Questions et interpellations

Interpellation no. 565B/10-09-2013

Acordarea de ajutoare de minimis pentru investiŝiile realizate de Persoanele Fizice Autorizate.

Information regarding the interpellation

Recording no.: 565B
Recording date: 10-09-2013
Presentation date: 10-09-2013
Forwarding date: 10-09-2013
Addresing mode: written
Author: Tamara-Dorina Ciofu - member of the Chamber of Deputies PSD
Interpellation for: Ministerul Finanŝelor Publice
in attention: domnului Daniel Chiŝoiu - Viceprimministru
Full-text:
PDF file
Requested answer: written
Information regarding the answer

Recording no.: 560203
Recording date: 30-09-2013
Answer type: written
Answer from: Ministerul Finanŝelor Publice
comunicat de: domnul Dan Manolescu - Secretar de Stat
Full-text:
PDF file