitor la perioada de timp, pentru acordarea cetățeniei române.
1463. Întrebarea nr.3029A/28-05-2007
Măsurile financiare luate pentru funcționarea și de facto a Centrului Național Medical de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii "Dr.N.Robănescu".
1464. Interpelarea nr.3029B/25-09-2007
Referitor la capitolul 7 "Politica de protecție socială" din programul de guvernare.
1465. Întrebarea nr.3030A/28-05-2007
Aplicarea Legii 193/2006 privind tichetelor cadou și a tichetelor de creșă.
1466. Interpelarea nr.3030B/25-09-2007
Referitor la viața celor ce au rămas cu infirmități slujind patria.
1467. Întrebarea nr.3031A/28-05-2007
Violența și discriminarea în școli.
1468. Interpelarea nr.3031B/25-09-2007
O chirie adecvată plătită de către societățile de distribuție a energiei electrice proprietarilor terenurilor pe care le folosesc.
1469. Întrebarea nr.3032A/28-05-2007
Strategia, procedurile, colaborarea interinstituțională și responsabilitățile privind căutarea copiilor dispăruți.
1470. Interpelarea nr.3032B/25-09-2007
Podul de la Gătejești trebuia finalizat în luna august.
1471. Întrebarea nr.3033A/28-05-2007
Referitor la memoriul domnului Liviu Giurgiu din Huedin, jud.Cluj.
1472. Interpelarea nr.3033B/25-09-2007
Sprijin financiar guvernamental pentru terminarea lucrărilor de consolidare și reparații a clădirii Muzeului de Artă "Ion Irimescu" din mun.Fălticeni, jud.Suceava.
1473. Întrebarea nr.3034A/28-05-2007
Referitor la memoriul salariaților Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
1474. Interpelarea nr.3034B/25-09-2007
Susținerea Proiectului de Hotărâre a Guvernului, inițiat de Prefectura Suceava și Consiliul Județean Suceava, în vederea obținerea de fonduri pentru continuarea lucrărilor de consolidare și reparații la Muzeul de Artă "Ion Irimescu" din mun.Fălticeni.
1475. Întrebarea nr.3035A/28-05-2007
Referitor la salariații angajați cu contract de muncă pe durată determinată.
1476. Interpelarea nr.3035B/25-09-2007
Referitor la memoriul domnului Marin Ciobanu.
1477. Întrebarea nr.3036A/28-05-2007
Referitor la admisibilitatea donatorilor de sânge și de componente sanguine umane.
1478. Interpelarea nr.3036B/25-09-2007
Amânarea nejustificată a apariției normelor metodologice a Legii privind acordarea de trusouri pentru nou născuți.
1479. Întrebarea nr.3037A/28-05-2007
Referitor la proprietarii de animale, care solicită informații cu privire la acordarea premiilor pentru lapte, vaci și viței.
1480. Interpelarea nr.3037B/25-09-2007
Nerespectarea legii bugetului de stat pe anul 2007.
1481. Întrebarea nr.3038A/29-05-2007
Referitor la elaborarea normelor metodologice de aplicare a Legii 315/2006.
1482. Interpelarea nr.3038B/25-09-2007
Deteriorarea avansată a podului care leagă localitatea Aninoasa de Valea Jiului.
1483. Întrebarea nr.3039A/29-05-2007
Act normativ care să prevadă pentru pensionari drepturi cu caracter social - cultural și pensii decente.
1484. Interpelarea nr.3039B/25-09-2007
Referitor la eficiența cadrului legal actual pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit.
1485. Întrebarea nr.3040A/29-05-2007
Cercetarea unor funcționari publici implicați în activități politice.
1486. Interpelarea nr.3040B/25-09-2007
"Legislația și birocrația apasă pe umerii IMM-urilor".
1487. Întrebarea nr.3041A/29-05-2007
Stadiul soluționării cererilor de acordare a măsurilor reparatorii în echivalent.
1488. Interpelarea nr.3041B/25-09-2007
Referitor la memoriul domnului Grigore Nicolae, salariat al CNI "CORESI" SA București Sucursala Imprimeria "Oltenia" Craiova.
1489. Întrebarea nr.3042A/29-05-2007
Finanțarea programului de amendare calcică în jud.Vâlcea.
1490. Interpelarea nr.3042B/25-09-2007
Referitor la persoanele pensionate înainte de apariția Legii 19/2000.
1491. Întrebarea nr.3043A/29-05-2007
Măsuri reparatorii în echivalent.
1492. Interpelarea nr.3043B/25-09-2007
Dacă și când vor fi alocate fondurile necesare în vederea achiziționării microbuzelor pentru deplasarea elevilor din 40 de comune clujene.
1493. Întrebarea nr.3044A/29-05-2007
Investiții pentru perimetre de ameliorare în jud.Vâlcea.
1494. Interpelarea nr.3044B/25-09-2007
Care este organigrama aprobată de Ministerul Sănătății cu privire la reorganizarea autorităților județene de sănătate publică și a mun.București.
1495. Întrebarea nr.3045A/29-05-2007
Regularizarea râului Buzău pe zona Întorsura-Buzăului - Sita Buzăului, jud. Covasna.
1496. Interpelarea nr.3045B/25-09-2007
Referitor la memoriul domnului Cârlan Mihail Radu Vasile, (căpitan rezervă), pensionar.
1497. Întrebarea nr.3046A/29-05-2007
Situația cetăților dacice din Parcul Național Grădiștea.
1498. Interpelarea nr.3046B/25-09-2007
Care au fost condițiile impuse celor care au concesionat plajele de pe litoralul Mării Negre.
1499. Întrebarea nr.3047A/29-05-2007
Situația cetăților dacice din Munții Orăștie.
1500. Interpelarea nr.3047B/25-09-2007
Care este, în jud.Cluj, numărul furturilor din buzunare, prejudiciul creat și cât a fost recuperat.
1501. Întrebarea nr.3048A/29-05-2007
DN Botoșani - Târgu Frumos.
1502. Interpelarea nr.3048B/25-09-2007
care este situația legală a podului de la mall-ul Polus Center din comuna Florești, jud.Cluj.
1503. Întrebarea nr.3049A/29-05-2007
Situația recalculării pensiilor pentru persoanele provenite din grupele I și II-a de muncă, respectiv - mineri, metalurgiști, chimiști, preparatori.
1504. Interpelarea nr.3049B/25-09-2007
Care este strategia ministerului cu privire la Agenția Nețională pentru Consultanță Agricolă.
1505. Întrebarea nr.3050A/29-05-2007
Necesitatea construirii unei șosele de centură în municipiul Rădăuți, jud.Suceava.
1506. Interpelarea nr.3050B/25-09-2007
Când vor fi alocate efectiv fondurile pentru renovarea interioară a clădirii Teatrului Național Român din Cluj-Napoca, jud.Cluj.
1507. Întrebarea nr.3051A/29-05-2007
Nereguli privind acordarea subvenției pentru lapte.
1508. Interpelarea nr.3051B/25-09-2007
Funcționarea Centrului de Diagnostic și Tratament Cluj-Napoca.
1509. Întrebarea nr.3052A/29-05-2007
Competența Federației Române de Culturism și Fitness.
1510. Interpelarea nr.3052B/25-09-2007
Continuarea proiectului ANL de șa Cetatea Fetei, jud.Cluj.
1511. Întrebarea nr.3053A/30-05-2007
Nerespectarea normelor legate pe anumite șantiere de construcții.
1512. Interpelarea nr.3053B/25-09-2007
Finanțarea pentru studiile masterale și pentru proiectele doctorale.
1513. Întrebarea nr.3054A/30-05-2007
Lipsa apei pentru irigat în comuna Mărăcineni, jud.Buzău.
1514. Interpelarea nr.3054B/25-09-2007
Deblocarea Programului național "Super-schi în Carpați" în vederea realizării unui turism modern și de calitate în stațiunile dâmbovițene Padina-Peștera, din munții Bucegi.
1515. Întrebarea nr.3055A/30-05-2007
Rețetele compensate și gratuite.
1516. Interpelarea nr.3055B/25-09-2007
Abuzuri săvârșite de primarul comunei Alțâna, jud.Sibiu, domnul Brezae Vasile.
1517. Întrebarea nr.3056A/30-05-2007
Situația Autorității Naționale Sanitar Veterinare.
1518. Interpelarea nr.3056B/25-09-2007
Acordarea de subvenții pentru persoanele cu venituri mici care și-au montat centrala termică.
1519. Întrebarea nr.3057A/30-05-2007
Situația privind fondurile destinate amenajării parcării Sălii Polivalente din Drobeta Turnu-Severin.
1520. Interpelarea nr.3057B/25-09-2007
Lipsa unui program de audiențe la Ambasada României din Republica Moldova și la Secția Consulară, program care să fie afișat pe site-ul specializat al Ambasadei.
1521. Întrebarea nr.3058A/30-05-2007
Acordarea unor fonduri pentru reabilitarea urgentă a Bisericii "Sfântul Gheorghe" din Ograda, jud.Ialomița.
1522. Interpelarea nr.3058B/25-09-2007
Indexarea burselor pentru elevii și studenții din Republica Moldova studiază în instituțiile românești de învățământ.
1523. Întrebarea nr.3059A/30-05-2007
Munca "la negru" și munca "la gri".
1524. Interpelarea nr.3059B/25-09-2007
Șoseaua de centură a Municipiului Iași.
1525. Întrebarea nr.3060A/30-05-2007
Impactul asupra economiei naționale, generat de retragerea autorizației de mediu a societății Arpechim SA Pitești.
1526. Interpelarea nr.3060B/25-09-2007
Abuzurile semnalate în petiția înregistrată la nr.658/06.08.2007.
1527. Întrebarea nr.3061A/30-05-2007
Neacordarea de către Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap a fondurilor necesare decontării transportului interurban pentru persoanele cu handicap.
1528. Interpelarea nr.3061B/25-09-2007
Referitor la abuzurile primarului PD din com.Dalboset, jud.Caraș Severin.
1529. Întrebarea nr.3062A/30-05-2007
Nereguli constatate în listele și secțiile de votare.
1530. Interpelarea nr.3062B/25-09-2007
Soluționarea legală și onestă a propunerilor SSPR pentru avizare.
1531. Întrebarea nr.3063A/30-05-2007
Informație conform căreia statul italian ar vrea să aducă câteva zeci de mii de tone de deșeuri menajere în România.
1532. Interpelarea nr.3063B/25-09-2007
"Politica de protecție socială".
1533. Întrebarea nr.3064A/30-05-2007
Situația doamnei Constantin Floarea din București.
1534. Interpelarea nr.3064B/25-09-2007
Amplasarea proastă a antenelor GSM afectează grav sănătatea cetățenilor.
1535. Întrebarea nr.3065A/30-05-2007
Care au fost criteriile de evaluare a școlilor câștigătoare la conncursul de proiecte "Școala Europeană".
1536. Interpelarea nr.3065B/26-09-2007
Schizofrenici refuzați la angajare.
1537. Întrebarea nr.3066A/30-05-2007
Referitor la lucrările de contruire a variantei de ocolire a orașului Lugoj.
1538. Interpelarea nr.3066B/26-09-2007
Discriminarea salarială la care sunt supuși angajații români ai Bechtel.
1539. Întrebarea nr.3067A/30-05-2007
Strategia împotriva violenței pe stadioane.
1540. Interpelarea nr.3067B/26-09-2007
Taxe mult prea mari pentru viitorii arhitecți.
1541. Întrebarea nr.3068A/30-05-2007
Reconstrucția ecologică în punctul "Silea".
1542. Interpelarea nr.3068B/26-09-2007
Biserica lasă copiii pe străzi.
1543. Întrebarea nr.3069A/30-05-2007
Sprijin bugetar pentru reparații la Spitalul Orășenesc din Costești.
1544. Interpelarea nr.3069B/26-09-2007
Cultura clujeană, în paragină.
1545. Întrebarea nr.3070A/30-05-2007
Reducerea dobânzilor la creditele pentru agricultura-dezvoltare rurale.
1546. Interpelarea nr.3070B/26-09-2007
Proiect în așteptare la Minister.
1547. Întrebarea nr.3071A/30-05-2007
Solicitare ajutor financiar pentru definitivarea lucrărilor la Parohia Ortodoxă Română Corniței, jud.Bihor.
1548. Interpelarea nr.3071B/26-09-2007
Peste 31.000 de metri cubi de material lemnos au fost furați din pădurile de stat.
1549. Întrebarea nr.3072A/30-05-2007
Referitor la înființarea Fondului național de dezvoltare prin OUG 113/2006.
1550. Interpelarea nr.3072B/26-09-2007
Campania electorală făcută de primarul Brăilei, la deschiderea anului școlar.
1551. Întrebarea nr.3073A/30-05-2007
Care este situația terenurilor și clădirilor dezafectate ale unităților militare de pe raza jud.Arad.
1552. Interpelarea nr.3073B/26-09-2007
Situația comunităților din mai multe zone ale României lipsite de rețele de aprovizionare cu energie electrică.
1553. Întrebarea nr.3074A/30-05-2007
Construirea unei căi ferate în Republica Moldova.
1554. Interpelarea nr.3074B/27-09-2007
Înființarea Consulatului României la Castellon, Regatul Spaniei.
1555. Întrebarea nr.3075A/30-05-2007
Strategia Energetică a României privind mineritul din Bazinul Olteniei.
1556. Interpelarea nr.3075B/28-09-2007
Autostrada transilvania Autostrada București - Brașov
1557. Întrebarea nr.3076A/31-05-2007
Referitor la repartizarea cifrei de școlarizare pe instituții de învățământ superior, în vederea admiterii șa studii în anul universitar 2007-2008.
1558. Interpelarea nr.3076B/03-10-2007
Protejarea moștenirii arhitectonice culturale. Salvarea catedralei Sf.Iosif București.
1559. Întrebarea nr.3077A/31-05-2007
Monumentul "Marii Uniri" de la Arad.
1560. Interpelarea nr.3077B/09-10-2007
STIMULĂRI DIFERITE PENTRU ACTIVITĂȚI SIMILARE....
1561. Întrebarea nr.3078A/31-05-2007
Relațiile bilaterale cu Serbia și eliminarea obligativității vizelor pentru cetățenii români.
1562. Interpelarea nr.3078B/09-10-2007
Ignorarea doleanțelor justificate ale doamnei Manta Daniela de a beneficia de tratament pentru afecțiunea de care suferă și luarea unor măsuri administrative împotriva funcționarilor care au împiedicat timp de 4 ani, ca domnia sa să beneficieze de tratament adecvat.
1563. Întrebarea nr.3079A/04-06-2007
Interceptările telefonice de SRI.
1564. Interpelarea nr.3079B/09-10-2007
Referitor la externalizarea serviciului de radiologie al Spitalului județean Buzău.
1565. Întrebarea nr.3080A/04-06-2007
Culturi agricole amenințate de dăunători din cauza temperaturilor excesive.
1566. Interpelarea nr.3080B/09-10-2007
Referitor la SC Rompetrol SA care a fost scutită de datorie prin HG 118/2003.
1567. Întrebarea nr.3081A/04-06-2007
Situația dezastruoasă a pensionarilor din România.
1568. Interpelarea nr.3081B/09-10-2007
Proiectele finanțabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013.
1569. Întrebarea nr.3082A/04-06-2007
Răspândirea cu ușurință a epidemiilor de hepatită, de rubeolă și altele la elevii din școli.
1570. Interpelarea nr.3082B/09-10-2007
Sprijin pentru localitatea Hășmaș, jud.Arad.
1571. Întrebarea nr.3083A/05-06-2007
Situația domnului Ichim Fănel din orașul Ianca, jud.Brăila.
1572. Interpelarea nr.3083B/09-10-2007
Componența legală a consiliului de administrație a Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.
1573. Întrebarea nr.3084A/05-06-2007
problema întârzierii procesului de absorbție a fondurilor structurale.
1574. Interpelarea nr.3084B/09-10-2007
Acțiunile Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța.
1575. Întrebarea nr.3085A/05-06-2007
Reânființarea formațiunilor de poliție rutieră desființate.
1576. Interpelarea nr.3085B/09-10-2007
Lipsa forței de muncă.
1577. Întrebarea nr.3086A/05-06-2007
Desfășurarea concursului la Direcția Silvică Buzău precum și antecedentele penale ale candidaților pentru postul de director tehnic.
1578. Interpelarea nr.3086B/09-10-2007
Măsurile pentu scăderea numărului total de taxe și impozite precum și a parafiscalității.
1579. Întrebarea nr.3087A/05-06-2007
Declararea ca persoană indezirabilă a unui cetățean austriac care îndeamnă la acțiuni iredentiste și acțiuni violente pentru obținerea autonomiei teritoriale a așa-zisului ținut secuiesc.
1580. Interpelarea nr.3087B/09-10-2007
Accesarea programelor de către IMM-uri.
1581. Întrebarea nr.3088A/06-06-2007
Referitor la proiectul de stemă a comunei Nadeș, jud.Mureș, respins de către Comisia Națională de Heraldică.
1582. Interpelarea nr.3088B/09-10-2007
Situația deplorabilă în care a fost pregătit din punct de vedere administrativ acest început de an școlar.
1583. Întrebarea nr.3089A/06-06-2007
Criteriile ce trebuiesc îndeplinite pentru a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de funcționari publici vacante.
1584. Interpelarea nr.3089B/09-10-2007
Mânăstirea Sărăcinești necesită intervenția rapidă a Ministerului Culturii și Cultelor.
1585. Întrebarea nr.3090A/06-06-2007
Sistemul de irigații din jud.Mehedinți.
1586. Interpelarea nr.3090B/09-10-2007
La Brezoi, DN 7 este ștrangulat de 6 luni.
1587. Întrebarea nr.3091A/06-06-2007
Finanțarea programelor naționale de sănătate la nivel județean.
1588. Interpelarea nr.3091B/09-10-2007
Cuprinderea urgentă a Mânăstirii Berislăvești într-un program de restaurare.
1589. Întrebarea nr.3092A/06-06-2007
Drumurile județene încotro?
1590. Interpelarea nr.3092B/09-10-2007
Care este strategia ministerului privind îmbunătățirea condițiilor de viață și recuperare pentru femeile cu handicap din România și asigurarea în fapt a drepturilor persoanelor cu handicap conform legislației în vigoare.
1591. Întrebarea nr.3093A/06-06-2007
În portofoliul de proiecte pentru fondurile structurale și de coeziune pentru perioada 2007-2013 este prezent și jud.Vaslui?
1592. Interpelarea nr.3093B/09-10-2007
Nemulțumirea față de modul în care se asigură condițiile de tratament și spitalizare la Spitalul Județean din municipiul Suceava.
1593. Întrebarea nr.3094A/06-06-2007
Bilanțurile de mediu.
1594. Interpelarea nr.3094B/09-10-2007
Aducerea cărții de literatură pe masa/banca elevilor.
1595. Întrebarea nr.3095A/06-06-2007
Câte areale au fost identificate în jud,Vaslui.
1596. Interpelarea nr.3095B/09-10-2007
Care sunt demersurile Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile pentru protecția ecosistemelor din Lunca Dunării.
1597. Întrebarea nr.3096A/06-06-2007
Câte arii naturale protejate au fost date în custodie în jud.Vaslui.
1598. Interpelarea nr.3096B/09-10-2007
Situația Programelor ce se vor desfășura în anul 2008 pentru IMM-uri, cu finanțare de la bugetul de stat.
1599. Întrebarea nr.3097A/06-06-2007
Referitor la bazinul hidrografic Siret.
1600. Interpelarea nr.3097B/09-10-2007
Referitor la cazul doamnei Hoble Aurora în vârstă de 74 de ani.
1601. Întrebarea nr.3098A/06-06-2007
Proiectul DESWAT.
1602. Interpelarea nr.3098B/09-10-2007
Aplicarea corectă la nivel național a Programului PKU.
1603. Întrebarea nr.3099A/06-06-2007
Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu).
1604. Interpelarea nr.3099B/09-10-2007
Unele aspecte privind petițiile românești la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
1605. Întrebarea nr.3100A/06-06-2007
Situația cetățenilor români care locuiesc în străinătate și care trebuie să efectueze consultațiile gratuite, dar, obligatorii, din cadrul programului național de evaluare a stării de sănătate a populației.
1606. Interpelarea nr.3100B/09-10-2007
Transpunerea Directivei 86/378/MEC modificată prin Directiva 96/97/EC.
1607. Întrebarea nr.3101A/06-06-2007
Nemulțumirea întreprinzătorilor privați din domeniul construcțiilor din jud.Arad, care se confruntă cu mari probleme legate de subcontractarea lucrărilor.
1608. Interpelarea nr.3101B/09-10-2007
Privind Centura ocolitoare a SIbiului și Autoetrada de pe culoarul IV.
1609. Întrebarea nr.3102A/06-06-2007
Referitor la situația de la Șimand, jud.Arad.
1610. Interpelarea nr.3102B/09-10-2007
Desfășurarea învățământului în limba maternă pentru populația română minoritară din Republica Serbia.
1611. Întrebarea nr.3103A/06-06-2007
Spoturile publicitare de promovare turistică a României peste hotare.
1612. Interpelarea nr.3103B/09-10-2007
Compromiterea imaginii ANL.
1613. Întrebarea nr.3104A/07-06-2007
Crearea unui Fond Național de Achiziții în domeniul Artelor Plastice.
1614. Interpelarea nr.3104B/09-10-2007
Preluarea unor terenuri degradate în administrarea Direcției Silvice, în vederea constituirii perimetrelor de ameliorare, cf OG 81/1998, modificată și aprobată prin Legea 107/1999.
1615. Întrebarea nr.3105A/07-06-2007
Electrificarea în jud.Argeș.
1616. Interpelarea nr.3105B/09-10-2007
Verificarea modului în care Primăria Municipiului Curtea de Argeș intenționează să organizeze licitația pentru vânzarea cinematografului Unirea din localitate.
1617. Întrebarea nr.3106A/07-06-2007
Finanțarea dializei hepatice.
1618. Interpelarea nr.3106B/09-10-2007
Există reprezentant al Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, în Deva?
1619. Întrebarea nr.3107A/07-06-2007
Monopolul citirii repartitoarelor de costuri.
1620. Interpelarea nr.3107B/09-10-2007
Restructurarea Companiei Naționale Poșta Română.
1621. Întrebarea nr.3108A/07-06-2007
Omisiunile Ordinului 355/10 mai 2007.
1622. Interpelarea nr.3108B/09-10-2007
Situația locatarilor din imobilul situat pe strada Iuliu Maniu, nr 1-3, din Cluj-Napoca.
1623. Întrebarea nr.3109A/07-06-2007
HG 446/2007 și HG 465/2007.
1624. Interpelarea nr.3109B/09-10-2007
Funcționarea unităților sanitare ce oferă servicii de dializă.
1625. Întrebarea nr.3110A/07-06-2007
Laboratorul Clinic din Spitalul Orășenesc Ineu.
1626. Interpelarea nr.3110B/09-10-2007
Situația stației de epurare Mediaș.
1627. Întrebarea nr.3111A/07-06-2007
Dosar nesoluționat în instanță.
1628. Interpelarea nr.3111B/09-10-2007
Rezervația de zimbri de la Hațeg își pierde treptat identitatea.
1629. Întrebarea nr.3112A/11-06-2007
Portul Corabia în administrarea Consiliului local.
1630. Interpelarea nr.3112B/09-10-2007
Referitor la pensionarii suceveni care și-au primit pensiile în luna septembrie 2007 cu o întârziere nejustificată de până la 10 zile.
1631. Întrebarea nr.3113A/11-06-2007
Referitor situația din 29 mai 2007, când cursa de pe ruta București - Cluj-napoca a decolat cu o oră întârziere.
1632. Interpelarea nr.3113B/09-10-2007
Ilegalitățile produse de dl.Dumitru Miron, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.
1633. Întrebarea nr.3114A/11-06-2007
Referitor la memoriul domnului Teodor Budușan din Cluj-Napoca.
1634. Interpelarea nr.3114B/09-10-2007
Stadiul cercetărilor efectuate de DNA în cazul d-lor Constantin Pușcaș - director economic și Doru Vasile Ionescu - director Radio România Internațional.
1635. Întrebarea nr.3115A/11-06-2007
Referitor la situația foștilor angajați CFR.
1636. Interpelarea nr.3115B/09-10-2007
Referitor la articolele apărute în cotidianul "Interesul Public", faptul că primul ministru al României este partener de afaceri cu fostul șef al rezidenței de spionaj a Ungariei în România, Rudas Erno.
1637. Întrebarea nr.3116A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1638. Interpelarea nr.3116B/09-10-2007
Referitor la SC PISCICOLA SA Cluj.
1639. Întrebarea nr.3117A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1640. Interpelarea nr.3117B/09-10-2007
Analizarea oportunității unei rectificări a bugetului pentru sănătate, pentru jud.Cluj.
1641. Întrebarea nr.3118A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1642. Interpelarea nr.3118B/09-10-2007
Rezultatul controlului dispus la Direcția Generală a Finanțelor Publice Harghita.
1643. Întrebarea nr.3119A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1644. Interpelarea nr.3119B/09-10-2007
Analizarea oportunității alocării unor fonduri, la noua rectificare bugetară, pentru Opera Națională Română Cluj, Opera Maghiară din Cluj-Napoca, respectiv Teatrul Național Român și Teatrul Maghiar.
1645. Întrebarea nr.3120A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1646. Interpelarea nr.3120B/09-10-2007
Situația Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.
1647. Întrebarea nr.3121A/11-06-2007
Cînd va fi finalizat Consulatul din Castellon, Spania, decretul semnat de Președintele României Traian Băsescu, pentru înființarea acestuia fiind semnat din septembrie anul trecut.
1648. Interpelarea nr.3121B/09-10-2007
Referitor la problemele existente la Spitalul Municipal din Dej, jud.Cluj.
1649. Întrebarea nr.3122A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1650. Interpelarea nr.3122B/09-10-2007
Redeschiderea dosarului domnului Traian Furdui, din localitatea Călan, jud.Hunedoara.
1651. Întrebarea nr.3123A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1652. Interpelarea nr.3123B/09-10-2007
Referitor la articolul din cotidianul "Interesul Public".
1653. Întrebarea nr.3124A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1654. Interpelarea nr.3124B/09-10-2007
Întârzierea nejustificată a renovării Școlii Generale din Zorlentu Mare, jud.Caraș Severin de către Primăria din localitate.
1655. Întrebarea nr.3125A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1656. Interpelarea nr.3125B/09-10-2007
Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural mobil și imobil pentru Teatrul din Oravița.
1657. Întrebarea nr.3126A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1658. Interpelarea nr.3126B/09-10-2007
Referitor la cazul doamnei Mihaela Patt din Reșița.
1659. Întrebarea nr.3127A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1660. Interpelarea nr.3127B/09-10-2007
Amplasarea necorespunzătoare a antenelor GSM, care duce la expunerea radiaților electromagnetice a sute de mii de români.
1661. Întrebarea nr.3128A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1662. Interpelarea nr.3128B/09-10-2007
Referitor la posibilitatea activării clauzei de salvgardare pentru agricultură.
1663. Întrebarea nr.3129A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1664. Interpelarea nr.3129B/09-10-2007
Transmiterea terenurilor dezafectate ale Ministerului Apărării către instituțiile de utilitate publică.
1665. Întrebarea nr.3130A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1666. Interpelarea nr.3130B/10-10-2007
Stadiul anchetei privind afacerile cu pământ ale primarului Marcel Muia din comuna Chevereșul Mare, jud.Timiș.
1667. Întrebarea nr.3131A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1668. Interpelarea nr.3131B/10-10-2007
Situația disperată în care se află mulți din fermierii români din cauza întârzierilor de finanțare a proiectelor din cadrul Programului Fermierul.
1669. Întrebarea nr.3132A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1670. Interpelarea nr.3132B/17-10-2007
"Stoparea lucrărilor de construcție a centralei nucleare de la Belene (Bulgaria)".
1671. Întrebarea nr.3133A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1672. Interpelarea nr.3133B/23-10-2007
"Situația de la Școala Valea Enei, comuna Oniceni, jud.Neamț".
1673. Întrebarea nr.3134A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1674. Interpelarea nr.3134B/23-10-2007
"Observații și propuneri privind funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice din România".
1675. Întrebarea nr.3135A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1676. Interpelarea nr.3135B/23-10-2007
Referitor la memoriuljurnaliștilor din Societatea Română de Radiodifuziune.
1677. Întrebarea nr.3136A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1678. Interpelarea nr.3136B/23-10-2007
Analizarea situației existente la Clinica de Medicina Muncii din Cluj.
1679. Întrebarea nr.3137A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1680. Interpelarea nr.3137B/23-10-2007
Strategia ministerului cu privire la Centrul de Diagnostic și Tratament din Cluj-Napoca.
1681. Întrebarea nr.3138A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1682. Interpelarea nr.3138B/23-10-2007
Analizarea situației salariaților de la Teatrul Național Român din Cluj-Napoca și ai Operei Române din Cluj.
1683. Întrebarea nr.3139A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1684. Interpelarea nr.3139B/23-10-2007
Nemulțumire cu privire la majorărilor nejustificate de prețuri la alimentele de bază și la diferite servicii.
1685. Întrebarea nr.3140A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1686. Interpelarea nr.3140B/23-10-2007
Situația existentă la RADP Cluj-Napoca.
1687. Întrebarea nr.3141A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1688. Interpelarea nr.3141B/23-10-2007
Ajutoare pentru locuitorii orașului Huedin.
1689. Interpelarea nr.3142B/23-10-2007
Soluționarea problema transportului elevilor din mediul rural la școală.
1690. Întrebarea nr.3143A/11-06-2007
Referitor la dotarea cu aparatură medicală a Spitalului de boli cronice din orașul Victoria, jud.Brașov.
1691. Interpelarea nr.3143B/23-10-2007
Referitor la memoriul reprezentanților sindicaliștilor din bibliotecile din România.
1692. Întrebarea nr.3144A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1693. Interpelarea nr.3144B/23-10-2007
Referitor la memoriul agricultorilor din Munții Apuseni.
1694. Întrebarea nr.3145A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1695. Interpelarea nr.3145B/23-10-2007
Referitor la memoriul cultivatorilor de tutun.
1696. Întrebarea nr.3146A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1697. Interpelarea nr.3146B/23-10-2007
Referitor la Medicina Muncii.
1698. Întrebarea nr.3147A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1699. Interpelarea nr.3147B/23-10-2007
Referitor la cabana "Gălăoaia" din jud.Mureș.
1700. Întrebarea nr.3148A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1701. Interpelarea nr.3148B/23-10-2007
Sesizări ale unor pensionari.
1702. Întrebarea nr.3149A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1703. Interpelarea nr.3149B/23-10-2007
Strategia Ministerului Transporturilor cu privire la aeroportul internațional, aeroportul Transilvania, Târgu Mureș.
1704. Întrebarea nr.3150A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1705. Interpelarea nr.3150B/23-10-2007
Recunoașterea de către Ministrul Adrian Cioroianu, a existenței, limbii moldovenești".
1706. Întrebarea nr.3151A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1707. Interpelarea nr.3151B/23-10-2007
Lipsa avizelor de mediu pentru construcțiile de pe Muntele Mic.
1708. Întrebarea nr.3152A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1709. Interpelarea nr.3152B/23-10-2007
"Observații și propuneri privind funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice din România".
1710. Întrebarea nr.3153A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1711. Interpelarea nr.3153B/23-10-2007
"Stoparea lucrărilor de construcție a centralei nucleare de la Belene(Bulgaria).
1712. Întrebarea nr.3154A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1713. Interpelarea nr.3154B/23-10-2007
Protejarea românilor aflați la lucru în Italia.
1714. Întrebarea nr.3155A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1715. Interpelarea nr.3155B/23-10-2007
Situația abandonului școlar.
1716. Întrebarea nr.3156A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1717. Interpelarea nr.3156B/23-10-2007
Eficiența TELE - CENTRELOR înființate în mediul rural.
1718. Întrebarea nr.3157A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1719. Interpelarea nr.3157B/23-10-2007
Trecerea AJPM în subordinea Consiilor Județene.
1720. Întrebarea nr.3158A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1721. Interpelarea nr.3158B/23-10-2007
Alocarea de fonduri Inspectoratului Județean Gorj pentru sprijinirea autorităților locale din com.Turburea, jud.Gorj în vederea realizării unei grădinițe în satul Cocorova.
1722. Întrebarea nr.3159A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1723. Interpelarea nr.3159B/23-10-2007
Renovarea Mănăstirii Mamu.
1724. Întrebarea nr.3160A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1725. Interpelarea nr.3160B/23-10-2007
Probleme cu care se confruntă administrația locală din jud.Vâlcea.
1726. Întrebarea nr.3161A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1727. Interpelarea nr.3161B/23-10-2007
Șapte comune vâlcene vor gaze naturale.
1728. Întrebarea nr.3162A/11-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1729. Interpelarea nr.3162B/23-10-2007
La Ocnele Mari, încă 31 de familii rămân fără case.
1730. Întrebarea nr.3163A/12-06-2007
Includerea în programul de construcție a sălilor de sport a unui obiectiv de profil în comuna Vladimirescu, jud.Argeș.
1731. Interpelarea nr.3163B/23-10-2007
Eliminare din regulamentul 166/2006 textul "doar în cazul depășirii valorilor de prag" și elaborarea urgentă a unui sistem unitar care să permită verificarea veridicității datelor transmise de agenții economici.
1732. Întrebarea nr.3164A/12-06-2007
Situația tensionată din interiorul agenției ARR Bihor.
1733. Interpelarea nr.3164B/23-10-2007
Situația dosarelor incomplete depuse pentru cererile de retrocedări.
1734. Întrebarea nr.3165A/12-06-2007
Exodul cadrelor medicale.
1735. Interpelarea nr.3165B/23-10-2007
Abandonul școlar.
1736. Întrebarea nr.3166A/12-06-2007
Lipsa locurilor din Centrele de bătrâni din jud.Buzău.
1737. Interpelarea nr.3166B/23-10-2007
Urgentarea lucrărilor de reabilitare, reparare și consolidare a clădirii Grupului Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu din com.Miroslava, jud.Iași.
1738. Întrebarea nr.3167A/12-06-2007
Situația dezastruoasă a siturilor arheologice.
1739. Interpelarea nr.3167B/23-10-2007
Necesitatea construirii unui cămin pentru cazarea elevilor de la Grupul Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu din com.Miroslava, jud.Iași.
1740. Întrebarea nr.3168A/12-06-2007
Criza locurilor din grădinițe.
1741. Interpelarea nr.3168B/23-10-2007
Devizul general privind fondurile necesare reabilitării și modernizării Școlii Generale din localitatea Valea Lupului.
1742. Întrebarea nr.3169A/12-06-2007
Referitor la dosarul doamnei Lup Silvia din Cluj-Napoca, cu privire la retrocedarea a două terenuri aflate pe străzile Plopilor și Tulcea din Cluj-Napoca.
1743. Interpelarea nr.3169B/23-10-2007
Ratarea acțiunii de finalizare,conform dispozițiilor procedural penale ale întâlnirii dintre foștii miniștri Decebal Traian Remeș și Ioan Avram Mureșan în vederea perfectării unui trafic de influență susceptibil a constitui infracțiune de corupție.
1744. Întrebarea nr.3170A/12-06-2007
Sistemul discutabil de evaluare a calității manualelor, practicat de către fostul Consiliul Național pentru Evaluarea și Difuzarea Manualelor și conflictul de interese de la Ministerul Educației.
1745. Interpelarea nr.3170B/23-10-2007
Situația romilor care nu au acte de identitate și situația reparării caselor sinistraților din com.Bărbulești, jud.Ialomița.
1746. Întrebarea nr.3171A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1747. Interpelarea nr.3171B/23-10-2007
Calculul punctajului anual al asiguratului pentru stabilirea pensiei pentru anii lucrați și cotizați incompleți.
1748. Întrebarea nr.3172A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1749. Interpelarea nr.3172B/23-10-2007
Punerea în posesie a doamnei Lemnaru Ana pe o suprafață de teren de 8 prăjini, în satul Hoisești, com Dumești, jud.Iași.
1750. Întrebarea nr.3173A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1751. Interpelarea nr.3173B/23-10-2007
Încălcarea dreptului de proprietate pentru un teren în suprafață de 3,408 ha al doamnei Onofrei Maria reprezentată prin fiica sa Gherman Elena.
1752. Întrebarea nr.3174A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1753. Interpelarea nr.3174B/23-10-2007
Referitor la stimularea producerii și consumului energiei din surse regenerabile.
1754. Întrebarea nr.3175A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1755. Interpelarea nr.3175B/23-10-2007
Referitor la sistemul de îngrijiri la domiciliu.
1756. Întrebarea nr.3176A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1757. Interpelarea nr.3176B/23-10-2007
Neclarități și incertitudini în acțiunea de reducere a cheltuielilor cu personalul bugetar.
1758. Întrebarea nr.3177A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1759. Interpelarea nr.3177B/23-10-2007
Regularizarea pârâului Teslui și construire poduri în com.Drăgotești.
1760. Întrebarea nr.3178A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1761. Interpelarea nr.3178B/23-10-2007
Reactualizarea prevederilor HG 36/1996 în raport realitatea de pe drumurilor publice.
1762. Întrebarea nr.3179A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1763. Interpelarea nr.3179B/23-10-2007
Cabinetul Tăriceanu se grăbește să majoreze rovigneta cu 70% la nivelul UE, în timp ce modernizarea drumurilor o lasă pentru guvernul viitor?
1764. Întrebarea nr.3180A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1765. Interpelarea nr.3180B/23-10-2007
Stoparea degradării învățământului superior prin proliferarea aberantă a formelor de școlarizare prin frecvență redusă și la distanță la Universitatea "Spiru Haret" din București.
1766. Întrebarea nr.3181A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1767. Interpelarea nr.3181B/23-10-2007
Referitor la HG 854/28.06.2006, care completează HG 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare.
1768. Întrebarea nr.3182A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1769. Interpelarea nr.3182B/23-10-2007
Obținerea gradelor didactice de către profesorii Școlilor Populare de Artă.
1770. Întrebarea nr.3183A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1771. Interpelarea nr.3183B/23-10-2007
Finalizarea lucrărilor de reabilitare a sălii de sport a Colegiului Național "Frații Buzești" din Craiova.
1772. Întrebarea nr.3184A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1773. Interpelarea nr.3184B/23-10-2007
Finanțarea lucrărilor de reconstrucție a plafoanelor de la etajul I al clădirii Colegiului Național "Ștefan Velovan" din Craiova.
1774. Întrebarea nr.3185A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1775. Interpelarea nr.3185B/23-10-2007
Asistența medicală de urgență.
1776. Întrebarea nr.3186A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1777. Interpelarea nr.3186B/23-10-2007
Continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania.
1778. Întrebarea nr.3187A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1779. Interpelarea nr.3187B/23-10-2007
Alocările bugetare pentru investițiile în infrastructură în jud.Cluj.
1780. Întrebarea nr.3188A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1781. Interpelarea nr.3188B/23-10-2007
Acordarea ajutorului de stat Uzinei de Automobile de la Craiova.
1782. Întrebarea nr.3189A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1783. Interpelarea nr.3189B/23-10-2007
BĂTAIA DE JOC A AUTORITĂȚILOR....
1784. Întrebarea nr.3190A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1785. Interpelarea nr.3190B/23-10-2007
Referitor la Statutul persoanei cu handicap salariat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată în ceea ce privește reținerea CAS-ului având în vedere legislația în vigoare privind egalitate de șanse.
1786. Întrebarea nr.3191A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1787. Interpelarea nr.3191B/23-10-2007
Referitor la o sesizare semnată de domnul Nurla Sezghin, administrator al SC Ozel Stel Profil Distribution SRL.
1788. Întrebarea nr.3192A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1789. Interpelarea nr.3192B/23-10-2007
Organizarea unui festival de teatru.
1790. Întrebarea nr.3193A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1791. Interpelarea nr.3193B/23-10-2007
Școala din cămăruță.
1792. Întrebarea nr.3194A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1793. Interpelarea nr.3194B/23-10-2007
Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" în paragină.
1794. Întrebarea nr.3195A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1795. Interpelarea nr.3195B/23-10-2007
Ore de repaus pentru șoferii profesioniști.
1796. Întrebarea nr.3196A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1797. Interpelarea nr.3196B/23-10-2007
Femeile mai prost plătite în Anul European al Egalității de Șanse.
1798. Întrebarea nr.3197A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1799. Interpelarea nr.3197B/23-10-2007
Tot mai mulți români cad victime traficului de ființe umane.
1800. Întrebarea nr.3198A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1801. Interpelarea nr.3198B/23-10-2007
Programul european "Lapte pentru copii", ignorant.
1802. Întrebarea nr.3199A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1803. Interpelarea nr.3199B/23-10-2007
Raiul imobiliar din Florești, un cumul de activități ilegale.
1804. Întrebarea nr.3200A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1805. Interpelarea nr.3200B/23-10-2007
Jurnaliștii de la Radio Cluj acuză politizarea instituției.
1806. Întrebarea nr.3201A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1807. Interpelarea nr.3201B/23-10-2007
România ocupă penultimul loc la finanțarea educației.
1808. Întrebarea nr.3202A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1809. Interpelarea nr.3202B/23-10-2007
Referitor la lipsa subdiviziunilor monetare ale leului în circulație.
1810. Întrebarea nr.3203A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1811. Interpelarea nr.3203B/23-10-2007
Abuzurile primarului com.Năieni, jud.Buzău.
1812. Întrebarea nr.3204A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1813. Interpelarea nr.3204B/24-10-2007
"Sumele depuse la CEC înainte de 1989".
1814. Întrebarea nr.3205A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1815. Interpelarea nr.3205B/24-10-2007
Norme metodologice privind aplicarea Legii 146/2007.
1816. Întrebarea nr.3206A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1817. Interpelarea nr.3206B/24-10-2007
Obiective în vederea dezvoltării mediului de afaceri, în ansamblu și cu precădere a sectorului IMM.
1818. Întrebarea nr.3207A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1819. Interpelarea nr.3207B/29-10-2007
Situația privind acordarea despăgubirilor pentru pagubele produse culturilor agricole de toamnă de condițiile meteorologice nefavorabile în jud.Timiș.
1820. Întrebarea nr.3208A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1821. Interpelarea nr.3208B/30-10-2007
Consecințele HG 1202/04102007.
1822. Întrebarea nr.3209A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1823. Interpelarea nr.3209B/30-10-2007
Tergiversarea emiterii către SCDP-Bistrița a autorizației de testare în câmp a prunului transgenic cu rezistență derivată din potasiu, de către Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.
1824. Întrebarea nr.3210A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1825. Interpelarea nr.3210B/31-10-2007
Privind încălcarea gravă a statutului înaltului funcționar public a prefectului de Sibiu.
1826. Întrebarea nr.3211A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1827. Interpelarea nr.3211B/31-10-2007
Autostrada Nădlag-Arad-Sibiu-București.
1828. Întrebarea nr.3212A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1829. Interpelarea nr.3212B/01-11-2007
Emiterea Deciziei 462/2005 a RAAPPS.
1830. Întrebarea nr.3213A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1831. Interpelarea nr.3213B/05-11-2007
Referitor la închiderea podului de peste Tisa.
1832. Întrebarea nr.3214A/12-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1833. Interpelarea nr.3214B/06-11-2007
Taxa de primă înmatriculare.
1834. Întrebarea nr.3215A/12-06-2007
Referitor la reintroducerea controlului stării de sănătate a mecanicilor de locomotivă înainte de plecarea în cursă.
1835. Interpelarea nr.3215B/06-11-2007
Scăderea contribuțiilor la fondurile publice sociale.
1836. Întrebarea nr.3216A/12-06-2007
Situația locatarilor Căminului CFR din Municipiul Cluj Napoca, str.Gruia nr.28A.
1837. Interpelarea nr.3216B/07-11-2007
Experimentele Cabinetului Tăriceanu pun lacăt pe ușile primăriilor localităților sărace.
1838. Întrebarea nr.3217A/12-06-2007
Situația locatarilor Căminului CFR din Municipiul Cluj Napoca, str.Gruia nr.28A.
1839. Interpelarea nr.3217B/07-11-2007
Lipsa de transparență a Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului.
1840. Întrebarea nr.3218A/12-06-2007
"Necesitatea urgentă a luării unei măsuri privind eliberarea de titluri de proprietate parțiale."
1841. Interpelarea nr.3218B/08-11-2007
Încălcarea de către Primul Ministru a prevederilor constituționale referitoare la dreptul fundamental al cetățenilor și al organizațiilor de cetățeni de a se adresa autorităților publice.
1842. Întrebarea nr.3219A/12-06-2007
"Spitalul Regional ce va deservi regiunea 7 Centru."
1843. Interpelarea nr.3219B/12-11-2007
Aeroportul din Iași.
1844. Întrebarea nr.3220A/12-06-2007
Sesizarea unor nereguli privind unele activități din cadrul Primăriei mun.Rădăuți, jud.Suceava.
1845. Interpelarea nr.3220B/13-11-2007
Lipsa de profesionalism a funcționarilor de la Biroul Regional Nord-Est SAPARD Iași și haosul care domnește în această instituție.
1846. Întrebarea nr.3221A/13-06-2007
Alocarea unor sume pentru finalizarea investiției "Spitalul Horezu 155 paturi - spații cazare".
1847. Interpelarea nr.3221B/13-11-2007
Infrastructura rutieră la Brăila.
1848. Întrebarea nr.3222A/13-06-2007
Finalizarea lucrărilor la Grupul Școlar "Constantin Brâncoveanu" Horezu.
1849. Interpelarea nr.3222B/13-11-2007
Situația trenurilor din România.
1850. Întrebarea nr.3223A/13-06-2007
Trecerea cinematografiei "Parc" Băile Govora în patrimoniul Consiliului local Băile Govora.
1851. Interpelarea nr.3223B/13-11-2007
Situația infrastructurii rutiere în jud.Prahova.
1852. Întrebarea nr.3224A/13-06-2007
Revigorarea turismului și dezvoltării urbane durabile în localitatea Băile Govora.
1853. Interpelarea nr.3224B/13-11-2007
Infrastructura în România.
1854. Întrebarea nr.3225A/13-06-2007
Trecerea cinematografului "Oltul" Călimănești în patrimoniul Consiliului local Călimănești.
1855. Interpelarea nr.3225B/13-11-2007
Situația monumentelor istorice în jud.Brăila.
1856. Întrebarea nr.3226A/13-06-2007
Dacă este posibilă echiparea cu o stație de monitorizare nouă, a Clinicii de cardiologie din cadrul Spitalului clinic de urgență "BAGDASAR-ARSENI" BUCUREȘTI.
1857. Interpelarea nr.3226B/13-11-2007
Situația monumentelor istorice în jud.Prahova.
1858. Întrebarea nr.3227A/13-06-2007
Spitalul clinic de balneologie, medicină fizică și recuperare Eforie Nord și Reforma în sănătate.
1859. Interpelarea nr.3227B/13-11-2007
Situația amenajării cursurilor râurilor la Brăila.
1860. Întrebarea nr.3228A/13-06-2007
Ce ăntreprinde Guvernul României pentru a rezolva întârzierile existente în prezent în procesul aplicării directivelor europene și care este calendarul acestor acțiuni absolut necesare pentru atragerea beneficiilor aderării?
1861. Interpelarea nr.3228B/13-11-2007
Situația amenajării cursurilor râurilor în jud.Prahova.
1862. Întrebarea nr.3229A/13-06-2007
Ce strategie are ministerul pe care-l conduceți în vederea refacerii criteriilor de clasificare a hotelurilor, în așa fel încât să permită ușurarea activității investițiilor și creșterea competitivității serviciilor oferite turiștilor?
1863. Interpelarea nr.3229B/13-11-2007
Situația Cetății Țărănești Râșnov.
1864. Întrebarea nr.3230A/13-06-2007
Există o strategie de nivelul ANPDC care să vină în sprijinul copiilor rămași singuri, prin plecarea părinților în străinătate?
1865. Interpelarea nr.3230B/13-11-2007
Situația datoriilor Rompetrol.
1866. Întrebarea nr.3231A/13-06-2007
Inexistența atașaților români pe probleme de muncă în țările în care se află cetățeni români la muncă.
1867. Interpelarea nr.3231B/13-11-2007
Situația societăților cu capital majoritar de stat.
1868. Întrebarea nr.3232A/13-06-2007
Instalarea unei secete fără precedent în România.
1869. Interpelarea nr.3232B/13-11-2007
Statul român și administrarea Petrom.
1870. Întrebarea nr.3233A/13-06-2007
Situația privind vestigiile arheologice de la Schela Cladovei.
1871. Interpelarea nr.3233B/13-11-2007
Situația contractelor preferențiale pentru energie.
1872. Întrebarea nr.3234A/13-06-2007
Situația poluării Golfului Cerna.
1873. Interpelarea nr.3234B/13-11-2007
Pământ furat de la Stat cu concursul Statutului.
1874. Întrebarea nr.3235A/13-06-2007
Criza locurilor în grădinițele de stat.
1875. Interpelarea nr.3235B/13-11-2007
Hotelul UCECOM - ruina din centrul stațiunii Băile Olănești.
1876. Întrebarea nr.3236A/13-06-2007
Situația terenului necesar construirii spitalului de urgență din Cluj Napoca.
1877. Interpelarea nr.3236B/13-11-2007
Fonduri pentru conservarea bisericilor de la Titireciu și Țeica.
1878. Întrebarea nr.3237A/14-06-2007
Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Maramureș.
1879. Interpelarea nr.3237B/13-11-2007
Strategia națională de luptă împotriva cancerului.
1880. Întrebarea nr.3238A/14-06-2007
Referitor la interceptarea comunicațiilor telefonice.
1881. Interpelarea nr.3238B/13-11-2007
Funcționarea programului național de evaluare a sănătății populației.
1882. Întrebarea nr.3239A/14-06-2007
"Campania națională de informare privind prevederile Directivei Cadru Apa".
1883. Interpelarea nr.3239B/13-11-2007
Dezvoltarea unor proiecte de infrastructură în România.
1884. Întrebarea nr.3240A/14-06-2007
Verificarea angajării avocaților la CNADNR SA.
1885. Interpelarea nr.3240B/13-11-2007
Dezvoltarea unor politici de atragere și menținere în țară a specialiștilor.
1886. Întrebarea nr.3241A/14-06-2007
Combaterea secetei în jud.Argeș.
1887. Interpelarea nr.3241B/13-11-2007
Revendicările personalului din domeniul sanitar.
1888. Întrebarea nr.3242A/14-06-2007
Referitor la oprirea activității pe motiv de nerespectarea normelor de mediu.
1889. Interpelarea nr.3242B/13-11-2007
"Anul acesta Moș Crăciun va veni la Spitalul Județean de Urgență Tulcea cu lacăte pentru uși!"
1890. Întrebarea nr.3243A/18-06-2007
Elaborarea unui plan de acțiune pentru protejarea biodiversității.
1891. Interpelarea nr.3243B/13-11-2007
Privind încălcarea gravă a statutului înaltului funcționar public a prefectului de Sibiu.
1892. Întrebarea nr.3244A/18-06-2007
Strategie privind dezvoltarea regională.
1893. Interpelarea nr.3244B/13-11-2007
Bani aruncați în vânt și în anumite buzunare.
1894. Întrebarea nr.3245A/18-06-2007
Referitor la cererea primarului liberal din Comuna Șinca Nouă, jud.Brașov.
1895. Interpelarea nr.3245B/13-11-2007
O veche dar și nouă problemă...
1896. Întrebarea nr.3246A/18-06-2007
Referitor la Programul Național privind construirea de noi așezăminte culturale și renovarea celor vechi.
1897. Interpelarea nr.3246B/13-11-2007
Dezastru în învățământul românesc...
1898. Întrebarea nr.3247A/19-06-2007
Plata sumelor cu titlu de compensație conform Notei de Fundamentare nr.4695/08052007 emisă de ANRP.
1899. Interpelarea nr.3247B/13-11-2007
Arhivele istorice ale Transilvaniei confiscate de Ungaria.
1900. Întrebarea nr.3248A/19-06-2007
"Folosirea elicopterului Ministerului Internelor și Reformei Administrației în interes personal".
1901. Interpelarea nr.3248B/13-11-2007
Românii de pretutindeni.
1902. Întrebarea nr.3249A/19-06-2007
Nemulțumiri ale unor cetățeni privind modul în care se desfășoară procesul de plată a utilităților publice din condominii, prin intermediul asociațiilor.
1903. Interpelarea nr.3249B/13-11-2007
Reformarea categoriei funcționarilor publici la nivelul Administrației Financiare Constanța.
1904. Întrebarea nr.3250A/19-06-2007
Trenul Arad-Mangalia.
1905. Interpelarea nr.3250B/13-11-2007
Care este strategia MECT în ceea ce privește recompensarea materială a elevilor cu rezultate bune la învățătură.
1906. Întrebarea nr.3251A/19-06-2007
Indiferența unei regionale timișorene față de orașul Pecica.
1907. Interpelarea nr.3251B/13-11-2007
Sistarea finanțării pentru finalizarea unui obiectiv ANL în Municipiul Sibiu.
1908. Întrebarea nr.3252A/19-06-2007
Excesul de zel și lipsa dotărilor din aeroporturi.
1909. Interpelarea nr.3252B/13-11-2007
Aplicarea prevederilor Legii 229/2006.
1910. Întrebarea nr.3253A/20-06-2007
Lipsa măsurilor de stimulare a ocupării tinerilor pe piața muncii.
1911. Interpelarea nr.3253B/13-11-2007
Cum interpretează MAE reacțiile domnului președinte Vladimir Putin față de tendința de separatism din Transilvania.
1912. Întrebarea nr.3254A/20-06-2007
Lipsa Raportului Național privind starea mediului în România în anul 2006.
1913. Interpelarea nr.3254B/13-11-2007
Prezența CO2 în aerul atmosferic și consecințele reducerii cotei emisiei de gaze asupra economiei naționale.
1914. Întrebarea nr.3255A/20-06-2007
Combaterea braconajului din Delta Dunării și Marea Neagră.
1915. Interpelarea nr.3255B/13-11-2007
Situația locurilor de muncă la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.
1916. Întrebarea nr.3256A/20-06-2007
Referitor la memoriul doamnei Hidaș Maria din Târgu Mureș.
1917. Interpelarea nr.3256B/13-11-2007
Despăgubirea unor categorii de cetățeni păgubiți.
1918. Întrebarea nr.3257A/20-06-2007
Referitor la memoriul doamnei Major Ileana din orașul Sovata, jud.Mureș.
1919. Interpelarea nr.3257B/13-11-2007
Pregătiri pentru iarnă.
1920. Întrebarea nr.3258A/20-06-2007
Referitor la art.33(1) din Legea 303/2004.
1921. Interpelarea nr.3258B/13-11-2007
Starea DN 5A.
1922. Întrebarea nr.3259A/20-06-2007
Infecțiile intraspitalicești.
1923. Interpelarea nr.3259B/13-11-2007
Referitor la Legea 449/2003 care reglementează aspecte privind vânzarea produselor.
1924. Întrebarea nr.3260A/20-06-2007
Violența în școli.
1925. Interpelarea nr.3260B/13-11-2007
Referitor la intnția MMFES, declarată de oficiali ai acestuia și difuzată de Newsln, de a elabora un proiect de lege prin care săse prevadă acordarea unor sume de bani familiilor cu copii sub 3 ani, în acopul îngrijirii acestora.
1926. Întrebarea nr.3261A/20-06-2007
Haosul din Biroul de Carte Funciară și Publicitate Imobiliară a Municipiului Cluj-Napoca.
1927. Interpelarea nr.3261B/13-11-2007
Poluare zona Copșa Mică Sibiu.
1928. Întrebarea nr.3262A/20-06-2007
Comerțul ilicit cu țigări.
1929. Interpelarea nr.3262B/13-11-2007
Strategia MS privind Statutul persoanei cu handicap salariată.
1930. Întrebarea nr.3263A/20-06-2007
Demografia românească.
1931. Interpelarea nr.3263B/13-11-2007
"Podul de la Coșereni".
1932. Întrebarea nr.3264A/20-06-2007
Birocrația excesivă din societatea românească.
1933. Interpelarea nr.3264B/13-11-2007
Referitor la un teren de cca 10000 metri pătrați.
1934. Întrebarea nr.3265A/20-06-2007
OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
1935. Interpelarea nr.3265B/13-11-2007
Motivația pe care o are Ordinul 870/2007 cu privire la anularea dreptului la folosința sediului din Brașov de către Asociația centrul regional de combatere a șomajului.
1936. Întrebarea nr.3266A/20-06-2007
Referitor la plata indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav de vedere.
1937. Interpelarea nr.3266B/13-11-2007
Modul de gestionare și ritmul de lucru pentru terminarea clădirii gării dintr-un important nod ferovial și turistic - Sighișoara.
1938. Întrebarea nr.3267A/20-06-2007
Referitor la spoturi publicitare care aveau ca scop promovarea imaginii turistice a României peste hotare.
1939. Interpelarea nr.3267B/13-11-2007
Modul în care s-au alocat fondurile destinate achiziției de carte pentru bibliotecile sătești, municipale și județene în anul 2007.
1940. Întrebarea nr.3268A/20-06-2007
Îngrijorarea prin nealocarea pentru acest an a fondurilor necesare consolidării Cetății de Scaun a Sucevei.
1941. Interpelarea nr.3268B/13-11-2007
Modul de acordare a despăgubirii persoanelor care au constituit depozite CEC în vederea achiziționării de autoturisme Dacia.
1942. Întrebarea nr.3269A/20-06-2007
Testul de depistare a PKU la nou născuți.
1943. Interpelarea nr.3269B/13-11-2007
Creșterea semnificativă a suprafeței de teren agricol declarată ca fiind cultivată în anul 2007, față de anii anteriori.
1944. Întrebarea nr.3270A/20-06-2007
Consecințele unui management defectuos al gestionării și repartizării neconform cu realitatea și în mod inechitabil al medicamentelor din jud.Bihor.
1945. Interpelarea nr.3270B/13-11-2007
Transformarea regimului de trenuri rapide "Săgeata Albastră" în trenuri accelerate pe anumite trasee ce includ stațiunile balneare din jud.Vâlcea.
1946. Întrebarea nr.3271A/20-06-2007
Verificarea angajării avocaților la CNADNR SA.
1947. Interpelarea nr.3271B/13-11-2007
Transformarea regimului de tren sezonier în tren permanent pe ruta București-Rm.Vâlcea și retur precum și reintroducerea în regim sezonier a trenului pe ruta Rm.Vâlcea - Mangalia.
1948. Întrebarea nr.3272A/20-06-2007
Tratamentul cu baraclude (entecavir).
1949. Interpelarea nr.3272B/13-11-2007
Sprijin pentru un medic specialist, medicina de familie, pentru a-și continua activitatea pe un post câștigat prin concurs.
1950. Întrebarea nr.3273A/20-06-2007
Stadiul lucrărilor la Șoseaua de centură a mun.Pitești.
1951. Interpelarea nr.3273B/13-11-2007
Modul de funcționare al Judecătoriei Tg.Mureș.
1952. Întrebarea nr.3274A/20-06-2007
Construcția salilor de sport.
1953. Interpelarea nr.3274B/13-11-2007
Referitor la SC BALNEOCLIMATERCA SA Sovata.
1954. Întrebarea nr.3275A/20-06-2007
Ce s-a întâmplat cu arhiva SIPA.
1955. Interpelarea nr.3275B/13-11-2007
Fenomene economice neprevăzute în domeniul zahărului.
1956. Întrebarea nr.3276A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1957. Interpelarea nr.3276B/13-11-2007
Referitor la exploatarea minieră Rodna.
1958. Întrebarea nr.3277A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1959. Interpelarea nr.3277B/13-11-2007
Referitor la deschiderea consulatului românîn Padova.
1960. Întrebarea nr.3278A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1961. Interpelarea nr.3278B/13-11-2007
Aplicarea Hotărârii 129/2007 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
1962. Întrebarea nr.3279A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1963. Interpelarea nr.3279B/13-11-2007
Verificarea situației create la SC Somvetra SA Gherla, jud.Cluj.
1964. Întrebarea nr.3280A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1965. Interpelarea nr.3280B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Pojor Valentin din loc. Jucu de Mijloc, jud.Cluj.
1966. Întrebarea nr.3281A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1967. Interpelarea nr.3281B/13-11-2007
Strategia Ministerului Sănătății referitor la copiii bolnavi de diferite forme de maladii maligne.
1968. Întrebarea nr.3282A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1969. Interpelarea nr.3282B/13-11-2007
Posibilitatea suplimentării bugetului spitalelor din cele cinci orașe din România unde sunt tratați copiii bolnavi de diferite forme de cancer.
1970. Întrebarea nr.3283A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1971. Interpelarea nr.3283B/13-11-2007
Referitor la memoriul Asociației pentru protecția animalelor.
1972. Întrebarea nr.3284A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1973. Interpelarea nr.3284B/13-11-2007
Analizarea situației prin dispariția firmei Autopres.
1974. Întrebarea nr.3285A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1975. Interpelarea nr.3285B/13-11-2007
Referitor la Cap. VII Agricultura.
1976. Întrebarea nr.3286A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1977. Interpelarea nr.3286B/13-11-2007
Referitor la SC Piscicola SA Cluj și SC Titan Piscicola SRL.
1978. Întrebarea nr.3287A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1979. Interpelarea nr.3287B/13-11-2007
Referitor la sprijinirea zootehniei românești în anul 2008.
1980. Întrebarea nr.3288A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1981. Interpelarea nr.3288B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Bucovan Mihai.
1982. Întrebarea nr.3289A/20-06-2007
Cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începutul mandatului.
1983. Interpelarea nr.3289B/13-11-2007
Contribuțiile la fondul de pensii.
1984. Întrebarea nr.3290A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1985. Interpelarea nr.3290B/13-11-2007
Măsuri de protejare a românilor din afara țării.
1986. Întrebarea nr.3291A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1987. Interpelarea nr.3291B/13-11-2007
Situația salarizării preoților.
1988. Întrebarea nr.3292A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1989. Interpelarea nr.3292B/13-11-2007
Contribuțiile la fondul de pensii.
1990. Întrebarea nr.3293A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1991. Interpelarea nr.3293B/13-11-2007
Posibilitatea de a vota a românilor din afara țării.
1992. Întrebarea nr.3294A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1993. Interpelarea nr.3294B/13-11-2007
Situația contractului de privatizare SC RAFO SA.
1994. Întrebarea nr.3295A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1995. Interpelarea nr.3295B/13-11-2007
Posibilitatea de a vota a românilor din afara țării.
1996. Întrebarea nr.3296A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1997. Interpelarea nr.3296B/13-11-2007
Alocația bugetară pe anul 2008 pentru jud.Brăila.
1998. Întrebarea nr.3297A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
1999. Interpelarea nr.3297B/13-11-2007
Neindexarea alocațiilor pentru foștii deținuți politici.
2000. Întrebarea nr.3298A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2001. Interpelarea nr.3298B/13-11-2007
Defrișarea irațională a pădurilor și planurile de sistematizare a orașelor le-au luat românilor dreptul de a respira aer proaspăt.
2002. Întrebarea nr.3299A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2003. Interpelarea nr.3299B/13-11-2007
APIA implicată în riscul de apariție a unor focare de epidemii în rândul populației și animalelor în jud.Dâmbovița.
2004. Întrebarea nr.3300A/20-06-2007
cele mai importante realizări în ultimii 2 ani, sau de la începitul mandatului.
2005. Interpelarea nr.3300B/13-11-2007
Situația ambulanțelor din curtea Stației Județene de Ambulanță Bistrița-Năsăud.
2006. Întrebarea nr.3301A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2007. Interpelarea nr.3301B/13-11-2007
Învățământul special.
2008. Întrebarea nr.3302A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2009. Interpelarea nr.3302B/13-11-2007
Trecerea clasei pregătiroare de la învățământul preșcolar la cel primar, un dezastru.
2010. Întrebarea nr.3303A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2011. Interpelarea nr.3303B/13-11-2007
Casa Agronomului din Cluj, în pericol de desființare.
2012. Întrebarea nr.3304A/20-06-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2013. Interpelarea nr.3304B/13-11-2007
Locuințe inundate.
2014. Întrebarea nr.3305A/20-06-2007
Efectele secetei asupra agriculturii.
2015. Interpelarea nr.3305B/13-11-2007
Problema deșeurilor nepredate.
2016. Întrebarea nr.3306A/26-06-2007
Nemulțumiri exprimate de către firmele de publicitate.
2017. Interpelarea nr.3306B/13-11-2007
Pericolul fortifierii pâinii.
2018. Întrebarea nr.3307A/25-06-2007
Obiectele de mobilier urban din spațiile publice destinate copiilor.
2019. Interpelarea nr.3307B/13-11-2007
Proprietate personală, pusă în pericol.
2020. Întrebarea nr.3308A/25-06-2007
Dreptul la vot al personalului navigant de pe navele cu pavilion străin.
2021. Interpelarea nr.3308B/13-11-2007
Suprasolicitarea elevilor.
2022. Întrebarea nr.3309A/25-06-2007
Reformarea și eficientizarea învățământului superior.
2023. Interpelarea nr.3309B/13-11-2007
Și tinerii cu dizabilități vor să muncească.
2024. Întrebarea nr.3310A/25-06-2007
Accesul la informație pentru copii nevăzători.
2025. Interpelarea nr.3310B/13-11-2007
Scoaterea din fabricație a Nitroglicerinei atrage după sine consecințe grave.
2026. Întrebarea nr.3311A/25-06-2007
Nereguli semnalate la SC Servicii Comunale SA Rădăuți, jud.Suceava.
2027. Interpelarea nr.3311B/13-11-2007
Zeci de vieți pierdute.
2028. Întrebarea nr.3312A/25-06-2007
Situația terenurilor aferente construcțiilor cumpărate în baza Legii 112/1995.
2029. Interpelarea nr.3312B/13-11-2007
Două sute de contestații la Inspectoratul de Muncă.
2030. Întrebarea nr.3313A/25-06-2007
Măsurile întreprinse pentru combaterea secetei din acest an agricol.
2031. Interpelarea nr.3313B/13-11-2007
Proasta evaluare a proiectelor de cercetare.
2032. Întrebarea nr.3314A/25-06-2007
Situația actelor normative necesare absorbției de fonduri pentru agricultură și dezvoltare rurală.
2033. Interpelarea nr.3314B/13-11-2007
Nerespectarea deciziei conform Extrasului de Carte Funciară.
2034. Întrebarea nr.3315A/25-06-2007
Subvențiile agricole pe termen lung.
2035. Interpelarea nr.3315B/13-11-2007
Situația persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat.
2036. Întrebarea nr.3316A/25-06-2007
Referitor la un memoriu din partea Arhiepiscopiei Romano-Catolice București.
2037. Interpelarea nr.3316B/13-11-2007
Aplicarea prevederilor OUG 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.
2038. Întrebarea nr.3317A/25-06-2007
Poziția ministerului cu privire la desființarea Oficiului pentru Migrația Forței de Muncă.
2039. Interpelarea nr.3317B/13-11-2007
Situația femeilor cu handicap din România care nasc un copil normal sau cu handicap.
2040. Întrebarea nr.3318A/25-06-2007
Referitor la situația proprietarilor de cai bolnavi de anemie infecțioasă.
2041. Interpelarea nr.3318B/13-11-2007
Abuzuri și încălcarea legii privind patrimoniul Srațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Târgu Mureș.
2042. Întrebarea nr.3319A/25-06-2007
Introducerea unei garnituri suplimentare de tren pe ruta Oradea - Mangalia.
2043. Interpelarea nr.3319B/13-11-2007
Reactualizarea indemnizațiilor persoanelor cu handicap.
2044. Întrebarea nr.3320A/25-06-2007
Când va începe procesul de alocare efectivă a fondurilor pentru spijinirea agricultorilor.
2045. Interpelarea nr.3320B/13-11-2007
Implementarea Strategiei de la Lisabona și eliminarea disparităților de gen.
2046. Întrebarea nr.3321A/25-06-2007
Situația la Consiliul local al comunei Iclod, jud.Cluj.
2047. Interpelarea nr.3321B/13-11-2007
Situația fondurilor pentru modernizarea drumurilor județene Răchițele-Ic Ponor și Tureni-Aiton-Gheorgheni.
2048. Întrebarea nr.3322A/25-06-2007
Referitor la proprietarii de axploatații agricole.
2049. Interpelarea nr.3322B/13-11-2007
Alocarea de fonduri și sprijin logistic pentru mutarea unității militare din Cetatea Aradului.
2050. Întrebarea nr.3323A/25-06-2007
Referitor la memoriul domnului Hargitai Zsolt din Cluj-Napoca.
2051. Interpelarea nr.3323B/13-11-2007
Lipsa crasă de coordonare între autoritățile publice.
2052. Întrebarea nr.3324A/25-06-2007
Referitor la recalcularea pensiei celor care au lucrat în grupa I și II de muncă.
2053. Interpelarea nr.3324B/13-11-2007
Lipsa crasă de coordonare între autoritățile publice.
2054. Întrebarea nr.3325A/25-06-2007
Care este strategia ministerului cu privire la stoparea exodului cadrelor medicale de specialitate.
2055. Interpelarea nr.3325B/13-11-2007
Referitor la lucrările de reamenajare care se efectuează la bazinul din cadrul Palatului Copiilor din Constanța.
2056. Întrebarea nr.3326A/25-06-2007
Referitor la situația domnului Liviu Bodea din loc.Dealu Mare, com.Râșca, jud.Cluj.
2057. Interpelarea nr.3326B/13-11-2007
Starea degradantă a unor cămine culturale din jud.Bihor.
2058. Întrebarea nr.3327A/25-06-2007
Precizați dacă au fost prevăzute fonduri necesare reabilitării drumului care străbate loc.Boju, com.Cojocaru, jud.Cluj.
2059. Interpelarea nr.3327B/13-11-2007
Referitor la stadiul lucrărilor CFR pe ruta București-Constanța.
2060. Întrebarea nr.3328A/25-06-2007
Referitor la cursa Tarom de pe ruta București - Cluj-Napoca care a avut o întârziere de o oră, fără ca pasagerii să fie anunțați.
2061. Interpelarea nr.3328B/13-11-2007
Înființarea în jud.Teleorman a Caselor Locale de Pensii începând cu 01012008.
2062. Întrebarea nr.3329A/25-06-2007
Când vor fi alocate cadrelor din învățământul preuniversitar sumele necesare achiziționării materialului didactic.
2063. Interpelarea nr.3329B/13-11-2007
Referitor la tentativa de mituire de către PD a cetățenilor la Alegerile europarlamentare.
2064. Întrebarea nr.3330A/25-06-2007
Referitor la soluționarea problemei familiilor din două cartiere din Câmpia Turzii.
2065. Interpelarea nr.3330B/13-11-2007
Lipsa avizelor de mediu pentru construcțiile de pe Muntele Mic.
2066. Întrebarea nr.3331A/26-06-2007
Școlile de maiștri din România.
2067. Interpelarea nr.3331B/13-11-2007
Politizarea instituțiilor publice.
2068. Întrebarea nr.3332A/26-06-2007
Verificarea activității direcțiilor județene și minicipale din Timiș, Constanța, Dolj și București.
2069. Interpelarea nr.3332B/13-11-2007
Situația Penitenciarului din Caracal.
2070. Întrebarea nr.3333A/26-06-2007
Creditele pentru investiții și producție în agricultură.
2071. Interpelarea nr.3333B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Dunei Adrian.
2072. Întrebarea nr.3334A/26-06-2007
Descentralizarea - obiectiv major pentru dezvoltarea agriculturii.
2073. Interpelarea nr.3334B/13-11-2007
Referitor la emanațiile de gaze toxice rezultate din procesul de producție al firmei "PELSYSTEME" care își desfășoară activitatea în această localitate.
2074. Întrebarea nr.3335A/26-06-2007
Reglementarea relației producător intermediar-beneficiar în ceea ce privește produsele agroalimentare.
2075. Interpelarea nr.3335B/13-11-2007
Referitor la memoriul domnului Șerban Mircea din com.Robeasca, jud.Buzău.
2076. Întrebarea nr.3336A/26-06-2007
Elaborarea unui nou Cod Penal.
2077. Interpelarea nr.3336B/13-11-2007
Conservarea și dezvoltarea fondului forestier din România.
2078. Întrebarea nr.3337A/26-06-2007
referitor la preluarea societății Fortus de către investitori ruși.
2079. Interpelarea nr.3337B/13-11-2007
Care este cuantumul datoriei externe a României în prezent.
2080. Întrebarea nr.3338A/26-06-2007
Reânființarea Liceului Militar de Marină Alexandru Ioan Cuza, Constanța.
2081. Interpelarea nr.3338B/13-11-2007
Poziția Ministerului Educației privind organizarea în cadrul unei universități de stat, o secție pentru învățământul teologic islamic.
2082. Întrebarea nr.3339A/27-06-2007
Subiectivismul soluționării dosarului nr.86/F/2006, la Tribunalul Gorj.
2083. Interpelarea nr.3339B/13-11-2007
Introducerea unor cursuri speciale în limba maternă, limba tătară.
2084. Întrebarea nr.3340A/27-06-2007
Achitarea subvenției pentru laptele predat la stat.
2085. Interpelarea nr.3340B/13-11-2007
"Administrarea unui sector de drum de către Primăria Piatra Neamț".
2086. Întrebarea nr.3341A/27-06-2007
Centrul de dializă din Drobeta Turnu Severin.
2087. Interpelarea nr.3341B/13-11-2007
"Administrarea imobilului din strada Viforului nr.1 de către Primăria Piatra Neamț".
2088. Întrebarea nr.3342A/27-06-2007
Întârzierile îngrijorătoare în relațiile Unității de Arhivă a Armatei Române cu pensionarii armatei.
2089. Interpelarea nr.3342B/13-11-2007
"Administrarea terenului - fost poligon de instruire de către Primăria Piatra Neamț".
2090. Întrebarea nr.3343A/27-06-2007
asigurarea fondurilor pentru creșterea siguranței unităților de învățământ.
2091. Interpelarea nr.3343B/13-11-2007
"Administrarea imobilului în care funcționează cinematograful - Cozla - de către Primăria Piatra Neamț".
2092. Întrebarea nr.3344A/27-06-2007
Dezinteresul elevilor de clasa a opta de a continua studiile.
2093. Interpelarea nr.3344B/13-11-2007
"Administrarea bazei sportive din cadrul Clubului - Ceahlăul - de către Primăria Piatra Neamț".
2094. Întrebarea nr.3345A/27-06-2007
Lipsa donatorilor de sânge.
2095. Interpelarea nr.3345B/14-11-2007
"Administrarea bazei sportive din cadrul Clubului - Ceahlăul - de către Primăria Piatra Neamț".
2096. Întrebarea nr.3346A/27-06-2007
Programul de evaluare a stării de sănătate a populației.
2097. Interpelarea nr.3346B/14-11-2007
"Administrarea imobilului în care funcționează cinematograful -Cozla- de către Primăria Piatra Neamț".
2098. Întrebarea nr.3347A/27-06-2007
Spijinirea tinerilor agricultori în achiziționarea de utilaje agricole.
2099. Interpelarea nr.3347B/14-11-2007
"Administrarea terenului - fost poligon de instruire de către Primăria Piatra Neamț".
2100. Întrebarea nr.3348A/27-06-2007
Situația tristă din sistemul sanitar.
2101. Interpelarea nr.3348B/14-11-2007
"Administrarea imobilului din strada Viforului nr.1 de către Primăria Piatra Neamț".
2102. Întrebarea nr.3349A/27-06-2007
Situația dezastruoasă a cinematografelor.
2103. Interpelarea nr.3349B/14-11-2007
"Administrarea unui sector de drum de către Primăria Piatra Neamț".
2104. Întrebarea nr.3350A/27-06-2007
Referitor la promovarea unui act normativ privind declararea ariilor de protecție specială acvifaunistică.
2105. Interpelarea nr.3350B/14-11-2007
Aplicarea Legii 10/2001 și a Legii 247/2005.
2106. Întrebarea nr.3351A/27-06-2007
Poluarea comunei Valea Călugărească, jud.Prahova.
2107. Interpelarea nr.3351B/14-11-2007
Diminuarea resurselor financiare ale autorităților locale prin unele măsuri legislative.
2108. Întrebarea nr.3352A/27-06-2007
Activitatea ATOP.
2109. Interpelarea nr.3352B/03-12-2007
"Sesizarea domnului Sântion Marian Rolf procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție".
2110. Întrebarea nr.3353A/27-06-2007
Introducerea de gaze în zona de sud a jud.Prahova.
2111. Interpelarea nr.3353B/11-12-2007
Deșertul din județul Dolj.
2112. Întrebarea nr.3354A/27-06-2007
Situația CFR Marfă.
2113. Interpelarea nr.3354B/11-12-2007
Bugetul Consiliului Județului Galați.
2114. Întrebarea nr.3355A/27-06-2007
Acordarea unei gratuități de 90% pentru proteze pensionarilor.
2115. Interpelarea nr.3355B/11-12-2007
Referitor la cazul domnului Sălăgean Avram din com.Drăgești, jud.Bihor.
2116. Întrebarea nr.3356A/27-06-2007
Situația achiziționării pachetului de acțiuni deținut de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la Electroputere Craiova.
2117. Interpelarea nr.3356B/11-12-2007
Referitor la românii care încheie contracte de muncă pentru a lucra în Germania.
2118. Întrebarea nr.3357A/27-06-2007
Programele Ministerului Afacerilor Externe.
2119. Interpelarea nr.3357B/11-12-2007
Referitor la sistemul de asigurări sociale pentru forța de muncă sezonieră din agricultură.
2120. Întrebarea nr.3358A/27-06-2007
Blocarea debranșărilor de la sistemul centralizat de încălzire.
2121. Interpelarea nr.3358B/11-12-2007
Referitor la situația foștilor proprietari de terenuri.
2122. Întrebarea nr.3359A/27-06-2007
Referitor la Regia ECOTERM Făgăraș.
2123. Interpelarea nr.3359B/11-12-2007
Privind finanțarea conform Legii Bugetului de Stat a Parohiei Ortodoxe Șoroștin.
2124. Întrebarea nr.3360A/27-06-2007
Vaccinul antimeningococic.
2125. Interpelarea nr.3360B/11-12-2007
Privind transferarea funcționarilor publici de la ANOFM la CNPAS.
2126. Întrebarea nr.3361A/27-06-2007
Prevederile HG 1334/2003.
2127. Interpelarea nr.3361B/11-12-2007
"Modul de utilizare a fondurilor publice obținute din exploatarea bunului public - resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale".
2128. Întrebarea nr.3362A/27-06-2007
Situația doctoranzilor și doctorilor în științe, proveniți de la fostele academii "A.Jdanov" și de Studii Social-Politice "Ștefan Gheorghiu" precum și de la fostul Institut de istorie de pe lângă CC al PCR.
2129. Interpelarea nr.3362B/11-12-2007
problema pensionarilor din agricultură.
2130. Întrebarea nr.3363A/27-06-2007
Referitor la calculul pensiilor pentru persoanele din sectorul minier.
2131. Interpelarea nr.3363B/11-12-2007
Referitor la reducerea numărului de taxe și impozite pe 2008.
2132. Întrebarea nr.3364A/27-06-2007
Referitor la DN 66A.
2133. Interpelarea nr.3364B/11-12-2007
Dacă aveți în vedere în viitor colaborarea și cu Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina și dacă veți promova demersuri pentru înființarea Institutului Cultural Român la Cernăuți.
2134. Întrebarea nr.3365A/27-06-2007
Aparatele radar.
2135. Interpelarea nr.3365B/11-12-2007
Referitor la lucrări de amenajare a rigolelor și a trotuarului pe un segment de 3 km pentru comuna Putna.
2136. Întrebarea nr.3366A/27-06-2007
Respectarea legislației muncii în unitățile economice din domeniul confecții textile din mun.București.
2137. Interpelarea nr.3366B/11-12-2007
Ce măsuri veți lua pentru prevenuirea și înlăturarea actelor de violență din școli.
2138. Întrebarea nr.3367A/27-06-2007
Lipsa consultărilor coordonate de Guvern pentru elaborarea unei poziții a României în privința viitorului instituțional al Uniunii Europene.
2139. Interpelarea nr.3367B/11-12-2007
Bani pentru răscumpărarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea.
2140. Întrebarea nr.3368A/27-06-2007
Campania publică de prevenire a cancerului de col uterin și implicarea Ministerului Sănătății în măsurile de tratament preventiv a acestei boli.
2141. Interpelarea nr.3368B/11-12-2007
Numărul de locuri din adăposturi nu acoperă numărul cazurilor de violență domestică.
2142. Întrebarea nr.3369A/27-06-2007
Referitor la caii bolnavi de anemie infecțioasă.
2143. Interpelarea nr.3369B/11-12-2007
Drepturile salariaților din construcții nu sunt respectate.
2144. Întrebarea nr.3370A/27-06-2007
Referitor la situația clinicilor și secțiilor de medicina muncii din țară.
2145. Interpelarea nr.3370B/11-12-2007
Profesorii navetiști își plătesc singuri transportul.
2146. Întrebarea nr.3371A/27-06-2007
Referitor la dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor.
2147. Interpelarea nr.3371B/11-12-2007
România, țara cea mai coruptă din UE.
2148. Întrebarea nr.3372A/27-06-2007
Sistarea lucrărilor de modernizare a DN 66A.
2149. Interpelarea nr.3372B/11-12-2007
20 de universități particulare nu mai acordă reduceri la transportul feroviar.
2150. Întrebarea nr.3373A/27-06-2007
Strategia în domeniul transporturilor.
2151. Interpelarea nr.3373B/11-12-2007
Lipsa de medicamente.
2152. Întrebarea nr.3374A/27-06-2007
Reabilitarea infrastructurii rutiere din jud.Covasna.
2153. Interpelarea nr.3374B/11-12-2007
Lipsa creditelor bancare - o inhibare a dezvoltării economiei agricole.
2154. Întrebarea nr.3375A/27-06-2007
Respectarea și aplicarea prevederilor HG nr.1792/2006.
2155. Interpelarea nr.3375B/11-12-2007
Volum de muncă dublu, număr de personal neschimbat.
2156. Întrebarea nr.3376A/03-09-2007
În ce stadiu se află cele două dosare penale ale primarului Antonie Solomon?
2157. Interpelarea nr.3376B/11-12-2007
Discriminarea romilor.
2158. Întrebarea nr.3377A/03-09-2007
Modificarea limitelor teritoriale ale comunelor Șepreuș și Cermei.
2159. Interpelarea nr.3377B/11-12-2007
Viitorul forței de muncă, în ceață.
2160. Întrebarea nr.3378A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2161. Interpelarea nr.3378B/11-12-2007
Rata somajului, una alarmantă.
2162. Întrebarea nr.3379A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2163. Interpelarea nr.3379B/11-12-2007
Aproape trei sferturi dintre elevii de gimnaziu și liceu consumă zilnic mâncare de la fast-food.
2164. Întrebarea nr.3380A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2165. Interpelarea nr.3380B/11-12-2007
Concedieri masive la Roșia Montană.
2166. Întrebarea nr.3381A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2167. Interpelarea nr.3381B/11-12-2007
Sistem fără alternative.
2168. Întrebarea nr.3382A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2169. Interpelarea nr.3382B/11-12-2007
O nouă moarte din aceleași vechi motive....
2170. Întrebarea nr.3383A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2171. Interpelarea nr.3383B/11-12-2007
"PLIMBĂREȚII" DE LA AGRICULTURĂ
2172. Întrebarea nr.3384A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2173. Interpelarea nr.3384B/11-12-2007
Programul național de absențe la analize gratuite.
2174. Întrebarea nr.3385A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2175. Interpelarea nr.3385B/11-12-2007
"Rezolvarea unui caz medical".
2176. Întrebarea nr.3386A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2177. Interpelarea nr.3386B/11-12-2007
Neacordarea ajutoarelor alimentare promise de Uniunea Europeană.
2178. Întrebarea nr.3387A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2179. Interpelarea nr.3387B/11-12-2007
Deficiențe în implementarea programului "trusori pentru nou-născuți" precum și întârzierea în emiterea normelor de aplicare.
2180. Întrebarea nr.3388A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2181. Interpelarea nr.3388B/11-12-2007
Lipsa cabinetului de urgență medicală din stațiile Regionalei CFR Craiova.
2182. Întrebarea nr.3389A/03-09-2007
Principalele proiecte de promovat în perioada următoare.
2183. Interpelarea nr.3389B/11-12-2007
Situația legată de funcționarea SC KRONOSPAN SEBEȘ SA.
2184. Întrebarea nr.3390A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2185. Interpelarea nr.3390B/11-12-2007
Probleme grave în zonele vitrege din Maramureș, com.Poienile de Sub Munte și Repedea.
2186. Întrebarea nr.3391A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2187. Interpelarea nr.3391B/11-12-2007
Situația dezastruoasă în care se află actul medical.
2188. Întrebarea nr.3392A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2189. Interpelarea nr.3392B/11-12-2007
Finalizarea lucrărilor la hidrocentralele de pe cursul superior al Oltului.
2190. Întrebarea nr.3393A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2191. Interpelarea nr.3393B/11-12-2007
Clinica Balneară Călimănești este scoasă în strada.
2192. Întrebarea nr.3394A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2193. Interpelarea nr.3394B/11-12-2007
Dotarea secției de radiologie a Centrului de Diagnostic și Tratament din Cluj-Napoca cu aparatură modernă.
2194. Întrebarea nr.3395A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2195. Interpelarea nr.3395B/11-12-2007
Dotarea cu un angiograf a Institutului Inimii "Nicolae Stăncioiu" din Cluj-Napoca.
2196. Întrebarea nr.3396A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2197. Interpelarea nr.3396B/11-12-2007
Finanțarea clinicilor de obstretică și ginecologie din Cluj-Napoca.
2198. Întrebarea nr.3397A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2199. Interpelarea nr.3397B/11-12-2007
Haos în spitalele românești.
2200. Întrebarea nr.3398A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2201. Interpelarea nr.3398B/11-12-2007
STOP violenței în școli prin înființarea cabinetelor de consiliere psihologică.
2202. Întrebarea nr.3399A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2203. Interpelarea nr.3399B/11-12-2007
Lapte de proastă calitate pentru elevi.
2204. Întrebarea nr.3400A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2205. Interpelarea nr.3400B/11-12-2007
Scumpirile atacă România.
2206. Întrebarea nr.3401A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2207. Interpelarea nr.3401B/11-12-2007
Modul în care s-a pregătit intrarea în vigoare a Legii 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane.
2208. Întrebarea nr.3402A/03-09-2007
Cele mai importante realizări de la începutul mandatului.
2209. Interpelarea nr.3402B/11-12-2007
Privind lipsa unui Computer Tomograf funcțional la Spitalul Județean Sibiu.
2210. Întrebarea nr.3403A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2211. Interpelarea nr.3403B/11-12-2007
Predarea urgentă a Ansamblului Brâncovenesc Potlogi către administrația jud.Dâmbovița.
2212. Întrebarea nr.3404A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2213. Interpelarea nr.3404B/11-12-2007
Sancționarea drastică a conducerii Autorității Electorale Permanente pentru participarea la manipularea opiniei publice.
2214. Întrebarea nr.3405A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2215. Interpelarea nr.3405B/11-12-2007
Măsuri urgente pentru creșterea calității învățământului universitar atât public, cât și privat.
2216. Întrebarea nr.3406A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2217. Interpelarea nr.3406B/11-12-2007
Solicită verificarea legalității și veridicitatea listelor electorale suplimentare din jud.Caraș-Severin.
2218. Întrebarea nr.3407A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2219. Interpelarea nr.3407B/11-12-2007
Referitor la petiția doamnei Zvarici Maria din Reșița, jud.Caraș-Severin.
2220. Întrebarea nr.3408A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2221. Interpelarea nr.3408B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Cetin Geambulat din Medgidia.
2222. Întrebarea nr.3409A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2223. Interpelarea nr.3409B/11-12-2007
Solicită reglementarea unui litigiu de terenuri apărut între Consiliul Local, respectiv Primăria Or.Basarabi, jud.Constanța și Ministerul Apărării Naționale.
2224. Întrebarea nr.3410A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2225. Interpelarea nr.3410B/11-12-2007
Referitor la memoriul doamnei Mediha Omeroglu.
2226. Întrebarea nr.3411A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2227. Interpelarea nr.3411B/11-12-2007
Creșterea tarifului alocației de hrana pentru bolnavi.
2228. Întrebarea nr.3412A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2229. Interpelarea nr.3412B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Grozavu Ion.
2230. Întrebarea nr.3413A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2231. Interpelarea nr.3413B/11-12-2007
Solicită aplicarea Hotărârii 129/24.05.2007 a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
2232. Întrebarea nr.3414A/02-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2233. Interpelarea nr.3414B/11-12-2007
Solicită analizarea memoriului Sindicatului Muzeului de Artă Cluj-Napoca.
2234. Întrebarea nr.3415A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2235. Interpelarea nr.3415B/11-12-2007
Solicită analizarea memoriului Federației Sindicatelor Artiștilor Interpreți din România.
2236. Întrebarea nr.3416A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2237. Interpelarea nr.3416B/11-12-2007
Referitor la situațiamai puțin obișnuită de la Spitalul Militar de Urgență "D. Papilian" din Cluj-Napoca.
2238. Întrebarea nr.3417A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2239. Interpelarea nr.3417B/11-12-2007
Referitor la memoriul redactat de reprezentanții Federației Române de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice.
2240. Întrebarea nr.3418A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2241. Interpelarea nr.3418B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Grozavu Ion din Cluj-Napoca.
2242. Întrebarea nr.3419A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2243. Interpelarea nr.3419B/11-12-2007
Referitor la proprietarii de cai bolnavi de anemie infecțioasă.
2244. Întrebarea nr.3420A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2245. Interpelarea nr.3420B/11-12-2007
Întârzieri la acordarea banilor pentru proprietarii care au mai mult de 3 capete de bovine.
2246. Întrebarea nr.3421A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2247. Interpelarea nr.3421B/11-12-2007
Referitor la tichetele CFR neutilizate.
2248. Întrebarea nr.3422A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2249. Interpelarea nr.3422B/11-12-2007
Solicită să precizați, dacă în anul 2008 vom avea 2 salarii pe economie, unul stabilit prin HG și unul stabilit prin contractul colectiv de muncă unic la nivel național.
2250. Întrebarea nr.3423A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2251. Interpelarea nr.3423B/11-12-2007
Starea zootehniei românești.
2252. Întrebarea nr.3424A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2253. Interpelarea nr.3424B/11-12-2007
Solicită analizarea posibilității alocării unor sume de bani pentru plata profesorilor care lucrează și în zilele de sâmbătă și duminică.
2254. Întrebarea nr.3425A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2255. Interpelarea nr.3425B/11-12-2007
Solicită analizarea oportunității scutirii de la plata accizelor, alături de alte mijloace de transport și cele ale CFR transport călători și marfă.
2256. Întrebarea nr.3426A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2257. Interpelarea nr.3426B/11-12-2007
Referitor la marcajele rutiere.
2258. Întrebarea nr.3427A/03-09-2007
Absorbția fondurilor europene.
2259. Interpelarea nr.3427B/11-12-2007
Situația marcajelor rutiere din Cluj-Napoca.
2260. Întrebarea nr.3428A/04-09-2007
Criteriile în baza cărora s-au alocat sume necesare reabilitării școlilor la nivelul județului Maramureș.
2261. Interpelarea nr.3428B/11-12-2007
Referitor la dreptul de proprietate asupra tezaurului istoruc al arhivelor principalelor instituții politico-administrative și juridice ale Transilvaniei.
2262. Întrebarea nr.3429A/04-09-2007
Stadiul pregătirilor pentru absorbția fondurilor europene.
2263. Interpelarea nr.3429B/11-12-2007
Precizați data exactă la care se vor primi fondurile destinate locuitorilor orașului Huedin, jud.Cluj.
2264. Întrebarea nr.3430A/03-09-2007
Susținerea industriei de sticlărie din România.
2265. Interpelarea nr.3430B/11-12-2007
Condițiile care trebuie îndeplinite pentru amplasarea unor antene pentru retransmiterea unor semnale pentru rețelele de telefonie mobilă sau de altă natură.
2266. Întrebarea nr.3431A/04-09-2007
"Propuneri privind rectificarea bugetului pe anul 2007".
2267. Interpelarea nr.3431B/11-12-2007
Câți km de autostradă vor fi dați în folosință în acest an?
2268. Întrebarea nr.3432A/04-09-2007
Modalitatea de distribuție a fondurilor de reparații și investiții în sistemul de învățământ din România.
2269. Interpelarea nr.3432B/11-12-2007
Referitor la blocarea pensiei persoanelor pensionate din motive medicale care realizează venituri din "funcții elective" și nu au voie să realizeze alte venituri cu contract de muncă.
2270. Întrebarea nr.3433A/04-09-2007
Identificarea cauzelor care au dus la o proastă gestionare a fondurilor de investiții și reparații în sistemul de învățământ.
2271. Interpelarea nr.3433B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Dobre Marin din Buzău.
2272. Întrebarea nr.3434A/04-09-2007
Aplicarea HG 267/1990 și a HG 407/1990.
2273. Interpelarea nr.3434B/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Ceaușel Gheorghe din Buzău.
2274. Întrebarea nr.3435A/05-09-2007
Posibilitatea acordării unui ajutor material pentru demarare construcție biserică.
2275. Interpelarea nr.3435B/12-12-2007
Situația gărilor CFR din România.
2276. Întrebarea nr.3436A/05-09-2007
Posibilitatea trecerii bunurilor imobile ale Direcțiilor Județene pentru Tineret în patrimoniul Inspectoratelor Școlare județene.
2277. Interpelarea nr.3436B/12-12-2007
Situațiile întâlnite în unitățile de învățământ românești.
2278. Întrebarea nr.3437A/05-09-2007
Posibilitate acordare sprijin material pentru biserica monument istoric jud.Vâlcea.
2279. Interpelarea nr.3437B/12-12-2007
Referitor la desființarea ultimei librării din zona centrală a mun.Târgu Mureș intitulată "Romului Guga".
2280. Întrebarea nr.3438A/05-09-2007
Posibilitate obținere sprijin material, demarare construcție centru religios-social.
2281. Interpelarea nr.3438B/12-12-2007
Posibilitatea închiderii Centrelor Militare Județene.
2282. Întrebarea nr.3439A/05-09-2007
Vaccinul antimeningococic.
2283. Interpelarea nr.3439B/12-12-2007
Verificarea activității și a ritmului de soluționare a dosarelor de către completele Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, depuse pe OUG 34/2006.
2284. Întrebarea nr.3440A/05-09-2007
Situația defalcată pe județe a sumelor din Fondul de rezervă bugetară pe anul 2007 pentru obiective de investiții, consolidări, reabilitări și reparații capitale la imobilele unităților de învățământ preuniversitar.
2285. Interpelarea nr.3440B/12-12-2007
Referitor la sprijinirea învățământului în limba română din țările vecine României.
2286. Întrebarea nr.3441A/05-09-2007
Situația defalcată pe județe a sumelor din Fondul de rezervă bugetară pe anul 2006 și parțial 2007.
2287. Interpelarea nr.3441B/12-12-2007
Situația suprafețelor funciare proprietate publică și privată a statutului aflate în administrarea ADS la 01.12.2007.
2288. Întrebarea nr.3442A/05-09-2007
Situație de incompatibilitate a doi consilieri județeni din Consiliul Județean Dolj tolerată de prefectul județului.
2289. Interpelarea nr.3442B/12-12-2007
Referitor la memoriul doamnei Cârstea Victoria.
2290. Întrebarea nr.3443A/05-09-2007
DN 71 și DN 72 - stare avansată de deteriorare.
2291. Interpelarea nr.3443B/12-12-2007
Reducerea structurii de audit la Agenția Națională pentru Sport prin care este eliminată capacitatea de identificare a fraudelor în administrarea patrimoniului.
2292. Întrebarea nr.3444A/05-09-2007
Salarizarea din sistemul sanitar.
2293. Interpelarea nr.3444B/17-12-2007
Referitor la un accident de circulație săvârșit de un membru al misiunii diplomatice SUA la București.
2294. Întrebarea nr.3445A/05-09-2007
Programul Sălii de sport Tip B 2005-2006.
2295. Interpelarea nr.3445B/18-12-2007
Terenul Colegiului "Ștefan Velovan" din Craiova, motiv de dispută între școală și primărie.
2296. Întrebarea nr.3446A/05-09-2007
Modul în care pacienții pot beneficia de serviciile de transport aerian pus la dispoziție de Ministerul Apărării Naționale.
2297. Întrebarea nr.3447A/06-09-2007
Directivele UE care trebuie transpuse în legislația românească.
2298. Întrebarea nr.3448A/06-09-2007
Investiții ale Ministerului Transportului la Arad.
2299. Întrebarea nr.3449A/07-09-2007
Soluții pentru cetățenii localității Bodrogu Vechi, jud.Arad.
2300. Întrebarea nr.3450A/07-09-2007
Eroziunea malului drept al Mureșului.
2301. Întrebarea nr.3451A/07-09-2007
Situația foștilor prizonieri români din Ungaria.
2302. Întrebarea nr.3452A/07-09-2007
Reglementarea situației persoanelor strămutate ca urmare a unor ordine și dispoziții ale Marelui Stat Major.
2303. Întrebarea nr.3453A/07-09-2007
Comasarea Ministerului Economiei și Comerțului și a Ministerului Finanțelor.
2304. Întrebarea nr.3454A/07-09-2007
Programul de Convergență pentru perioada 2006-2009.
2305. Întrebarea nr.3455A/07-09-2007
Situația din fiecare lună de la unitățile CEC, unde sute de oameni stau la cozi interminabile pentru a-și ridica pensia, fie pentru a plăti diverse taxe.
2306. Întrebarea nr.3456A/10-09-2007
Salarizarea personalului din unitățile sanitare.
2307. Întrebarea nr.3457A/10-09-2007
Situația personalului din sectorul sanitar-veterinar.
2308. Întrebarea nr.3458A/10-09-2007
Lipsa banilor pentru salariile asistenților sociali din Rădăuți, jud.Suceava.
2309. Întrebarea nr.3459A/10-09-2007
Necesitatea asistenței medicale gratuite pre- și postnatale pentru tinerele fără asigurare medicală.
2310. Întrebarea nr.3460A/10-09-2007
Nereguli semnalate la SC Servicii Comunale SA Rădăuți, jud.Suceava.
2311. Întrebarea nr.3461A/11-09-2007
Reabilitarea bisericii parohiale din satul Foleștii de Sua, com Tomșani.
2312. Întrebarea nr.3462A/11-09-2007
Finanțarea distinctă a activității artistice de dans contemporan.
2313. Întrebarea nr.3463A/11-09-2007
Reabilitarea Casei de Cultură a orașului Brezoi, jud.Vâlcea.
2314. Întrebarea nr.3464A/11-09-2007
Reabilitarea unităților de învățământ din com.Șirineasa, jud.Vâlcea.
2315. Întrebarea nr.3465A/11-09-2007
Alimentarea cu gaze naturale a comunei Mihăești, jud.Vâlcea.
2316. Întrebarea nr.3466A/11-09-2007
Săvârșirea unui abuz prin includerea unor suprafețe de teren, proprietate privată, în zona de conservare a Parcului Național Cozia.
2317. Întrebarea nr.3467A/11-09-2007
Lipsa de paturi la secția de Psihiatrie din Tg.Jiu.
2318. Întrebarea nr.3468A/11-09-2007
Reabilitarea clădirilor vechi din centrul vechi al Brașovului.
2319. Întrebarea nr.3469A/11-09-2007
Situația tinerilor cu handicap ce urmează studii superioare.
2320. Întrebarea nr.3470A/11-09-2007
Activitatea Comisiei comunale de fond funciar Sic, jud.Cluj.
2321. Întrebarea nr.3471A/11-09-2007
Posibilitatea acordării unui sprijin pentru biserica "Adormirea Naicii Domnului", a fostei mânăstiri Feleacu, jud.Cluj, ridicată în 1516.
2322. Întrebarea nr.3472A/11-09-2007
Referitor la verificarea firmei SC Kangourou SRL, cu sediul în mun.Turda.
2323. Întrebarea nr.3473A/11-09-2007
Referitor la memoriul doamnei Mariana Cucuruzan din Cluj.
2324. Întrebarea nr.3474A/11-09-2007
Analizarea posibilității acordării unui sprijin financiar pentru renovarea bisericii greco-catolice "Sfinții Apostoli Petru și Pavel" de la Apahida, jud.Cluj.
2325. Întrebarea nr.3475A/11-09-2007
Referitor la memoriul doamnei Ileana Neiconi, din Hunedoara.
2326. Întrebarea nr.3476A/11-09-2007
Verificarea activității primăriei comunei Fântânele, jud.Prahova.
2327. Întrebarea nr.3477A/11-09-2007
Verificarea activității Comisiei comunale de fond funciar Jucu, jud.Cluj.
2328. Întrebarea nr.3478A/11-09-2007
Referitor la memoriul domnului Crișan Roman din Cluj-Napoca.
2329. Întrebarea nr.3479A/11-09-2007
Restituirea proprietăților.
2330. Întrebarea nr.3480A/11-09-2007
Referitor la memoriul d-rei Ion Neli Cornelia, din mun.Buzău.
2331. Întrebarea nr.3481A/11-09-2007
Referitor la privatizarea Societății Naționale a Sării Salrom.
2332. Întrebarea nr.3482A/12-09-2007
Situația producătorilor agricoli.
2333. Întrebarea nr.3483A/12-09-2007
Situația finanțărilor acordate unor asociații și fundații ale comunităților românești din Republica Serbia.
2334. Întrebarea nr.3484A/12-09-2007
Scoaterea unor suprafețe de terenuri din circuitul agricol.
2335. Întrebarea nr.3485A/12-09-2007
Tronsonul Nădlac-Deva.
2336. Întrebarea nr.3486A/12-09-2007
Situația virării banilor pentru reabilitarea școlii comunei Cristior, jud.Bihor.
2337. Întrebarea nr.3487A/12-09-2007
Despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC-SA în vederea achiziționării de autoturisme Dacia.
2338. Întrebarea nr.3488A/12-09-2007
Referitor la implementarea unui proiect pentru "Monitorizarea circulației masei lemnoase".
2339. Întrebarea nr.3489A/12-09-2007
Aspartamul și riscul de cancer.
2340. Întrebarea nr.3490A/12-09-2007
Reconstrucția ecologică în punctul "Silea".
2341. Întrebarea nr.3491A/12-09-2007
Programele pentru localitățile rurale.
2342. Întrebarea nr.3492A/12-09-2007
Care este modul în care aceste fonduri vor finanța investițiile în agricultura și dezvoltarea rurală din România?
2343. Întrebarea nr.3493A/17-09-2007
Palatul Copiilor Ploiești.
2344. Întrebarea nr.3494A/17-09-2007
Nereguli și disfuncționalități în funcționarea ANSVSA.
2345. Întrebarea nr.3495A/18-09-2007
Stoparea violenței în unitățile de învățământ și măsuri pentru diminuarea acestui fenomen.
2346. Întrebarea nr.3496A/18-09-2007
Întârzierea apariției normelor de aplicare necesare implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2007-2013.
2347. Întrebarea nr.3497A/18-09-2007
Programul național pentru așezăminte culturale din mediul rural și mic urban.
2348. Întrebarea nr.3498A/18-09-2007
Strategia națională post-aderare.
2349. Întrebarea nr.3499A/18-09-2007
Referitor la cuantumul exagerat al amenzilor pentru sancționarea contravențiilor la normelor sanitar veterinare.
2350. Întrebarea nr.3500A/19-09-2007
Asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea facilităților cu caracter social aprobate din 2004.
2351. Întrebarea nr.3501A/19-09-2007
Fondurile alocate unităților de învățământ arădene.
2352. Întrebarea nr.3502A/19-09-2007
Indiferența societății Enel Electrica Banat.
2353. Întrebarea nr.3503A/19-09-2007
ASP Arad fără plan de intervenție în caz de calamități, dezastre, epidemii sau alte situații speciale.
2354. Întrebarea nr.3504A/19-09-2007
Piscina cu apă de mare de la Policlinica Balneară Mangalia a fost închisă.
2355. Întrebarea nr.3505A/19-09-2007
Aprobarea pentru achiziționarea unui aparat de radioterapie de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.
2356. Întrebarea nr.3506A/19-09-2007
Refacerea infrastructurii, dotarea cu aparatură și programe IT a cabinetelor de medicină de familie.
2357. Întrebarea nr.3507A/19-09-2007
Suplimentarea cu încă 10 ambulanțe a SAJ Vâlcea față de repartiția inițială.
2358. Întrebarea nr.3508A/19-09-2007
Blocarea nejustificată a aplicării OUG 110/2005 apărută sub legea 236/2006 privind vânzarea spațiilor cu destinație medicală, în jud.Vâlcea.
2359. Întrebarea nr.3509A/19-09-2007
Rămășițele pământești ale domnitorului Constantin Brâncoveanu.
2360. Întrebarea nr.3510A/19-09-2007
Alocarea de fonduri pentru regularizarea râului Topolog ș.a.
2361. Întrebarea nr.3511A/19-09-2007
Trecerea prin transfer cu titlu gratuit din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Consiliului Local Horezu a suprafeței de 35 ha și a construcțiilor existente pe această suprafață.
2362. Întrebarea nr.3512A/19-09-2007
Avizarea favorabilă a proiectului de HG privind modificarea și completarea anexei 8 la HG 1362/2001 privind atestatrea domeniului public al jud.Vâlcea precum și a municipiilor, orașelor și comunelor din județ.
2363. Întrebarea nr.3513A/19-09-2007
Neplata de către Primăria Municipiului Calafat a subvenției energiei termice către Uzina Termică.
2364. Întrebarea nr.3514A/19-09-2007
Neplata de către Primăria Municipiului Calafat a subvenției energiei termice către Uzina Termică.
2365. Întrebarea nr.3515A/19-09-2007
Centralizare de fonduri alocate jud.Constanța de către Guvern.
2366. Întrebarea nr.3516A/19-09-2007
Centralizare de fonduri alocate jud.Satu-Mare de către Guvern.
2367. Întrebarea nr.3517A/19-09-2007
Ambulanțele noi pentru jud.Argeș.
2368. Întrebarea nr.3518A/19-09-2007
Evaziunea fiscală pe piața vinului.
2369. Întrebarea nr.3519A/19-09-2007
Investiții schitul Corbii de Piatră.
2370. Întrebarea nr.3520A/19-09-2007
Siatemele de irigații din Dobrogea.
2371. Întrebarea nr.3521A/19-09-2007
Îndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorii plajelor litoralului românesc.
2372. Întrebarea nr.3522A/19-09-2007
Situația pensionarilor.
2373. Întrebarea nr.3523A/19-09-2007
referitor la memoriul domnului Țuțuianu Nicolae din Făgăraș.
2374. Întrebarea nr.3524A/19-09-2007
Cursele Arad-București, nerentabile pentru TAROM?
2375. Întrebarea nr.3525A/19-09-2007
Situația gravă a d-lui Jurvale David Dorin, din comuna Burla, jud.Suceava.
2376. Întrebarea nr.3526A/20-09-2007
Menținerea titlului de medic primar.
2377. Întrebarea nr.3527A/21-09-2007
Situația domnului Predea Gavrilă din Galați.
2378. Întrebarea nr.3528A/21-09-2007
Situația domnului popoiu Anton din Galați.
2379. Întrebarea nr.3529A/24-09-2007
Construirea unui Spital în municipiul Târgoviște.
2380. Întrebarea nr.3530A/24-09-2007
Situația terenurilor dezafectate aflate în proprietatea CFR.
2381. Întrebarea nr.3531A/24-09-2007
Situația critică de la Poșta Română.
2382. Întrebarea nr.3532A/24-09-2007
Plata drepturilor persoanelor cu handicap.
2383. Întrebarea nr.3533A/25-09-2007
Emiterea Normelor metodologice de aplicare a Legii 223/2007, privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România.
2384. Întrebarea nr.3534A/25-09-2007
"Necesitatea urgentă a luării unei măsuri privind eliberarea de titluri de proprietate parțiale".
2385. Întrebarea nr.3535A/25-09-2007
"Spitalul Regional ce va deservi regiunea 7 Centru".
2386. Întrebarea nr.3536A/25-09-2007
Situația pădurilor din Bucovina.
2387. Întrebarea nr.3537A/25-09-2007
Sesizarea domnului Cornel Calomfirescu, consul onorific al României în Republica Polonă.
2388. Întrebarea nr.3538A/25-09-2007
Dacă mai sunt licee pedagogice care în afară de biblioteci, animatori culturali etc., mai școlarizează în profesia de educatoare și învățători.
2389. Întrebarea nr.3539A/25-09-2007
Măsuri de recuperare a prejudiciilor aduse prin subevaluarea patrimoniului UM Tohan în constituirea SC BREM COMPANY SRL.
2390. Întrebarea nr.3540A/25-09-2007
Noul Spital Județean Arad.
2391. Întrebarea nr.3541A/25-09-2007
SC Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA.
2392. Întrebarea nr.3542A/26-09-2007
Lucrări necesare pe mai multe șosele de centură.
2393. Întrebarea nr.3543A/26-09-2007
Extinderea programului "rabla".
2394. Întrebarea nr.3544A/26-09-2007
În ce scop va fi folosit împrumutul nerambursabil primit din partea US Trade and Development Agency
2395. Întrebarea nr.3545A/26-09-2007
Referitor la petiția domnului Mihail Boboc, cetățean român cu domiciliul în Suedia.
2396. Întrebarea nr.3546A/26-09-2007
tratamentul gratuit cu entecavirum.
2397. Întrebarea nr.3547A/26-09-2007
Finanțarea reparațiilor Spitalului Costești.
2398. Întrebarea nr.3548A/26-09-2007
Trecerile peste calea ferată.
2399. Întrebarea nr.3549A/26-09-2007
Seceta devastatoare în Dolj.
2400. Întrebarea nr.3550A/26-09-2007
Promovabilitate ZERO la examenul de Bacalaureat, la Grupul Școlar Agricol Dăbuleni.
2401. Întrebarea nr.3551A/28-09-2007
Centre de colectare produse agroalimentare.
2402. Întrebarea nr.3552A/02-10-2007
Referitor la beneficiarii prevederilor Legii 9/1998.
2403. Întrebarea nr.3553A/02-10-2007
Referitor la cetățenii, beneficiari ai prevederilor Legii 9/1998.
2404. Întrebarea nr.3554A/02-10-2007
Cate societăți comerciale din portofoliul AVAS urmează să fie privatizate în anul 2007 și câte dintre acestea provin din portofoliul fostului OPSPI?
2405. Întrebarea nr.3555A/02-10-2007
Drepturile bolnavilor HIV/SIDA încălcate în sistemul sanitar.
2406. Întrebarea nr.3556A/02-10-2007
Munca la negru, un "risc acceptabil".
2407. Întrebarea nr.3557A/02-10-2007
Caravana pentru extinderea învățământului în limba maghiară.
2408. Întrebarea nr.3558A/02-10-2007
Carne de porc doar la import.
2409. Întrebarea nr.3559A/02-10-2007
Lucrările și reparațiile la căminele studențești, întârziate de nepăsare și licitații.
2410. Întrebarea nr.3560A/02-10-2007
Judecătorii tergiversează dosarul "Anina".
2411. Întrebarea nr.3561A/02-10-2007
Sclavii drogurilor.
2412. Întrebarea nr.3562A/02-10-2007
Școlarii din mediul rural sunt marginalizați.
2413. Întrebarea nr.3563A/02-10-2007
Cămine culturale aflate în paragină.
2414. Întrebarea nr.3564A/02-10-2007
Preoții țin locul cadrelor didactice calificate.
2415. Întrebarea nr.3565A/03-10-2007
Soluționarea prioritară a cererilor pensionarilor din armată în funcție de vârstă.
2416. Întrebarea nr.3566A/03-10-2007
Solicită verificarea proiectului SC UPRUC RAMA SA Făgăraș.
2417. Întrebarea nr.3567A/03-10-2007
Situația copiilor cu dizabilități de la Centrul de Plasamant Băbeni, jud.Vâlcea.
2418. Întrebarea nr.3568A/03-10-2007
Primarii în incapacitate de plată a salariilor în jud.Vâlcea.
2419. Întrebarea nr.3569A/03-10-2007
Normele de metodologie de aplicare a Codului fiscal - dubla impunere în cazul transferului de proprietate.
2420. Întrebarea nr.3570A/03-10-2007
Referitor la cetățenii din com.Hălmagiu, care se află în imposibilitatea de a-și recupera banii depuși la unitatea CEC din localitate.
2421. Întrebarea nr.3571A/03-10-2007
Evaziunea fiscală în panificație.
2422. Întrebarea nr.3572A/03-10-2007
Referitor la memoriul primit de la persoanele fizice autorizate, la normă de venit, efectuând comerț cu amănuntul prin standuri și piețe.
2423. Întrebarea nr.3573A/03-10-2007
Referitor la Legea 217/2007.
2424. Întrebarea nr.3574A/03-10-2007
Situația fără precedent la APM Arad.
2425. Întrebarea nr.3575A/03-10-2007
Pasajele peste calea ferată, jud.Arad.
2426. Întrebarea nr.3576A/03-10-2007
Ordinul MSP 994/2007.
2427. Întrebarea nr.3577A/03-10-2007
Proprietatea privată a comunei Zerind, jud.Arad.
2428. Întrebarea nr.3578A/03-10-2007
Lista neagră a firmelor "contestatare" participante la contacte pe banii publici.
2429. Întrebarea nr.3579A/04-10-2007
Condiționarea acordării avizului de liberă practică pentru asistentele medicale doar în urma unui examen, contrar normelor Uniunii Europene.
2430. Întrebarea nr.3580A/05-10-2007
Stadiul execuției și finanțării lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare de la Popoveni.
2431. Întrebarea nr.3581A/05-10-2007
Încălcarea grosolană a prevederilor Legii 677/2001 de către autorități ale statului prin intermediul Programului de evaluare a stării de sănătate.
2432. Întrebarea nr.3582A/08-10-2007
Condițiile de recunoaștere în România a cursurilor și studiilor din domeniul medical efectuate în spațiul Uniunii Europene.
2433. Întrebarea nr.3583A/08-10-2007
Referitor la sistemul de plăți din agricultură.
2434. Întrebarea nr.3584A/08-10-2007
Imposibilitatea cetățenilor care au fost evacuați din locuințele retrocedate de a accesa credite din băncile românești.
2435. Întrebarea nr.3585A/09-10-2007
Implementarea Legii 258/2007 privind practica elevilor și studenților.
2436. Întrebarea nr.3586A/09-10-2007
Șoseaua de centură a mun.București va avea pasaje la intersecțiile cu ieșirile din municipiu.
2437. Întrebarea nr.3587A/09-10-2007
Polițiștii rutieri au sarcina de a controla orice abatere de la normele de circulație pe drumurile publice, sau selectează?
2438. Întrebarea nr.3588A/09-10-2007
Dacă este Universitatea Spiru Haret din București, acreditată/autorizată să organizeze cursuri de învățământ la distanță la Facultatea de Drept.
2439. Întrebarea nr.3589A/09-10-2007
Referitor la memoriul domnului Goia Ioan și doamnei Goia Maria.
2440. Întrebarea nr.3590A/09-10-2007
referitor la memoriul domnului Cacovean Ioan din Cluj-Napoca.
2441. Întrebarea nr.3591A/09-10-2007
Referitor la memoriul jurnaliștilor din Soc.Română de Radiodifuziune.
2442. Întrebarea nr.3592A/09-10-2007
Măsurile luate în ceea ce privește situația creată pe litoralul românesc.
2443. Întrebarea nr.3593A/09-10-2007
Referitor la memoriul domnului Grancea Dumitru.
2444. Întrebarea nr.3594A/09-10-2007
Utilizarea fondurilor de promovare, dezvoltare și modernizare a turismului, în general, precum și strategia de implementare a Programului FOCUS SCHI în jud.Brașov.
2445. Întrebarea nr.3595A/09-10-2007
Centura de ocolire pentru traficul greu și traficul de tranzit a orașului Ștei.
2446. Întrebarea nr.3596A/09-10-2007
Posibilitatea accesării de bani din fondurile destinate construirii de noi cămine culturale.
2447. Întrebarea nr.3597A/09-10-2007
Stadiul finanțării proiectului alimentării cu apă a comunei Lunca, jud.Bihor.
2448. Întrebarea nr.3598A/09-10-2007
Referitor la suprafinanțarea unei școli din com.Lunca, jud.Bihor.
2449. Întrebarea nr.3599A/09-10-2007
Ordinul Ministrului Transporturilor nr.563/2007.
2450. Întrebarea nr.3601A/10-10-2007
Reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii generale și turistice în zona cultural-istorică a Depresiunii Horezu, jud.Vâlcea.
2451. Întrebarea nr.3602A/10-10-2007
Suplimentarea fondurilor pentru reabilitarea secției județene de urgență de la Spitalul Județean Vâlcea.
2452. Întrebarea nr.3603A/10-10-2007
Predarea orelor de educație fizică și educație muzicală în învățământul primar.
2453. Întrebarea nr.3604A/10-10-2007
Utilizarea biogazului de la depozitele de deseuri.
2454. Întrebarea nr.3605A/10-10-2007
Sistemul paneuropean de apeluri de urgență la bord pentru accidente rutiere eCall.
2455. Întrebarea nr.3606A/10-10-2007
Politicile de sănătate mentală în perioada școlară.
2456. Întrebarea nr.3607A/10-10-2007
Terapia prin telemedicină.
2457. Întrebarea nr.3608A/10-10-2007
reducerea producției de zahăr a României.
2458. Întrebarea nr.3609A/10-10-2007
Energia regenerabilă.
2459. Întrebarea nr.3610A/10-10-2007
HG 1197/2007.
2460. Întrebarea nr.3611A/10-10-2007
Organizarea concursurilor pentru directorii de școli.
2461. Întrebarea nr.3612A/10-10-2007
Componența secțiilor de votare la europarlamentare.
2462. Întrebarea nr.3613A/10-10-2007
Imposibilitatea obținerii documentelor necesare pentru stabilirea cuantumului pensiilor datorită âmpotrivirii Arhivelor Naționale - Direcțiile județene hptărârii instanțelor de preluare a arhivelor societăților desființate.
2463. Întrebarea nr.3614A/10-10-2007
Obiectivele programelor "Adoptarea conceptului de intelligence led policing în domeniul crimei organizate" și "Alinierea la Aquis-ul Schengen".
2464. Întrebarea nr.3615A/10-10-2007
Referitor la Campania "Fiecare deseu la locul său".
2465. Întrebarea nr.3616A/10-10-2007
Valorificarea raportului de control al Guvernului.
2466. Întrebarea nr.3617A/10-10-2007
Statutul juridic al terenurilor.
2467. Întrebarea nr.3618A/11-10-2007
Implicarea portului Constanța în investiții locale.
2468. Întrebarea nr.3619A/11-10-2007
Drepturile urmașilor veteranilor de război.
2469. Întrebarea nr.3620A/11-10-2007
Eliberarea adeverințelor pentru foștii angajați de către Regionala CFR Timișoara.
2470. Întrebarea nr.3621A/11-10-2007
Situația mărfurilor destinate porturilor dunărene.
2471. Întrebarea nr.3622A/15-10-2007
Referitor la memoriul domnului Gligan Ioan din com.Râșca, jud.Cluj.
2472. Întrebarea nr.3623A/15-10-2007
Soli8cită verificarea firmei SC Kangourou SRL, din mun. Turda.
2473. Întrebarea nr.3624A/15-10-2007
Situația de la Opera Națională Română din Cluj.
2474. Întrebarea nr.3625A/15-10-2007
Nemulțumirea BNS Cluj față de majorarea nejustificată a prețurilor la alimente de bază și servicii.
2475. Întrebarea nr.3626A/15-10-2007
Care este data exactă a examenului de primariat.
2476. Întrebarea nr.3627A/15-10-2007
Care este stadiul lucrărilor la autostrada Transilvania.
2477. Întrebarea nr.3628A/15-10-2007
România ar putea pierde 25% din fondurile europene pentru agricultură.
2478. Întrebarea nr.3629A/15-10-2007
Canalul Mureșel-Arad.
2479. Întrebarea nr.3630A/15-10-2007
APIA, jud.Arad.
2480. Întrebarea nr.3631A/15-10-2007
Asistența medicală curativă din unitățile sanitare ale jud.Arad.
2481. Întrebarea nr.3632A/15-10-2007
Criză la Urgențe!
2482. Întrebarea nr.3633A/15-10-2007
Peste 100 de case demolate abuziv la Roșia Montană.
2483. Întrebarea nr.3634A/15-10-2007
Universitatea Spiru Haret ridică semne de întrebare.
2484. Întrebarea nr.3635A/15-10-2007
Dreptul la fraudă.
2485. Întrebarea nr.3636A/15-10-2007
În România se lucrează încet și prost.
2486. Întrebarea nr.3637A/15-10-2007
În România, legislația referitoare la fumatul în locuri publice nu este respectată.
2487. Întrebarea nr.3638A/15-10-2007
Direcția pentru cultură, cu un picior în stradă.
2488. Întrebarea nr.3639A/15-10-2007
Bursele olimpicilor, mult mai mici decât cele sociale.
2489. Întrebarea nr.3640A/15-10-2007
23 de copii abuzați sexual, în primele nouă luni.
2490. Întrebarea nr.3641A/15-10-2007
Frigul închide Opera Română.
2491. Întrebarea nr.3642A/16-10-2007
Solicită numărul total al școlilor generale din România și apoi numărul acestor școli pe județe.
2492. Întrebarea nr.3643A/16-10-2007
Referitor la primarul comunei Mihai Bravu dl.Gheorghe Dogaru.
2493. Întrebarea nr.3644A/16-10-2007
Nesoluționarea cererilor de fond funciar în com.Satu-Mare, jud.Suceava.
2494. Întrebarea nr.3645A/16-10-2007
Lipsa seminței de grâu pentru culturile de toamnă.
2495. Întrebarea nr.3646A/16-10-2007
Atitudinea autorităților competente într-un caz de retrocedare funciară.
2496. Întrebarea nr.3647A/16-10-2007
Caz nesoluționat în urma unui accident rutier.
2497. Întrebarea nr.3648A/16-10-2007
Referitor la lucrările de la Catedrala "Sfântul Ioan Botezătorul" din Făgăraș.
2498. Întrebarea nr.3649A/16-10-2007
Soluționarea contestației depuse la Completul 6 de către SC COMPLET ELECTRO SERVICE SA. pentru dosarul nr.3278/07092007.
2499. Întrebarea nr.3650A/17-10-2007
Fonduri alocate din bugetul de stat pentru creșterea siguranței unităților de învățământ din jud.Ialomița.
2500. Întrebarea nr.3651A/17-10-2007
Suplimentarea pachetului de bază de analize medicale cu testul Papanicolau, cel puțin pentru femeile din grupele cu risc major.
2501. Întrebarea nr.3652A/17-10-2007
Numărul de studenți din mediul rural pentru care se acordă bursă pe bază de contract în anul universitar 2007-2008.
2502. Întrebarea nr.3653A/17-10-2007
Care este gradul de digitalizare a colecțiilor Bibliotecii Naționale?
2503. Întrebarea nr.3654A/17-10-2007
Când veți dispune aplicarea OUG 14/2007.
2504. Întrebarea nr.3655A/17-10-2007
Referitor la mamele tinere, îndeosebi minore.
2505. Întrebarea nr.3656A/17-10-2007
Reabilitarea DN 73A Predeal - Râșnov - Zărnești - Sercaia (jud.Brașov).
2506. Întrebarea nr.3657A/17-10-2007
Situația preluării patrimoniului UM 01258 Rm.Sărat.
2507. Întrebarea nr.3658A/17-10-2007
Cetatea Aradului.
2508. Întrebarea nr.3659A/17-10-2007
Obiectivele de investiții din jud.Arad prevăzute pentru anul 2008.
2509. Întrebarea nr.3660A/17-10-2007
Bazele de date în privința terenurilor agricole și bugetul pentru agricultură pe anul 2008.
2510. Întrebarea nr.3661A/18-10-2007
Centralizare fonduri alocate jud.Satu Mare prin legile bugetare anuale.
2511. Întrebarea nr.3662A/18-10-2007
Centralizare fonduri alocate jud.Constanța prin legile bugetare anuale.
2512. Întrebarea nr.3663A/18-10-2007
Situația în domeniul muncii, protecției și securității sociale din Buzău.
2513. Întrebarea nr.3664A/18-10-2007
Alocarea unei mașini de pompieri comunei Ungheni.
2514. Întrebarea nr.3665A/18-10-2007
Referitor la blocarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și mansardare a Școlii Generale "Vaskertes" din Gheorghieni.
2515. Întrebarea nr.3666A/22-10-2007
Oportunitatea reintroducerii autorizării obligatorii a tuturor agenților economici care lucrează în alimentația publică.
2516. Întrebarea nr.3667A/22-10-2007
Referitor la situația doamnei Mariana Cucuruzan din Cluj-Napoca.
2517. Întrebarea nr.3668A/22-10-2007
Referitor la memoriul domnului Oșan Vasile, președintele composesoratului de pădure "Călăceanca".
2518. Întrebarea nr.3669A/22-10-2007
Referitor la memoriul doamnei Moldovan Maria din Cluj-Napoca.
2519. Întrebarea nr.3670A/23-10-2007
Necesitatea ridicării la un nivel rațional a salariului minim pe economie.
2520. Întrebarea nr.3671A/23-10-2007
Referitor la adresa din data de 27062007 cu nr.18/121 în care se solicita să analizați cazul de la Odorheiu Secuiesc cu privire la suspendarea alegerilor din municipiu.
2521. Întrebarea nr.3672A/23-10-2007
Vârsta maximă până la care un cadru didactic universitar poate fi director de proiect.
2522. Întrebarea nr.3673A/23-10-2007
Starea căminelor culturale din localitățile jud.Suceava.
2523. Întrebarea nr.3674A/23-10-2007
Despre impozitul agricol.
2524. Întrebarea nr.3675A/23-10-2007
Perspectivele demografice alarmante ale României în următoarele decenii.
2525. Întrebarea nr.3676A/23-10-2007
Diversificarea ofertei prin lărgirea prevederilor Programului Rabla.
2526. Întrebarea nr.3677A/23-10-2007
Referitor la Legea 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă.
2527. Întrebarea nr.3678A/23-10-2007
Achiziționarea unui sistem AMPLICOR de către Spitalul Județean de Urgență Vâlcea.
2528. Întrebarea nr.3679A/23-10-2007
Implicarea unor poliști vâlceni în favorizarea administratorului SC "ORANGE" SRL.
2529. Întrebarea nr.3680A/23-10-2007
Referitor la diabetul zaharat care afectează foarte mulți copii.
2530. Întrebarea nr.3681A/23-10-2007
Referitor la Programul de Prevenire și Control al Diabetului.
2531. Întrebarea nr.3682A/23-10-2007
Referitor la violența domestică și în special violența asupra copiilor.
2532. Întrebarea nr.3683A/23-10-2007
Nereguli și disfuncționalități în funcționarea ANSVSA.
2533. Întrebarea nr.3684A/23-10-2007
Scăderea volumului investițiilor străine directe în România.
2534. Întrebarea nr.3685A/23-10-2007
CARIEREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI TRATATĂ CU INDIFERENȚĂ?
2535. Întrebarea nr.3686A/24-10-2007
Din ce cauze a crescut cererea turistică.
2536. Întrebarea nr.3687A/24-10-2007
Referitor la memoriul doamnei Vădean C.Maria din loc.Sâmbăta de Sus, jud.Brașov.
2537. Întrebarea nr.3688A/24-10-2007
Ce indicatori și instrumente folosiți în scopul integrării dimensiunii de gen în politicile publice specifice domeniului pe care îl coordonați.
2538. Întrebarea nr.3689A/24-10-2007
Stadiul situației socio-economice a femeilor.
2539. Întrebarea nr.3690A/24-10-2007
Ce măsuri sau modificări s-au promovat pentru atingerea obiectivului participării echilibrate a femeilor și a bărbaților la procesul decizional.
2540. Întrebarea nr.3691A/24-10-2007
În ce stadiu se găsește analiza situației socio-economice a femeilor.
2541. Întrebarea nr.3692A/24-10-2007
Implicarea bărbaților în promovarea egalității de șanse între femei și bărbați.
2542. Întrebarea nr.3693A/24-10-2007
Ineficiența activitate a APIA Dolj.
2543. Întrebarea nr.3694A/24-10-2007
Stadiul licitațiilor pentru deszăpezirea DN71 și DN72.
2544. Întrebarea nr.3695A/24-10-2007
Referitor la proiectul "Sistem pentru colectarea și procesarea datelor topohidrografice și pentru producerea hărților de navigare electronică în format ECDIS".
2545. Întrebarea nr.3696A/24-10-2007
Campania națională FĂRĂ ȘPAGĂ.
2546. Întrebarea nr.3697A/24-10-2007
Activitatea Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Satu Mare.
2547. Întrebarea nr.3698A/24-10-2007
Prioritățile asistenței medicale a persoanelor cu hemofilie din România.
2548. Întrebarea nr.3699A/24-10-2007
Clauza de salvgardare.
2549. Întrebarea nr.3700A/24-10-2007
Creșterea pensiilor.
2550. Întrebarea nr.3701A/25-10-2007
Memoriul doamnei Popa Vica referitor la cazul fiicei sale aflate în comă de 5 luni.
2551. Întrebarea nr.3702A/25-10-2007
Modul de abordare și soluționare a petițiilor cetățenilor.
2552. Întrebarea nr.3703A/25-10-2007
Aplicarea HG 2403/2005.
2553. Întrebarea nr.3704A/25-10-2007
Tichetele de călătorie neutilizate de către pensionari.
2554. Întrebarea nr.3705A/25-10-2007
Facilități acordate pensionarilor.
2555. Întrebarea nr.3706A/25-10-2007
Referitor la SC Gimarom Invest SA.
2556. Întrebarea nr.3707A/25-10-2007
Situația fondurilor alocate de Ministerul Sănătății pentru ALERGOLOGIA și IMUNOLOGIA CLINICĂ.
2557. Întrebarea nr.3708A/25-10-2007
Programa de istorie la clasa a IV-a.
2558. Întrebarea nr.3709A/29-10-2007
Situația gropii de gunoi de la Râureni, mun.Rm Vâlcea.
2559. Întrebarea nr.3710A/29-10-2007
Ordinul 10/2004 al ministrului Administrației și Internelor.
2560. Întrebarea nr.3711A/29-10-2007
Imperfecțiunile circulației monetare pe piață.
2561. Întrebarea nr.3712A/29-10-2007
Strategii pentru evitarea greșelilor profesionale.
2562. Întrebarea nr.3713A/29-10-2007
Beneficiarii Legii 416/2001 în jud.Arad.
2563. Întrebarea nr.3714A/30-10-2007
Descentralizarea agențiilor pentru protecția mediului - un proiect insuficient fundamentat și cu atribuții nedelimitate pe criterii funcționale.
2564. Întrebarea nr.3715A/30-10-2007
Posibilitatea modificării grilei de salarizare a bibliotecilor și personalului de specialitate din Bibliotecile județene.
2565. Întrebarea nr.3716A/31-10-2007
Posibilitatea acordării unui bonus la angajare acelor persoane care au experiență în domeniu.
2566. Întrebarea nr.3717A/30-10-2007
Sesizare referitoare la posibila lipsă de profesionalism a directorului adjunct al Direcției de Statistică Vâlcea.
2567. Întrebarea nr.3718A/30-10-2007
Violența în familie, un fenomen a cărei evoluție devine alarmantă în România.
2568. Întrebarea nr.3719A/30-10-2007
Referitor la ruta Cluj-Napoca-Apahida, tronson în lucru.
2569. Întrebarea nr.3720A/31-10-2007
Demararea unui control la societatea Jolidon SA din Cluj-Napoca.
2570. Întrebarea nr.3721A/30-10-2007
Referitor la situația domnului Damian Cornel Nicolau.
2571. Întrebarea nr.3722A/31-10-2007
Referitor la memoriul sindicatelor din Teatrul Național și Opera Națională din Cluj-Napoca.
2572. Întrebarea nr.3723A/31-10-2007
Analizarea răspunsului primit de sindicatul Somvetra Gherla din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării.
2573. Întrebarea nr.3724A/30-10-2007
Referitor la o altercație între două grupuri de tineri unii din co.Florești, alții din Săvădisla, jud.Cluj.
2574. Întrebarea nr.3725A/30-10-2007
Număr dublu de călători, același număr de aeronave.
2575. Întrebarea nr.3726A/30-10-2007
Firma E-ON Gaz România nu-și mulțumește clienții.
2576. Întrebarea nr.3727A/30-10-2007
Personale cu handicap, discriminate.
2577. Întrebarea nr.3728A/30-10-2007
Sindicaliștii din Învățământul sunt nemulțumiți.
2578. Întrebarea nr.3729A/30-10-2007
Tot mai mulți dependenți de heroină.
2579. Întrebarea nr.3730A/30-10-2007
Site-urile spitalelor, sărace în informații.
2580. Întrebarea nr.3731A/30-10-2007
Blocul "înghețat" din centrul Clujului.
2581. Întrebarea nr.3732A/30-10-2007
Promisiunile din cadrul campaniei "Stop Fumat" nu se fac "simțite".
2582. Întrebarea nr.3733A/30-10-2007
Județul Cluj, punct de destinație a heroinei.
2583. Întrebarea nr.3734A/30-10-2007
Situația SC RAFO SA Onești.
2584. Întrebarea nr.3735A/30-10-2007
Situația contractului de privatizare SC RAFO SA.
2585. Întrebarea nr.3736A/30-10-2007
Situația SC Petrominia SA.
2586. Întrebarea nr.3737A/30-10-2007
Cazul domnului Vitescu Vasile din orașul Vicovul de Sus, jud.Suceava.
2587. Întrebarea nr.3738A/30-10-2007
Necesitatea regăsirii taxei de drum în reabilitarea drumurilor din jud.Suceava.
2588. Întrebarea nr.3739A/31-10-2007
Ordinul MMFES 680/2007 de modificare a Normelor aplicare a Legii 19/2000.
2589. Întrebarea nr.3740A/31-10-2007
Ordinul MMFES 680/2007 de modificare a Normelor aplicare a Legii 19/2000.
2590. Întrebarea nr.3741A/31-10-2007
Aplicarea HGR 1164/2007.
2591. Întrebarea nr.3742A/31-10-2007
Ordinul 617/13.08.2007.
2592. Întrebarea nr.3743A/31-10-2007
Aplicarea OG 47/2007.
2593. Întrebarea nr.3744A/31-10-2007
Strategia valorificării potențialului minier și cultural al localității Roșia Montană.
2594. Întrebarea nr.3745A/31-10-2007
Promisiunile Ministrului Mediului referitoare la protecția comunei Bordușani.
2595. Întrebarea nr.3746A/31-10-2007
Centura ocolitoare a Sibiului.
2596. Întrebarea nr.3747A/31-10-2007
Situația privatizării SC SOMETRA SA din Copșa Mică.
2597. Întrebarea nr.3748A/31-10-2007
Centura ocolitoare a orașului Sibiu.
2598. Întrebarea nr.3749A/31-10-2007
Referitor la memoriile persoanelor vârstnice care s-au pensionat anticipat.
2599. Întrebarea nr.3750A/31-10-2007
Referitor la raportul Comisiei pentru buget asupra proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 113/2006.
2600. Întrebarea nr.3751A/31-10-2007
Controverse cu privire la existența a două niveluri pentru cuantumul salariului minim pe economie, pentru salariații cu studii superioare și, respectiv pentru salariații cu studii medii.
2601. Întrebarea nr.3752A/31-10-2007
Fondurile pentru ajutorul social alocate jud.Arad.
2602. Întrebarea nr.3753A/31-10-2007
Refuzul Guvernului de a aloca fondurile necesare acoperirii pierderilor înregistrate de CET Brașov.
2603. Întrebarea nr.3754A/31-10-2007
Consolidare drum comunal la Cândești.
2604. Întrebarea nr.3755A/31-10-2007
Înscrierea în Cartea Funciară a locuințelor ANL.
2605. Întrebarea nr.3756A/01-11-2007
Strategia în domeniul sănătății mintale.
2606. Întrebarea nr.3757A/01-11-2007
Renovarea unei case de patrimoniu din comuna Foeni, jud.Timiș.
2607. Întrebarea nr.3758A/01-11-2007
Galațiul încă suferă după inundații.
2608. Întrebarea nr.3759A/01-11-2007
Referitor la memoriul doamnei Sava Eufrosina din Galați.
2609. Întrebarea nr.3760A/01-11-2007
Emiterea Deciziei 462/2005 a RAAPPS.
2610. Întrebarea nr.3761A/01-11-2007
Distrugerea ilegală a peste 100 de case cu valoare de arhitectură din zone de protecție a monumentelor istorice din Roșia Montană.
2611. Întrebarea nr.3762A/01-11-2007
Distrugerea ilegală a peste 100 de case cu valoare de arhitectură din zone de protecție a monumentelor istorice din Roșia Montană.
2612. Întrebarea nr.3763A/01-11-2007
Distrugerea ilegală a peste 100 de case cu valoare de arhitectură din zone de protecție a monumentelor istorice din Roșia Montană.
2613. Întrebarea nr.3764A/05-11-2007
Întârzieri nejustificate la solicitările de acordare a prețului pentru medicamente de către Ministerul Sănătății Publice.
2614. Întrebarea nr.3765A/05-11-2007
Finanțarea Autorității de Sănătate Publică Vâlcea pentru achiziționarea a 2 autoturisme noi.
2615. Întrebarea nr.3766A/05-11-2007
Solicitare finanțare pentru Centrul Social deservit de Parohia Trăistari, Ocnele Mari, jud.Vâlcea.
2616. Întrebarea nr.3767A/05-11-2007
Majorarea punctajelor pentru grupa I-a și a II-a de muncă.
2617. Întrebarea nr.3768A/05-11-2007
Lipsa unor metode adecvate de tratament și prevenire a cancerului, cea mai gravă maladie a secolului.
2618. Întrebarea nr.3769A/05-11-2007
Necesitatea achiziționării unui Electrocardiograf pentru com.Frâtăuții Vechi, jud.Suceava.
2619. Întrebarea nr.3770A/05-11-2007
Echipamentul depășit al pompierilor.
2620. Întrebarea nr.3771A/05-11-2007
Copiii condamnați la moarte.
2621. Întrebarea nr.3772A/05-11-2007
Bistrițenii, la mila publică.
2622. Întrebarea nr.3773A/05-11-2007
Mită pentru un loc în cămin.
2623. Întrebarea nr.3774A/05-11-2007
Nelămuriri legate de Autostrada Transilvania.
2624. Întrebarea nr.3775A/05-11-2007
Aceleași condiții, dar mai scumpe.
2625. Întrebarea nr.3776A/05-11-2007
Decese cauzate de lipsa iluminatului public stradal.
2626. Întrebarea nr.3777A/05-11-2007
Cereri de revendicare.
2627. Întrebarea nr.3778A/05-11-2007
Tot mai multe indicatoare rutiere sunt furate.
2628. Întrebarea nr.3779A/05-11-2007
Mii de cărți funciare pierdute.
2629. Întrebarea nr.3780A/05-11-2007
Ambulanțe noi, nefolosite.
2630. Întrebarea nr.3781A/06-11-2007
Neexecutarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către Casa Județeană de Pensii Cluj.
2631. Întrebarea nr.3782A/06-11-2007
De precizat care sunt cauzele neelaborării Ordinului de aplicare a Legii 320/2002, art.32 alin.(1).
2632. Întrebarea nr.3783A/06-11-2007
Noile reglementări aduse Codului de procedură fiscală - dificil de aplicat în practica financiar-contabilă.
2633. Întrebarea nr.3784A/06-11-2007
Solicitarea cetățenilor din loc.Valea Crișului, com.Bratca, jud.Bihor, privind stabilirea proiectului de construcție a noii școli pe amplasamentul școlii deja existente.
2634. Întrebarea nr.3785A/06-11-2007
Aplicarea sentinței civile privind punerea în posesie a cetățenilor constituiți în Asociația de pădurit și pășunat "Măgura" Piatra Craiului (com.Bratca) pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere.
2635. Întrebarea nr.3786A/06-11-2007
Analizarea memoriului și luarea măsurilor legale ce se impun.
2636. Întrebarea nr.3787A/06-11-2007
Dacă în bugetul de stat pe anul 2008 sunt prevăzute două salarii minime pe economie.
2637. Întrebarea nr.3788A/06-11-2007
Referitor la memoriul domnului Bere Nicolae din Cluj.
2638. Întrebarea nr.3789A/06-11-2007
Referitor la situația domnului Nicolae Grigorie.
2639. Întrebarea nr.3790A/06-11-2007
Referitor la produse cu termen de valabilitate expirat al firmei SC Grup B&B.
2640. Întrebarea nr.3791A/06-11-2007
Referitor la memoriul domnului Maricel Florin Rauschi.
2641. Întrebarea nr.3792A/06-11-2007
Referitor la situația domnului Gheorghe Mraiște.
2642. Întrebarea nr.3793A/07-11-2007
Referitor la SC Goldplast SA Bistrița.
2643. Întrebarea nr.3794A/07-11-2007
Asigurarea interpreților autorizați ai limbajului mimico-gestual și al limbajului specific persoanelor cu surdo-cecitate la nivelul autorităților publice și al televiziunilor publice și private.
2644. Întrebarea nr.3795A/07-11-2007
care este numărul persoanelor cu handicap grav, accentuat și mediu angajate în muncă cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată după 11 luni de la intrarea în vigoare a Legii 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap.
2645. Întrebarea nr.3796A/07-11-2007
Modelele de flexisecuritate elaborate de România, în contextul Strategiei Lisabona.
2646. Întrebarea nr.3797A/07-11-2007
Situația pădurilor din jud.Mehedinți.
2647. Întrebarea nr.3798A/07-11-2007
Gradul de poluare a apei și solului din mun.Cluj-Napoca.
2648. Întrebarea nr.3799A/07-11-2007
Situația terenurilor aparținând cetățenilor din loc.Feleacu din jud.Cluj.
2649. Întrebarea nr.3800A/07-11-2007
Gestionarea ariilor protejate.
2650. Întrebarea nr.3801A/07-11-2007
Referitor la situația domnului Biliac Constantin Epaminondy din Galați.
2651. Întrebarea nr.3802A/07-11-2007
Referitor la problema domnului Costea Vasilică din satul Sântu, com.Lunca, jud.Mureș.
2652. Întrebarea nr.3803A/07-11-2007
Referitor la o situație semnalată în învățământul preuniversitar de către mai multe familii soț-soție.
2653. Întrebarea nr.3804A/07-11-2007
Referitor la prevenția consumului de stupefiante în rândul adolescenților.
2654. Întrebarea nr.3805A/07-11-2007
Sigilarea cazanelor de țuică.
2655. Întrebarea nr.3806A/07-11-2007
Finanțarea unui așezământ cultural în comuna Cuca.
2656. Întrebarea nr.3807A/07-11-2007
Fonduri suplimentare pentru primăriile argeșene.
2657. Întrebarea nr.3808A/07-11-2007
Referitor la eliminarea accizelor pentru producătorii de alcool pentru consum personal.
2658. Întrebarea nr.3809A/08-11-2007
Datoriile Ministerului Transporturilor.
2659. Întrebarea nr.3810A/08-11-2007
Protejarea cetățenilor români aflați în afara țării.
2660. Întrebarea nr.3811A/08-11-2007
Reabilitarea infrastructurii școlare în Timișoara.
2661. Întrebarea nr.3812A/08-11-2007
Numire directori în unitățile școlare cu secție germană din municipiul Lugoj, jud.Timiș.
2662. Întrebarea nr.3813A/12-11-2007
Situația Penitenciarului din Caracal.
2663. Întrebarea nr.3814A/13-11-2007
Referitor la categoriile de persoane beneficiari ai Decretului lege 118/1990, republicat.
2664. Întrebarea nr.3815A/13-11-2007
Inițierea unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru finanțarea în regim de urgență a invenției "Sistem Integrat, Alimentare cu apă și canalizare în com.Frâncești, jud.Vâlcea".
2665. Întrebarea nr.3816A/13-11-2007
Inițierea unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru alocarea sumei necesare achitării datoriei Primăriei com.Frâncești, jud.Vâlcea față de Ministerul Apărării Naționale.
2666. Întrebarea nr.3817A/13-11-2007
Taxa de primă inmatriculare.
2667. Întrebarea nr.3818A/13-11-2007
Referitor la memoriul doamnei Mariana Cucuruzan din Cluj-Napoca.
2668. Întrebarea nr.3819A/13-11-2007
Referitor la situația domnilor Pușcaș Constantin și Ionescu Vasile.
2669. Întrebarea nr.3820A/13-11-2007
Referitor la memoriul doamnei Filimon Ana din com.Aghireșu, jud.Cluj.
2670. Întrebarea nr.3821A/13-11-2007
Referitor la memoriul doamnei Hui Viorica Aurelia din Cluj-Napoca.
2671. Întrebarea nr.3822A/13-11-2007
Masterplan de dezvoltare a transporturilor.
2672. Întrebarea nr.3823A/13-11-2007
Turismul în jud.Prahova.
2673. Întrebarea nr.3824A/13-11-2007
Turismul în jud.Brăila.
2674. Întrebarea nr.3825A/13-11-2007
Situația portului Brăila.
2675. Întrebarea nr.3826A/13-11-2007
Urmărirea procurorului Sântion.
2676. Întrebarea nr.3827A/13-11-2007
Program dezvoltare în jud.Brăila.
2677. Întrebarea nr.3828A/13-11-2007
Program de dezvoltare în jud.Prahova.
2678. Întrebarea nr.3829A/13-11-2007
Valoarea contractelor de publicitate.
2679. Întrebarea nr.3830A/13-11-2007
Valoarea contractelor de publicitate.
2680. Întrebarea nr.3831A/13-11-2007
Valoarea contractelor de publicitate.
2681. Întrebarea nr.3832A/13-11-2007
Valoarea contractelor de publicitate.
2682. Întrebarea nr.3833A/13-11-2007
Valoarea contractelor de publicitate.
2683. Întrebarea nr.3834A/13-11-2007
Soluții pentru probleme nerezolvate: deblocarea DN 7.
2684. Întrebarea nr.3835A/13-11-2007
Criteriile de vaccinare a populației.
2685. Întrebarea nr.3836A/13-11-2007
Statutul rangerilor din rezervațiile naturale.
2686. Întrebarea nr.3837A/13-11-2007
Măsuri insuficiente și lipsa de pregătire a operațiunilor de dezăpezire pe DN 1, DN 1A și DN 73.
2687. Întrebarea nr.3838A/13-11-2007
Referitor la stadiul elaborării normelor metodologice conform prevederilor legii 86/2007.
2688. Întrebarea nr.3839A/13-11-2007
Situația programului național de osteoporoză, la Cluj.
2689. Întrebarea nr.3840A/14-11-2007
Asigurarea la timp a plății indemnizațiilor și reactualizarea acestora pentru persoanele cu handicap conform art.57 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
2690. Întrebarea nr.3841A/14-11-2007
Bugetul Consiliului Județului Galați.
2691. Întrebarea nr.3842A/14-11-2007
Prezența psihologilor școlari în toate unităților de învățământ din România.
2692. Întrebarea nr.3843A/14-11-2007
Condițiile de muncă și salarizarea factorilor poștali din România.
2693. Întrebarea nr.3844A/14-11-2007
Referitor la memoriul proprietarilor de cai identificați cu anemie infecțioasă și predați pentru abatorizare.
2694. Întrebarea nr.3845A/14-11-2007
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii localităților.
2695. Întrebarea nr.3846A/14-11-2007
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii localităților.
2696. Întrebarea nr.3847A/14-11-2007
"Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".
2697. Întrebarea nr.3848A/14-11-2007
"Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".
2698. Întrebarea nr.3849A/14-11-2007
"Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".
2699. Întrebarea nr.3850A/14-11-2007
"Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".
2700. Întrebarea nr.3851A/14-11-2007
"Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".
2701. Întrebarea nr.3852A/14-11-2007
"Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".
2702. Întrebarea nr.3853A/14-11-2007
"Sreategia Guvernului în domeniul construcției de locuințe".
2703. Întrebarea nr.3854A/14-11-2007
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii localităților.
2704. Întrebarea nr.3855A/14-11-2007
Creșterea performanței energetice.
2705. Întrebarea nr.3856A/14-11-2007
Ce măsuri ați întreprins pentru reducerea sărăciei și marginalizării sociale?
2706. Întrebarea nr.3857A/14-11-2007
A constituit jud.Vaslui un obiectiv prioritar al ministerului dumneavoastră?
2707. Întrebarea nr.3858A/14-11-2007
Care sunt programele speciale elaborate pentru diminuarea șomajului de lungă durată în mod deosebit în rândul tinerilor?
2708. Întrebarea nr.3859A/14-11-2007
Cum ați susținut interesele lucrătorilor români în străinătate?
2709. Întrebarea nr.3860A/14-11-2007
Ați reușit dinamizarea măsurilor active de solidaritate familială?
2710. Întrebarea nr.3861A/14-11-2007
Pe ce principii ați fundamentat reformarea sistemului de protecție a copilului?
2711. Întrebarea nr.3862A/14-11-2007
Cum ați conceput redimensionarea cadrului legal privind protecția maternității, creșterea natalității și reducerea abandonului la copii?
2712. Întrebarea nr.3863A/14-11-2007
La ce nivel se situează protecția socială a persoanelor cu dizabilități?
2713. Întrebarea nr.3864A/14-11-2007
Referitor la documentul de politici sectoriale.
2714. Întrebarea nr.3865A/14-11-2007
Considerați că actuala strategie guvernamentală de dezvoltare a sistemului de asistență socială a persoanelor vârstnice le asigură acestora o viață autonomă, împlinită și demnă?
2715. Întrebarea nr.3866A/14-11-2007
Care sunt prestațiile necontributive care prin externalizarea lor pot contribui la reconstrucția sistemului public de asigurări sociale?
2716. Întrebarea nr.3867A/14-11-2007
ce înțelegeți prin asigurarea unui acces liber și echilibrat la serviciile de sănătate?
2717. Întrebarea nr.3868A/14-11-2007
Accesibilitatea populației la actul medical prin dezvoltarea sistemelor complementare de asigurări voluntare de sănătate.
2718. Întrebarea nr.3869A/14-11-2007
Care este stadiul privatizării infrastructurii unităților sanitare cu paturi?
2719. Întrebarea nr.3870A/14-11-2007
Prin ce modalități concrete încurajați personalul medical să profeseze în zonele izolate și în cele defavorizate economic?
2720. Întrebarea nr.3871A/14-11-2007
Au fost identificate toate documentele necesare pentru controlul costurilor?
2721. Întrebarea nr.3872A/14-11-2007
Cum se poate demonstra că în jud.Vaslui transparența în utilizarea fondurilor pentru medicamentele compensate și gratuite este un obiectiv atins?
2722. Întrebarea nr.3873A/14-11-2007
Echilibrarea raportului între numărul de specialiști și necesitățile reale de încadrare ale structurilor sanitare.
2723. Întrebarea nr.3874A/14-11-2007
Ce forme concrete îmbracă decizia dumneavoastră de a asigura DEMNITATEA corpului medical printr-o salarizare corespunzătoare?
2724. Întrebarea nr.3875A/14-11-2007
Enumerați câteva dintre standardele de performanță pe care le preconizați a le introduce în acordarea de servicii medicale populației.
2725. Întrebarea nr.3876A/14-11-2007
Ce rol revine asistenței medicale comunicare?
2726. Întrebarea nr.3877A/14-11-2007
Referitor la informarea pacienților privind cheltuirea banului public în sistemul de sănătate.
2727. Întrebarea nr.3878A/14-11-2007
Referitor la pesta porcină.
2728. Întrebarea nr.3879A/14-11-2007
Taxa de primă înmatriculare.
2729. Întrebarea nr.3880A/14-11-2007
Referitor la profesorii debutanți.
2730. Întrebarea nr.3881A/20-11-2007
Solicită documentele relevante privind finanțarea UBB și monitorizarea execuției acesteia.
2731. Întrebarea nr.3882A/20-11-2007
Referitor la prevederile Legii 281/1993 art.8 lit.a
2732. Întrebarea nr.3883A/20-11-2007
Referitor la Legea 247/2005.
2733. Întrebarea nr.3884A/21-11-2007
Lista de priorități a unor imobile din sectorul 2 care urmează să fie incluse în Programul Național aferent anului 2008.
2734. Întrebarea nr.3885A/22-11-2007
Echivalența dintre norma de bază în unuversitate și funcția de bază conform Codului muncii.
2735. Întrebarea nr.3886A/22-11-2007
Neacordarea dreptului de a plăti în sistem de rate persoanelor cu handicap fizic.
2736. Întrebarea nr.3887A/22-11-2007
Problemele sistemului sanitar în jud.Prahova.
2737. Întrebarea nr.3888A/22-11-2007
Nivelul de trai din jud.Prahova.
2738. Întrebarea nr.3889A/22-11-2007
Problema despăgubirii posesorilor de carnete de economii CEC în perioada 1967-1990.
2739. Întrebarea nr.3890A/22-11-2007
Probleme nerezolvate cu privire la aplicarea Legii 34/2004.
2740. Întrebarea nr.3891A/22-11-2007
Probleme cu privire la aplicarea OUG nr.4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor.
2741. Întrebarea nr.3892A/22-11-2007
Restituirile sumelor în contravaloarea demolărilor abuzive din 1982.
2742. Întrebarea nr.3893A/22-11-2007
Propunere de efectuare obligatorie și gratuită a testelor cromozomiale la femeile însărcinate.
2743. Întrebarea nr.3894A/27-11-2007
Referitor la Legea 448/2006.
2744. Întrebarea nr.3895A/27-11-2007
Măsuri de descurajare a deforestărilor excesive și abuzive.
2745. Întrebarea nr.3896A/27-11-2007
Sprijinirea filmului românesc în 2008.
2746. Întrebarea nr.3897A/27-11-2007
Evoluția economiei românești în primele 9 luni după aderarea la UE.
2747. Întrebarea nr.3898A/27-11-2007
Plata despăguburilor pentru proprietarii care au deținut terenuri în punctul "Câmpul II de Sonde" din Ocnele Mari, județul Vâlcea, în urma fenomenului de prăbușire din 11 septembrie 2001.
2748. Întrebarea nr.3899A/27-11-2007
Necesitatea construirii unui cămin cultural în comuna Frâncești, jud.Vâlcea.
2749. Întrebarea nr.3900A/28-11-2007
Situația semnării convențiilor internaționale privind plecarea cu hidrocarburi.
2750. Întrebarea nr.3901A/28-11-2007
Producerea de electricitate din surse regenerabile.
2751. Întrebarea nr.3902A/28-11-2007
Lipsa unei politici de achiziții publice ecologice.
2752. Întrebarea nr.3903A/28-11-2007
Referitor la situația doamnei Codurachi Felicia din Brăila.
2753. Întrebarea nr.3904A/28-11-2007
Nesoluționarea cererilor de fond funciar în comuna Satu-Mare, jud.Suceava.
2754. Întrebarea nr.3905A/28-11-2007
Memoriul domnului procuror Marian Rolf Sîntion referitor la unele abuzuri la care a fost supus pe parcursul activității sale în cadrul MIRA.
2755. Întrebarea nr.3906A/30-11-2007
Cazurile de malpraxis reclamate la comisiile speciale din cadrul autorităților de sănătate pblică.
2756. Întrebarea nr.3907A/30-11-2007
Alocarea unei sume de bani pentru alimentarea cu apă în comuna Valea Danului.
2757. Întrebarea nr.3908A/03-12-2007
Riscul de închidere parțială sau totală a combinatului chimic SC Oltchim SA și a SC Uzinele Sodica Govora SA.
2758. Întrebarea nr.3909A/03-12-2007
Situația creată în loc.Ceatalchioi, jud.Tulcea.
2759. Întrebarea nr.3910A/03-12-2007
Sradiul îndeplinirii măsurilor obligatorii dispuse în urma controalelor efectuate la unitățile economice din domeniul confecții textile din mun.București.
2760. Întrebarea nr.3911A/03-12-2007
Protecția datelor cu caracter personal.
2761. Întrebarea nr.3912A/03-12-2007
"Rezolvarea unui caz medical".
2762. Întrebarea nr.3913A/03-12-2007
Referitor la memoriul domnului Cacovean Ioan din Cluj-Napoca.
2763. Întrebarea nr.3914A/03-12-2007
Referitor la memoriul jurnaliștilor de la stația Radio Antena Brașovului.
2764. Întrebarea nr.3915A/03-12-2007
Referitor la memoriul doamnei Dodonov Ludmila.
2765. Întrebarea nr.3916A/03-12-2007
Referitor la Clinica de Medicina Muncii din Cluj.
2766. Întrebarea nr.3917A/04-12-2007
Referitor la "Formularul E 112".
2767. Întrebarea nr.3918A/04-12-2007
Cazurile recente de cruzimi contra animalelor și de abandon al acestora.
2768. Întrebarea nr.3919A/04-12-2007
Solicită precizări și informații despre evoluția valorică a lucrărilor de construcții-montaj în execuția tronsoanelor de autostradă demarate.
2769. Întrebarea nr.3920A/04-12-2007
Ignorarea prevederilor Legii 215/2001 și ale HG 1157/2001 privind participarea primarilor la manifestările oficiale.
2770. Întrebarea nr.3921A/04-12-2007
Traficul de ființe umane atinge cote îngrijorătoare.
2771. Întrebarea nr.3922A/04-12-2007
Modernizarea maternităților, prioritate pentru sănătate.
2772. Întrebarea nr.3923A/04-12-2007
Sistemul de producție socială, la pământ.
2773. Întrebarea nr.3924A/04-12-2007
Recoltarea organelor de transplant - problemă majoră a sistemului de sănătate românesc.
2774. Întrebarea nr.3925A/04-12-2007
Compania de telefonie mobilă Orange iradiază Centrul de Diagnostic și Tratament Cluj.
2775. Întrebarea nr.3926A/04-12-2007
Răcoritoarele "fără zahăr" agravează starea de sănătate a diabeticilor.
2776. Întrebarea nr.3927A/04-12-2007
Mii de copii cad victime violenței.
2777. Întrebarea nr.3928A/04-12-2007
Părinți care au copii cu deficiențe mari de vedere refuză să-i opereze.
2778. Întrebarea nr.3929A/04-12-2007
Dezinteres față de învățământul tehnic și profesional.
2779. Întrebarea nr.3930A/04-12-2007
Spitalele clujene cheltuiesc 2,4 mil de euro pentru pacienții din afara Clujului.
2780. Întrebarea nr.3931A/04-12-2007
Criza învățământului superior.
2781. Întrebarea nr.3932A/04-12-2007
Numărul consumatorilor de marijuana este în continuă creștere.
2782. Întrebarea nr.3933A/04-12-2007
Bolnavii cu dizabilități mintale, discriminați de angajatorii români.
2783. Întrebarea nr.3934A/04-12-2007
Căminele studențești nu sunt pregătite să întâmpine iarna.
2784. Întrebarea nr.3935A/04-12-2007
Moții au rămas fără subvenții.
2785. Întrebarea nr.3936A/04-12-2007
Doctorate pe bandă rulantă.
2786. Întrebarea nr.3937A/04-12-2007
Paradox; milioane de euro neacheltuiți pentru tratamentele în străinătate, mii de pacienți se pot vinde numai în afara țării.
2787. Întrebarea nr.3938A/04-12-2007
Mărul discordiei - taxa auto.
2788. Întrebarea nr.3939A/04-12-2007
Românii nu cunosc directivele UE privind eficiența energetică a clădirilor.
2789. Întrebarea nr.3940A/04-12-2007
Crescătorii ieftinesc carnea, dar prețul mezelurilor crește.
2790. Întrebarea nr.3941A/04-12-2007
Notele cresc, calitatea învățământului scade.
2791. Întrebarea nr.3942A/04-12-2007
Daunele morale nu sunt prevăzute în asigurările pentru malpraxis.
2792. Întrebarea nr.3943A/04-12-2007
Lipsa orelor de sport în școli duce la obezitate.
2793. Întrebarea nr.3944A/04-12-2007
Fonoteca de Aur "ruginește".
2794. Întrebarea nr.3945A/04-12-2007
Se renunță la anumite E-uri pentru a se introduce altele mai periculoase.
2795. Întrebarea nr.3946A/04-12-2007
România, țara taxelor.
2796. Întrebarea nr.3947A/04-12-2007
Protecția consumatorului pentru clienții "online".
2797. Întrebarea nr.3948A/04-12-2007
România, în clasamentul poluatorilor mondiali.
2798. Întrebarea nr.3949A/04-12-2007
Rata pirateriei IT în România este de 74%.
2799. Întrebarea nr.3950A/04-12-2007
Referitor la art.26 din Legea 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.
2800. Întrebarea nr.3951A/04-12-2007
Referitor la Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii.
2801. Întrebarea nr.3952A/04-12-2007
Reabilitarea centrelor de asistență socială din jud.Vâlcea.
2802. Întrebarea nr.3953A/04-12-2007
Evoluția paradoxală în justiție a unei situații infracționale.
2803. Întrebarea nr.3954A/04-12-2007
Păstrarea formei de plată a drepturilor salariale în forma clasică pentru Policlinica cu plată Râmnicu Vâlcea.
2804. Întrebarea nr.3955A/04-12-2007
Situație infracțională în com.Stoenești.
2805. Întrebarea nr.3956A/05-12-2007
Cămin Cultural pentru localitatea Semlac, jud.Arad.
2806. Întrebarea nr.3957A/05-12-2007
Proiectele pentru anul 2008 privind construirea căminelor culturale.
2807. Întrebarea nr.3958A/05-12-2007
Programul "Bazine de Înot".
2808. Întrebarea nr.3959A/05-12-2007
Atribuțiile personalului MAE.
2809. Întrebarea nr.3960A/05-12-2007
Indiferența personalului diplomatic și consular.
2810. Întrebarea nr.3961A/05-12-2007
Încadrarea accidentului vascular cerebral în rândul handicapurilor grave.
2811. Întrebarea nr.3962A/05-12-2007
Referitor la serioase disfuncții în sistemul de plăți a agenției.
2812. Întrebarea nr.3963A/05-12-2007
Referitor la memoriul mai multor asociații de proprietari funciari.
2813. Întrebarea nr.3964A/05-12-2007
Remunerarea asistenților sociali ai persoanelor cu handicap grav.
2814. Întrebarea nr.3965A/05-12-2007
Deficiențe ale șoselei de centură a Piteștiului.
2815. Întrebarea nr.3966A/05-12-2007
Evaziunea fiscală în panificația argeșeană.
2816. Întrebarea nr.3967A/05-12-2007
Fonduri pentru alimentarea cu apă în com.Cuca.
2817. Întrebarea nr.3968A/05-12-2007
Subvenționarea dializei hepatice.
2818. Întrebarea nr.3969A/05-12-2007
Solicită să știe care sunt obiectivele Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
2819. Întrebarea nr.3970A/05-12-2007
Referitor la Programul Operațional de Cooperare Teritorială Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013.
2820. Întrebarea nr.3971A/06-12-2007
Ajutorarea unei parohii sărace din jud.Vaslui.
2821. Întrebarea nr.3972A/06-12-2007
Privind diversificarea ofertei prin lărgirea prevederilor Programului Rabla.
2822. Întrebarea nr.3973A/06-12-2007
Privind reabilitarea DN 73A Predeal-Râșnov-Zărnești-Șercaia.
2823. Întrebarea nr.3974A/06-12-2007
Privind memoriul doamnei Popa Vica a cărei fiică se află în comă de peste 5 luni.
2824. Întrebarea nr.3975A/06-12-2007
Privind utilizarea fondurilor de promovare, dezvoltare și modernizarea turismului.
2825. Întrebarea nr.3976A/06-12-2007
Privind impozitul agricol.
2826. Întrebarea nr.3977A/06-12-2007
Privind necesitatea achiziționării unui electrocardiograf pentru com.Frătăuții Vechi, jud.Suceava.
2827. Întrebarea nr.3978A/06-12-2007
Reabilitarea drumului național Ploiești-Târgovoște.
2828. Întrebarea nr.3979A/06-12-2007
Extinderea drumului național Ploiești-Vălenii de Munte.
2829. Întrebarea nr.3980A/06-12-2007
Realizarea unui drum de centură pentru Orașul Vălenii de Munte.
2830. Întrebarea nr.3981A/10-12-2007
Serviciul de Ambulanță Dolj - în stare critică.
2831. Întrebarea nr.3982A/10-12-2007
Solicită verificarea și veridicitatea listelor electorale suplimentare din jud.Caras-Severin.
2832. Întrebarea nr.3983A/11-12-2007
Sistemul privat de pensii.
2833. Întrebarea nr.3984A/11-12-2007
Creșterea tarifului alocației de hrană pentru bolnavi.
2834. Întrebarea nr.3985A/11-12-2007
GREA MESERIE MANAGEMENTUL.....
2835. Întrebarea nr.3986A/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Dondocsi Ioan din Turda, jud.Cluj.
2836. Întrebarea nr.3987A/11-12-2007
Referitor la memoriul colectivului de regizori tehnici din cadrul Radio România Actualități.
2837. Întrebarea nr.3988A/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Simion Musta din loc.Coșteiu de Sus, jud.Timiș.
2838. Întrebarea nr.3989A/11-12-2007
Verificarea stadiului dosarului înregistrat la Judecătoria Turda în data de 3 octombrie 2007.
2839. Întrebarea nr.3990A/11-12-2007
Referitor la memoriul domnului Bere Nicolae din loc.Jucu de Mijloc nr.150, jud.Cluj.
2840. Întrebarea nr.3991A/11-12-2007
Verificarea stadiului dosarului nr.5967/2/2007 aflat pe rolul Curții de Apel București și care a avut termenul de judecată îndată de 15 noiembrie 2007.
2841. Întrebarea nr.3992A/11-12-2007
Nemulțumiri față de contractele de leasing încheiate cu firma Eurial Leasing.
2842. Întrebarea nr.3993A/11-12-2007
Analizarea oportunității înființării unui cabinet medical pentru locuitorii de la Pata Rât, jud.Cluj.
2843. Întrebarea nr.3994A/11-12-2007
Analizarea oportunității acordării actelor de odentitate locuitorilor din zona Pata Rât, jud.Cluj.
2844. Întrebarea nr.3995A/11-12-2007
Care este modalitatea de calcul a acordării despăgubirilor pentru 1 ha de teren care nu mai poate fi retrocedat.
2845. Întrebarea nr.3996A/11-12-2007
EVALUAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT
2846. Întrebarea nr.3997A/11-12-2007
Referitor la situația domnului Rakossy Botond Jozsef.
2847. Întrebarea nr.3998A/12-12-2007
Taxa de primă înmatriculare.
2848. Întrebarea nr.3999A/12-12-2007
Stigmatizarea socială.
2849. Întrebarea nr.4000A/12-12-2007
Alimentarea cu apă potabilă din rețeaua de lacuri de acumulare din Apuseni.
2850. Întrebarea nr.4001A/12-12-2007
Modul de determinare a puterii calorice a gazului natural furnizat consumatorilor.
2851. Întrebarea nr.4002A/12-12-2007
Cumul de funcții la ASP Arad.
2852. Întrebarea nr.4003A/12-12-2007
Protecția persoanelor cu handicap.
2853. Întrebarea nr.4004A/12-12-2007
Situația persoanelor cu handicap.
2854. Întrebarea nr.4005A/12-12-2007
Referitor la un proiect de alimentare cu apă pentru com.Lunca, jud.Bihor.
2855. Întrebarea nr.4006A/12-12-2007
Referitor la implementarea Legii 258/2007, art.1, privind practica elevilor și studenților.
2856. Întrebarea nr.4007A/12-12-2007
Absorbția fondurilor europene la nivelul județului Constanța.
2857. Întrebarea nr.4008A/12-12-2007
Ordinul Ministrului Transporturilor 563/2007.
2858. Întrebarea nr.4009A/12-12-2007
Ordinul Ministrului Transporturilor 1149/05.11.2007.
2859. Întrebarea nr.4010A/12-12-2007
Reabilitarea mânăstirii Râncăciov.
2860. Întrebarea nr.4011A/12-12-2007
Înființarea unei agenții regionale de asistență medicală în ARgeș.
2861. Întrebarea nr.4012A/12-12-2007
Aprobarea cererii de opțiune a doamnei Ileana Dumitrescu, din Pitești.
2862. Întrebarea nr.4013A/12-12-2007
Fonduri pentru alimentarea cu apă în Domnești.
2863. Întrebarea nr.4014A/12-12-2007
Normele metodologice de aplicare a Legii 146/2007.
2864. Întrebarea nr.4015A/17-12-2007
Marginalizarea socială.
2865. Întrebarea nr.4016A/17-12-2007
Referitor la prevederile Legii 309/2002.
2866. Întrebarea nr.4017A/17-12-2007
Referitor la programul denumit "Bursa Specială Guvernul României" reglementat de Legea 157/2004.
2867. Întrebarea nr.4018A/17-12-2007
Referitor la Legea 407/2006.
2868. Întrebarea nr.4019A/17-12-2007
Referitor la absolvenții unor licee din țările membre UE, dacă li se echivalează diploma de absolvire în mod automat sau dacă trebuie să susțină examene suplimentare.
2869. Întrebarea nr.4020A/18-12-2007
"Acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive etnice".
2870. Întrebarea nr.4021A/18-12-2007
Terenul Colegiului Național "Ștefan Velovan" din Craiova, motiv de dispută între școală și primărie.
2871. Întrebarea nr.4022A/18-12-2007
Terenul Colegiului Național "Ștefan Velovan" din Craiova, motiv de dispută între școală și primărie.
2872. Întrebarea nr.4023A/18-12-2007
Referitor la violențele din școli.
2873. Întrebarea nr.4024A/18-12-2007
Referitor la acțiunile de reâmpădurire în jud.Suceava.
2874. Întrebarea nr.4025A/18-12-2007
Neaplicarea legii privind reorganizarea unităților fitosanitare județene ca unități cu personalitate juridică.
2875. Întrebarea nr.4026A/18-12-2007
Dificultatea găsirii unui loc de muncă de către foștii deținuți.
2876. Întrebarea nr.4027A/18-12-2007
Lipsa muncitorilor blochează finalizarea proiectelor imobiliare.
2877. Întrebarea nr.4028A/18-12-2007
Referitor la memoriul doamnei Iuhas Rozalia.
2878. Întrebarea nr.4029A/18-12-2007
Referitor la memoriul domnului Marian Rolf Sintion.
2879. Întrebarea nr.4030A/18-12-2007
Solicită un control la Opera Maghiară din Cluj-Napoca.
2880. Întrebarea nr.4031A/18-12-2007
Oportunitatea suplimentării de personal pentru CJAS Cluj.
2881. Întrebarea nr.4032A/18-12-2007
Referitor la revendicările sindicaliștilor.
2882. Întrebarea nr.4033A/18-12-2007
Solicită lista cazărmilor dezafectate la nivel național.
2883. Întrebarea nr.4034A/18-12-2007
Referitor la memoriul domnului Gheorghe Mraiște.
2884. Întrebarea nr.4035A/18-12-2007
Necesitatea alocării fondurilor pentru construirea unui grup sanitar modern și reabilitarea termică a Școlii cu clasele I-VIII Ionești, jud.Vâlcea.
2885. Întrebarea nr.4036A/18-12-2007
Oportunitatea finanțării unor proiecte pentru calificarea țiganilor din Drăgășani în meserii tradiționale.
2886. Întrebarea nr.4037A/18-12-2007
Solicită lista căilor ferate dezafectate la nivel național.
2887. Întrebarea nr.4038A/18-12-2007
Solicită numărul locuințelor sociale și pentru tineret construite în România în anul 2007.
2888. Întrebarea nr.4039A/18-12-2007
Câte bilete de tratament au fost alocate pentru pensionari în anul 2007 și câte sunt prevăzute pentru anul 2008.
2889. Întrebarea nr.4040A/18-12-2007
Dificultatea respectării normelor europene cu privire la sacrificarea animalelor.
2890. Întrebarea nr.4041A/18-12-2007
Situația precară a învățământului românesc.
2891. Întrebarea nr.4042A/18-12-2007
Legea investițiilor afectează absorbția fondurilor europene.
2892. Întrebarea nr.4043A/18-12-2007
Evaluarea și recompensarea financiară a tuturor Doctorilor în Științe pensionați înaintea intrării în vigoare a Legii 128/1997.
2893. Întrebarea nr.4044A/18-12-2007
Situația fermierilor români din cauza întârzierilor de finanțare a proiectelor din cadrul Programului Fermierul.
2894. Întrebarea nr.4045A/18-12-2007
Situația privind acordarea despăgubirilor pentru pagubele produse culturilor agricole de toamnă de condițiile meteorologice nefavorabile în jud.Brașov.
2895. Întrebarea nr.4046A/18-12-2007
Legislația alimentară ar trebui simplificată.
2896. Întrebarea nr.4047A/18-12-2007
România, pe "lista neagră" a Europei la capitolul apă-canal.
2897. Întrebarea nr.4048A/18-12-2007
România reciclează doar 3% din dozele de aluminiu.
2898. Întrebarea nr.4049A/18-12-2007
promisiuni nerespectate.
2899. Întrebarea nr.4050A/18-12-2007
România, codașa Europei la folosirea internetului.
2900. Întrebarea nr.4051A/18-12-2007
Medici desconspitați.
2901. Întrebarea nr.4052A/18-12-2007
Șomeri școliți în străinătate.
2902. Întrebarea nr.4053A/18-12-2007
Pentru a ajunge la școală, copiii minerilor călătoresc pe banii lor.
2903. Întrebarea nr.4054A/18-12-2007
Cum să faci școală într-un pod?
2904. Întrebarea nr.4055A/18-12-2007
Nepăsare la consulatul român de la Strasbourg.
2905. Întrebarea nr.4056A/18-12-2007
Furt în codru.
2906. Întrebarea nr.4057A/18-12-2007
Aceleași medii, burse diferite.
2907. Întrebarea nr.4058A/18-12-2007
Legea construcțiilor oferă oportunitatea de a comite ilegalități.
2908. Întrebarea nr.4059A/18-12-2007
Cozi interminabile pentru francarea plicurilor în Cluj-Napoca.
2909. Întrebarea nr.4060A/18-12-2007
Mâncarea din spitale e puțină, proastă calitativ, sau furată.
2910. Întrebarea nr.4061A/19-12-2007
Referitor la memoriul doamnei Keller Emese.
2911. Întrebarea nr.4062A/19-12-2007
Finalizarea licitațiilor pentru deszăpezire.
2912. Întrebarea nr.4063A/19-12-2007
Accelerarea procesului de reconstituire a dreptului de proprietate.
2913. Întrebarea nr.4064A/19-12-2007
Cuantumul despăgubirilor care se acordă ca măsuri compensatorii cu caracter reparatoriu.
2914. Întrebarea nr.4065A/19-12-2007
Măsuri pentru reducerea numărului și gravității accidentelor rutiere în 2008.
2915. Întrebarea nr.4066A/19-12-2007
Lansarea campaniei Comisiei Europene "Împreună în diversitate".
2916. Întrebarea nr.4067A/19-12-2007
Locuri de muncă pentru țigani în 2007 și 2008.
2917. Întrebarea nr.4068A/19-12-2007
Cuantumul despăgubirilor care se acordă ca măsuri compensatorii cu caracter reparatoriu.
2918. Întrebarea nr.4069A/19-12-2007
Alimentarea cu apă potabilă din rețeaua de lacuri de acumulare din Apuseni.
2919. Întrebarea nr.4070A/19-12-2007
Modul de determinare a puterii calorice a gazului natural furnizat consumatorilor.
2920. Întrebarea nr.4071A/19-12-2007
Majorarea prețului la gaz.
2921. Întrebarea nr.4072A/19-12-2007
Referitor la nemulțumirile semnalate de un grup de cetățeni din com.Tarlisua, jud.Bistrița-Năsăud.
2922. Întrebarea nr.4073A/19-12-2007
Stoparea degradăării învățământului superior.
2923. Întrebarea nr.4074A/19-12-2007
Nivelul scăzut la producția românească de porumb.
2924. Întrebarea nr.4075A/19-12-2007
Licitații pierdute din cauza incompetenței funcționarilor.
2925. Întrebarea nr.4076A/19-12-2007
Situația cinematografelor și a sălilor de teatru.
2926. Întrebarea nr.4077A/19-12-2007
Situația foștilor angajați ai Combinatului de Utilaj Greu participanți la evenimentele din decembrie 1989.
2927. Întrebarea nr.4078A/19-12-2007
Situația romilor.
2928. Întrebarea nr.4079A/19-12-2007
Referitor la memoriul domnului Miron Dragu.
2929. Întrebarea nr.4080A/19-12-2007
Clarificarea unor probleme legate de modul de ocupare în rețeaua școlară a jud.Gorj a orelor de cultură civică.
2930. Întrebarea nr.4081A/19-12-2007
Clarificarea unor aspecte de ordin normativ privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.
2931. Întrebarea nr.4082A/19-12-2007
Microbuze pentru transportul elevilor argeșeni.
2932. Întrebarea nr.4083A/19-12-2007
Norme de plată a serviciilor prestate de autosanitarele destinate asistenței medicale la domiciliu.
2933. Întrebarea nr.4084A/19-12-2007
Tratamentul gratuit cu entecavir.
2934. Întrebarea nr.4085A/19-12-2007
Situația preschimbării certificatelor de revoluționari.
2935. Întrebarea nr.4086A/19-12-2007
Referitor la sesizarea făcută de crescătorii de porcine din Maramureș.
2936. Întrebarea nr.4087A/19-12-2007
Referitor la aplicarea Legii 19/2000.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 15 noiembrie 2019, 18:52
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro