Questions & Interpellations
Questions
Interpellations
You are here: Home page > Parliamentary Business > Q & I > 2020 > Questions

Questions recorded in 2020

1. Question no.9653A/03-02-2020
Solicitare control Clinica Imogen - Spitalul Județean de Urgență Cluj
2. Question no.9654A/03-02-2020
Numirea domnului Tudor Polak în funcția de Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
3. Question no.9655A/03-02-2020
Stadiul unor proiecte cu finanțare europeană ce urmează a fi implemetate în municipiul Bârlad
4. Question no.9656A/03-02-2020
Punct de vedere cu privire la oportunitatea modificării și completării OUG nr.82/2006 pentru recunoaștrea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare
5. Question no.9657A/03-02-2020
Situația creata de cei trei imigranți în trenul de pe ruta Timișoara - Baia Mare
6. Question no.9658A/03-02-2020
Legalizarea canabisului în scop medicinal
7. Question no.9659A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2504B, eleborarea unei strategii de încurajarea a natalității. Politici publice pro-familie și pro-viață
8. Question no.9660A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2524B, casa Inginier Anania reprezintă unul idntre cele mai importante monumente din municipiul Bacău
9. Question no.9661A/03-02-2020
Întârziere nejustificată a răspunsului la interpelarea cu nr.2322B/09.04.2019
10. Question no.9662A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2520B, tehnologia 5G - internetul tuturor lucrurilor sau cancerul tuturor lucrurilor
11. Question no.9663A/03-02-2020
Exploatarea din pădurea Băneasa o reală îngrijorare pentru cetățenii din București și Ilfov
12. Question no.9664A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2508B, consolidarea și modernizarea Muzeului Național de Istorie
13. Question no.9665A/03-02-2020
Revenire la interpelarea nr.2512B, situația turismului din România
14. Question no.9666A/03-02-2020
Situația în care se află consulatul român din localitatea Zajecar, Serbia
15. Question no.9667A/03-02-2020
Noile planuri -cadru de învățământ
16. Question no.9668A/03-02-2020
Infrastructura deficitară de pe Centura Capitalei - pasajul rutier de la Domenști
17. Question no.9669A/03-02-2020
Nereguli la firme de pompe funebre, firme care aduc bani lunar la Direcția de Sănătate Publică Alba și Hunedoara
18. Question no.9670A/03-02-2020
Date statistice privind delicvența juvenilă
19. Question no.9671A/03-02-2020
Stadiul recalculării unor pensii de asigurări sociale de stat
20. Question no.9672A/03-02-2020
Aplicarea prevederilor art.5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
21. Question no.9673A/03-02-2020
Implementarea Programului de regenerare a pădurilor
22. Question no.9674A/03-02-2020
Modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată situată pe teritoriul orașului Costești, județul Argeș, la km 130+415 al liniei CF 101 Pitești-Craiova
23. Question no.9675A/03-02-2020
Transportul gratuit al elevilor pe baza carnetului de elev
24. Question no.9676A/03-02-2020
Restituirea taxelor auto
25. Question no.9677A/03-02-2020
Proiectele europene destinate îmbunătățirii serviciilor oferite cetățenilor
26. Question no.9678A/03-02-2020
Obținerea atestatelor de absolvire a cursurilor de puericultură pentru tații solicitanți de concedii de paternitate
27. Question no.9679A/03-02-2020
PLan de măsuri privind informarea și protejarea populației de cotaminare cu noul coronavirus
28. Question no.9680A/03-02-2020
Situația Programului de investiții în domeniul Culturii /situația propunerilor din județul Dâmbovița
29. Question no.9681A/04-02-2020
Sesizare privind unele acte de violență înregistrate într-o școală generală
30. Question no.9682A/04-02-2020
Montarea sistemelor de protecție activă la trecerile la nivel cu calea ferată
31. Question no.9683A/04-02-2020
Măsuri necesare după declararea de către OMS a coronaviruslui (2019 - nCoV) drept urgență publică globală
32. Question no.9684A/04-02-2020
Evaluarea posibilității redeschiderii cabinetelor de medicină școlară
33. Question no.9685A/04-02-2020
Analizarea oportunității colaborării într-un proiect privind construirea unui cimitir militar în imediata apropriere a Municipiului Craiova
34. Question no.9686A/04-02-2020
Aspecte cu caracter infracțional semnalate printr-o petiție
35. Question no.9687A/04-02-2020
nechități ale sistemului public de pensii semnalate printr-o petiție
36. Question no.9688A/04-02-2020
Prelungirea termenelor prevăzute de HG nr.1052/2013 și HG nr.11/2017
37. Question no.9689A/04-02-2020
Solicitare de informații cu privire la realizarea unui cartier de locuințe în Municipiul Craiova
38. Question no.9690A/04-02-2020
Spre informare - lipsa valorificării prin concesiune a unor suprafețe
39. Question no.9691A/04-02-2020
PUnct de vedere cu privire la considerarea aleilor tehnologice cas trict necesare procesului de producție
40. Question no.9692A/04-02-2020
Evaluarea utilității menținerii loteriei bonurilor fiscale
41. Question no.9693A/04-02-2020
Clarificări de competențe și de identificare între Poliția română și structurile poliției locale
42. Question no.9694A/04-02-2020
Necesitatea elaborării unor clarificări legislative privind finanțarea cluburilor sportive de către autoritățile administrației publice locale
43. Question no.9695A/04-02-2020
Simplificarea unor proceduri și îmbunătățirea legislației privind atribuirea contractelor de lucrări de infrastructură
44. Question no.9696A/04-02-2020
Modul de selecție a candidaților pentru locurile altor minorități decât minoritatea rromă la concursul de admitere la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră "Avram Iancu" Oradea
45. Question no.9697A/04-02-2020
Situația unităților școlare fără toalete
46. Question no.9698A/04-02-2020
Termen estimativ de finalizare al proiectului "Șoșeaua ocolitoare a municipiului Bârlad"
47. Question no.9699A/04-02-2020
Oportunitatea obiectivului de investiții privind construirea unei instalații de semnalizare automată cu lumini roșii clipitoare (SAT) pentru trecerea la nivel cu calea ferată din comuna Lunca Ilvei, jud. Bistrița - Năsăud
48. Question no.9700A/04-02-2020
Extinderea magistralei de gaze naturale în jud. Bistrița-Năsăud
49. Question no.9701A/04-02-2020
Slicitarea unui control cu privire la obiectivele de investiții finanțate din PNDL din comuna Mărișelu
50. Question no.9702A/04-02-2020
Ordonator credite asistenți personali
51. Question no.9703A/04-02-2020
Retehnologizarea sistemului de termoficare mun. Bacău
52. Question no.9704A/04-02-2020
Solicitare informații despre lansarea studiului de fezabilitate a proiectului domenului schiabil Făgăraș
53. Question no.9705A/04-02-2020
Stadiul proiectului autostrăzii Pitești-Sibiu
54. Question no.9706A/04-02-2020
Solicitare informații privind planul de investiții al CFR S.A.
55. Question no.9707A/04-02-2020
Solicitare informații despre stadiul declarării zonei naturale "Pădurea Trivale" ca rezervație naturală și instituirea regimului de arie naturală protejată
56. Question no.9708A/04-02-2020
Solicitare informații privind drumul expres Craiova-Pitești
57. Question no.9709A/04-02-2020
Situația patinoarului artificial acoperit din Târgu Mureș
58. Question no.9710A/04-02-2020
Situația programului "Casa Verde"
59. Question no.9711A/04-02-2020
Itegrarea pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități
60. Question no.9712A/04-02-2020
Buna funcționare a misiunilor permanente ale României
61. Question no.9713A/04-02-2020
Înscrierea Peisajului minier Roșia Montană în Patrimoniul Mondial
62. Question no.9714A/04-02-2020
Efetele OUG nr 1/2020 asupra învățământului preuniversitar
63. Question no.9715A/04-02-2020
Care este situația în prezent privind gradul de vaccinare și stocurile de vaccinuri pentru categoriile de populație vulnerabilă
64. Question no.9716A/04-02-2020
Care este situația organizării triajelor epdemiologice în unitățile de învățâmânt
65. Question no.9717A/04-02-2020
Care este termenul la care veți începe și veți finaliza construcția autostrăzilor :Târgu-Neamț-Iași-Ungheni și Comarnic-Brașov
66. Question no.9718A/04-02-2020
Conducta de transport gaze naturale DN 250 Cîmpulung Moldovenesc Vatra Dornei
67. Question no.9719A/04-02-2020
Încălcare norme de mediu UAT Alba Iulia
68. Question no.9720A/04-02-2020
Riscuri de inundații în jud. Alba
69. Question no.9721A/04-02-2020
Programul Național de tratamen pentru boli rare
70. Question no.9722A/04-02-2020
Numirea unui potențial infractor în conducerea MAI
71. Question no.9723A/04-02-2020
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9502A/10.12.2019, privind dosarele de venit inim garantat
72. Question no.9724A/05-02-2020
Situația PUG-urilor din municipiile reședință de județ
73. Question no.9725A/05-02-2020
Stadiul înființărilor Muzeului Ororilor Comunismului și a Muzeului Național Brătianu
74. Question no.9726A/05-02-2020
Stadiul de implementare a Legii nr.57/2019 în liceele meniționate în Ordinul nr.4215/296/2019 privind învățământul tehnologic cu profil preponderent agricol
75. Question no.9727A/05-02-2020
Stadiul de implementare a Legii nr.57/2019 în liceele meniționate în Ordinul nr.4215/296/2019 privind învățământul tehnologic cu profil preponderent agricol
76. Question no.9728A/05-02-2020
Autostrada Nordului pierdută pe autostrada dezinteresului
77. Question no.9729A/05-02-2020
Nepăsare scandaloasă legat de ceea ce se întâmplă la Mina Bainer din Băiuț
78. Question no.9730A/05-02-2020
Solicitare stadiu dosar înregistrat la A.N.R.P. cu nr. 50348/CC
79. Question no.9731A/05-02-2020
Monitorizarea și înlocuirea ascensoarelor
80. Question no.9732A/05-02-2020
Dreptul la apă al animalelor din fermele românești
81. Question no.9733A/05-02-2020
Informații privind Start UP Nation
82. Question no.9734A/05-02-2020
nformații privind studil de prefezabilitate sau fezabilitate pentru proiectul Autostrada Nordului
83. Question no.9735A/05-02-2020
Informații privind Programul Operațional Regional 2014-2020
84. Question no.9736A/05-02-2020
P.N.D.R., submăsura 6.4 - Informații privind investiții de creare și dezvoltare de activități neagricole
85. Question no.9737A/05-02-2020
Informații privind Pogramul guvernamental "gROwth" - investim în copii, investim în viitor
86. Question no.9738A/05-02-2020
Două răspunsuri oficial și nicio soluție realistă pentru comuna Daneș din jud. Mureș
87. Question no.9739A/05-02-2020
Conducta magistrală de transport gaze din proximitatea orașului Întorsura Buzăului
88. Question no.9740A/05-02-2020
Situația imobilelor cu destinația de locuințe de serviciu existente la nivelul I.P.J. Covasna
89. Question no.9741A/05-02-2020
Protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
90. Question no.9742A/05-02-2020
Spitale regionale
91. Question no.9743A/05-02-2020
Rezultatul controlului dispus la Spitalul Floreasca
92. Question no.9744A/05-02-2020
Programul de Internship al Guvernului României
93. Question no.9745A/05-02-2020
Solicitare de informații privind contractul de servicii POST 2009/2/2/002/02 "Asitenț Tehnică pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detalii de Execuție și Documntație de Atribuire pentru variantele de ocolire Sighișoara, Făgăraș, Huedin"
94. Question no.9746A/05-02-2020
Situația scanerelor din vămi
95. Question no.9747A/05-02-2020
Situația stenodactilografilor
96. Question no.9748A/05-02-2020
Casa Constantin Brâncuș
97. Question no.9749A/05-02-2020
Decontarea transportului elevilor
98. Question no.9750A/05-02-2020
Suplimetare numar de vagoane
99. Question no.9751A/05-02-2020
Invazia PET-uri pe râul Cerna
100. Question no.9752A/05-02-2020
Bazinul de la Liceul "Carol I" din Craiova
101. Question no.9753A/05-02-2020
Numirea în funcție de vicepreședinte ANRP a domanei Chiriac Daniela
102. Question no.9754A/06-02-2020
Construirea celei de-a doua celule pentru deșeuri periculoase și industriale toxice pe teritoriul municipiului Slobozia
103. Question no.9755A/10-02-2020
Ordinul Ministerului Sănătății 15/2020
104. Question no.9756A/10-02-2020
Poluare Kronospan Sebeș
105. Question no.9757A/10-02-2020
Stadiul lucrărilor la Autostrada Sebeș-Turda
106. Question no.9758A/10-02-2020
Construcție ilegală platformă depozitare deșeuri Bărăbanț
107. Question no.9759A/11-02-2020
Desființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții, blocaj la nivelul autorităților publice locale
108. Question no.9760A/11-02-2020
Construcția liniei de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea
109. Question no.9761A/11-02-2020
Modernizarea Drumului Național DN67B Scoarța-Pitești
110. Question no.9762A/11-02-2020
Stadiul soluționării sesizării cetățeanului din comuna Bălilești, județul Argeș
111. Question no.9763A/11-02-2020
Trenurile nu circulă mai repede cu promisiuni PSD
112. Question no.9764A/11-02-2020
În ce stadiu se află planul României privind energia și clima
113. Question no.9765A/11-02-2020
Măsuri împotriva perturbării liniștii publice provocate de sălile organizatoare de jocuri de noroc
114. Question no.9766A/11-02-2020
Precizări cu privire la măsurile de îmbunătățire a sistemului medical din județul Constanța
115. Question no.9767A/11-02-2020
Cum se poate rezolva situația planului școlar al Liceului Teoretic din orașul Băneasa, județul Constanța?
116. Question no.9768A/11-02-2020
Suma alocată unităților medicale din județul Constanța
117. Question no.9769A/11-02-2020
Solicitare pentru revizuirea Planului de școlarizare alocat/aprobat de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța Liceului Teoretic Băneasa în anul școlar 2020-2021
118. Question no.9770A/11-02-2020
Reducerea numărului accidentelor de muncă
119. Question no.9771A/11-02-2020
Lipsa informațiilor privind datele concrete ale demarării programelor "Tomata" și "Usturoiul".
120. Question no.9772A/11-02-2020
Subfinanțarea asistenței medicale primare.
121. Question no.9773A/11-02-2020
Situația reală a copiilor cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate.
122. Question no.9774A/11-02-2020
pericolul la are sunt expuși zilnic o mulțime de copii la diverse școli din țară din cauza firmelor de deratizare
123. Question no.9775A/11-02-2020
Lipsa factorului poștal în localitățile Popești-Leordeni și Dragomirești Vale, județul Ilfov
124. Question no.9776A/11-02-2020
Situație clădiri aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat, județ Prahova
125. Question no.9777A/11-02-2020
Situație clădiri aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivel național care nu au Autorizație sanitară de funcționare
126. Question no.9778A/11-02-2020
Situație clădiri aflate în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivel național care nu dețin autorizație ISU
127. Question no.9779A/11-02-2020
Măsuri pentru susținerea programului de extindere a rețelelor de gaze naturale pentru consumatorii casnici
128. Question no.9780A/11-02-2020
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată
129. Question no.9781A/11-02-2020
Extinderea sferei de compensare a creanțelor statului sau exceptarea de la plata penalităților și dobânzilor și a măsurilor de executare silită
130. Question no.9782A/11-02-2020
Oportunitatea unei scheme de sprijin pentru apicultorii afectați de condițiile climatice
131. Question no.9783A/11-02-2020
Solicitare de informații privind monitorizarea riscurilor generate de activitatea centralei nucleare de la Kozlodui
132. Question no.9784A/11-02-2020
Cum aplicăm legile?
133. Question no.9785A/12-02-2020
Clarificări cu privire la situația unor curse aeriene interne Tarom pe timp de iarnă
134. Question no.9786A/12-02-2020
Cooperarea bilaterală dintre România și Marea Britanie post Brexit
135. Question no.9787A/12-02-2020
Situația reabilitare drum DN 22E I.C. Brătianu - Garvăn, jud. Tulcea
136. Question no.9788A/12-02-2020
ați aprobat și ați susținut modifiările la legea electorală realizate prin OUG în ședința de guvern din 4 februarie 2020 prin care s-au încălcat principiile reprezentativității alegerii parlamentarilor și directivele Comisiei de la Veneția privind respectarea statului de drept?
137. Question no.9789A/12-02-2020
Contractul suprafeței de teren din comuna Rușețu, județul Buzău, arendată de către ASAS unei firme private
138. Question no.9790A/12-02-2020
Suplimentarea fondurilor alocate Submăsurii 4.1 a "Investiții în exploatații pomicole".
139. Question no.9791A/12-02-2020
Muzeul Național Bran - Secția Etnografică în Aer Liber / Muzeul Satului Bran, jud. Brașov
140. Question no.9792A/12-02-2020
Revenire la întrebările înregistrate cu nr. 9544A și 9545A/11.12.2019
141. Question no.9793A/12-02-2020
situația unității de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Constanța
142. Question no.9794A/12-02-2020
Programul privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate, neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice
143. Question no.9795A/12-02-2020
programe sociale derulate de către minister cu scopul menținerii copiilor în familia naturală
144. Question no.9796A/12-02-2020
Rezolvarea situației privind angajarea personalului didactic care a absolvit CNFPA
145. Question no.9797A/12-02-2020
Solicitare raport privind stadiul accesibilizării spațiului public pentru persoanele cu dizabilități
146. Question no.9798A/12-02-2020
Obiective din Programul de Guvernare PNL îndeplinite până în prezent
147. Question no.9799A/12-02-2020
Informații suplimentare despre ambulanțele din județul Covasna și județele limitrofe
148. Question no.9800A/12-02-2020
Ați lăsat Maramureșul fără bani?
149. Question no.9801A/17-02-2020
Care este stadiul programului-pilot "o masă caldă" pentru elevi
150. Question no.9802A/17-02-2020
Măsurile pentru închiderea centrelor de plasament pentru copii
151. Question no.9803A/17-02-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9496A/10.12.2019, referitoare la "Clarificări privind aplicarea art.14 alin.(3) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice"
152. Question no.9804A/17-02-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9583A/10.12.2019, referitoare la "Situația Companiei Naționale a Imprimeriilor CORESI S.A"
153. Question no.9805A/17-02-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9584A/10.12.2019, referitoare la "Măsurile pentru evitarea dezangajării fondurilor europene aferente "Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor"
154. Question no.9806A/17-02-2020
Transparentizarea ofertelor de furnizare a gazelor naturale în vederea încheierii noilor contracte de vânzare-cumpărare
155. Question no.9807A/17-02-2020
Obligativitatea introducerii noilor cărți de identitate cu cip
156. Question no.9808A/17-02-2020
Înființarea unui centru de depunere a actelor de cetățenie
157. Question no.9809A/17-02-2020
Dsitrugerea siturilor arheologice din Constanța
158. Question no.9810A/17-02-2020
Ministerul culturii încurajează și susține construirea unui Muzeu al Culturii și Istoriei Queer în România, o minoritate care încearcă să-și impună prin forță convingerile lor sexuale
159. Question no.9811A/17-02-2020
Numrul exact al cetățenilor români cu rezidență în străinătate
160. Question no.9812A/17-02-2020
Măsuri de prevenire și răspândire pe teritoriul României a virusului letal coronavirus
161. Question no.9813A/18-02-2020
Date privind pensiile de serviciu în plata Casei de Pensii a SRI
162. Question no.9814A/18-02-2020
Sursa ventiturilor IDPSAR din concesiuni și închirieri către instituțiile publice
163. Question no.9815A/18-02-2020
Situația dezastruoasă a Biroului constatare avarii al Serviciului Poliției Rutiere Cluj-Napoca își desfășoară activitatea într-un container infect, în curtea unui producător de automobile
164. Question no.9816A/18-02-2020
Campania de promovare a învățământului profesional-dual
165. Question no.9817A/18-02-2020
Campanie în privința prevenirii, combateri violenței domestice
166. Question no.9818A/18-02-2020
Mandatele rectorilor
167. Question no.9819A/18-02-2020
Clarificări cu privire la inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu numărul B581/2019 (susținrea investiției în învățământul profesional-dual)
168. Question no.9820A/18-02-2020
Mutare albie râu Neajlov, comuna Vânătorii Mici, jud. Giurgiu
169. Question no.9821A/18-02-2020
Programe de prevenție dezvoltare și implementare de Ministerul Sănătății pentru îmbunătățirea stării de sănătate a ialomițenilor
170. Question no.9822A/18-02-2020
Reabilitarea gărilor și a stațiilor CFR din județul Ialomița
171. Question no.9823A/18-02-2020
Dotarea cabinetelor de medicină a familie precum și finanțarea acestora
172. Question no.9824A/18-02-2020
Gestionarea delicvenței juvenile
173. Question no.9825A/18-02-2020
Situația critică a trecerilor la nivel cu calea ferată
174. Question no.9826A/18-02-2020
Protejarea și îngrijirea copiilor cu tulburări comportamentale
175. Question no.9827A/18-02-2020
Criza forței de muncă din agricultură
176. Question no.9828A/18-02-2020
Situația copiilor supradotați
177. Question no.9829A/18-02-2020
Respectarea drepturilor pacienților la cea de-a doua opinie medicală, acordată gratuit
178. Question no.9830A/18-02-2020
Lipsa măștilor de protecție din farmacii
179. Question no.9831A/18-02-2020
Cheltuielile unei familii cu educația copiilor și cu abandonul școlar, există soluții
180. Question no.9832A/18-02-2020
Alocarea bugetară pentru stimularea ocupării forței de muncă
181. Question no.9833A/18-02-2020
Suma alocată pentru Programul Strat-up Nation 2020
182. Question no.9834A/18-02-2020
Stadiul evaluării proiectelor depuse pe Submăsura 6,3 " Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"
183. Question no.9835A/19-02-2020
Extinderea managementului corporativ în toate întreprinderile publice
184. Question no.9836A/19-02-2020
Interdicții comerciale interanționale pentru produsele zootehnice din România
185. Question no.9837A/19-02-2020
Investițiile rezultate din operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranța națională
186. Question no.9838A/19-02-2020
Infromații cu privire la punctajul individual (Pilonul I) al beneficiarilor indemnizației pentru creșterea copilului
187. Question no.9839A/19-02-2020
Viitorul învățământului universitar
188. Question no.9840A/19-02-2020
Reabilitarea și reintergarea socială a victimelor violenței în familie
189. Question no.9841A/19-02-2020
Activități iredentste maghiare în Alba Iulia
190. Question no.9842A/19-02-2020
Obiectivele de control în domeniul sănătății publice și a siguranței alimentelor
191. Question no.9843A/19-02-2020
Modificare și completare HG nr.857/2011
192. Question no.9844A/19-02-2020
Calitatea aerului în municipiul Sebeș
193. Question no.9845A/19-02-2020
În timp ce depozitul ecologic o ia la vale, Maramureșul se umple de gropi de gunoi
194. Question no.9846A/19-02-2020
Maramureșul a pierdut suprafețe de păduri echivalent cu suprafața Bruxelles-ului
195. Question no.9847A/19-02-2020
Informații privind exploatarea materialului lemnos din România - viziunea pentru Inventarul Forestier Național
196. Question no.9848A/19-02-2020
Situația îngrijorătoare a efectivelor de mistreți și daunele cauzate în jud. Suceava
197. Question no.9849A/19-02-2020
Propunere pentru deschiderea unui Consulat românesc în Peninsula Jutland, Danemarca
198. Question no.9850A/19-02-2020
Deschidere consulat la Nisa, Franța. Raportul între numărul de români înregistrați în diaspora și cel al consulatelor deschise în spațiul UE
199. Question no.9851A/19-02-2020
Informații privind exploatarea materialului lemnos din Suceava
200. Question no.9852A/19-02-2020
Solicitare de alocare fonduri pentru reabilitarea punctului de trecere a frontierei la Siret
201. Question no.9853A/19-02-2020
Funcționalitatea platformei econsulat.ro. CAlitatea serviciilor consulare, a prestării lor în spațiul dedicat acestei activități la ghișeele consulare - incident la Consulatul General al României la Marsilia
202. Question no.9854A/19-02-2020
Autostrada Brașov-Bacău
203. Question no.9855A/19-02-2020
Emigranții români din Italia și Spania
204. Question no.9856A/19-02-2020
Muzeul Național Bran - Secția Etnografică în Aer Liber/ Muzeul Satului Bran, jud. Brașov
205. Question no.9857A/19-02-2020
Desființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții: blocaj la nivelul autorităților publice locale
206. Question no.9858A/19-02-2020
Stimularea derulării investițiilor Companiei Naționale de Investiții S.A. prin modificarea regulilor de recuperare a avansurilor
207. Question no.9859A/19-02-2020
Statistici privind numărul contractelor de intership încheiate în România
208. Question no.9860A/19-02-2020
Noua procedură de redirecționare a unui procent din impozitul pe venit către programele sociale din sectorul neguvernamental
209. Question no.9861A/19-02-2020
Programul "Masă caldă"
210. Question no.9862A/19-02-2020
Pe ce temei legal se inițiază comsarea unor clase
211. Question no.9863A/19-02-2020
Situația defrișărilor la nivel național
212. Question no.9864A/19-02-2020
Deficitul asistenței medicale în localităile izolate
213. Question no.9865A/24-02-2020
Este sănătatea copiilor și adolescenților o prioritate pentru Guvernul României
214. Question no.9866A/24-02-2020
Inițiativele Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru ameliorarea situației domeniului forestier din România
215. Question no.9867A/24-02-2020
Acordul sau dezacordul statului român pentru sprijiniul acordat de Republica Ungară comunității sale înrudite din România
216. Question no.9868A/24-02-2020
Numărul cetățenilor români cu domiciliul în țară și peste hotare și numărul estimativ al cetățenilor români fără acte de identitate
217. Question no.9869A/24-02-2020
Podul feroviar și automobilistic Fălciu - Cantemir și includerea punctului de trecere a frontierei în Master Planul General de Transporturi
218. Question no.9870A/24-02-2020
35000 de euro lunar, cel mai mare salariu din țară stabilit unu bugetar - directorul general al Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
219. Question no.9871A/24-02-2020
Salvarea și reamenajarea Cimitirului Eroilor Români din municipiul Chișinău
220. Question no.9872A/24-02-2020
Dreptul de redobândire a cetățeniei române de către românii din Nordul Maramureșului
221. Question no.9873A/24-02-2020
Bursele identitare acordate elevilor din Ucraina și din alte state în anul de învățământ 2019-2020
222. Question no.9874A/24-02-2020
Reducerea număruli de decese prin prevenirea și depistarea bolilor cardiovasculare
223. Question no.9875A/24-02-2020
Măsuri concrete pentru încurajarea tinerilor de a deveni părinți și implicit pentru creșterea natalității
224. Question no.9876A/24-02-2020
Măsuri privind creșterea gradului de siguranță rutieră pe DN1
225. Question no.9877A/24-02-2020
Rezultatele financiare a Companiei naționale a porturilor maritime
226. Question no.9878A/24-02-2020
Rezultatele financiare Cupru min
227. Question no.9879A/24-02-2020
Rezultatele financiare Electrica
228. Question no.9880A/24-02-2020
Rezultatele financiare EXIM Bank
229. Question no.9881A/24-02-2020
Rezultatele financiare Hidroelectrica
230. Question no.9882A/24-02-2020
Rezultatele financiare Loteria Română
231. Question no.9883A/24-02-2020
Numărul cetățenilor români
232. Question no.9884A/24-02-2020
Rezultatele financiare Regia Autonomă pentru activități nucleare
233. Question no.9885A/24-02-2020
Rezultatele financiare ROMARM
234. Question no.9886A/24-02-2020
Rezultatele financiare ROMATSA
235. Question no.9887A/24-02-2020
Rezultatele financiare Romgaz
236. Question no.9888A/24-02-2020
Rezultatele financiare ROMSILVA
237. Question no.9889A/24-02-2020
Rezultatele financiare SALROM
238. Question no.9890A/24-02-2020
Rezultatele financiare ale Soietății naționale a apelor minerale
239. Question no.9891A/24-02-2020
Rezultatele financiare Termoelectrica
240. Question no.9892A/24-02-2020
Rezultatele financiare Transelectrica
241. Question no.9893A/24-02-2020
Rezultatele financiare Transgaz
242. Question no.9894A/24-02-2020
Rezultatele financiare CFR
243. Question no.9895A/24-02-2020
Rezultatele financiare CEC Bank
244. Question no.9896A/24-02-2020
Regularizarea râului Argeș între acumularea Bascov și acumularea Pitești, județul Argeș
245. Question no.9897A/24-02-2020
Proiectele finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI)
246. Question no.9898A/24-02-2020
Regularizarea pâraielor Bascov, Budeasa și Cârcinov din județul Argeș
247. Question no.9899A/24-02-2020
Verificarea îndeplinirii condițiilor legale de dobândire a cetățeniei române
248. Question no.9900A/24-02-2020
Funcționarea Autorității Naționale pentru Cetățenie
249. Question no.9901A/24-02-2020
Funcționarea Agenției pentru Cercetare, Strategie și Sprijin pentru Diaspora
250. Question no.9902A/24-02-2020
Gradul de colectare a TVA
251. Question no.9903A/24-02-2020
Competențele Poliției Locale în sfera circulației pe drumurile publice
252. Question no.9904A/24-02-2020
Suspendarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor care nu posedă asigurare RCA sau ITP valabil
253. Question no.9905A/24-02-2020
Cauzele crizei medicamentelor
254. Question no.9906A/24-02-2020
Eliminarea restricțiilor de circulație de pe lotul 3 al autostrăzii A1 Lugoj-Deva
255. Question no.9907A/24-02-2020
Situația spațiilor de servicii de pe traseul autostrăzii Sibiu-Nădlac
256. Question no.9908A/24-02-2020
Funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sitemul Dual
257. Question no.9909A/25-02-2020
"Canal magistral Siret -Bărăgan"
258. Question no.9910A/25-02-2020
Infrastructura locală de transport Botoșani
259. Question no.9911A/25-02-2020
Dublarea alocațiilor de stat
260. Question no.9912A/25-02-2020
Compania de vaccinare antigripală
261. Question no.9913A/25-02-2020
Drumul Botoșani -Târgu Frumos
262. Question no.9914A/25-02-2020
Transfuziile de sânge
263. Question no.9915A/25-02-2020
Date statistice despre industria construcțiilor navele
264. Question no.9916A/25-02-2020
Privatizarea Sănătății înseamnă că în România o să trăiască doar cine are bani
265. Question no.9917A/25-02-2020
De ce puneți în pericol viața bolnavilor de inimă
266. Question no.9918A/25-02-2020
De ce dați vina pe guvernarea anterioară pentru bugetul sănătății pe care vi l-ați asumat în Parlament, după ce l-ați redus
267. Question no.9919A/25-02-2020
Introducerea voucherelor reprezintă un pretext pentru amânarea dublării alocațiilor
268. Question no.9920A/25-02-2020
De ce ați aprobat Ordinul de ministru nr. 15/2020 pentru modificarea OM1136/2007 prin care veți condamna la închidere mii de afaceri din domeniul cosmeticii
269. Question no.9921A/25-02-2020
Care este poziția Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire la creșterea gradului de integrare în muncă și protecție al persoanelor cu dizabilități
270. Question no.9922A/25-02-2020
Care este poziția Ministerului Muncii și Protecției Sociale cu privire la creșterea nivelului de protecție și stimularea dezvoltării serviciilor și produselor de artă populară
271. Question no.9923A/25-02-2020
Majoritatea constribuțiilor la Pilonul II de pensii prin crearea posibilității de viramente voluntare
272. Question no.9924A/25-02-2020
Solicitare de informații privind frauda fiscală din domeniul produselor accizale
273. Question no.9925A/25-02-2020
Demersuri politico-diplomatice pentru păstrarea învățământului în limba română pentru minoritatea de români din Ucraina
274. Question no.9926A/25-02-2020
Investiții în infrastructura Ministerului Justiției în anul 2020
275. Question no.9927A/25-02-2020
Legalitatea unor achiziții realizate de unele administrații publice locale
276. Question no.9928A/25-02-2020
Ilegalități în domeniul salubrității în jud. Mureș
277. Question no.9929A/25-02-2020
Ilegalități în domeniul protecției mediului în jud. Mureș
278. Question no.9930A/26-02-2020
Propunere de preluare și achitare de către Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice a obligațiilor financiare aferente contractului de credit rezultat din implementarea programului "Utilități și mediu la standarde europene în jud. Suceava"
279. Question no.9931A/26-02-2020
Deblocare proiect și alocare de fonduri pentru finalizarea investiției "Pârtia de schi din Masivul Rarău"
280. Question no.9932A/26-02-2020
Situația blocurilor ANL din municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
281. Question no.9933A/26-02-2020
Situația locuințelor de serviciu/ intervenție aflate în patrimoniul Companiei Naționale Căi Ferate "CFR" S.A. pe raza Secției L6 Vatra Dornei
282. Question no.9934A/26-02-2020
Situația școlară a copiilor din Centrele de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat
283. Question no.9935A/26-02-2020
Numărul copiilor cu cerințele educaționale speciale din învățământul de masă și cel special
284. Question no.9936A/26-02-2020
strategie privind educația pentru sănătate și nutriție
285. Question no.9937A/26-02-2020
Raportul nr.30369/2019
286. Question no.9938A/26-02-2020
Problema deversărilor apelor uzate neepurate în cursurile de apă din județul Sibiu, comuna Șelimbăr
287. Question no.9939A/26-02-2020
Solicitare contro Urgent la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj
288. Question no.9940A/26-02-2020
Stadiul implementării obiectivelor de investiții aprobate în Programul Național de Dezvoltare Locală Brașov
289. Question no.9941A/26-02-2020
Proiecte depuse pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite
290. Question no.9942A/26-02-2020
Situația incredibilă a persoanelor instituționalizate din jud. Giurgiu , rămase fără mâncare
291. Question no.9943A/26-02-2020
Deficitul de grădinițe și posturi didactice din jud. Giurgiu
292. Question no.9944A/26-02-2020
Soluționarea inechităților salariale din sistemul de învățământ
293. Question no.9945A/26-02-2020
Revenire la întrebarea înregistrată cu nr.8491A/26.06.2019
294. Question no.9946A/26-02-2020
Revenire la întrebarea înregistrată cu nr.8264A/11.02.2019
295. Question no.9947A/26-02-2020
Soluții pentru protejarea reală a Parcului Natural Văcărești
296. Question no.9948A/26-02-2020
Responsabilitate împotriva COVID19
297. Question no.9949A/26-02-2020
Proiecte depuse pentru Schema de ajutor de stat " Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite"
298. Question no.9950A/26-02-2020
Punct de lucru la Pașcani al Serviciul comunitar de pașapoarte Iași
299. Question no.9951A/26-02-2020
Dobânda plătită pentru împrumutul prevăzut în Plx 5/2020
300. Question no.9952A/26-02-2020
Proiectare și execuție Sistem pachetizat rețele utilități și branșamente - beneficiar Consiliul Local Prejmer
301. Question no.9953A/26-02-2020
Măsurile impuse de ultimile evoluții în cazul coronavirus
302. Question no.9954A/26-02-2020
Măsurile impuse de ultimile evoluții în cazul coronavirus
303. Question no.9955A/26-02-2020
Recunoașterea și protejarea produselor românești la nivel mondial
304. Question no.9956A/26-02-2020
Unde se duc banii proveniți din taxa de viciu
305. Question no.9957A/26-02-2020
Ponderea reciclării deșeurilor
306. Question no.9958A/26-02-2020
Disfuncționalitățile sistemului informatic al CNAS
307. Question no.9959A/26-02-2020
Situaia creșelor publice
308. Question no.9960A/26-02-2020
Stadiul implementării proiectului Autostrăzii Iași - Tg. Mureș
309. Question no.9961A/26-02-2020
Ce măsuri a luat M.S. împotriva răspândirii coronavirusului
310. Question no.9962A/26-02-2020
Situația consilierilor onorifici ai ministrului
311. Question no.9963A/26-02-2020
Exploatarea excesivă a produselor nelemnoase din fondul forestier, în special de către persoanele nerezidente în România
312. Question no.9964A/02-03-2020
Criza îmbolnăvirilor cu rujeolă
313. Question no.9965A/02-03-2020
Situația medicilor rezidenți chirurgi
314. Question no.9966A/02-03-2020
Salariile cadrelor didactice
315. Question no.9967A/02-03-2020
Transpunerea directivelor europene
316. Question no.9968A/02-03-2020
Fenomenul îngijorător de îmbătrânire demografică
317. Question no.9969A/02-03-2020
Impactul eliminării impozitului pe venit pentru anumite categorii de salariati
318. Question no.9970A/02-03-2020
Imapctul deducerilor persoanelor prevăzute de Codul Fiscal
319. Question no.9971A/02-03-2020
Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională -Casa Verde Fotovoltaice
320. Question no.9972A/02-03-2020
Procedura de infringement împotriva României pentru neaplicarea măsurilor de combatere a tăierilor ilegale de păduri
321. Question no.9973A/02-03-2020
Problema nivelului alarmant de poluare din București și zonele limitrofe
322. Question no.9974A/03-03-2020
Dezvoltarea infrastructurii de încărcare pentru mașinile electrice
323. Question no.9975A/03-03-2020
Obiectivele finanțate prin Pogramul Național de Restaurare
324. Question no.9976A/03-03-2020
Declarațiile privind infecția cu coronavirus
325. Question no.9977A/03-03-2020
Situația Livretului de Familie
326. Question no.9978A/03-03-2020
Simplificarea procedurilor de acordare a indemnizației de creștere a copilului
327. Question no.9979A/03-03-2020
Campania de împădurire Românii Plantează: O PĂDURE CÂT O ȚARĂ
328. Question no.9980A/03-03-2020
Situația Termocentralei Rovinari
329. Question no.9981A/03-03-2020
Situația obiectivului de investiții Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-Bumbești
330. Question no.9982A/03-03-2020
Îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia Națională de Învățare pe tot parcursul vieții
331. Question no.9983A/03-03-2020
Îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Strategia educației și formării profesionale din România
332. Question no.9984A/03-03-2020
Debirocratizarea relației antreprenorilor cu Registrul Comerțului
333. Question no.9985A/03-03-2020
PSD nu a reînnoit stocurile pentru urgențe medicale
334. Question no.9986A/03-03-2020
Implementarea programului pilot destinat copiilor cu părinții plecați în străinătate
335. Question no.9987A/03-03-2020
Ineficiența măsurilor de combatere a Pestei Porcine Africane
336. Question no.9988A/04-03-2020
Fără acțiuni ugente, agriultura va intra în criză
337. Question no.9989A/04-03-2020
Orașe "smart city"
338. Question no.9990A/04-03-2020
Medicamente pentru persoanele cu diabet
339. Question no.9991A/04-03-2020
Examenul de rezidențiat 2020
340. Question no.9992A/04-03-2020
Programul "Tomate românești"
341. Question no.9993A/04-03-2020
Ziduri crăpate, bănci și jardiniere rupte în Cetatea Alba Carolina
342. Question no.9994A/04-03-2020
Editarea manualelor școlare competitive pentru anul școlar 2020-2021
343. Question no.9995A/04-03-2020
Investiții în modernizarea infrastructurii rutiere în jud. Cluj
344. Question no.9996A/04-03-2020
Remunerarea personalului primăriilor în proiecte cu finanțare europeană
345. Question no.9997A/04-03-2020
Preluarea managementului asistenței medicale a Spitalului Județean de Urgență "Sf. Pantelimon" din Focșani de către Consiliul Județean Vrancea
346. Question no.9998A/04-03-2020
Vandalizarea indicatoarelor de la intrarea localității Baia Mare
347. Question no.9999A/04-03-2020
Situația accidentelor din România în anul 2019
348. Question no.10000A/04-03-2020
Date privind pensiile de serviciu în plata Casei de Pensii a MAI
349. Question no.10001A/04-03-2020
Date privind pensiile de serviciu în plata Casei de Pensii a MApN
350. Question no.10002A/04-03-2020
Date privind Pregătirea Personalului Didactic
351. Question no.10003A/04-03-2020
Date privind pensiile de serviciu în plata CNPP
352. Question no.10004A/04-03-2020
Numărul persoanelor care solicită cel puțin o lună de concediu de creștere a copilului conform art.11(1) lit.a) din OUG 111/2010
353. Question no.10005A/04-03-2020
Date privind costurile chiriilor
354. Question no.10006A/04-03-2020
Îmbunătățirea procedurilor de acordare a cetățeniei române
355. Question no.10007A/04-03-2020
Ordin de aplicare a art.33 alin.(2) din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
356. Question no.10008A/04-03-2020
Salarizarea profesorilor metodiști
357. Question no.10009A/04-03-2020
Contractele de concesionare a liniilor de cale ferată
358. Question no.10010A/04-03-2020
De ce nu rezolvă Garda de Mediu Neamț problema stației de epurare zgomotoase din Piatra Neamț
359. Question no.10011A/04-03-2020
De ce este tergiversată exproprierea proprietarilor de terenuri unde a fost construit digur de la Gândiți
360. Question no.10012A/04-03-2020
Solicitare de analiză a legalității realizării unui proiect "Aleea personalităților din Oltenia"
361. Question no.10013A/04-03-2020
Evaluarea cunatumului investițiilor necesare pentru închiderea tuturor procedurilor infringement declanșate împotriva României
362. Question no.10014A/04-03-2020
Solicitare de informații privind ponderea investițiilor publice finanțate și executate din bugetul național în perioada 2012-2019
363. Question no.10015A/04-03-2020
Solicitare de informații cu privire la proiectele dreulate de primăria Municipiului Craiova în perioada 2012-2019, finanțate prin programele derulate la nivelul MLPDA
364. Question no.10016A/04-03-2020
Memoriu în legătură cu corectitudinea cercetărilor efectuate în legătură cu un accident rutier
365. Question no.10017A/04-03-2020
Situația subvenției la gigacalorie
366. Question no.10018A/04-03-2020
Ora de vară
367. Question no.10019A/04-03-2020
Întărirea tuturor punctelor de frontieră din România
368. Question no.10020A/04-03-2020
De ce permiteți generarea unei stări de falsă panică în rândul pacienților prin realizarea de controale medicale în spitale de către instituții care nu au această autoritate
369. Question no.10021A/04-03-2020
Interdicția impusă țăranilor să-și îmulțească suinele din gospodăria proprie
370. Question no.10022A/04-03-2020
Soluții pentru o mai bună transparentizare și respectare a principiului meritocrației în ceea ce privește concursurile pentru funcția de inspector general, inspector școlar general adjunct și director al Casei corpului didactic
371. Question no.10023A/04-03-2020
Masterplanul regional de servicii de sănătate al Regiunii de Nord-Est
372. Question no.10024A/04-03-2020
Senarea procesului verbal de predare - primire a unor tronsoane din cadrul șoselei de centură a Municipiului Iași
373. Question no.10025A/09-03-2020
Precizări cu privire la numărul de angajați din minister și structurile subordonate
374. Question no.10026A/09-03-2020
Date cu privire la numărul de angajați ai Guvernului României și din structurile subordonate
375. Question no.10027A/09-03-2020
Date cu privire la numărul de angajați din minister și structurile subordonate, numărul de elevi pe diferite niveluri și forme de învățământ
376. Question no.10028A/09-03-2020
Întrebare rămasă fără răspuns la audierea ministrului: "Când estimați repunerea în circulație a trenurilor pe ruta Întorsura Buzăului - Brașov
377. Question no.10029A/10-03-2020
Întărirea tuturor punctelor de frontieră din România
378. Question no.10030A/10-03-2020
Măsuri pentru reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială a copiilor din România
379. Question no.10031A/10-03-2020
Măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului
380. Question no.10032A/10-03-2020
Situația abandonului școlar la nivel național și în județul Argeș
381. Question no.10033A/10-03-2020
Fondurile europene nerambursabile accesate de administrațiile publice locale din România pe parcursul cadrului financiar multianual 2014-2020
382. Question no.10034A/10-03-2020
Evoluția prețurilor de consum și a nivelului pensiei medii de asigurări sociale de stat în perioada decembrie 2016 - decembrie 2019
383. Question no.10035A/10-03-2020
Realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor în jud. Alba
384. Question no.10036A/10-03-2020
Funcționarea comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social și a consorțiilor regionale
385. Question no.10037A/10-03-2020
Realizarea unei baze de date naționale cu prețuri de referință în domeniul imobiliar
386. Question no.10038A/10-03-2020
Situația curentă a principalelor programe operaționale
387. Question no.10039A/10-03-2020
Acoradarea voucherelor de vacanță pentru extraseson
388. Question no.10040A/10-03-2020
Implementarea dosarului electronic la nivelul instanțelor din România
389. Question no.10041A/10-03-2020
Stadiul aplicării Legii Muntelui
390. Question no.10042A/10-03-2020
Utilizare voucherelor de vacanță pentru bugetari
391. Question no.10043A/10-03-2020
Utilizare voucherelor de vacanță pentru bugetari
392. Question no.10044A/10-03-2020
Situația migranților care ajung în România
393. Question no.10045A/10-03-2020
Situația funcțională a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"
394. Question no.10046A/10-03-2020
Efecte economice ale epidemiei Covit-19 asupra mediului eonomic din România
395. Question no.10047A/10-03-2020
Susținerea unor soluții legislative privind acoperirea costului branșamentelor la rețelele de gaze naturale pentru racordarea gospodăriilor
396. Question no.10048A/10-03-2020
Efecte ale Deciziei Curții Constituționale nr.581/2019 asupra ativității ANAF
397. Question no.10049A/10-03-2020
Programul "Prima Casă"
398. Question no.10050A/10-03-2020
Scanerele din vămi
399. Question no.10051A/10-03-2020
Poluarea în București
400. Question no.10052A/10-03-2020
Anul 2020 în sport
401. Question no.10053A/10-03-2020
Respectarea legii alocațiilor
402. Question no.10054A/10-03-2020
Braconajul piscicol din jud. Giurgiu
403. Question no.10055A/10-03-2020
Situția cupoanelor de privatizare care nu ajuns la destinatari
404. Question no.10056A/10-03-2020
Strategia de prevenire a migrației
405. Question no.10057A/10-03-2020
Obținerea de către jurnaliști a infromațiilor cu privire la absolvirea, de către anumite persoane care ocupă funcții publice, a unor instituții de învățământ
406. Question no.10058A/11-03-2020
Stadiul Dosarului nr.33622/CC/06.05.2011, stațiunea Lacul Roșu, aparținătoare municipiului Gheorgheni, județul Harghita
407. Question no.10059A/11-03-2020
Măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor la evaluarea națională
408. Question no.10060A/11-03-2020
Limitele rezervației naturale Peștera Tăușoare și defrișările din Parcul Național Munții Rodnei
409. Question no.10061A/11-03-2020
Extinderea Magistralei de gaze în județul Bistrița-Năsăud
410. Question no.10062A/11-03-2020
Date cu privire la intorducerea unei noi ocupații în nomenclatorul COR
411. Question no.10063A/11-03-2020
Stadiu de implementare proiect INTESPO
412. Question no.10064A/11-03-2020
Date cu privire la accesibilizarea instituțiilor de învățământ în vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la mediu fizic, informațional și comunicațional
413. Question no.10065A/11-03-2020
100% indeinizația pentru carantină pe caz de suspiciune de coronavirus
414. Question no.10066A/11-03-2020
Situația concediilor personalului DSP din toată țara în perioada epidemiei de coronavirus
415. Question no.10067A/11-03-2020
Măsuri luate pentru prevenirea atacurilor urșilor
416. Question no.10068A/11-03-2020
Aplicarea strategiei naționale antidrog 2013-2020
417. Question no.10069A/11-03-2020
Încălcarea drepturilor la protecția vieții personale private și familiale prin afișarea datelo de identificare sau prin supraveghere video în spațiile de uz comun , cum ar fi intrarea în scara blocului, supraveghere pe palier sau în lift
418. Question no.10070A/12-03-2020
Implementarea de măsuri pentru identificarea acestor depozite de gunoi provenite din construcții și care sunt planurile de ecologizare a zonelor în cauză
419. Question no.10071A/19-03-2020
Corectarea inechității salarizării chimiștilor, biochimiștilor și biologilor din sistemul sanitar din România comparativ cu salarizarea colegilor din laborator, medici și asistenți medicali, măcar acum, de urgență, în contextul luptei împotriva răspândirii infecției cu noul corona virus
420. Question no.10072A/25-03-2020
Aprovizionarea de urgență a medicilor de familie , fie prin Direcțiile de Sănătate Publică, fie prin Compania Națională Unifarm SA, cu materialele sanitare necesare, astfel încât activitatea medicală, dar și siguranța medicilor să nu aibă de sufeit în contextul pandemiei de COVID 19
421. Question no.10073A/26-03-2020
Dotarea spitalelor cu echipamente pentru întreg personalul medical, cu atât mai mult cel care tratează pacienții infectați cu noul coronavirus
422. Question no.10074A/26-03-2020
Situația actuală din învățământ cu privire la desfășurarea orelor de curs în mediul online
423. Question no.10075A/27-03-2020
Situația centrelor degăzduire în regim de urgență destinate victimelor violenței domestice, deschise 24 din 24, la nivel național
424. Question no.10076A/27-03-2020
Informații cu privire la campaniile de informare publică desfășurate de către instituție în vederea combaterii violenței domestice
425. Question no.10077A/27-03-2020
Stadiul de introducere în programa școlară a noțiunilor legate de violență și perspectiva de gen
426. Question no.10078A/27-03-2020
Suplimentarea fondurilor alocate Submăsurii 4 la ”Investiții exploatații pomicole”
427. Question no.10079A/27-03-2020
Probleme în examinarea elevilor școlilor de șoferi din Vaslui
428. Question no.10080A/27-03-2020
Comunicare privind situația reală a pandemie COVID 19 în România
429. Question no.10081A/27-03-2020
Sesisări cu privire la discriminarea după criteriul de gender în domeniul muncii
430. Question no.10082A/27-03-2020
Dotări cu materiale a unităților spitalicești pentru gestionarea pacienților cu COVID 19 care decedează în spitale
431. Question no.10083A/27-03-2020
Informări pandemie COVID 19
432. Question no.10084A/27-03-2020
Informări pandemie COVID 19
433. Question no.10085A/30-03-2020
Prevenirea și combaterea speculei pe perioada stării de urgență
434. Question no.10086A/30-03-2020
Examenle în învățământul superior și inferior
435. Question no.10087A/30-03-2020
Măsuri concrete pentru angajatori și angajați pe perioada stării de urgență
436. Question no.10088A/30-03-2020
Rechiziționarea spitalelor private
437. Question no.10089A/30-03-2020
Fraudă achiziție măsti S.C. ROMWINE & COFEE S.R.L.
438. Question no.10090A/30-03-2020
Amânarea plății ratelor bancare
439. Question no.10091A/30-03-2020
Cazurile de COVID 19 județul Alba
440. Question no.10092A/30-03-2020
Cunoașterea de către Guvern a riscului epidemie de COVID 19
441. Question no.10093A/30-03-2020
Nevoia urgenta de acțiune în privința Maramureșului
442. Question no.10094A/30-03-2020
Situația achiziției de teste pentru depistarea COVID 19
443. Question no.10095A/30-03-2020
Situația achiziției de ventilatoare pulmonare în contextul pandemiei de COVID 19
444. Question no.10096A/30-03-2020
Informare privind achizițiile de echipament medical și medicamente făcute în perioada16 martie 2020 și până în prezent
445. Question no.10097A/30-03-2020
Utilitatea centralizării necesităților spitalelor și instituțiilor publice
446. Question no.10098A/30-03-2020
Analiza sectorială a profitabilității și lichidității firmeleor din România
447. Question no.10099A/31-03-2020
Măsuri concrete luate de Guvernul României pentru atragerea cat mai multor fonduri europene în vederea gestionării crizei COVID 19 în România
448. Question no.10100A/31-03-2020
Măsuri concrete luate de Guvernul României pentru atragerea cat mai multor fonduri europene în vederea gestionării crizei COVID 19 în România
449. Question no.10101A/31-03-2020
Sprijin financiar urgent pentru fermieri. Acum, activitatea lor este una de bază, ei fiind practic cei care asigură mâncarea pentru populație
450. Question no.10102A/01-04-2020
Răspuns cu privire la puctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice privind inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu nr.B581/2019(susținerea inițiativei în învățâmântul profesional-dual)
451. Question no.10103A/01-04-2020
Reviziurea punctului de vedere al Guvernului cu privire la plx 660/209
452. Question no.10104A/01-04-2020
Măsuri luate cu privire la remedierea deficiențelor identificate de Comisia Europeană odată cu inițierea procedurii de infringement
453. Question no.10105A/01-04-2020
Guvernul trebuie să asigure cazarea gratuită a personalului din spitale care tratează pacienți contaminați cu COVID 19, ai angajaților SMURD și ai serviciilor de ambulanță, în hoteluri sau alte unități de cazare din proximitatea spitalelor, pentru protejarea sănătății familiilor corpului medical
454. Question no.10106A/06-04-2020
Numărul elevilor care nu au posibilitatea de a accesa de acasa cursurile/lecțiile oferite în sistem online
455. Question no.10107A/06-04-2020
Orange și Vodafone, deficitari la semnalul în zona Slonta - Cefa
456. Question no.10108A/06-04-2020
Măsuri luate de minister pentru susținerea legumicultorilor în perioada pandemiei de Coronavirus
457. Question no.10109A/07-04-2020
Efectele Legii nr. 34/2020
458. Question no.10110A/07-04-2020
Numărul de testări anti COVID 19 în județul Alba
459. Question no.10111A/07-04-2020
Regulamentul de aplicare al Legii nr. 146/2002
460. Question no.10112A/07-04-2020
Transparența datelor privind Coronavirus
461. Question no.10113A/07-04-2020
Tăierea salariilor bugetarilor
462. Question no.10114A/07-04-2020
Examenul de rezidențiat 2020
463. Question no.10115A/07-04-2020
Norma de hrană a pacienților din spitale
464. Question no.10116A/08-04-2020
Utilizarea sistemului RO-ALERT în timpul stării urgență declarată ca urmare a pandemiei de COVID -19
465. Question no.10117A/08-04-2020
Susținere a producătorilor autohtoni privind fabricarea materialelor de protecție
466. Question no.10118A/08-04-2020
Situația informării cetățenilor în timpul pandemiei COVID-19
467. Question no.10119A/08-04-2020
Adoptarea unor facilități fiscale pentru toate categoriile de debitori
468. Question no.10120A/08-04-2020
Raportarea deceselor provocate de COVID-19 în județul Arad, în perioada 28.03 - 08.04.2020
469. Question no.10121A/08-04-2020
Condițiile legale impuse beneficiarilor programului EURO 200
470. Question no.10122A/09-04-2020
Situația pacienților cu afecțiuni autoimune
471. Question no.10123A/09-04-2020
Gospodăriile mici în pericol potrivit proiectului de ordin privind exploatațiile de porcine
472. Question no.10124A/10-04-2020
Situație locuințe sociale, de serviciu, de intervenție, de necesitate și de sprijin la nivel național
473. Question no.10125A/13-04-2020
Poziția MAE referitoare la anumite inițiative cetățenești la nivel european
474. Question no.10126A/13-04-2020
Efectele respingerii de către Parlamentul României a OUG nr.51/2019
475. Question no.10127A/13-04-2020
Tăierile de lemn din pădurile României
476. Question no.10128A/13-04-2020
Sesizare cu privire la refuzul unor societăți de asigurare de a onora contravaloarea unor reparații efectuate în baza polițelor RCA
477. Question no.10129A/13-04-2020
Drumul Expres Craiova-Pitești în 2020
478. Question no.10130A/13-04-2020
Actualizarea Programului EURO 200, astfel încât mai mulți beneficiari să poate intra în posesia unui computer, având în vedere că prevederile nu s-au schimbat în ultimii ani
479. Question no.10131A/13-04-2020
Informarea periodică, transparentă și reală a cetățenilor cu privire la stadiul implementării proiectului privind Drumul Expres Craiova-Târgu Jiu. Cine a câștigat licența? Care sunt următorii pași ?
480. Question no.10132A/13-04-2020
Interpretare a restricțiilor prevăzute de Ordonanțele militare nr. 3 și nr. 4 cu privire la desfășurarea activităților agricole pe perioada stării de urgență
481. Question no.10133A/13-04-2020
Campania de promovare a învățământului profesional-dual
482. Question no.10134A/13-04-2020
Nerespectarea OUG nr. 37/2020 de către bănci
483. Question no.10135A/13-04-2020
Respectarea de către Guvern a operațiunilor administrative anterioare adoptării actelor normative
484. Question no.10136A/13-04-2020
Protecția socială a PFI și PFA peperioada stării de urgență
485. Question no.10137A/13-04-2020
Sprijinul financiar de care a beneficiat județul Alba pentru combaterea Coronavirusului
486. Question no.10138A/13-04-2020
Creșterea numărului angajaților în adiminisrația centrală în guvernarea PNL
487. Question no.10139A/13-04-2020
Poluarea aerului în județul Alba
488. Question no.10140A/13-04-2020
Situația documentației de funcționare emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru Asociația ”Șerban și asociații”, care operează căminul pentru persoane vârstnice ”Sf. Ilie” Galați
489. Question no.10141A/14-04-2020
Interpretarea abuzivă a excepțiilor de la regula interzicerii circulației persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei de către autoritățile însărcinate cu implementarea
490. Question no.10142A/14-04-2020
Accesul persoanelor vârstnice la cumpărături și sănătate
491. Question no.10143A/14-04-2020
Comunicarea în regim de urgență a scenariilor de finalizare a anului școlar 2019-2020 și a derulării Examenelor Naționale, în contextul măsurilor extraodrinare de suspendare a cursurilor în unitățile de învățământ din România
492. Question no.10144A/14-04-2020
Informații cu privire la beneficiarii Legii nr.269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
493. Question no.10145A/14-04-2020
Situația bugetarilor
494. Question no.10146A/14-04-2020
Creșterea pensiilor și a alocațiilor
495. Question no.10147A/14-04-2020
Exportul de masă lemnoasă
496. Question no.10148A/14-04-2020
Situația elevilor din clasa a VIII-a și a XII-a
497. Question no.10149A/14-04-2020
Soluții pentru sectorul turistic
498. Question no.10150A/14-04-2020
Absorția fondurilor europene
499. Question no.10151A/14-04-2020
Condițiile împrumuturilor externe
500. Question no.10152A/14-04-2020
Pachetul de măsuri pentru agricultura românească
501. Question no.10153A/15-04-2020
Criza medicamentelor
502. Question no.10154A/15-04-2020
Scheme de ajutor în agricultură
503. Question no.10155A/15-04-2020
Situație dezastruoasă în centrele de dializă din România afectate de epidemia cu SARS CoV 2
504. Question no.10156A/15-04-2020
Solicitare verificare situație gravă a pacienților tratați prin hemodializă de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății și de către Direcția de Sănătate Publică Piatra Neamț
505. Question no.10157A/15-04-2020
Solicitare verificare situație gravă a pacienților tratați prin hemodializă de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății și de către Direcția de Sănătate Publică din Mun. București, jud. Călărași, Bistrița Năsăud, Sibiu, Galați
506. Question no.10158A/15-04-2020
Solicitare verificare situație gravă a pacienților tratați prin hemodializă de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății și de către Direcția de Sănătate Suceava
507. Question no.10159A/15-04-2020
Solicitare verificare situație gravă a pacienților tratați prin hemodializă de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății și de către Direcția de Sănătate Publică Cluj
508. Question no.10160A/15-04-2020
Includerea pentru indemnizație a persoanelor care cumulează funcția de administrator cu calitatea de asociat unic, fără să aibă încheiat și contract de muncă cu societatea
509. Question no.10161A/15-04-2020
Relaxarea măsurilor pentru agricultură și grădinărit
510. Question no.10162A/15-04-2020
De ce mai este deschis centrul de carantină anti - COVID Răcari din București în condițiile în care, în aceeași clădire, funcționează Centrul de Hemodializă Diaverum Răcari care îngrijește peste 200 de bolnavi dependenți de dializă
511. Question no.10163A/15-04-2020
Clarificare poziție Spital de Urgență Petroșani și Centrul de Dializă Diaverum Petroșani în lupta CoVid -19
512. Question no.10164A/15-04-2020
Podul din zona CET-ului Brașov
513. Question no.10165A/15-04-2020
Autostrada Brașov - Bacău
514. Question no.10166A/15-04-2020
Șomaj tehnic pentru structurile Securității Naționale
515. Question no.10167A/16-04-2020
Solicitare de clarificări după declarațiile publice referitoare la eventualele diversiuni, asimitate faptelor petrecute la 10 august 2019, planificate de entități politice/ anumiți cetățeni în preajma Sărbătorilor Pascale
516. Question no.10168A/17-04-2020
Neclarități cu privire la îngrijirea unui pacient testat pozitiv cu virusul COVID -19
517. Question no.10169A/22-04-2020
Modificarea Ordinului 555/03.04.2020 și al Definițiilor de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID 19)
518. Question no.10170A/22-04-2020
Clarificări în regim de urgență cu privire la situația evenimentelor din data de 09.04.2020 de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj
519. Question no.10171A/22-04-2020
Solicitare verificare situație gravă a pacienților tratați prin hemodializă de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății și de către Direcția de Sănătate Publică din jud. Vrancea
520. Question no.10172A/22-04-2020
Solicitare verificare situație gravă a pacienților tratați prin hemodializă de către Corpul de Control al Ministerului Sănătății și de către Direcția de Sănătate Publică din jud. Buzău
521. Question no.10173A/22-04-2020
Clarificări cu privire la întârzierea acreditării aparatului Real Time PCR deținut de Spitalul Județean de Urgență Bistrița
522. Question no.10174A/22-04-2020
Situația muncitorilor români plecați la muncă în Germania la cules de sparanghel în contextul pandemiei cu COVID 19
523. Question no.10175A/22-04-2020
Situația muncitorilor români plecați la muncă în Germania la cules de sparanghel în contextul pandemiei cu COVID 19
524. Question no.10176A/22-04-2020
Situația transportului muncitorilor români plecați la muncă în Germania la cules de sparanghel în contextul pandemiei cu COVID 19
525. Question no.10177A/22-04-2020
Gestionarea cazurilor de COVID 19 la nivelul Ministerului Sănătății
526. Question no.10178A/22-04-2020
Studiul de Fezabilitate pentru modernizarea secțiunii feroviare Predeal - Brașov
527. Question no.10179A/22-04-2020
Reconstrucție pod și amenajare albie km 17+318, linia 317 Hărman - Întorsura Buzăului
528. Question no.10180A/22-04-2020
Stadiul implementării obiectivelor de investiții aprobate în PNDL pentru jud. Brașov
529. Question no.10181A/22-04-2020
Construcția noului cămin al Universității Transilvania
530. Question no.10182A/22-04-2020
Judecarea în regim de urgență a dosarelor ce privesc achiziții publice pentru proiecte de infrastructură sau din cadrul proiectelor din fonduri europene
531. Question no.10183A/22-04-2020
Susținerea producției de echipamente medicale de către firmele românești
532. Question no.10184A/23-04-2020
Măsuri privind securitatea cibernetică a învățământului on-line
533. Question no.10185A/23-04-2020
Soluții și măsuri pentru admiterea on-line
534. Question no.10186A/23-04-2020
Explicații privind organizarea procesului educațional pe perioadei pandemiei
535. Question no.10187A/24-04-2020
Eliminarea discrepanțelor între personalul medical din subordinea Ministerului Sănătății și subofițerii operativi din cadrul IGSU, paramedici care luptă în linia întâi pentru salvarea vieților românilor în contextul pandemiei de COVID 19
536. Question no.10188A/24-04-2020
Sporul de periculozitate acordat cadrelor medicale
537. Question no.10189A/24-04-2020
Măsuri urgente pentru finanțarea din fonduri UE a accesului elevilor vulnerabili la educația online
538. Question no.10190A/24-04-2020
Farmaciile independente din mediul rural, ocolite de distribuitorii de medicamente
539. Question no.10191A/24-04-2020
Memoriu privind necesitatea prelungirii perioadei de depunere a cererilor de sprijin pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură aferente anului 2020
540. Question no.10192A/27-04-2020
Cursuri de specilizare și calificări on-line
541. Question no.10193A/27-04-2020
Patologia cardiovasculară poate deveni o problemă de sănătate publică
542. Question no.10194A/27-04-2020
Minori migranți, soilicitanți de azil și refugiați în România
543. Question no.10195A/27-04-2020
Situația drepturilor salariale pentru angajații SGG cu funcții specifice MAE
544. Question no.10196A/27-04-2020
Subvenție diferențiată /ha în funcție de calitatea solului și subvenționarea locurilor de muncă din agricultură
545. Question no.10197A/27-04-2020
Reluarea activității Consiliului Consultativ Mass-media România cu Republica Moldova
546. Question no.10198A/27-04-2020
Soluții urgente pentru problemele generate de pandemia de COVID 19
547. Question no.10199A/27-04-2020
Platforma IMM-INVEST
548. Question no.10200A/27-04-2020
Referitor la buffer-ul Ministerului Finanțelor
549. Question no.10201A/27-04-2020
Suma alocată pentru stimularea economiei
550. Question no.10202A/27-04-2020
Capacitatea de testare în România
551. Question no.10203A/28-04-2020
Litigii Curtea de Conturi (Legea nr. 92/1992) Încheierea nr. 66/05.11.2018; Decizia nr. 20/08.05.2018
552. Question no.10204A/28-04-2020
Infracțiuni săvârșite de polițiști
553. Question no.10205A/28-04-2020
Majorarea alocațiilor copiilor
554. Question no.10206A/28-04-2020
Intrarea insolvenței sub umbrela arbitajului comericial
555. Question no.10207A/28-04-2020
Platforma IMM INVEST
556. Question no.10208A/28-04-2020
Majorarea prețului la alimente
557. Question no.10209A/28-04-2020
Plan de redresare economică a României
558. Question no.10210A/28-04-2020
Expoatatorii de lemn din jud. Alba
559. Question no.10211A/28-04-2020
Numărul de copacii plantați în jud. Alba
560. Question no.10212A/28-04-2020
Susținerea tezelor pentru învățământul gimnazial și liceal
561. Question no.10213A/28-04-2020
Testarea tuturor angajațiilor și a copiilor și vârstnicilor instituționalizați din România
562. Question no.10214A/28-04-2020
Stabilirea și comunicarea în regim de urgență a calendarului admiterii în acest an, în clasele a V-a, și a IX -a, în unitățile de învățâmânt vocațional
563. Question no.10215A/28-04-2020
Pachet de soluții pentru gestionarea crizei provocate de coronavirus
564. Question no.10216A/28-04-2020
Omologare aparate și dispozitive medicale
565. Question no.10217A/28-04-2020
Asigurarea resurselor materiale pentru funcționarea spitalelor suport pentru COVID -19
566. Question no.10218A/28-04-2020
Utilizarea limbilor minoritare la nivel administrativ pe timpul stării de urgență
567. Question no.10219A/28-04-2020
Executarea mandatelor de supraveghere tehnică în procesul penal
568. Question no.10220A/29-04-2020
Solicitare a Corpului de Control al primului-ministru sau a Corpului Control al Ministerului Sănătății la Spitalul de Urgență Suceava "Sf Ioan cel Nou"
569. Question no.10221A/29-04-2020
Solicitare a Corpului de Control al primului-ministru sau a Corpului Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Municipal Fălticeni
570. Question no.10222A/29-04-2020
Veniturile din accizele la carburanți respectivi, veniturile din redevențe și din impozitul pe venituri suplimentare pentru exploatarea resurslor de gaze naturale și petroliere
571. Question no.10223A/29-04-2020
Programul de Sisteme Fotovoltaice
572. Question no.10224A/29-04-2020
Definirea Consumatorului Vulnerabil
573. Question no.10225A/29-04-2020
Definirea Consumatorului Vulnerabil
574. Question no.10226A/29-04-2020
Calendarul liberalizării piețelor de energie electrică și gaze
575. Question no.10227A/29-04-2020
Acreditare antreprenori pentru producția de echipamente medicale de protecție și desinfectanți
576. Question no.10228A/29-04-2020
Stadiul de execuție al Termocentralei de la Iernut
577. Question no.10229A/29-04-2020
Măsurile luate de Ministerul Sănătății cu privire la ieșierea din starea de urgență și efectele acestei decizii asupra evoluției epidemiei SARS -CoV-2 în România
578. Question no.10230A/29-04-2020
Cantitatea de arbori plantați în județul Alba
579. Question no.10231A/29-04-2020
Volumul exportat și importat a masei lemnoase la nivel național
580. Question no.10232A/29-04-2020
Lipsa fondurilor pentru salarizarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap
581. Question no.10233A/29-04-2020
Învățământul la distanță pentru copii cu dizabilități
582. Question no.10234A/30-04-2020
Situația sistemelor de irigații din județul Galați
583. Question no.10235A/30-04-2020
Situația aparatelor de testare pentru depistarea COVID 19 aflate în spitalele din județul Galați
584. Question no.10236A/30-04-2020
Aspecte ale metodologiei de monitorizare a segregării școlare în învățământul preșcolar
585. Question no.10237A/04-05-2020
Propunere modificare Ghid de finanțare a Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestinării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aflat în dezbatere publică
586. Question no.10238A/04-05-2020
Măsuri pentru susținerea agricultorilor români
587. Question no.10239A/04-05-2020
Situația vaccinărilor din această perioadă
588. Question no.10240A/04-05-2020
Redirecționarea fondurilor aferente programului "Laptele și cornul"pentru achiziținarea de echipamente informatice destinate elevilor
589. Question no.10241A/04-05-2020
Testarea populației din zonele critice ale județului Suceava
590. Question no.10242A/04-05-2020
Comunicarea calendarului organizării concursului de titularizare și definitivare în învățământ, în condițiile pandemiei COVID-19
591. Question no.10243A/04-05-2020
Prețul măștilor și dezinfectanților
592. Question no.10244A/04-05-2020
Nereguli în documentația de atribuire Centrul de colectare selectivă a deșeurilor de la Galda de Jos
593. Question no.10245A/04-05-2020
Redeschiderea spitalelor din Zlatna și Baia de Arieș
594. Question no.10246A/04-05-2020
Respectarea programului de guvernare în domeniul tineretului și sportului
595. Question no.10247A/04-05-2020
Scăderea salariilor angajaților ANAF
596. Question no.10248A/04-05-2020
Numirea unui chelner în funcția de director de spital
597. Question no.10249A/04-05-2020
Participarea Guvernului la elaborarea SNAp 2020-2024
598. Question no.10250A/04-05-2020
Construcția de sisteme de irigații
599. Question no.10251A/04-05-2020
Exportul intracomunitar de bușteni și lemn rotund
600. Question no.10252A/04-05-2020
Situația accesului elevilor la internet în bandă largă
601. Question no.10253A/04-05-2020
120 de milioane de euro de la Ministerul Afacerilor Interne pentru Ministerul Sănătății
602. Question no.10254A/05-05-2020
Comercializarea produselor de panificație neambalate
603. Question no.10255A/05-05-2020
Precizări cu privire la stadiul pregătirii obiectivului de investiții - Drum expres Pașcani - Suceava -Siret
604. Question no.10256A/05-05-2020
Solicitare de anchetă a Corpului de control cu privire la incendierea depozitelor ilegale de deșeuri în județul Dâmbovița
605. Question no.10257A/05-05-2020
Cantitatea de lemn tătiată în perioada stării de urgență
606. Question no.10258A/05-05-2020
Măsurile pe care le aveți în vedere cu privire la modul de desfășurare a procesului educațional pe perioada pandemiei de COVID -19
607. Question no.10259A/05-05-2020
Care este stadiul de realizare al autostrăzii Sibiu - Brașov
608. Question no.10260A/05-05-2020
Măsuri active pe piața muncii după încetarea stării de urgență
609. Question no.10261A/05-05-2020
Referitor la copiii care nu acces la învățământul on-line
610. Question no.10262A/05-05-2020
Traficul importurilor de deșeuri în România
611. Question no.10263A/05-05-2020
Interzicerea importurilor de deșeuri în România
612. Question no.10264A/05-05-2020
Situația implementării măsurilor de utilizare a înscrisurilor în formă electronică prevăzute în OUG nr. 38/2020
613. Question no.10265A/05-05-2020
Situația ajutoarelor umanitare primite din străinătate pentru combaterea pandemiei generate de infectarea cu COVID 19
614. Question no.10266A/05-05-2020
Sistemul de trasabilitate a lemnului Timflow
615. Question no.10267A/05-05-2020
Implemntarea Programului EURO 200 pentru achiziționarea de calculatoare
616. Question no.10268A/05-05-2020
Combaterea abandonului școlar prin utilizarea soluțiilor on line
617. Question no.10269A/05-05-2020
Implementarea rețelelor wi-fi în școlile din România
618. Question no.10270A/05-05-2020
Funcționarea comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social și a consorțiilor regionale
619. Question no.10271A/05-05-2020
Situația proiectului SMART SPO finanțat din fonduri europene
620. Question no.10272A/05-05-2020
Situația Casei Județene de Pensii Alba
621. Question no.10273A/05-05-2020
Utilizarea fondurilor obținute din emisiunile de titluri de stat
622. Question no.10274A/05-05-2020
Situația utilizatorilor de rețele de telefonie mobilă din România blocați în străinătate din cauza pandemiei COVID 19
623. Question no.10275A/05-05-2020
Referitor la românii veniți în țară în această perioadă
624. Question no.10276A/05-05-2020
Majorarea taxelor universitare pe durata stării de urgență
625. Question no.10277A/05-05-2020
Respectarea normelor de igienă și securitate în muncă în unitățile de învățământ preuniversitar
626. Question no.10278A/05-05-2020
Măsuri de prevenire a cazurilor de infectare cu Coronavirus - COVID 19 cu privire la transportul în comun
627. Question no.10279A/05-05-2020
Șomajul tehnic
628. Question no.10280A/05-05-2020
Când va fi lansată licitația pentru reabilitarea Case Celibidache din Roman
629. Question no.10281A/05-05-2020
Încălcarea drepturilor la protecția vieții personale private și familiale prin afișarea datelo de identificare sau prin supraveghere video în spațiile de uz comun , cum ar fi intrarea în scara blocului, supraveghere pe palier sau în lift
630. Question no.10282A/06-05-2020
Măsuri pentru susținera opreatorilor și angajaților din turism
631. Question no.10283A/06-05-2020
Despăgubirea fermierilor afectați de seceta severă din acest an
632. Question no.10284A/06-05-2020
Rezultatul controalelor efectuate la nivelul Administrației Bazinale de apă Dobrogea-Litoral
633. Question no.10285A/06-05-2020
Situația elevilor care nu au acces la internet
634. Question no.10286A/06-05-2020
Cursă aeriană pe traseul Aeroportul Internațional "Mihail Kogălniceanu" din Constanța - Aeroprtul Internațional "Eleftherios Venizelos " din Atena
635. Question no.10287A/06-05-2020
Măsuri de protecției pentru copiii aflați în sistemul de protecție special
636. Question no.10288A/06-05-2020
Strategia Guvernului României de sprijinire a companiilor românești în perioada imediată și pe termen lung
637. Question no.10289A/06-05-2020
Sumele pe care le -a alocat Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuță" Cluj Napoca pentru publicitate în ultimii 5 ani
638. Question no.10290A/06-05-2020
Sumele pe care le -a alocat Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca pentru publicitate în ultimii 5 ani
639. Question no.10291A/06-05-2020
Contractele de publicitate încheiate de toate spitalele din România din ultimii 5 ani
640. Question no.10292A/06-05-2020
Solicitare de urgență a Corpului de Control al primului-ministru sau a Corpului Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Municipal "Sf. Cosma și Damian" Rădăuți
641. Question no.10293A/06-05-2020
Numărul persoanelor testate pentru virsul SARS-CoV-2 în România
642. Question no.10294A/06-05-2020
Revenire la întrebarea nr, 2075A înregistrată la data de 01.11.2017, referitor la solicitarea Dosarului nr. 7985/04.03.2003
643. Question no.10295A/06-05-2020
Cazare personal medical
644. Question no.10296A/06-05-2020
Exploatarea ilegală continuă a resurselor minerale din ariile protejate din județul Maramureș
645. Question no.10297A/06-05-2020
Situația Complexului Energetic Hunedoara
646. Question no.10298A/06-05-2020
Stadiul Programului de Restructurare și Decarbonare al Complexului Energetic Oltenia
647. Question no.10299A/06-05-2020
Asigurarea unor puncte de reîncărcare a vehiculelor electrice - Stadiul Proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și competarea Hotărârii Guvernului nr.526/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism
648. Question no.10300A/06-05-2020
Solicitare de informații de licitație studiu de fezabilitate pentru modernizare DN7C Transfăgărășan
649. Question no.10301A/06-05-2020
Informații cu privire la Ordonanța de Urgență 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ
650. Question no.10302A/06-05-2020
Personalul medical carantinat în județul Alba
651. Question no.10303A/06-05-2020
Procedura oprațională privind tratarea cazurilor de Coronavirus
652. Question no.10304A/06-05-2020
Situația turismului ca urmare a restricțiilor din cauza pandemiei de coronavirus
653. Question no.10305A/07-05-2020
Aspecte cu privire la examenele de evaluare națională și bacalaureat
654. Question no.10306A/07-05-2020
Situația societății Complexului Energetic Oltenia SA
655. Question no.10307A/07-05-2020
Precizări privind suma necesară achiziției de ventilatoare pentru două spitale din județul Alba
656. Question no.10308A/07-05-2020
Precizari privind izolare/carantinarea românilor care vor intra în țară, după data de 15 mai a.c.
657. Question no.10309A/07-05-2020
Precizări privind modalitatea de oficiere a slujbelor religioase după, data de 15 mai a.c.
658. Question no.10310A/07-05-2020
Precizări privind reluarea activității în sălile de fitness după, data de 15 mai a.c.
659. Question no.10311A/07-05-2020
Precizări privind aacordarea ajutorului de șomaj după data de 15 mai a.c. celor care au contracte de muncă suspendate
660. Question no.10312A/07-05-2020
Precizări privnd achiziția de tablete destinate cursurilor on-line al elevilor
661. Question no.10313A/07-05-2020
Precizări privind sumele alocate lucrărilro de modernizare a drumurilor naționale care tranzitează județul Alba
662. Question no.10314A/07-05-2020
Precizări privind măsurile avute în vedere pentru contractele suspendate în perioada crizei generate de pandemia de coronavirus
663. Question no.10315A/11-05-2020
Situația centrelor de telemedicină și a serviciilor de e-health
664. Question no.10316A/11-05-2020
Românii liptă pentru salvarea pădurilor. Cum îi susținem
665. Question no.10317A/11-05-2020
Mușamalizare neregului la fondurile cinegetice Cefa și Livada
666. Question no.10318A/11-05-2020
Defrișările ilegale
667. Question no.10319A/11-05-2020
Ce soluții aveți pentru asigurarea unor echipe de cadre medicale specializate pentru monitorizarea și tratarea pacienților cu COVID-19 de la Spitalul de Urgență Botoșani și asigurarea comunicării directe între Direcția de Sănătate Publică și medicii de familie
668. Question no.10320A/11-05-2020
De ce Ministerul Educației anulează gratuitatea învățământului de stat și diecriminează grav copiii
669. Question no.10321A/11-05-2020
Comericializarea produselor din tutun cu mentol
670. Question no.10322A/11-05-2020
Posibilitatea pacienților de a beneficia de medicamente sau investigații medicale oriunde în România
671. Question no.10323A/11-05-2020
Sprijinirea autorităților locale în implementarea de soluții pentru munca la distanță
672. Question no.10324A/11-05-2020
Digitalizarea bibliotecilor publice
673. Question no.10325A/11-05-2020
Deschiderea tronsonului de autostradă Sebeș-Alba Iulia - Aiud
674. Question no.10326A/11-05-2020
Securitatea site-urilor internet ale instituțiilor publice
675. Question no.10327A/11-05-2020
Investiții realizate de Hidroelectrica
676. Question no.10328A/11-05-2020
Informații false răspândite în spațiul public privind existența unor planuri de amendare a populației în timul stării de urgență
677. Question no.10329A/11-05-2020
Achiziționarea de tablete conectate la internet pentru elevii din medii defavorizate
678. Question no.10330A/11-05-2020
Extinderea Programului EURO 200 pentru achiziționare de calculatoare
679. Question no.10331A/11-05-2020
Procedura de justificare a orelor desfășurate on-line
680. Question no.10332A/11-05-2020
Utilizarea platformelor de e-learning în învățământul on-line
681. Question no.10333A/11-05-2020
Numărul contractelor de muncăîn străinătate încheiate de la declararea stării de urgență
682. Question no.10334A/11-05-2020
Prelungirea sistemului de muncă la domiciliu pentru personalul bugetar după ieșirea din stare de urgență
683. Question no.10335A/11-05-2020
Dotarea secțiilor ATI
684. Question no.10336A/11-05-2020
Lipsa din farmacii a medicamentului Eutyrox
685. Question no.10337A/11-05-2020
Procedura de eliberare a rețetelor și a medicamentelor pentru bolnavii cronici pe durata pandemiei de coronavirus
686. Question no.10338A/11-05-2020
Precizări privind obiectivele de investiții derulate de la nivelul județului Alba
687. Question no.10339A/11-05-2020
Precizări privind proiectelor finanțate de către Ministerul Fondurilor Europene la nivelul județului Alba
688. Question no.10340A/11-05-2020
Precizări privind tabletelor destinate elevilor din județul Alba
689. Question no.10341A/11-05-2020
Precizări privind stadiul fizic de execuție pentru loturile 1 și 2 ale autorstrăzii Sebeș - Turda
690. Question no.10342A/11-05-2020
Situația operațională a Spitalului Municipal "Sf. Doctori Cosma și Damian" Rădăuți
691. Question no.10343A/12-05-2020
Testarea farmaciștilor și asistenților de farmacie
692. Question no.10344A/12-05-2020
Publicarea tardivă a Ordinului 767/2020
693. Question no.10345A/12-05-2020
Clarificări privind rampa de transfer de deșeuri realizată de Primăria Sectorului 3
694. Question no.10346A/12-05-2020
Obiectivele de control în domeniul siguranței alimentelor
695. Question no.10347A/12-05-2020
Procedura operațională privind tratarea cazurilor de Coronovirus
696. Question no.10348A/12-05-2020
Transparența organelor de conducere și administrative a universităților de stat
697. Question no.10349A/12-05-2020
Obligația personalului didactic de a efectua activități de predare de la distanță
698. Question no.10350A/12-05-2020
Punerea în acord a art. 281 CPP cu deciziile CCR
699. Question no.10351A/12-05-2020
Achiziționarea de device-uri pentru elevii cu probleme materiale
700. Question no.10352A/12-05-2020
Auditarea situațiilor financiare ale persoanelor juridice fără scop patrimonial de utilitate publică
701. Question no.10353A/12-05-2020
Criteriile de testare anti COVID pentru anumite categorii de persoane
702. Question no.10354A/12-05-2020
Poziția Guvernului privind criteriul de creditare a băncilor
703. Question no.10355A/12-05-2020
Sprijinul acordat de către Ministerul afacerilor externe cetățenilor români aflați la muncă în Germania
704. Question no.10356A/12-05-2020
Precizări referitoare la Proiectul "Sit arheologic Ovidiu"
705. Question no.10357A/12-05-2020
Lipsa din farmacii a medicamentului Euthyrox
706. Question no.10358A/12-05-2020
Precizări privind Programul IMM Invest
707. Question no.10359A/12-05-2020
Măsuri pentru prevenirea înmulțirii cazurilor de rujeolă
708. Question no.10360A/12-05-2020
Casa de Comerț Agroalimentar "Unirea"
709. Question no.10361A/12-05-2020
Referitor la segmentul HoReCa
710. Question no.10362A/12-05-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 9897A/24.02.2020, referitoare la "Proiectele finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI)"
711. Question no.10363A/12-05-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 10033A/10.03.2020, referitoare la "Fondurile europene nerambursabile accesate de administrațiile publice locale din România pe parcursul cadrului financiar multianual 2014-2020"
712. Question no.10364A/12-05-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 9673A/03.02.2020, referitoare la "Implementarea Programului de regenerare a pădurilor"
713. Question no.10365A/12-05-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr. 9671A/03.02.2020, referitoare la "Stadiul recalculării unor pensii de asigurări sociale de stat"
714. Question no.10366A/12-05-2020
Măsuri privind tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
715. Question no.10367A/12-05-2020
Măsuri rapide pentru digitalizarea sistemului de învățământ preuniversitar din România
716. Question no.10368A/12-05-2020
Reintegrare profesională după încetarea stării de urgență
717. Question no.10369A/13-05-2020
Precizări privind calendarul de creștere a salariilor profesorilor de la 1 septembrie a.c.
718. Question no.10370A/13-05-2020
Măsurile concrete de despăgubire a fermierilor afectați de secetă
719. Question no.10371A/13-05-2020
Suma aprobată în vederea achiziției de ventilatoare pentru spitalele din județul Alba
720. Question no.10372A/13-05-2020
Precizări referitoare la ideea vehiculată în spațiul public de majorare a prețului la pâine
721. Question no.10373A/13-05-2020
Investițiile în cazul culoarului IV de cale ferată , la nivelul județului Alba
722. Question no.10374A/13-05-2020
Concluziile Corpului de Control în urma acțiunii desfășurate la Spitalul Cîmpeni
723. Question no.10375A/13-05-2020
Precizări privind începerea lucrărilor la nodul de autostradă Cugir
724. Question no.10376A/13-05-2020
Lista obiectivelor de investiții desfășurat în județul Alba, în anul 2020, de către Administrația Națională a Apelor Române
725. Question no.10377A/13-05-2020
Preizări referitoare la prognoza cu privire la creșterea prețurilor la combustibil, gaze și electricitate
726. Question no.10378A/13-05-2020
Măsurile luate împotriva celor care au agresat plițiști pe perioada stării de urgență, precum și măsurile luate împotriva polițiștilor, are au agresat civili, în perioada respectivă
727. Question no.10379A/13-05-2020
Modalitatea de oficiere a slujbelor religoase, după data de 15 mai a.c.
728. Question no.10380A/13-05-2020
Calendarul de creștere a pensiilor de la 1 septembrie a.c.
729. Question no.10381A/13-05-2020
Demersurile avute în vedere de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale referitoare la anularea sau impozitarea pensiilor speciale
730. Question no.10382A/13-05-2020
Calendarul de creștere al alocațiilor de la 1 septembrie a.c.
731. Question no.10383A/13-05-2020
Aplicarea Legii nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, realții și instituții publice
732. Question no.10384A/13-05-2020
Suspiciuni de fraudă și înșelăciune la Spitalul Polaris Medical din Cluj-Napoca
733. Question no.10385A/13-05-2020
Trimiterea D.S.P. Galați în control la Centrul de Dializă Diaverum Galați pentru a vedea d ce nu există aparat de ionogramă
734. Question no.10386A/13-05-2020
Situația facturilor neplătite de Ministerul Sănătății din luna noiembrie 2019 cabinetelor de familie din județul Timiș pentru vaccinările efectuate prin programul național de imunizare
735. Question no.10387A/13-05-2020
Situația lipsei de resurse și echipamente de protecție Anti Covi 19 pentru cabientele de medicină de familie din România
736. Question no.10388A/13-05-2020
Redeschiderea bisericilor din 15 mai
737. Question no.10389A/13-05-2020
Tablete pentru elevi
738. Question no.10390A/13-05-2020
Numărul beneficiarilor reali ai IMM Invest
739. Question no.10391A/13-05-2020
Măști gratuite pentru fiecare român
740. Question no.10392A/13-05-2020
Testarea populației la Botoșani
741. Question no.10393A/13-05-2020
Restaurantele, barurile și cafenele vor rămâne închise după data de 15 mai
742. Question no.10394A/13-05-2020
Criza de medicamente de Euthyrox și Siofor
743. Question no.10395A/13-05-2020
Decese survenite în urma intoxicării cu alcool metilic
744. Question no.10396A/13-05-2020
Situația schimburilor de echipaj efectuate de navigatori în contextul actual al pandemiei de coronavirus
745. Question no.10397A/13-05-2020
Materiale necesare combaterii epidemiilor
746. Question no.10398A/13-05-2020
Materiale necesare combaterii epidemiilor
747. Question no.10399A/13-05-2020
Condiții și piedici puse celor care solicită beneficii sociale în timp de criză
748. Question no.10400A/13-05-2020
Reluarea activității Institutului "Cantacuzino " Iași în contextul pandemiei de COVID-19
749. Question no.10401A/13-05-2020
Existența unu aviz pentu spitalul mobil de la Lețcani
750. Question no.10402A/13-05-2020
Solicitanți eligibili pentru decontarea achizițiilor de echipamente medicale și de protecție
751. Question no.10403A/13-05-2020
Spitale mobile achiziționate de MAPN
752. Question no.10404A/13-05-2020
Masterplanul regional de servicii de sănătate al Regiunii de Nord-Est
753. Question no.10405A/13-05-2020
Semnarea procesului de predare-primire a unor tronsoane din cadrul șoselei de centură a Municipiului Iași
754. Question no.10406A/13-05-2020
Declarația unică de venit
755. Question no.10407A/13-05-2020
Sprijinul acordat Republicii Italiene de către România în contextul crizei sanitare generate de pandemia de COVID -19
756. Question no.10408A/14-05-2020
Măsurile pe care Executivul le are în vedere pentru salvarea sectorului HORECA, grav afectat de măsurile anti-pandemie
757. Question no.10409A/14-05-2020
Protecția personalului din serviciile publice de asistență socială în contextul COVID 19
758. Question no.10410A/14-05-2020
În aceste aproape două luni în care învățământul în România s-a desfășurat exclusiv online, câte cadre didactice au fost formate și care au fost cursurile de formare în vederea perfecționării profesorilor în ceea ce privește metodele de predare/învățare la distanță
759. Question no.10411A/14-05-2020
Situația infetării cu COVID în Ocna Mureș, județul Alba
760. Question no.10412A/14-05-2020
Tăierea Păduriii Comorova
761. Question no.10413A/15-05-2020
Clarificări cu privire la situația vaccinării copiilor și tinerilor conform calendarului național de vaccinare și la măsurile actuale de combatere a rujeolei
762. Question no.10414A/15-05-2020
Autostrada Constanța - Nădlac
763. Question no.10415A/15-05-2020
Reabilitarea DN 66A
764. Question no.10416A/15-05-2020
Revenire la întrebarea 10070A "Implementarea de măsuri pentru identificarea acestor depozite de gunoi provenite din construcții și care sunt planurile de ecologizare a zonelor în cauză"
765. Question no.10417A/15-05-2020
Situația elevilor din anii terminali în contextul pandemiei de coronavirus
766. Question no.10418A/15-05-2020
Când vor primi cadrele medicale din linia întâi care lucrează în mod direct cu pacienții confirmați cu noul coronavirus stimulentul finaniar de risc în valoare de aproximati 500 de euro
767. Question no.10419A/18-05-2020
Admiterea la studii liceale, universitare și postuniversitare, din România, în anul școlar/universitar 2020-2021, a candidaților de origine etnică română din Republica Moldova și din alte state.
768. Question no.10420A/18-05-2020
Nodul rutier de la Chețani
769. Question no.10421A/18-05-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9987A/03.03.2020, referitoare la "Ineficiența măsurilor de combatere a Pestei Porcine Africane"
770. Question no.10422A/18-05-2020
Proveniența materialelor și echipamentelor de protecție și dezinsecție pentru lupta îmotriva COVID 19
771. Question no.10423A/18-05-2020
Produsele tradiționale românești înregistrate pe scheme de calitate la nivel european
772. Question no.10424A/18-05-2020
Înrolarea instituțiilor publice în Sistemul Național de Plată Online
773. Question no.10425A/18-05-2020
Utilizarea metodelor moderne de plată pentru accesul în muzee
774. Question no.10426A/18-05-2020
Pachetul minim de proceduri și dotări pentru digitalizarea activității administrației locale
775. Question no.10427A/18-05-2020
Securizarea site-urilor de internet ale instituțiilor publice
776. Question no.10428A/18-05-2020
Plata impozitelor și taxelor locale
777. Question no.10429A/18-05-2020
Procedura aplicabilă insituțiilor și autorităților publice pentru plata costurilor generate de utilizarea aplicațiilor informatice care solicită subscripție online
778. Question no.10430A/18-05-2020
Pregătirea persoalului din administrație pentru telemunca și e-guvernare
779. Question no.10431A/18-05-2020
Investițiile realizate de Hidroelectrica
780. Question no.10432A/18-05-2020
Centralele în cogenerare care utilizează tocătură de lemn
781. Question no.10433A/18-05-2020
Cantitatea de tocătură de lemn comercializată în România
782. Question no.10434A/18-05-2020
Proveniența materialelor și echipamentelor de protecție și dezinsecție pentru lupta împotriva COVID
783. Question no.10435A/18-05-2020
Pregătirea pentru valul 2 al pandemiei de COVID 19
784. Question no.10436A/18-05-2020
Funcționarea rețelei electronice fără format de hârtie
785. Question no.10437A/18-05-2020
Modul de aplicare și sancționare a nerspectării pedepsei muncii neremunerate în folosul comunității
786. Question no.10438A/18-05-2020
Datoria publică a României. De ce ne împrumutăm și cu ce costuri? Cu cât impovărăm generațiile viitoare, în timp de pandemie?
787. Question no.10439A/18-05-2020
Măsuri de protejare a lucrărilor din transpoturile de persoane și din supermarketuri
788. Question no.10440A/18-05-2020
Deblocarea situației în care se află navigatorii români
789. Question no.10441A/18-05-2020
Precizări cu privire la practicarea tenisului de câmp, pe perioada stării de alertă
790. Question no.10442A/18-05-2020
Precizări privind deschiderea sălilor de fitness
791. Question no.10443A/18-05-2020
Precizări privind valoarea sumelor rambursărilor din TVA către firmele private
792. Question no.10444A/18-05-2020
Precizări privind valoarea concediilor medicale plătite de la începutul anului în curs
793. Question no.10445A/18-05-2020
Precizări privind numărul persoanelor fizice și juridice care au depus cereri de suspendare a plății ratelor la banci
794. Question no.10446A/18-05-2020
Motivele legale referitoare la refuzul Romsilva de a transfera către UAT Șugag drumul de la barajul Oașa la Luncile Prigoanei, în vederea reabilitării
795. Question no.10447A/18-05-2020
Precizări privind obiectivele de investiții finanțate la nivelul județului Alba, în cadrul programului ANL
796. Question no.10448A/18-05-2020
Precizări privind termenul contractual pentru darea în folosință a celor trei stadioane bucureștene necesare pregătirii Campionatului European de Fotbal
797. Question no.10449A/18-05-2020
Precizări privind numărul firmelor care au accesat finanarea în Programului IMM-Invest
798. Question no.10450A/18-05-2020
Precizări privind punctul de vedere al ministerului cu privire la vaccinarea obligatorie
799. Question no.10451A/18-05-2020
Precizări privind testele efectuate pentru depistarea COVID și centrele de diagnosticare existente
800. Question no.10452A/19-05-2020
Numărul exact și real al funcționarilor publici
801. Question no.10453A/19-05-2020
Stadiul lucrărilor pentru închiderea depozitelor neconforme de deșeuri
802. Question no.10454A/19-05-2020
Cum ne arătăm recunoștința față de asistenții medicali
803. Question no.10455A/19-05-2020
Medicamente pentru bolnavii de tiroidă
804. Question no.10456A/19-05-2020
Neconstituționalitea OUG nr. 70/2020
805. Question no.10457A/19-05-2020
Spor COVID pentru persnalul medical
806. Question no.10458A/19-05-2020
Cercetarea românească în descoperirea și producerea vaccinului anti COVID
807. Question no.10459A/19-05-2020
Cartierul Justiției
808. Question no.10460A/19-05-2020
Promovarea recursului în casație de către persoana vătămată
809. Question no.10461A/19-05-2020
Stadiul Sistemelor de Management Integrat al Deșeurilor din România
810. Question no.10462A/19-05-2020
În ce condiții vor putea participa elevii din clasa a VIII-a și a XII-a, care locuiesc la o distanță mai mare de 30 de km, Sesiunile de pregătire pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională, în condițiile în care mersul la școală nu reprezintă un motiv pentru care o persoană poate părăsii localitatea în perioada 2-12 iunie, iar internatele nu sunt pregătite pentru găzduirea elevilor
811. Question no.10463A/19-05-2020
Care este situația internărilor în spitale declarate unități COVID la nivel național în perioada stării de urgență
812. Question no.10464A/19-05-2020
Cum își pot procura harnă și medicamente oamenii din sate în lipsa ieșirii din localitate pentru acest motiv și ce fac părinții care trebuie să demisione pentru a sta acasă cu copii
813. Question no.10465A/19-05-2020
Poluare cu hidrocarburi în localitatea Vadu, com.Corbu, jud. Constanța
814. Question no.10466A/19-05-2020
Precizări privind cererile pentru plata somajului tehnic
815. Question no.10467A/19-05-2020
Măsuri cu privire la criza forței de muncă în agricultură
816. Question no.10468A/19-05-2020
Cererea pentru echipamente individuale de protecție
817. Question no.10469A/19-05-2020
Stuctura economiei românești
818. Question no.10470A/19-05-2020
Situație reorganizare minister, înființare structură de educație și formare paralelă sistemului educațional
819. Question no.10471A/19-05-2020
Schimbare denumire minister
820. Question no.10472A/19-05-2020
Scheme de ajutor pentru relansarea activității din turism și stimularea asocierilor intercomunitare
821. Question no.10473A/19-05-2020
Activități economice care pot să-și reia activitatea pe perioada stării de alertă
822. Question no.10474A/19-05-2020
Punerea în posesie a unui proprietar, în baza deciziei definitive și irevocabilă a instanței
823. Question no.10475A/19-05-2020
Stadiul execuției drumului expres Craiova - Pitești
824. Question no.10476A/19-05-2020
Termene și modalități privid distribirea către elevi a tabletelor achiziționate de către Guvern
825. Question no.10477A/19-05-2020
Reluarea investițiilor în infrastructura națională de irigații
826. Question no.10478A/19-05-2020
Situația cetățenilor români, de profesie navigatori, rămași blocați în toată lumea datorită suspendării totale a zborurilor către/ dispre principalele hub-uri aeriere europene și asiatice
827. Question no.10479A/20-05-2020
Solicitare control și testare din partea DSP Iași a tuturor pacienților din Centrul de dializă Fresenius Iași II/ NefroCare MS, situat în loc. Iași, Șos. Păcurari, nr.127, jud. Iași, în urma apariției a unui pacient confirmat pozitiv cu virusul SARS CoV 2
828. Question no.10480A/20-05-2020
Solicitare control din partea DSP Neamț la Centrul de dializă Diaverum Roman
829. Question no.10481A/20-05-2020
Solicitare control din partea Corpului de Control al Ministerului Sănătății DSP București cu privire la modul de testare a pacienților hemodializați suspecți cu COVID 19
830. Question no.10482A/20-05-2020
Solicitarea testarea tuturor pacienților hemodializați din jud. Cluj de către DSP Cluj
831. Question no.10483A/20-05-2020
Suspiciuni de fraudă la Unifarm SA în contextul achizițiilor efectuate de Adrian Ionel, director genral al Unifarm SA. Solicitare control al coprului de control al Ministerului Sănătății la Unifarm SA
832. Question no.10484A/20-05-2020
Solicitare control din partea DSP București privind situația transportului hemodializați de la Centrul de dializă Diaverum Răcari București
833. Question no.10485A/20-05-2020
Tutun mentolat, contrabandă tutun, accize tutun
834. Question no.10486A/20-05-2020
Stadiu aplicare lege așezări informale
835. Question no.10487A/20-05-2020
Omisiunea din Ordinul Comun al MEC și MS petru stabilirea măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile de învățământ
836. Question no.10488A/20-05-2020
Frecvente incendii ale deșeurilor depozitate ilegal la marginea municipiului Baia Mare
837. Question no.10489A/20-05-2020
Suntem în anul 2020, iar Complexul Sportiv "Lascăr Pană" este un proiect, în continuare, abandonat
838. Question no.10490A/20-05-2020
Sistem IT de recunoaștere facială
839. Question no.10491A/20-05-2020
Programul pilot de extindere a rețelei de gaze naturale din România cu finanțare din fonduri nerambursabile
840. Question no.10492A/20-05-2020
Aparatele care depistează noul coronavirus, ca steagurile Scrisoare pierduta a lui Caragiale
841. Question no.10493A/20-05-2020
Urgentarea procedurilor de redeschidere a Spitalului Bălcești
842. Question no.10494A/20-05-2020
Cadrul legal al deșeurilor din construcții și demolări
843. Question no.10495A/20-05-2020
Accesul în spitale al pacienților diagnosticați cu afecțiuni cronice pentru diferite investigații medicale
844. Question no.10496A/20-05-2020
Programele Rabla și Rabla Plus
845. Question no.10497A/21-05-2020
Examen de Bacalaureat 2020
846. Question no.10498A/21-05-2020
Vaccinarea antigripală
847. Question no.10499A/21-05-2020
Strat-up Nation 2020
848. Question no.10500A/21-05-2020
Solicitare DSP Botoșani
849. Question no.10501A/25-05-2020
Subvenții pentru administratorii societăților comericiale fără angajați
850. Question no.10502A/25-05-2020
Verificare integrare profesională
851. Question no.10503A/25-05-2020
Diferențe poluare tren/avion/mașină
852. Question no.10504A/25-05-2020
Informații cu privire la numărul elevilor din anii terminali înscriși la cursurile de pregătire în perioada 2-12 iunie 2020
853. Question no.10505A/25-05-2020
Prevederile Ordinului nr. 843/2020
854. Question no.10506A/25-05-2020
Informații cu privire la controalele efectuate cu privire la implementarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
855. Question no.10507A/25-05-2020
Activitățile de tip TOMBOLĂ
856. Question no.10508A/25-05-2020
Investigarea despăduririlor ilegale, dar cu arme (l)egale
857. Question no.10509A/25-05-2020
Sunt medici pentru a face față unui nou val de SARS-COV 2
858. Question no.10510A/25-05-2020
Interzicerea ambarcațiunilor motorizate la Tarnița și Beliș - Fântânele
859. Question no.10511A/25-05-2020
Minori migranți, solicitanți de azil și refugiați în România
860. Question no.10512A/25-05-2020
Rezultatele programului de subvenționare a tomatelor românești
861. Question no.10513A/25-05-2020
Precizări privind verificarea valabilității polițelor de răspundere civilă auto obligatorii
862. Question no.10514A/25-05-2020
Stadiul lucrărilor la Autostrada Cluj-Borș
863. Question no.10515A/25-05-2020
Stadiul lucrărilor la Autostrada A1 - segmentele Marginea-Holdea și Holdea-Ilia
864. Question no.10516A/25-05-2020
Funcționarea CN Loteria România
865. Question no.10517A/25-05-2020
Situația sistemelor Roboscan din punctele de trecere a frotierei de stat a României
866. Question no.10518A/25-05-2020
Investițiile realizate de Romgaz
867. Question no.10519A/25-05-2020
Relocarea Liniei Electrice Aeriene de pe traseul Autostrătii Sebeș - Turda și exproprierea terenului aferent
868. Question no.10520A/25-05-2020
Situația ajutoarelor umanitare primite din străinătate pentru combaterea pandemiei generate de infectarea cu COVID -19
869. Question no.10521A/25-05-2020
Numărul deceselor înregistrate în accidente rutiere
870. Question no.10522A/25-05-2020
Situația lucrătorilor români din agricultură și din abatoarele din Germania
871. Question no.10523A/25-05-2020
Introducerea sistemului de muncă flexibilă
872. Question no.10524A/25-05-2020
Situația îmbolnăvirilor în rândul muncitorilor români angajați în abatoare din Germania
873. Question no.10525A/25-05-2020
Realizarea unui vaccin anti-COVID în România
874. Question no.10526A/25-05-2020
Platforma online dedicată micilor producători de legume
875. Question no.10527A/25-05-2020
Revenire la întrebarea nr.3538A/2018 - Dreptul de preempțiune al startului în baza Legii 17/2014
876. Question no.10528A/25-05-2020
Revenire la întrebarea nr. 4347A/2018 - Sancțiuni aplicate în baza L17/2014
877. Question no.10529A/25-05-2020
Precizări privind datele oficiale raportate la Eurostat
878. Question no.10530A/25-05-2020
Precizări privind condițiile necesare pentru decontarea cheltuielilor făcute de către spitalele și unitățile administrativ/teritoriale implicate în lupta anticovid
879. Question no.10531A/25-05-2020
Măsuri privind interzicerea pe teritoriul României a desfășurării actvității pentru companiile cu acționariat ascuns
880. Question no.10532A/25-05-2020
Precizări privind suma totală disponibilizată de către Comisia Europeană pentru România în lupta împotriva epidemiei COVID
881. Question no.10533A/25-05-2020
Precizări privind lucrările de modernizare finanțate în acest an pentru DN 67 C Transalpina, la nivelul județului Alba
882. Question no.10534A/25-05-2020
Precizări referitoare la posibilitatea demarării PNDL 3, privind distribuția de gaze naturale
883. Question no.10535A/25-05-2020
Precizări privind măsurile avute în vedere pentru susținerea angajaților și angajatorilor care au avut contractele de muncă suspendate pe perioada stării de urgență și pe perioada stării de alertă
884. Question no.10536A/25-05-2020
Precizări privind testele anticovid efectuate de cele două centre de testare de la nivelul județului Alba
885. Question no.10537A/25-05-2020
Precizări referitoare la palanul de măsuri cu privire la redeschiderea turismului în România
886. Question no.10538A/25-05-2020
Precizări referitoare la programele cu finanțare europeană derulate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în anul 2020
887. Question no.10539A/26-05-2020
Procedura "Kurzarbeit" (timp de lucru redus)
888. Question no.10540A/26-05-2020
Subvenții pentru administratorii societăților comerciale fără angajați
889. Question no.10541A/26-05-2020
Măsuri interprinse pentru ca procedura de infrigement împotriva țării noastre să nu înainteze
890. Question no.10542A/26-05-2020
Măsurile avute în vedere pentru susținerea revenirii în activitate a angajaților
891. Question no.10543A/26-05-2020
Emitere Ordin de începere pentru execuția proiectului de modernizare DN 67B Scoarța - Pitești km 0+000 - km 188+200
892. Question no.10544A/26-05-2020
Termene privind eliberarea noilor documente de identitate
893. Question no.10545A/26-05-2020
Stadiul editării manualelor școlare pentru anul școlar 2020/2021și posibilitatea editării în varianta electronică
894. Question no.10546A/26-05-2020
Accesarea fondurilor europene în cadrul priorității de investiții 2.2 - "Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor"
895. Question no.10547A/26-05-2020
Întârzieri la plata certificatelor de concedii medicale
896. Question no.10548A/26-05-2020
Soluții privind amenzile aplicate pentru încălcarea ordonanțelor militare, pe perioada stării de urgență
897. Question no.10549A/26-05-2020
Solicitarea de informații privind Programul de Termoficare
898. Question no.10550A/26-05-2020
Tratarea pacientilor asimptomatici Covid-19
899. Question no.10551A/26-05-2020
Cererile de reabilitare și revizuire a sentinței în cazul criminalului de război Nicolae. E. Macici
900. Question no.10552A/27-05-2020
Cerere de completare răspuns la întrebarea nr.9004A/07.10.2019
901. Question no.10553A/27-05-2020
Examenele de Evaluare Națională ale elevilor de clasa a VIII-a și examenele de Bacalaureat ale elevilor de clasa a XII-a, an școlar 2019-2020
902. Question no.10554A/27-05-2020
Angajați ai Consulatului General al Ungariei la Miercurea Ciuc/ Ambasadei României la Budapesta
903. Question no.10555A/27-05-2020
Necesitatea secțiilor de tratament oncologic/hematologic ambulator
904. Question no.10556A/27-05-2020
Risc epidemiologic major la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
905. Question no.10557A/27-05-2020
Solicitare control al Corpului de Control al Ministerului Sănătății la Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca
906. Question no.10558A/27-05-2020
Solicitare control din partea DSP Argeș la Spitalul de Recuperare Bradet Argeș
907. Question no.10559A/27-05-2020
Solicitare cotrol DSP Cluj la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj Napoca cu privire la acordarea unor sporuri sau creșteri salariale și late stimulente în contextul epidemiei de COVID 19. Situația concediilor de odihnă și îngrijire a copiilor în contextul COVID 19
908. Question no.10560A/27-05-2020
Situația acordării stimulentelor pentru asistenții medicali angajați la cabinetele de medicină de familie. Testarea personalului medico-sanitar din cabinetele de medicină de familie pentru depistarea infecției cu SARS Cov2
909. Question no.10561A/27-05-2020
Situația pacienților asimtomatici forțați să rămână în spitale zeci de zile, chiar dacă nu prezintă simptome specifice bolii COVID 19
910. Question no.10562A/27-05-2020
Solicitarea testraea pacienților hemodializați, a personalului medico-sanitar, auxiliar și a șoferilor din centrele de dializă din țară de către DSP pentru depistarea infecției cu SARS CoV2
911. Question no.10563A/27-05-2020
Recreditarea Spitalului Sfântul Constantin din Brașov pentru efetuarea activității de trasplant
912. Question no.10564A/27-05-2020
Acordarea concediilor medicale pentru persoanele afectate de COVID 19
913. Question no.10565A/27-05-2020
Cu privire la ordinul care reglementează probele de aptitudini
914. Question no.10566A/27-05-2020
Reabilitarea infrastructurii principale de irigații
915. Question no.10567A/27-05-2020
Acordarea despăgubirilor pentru fermierii afectați de seceta extremă înregistrată în România în anul 2020
916. Question no.10568A/27-05-2020
Lipsa din farmacii a medicamentului Euthyrox
917. Question no.10569A/27-05-2020
Stadiul lucrărilor de investiții în secția de recuperare neuro-pshico-motorie copii din cadrul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Techirghiol, județul Constanța
918. Question no.10570A/27-05-2020
Continuarea speculei în starea de alertă
919. Question no.10571A/27-05-2020
Litigii privind regulamentul de aplicare a Legii nr. 242/2002
920. Question no.10572A/27-05-2020
Mașini neomologate ale Poliției Locale Alba Iulia
921. Question no.10573A/27-05-2020
Indexarea unui preț/a unui tarif cu rata inflației
922. Question no.10574A/27-05-2020
Gestionarea problemelor din educație din județul Alba pe perioada pandemiei de Coronavirus
923. Question no.10575A/27-05-2020
Creșterea pensiilor și alocațiilor
924. Question no.10576A/27-05-2020
Programe adresate tinerilor
925. Question no.10577A/27-05-2020
Angajările din cadrul Ministerului Dezvoltării
926. Question no.10578A/27-05-2020
Cînd a fost depusă cerea pentru obținerea fondurilor europene necesare depășirii crizei cauzate de coronavirus
927. Question no.10579A/27-05-2020
Nemulțumirea cetățenilor din Rona de Sus (jud. Maramureș) față de primarul comunei și sesizarea neregulilor și a abuzurilor făcute de către acestea
928. Question no.10580A/27-05-2020
Plata cheltuielilor aferente carantinei instituționalizate în perioada pandemiei COVID 19
929. Question no.10581A/27-05-2020
Numărul elevilor care au optat opționalul de Educație pentru sănătate în anul școlar 2019-2020
930. Question no.10582A/27-05-2020
Stadiul elaborării Planului Național Strategic 2011-2027
931. Question no.10583A/27-05-2020
Redeschiderea Spitalului Județean Botoșani
932. Question no.10584A/27-05-2020
Spitalul Județean Botoșani - COVID
933. Question no.10585A/27-05-2020
Spitale Militare de Campanie
934. Question no.10586A/27-05-2020
Situația cetățenilor sri-lankezi
935. Question no.10587A/27-05-2020
Unitatea de suport medical din București
936. Question no.10588A/28-05-2020
Procedura de numire în funcția de administrator al SC Antibiotice SA
937. Question no.10589A/28-05-2020
Femeie decedată la Fabrica de Arme Cugir
938. Question no.10590A/28-05-2020
Precizări privind monumentele istorice dn județul Alba
939. Question no.10591A/28-05-2020
Precizări privind bursele majorate pentru elevii din învățământul dual
940. Question no.10592A/28-05-2020
Precizări referitoare la suma totală, stabilită prin hotărâri judecătorești definitive, referitoare la prejudicierea statului român
941. Question no.10593A/28-05-2020
Precizări privind termenul de dare în folosință a autostrăzii Lugoj- Deva
942. Question no.10594A/28-05-2020
Precizări privind măsurile legislative preconizate pentru zilierii români
943. Question no.10595A/28-05-2020
Precizări privind stadiul autostrăzii Sibiu-Pitești
944. Question no.10596A/28-05-2020
Precizări refertoare la lista investițiilor ANL din județul Alba
945. Question no.10597A/28-05-2020
Precizări referitoare la lucrările de distribuție a gazelor naturale
946. Question no.10598A/28-05-2020
Precizări privind continuarea măsurilor de protecție socială pentru angajați, care au fost instituite în perioada de criză generată de pandemia coronavirus
947. Question no.10599A/28-05-2020
Precizări privind persoanele din sistemul medical din județul Alba care au beneficiat de bonusul echivalent a 500 de euro acordați celor aflați în lupta anticovid
948. Question no.10600A/28-05-2020
Precizări referitoare la firmele românești care au produs materiale sanitare necesare în lupta anticovid
949. Question no.10601A/29-05-2020
Ce măsuri concrete luați pentru stoparea crizei de medicamente, care afectează zilnic starea de sănătate a bolnavilor cronici
950. Question no.10602A/29-05-2020
Ce măsuri luați și ce program aveți pentru redeschiderea spitalelor , a policlinicilor, a unităților sanitare de specialitate
951. Question no.10603A/29-05-2020
Buget Federații Sportive
952. Question no.10604A/02-06-2020
Reorganizarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
953. Question no.10605A/02-06-2020
Veți respecta legea pensiilor aflată în vigoare care prevede creșterea cu 40% a punctului de pensii din 1 septembrie 2020
954. Question no.10606A/02-06-2020
La prima rectificare bugetară veți aloca fondurile necesare pentru dotarea cu echipamente medicale a secției de îngrijire paliative de la Spitalul Sfântul Gheorghe din Botoșani
955. Question no.10607A/02-06-2020
Limitarea sumelor maxime care pot fi retrase de pe cardurile emise de alte banci
956. Question no.10608A/02-06-2020
Nelegalitatea și netemeinicia Ordinului nr. 3307 din 21 feburarie 2020
957. Question no.10609A/02-06-2020
Realizarea investițiilor în domeniul digitalizării sistemului național de învățământ
958. Question no.10610A/02-06-2020
Declararea Pădurii Trivale din municipiul Pitești, județul Argeș, drept arie protejată de interes național
959. Question no.10611A/02-06-2020
Demiterea secretarului de stat Cristian Simu
960. Question no.10612A/02-06-2020
Verificare IPJ Buzău
961. Question no.10613A/02-06-2020
Digitalizarea sectorului energetic
962. Question no.10614A/02-06-2020
Fondurile absorbite de România prin intermediul Inițiativei Europene pentru Ocuparea Tinerilor
963. Question no.10615A/02-06-2020
Stadiul implementării Programului Național de Consiliere și Orientare în Carieră pentru tineri
964. Question no.10616A/02-06-2020
Programele naționale de formare pentru tineri
965. Question no.10617A/02-06-2020
Funcționarea bibliotecilor școlare
966. Question no.10618A/02-06-2020
Evaluarea învățământului la distanță
967. Question no.10619A/02-06-2020
Eliminarea Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei din Consorțiul European ELI
968. Question no.10620A/02-06-2020
Stadiul implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
969. Question no.10621A/02-06-2020
Campania Națională "Centenar pentru Înfrățiri"
970. Question no.10622A/02-06-2020
Reutilizarea consumabilelor de unică folosință întrebuințate la intervențiile chirurgicale
971. Question no.10623A/02-06-2020
Precizări privind transformarea Spitalului Județean de Urgență "Sf ântul Ioan cel Nou" Suceava în spital covid
972. Question no.10624A/02-06-2020
Anularea Memorandumului privind crearea Parcului Național Munții Făgăraș, adoptat de Guvernul României la 14 septembrie 2016
973. Question no.10625A/02-06-2020
Organizarea, eficientizarea și modenizarea Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării unu grad ridicat de siguranță persoanelor și eficientizării serviciilor publice oferite cetățeanului
974. Question no.10626A/02-06-2020
Proiectul de Hotârâre pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului
975. Question no.10627A/02-06-2020
Finanțarea sportului cu fonduri europene în exercițiu 2021-2027
976. Question no.10628A/02-06-2020
Precizări referitoare la programul național de oncologie pediatrică
977. Question no.10629A/02-06-2020
Stadiul Proiectului de investiții, consolidare și restaurare a Cazinoului din Constanța
978. Question no.10630A/02-06-2020
Cultura din România în stare de urgență
979. Question no.10631A/02-06-2020
Cine va plăti pentru Programul Tomate
980. Question no.10632A/02-06-2020
Sumele necesare funcționării serviciilor sociale
981. Question no.10633A/02-06-2020
Numărul de avize de tăiere și de transport a buștenilor eliberate în perioada stării de urgență
982. Question no.10634A/02-06-2020
Metodologia de organizare și desfășurare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternă pentru admiterea în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităților naționale
983. Question no.10635A/02-06-2020
Circulația medicamentelor de uz veterinar
984. Question no.10636A/02-06-2020
Situația juridică a Liceului pedagogic „Taras Șevcenko” din Sighetu Marmației, județul Maramureș, singurul liceu cu predare în limba ucraineană din România.
985. Question no.10637A/03-06-2020
Program național pentru despăgubirea fermierilor afectați de secetă
986. Question no.10638A/03-06-2020
Reabilitarea criminalilor de război
987. Question no.10639A/03-06-2020
Avizarea cererii privind trecerea în patrimoniul UAT Călimănești a unei suprafețe de aproximativ de 20 hectare de pădure deasupra Hotelului Central
988. Question no.10640A/03-06-2020
Statul, cel mai mare investitor din România. Noi programe de investiții aștepate de anul trecut
989. Question no.10641A/03-06-2020
Vaideeni, localitate grav afectată de calamități, nu a primit fonduri nici măcar pentru persoanele cu handicap
990. Question no.10642A/03-06-2020
Investițiile Societății de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud în ultimii 5 ani în județele arondate
991. Question no.10643A/03-06-2020
Situația incertă de la Centrala Nuclceară de la Cernavodă
992. Question no.10644A/03-06-2020
Amenajarea Hidroenergetică a râului Jiu, pe sectorul cuprins între Valea Sadului și Vădeni
993. Question no.10645A/03-06-2020
Situația sumelor împrumutate de Guvernul Orban și destinațiile lor
994. Question no.10646A/03-06-2020
Clarificare răspunsul nr.10219/19.05.2020 la întrebarea parlamentară nr. 10219/28.04.2020
995. Question no.10647A/03-06-2020
Stadiul lucrărilor pentru anumite proiecte de infrastructură din jud. Vaslui
996. Question no.10648A/03-06-2020
Verificarea legalității ale angajării la TVR Cluj în periada 2018-2020
997. Question no.10649A/03-06-2020
Solicitare control al Corpului de Control al ministerului sănătății la Secția de Psihiatrie Cronici Gura Ocniței -OChiuri, jud. Dâmbovița
998. Question no.10650A/03-06-2020
O treime din drumurile publice din Maramureș sunt pietruite și de pământ
999. Question no.10651A/03-06-2020
Demararea Programului național pentru extinderea rețelelor de gaze naturale și conectarea locuințelor
1000. Question no.10652A/03-06-2020
Refomrarea modului de achitare a plăților pentru lucrările de infrastructură mare
1001. Question no.10653A/03-06-2020
Vânzarea acțiunilor de la CEC către BERD
1002. Question no.10654A/03-06-2020
Tăierea sporului pentru ore suplimentare
1003. Question no.10655A/03-06-2020
Continuarea speculei în domeniul HORECA
1004. Question no.10656A/03-06-2020
Deficiențe grave cu privire la serviciile de asistență furnizate de serviciile consulare și ambasade pe perioada stării de urgență
1005. Question no.10657A/03-06-2020
Soluții pentru absența unor medicamente esențiale pentru boli cronice
1006. Question no.10658A/04-06-2020
Informații cu privire la S.C. Romfilateria S.A. Emisiunea de mărci poștale "Centenarul de la Trianon", programată pentru data de 4 iunie 2020
1007. Question no.10659A/04-06-2020
Importanța donării de plasmă convalescentă
1008. Question no.10660A/04-06-2020
Precizări referitoare la sprijinul fermierilor care practică agricultura ecologică
1009. Question no.10661A/04-06-2020
Intervențiile României ca stat înrudit pentru nedivizarea arbitrară a comunităților românești din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatica în contextul reformei administrativ-teritoriale din Ucraina și pentru evitarea situație de "gerrymandering"
1010. Question no.10662A/05-06-2020
Care sunt motivele pentru care se întârzie decontarea contratelor finațate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții
1011. Question no.10663A/05-06-2020
Sume alocate pentru căminele studențești
1012. Question no.10664A/09-06-2020
Adoptare strategie locuire
1013. Question no.10665A/09-06-2020
Testarea elevilor pentru COVID 19
1014. Question no.10666A/09-06-2020
Funcționarea Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor în anul 2020
1015. Question no.10667A/09-06-2020
Iplementarea Programului național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale
1016. Question no.10668A/09-06-2020
Sunt asigurate toate resursele și condițile necesare desfășurării examenelor naționale
1017. Question no.10669A/09-06-2020
Măsuri pentru respectarea drepturilor pacienților
1018. Question no.10670A/09-06-2020
Aplicarea prevederilor OG 25/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de orgine animală
1019. Question no.10671A/09-06-2020
Valoarea ajutorului de stat pentru neutralizarea deșeurilor de origine animală
1020. Question no.10672A/09-06-2020
Derularea și rezultatele proiectului de modernizare a adminstrației fiscale RAMP
1021. Question no.10673A/09-06-2020
Producția de măști de tip FPP2
1022. Question no.10674A/09-06-2020
Numărul accidentelor rutiere în care au fost implicați urși
1023. Question no.10675A/09-06-2020
Situația fondului forestier din Regiunea Centru
1024. Question no.10676A/09-06-2020
Numărul de urși relocați, capturați și relocați în Regiunea Centru
1025. Question no.10677A/09-06-2020
Populația de urși din Regiunea Centru
1026. Question no.10678A/09-06-2020
Solicitările de ajutor transmise prin serviciul de ajutor 112 pentru a semnala atacuri ale urșilor
1027. Question no.10679A/09-06-2020
Emiterea voucherelor de vacanță pentru anul 2020
1028. Question no.10680A/09-06-2020
Registrul electronic de evidență al zilierilor
1029. Question no.10681A/09-06-2020
Precizări privind stadiul inițierii comenzilor pentru Fabrica de Arme Cugir, județul Alba
1030. Question no.10682A/09-06-2020
Precizări privind suma repartizată la rectificarea bugetară județului Alba pentru acoperirea cheltuielilor din zona comericală
1031. Question no.10683A/09-06-2020
Încadrarea în grupele de muncă 1 și 2 a salariaților din cadrul UM Cugir, în județul Alba
1032. Question no.10684A/09-06-2020
Punct de vedere cu privire la înființarea unui centru de expertiză a persoanelor cu handicap în zona munților Apuseni
1033. Question no.10685A/09-06-2020
Precizări privind acordarea avizului necesar pentru 20 de ani, în sediul în care a funcționat școala sanitar postliceală Alba Iulia, destinat acum secției de recuperare
1034. Question no.10686A/09-06-2020
Punct de vedere referitor la depolitizarea conducerii medicale și administrative a spitalelor
1035. Question no.10687A/09-06-2020
Măsuri pentru reducerea nivelului poluării în perioada umătoare
1036. Question no.10688A/09-06-2020
Situația creată persoanelor cu dizabilități
1037. Question no.10689A/09-06-2020
Analiză drepturi de pensie ale unei petente
1038. Question no.10690A/09-06-2020
Informații cu privire la structura beneficiarilor de pensii de serviciu sau indemnizații non-contributive
1039. Question no.10691A/09-06-2020
Direcțiile de finanțare pentru fondurile europene nerambursabile alocate prin inițiativa Noua generație UE
1040. Question no.10692A/09-06-2020
Stadiul de pregătire pentru două obiective de investiții în infrastructura feroviară Ploiești-Focșani-Roman-Pașcai-Suceava-Dărmănești-Vișcani și Suceava-Ilva Mică - Cluj Napoca
1041. Question no.10693A/09-06-2020
Blocaj în desfășurarea activității Clinicii de endocrinologie a Spitalului Clinic Muncipal
1042. Question no.10694A/09-06-2020
Informații de mediu de interes public
1043. Question no.10695A/10-06-2020
De ce suteți ticăloși și ați lăsat fără spor de luptă împotriva COVID, asistenții medicali , meditatorii sanitari și moașele
1044. Question no.10696A/10-06-2020
De ce lăsați fără echipamente minime de protecție persoanele vulnerabile în pandemia de COVID 19
1045. Question no.10697A/10-06-2020
Situația funcționării serviciilor publice de asistență socială în mediul rural
1046. Question no.10698A/10-06-2020
Achiziționarea și utilizarea ilegală a unei mașini a Poliției locale
1047. Question no.10699A/10-06-2020
Situația elaborării și a actualizării planurilor de menținere a calității aerului, a planurilor de calitate a aerului și a planurilor de acțiune pe termen scurt conform Legii 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător
1048. Question no.10700A/10-06-2020
Autostrada Sibiu - Brașov
1049. Question no.10701A/10-06-2020
Autostrada Brașov - Bacău
1050. Question no.10702A/10-06-2020
Neconstituționalitatea art.301 , alin(2) C. proc.pen.
1051. Question no.10703A/10-06-2020
Susținerea Legii privind dizolvarea Fundațiilor pentru tineret și abrgarea Decretului-Lege nr. 150/1990, Legii nr. 146/2002 și art.13 și 14 din Legea nr. 350/2006
1052. Question no.10704A/10-06-2020
Nereguli financiar contabile la Universitatea București
1053. Question no.10705A/10-06-2020
Suplimentarea ilegală a contribuției Municipiul Alba Iulia la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia -Transport local pe anul 2018, cu suma de 1.400.000 de lei
1054. Question no.10706A/10-06-2020
Favorizarea unor persoane de către Ministerul Finanțelor
1055. Question no.10707A/10-06-2020
Liberalizarea prețului la gaze
1056. Question no.10708A/10-06-2020
Măsuri pentru agricultura din județul Alba
1057. Question no.10709A/10-06-2020
Neregularități în delegarea serviciului de transport public Alba Iulia
1058. Question no.10710A/10-06-2020
Precizări referitoare la Programul Strat -up Nation
1059. Question no.10711A/10-06-2020
Precizări referitoare la ajutoarele de urgență acordate recent
1060. Question no.10712A/10-06-2020
Precizări referitoare la sprijinul acordat înființării și dezvoltării micilor ferme din sectorul vegetal
1061. Question no.10713A/10-06-2020
Precizări referitoare la plata alocației lunare de plasament
1062. Question no.10714A/10-06-2020
Județul Maramureș - cele mai multe obiective din cadrul Patrimoniului Mondial UNESCO din România, dar cu turisul la pământ
1063. Question no.10715A/10-06-2020
Problemele locuitorilor din zona Delta Dunării
1064. Question no.10716A/10-06-2020
Lipsa transportului în satele izolate din Delta Dunării
1065. Question no.10717A/10-06-2020
Măsuri de prevenire a răspândirii comunitare a COVID 19 în timpul stării de alertă
1066. Question no.10718A/10-06-2020
Amenințare biodiversitate peștera Huda lui Papară
1067. Question no.10719A/10-06-2020
Achiziții în perioada stării de urgență
1068. Question no.10720A/10-06-2020
Donare de sânge
1069. Question no.10721A/10-06-2020
Privatizarea sistemului de sănătate
1070. Question no.10722A/10-06-2020
Situația cererilor privind constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui imobil în condițiile prevăzute de Legea nr.231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului fuciar nr.18/1991
1071. Question no.10723A/10-06-2020
Precizări cu privire la autorizarea pescarilor comerciali și cantități maxime de exploatare
1072. Question no.10724A/11-06-2020
Situația juridică a Spitalului Municipal Bacău, parte a Holdingului Spitalului Județean de Urgență "Sfânta Maria" Bacău
1073. Question no.10725A/11-06-2020
Echilibrarea bugetelor orașelor mici din România
1074. Question no.10726A/11-06-2020
De ce nu se majorează cu 40% pensiile sub 1000 de lei
1075. Question no.10727A/12-06-2020
Revenire întrebări
1076. Question no.10728A/12-06-2020
Motivul cenzurării știrii privind emisiunea de mărci poștale privind Centenarul tratatului dela Trianon
1077. Question no.10729A/12-06-2020
Motivul anulării manifestărilor și acțiunilor culturale pentru popularizarea semnificației încheirii Tratatului de la Trianon cu cazia cetenarului
1078. Question no.10730A/12-06-2020
Motivul retragerii sprijinului Ministerului Afacerilor Externe acordat Institutului Cultural Român pentru celebrarea centernarului de la data încheirii Tratatului de la Trianon
1079. Question no.10731A/12-06-2020
Un plan nerealizat : Emisiunea de mărci poștale Centenarul Tratatului de la Trianon
1080. Question no.10732A/12-06-2020
Motivul neintroducerii în circulație a emisiunii de mărci poștale Centernarului Tratatului de la Trianon
1081. Question no.10733A/12-06-2020
Implicarea Societății Române de Televiziune în popularea semnificației încheierii Tratatului de la Trianon cu ocazia centenarului
1082. Question no.10734A/12-06-2020
Imixtituni politice și etnice la Casa Corpului Diplomatic din județul Mureș
1083. Question no.10735A/12-06-2020
Stadiul proiectelor privind Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alecsandrescu" București
1084. Question no.10736A/15-06-2020
Care sunt motivele pentru care se întârzie decontarea contractelor finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții
1085. Question no.10737A/15-06-2020
Un număr corect de polițiști în zonele rurale și salarile mărite
1086. Question no.10738A/15-06-2020
Derularea Programului Casa Verde Fotovoltaice
1087. Question no.10739A/15-06-2020
Aplicarea Programului de creștere a cailor în Transilvania
1088. Question no.10740A/15-06-2020
Situația producătorilor de medicamente din România
1089. Question no.10741A/15-06-2020
Deschiderea spațiilor de servicii și odihnă pe Autostrada A3 Transilvania
1090. Question no.10742A/15-06-2020
Situația pesticidelor ilegale sau neautorizate
1091. Question no.10743A/15-06-2020
Situația Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare "Cantacuziono"
1092. Question no.10744A/15-06-2020
Colectarea și utilizarea taxei clawback
1093. Question no.10745A/15-06-2020
Numărul mamelor minore din România
1094. Question no.10746A/15-06-2020
Gradul de absorbție al fonsurilor alocate României prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CFP)
1095. Question no.10747A/15-06-2020
Stadiul proiectelor finanțate prin PNDL
1096. Question no.10748A/15-06-2020
Oferta PSD în domeniul turismului - ieșenii au o zi de vacanță de petrecut în tren
1097. Question no.10749A/15-06-2020
Evaziuea, specula și taxa de tarabă au făcut parte din politica PSD în domeniul agricol
1098. Question no.10750A/15-06-2020
Întârzieri privind aplicarea "Programului Național de Cadastru și Carte Funciară"
1099. Question no.10751A/15-06-2020
Reâmpăduriea terenurilor forestiere din județul Suceava
1100. Question no.10752A/15-06-2020
Apă potabilă - o problemă continuă pentu localitățile din județul Suceava
1101. Question no.10753A/15-06-2020
Situația zborurilor internaționale în și dinspre România, din țările provenite din spațiul European și internațional. Criteriiole de actualizare a Hărții Roșii și frecvența de realizare a acestora
1102. Question no.10754A/15-06-2020
Situația copiilor dispăruți din județul Suceava și România
1103. Question no.10755A/15-06-2020
Situația negocierilor pro-BREXIT
1104. Question no.10756A/15-06-2020
Motivele neincluderii investiției spitalului regional Brașov, în vederea cofinanțării cu fonduri nerambursabile UE, în Programul Operațional Sănătate 2021-2027, aflate în elaborare
1105. Question no.10757A/15-06-2020
De ce jupuiți bugetul pentru a umfla buzunarele clienților politici dar nu aveți bani pentru dublarea alocațiilor și majorarea cu 40% a punctului de pensie
1106. Question no.10758A/15-06-2020
De ce nu simplificați acordarea stimuletului financiar de COVID pentru tot personalul din asistența medicală comunitară și spitalicească din fonduri publice și din fonduri europene pentru a se face la timp toate plățile
1107. Question no.10759A/16-06-2020
Modul de aplicare și sancționare a nerespectării pedepsei muncii neremunerate în folosul comunității
1108. Question no.10760A/16-06-2020
Soluții pe care Ministerul Fondurilor Europene le are în vederea relocării gropii de gunoi din pasul Mestecăiș, investiție finanțată cu 7 milioane de euro din fonduri europene
1109. Question no.10761A/16-06-2020
Încălcări grave ale legislației privind mediul în proiectul gropii de gunoi din pasul Mestecăniș. Nu dați curs cererii de eliberare a Autorizației integarte de mediu pentru Depozitul de deșeuri menajere din Pasul Mestecăniș
1110. Question no.10762A/16-06-2020
Prevenirea abandoului în județul Suceava
1111. Question no.10763A/16-06-2020
Stadiul absorbției fondurilor europene în județul Suceava în periada 2007 -2020
1112. Question no.10764A/16-06-2020
Stadiul reabilitării rețelelor de apă și canalizare în județul Suceava între anii 2016-2020
1113. Question no.10765A/16-06-2020
Situația gospodăriilor fără curent electric din județul Suceava
1114. Question no.10766A/16-06-2020
Revitalizarea turismului balnear în județul Suceava
1115. Question no.10767A/16-06-2020
Lucrările de investiții pe râurile din județul Suceava
1116. Question no.10768A/16-06-2020
Situația SRR după stare de urgență
1117. Question no.10769A/16-06-2020
Precizări cu privire la finanțări prin submăsura 7.2 "Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică" prin PNDR 2020
1118. Question no.10770A/16-06-2020
Stadul lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Sală Sport Polivalentă -5000 locuri din municipiul Constanța, județul Constanța
1119. Question no.10771A/16-06-2020
Impactul pandemiei de coronavirus asupra sistemul medical din România
1120. Question no.10772A/16-06-2020
Recalculare și majorare pensii în baza Legii 127/2019
1121. Question no.10773A/16-06-2020
Evoulția prețurilor la gaze naturale și energie electică
1122. Question no.10774A/16-06-2020
Implementarea unui pachet de facilități fiscale pentru investitorii care deschid capacități de producție în Regiune Nord - Est
1123. Question no.10775A/16-06-2020
Informații cu privire la cunatumul și mecanismul de plată a despăgubirilor acordate fermieilor afectați de secetă
1124. Question no.10776A/16-06-2020
Precizări cu privire la influența liberarizări prețurilor la gaze naturale asupra prețurilor finale plătite de consumatorii casnici
1125. Question no.10777A/16-06-2020
Amenzi pentru orele suplimentare ilegale
1126. Question no.10778A/16-06-2020
Sesiszarea unor probleme cu privire la înlocuirea nejustificată a personalului didactic între clase la nivelul Școlii gimnaziale "Traian" Municipul Craiova
1127. Question no.10779A/16-06-2020
Stimulentele promise medicilor
1128. Question no.10780A/16-06-2020
Contrabanda cu țigarete la granița României cu Ucraina și Moldova
1129. Question no.10781A/16-06-2020
Soluții pentru reducerea numărului de șomeri și persoane care beneficiează de sistemul de asistență socială
1130. Question no.10782A/16-06-2020
Situația exploatărilor miniere din județul Suceava. Obligațiile privind respectarea normelor de mediu din fostele perimetre miniere din județul Suceava
1131. Question no.10783A/16-06-2020
Situația exploatărilor miniere din județul Suceava
1132. Question no.10784A/16-06-2020
Rata absorbției fondurilor europene destinate micilor producători agricoli în județul Suceava
1133. Question no.10785A/16-06-2020
Migrația ilegală de la granița României cu Ucraina. Gradul de ocupare în Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din România
1134. Question no.10786A/16-06-2020
Stadiul înființării Muzeului Ororilor Comunismului
1135. Question no.10787A/16-06-2020
Evaluarea activității atașaților pentru probleme de muncă ai României în statele Uniunii Europene
1136. Question no.10788A/16-06-2020
Structura personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 2019-2020 și soluțiile prevăzute pentru anul școlar 2020-2021
1137. Question no.10789A/17-06-2020
Înființarea Poliției Animalelor
1138. Question no.10790A/17-06-2020
Precizări cu privire la infrastructura și competențele digitale
1139. Question no.10791A/17-06-2020
Precizări cu privirela sprijinul acordat apicultorilor
1140. Question no.10792A/17-06-2020
Abandonarea deșeurilor în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov
1141. Question no.10793A/17-06-2020
Buna funcționare a Ministerului Afacerilor Externe
1142. Question no.10794A/17-06-2020
Transpunerea Directivelor Europene în legislația României
1143. Question no.10795A/17-06-2020
Clarificări privind Ordonanța de urgenă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale
1144. Question no.10796A/17-06-2020
Verificarea modului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene
1145. Question no.10797A/17-06-2020
Măsuri legislative de sprijinire a apicultorilor români
1146. Question no.10798A/17-06-2020
Ordine de protecție/ ordine de protecție provizorii emise în România
1147. Question no.10799A/17-06-2020
Proiecte depuse pentru Schema de ajutor de stat " Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite" în județul Maramureș
1148. Question no.10800A/17-06-2020
Necesitatea măsurilor urgente în vederea combaterii violenței din școli
1149. Question no.10801A/17-06-2020
Importanța specializării activității organelor de urmărire penală din România în ceea ce privește desfășurarea actelor de procedură în cauzele penale cu minori
1150. Question no.10802A/17-06-2020
Terminalul Feroviar de la Feldioara, județul Brașov
1151. Question no.10803A/17-06-2020
Gara Brașov
1152. Question no.10804A/17-06-2020
Pasaje peste calea ferată în Municipiul Brașov
1153. Question no.10805A/17-06-2020
Transportul public feroviar metropolitan în Brașov
1154. Question no.10806A/17-06-2020
Finațarea învățământului universitar
1155. Question no.10807A/17-06-2020
Control și anchetă epidemiologică obiectivă la Institutul Oncologic din Cluj Napoca după apariția unui focar de Covid 19 în luna iunie 2020
1156. Question no.10808A/17-06-2020
Clarificări privind situația modului în care se face plata sângelui în unitățile private de sănătate din județul Bistrița Năsăud
1157. Question no.10809A/17-06-2020
Detalii privind executarea contractului "Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații pompare apă uzată în Bârlad"
1158. Question no.10810A/17-06-2020
Programul IMM Invest
1159. Question no.10811A/17-06-2020
Starea de degradare a Spitalului Municipal din Sighetu Marmației, județul Maramureș
1160. Question no.10812A/17-06-2020
Nod rutier Deva
1161. Question no.10813A/18-06-2020
Ce plan are Ministerul Transportului pentru finalizarea proiectului de reabilitare a DN 15 Bicaz - Poiana Largului
1162. Question no.10814A/18-06-2020
Capacitatea Comisariatului Județean Arad al Gărzii Naționale de Mediu de a acoperi toate neregulile din punct de vedere al protecției mediului din județul Arad
1163. Question no.10815A/19-06-2020
Înființarea Biroului Teritorial Drobeta - Turnu Severe al ANC pentru înregistrarea cererilor privind cetățenia română
1164. Question no.10816A/19-06-2020
Măsuri în vederea creșterii maxime posibile a gradului de absorbție a fondurilor europene de către România
1165. Question no.10817A/19-06-2020
Indexarea pensiilor din România
1166. Question no.10818A/19-06-2020
Precizări privind numărul unităților școlare ce vor beneficia de fonduri guvernamentale
1167. Question no.10819A/19-06-2020
Precizări privind decizia tehnică în cazul relocării liniei electrice în zona de nord Alba Iulia
1168. Question no.10820A/19-06-2020
Precizări privind lucărirle de modernizare pe DN 75 în județul Alba
1169. Question no.10821A/22-06-2020
Gropa de gunoi din Pasul Mestecăniș - actul sau actele de sesizare emise pe numele autorităților publice, a persoanelor în legătură cu toate etapele de realizare sau implementare a acestui proiect, stadiul în care se află dosarele de cercetare, urmărire penală sau judecată și orice alte documente ce pot fi făcute publice din dosarele de urmărire, cercetare penală astfel constituite în legătură cu subiectul expus
1170. Question no.10822A/22-06-2020
Revenire asupra întrebării înregistrată cu numărul 9933A, asupra căreia ați inițiat răspunsul cu număul 10263 din data de 13.04.2020 - "Situația locuințelor de serviciu/ intervenție aflate în patrimoniul Companiei Naționale Căi Ferate "CFR" S.A. pe raza Secției L6 Vatra Dornei"
1171. Question no.10823A/22-06-2020
Violența domestică în județul Suceava
1172. Question no.10824A/22-06-2020
Stadiul construcției magistralei de gaz natural Pojorâta - Vatra Dornei, județul Suceava
1173. Question no.10825A/22-06-2020
Situația proiectelor finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții
1174. Question no.10826A/22-06-2020
Cît de sigur mai este cetățeanu român în propria țară/casă
1175. Question no.10827A/22-06-2020
Sistemul de finanțare a învățământului universitar are nevoie de îmbunătățiri semnificative
1176. Question no.10828A/22-06-2020
Procedurile de infringement declanșate de Comisia Europeană împotriva României
1177. Question no.10829A/22-06-2020
Funcționarea cabinetelor medicale școlare
1178. Question no.10830A/22-06-2020
Cantitatea de apă meteorică înregistrată pentru municipiul Alba Iulia
1179. Question no.10831A/22-06-2020
Legalitatea taxelor COVID 19 impuse de prestatorii de servicii
1180. Question no.10832A/22-06-2020
Eliberarea on-line a certificatelor de cazier judiciar
1181. Question no.10833A/22-06-2020
Modalitatea de stabilire a domiciliului
1182. Question no.10834A/22-06-2020
Modificările impuse de aprobarea Pachetului de mobilitate la nivel european
1183. Question no.10835A/22-06-2020
Formularele de înscriere la examenul de Bacalaureat
1184. Question no.10836A/22-06-2020
Stadiul implementării proiectului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți
1185. Question no.10837A/22-06-2020
Efectele modificărilor introduse prin adoptarea Pachetului european de Mobilitate
1186. Question no.10838A/22-06-2020
Modificărilor impuse de aprobarea Pachetului de mobilitate la nivel european
1187. Question no.10839A/22-06-2020
Dezvoltarea sistemului de telemedicină
1188. Question no.10840A/22-06-2020
Modificările impuse de aprobarea Pachetului de mobilitate la nivel european
1189. Question no.10841A/22-06-2020
Stadiul monitorizării calității apei potabile din județul Bistrița -Năsăud
1190. Question no.10842A/22-06-2020
"Situația juridică Muzeul Național Bran - Secția etnografică în aer liber"
1191. Question no.10843A/22-06-2020
Solicitarea de date statistice despre învățământul liceal și superior de stat
1192. Question no.10844A/22-06-2020
Neplata salariilor asistenților persoanelor cu handicap din comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș
1193. Question no.10845A/22-06-2020
Măsurile pentru înlăturarea discriminărilor referitoare la grupe 1 și 2 de muncă, în cazul Uzinei Mecanice de la Cugir, județul Alba
1194. Question no.10846A/22-06-2020
Precizări referitoare la numărul pensiilor recalculate, la nivel național, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale a României nr. 702/2019
1195. Question no.10847A/22-06-2020
Precizări privind Ghidul pentru distribuția pentru gaze naturale
1196. Question no.10848A/22-06-2020
Precizări privind plata pensiilor speciale
1197. Question no.10849A/22-06-2020
Precizări referitoare la criminalii liberați condiționat
1198. Question no.10850A/22-06-2020
Precizări referitoare la numărul criminalilor, violatorilor și tâlharilor liberați condiționat, care au recidivat
1199. Question no.10851A/22-06-2020
Precizări referitoare la ultimul control pe fond al CSM cu privire la sentințele de liberare condiționată
1200. Question no.10852A/22-06-2020
Precizări referitoare la numărul criminalilor, violatorilor și tâlharilor care au fost liberați condiționat din anul 2016 până în prezent
1201. Question no.10853A/22-06-2020
Precizări referitoare la măsurile avute în vedere pentru sprijinul industriei HoReCa și a domenilului serviciilor
1202. Question no.10854A/22-06-2020
Situația apei potabile în Bihor
1203. Question no.10855A/22-06-2020
Proiecte depuse pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite în județele Sălaj, Satu Mare și Hunedoara
1204. Question no.10856A/22-06-2020
Situația apei potabile în Bihor
1205. Question no.10857A/22-06-2020
Situația apei potabile în Bihor
1206. Question no.10858A/22-06-2020
Situație degradare avansata Stațiunea Băile Herculane , județul Caraș - Severin
1207. Question no.10859A/22-06-2020
Confuzie macabră în vreme de pandemie la Spitalul Municipal din Câmpulung Moldovenesc
1208. Question no.10860A/22-06-2020
Situația precară a imobilului "Cazinoul Balnear" din Vatra Dornei
1209. Question no.10861A/22-06-2020
Cazuri de violență domestică în județul Suceava
1210. Question no.10862A/22-06-2020
Problemele românilor care vor să călătorească din străinătate în România
1211. Question no.10863A/23-06-2020
Marcaje Drum European 583
1212. Question no.10864A/23-06-2020
Fondurile care vor fi gestionate de Grupurile de Acțiune Locală GAL - rurale în exercițiul financiar 2021-2027
1213. Question no.10865A/23-06-2020
Reglementări adoptate la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene în cazul refuzului prestării unei activități în folosul comunității de către contravenienți
1214. Question no.10866A/23-06-2020
Situații inacceptabile la Casa Națională de Pensii Publice privind activitatea de soluționare a dosarelor de pensii comunitare
1215. Question no.10867A/23-06-2020
De ce nu modificați Ordinul nr.25/2019 prin care se definește conceputul de "Casă de tip familial" pentru a nu se închide locuințele sociale care îngrijesc copiii abandonați
1216. Question no.10868A/23-06-2020
De ce nu simplificați procedura de evaluare pentru încadrarea în grad de handicap a persoanelor nevăzătoare
1217. Question no.10869A/23-06-2020
De ce Guvernul PNL manipulează datele privind situația COVID în funcție de interesul electroal și financiar și lasă să moară bolnavii de cancer și cardiacii care nu sunt primiți în spitale
1218. Question no.10870A/23-06-2020
Aspecte cu privire la suspendarea examenului de titularizare
1219. Question no.10871A/23-06-2020
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu - masterat didactic
1220. Question no.10872A/23-06-2020
Precizări referitoare la misiunile pe Marea Neagră în scopul prevenirii și combaterii pescuitului ilegal
1221. Question no.10873A/23-06-2020
Precizări referitoare la aspectele legate de situația actuală din aviația românească
1222. Question no.10874A/23-06-2020
Măsuri urgente pentru destructurarea grupărilor de crimă organizată
1223. Question no.10875A/23-06-2020
Solicitare de evaluare a managementului Spitalului Municipal Filantropia din Craiova
1224. Question no.10876A/23-06-2020
Investiții în sisteme pentru depozitarea produselor agricole românești în Regiunea Nord-Est
1225. Question no.10877A/23-06-2020
Practici neloiale la nivelul opreratorilor economici care efectuează reparații la autovehicule
1226. Question no.10878A/23-06-2020
Elaborarea proiectelor pentru noi spitale regionale de urgență în vederea finațării din fonduri europene nerambursabile
1227. Question no.10879A/23-06-2020
Procentul persoanelor cu handicap angajat în instituția pe care o conduceți
1228. Question no.10880A/24-06-2020
Scurgeri de levigat la depozitul de deșeuri Vidra, județul Ilfov
1229. Question no.10881A/24-06-2020
Sprijinirea localităților afectate de inundațiile din ultima perioadă
1230. Question no.10882A/24-06-2020
De 10 ani problema poluării solului cu metale grele în Maramureș stă pe loc
1231. Question no.10883A/24-06-2020
Numărul părinților care au beneficiat pe perioada suspendării cursurilor școlare de prevedeile Legii nr. 19/2020
1232. Question no.10884A/24-06-2020
Liberașizarea prețului la gaze
1233. Question no.10885A/24-06-2020
Unitatea de suport medical pentru Botoșani și Suceava
1234. Question no.10886A/24-06-2020
Testare anticorpi
1235. Question no.10887A/24-06-2020
Testarea cetățenilor
1236. Question no.10888A/24-06-2020
Problema Euthirox
1237. Question no.10889A/24-06-2020
Acesul publicului la situația detaliată a cazurilor de coronavirus
1238. Question no.10890A/24-06-2020
Numărul actual al psihologilor școlari și al logopezilor arondați unităților școlare din România
1239. Question no.10891A/24-06-2020
Calitatea aerului din Municipiul Iași
1240. Question no.10892A/08-07-2020
Precizări referitoare la măsurile pentru domeniu HoReCa
1241. Question no.10893A/08-07-2020
Nod rutier Deva
1242. Question no.10894A/08-07-2020
Gradul de ocupare a posturilor de medici specialiști la nivelul fiecărui județ din România, inclusiv județul Suceava
1243. Question no.10895A/08-07-2020
Stadiul propunerii de unificare a APIA și AFIR
1244. Question no.10896A/08-07-2020
Stadiul soluționării cererilor de recunoaștere a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de alte state. Progresele privind modificarea HG 764/2017 privind recunoașterea diplomelor , certificatelor și titlurilor de medic (inclusiv din Republica Moldova)
1245. Question no.10897A/08-07-2020
Strategia de dezvoltare a unei aplicații de urmărire a contractelor ăentru prevenirea răspândirii virusului COVID 19
1246. Question no.10898A/08-07-2020
Counicarea clară a numărul de cazuri de români afectați de COVID 19
1247. Question no.10899A/08-07-2020
Operațiile chirurgicale de schimbare de sex în România - motivele și cunantumul finanățării din fonduri publice
1248. Question no.10900A/08-07-2020
Înființarea Muzeului Românilor de Pretutindeni
1249. Question no.10901A/08-07-2020
Condiționarea sprijinului financiar și politic acordat Republicii Moldova de către România
1250. Question no.10902A/08-07-2020
Asfaltarea și amenajarea Drumului Județean 664 care asigură conexiunea între Oltenia (județul Gorj) și Transilvania (județul Hunedoara)
1251. Question no.10903A/08-07-2020
Implementarea tehnologiilor 5G în România și testele efectuate privind impactul asupra sănătății umane și a mediului înconjurător
1252. Question no.10904A/08-07-2020
Accesul la tratament pentru persoanele care suferă de diabet în contextul pandemiei de coronavirus
1253. Question no.10905A/08-07-2020
Impactul OUG 60/2017 asupra unităților protejate
1254. Question no.10906A/08-07-2020
Rezultatele raportului de control la Opera Națională Iași
1255. Question no.10907A/08-07-2020
Discriminarea salarială de la direcțiile județene de cultură
1256. Question no.10908A/08-07-2020
Criza generată de COVID 19 afectează și studenții
1257. Question no.10909A/08-07-2020
Bibliotecile continuă să rămână închise pentru studenți, masteranzi și doctoranzi
1258. Question no.10910A/08-07-2020
Testarea pacienților oncologici aflați sub tratament cadrul măsurilor de prevenire a răspândirii comunitare a COVID 19 în timpul stării de alertă
1259. Question no.10911A/08-07-2020
Situația parohiilor ucrainene din România în contextul crizei COVID-19
1260. Question no.10912A/08-07-2020
Dezvoltarea mediului antreprenorial în zonele rurale ale României
1261. Question no.10913A/08-07-2020
Situația Societății Române de Radiodifuziune după starea de urgență
1262. Question no.10914A/08-07-2020
Măsurile fiscale privind stimularea relocării unor producții
1263. Question no.10915A/08-07-2020
Stadiul proiectului de investiții "Conducta de transport gaze naturale pe direcția Sighetul Marmației - Borșa, județul Maramureș"
1264. Question no.10916A/08-07-2020
Decizie de compensare
1265. Question no.10917A/08-07-2020
Soluționare cerere de retrocedare teren
1266. Question no.10918A/08-07-2020
Dacă Ministrul Afacerilor Interne este de acord cu răspunsul domnului secretar de stat Norocel Pompiliu Stroe la întrebarea nr. 10116/2020, privind informarea cetățenilor în timpul stării de urgență/alertă
1267. Question no.10919A/08-07-2020
Cererile FDG Sibiu de retrocedare nesoluțioante
1268. Question no.10920A/08-07-2020
Cererile FDG Transilvania de retrocedare nesoluțioante
1269. Question no.10921A/08-07-2020
Cererile FDG județul Brașov de retrocedare nesoluțioante
1270. Question no.10922A/09-07-2020
Stadiul obiectivelor de investiții derulate de către UAT Rona de Sus - jud. Maramureș prin FEADR măsura 7.2
1271. Question no.10923A/13-07-2020
Cetățeni excluși din sistemul de asigurări de sănătate și din sistemul de pensii
1272. Question no.10924A/13-07-2020
Împrumuturile contractate de către Mnisterul Finanțelor Publice
1273. Question no.10925A/13-07-2020
Cheltuielile din sistemul public.
1274. Question no.10926A/13-07-2020
Precizări privind ghidul pentru distribuția de gaz metan
1275. Question no.10927A/13-07-2020
Precizări privind prevederile OUG care se aplică pentru salariații fabricii de arme Cugir și UM Cugir, pentru grupele 1 și 2 de muncă
1276. Question no.10928A/13-07-2020
Precizări privind măsurile dispuse pentru reparațiile la podul de peste râul Mureș, la intrarea în Alba Iulia
1277. Question no.10929A/13-07-2020
Preciyări privind măsurile pentru acoperirea cheltuielilor de co finanțare ale UAT-urilor, care au accesat fonduri pentru eficiență energetică
1278. Question no.10930A/13-07-2020
Precizări referitoare la numărul total al testelor efecutate până în prezent în România, pentru depistarea COVID 19
1279. Question no.10931A/13-07-2020
Precizări privind termenul de finalizare al lucrărilor pe DN74 și Dn 67 C, Transalpina, pe raza județului Alba
1280. Question no.10932A/13-07-2020
Precizări referitoare la lista țărilor care au impus restricții cetățenilor români
1281. Question no.10933A/13-07-2020
Precizări referitoare la suma alocată județului Alba pentru despăgubiri, în urma inundațiilor din acest an
1282. Question no.10934A/13-07-2020
Punct de vedere referitor la achiziția unui computer tomograf de către primăria Blaj, județul Alba Iulia
1283. Question no.10935A/13-07-2020
Deschidere curți școli în contextul COVID 19 și post pandemie
1284. Question no.10936A/13-07-2020
Numirea directorului general al IFIN - HH
1285. Question no.10937A/13-07-2020
Măsuri programate pe termen scurt pentru creșterea ocupării tinerilor
1286. Question no.10938A/13-07-2020
Investiții urgente în sistemele de protecție împotriva inundațiilor și alunecărilor de teren
1287. Question no.10939A/13-07-2020
Solicitare de informații cu privire la utilizarea fondurilor europene nerambursabile la nivelul administrației locale - județul Dolj
1288. Question no.10940A/13-07-2020
Restituirea contravalorii biletelor de avion pentru cursele anultate în perioada stării de urgență
1289. Question no.10941A/13-07-2020
Numirea membrilor în Comisiile CNATDCU, pentru mandatul 2020-2024
1290. Question no.10942A/14-07-2020
Stadiul normelor metodologice pentru programul "O familie, o casă"
1291. Question no.10943A/14-07-2020
Locuri pentru copiii cu nevoi educaționale speciale în județul Satu Mare
1292. Question no.10944A/14-07-2020
Stadiu lucrări efectuate în Tg. Ocna, jud. Bacău
1293. Question no.10945A/14-07-2020
Situația copiilor dispăruți din sistemul de protecție
1294. Question no.10946A/14-07-2020
Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
1295. Question no.10947A/14-07-2020
Măsurile de protecție din care provin copiii adoptați
1296. Question no.10948A/14-07-2020
Pedepsirea infracțiunilor săvârșite de minori
1297. Question no.10949A/14-07-2020
Armonizarea cadrului legislativ cu prevederile Legii nr.118/2019 - revenire asupra răspunsului la interpelarea nr.2451B din 08.10.2019
1298. Question no.10950A/14-07-2020
grup de lucru HG 930/2005
1299. Question no.10951A/15-07-2020
Strategia Națională Antitrafic
1300. Question no.10952A/15-07-2020
Strategia Națională Antitrafic
1301. Question no.10953A/15-07-2020
Memoriu obținere pensie pentru munca prestată în Republica Italiană
1302. Question no.10954A/15-07-2020
Acreditarea laboratoarelor care efectuează testări pentru identificarea prezenței virusului SARS CoV 2 prin tehnica PCR
1303. Question no.10955A/15-07-2020
Control de urgență la secția Imogen a Spitalului Județean Cluj în legătură cu cheltuirea banilor din programele de sănătate
1304. Question no.10956A/15-07-2020
Situația aplicării concluziilor raportului Corpului de control al Ministerului Sănătății la Spitalul Clinic Județean Mureș și sancționarea șefei de secție Bățagă pentru grave abuzuri în serviciu
1305. Question no.10957A/15-07-2020
Observații privind co,pletarea Ordinului de ministru ce vizează Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de dializă publice și private, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.718/2004
1306. Question no.10958A/15-07-2020
Anchetă epidemiologică focar Covid 19 la Primăria Cluj-Napoca și în Creșa "Patrocle" din Cluj-Napoca
1307. Question no.10959A/15-07-2020
Numărul angajaților pe piața muncii din România în perioada aprilie 2018-iunie 2020.
1308. Question no.10960A/15-07-2020
Neputința statului român privind înființarea Institutului Cultural Român la Kiev.
1309. Question no.10961A/15-07-2020
Originalele în turca otomană ale Iradelei sultanului din 9 mai 1905 și Teșkerelei din 10 ai 1905 privind recunoașterea drepturilor românilor din Imperul Otoman (meglenoromâni și aromâni).
1310. Question no.10962A/15-07-2020
Măsurile concrete pentru valorificarea potențialului agricol uriaș al României în contextul epidemiei de coronavirus și a condițiilor meteorologice nefavorabile.
1311. Question no.10963A/15-07-2020
Placă pe clădirea fostului Palat Regal din București.
1312. Question no.10964A/15-07-2020
Permiterea necropsiilor în cayul pacienților decedați din cauza COVID-19.
1313. Question no.10965A/15-07-2020
Neindicarea comorbidității printre cauyele de deces în România.
1314. Question no.10966A/15-07-2020
Asigurarea personalului din instituțiile medicale din România cu echipamente de protecție produse în țară.
1315. Question no.10967A/15-07-2020
Eliminarea simbolului tradițional al Crucii Roșii și înlocuirea lui pe timp de pace cu alte simboluri pe mijloacele de transport sanitar din România.
1316. Question no.10968A/15-07-2020
Reconstrucția a 14 poduri peste Prut, din 22 existente înaintea ocupației sovietice.
1317. Question no.10969A/15-07-2020
Interconectarea transfrontalieră a sistemelor de transport electric ale României și Republicii Moldova.
1318. Question no.10970A/15-07-2020
Procentul din PIB-ul României revenit sprijinului economiei naționale în contextul criyei produse de epidemia de coronavirus, în comparație cu procentul revenit sprijinului acordat de alte state pentru economiile lor.
1319. Question no.10971A/15-07-2020
Costurile, triajul, numărul de abonați, aria de distribuție (țară sau străinătate) și eficiența/rentabilitatea economică a publicației "Romania Hivatalos Kozlonye" (Monitorul Oficial al României, Partea I, în traducere, în limba maghiară) pe anii 2017-2020.
1320. Question no.10972A/15-07-2020
Înființarea unei redacții în dialectul aromân în cadrul postului public TVR Internațional. Reluarea Întrebării parlamentare nr. 6049/05.11.2018
1321. Question no.10973A/15-07-2020
Emisiunea de mărci poștale "Centenarul Tratatului de la Trianon", programată pentru data de 4 iunie 2020 și dedicată Centenarului Tratatului prin care au fost recunoscute pe plan internațional granițele statului român reîntregit.
1322. Question no.10974A/15-07-2020
Reluarea întrebărilor anterioare privind colaborarea cu Statul indian înrudit, în beneficiul minorității rome (de orgine indiană) din România.
1323. Question no.10975A/20-07-2020
Organizarea transportului de pasageri pe cei peste 1000 de kilometri de Dunăre în România.
1324. Question no.10976A/20-07-2020
Valoarea redevențelor miniere și petroliere datorate și încasate la bugetul statului în intervalul 2017-2020.
1325. Question no.10977A/21-07-2020
Clarificări cu privire la numărul de copii aflați sub măsura plasamentului și la plata sumelor aferente standardului de cost pentru serviciile sociale conform HG 978/2015 și HG 426/2020.
1326. Question no.10978A/21-07-2020
Numărul persoanelor împotriva cărora au fost dispuse sancțiuni sau au fost solicitate instanțele de judecată pentru confiscarea averilor ilicite.
1327. Question no.10979A/21-07-2020
Evoluțiile din 2020 în cazul Mariei și al lui Mihai Jalaskoski, copiii doctorului român Camelia Jalaskoski Smicală din Finlanda.
1328. Question no.10980A/21-07-2020
Organizarea unor expoziții Ioan Papazoglu în municipiile București, Chișinău și Comrat.
1329. Question no.10981A/21-07-2020
Evluțiile în problema înființării Institutului Cultural Român la Moscova.
1330. Question no.10982A/21-07-2020
Numărul de cazuri examinate de CEDO în care s-a constatat încălcarea drepturilor omului și libertăților fundamentale de către România și numărul de soluții amiabile comunicate CEDO.
1331. Question no.10983A/21-07-2020
Cuantumul despăgubirilor stabilite de CEDO cetățenilor români și cuantumul despăgubirilor ca urmare a soluțiilor amiabile comunicate CEDO.
1332. Question no.10984A/21-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Asociația Liga Albanezilor din România în perioada 2011-2020.
1333. Question no.10985A/21-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Culturală a Rutenilor din România în perioada 2011-2020.
1334. Question no.10986A/21-07-2020
Asistența și colaborarea dintre România și Republica Moldova în domeniul turismului
1335. Question no.10987A/21-07-2020
Importanța și valorificarea potențialului râului Prut.
1336. Question no.10988A/21-07-2020
Statistica privind deținuții condamnați la detenție pe viață care au recidivat după liberarea condiționată
1337. Question no.10989A/21-07-2020
Completarea HG nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea și funcționarea institutelor culturale românești din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum și înființarea unor institute noi și aprobarea înființării unor institute culturale românești la Sofia (Republica Bulgară), cu filială la Viin, și Tirana (Republica Albania), cu filiale la Corcea și Saranda și înființarea unor filiale ale ICR Chișinău la Bălți și Cahul.
1338. Question no.10990A/22-07-2020
Nomenclatorul limbilor materne și al naționalităților pentru recensământul general al populației României din 2021.
1339. Question no.10991A/22-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Federația Comunităților Evreiești din România în perioada 2011-2020.
1340. Question no.10992A/22-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Forumul Democrat al Germanilor din România în perioada 2011-2020.
1341. Question no.10993A/22-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Asociația Italienilor din România RO.AS.IT. în perioada 2011-2020.
1342. Question no.10994A/22-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Asociația Macedonenilor din România în perioada 2011-2020.
1343. Question no.10995A/22-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Asociația Partida Romilor "Pro-Europa" în perioada 2011-2020.
1344. Question no.10996A/22-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Comunitatea Rușilor Lipoveni din România în perioada 2011-2020.
1345. Question no.10997A/22-07-2020
Servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități
1346. Question no.10998A/22-07-2020
Siguranța în școli
1347. Question no.10999A/22-07-2020
Trecerile la nivel cu calea ferată din comuna Recea, jud. Maramureș, necesită reparații capitale!
1348. Question no.11000A/22-07-2020
Situația Spitalului Municipal Sighetu Marmației, județul Maramureș
1349. Question no.11001A/22-07-2020
Dinamica emisiunilor în limba ucraineană
1350. Question no.11002A/22-07-2020
Creșterea transparenței în cadrul autorităților publice locale
1351. Question no.11003A/22-07-2020
Lipsa semnalului de telefonie mobilă în localitățile aflate la granița României
1352. Question no.11004A/23-07-2020
Unele prevederi din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 (prevederi privind notarea posesiei în cartea funciară la cerere), sunt interpretate diferit de către Direcția de Publicitate Imobiliară
1353. Question no.11005A/23-07-2020
Combaterea distribuției și consumului de droguri în Romania.
1354. Question no.11006A/23-07-2020
Numărul mașinilor din dotarea Poliției Române implicate în accidente rutiere în perioada 2017-2020.
1355. Question no.11007A/23-07-2020
Numărul la zi al beneficiarilor de asistență socială pentru prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială.
1356. Question no.11008A/23-07-2020
Cooperarea în vederea unificării limbajului mimico-gestual din cele două state românești și acordarea de burse identitare pentru instruirea copiilor surzi sau hipoacuzici din Republica Moldova și formarea în România a interpreților în limbaj mimico-gestual românesc.
1357. Question no.11009A/23-07-2020
Supraprețurile multiple în cazul achiziționării de către CN "Unifarm" S.A. a izoletelor și targă, a aparaturii medicale și a unor tipuri de materiale de protecție în timpul epidemiei de COVID-19.
1358. Question no.11010A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Armenilor din România în perioada 2011-2020.
1359. Question no.11011A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Bulgarilor din Banat - România în perioada 2011-2020.
1360. Question no.11012A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Croaților din România în perioada 2011-2020.
1361. Question no.11013A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Elenă din România în perioada 2011-2020.
1362. Question no.11014A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) în perioada 2011-2020.
1363. Question no.11015A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Polonezilor din România în perioada 2011-2020.
1364. Question no.11016A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Sârbilor din România în perioada 2011-2020.
1365. Question no.11017A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România în perioada 2011-2020.
1366. Question no.11018A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România în perioada 2011-2016 și legalitatea sistării alocării de fonduri în perioada 2017-2020.
1367. Question no.11019A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Democrată Turcă din România în perioada 2011-2020.
1368. Question no.11020A/23-07-2020
Gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Ucrainenilor din România în perioada 2011-2020.
1369. Question no.11021A/23-07-2020
Sprijinul salarial primit de la bugetul de stat de către Corneliu Onilă, fost episcop de Huși, retras din funcție și cercetat penal pentru agresiune sexuală.
1370. Question no.11022A/23-07-2020
Medicii detașați la Spitalul Municipal Oradea nu primesc bonusuri
1371. Question no.11023A/23-07-2020
Asociațiile de vânătoare, afectate de pandemie
1372. Question no.11024A/23-07-2020
Testele pentru depistarea COVID-19, gratuite pentru persoanele asigurate
1373. Question no.11025A/23-07-2020
Punere la dispoziție spațiu pentru combaterea epidemiei de COVID-19
1374. Question no.11026A/23-07-2020
Măsurile MAI pentru combaterea inundațiilor de pe teritoriul județului Alba
1375. Question no.11027A/23-07-2020
Sprijinirea tomatelor românești
1376. Question no.11028A/23-07-2020
Stadiul proiectelor finanțate prin PNDL 2 în județul Alba
1377. Question no.11029A/23-07-2020
Inspecții ITM
1378. Question no.11030A/23-07-2020
Finanțare UE POIM pentru investiția Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav AIBG
1379. Question no.11031A/23-07-2020
Funcționarea Poștei Române în localitatea Ostrov, jud. Tulcea
1380. Question no.11032A/24-07-2020
Stadiul proiectului de investiții "Conductă de transport gaze naturale pe direcția Sighetu-Marmației-Borșa, jud. Maramureș"
1381. Question no.11033A/27-07-2020
Exportul de carte și alte tipărituri din România către Republica Moldova și importul de carte și alte tipărituri din Republica Moldova către România în perioada 2017-2020.
1382. Question no.11034A/27-07-2020
Numărul dosarelor de dobândire și redobândire a cetățeniei române.
1383. Question no.11035A/27-07-2020
Dinamica valorii coșolui de consum al populației corespunzător minimului de trai decent și de subzistență din România în ultimele 120 de luni.
1384. Question no.11036A/27-07-2020
Distribuția geografică a cetățenilor români înregistrați la recensăminte ca fiind de naționalitate macedoneană și posibile confuzii dintre slavii macedoni și românii macedoni (machidoni sau aromâni).
1385. Question no.11037A/27-07-2020
Numărul și valoarea amenzilor aplicate în perioada epidemiei de COVID-19 și măsurile luate în cazul polițiștilor care au abuzat de dreptul de a le aplica românilor sancțiuni contravenționale în timpul stării de urgență.
1386. Question no.11038A/27-07-2020
Aplicarea Programului Național Apicol 2020-2022.
1387. Question no.11039A/27-07-2020
Manualele în limbile minorităților naționale din România.
1388. Question no.11040A/27-07-2020
Valoarea datoriei externe totale a României în ultimele 60 de luni.
1389. Question no.11041A/27-07-2020
Numărul persoanelor condamnate la detenție pe viață care au recidivat după liberarea condiționată.
1390. Question no.11042A/27-07-2020
Numărul adopțiilor din România în perioada 2017-2020 și numărul copiilor instituționalizați în case de copii/orfelinate.
1391. Question no.11043A/27-07-2020
Numărul pensiilor exportate din și în România din alte state membre ale Uniunii Europene și extracomunitare.
1392. Question no.11044A/27-07-2020
Valorificarea potențialului de dezvoltare a sistemului urban Galați-Brăila.
1393. Question no.11045A/27-07-2020
Investițiile structurale în cele 12 județe ale Romîniei riverane Dunării.
1394. Question no.11046A/27-07-2020
Numărul actual al angajaților din administrația publică centrală a României.
1395. Question no.11047A/27-07-2020
Executarea bugetară de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Secretariatului general al Guvernului și proiecția bugetară pentru anul 2021.
1396. Question no.11048A/27-07-2020
Răspuns coordonat în chestiunea Programului de burse identitare acordate elevilor români din Ucraina în anul de învățământ 2019-2020 (clasele I-III), în lumina Notei verbale H2/1063/20.03.2019 transmise de partea ucraineană, și clarificări privind derularea Programului de burse identitare în anul de invățământ 2020-2021 (clasele I-IV).
1397. Question no.11049A/27-07-2020
Stadiul lucrărilor de construcție a Catedralei Naționale din București și necesarul de bani pentru fazele următoare ale construcției.
1398. Question no.11050A/27-07-2020
Achiziția de vaccin gripal și plan de vaccinare împotriva infecțiilor pneumococice severe
1399. Question no.11051A/28-07-2020
Reducerea normei de activitate la Liceul Tehnologic "Țara Moților" Albac, județul Alba
1400. Question no.11052A/28-07-2020
Precizări privind organizarea examenului de titularizare în învățământul preuniversitar 2020, cu menținerea art.93¹ din Legea nr.1/2011 a educației naționale
1401. Question no.11053A/28-07-2020
Memoriu înaintat de medici rezidenți în specialitățile medicină de laborator și microbiologie medicală
1402. Question no.11054A/28-07-2020
Aspecte cu privire la începerea noului an școlar
1403. Question no.11055A/29-07-2020
Stadiul de soluționare a unor dosare
1404. Question no.11056A/29-07-2020
Schemă de ajutor pentru investitorii privați, în vederea gestionării deșeurilor
1405. Question no.11057A/29-07-2020
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea 10446A privind Motivele legele referitoare la refuzul Romsilva de a transfera către UAT Șugag drumul de la barajul Oașa la Luncile Prigoanei, în vederea reabilitării
1406. Question no.11058A/29-07-2020
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea 10451A privind Precizări privind testele efectuate pentru depistarea COVID și centrele de diagnosticare existente
1407. Question no.11059A/29-07-2020
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea 10590A privind Precizări privind monumentele istorice din județul Alba
1408. Question no.11060A/29-07-2020
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea 10593A privind Precizări privind termenul de dare în folosință a autostrăzii Lugoj-Deva
1409. Question no.11061A/29-07-2020
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea 10599A privind Precizări privind persoanele din sistemul medical din județul Alba care au beneficiat de bonusul echivalent a 500 de euro acordați celor aflați în lupta anticovid
1410. Question no.11062A/30-07-2020
Detalii referitoare la autorizațiile de gospodărire a apelor emise de ANAR privind sistemele de colectare, epurare și evacuare ape uzate din județul Prahova și din municipiul București (SEAU Glina)
1411. Question no.11063A/31-07-2020
Dacă Ministerul Educației și Cercetării susține abordarea Inspectoratului Școlar Județean Suceava privind asigurarea exercitării reale a dreptului la învățământ în limba maternă
1412. Question no.11064A/31-07-2020
Stadiul de soluționare a unor dosare din Județul Bihor
1413. Question no.11065A/03-08-2020
Situația Spitalului Clinic de Boli Infecțioase "Sfânta Parascheva" Iași
1414. Question no.11066A/03-08-2020
Litigiul cu Gabriel Resources
1415. Question no.11067A/04-08-2020
Împrumuturi realizate în ultimul an
1416. Question no.11068A/04-08-2020
Kilometri de autostradă realizați în guvernarea PNL
1417. Question no.11069A/05-08-2020
Situația căsătoriilor în care cel puțin unul din soți este minor
1418. Question no.11070A/05-08-2020
Informații privind restricțiile impuse de CNSU prin Hotărârea nr. 38/01.08.2020
1419. Question no.11071A/05-08-2020
Respectarea normelor de siguranță prevăzute de lege privind producția, depozitarea, manipularea și transportul azotatului de amoniu și a altor nitrați
1420. Question no.11072A/12-08-2020
Stadiu avizare interzicere ambarcațiuni motorizate Tarnița - Beliș-Fântânele
1421. Question no.11073A/12-08-2020
Modul de implicare a Ministerului pentru a putea găsi cele mai bune soluții ca în sportul de performanță, perioada de pregătire precompetițională să poată fi desfășurată în condiții și la parametrii similari cu cei oferiți de țările europene
1422. Question no.11074A/12-08-2020
Contravențiile aplicate contribuabililor pentru neîndeplinirea obligațiilor de declarare și nedepunerea situațiilor financiare anuale, în perioada 2018-2020 inclusiv
1423. Question no.11075A/12-08-2020
Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională – “Casa Verde Fotovoltaice”
1424. Question no.11076A/12-08-2020
Procedura de acordare a calificativului anual și a gradației de merit
1425. Question no.11077A/12-08-2020
Măsuri de prevenție aplicate cetățenilor români întorși în țară din destinații de vacanță care prezintă un număr ridicat de infectări cu noul Coronavirus
1426. Question no.11078A/12-08-2020
Prezentarea măsurilor concrete pe care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale le întreprinde în Delta Dunării
1427. Question no.11079A/12-08-2020
Stadiul aprovizionării cu seringi în România
1428. Question no.11080A/12-08-2020
Necesitatea organizării de consfătuiri ale cadrelor didactice în contextul adoptării unor acte cu caracter normativ
1429. Question no.11081A/12-08-2020
Situația copiilor din sistemul de protecție din România
1430. Question no.11082A/12-08-2020
Măsuri adoptate pentru facilitarea obținerii documentelor de identitate de către persoanele fără Cod Numeric Personal
1431. Question no.11083A/12-08-2020
Măsuri adoptate pentru prevenirea și combaterea hărțuirii stradale
1432. Question no.11084A/12-08-2020
Stadiul operaționalizării Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
1433. Question no.11085A/12-08-2020
Numărul ordinelor de protecție provizorie emise de agenții de Poliție din Ministerul Afacerilor Interne
1434. Question no.11086A/19-08-2020
Cerere interpretare legislativă
1435. Question no.11087A/19-08-2020
Traficul politic al funcțiilor din administrația locală și încălcarea Constituției
1436. Question no.11088A/19-08-2020
Măsurile adoptate de M.E.C. față de abuzurile sfidătoare îdreptate împotriva drepturilor consfințite prin Constituție ale unor funcționari aflați în subordinea M.E.C
1437. Question no.11089A/19-08-2020
Numărul de contracte încetate (august 2020)
1438. Question no.11090A/19-08-2020
Fermierii afectați de secetă trebuie ajutați, așa cum a promis Guvernul
1439. Question no.11091A/19-08-2020
Stadiu - spitale regionale
1440. Question no.11092A/19-08-2020
Solicitare privind emiterea unei circulare/ordin/instrucțiune pentru implementarea unei practici unitare privind emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire în intravilanul/extravilanul localităților de către primăriile comunelor/orașelor
1441. Question no.11093A/25-08-2020
Implementarea sistemului de monitorizare electronică pentru agresorii care comit fapte de violență domestică
1442. Question no.11094A/25-08-2020
Creșterea salariilor profesorilor
1443. Question no.11095A/25-08-2020
Necesitatea creșterii transparenței în cadrul administrației publice locale
1444. Question no.11096A/01-09-2020
Solicitare de clarificări privind decontarea lucrărilor efectuate prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională
1445. Question no.11097A/01-09-2020
Prioritățile investiționale în domeniul infrastructurii în anii 2021-2024
1446. Question no.11098A/01-09-2020
Neregului majore în îndeplinirea atribuțiilor legale de către Inspectoratele Școlare Județene
1447. Question no.11099A/01-09-2020
Retehnologizarea sistemului de termofivare din municipiul Bacău
1448. Question no.11100A/01-09-2020
Ancheta urgent la DGASPC Bacău în urma abuzurilor comise împotriva unor nevăzători sau a persoanelor cu insuficiență renală cronică tratată prin hemodializă
1449. Question no.11101A/01-09-2020
Calcul INS coș minim pentru un trai decent
1450. Question no.11102A/01-09-2020
Pista de biciclete Someș, prin modificarea HG 930/2005
1451. Question no.11103A/01-09-2020
Măsuri privind începerea anului școlar 2020-2021 în condiții de siguranță și eficiență
1452. Question no.11104A/01-09-2020
Posibilitatea aplicării OMS nr.1456/2020, publicat în Monitorul Oficial nr.787/28.08.2020
1453. Question no.11105A/01-09-2020
Alocarea bugetară pentru stimularea ocupării forței de muncă
1454. Question no.11106A/01-09-2020
Proiecte pentru acordarea de ajutoare de stat și de minimis în scopul dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii - Regiunea de Nord-Est
1455. Question no.11107A/01-09-2020
Cotele de cofinanțare pentru proiectele de investiții finanțate din fonduri europene, derulate de administrațiile publice locale în următorul exercițiu financiar 2021-2027
1456. Question no.11108A/02-09-2020
Procedura aplicabilă în ceea ce privește solicitarea și plata stimulentului de risc în valoarea de 2500 de lei pentru personalul din domeniul asistenței sociale
1457. Question no.11109A/02-09-2020
Măsuri luate pentru creșterea siguranței publice
1458. Question no.11110A/02-09-2020
Alocarea terenului necesar activității Centrului Muzeal al Locomotivelor Dej
1459. Question no.11111A/02-09-2020
Situația Grădiniței PP Nr.1 Lugoj, cu predare în limba ucraineană
1460. Question no.11112A/02-09-2020
Defrișările ilegale din zona Maramureșului
1461. Question no.11113A/02-09-2020
Lipsa semnalului de telefonie mobilă și internet în localitățile aflate la granița României
1462. Question no.11114A/02-09-2020
Baza de tratament orașul Tășand
1463. Question no.11115A/02-09-2020
Verificare integritate profesională
1464. Question no.11116A/03-09-2020
Turism balneologic și SPA
1465. Question no.11117A/04-09-2020
Îngăduirea manifestărilor secesioniste din comuna Rona de Sus, jud. Maramureș
1466. Question no.11118A/07-09-2020
Secțiune de legătură între Rm. Vâlcea și autostrada Sibiu - Pitești
1467. Question no.11119A/07-09-2020
Stadiul proietului de reabilitare a DN 67 B Scoarța - Pitești
1468. Question no.11120A/07-09-2020
Riscul dezangajării fondurilor europene pentru proiectele de infrastructură mare
1469. Question no.11121A/07-09-2020
Stadiul operaținalizării DNA-ului pădurilor
1470. Question no.11122A/07-09-2020
Implementarea procedurii de consultare la distanță a bolnavilor cronici stabilizați
1471. Question no.11123A/07-09-2020
Combaterea traficului de persoane
1472. Question no.11124A/08-09-2020
Desele căderi de curent în arealul Văii Ruscova
1473. Question no.11125A/08-09-2020
Rețelele de apă clandestine care funcționează fără aviz sanitar
1474. Question no.11126A/08-09-2020
Modul în care se va desfășura anul școlar 2020-2021
1475. Question no.11127A/08-09-2020
Calcularea dreptului la pensie
1476. Question no.11128A/08-09-2020
Aplicativitatea unor dispoziții legale din Codul Muncii
1477. Question no.11129A/08-09-2020
Anularea procedurii de formare a claselor pregătitoare la Școala Gimnazială "Oltea Doamna" din Oradea
1478. Question no.11130A/08-09-2020
Reabilitarea și modernizarea Stadionului "Nicolae Dobrin" din municipiul Pitești
1479. Question no.11131A/08-09-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.10787A/16.06.2020, referitoare la "Evaluarea activității atașaților pentru probleme de muncă ai României în statele Uniunii Europene"
1480. Question no.11132A/08-09-2020
Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.9897A/24.02.2020, referitoare la "Proiectele finanțate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI)"
1481. Question no.11133A/08-09-2020
Solicitarea de interpretare a alin.(7) art.18 din ordonanța de urgență nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
1482. Question no.11134A/08-09-2020
Neîncadrarea unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat în condiții speciale de muncă
1483. Question no.11135A/08-09-2020
Solicitare de informații privind numărul de beneficiari ai măsurii șomajului tehnic/sprijin financiar pentru revenire în activitate la nivelul Jud. Dolj
1484. Question no.11136A/08-09-2020
Investiții planificate ale operatorilor de distribuție a energiei electrice și gaze naturale în Regiunea Nord-Est
1485. Question no.11137A/08-09-2020
Modificarea Hotărârii Guvernului nr.707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de apliare a Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
1486. Question no.11138A/09-09-2020
Activitatea poliției stațiunii Bran în soluționarea unei plângeri
1487. Question no.11139A/09-09-2020
Suspiciuni de corupție și abuz în serviciu la Ministerul Sănătății. Problema achiziției de măști neonorată de firma Naguma
1488. Question no.11140A/09-09-2020
Solicitare în vederea rectificării punctului de vedere al Guvernulu nr.610/DPSG/22.04.2020 cu privire la inițiativa legislativă înregistrată la Camera Deputaților cu numărul Plx 218/2020
1489. Question no.11141A/09-09-2020
Situația actuală din domeniul creșterii de porcine datorate extinderii răspândiri pestei porcine pe teritoriul României
1490. Question no.11142A/09-09-2020
Spitalele din județele Harghita, Covasna și Brașov arondate Centrului Universitar Brașov
1491. Question no.11143A/11-09-2020
Atribuțiile conducerii MLPDA
1492. Question no.11144A/11-09-2020
Metodologia de acordare a Certificatului C.E.S. în cazul copiilor supradotați
1493. Question no.11145A/11-09-2020
Criza de lapte praf la nivelul județului Cluj
1494. Question no.11146A/15-09-2020
Soluții pentru creșterea gradulu de ocupare a posturilor vacante din învățământul preuniversitar din Județul Suceava cu profesori titulari
1495. Question no.11147A/15-09-2020
Extinderea programului de modernizare a stadioanelor Subprogramul complexuri sportive - Municipiul Suceava
1496. Question no.11148A/15-09-2020
Înființarea rețelei de gaz în comuna Bălcăuți, județul Suceava
1497. Question no.11149A/15-09-2020
Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale din comuna Bălcăuți, județul Suceava
1498. Question no.11150A/15-09-2020
Înființarea rețelei de apă și canalizare în comuna Bălcăuți, județul Suceava
1499. Question no.11151A/15-09-2020
Stadiul lucrărilor la Drumul Județean 187 Leordina - Poienile de Sb Munte
1500. Question no.11152A/15-09-2020
Situația microbuzelor școlare destinate instituțiilor de învățământ din mediul rural
1501. Question no.11153A/15-09-2020
Straea drumurilor din pasul Dealul Ștefăniței (DN 17C)
1502. Question no.11154A/15-09-2020
Motivele pentru care unii reprezentanți ai Guvernulu nu respectă prevederile Regulamentului Comun al Camerei Deputaților și Senatului
1503. Question no.11155A/16-09-2020
Datele tehnice ale unor imobile aferente infrastructurii navale din jud. Tulcea
1504. Question no.11156A/16-09-2020
Rectificare bugetar septembrie 2020
1505. Question no.11157A/16-09-2020
Respectarea prevederilor art.45 din Legea Educației 1/2011
1506. Question no.11158A/16-09-2020
Deschideți bazinele de înot din Cluj - Napoca
1507. Question no.11159A/16-09-2020
Reiterarea Întrebării parlamentare nr.10964A privind permiterea necropsiilor în cayul pacienților decedați din cauza COVID-19
1508. Question no.11160A/16-09-2020
Reiterarea Întrebării parlamentare nr.10967A privind eliminarea simbolului tradițional al Crucii Roșii și înlocuirea lui pe timp de pace cu alte simboluri pe mijloacele de transport sanitar din România.
1509. Question no.11161A/16-09-2020
Reiterarea Întrebării parlamentare nr.10969A privind interconectarea transfrontalieră a sistemelor de transport electric ale României și Republicii Moldova
1510. Question no.11162A/16-09-2020
Reiterarea Întrebării parlamentare nr.10970A privind procentul din PIB-ul României revenit sprijinului economiei naționale în contextul crizei produse de epidemia de coronavirus, în comparație cu procentul revenit sprijinului acordat de alte state pentru economiile lor
1511. Question no.11163A/16-09-2020
Nu girați un Jaf Național cu fonduri europene! Cum asigurați accesul corect, egal și transparent al tuturor agenților economici la competiția pentru finanțare?
1512. Question no.11164A/17-09-2020
Asigurarea cu spații de cazare în cămine a liceenilor și studenților originari din Republica Moldova admiși la studii în România în anul școlar/universitar 2020-2021 ca bursieri ai statului român.
1513. Question no.11165A/17-09-2020
Înființarea Consulatului General al României la Ismail.
1514. Question no.11166A/17-09-2020
Soluții coordonate pentru deblocarea etapei finale de redobândire a cetățeniei române (depunerea jurământului de credință față de patrie și poporul român) de către zecile de mii de petenți români din Republica Moldva cărora li s-au aprobat anterior cererile de redobândire a cetățeniei române.
1515. Question no.11167A/21-09-2020
Programul de lucru al doamnei ministru Monica-Cristina Anisie
1516. Question no.11168A/21-09-2020
Funcționarea bibliotecilor școlare în anul școlar 2020-2021
1517. Question no.11169A/21-09-2020
Corecțiile financiare în domeniul fondurilor europene din sectorul agriculturii
1518. Question no.11170A/21-09-2020
Starea infrastructurii școlare
1519. Question no.11171A/21-09-2020
Restanțele din programul Start-Up Nation
1520. Question no.11172A/21-09-2020
Ponderea veniturilor din TVA neîncasate
1521. Question no.11173A/22-09-2020
Tronsonul Rm. Vâlcea - Ticveni, legăură rutieră prin drum expres către viitoarea autostradă Sibiu - Pitești
1522. Question no.11174A/22-09-2020
Aplicarea neretroactivă a prevederilor Legii nr. 350/2001
1523. Question no.11175A/22-09-2020
Procentul de ocupare a teritoriului aplicabil construcțiilor de sănătate
1524. Question no.11176A/22-09-2020
Măsuri necesare pentru îmbunătățirea conectivității unităților școlare la Internet de mare viteză
1525. Question no.11177A/22-09-2020
Stadiul pregătirii proiectului de investiții - modernizare cale ferată București-Craiova-Caransebeș-Arad
1526. Question no.11178A/22-09-2020
Solicitare de informații cu privire la o categorie de persoane care nu a realizat stagiul minim de cotizare pentru a obține o pensie de asigurări sociale sau pensia minimă garantată
1527. Question no.11179A/22-09-2020
Cele 17 acțiuni proprii ale Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.
1528. Question no.11180A/22-09-2020
Unificarea limbajului mimico-gestual din cele două state românești și acordarea de burse identitare pentru instruirea copiilor surzi sau hipoacuzici din Republica Moldova și formarea în România a interpreților în limbaj mimico-gestual românesc.
1529. Question no.11181A/23-09-2020
Informații cu privire la accesibilizarea stațiilor CFR și a trenurilor de călători pe ruta Gara de Nord-Aeroportul Otopeni
1530. Question no.11182A/23-09-2020
Finanțarea de bază pentru antepreșcolari
1531. Question no.11183A/23-09-2020
Obligativitatea purtării măștii în sala de clasă pentru elevii din ciclul primar și pentru preșcolari
1532. Question no.11184A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10974A privind colaborarea cu Statul indian înrudit, în beneficiul minorității rome (de origine indiană) din România.
1533. Question no.11185A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10973A despre emisiunea de mărci poștale "Centenarul Tratatului de la Trianon", programată pentru data de 4 iunie 2020 și dedicată Centenarului Tratatului prin care au fost recunoscute pe plan internațional granițele statului român reîntregit.
1534. Question no.11186A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10972A privind înființarea unei redacții în dialectul aromân în cadrul postului public TVR Internațional (Reluarea Întrebării parlamentare nr. 6049/05.11.2018).
1535. Question no.11187A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 1978A privind numărul persoanelor împotriva cărora au fost dispuse sancțiuni sau au fost solicitate instanțele de judecată pentru confiscarea averilor ilicite.
1536. Question no.11188A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11009A privind supraprețurile multiple în cazul achiziționării de către CN "Unifarm" S.A. a izoletelor pe targă, a aparaturii medicale și a unor tipuri de materiale de protecție în timpul epidemiei de COVID-19.
1537. Question no.11189A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11044A privind valorificarea potențialului de dezvoltare a sistemului urban Galați-Brăila.
1538. Question no.11190A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11045A privind investițiile structurale în cele 12 județe ale Romîniei riverane Dunării.
1539. Question no.11191A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10989A privind completarea HG nr. 492 din 1 aprilie 2004 privind organizarea și funcționarea institutelor culturale românești din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum și înființarea unor institute noi și aprobarea înființării unor institute culturale românești la Sofia (Republica Bulgară), cu filială la Viin, și Tirana (Republica Albania), cu filiale la Corcea și Saranda și înființarea unor filiale ale ICR Chișinău la Bălți și Cahul.
1540. Question no.11192A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11046A privind numărul actual al angajaților din administrația publică centrală a României.
1541. Question no.11193A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10984A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Asociația Liga Albanezilor din România în perioada 2011-2020.
1542. Question no.11194A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11010A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Armenilor din România în perioada 2011-2020.
1543. Question no.11195A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11011A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Bulgarilor din Banat - România în perioada 2011-2020.
1544. Question no.11196A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11017A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Democrată a Slovacilor și Cehilor din România în perioada 2011-2020.
1545. Question no.11197A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11012A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Croaților din România în perioada 2011-2020.
1546. Question no.11198A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10991A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Federația Comunităților Evreiești din România în perioada 2011-2020.
1547. Question no.11199A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10992A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Forumul Democrat al Germanilor din România în perioada 2011-2020.
1548. Question no.11200A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11013A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Elenă din România în perioada 2011-2020.
1549. Question no.11201A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10993A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Asociația Italienilor din România RO.AS.IT. în perioada 2011-2020.
1550. Question no.11202A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10994A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Asociația Macedonenilor din România în perioada 2011-2020.
1551. Question no.11203A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11014A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) în perioada 2011-2020.
1552. Question no.11204A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10995A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Asociația Partida Romilor "Pro-Europa" în perioada 2011-2020.
1553. Question no.11205A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10996A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Comunitatea Rușilor Lipoveni din România în perioada 2011-2020.
1554. Question no.11206A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 10985A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Culturală a Rutenilor din România în perioada 2011-2020.
1555. Question no.11207A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11016A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Sârbilor din România în perioada 2011-2020.
1556. Question no.11208A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11018A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România în perioada 2011-2016 și legalitatea sistării alocării de fonduri în perioada 2017-2020.
1557. Question no.11209A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11019A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Democrată Turcă din România în perioada 2011-2020.
1558. Question no.11210A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11020A privind gestiunea și performanța managerial-bugetară, economicitatea, eficiența și eficacitatea modului de utilizare a fondurilor bugetare de stat alocate organizației Uniunea Ucrainenilor din România în perioada 2011-2020.
1559. Question no.11211A/23-09-2020
Reiterarea întrebării parlamentare nr. 11049A privind stadiul lucrărilor de construcție a Catedralei Naționale din București și necesarul de bani pentru fazele următoare ale construcției.
1560. Question no.11212A/23-09-2020
Situația Combinatului de Oțeluri Speciale Târgoviște
1561. Question no.11213A/23-09-2020
Datele oficiale din Informarea COVID-19
1562. Question no.11214A/24-09-2020
Sumele de bani încasate de stat din certificatele de carbon
1563. Question no.11215A/24-09-2020
Desfășurarea Programului Național Casa Verde-Fotovoltaice, sesiunile 2019 și 2020
1564. Question no.11216A/24-09-2020
Proiectul de realizare a parcurilor eoliene offshore din cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică
1565. Question no.11217A/25-09-2020
Lipsa transportului public în Maramureșul istoric
1566. Question no.11218A/25-09-2020
Poluarea râurilor
1567. Question no.11219A/25-09-2020
Stadiul modernizării garniturilor aflate în proprietatea CFR Călători
1568. Question no.11220A/25-09-2020
Agenția NAțională de Îmbunătățiri Funciare și stadiul derulării Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România
1569. Question no.11221A/25-09-2020
Strategie privind utilizarea tehnologiei bazate pe hidrogen în domeniul energiei și al economiei
1570. Question no.11222A/28-09-2020
Palnuri la nivel ministerial pentru deschiderea unor mine de extracție a grafitului pe teritoriu țării și pentru valorificarea acestei resurse
1571. Question no.11223A/28-09-2020
Implementarea Programului Electric Up din cadrul Programului Național de Ivestiții și Relansare Economică
1572. Question no.11224A/28-09-2020
Potențialul României privind exploatarea materiilor prime critice
1573. Question no.11225A/29-09-2020
Dinamica valorii coșului de consum lunar al populației corespunzător minimului de trai decent și de subzistență din România în ultimele 120 de luni așa cum a fost aceasta evaluată trimestrial de către Institutul Național de Statistică și transmisă spre apobare Guvernului României conform legislației în vigoare
1574. Question no.11226A/29-09-2020
Organizarea și finanțarea programului Star-Tech Innovation din cadrul Planului Național de Investiții și Relansare Economică
1575. Question no.11227A/29-09-2020
Desfășurarea Programului Național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale în cadrul exercițiilor financiare 2014-2020 și 2021-2027
1576. Question no.11228A/29-09-2020
Cotele de cofinanțare care trebuie asigurate de aautoritățile administrației publice locale pentru realizarea de proiecte de investiții
1577. Question no.11229A/29-09-2020
Încadrarea Spitalului municipal Sfinții Cosma și Damian din Municipiul Rădăuți în categoria "Spital Municipal de Urgență - categoria III"
1578. Question no.11230A/29-09-2020
Grarantarea voucherelor emise de agențiile de turism
1579. Question no.11231A/29-09-2020
Digitalizarea conținutului cultural
1580. Question no.11232A/29-09-2020
Realizarea sistemelor de depozitare a produselor agricole
1581. Question no.11233A/29-09-2020
Reabilitarea infrastructurii de irigații din județul Alba
1582. Question no.11234A/29-09-2020
Rezultatul analizelor MAE privind înființarea de noi Institute Culturale Românești peste hotare și filiale ale acestora
1583. Question no.11235A/29-09-2020
Discriminare și ilegalități comise de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș
1584. Question no.11236A/30-09-2020
Includerea în Acordul de Parteneriat 2021-2027 a Microregiunii Țara Făgărașului ca teritoriu în care se va utiliza mecanismul ITI - Investiție Teritorială Integrată
1585. Question no.11237A/30-09-2020
Situația critică a sistemului de finanțare a programului de îngrijire a celor peste 14.500 de pacienți dependenți de dializă din România
1586. Question no.11238A/30-09-2020
Numărul actualizat al cadrelor didactice calificate și necalificate
1587. Question no.11239A/05-10-2020
Înființarea unor posturi de logoped și pshilolog în grădinițe
1588. Question no.11240A/05-10-2020
Deficitul de medici de familie din Județul Suceava
1589. Question no.11241A/05-10-2020
Rezultatul interpelărilor privind siguranța traficului în județul Ilfov, pe centura de nord a Bucureștilor
1590. Question no.11242A/05-10-2020
Reexaminarea atribuirii în mod eronat ca monument istoric a turnului clopotniță din cadrul schitului Pocrov de la baza muntelui Chiriacu din județul Neamț
1591. Question no.11243A/05-10-2020
Dezvoltarea sistemului de învățământ dual cu profil agricol
1592. Question no.11244A/05-10-2020
Situația domiciliului fictiv al persoanelor cu dublă cetățenie
1593. Question no.11245A/05-10-2020
Rata accesării fondurilor europene
1594. Question no.11246A/05-10-2020
Funcționarea Companiei Naționale de Poștă
1595. Question no.11247A/05-10-2020
Cu cît a crescut în ultimii 4 ani de învățământ, per total și defalcat pe fiecare din clasele I, II, III și IV, numărul real și xact al elevilor români din Ucraina care beneficiază de burse identitare acordate de statul român și care este la acest capitol protecția bugetară pentru anul financiar 2021
1596. Question no.11248A/05-10-2020
Oprirea finanțării la bazinul olimpic din Baia Mare
1597. Question no.11249A/06-10-2020
Implicarea Ministerului Afacerilor Externe în cazul cetățenilor români aflați în imposibilitatea de a părăsi teritoriul altor state
1598. Question no.11250A/06-10-2020
Prelungirea valabilități cardurilor de sănătate
1599. Question no.11251A/06-10-2020
Soluții pe termen scurt pentru creșterea suprafețelor agricole acoperite cu sisteme de irigații
1600. Question no.11252A/06-10-2020
Evaluarea/fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional și profesional dual în anul școlar 2021/2022
1601. Question no.11253A/06-10-2020
Proiecte pentru reabilitarea monumentelor istorice, a obiectivelor aparținând patrimoniului cultural și a sediilor administrative
1602. Question no.11254A/06-10-2020
Emitere Ordin de începere pentru execuția proiectului de modenizare DN 67B Scoarța - Pitești km 0+000 - km 188+200
1603. Question no.11255A/06-10-2020
Drumul Expres Craiova - Târgu Jiu
1604. Question no.11256A/06-10-2020
Planul de restructurare și decarbonare pentru CE Oltenia. De ce este secret acest document
1605. Question no.11257A/06-10-2020
Stadiul Variantei Ocolitoare a Municipiului Târgu Mureș
1606. Question no.11258A/06-10-2020
Evaluare Insepecția Muncii
1607. Question no.11259A/07-10-2020
Triajul elevilor realizat la intrarea în instituțiile de învățământ
1608. Question no.11260A/07-10-2020
Situația manualelor digitale pentru minoritățile naționale
1609. Question no.11261A/07-10-2020
Situația pestei porcine africane
1610. Question no.11262A/07-10-2020
Tezele de doctorat susținute în cadrul Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București și dovedite sau susceptibile de plagiat
1611. Question no.11263A/07-10-2020
România nu are niciun centru de stat pentru tratarea alcoolismului
1612. Question no.11264A/07-10-2020
Asigurarea cadrelor dodactice și a elevilor cu dispozitive conectate la internet (laptop sau tabletă) pentru învățământul electronic la distanță
1613. Question no.11265A/07-10-2020
Salarizarea diferențiată pentru anumite categorii de cadre didactice
1614. Question no.11266A/07-10-2020
Situația dramatică în care se află Spitalul Colentina și lipsa de acces a pacienților cu afecțiuni cronice grave în acest spital, dacă Ministerul Sănătății ia decizia neispirată de a transforma acest spital în unitatea sanitară exclusiv Covid 19
1615. Question no.11267A/07-10-2020
Situația dramatică a Serviciului Județean de Ambulanță Cluj din cauza lipsei acute de personal după expirarea contractelor de muncă încheiate urmare a Decretului numărul 195/2020, Art.16
1616. Question no.11268A/07-10-2020
Situația stocuilor de vaccinuri și lipsa de acțiune a ministerului sănătății pentrua sigurarea vaccinului antigripal pentru populație
1617. Question no.11269A/07-10-2020
Situația plăților neefectuate ca spor în lupta antiCovid pentru medicii de familie implicați în lupta anti Covid 19
1618. Question no.11270A/07-10-2020
Abuz din partea managerului Spitalului Județean de Urgență Cluj, Petru Șulca
1619. Question no.11271A/07-10-2020
Distribuirea dozelor de vaccin antigripal
1620. Question no.11272A/07-10-2020
Fundamentarea majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2021
1621. Question no.11273A/07-10-2020
Dezastrul ecologic de la Ghizela, județul Timiș, provocat de deversarea în râul Timiș a levigatului de la depozitul de deșeuri
1622. Question no.11274A/07-10-2020
Focar de infecție Covid 19 ASCUNS la Spitalul Județean Cluj condus de managerul Șușca! Drepturi încălcate pentru angajații Spitalului Județean Cluj angrenați în lupta anti Covid19. Nu s-au plătit sporurile, conform legii pentru cei care au fost în linia 1 în lupta cu noul coronavirus
1623. Question no.11275A/12-10-2020
Problema pornografiei infantile (art.374 C.P.), precum și creșterea fenomenului infracțional în ceea ce privește traficul cu minori (art.211 C.P.) și infracțiunile sexuale săvârșite împotriva minorilor (art.220, art.221 și art.222 C.P.)
1624. Question no.11276A/12-10-2020
Cheltuielile privind organizarea alegerilor locale și parlamentare
1625. Question no.11277A/12-10-2020
Creșterea cheltuielilor din sănătate în urma pandemiei de Covid
1626. Question no.11278A/12-10-2020
Numărul ofițerilor de poliție judiciară
1627. Question no.11279A/12-10-2020
Organizarea învățământului universitar în sistem online
1628. Question no.11280A/12-10-2020
Evaluarea situației de la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
1629. Question no.11281A/12-10-2020
Situația la zi a agriculturii românești
1630. Question no.11282A/12-10-2020
Numărul persoanelor cu handicap
1631. Question no.11283A/12-10-2020
Situația acoperirii vaccinale în România
1632. Question no.11284A/12-10-2020
Alocările guvernamentale pentru sport
1633. Question no.11285A/12-10-2020
Starea trecerilor la nivel cu calea ferată
1634. Question no.11286A/13-10-2020
Componența Grupului de Comunicare Strategică
1635. Question no.11287A/13-10-2020
Modernizarea treerilor la nivel cu calea ferată în Județul Suceava
1636. Question no.11288A/13-10-2020
Monitorizarea copiilor aflați în risc de abandon școlar
1637. Question no.11289A/13-10-2020
Modificări legislative pentru uniformizarea vârstei de pensionare pentru toate categoriile socio-profesionale
1638. Question no.11290A/13-10-2020
Renunțarea la obligativitatea cardului de sănătate în condiții de pandemie sau luarea altor măsuri pentru reducerea riscului de infectare și a medicilor în cabinetele de medicină de familie
1639. Question no.11291A/14-10-2020
Reânființarea Dpartamentului pentru minorități din cadrul Ministerului Culturii
1640. Question no.11292A/14-10-2020
Hotărârile Colegiului direcotr al CNCD anulate integral sau în parte de către instanțele judecătorești
1641. Question no.11293A/14-10-2020
Populația României neconectată la sistemul public de alimentare cu apă și posibilitățile de ameliorare a situației în regiunea istorică Moldova
1642. Question no.11294A/14-10-2020
Complex de măsuri pentru creșterea procentajului persoanelor cu studii superioare în România
1643. Question no.11295A/14-10-2020
Situația dramatică în care se află părinții copiilor preșcolari care datorită naturii serviciului (cadre medicale/ cadre militare) nu au soluții privind supravegherea copiilor pe perioada pandemiei cu Covid 19
1644. Question no.11296A/15-10-2020
Stadiu dosar
1645. Question no.11297A/15-10-2020
Măsuri pentru protejarea angajaților ce prezintă comorbidități
1646. Question no.11298A/16-10-2020
Planul Național de Investiții și Relansare Economică
1647. Question no.11299A/19-10-2020
Situația siturilor potențial contaminate și contaminate din România precu și a publicării listei actualizate a acestora
1648. Question no.11300A/19-10-2020
Pe când aplicații inteligente pentru transportul public
1649. Question no.11301A/19-10-2020
Aplicații inteligente ar putea ajuta combaterea râspândirii COVID 19, dar și la reducerea traficului și poluării
1650. Question no.11302A/19-10-2020
Comerțul on-line din afara UE
1651. Question no.11303A/19-10-2020
Situația angajailor expuși riscului de sărăcie
1652. Question no.11304A/19-10-2020
Suspendarea folosirii cardului de sănătate
1653. Question no.11305A/19-10-2020
Finalizarea tronsonului de autostradă Lugoj-Deva
1654. Question no.11306A/19-10-2020
Analiza posibilității realizării unei investigații pe piața produselor IT&C
1655. Question no.11307A/19-10-2020
Sincope în distribuirea dozelor de vaccin antigripal pentru sezonul 2020/2021
1656. Question no.11308A/20-10-2020
Demararea programului privind construirea de investiții alternative rețelelor convenționale de canalizare
1657. Question no.11309A/20-10-2020
Solicitare de informații privind participarea administrațiilor publice din județul Dolj la unele programe cu finanțare nerambursabile
1658. Question no.11310A/21-10-2020
Nașterea în vremea pandemiei
1659. Question no.11311A/21-10-2020
Motivele pentru care România a declinat invitația OSCE de a desemna un reprezentant național pentru promovarea libertății religioase și posibilitatea renunțării la suprareglementările în domeniul manifestărilor publice ale libertății religioase
1660. Question no.11312A/23-10-2020
Petiție HoReCa Bacău
1661. Question no.11313A/23-10-2020
Volumele produselor pescărești și de avacultură din România și a importurilor și exporturilor acestor produse
1662. Question no.11314A/26-10-2020
Investigație echipaj FRONTEX în context geopolitic mai larg
1663. Question no.11315A/26-10-2020
Necesitatea adoptării unor măsuri privind securizarea perimetreloe în care au avut loc diferite tipuri de incidente/accidente
1664. Question no.11316A/26-10-2020
Fostul poligon de la BUjoreni, jud. Vâlcea, transformat de Jandarmerie în depozit de fier vechi
1665. Question no.11317A/26-10-2020
Proprietate transferată incomplet de Ocolul Silvic Rm. Vâlcea către UAT Comuna Bujoreni
1666. Question no.11318A/26-10-2020
Tablete de la Guvern pentru elevii din Vâlcea
1667. Question no.11319A/26-10-2020
Situația sistemului național de planificare familială
1668. Question no.11320A/26-10-2020
Funcționarea Centrului Naținal de Învâțământ Turistic
1669. Question no.11321A/26-10-2020
Situația datoriilor pe care România le înregistrează la Agenția Spațială Europeană
1670. Question no.11322A/26-10-2020
Livrarea tabeletelor școlare pentru elevi

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 october 2020, 23:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro