Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2008-2012 > Camera Deputaþilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2009

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 35/02-02-2009 pentru completarea art.8 al Legii cadastrului ºi a publicitãþii imobiliare nr.7/1996
András-Levente Máté András-Levente Máté Károly Kerekes
respinsa
definitiv
2. 36/02-02-2009 pentru completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaþii a cetãþenilor români în strãinãtate
Petru Lakatos András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
3. 66/11-02-2009 privind organizarea învãþãmântului teologic superior de cult islamic
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
4. 165/04-03-2009 pentru modificarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliþistului
Mózes Zoltán Pálfi
procedura legislativa încetata
5. 238/27-04-2009 privind completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaþilor ºi senatorilor
Iosif Kötõ
raport
depus
6. 268/13-05-2009 pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã
Ákos Derzsi Petru Lakatos Csilla-Mária Petö
respinsa
definitiv
7. 302/15-06-2009 pentru instituirea Zilei Tatãlui ºi a Zilei Mamei
László Borbély
Lege 319/2009
8. 321/17-06-2009 pentru modificarea unor prevederi legale în domeniul circulaþiei juridice a terenurilor
András-Levente Máté Károly Kerekes András-Levente Máté
respinsa
definitiv
9. 342/29-06-2009 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã nr.148/2005 privind susþinerea familiei în vederea creºterii copilului
Károly Kerekes Ákos Derzsi Anna-Lili Farkas Csilla-Mária Petö
Lege 341/2009
10. 345/29-06-2009 pentru completarea art.50 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii ºi alte drepturi de asigurãri sociale
Petru Lakatos Ákos Derzsi
respinsa
definitiv
11. 366/01-09-2009 privind organizarea ºi funcþionarea Comisiei Naþionale a României pentru UNESCO
Anna-Lili Farkas
respinsa
definitiv
12. 373/01-09-2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea ºi organizarea profesiei de mediator
András-Levente Máté András-Levente Máté
Lege 370/2009
13. 375/01-09-2009 pentru modificarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Csilla-Mária Petö Petru Lakatos Ákos Derzsi
Lege 360/2009
14. 403/09-09-2009 pentru completarea art.62 din Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic
István Antal
respins
definitiv
15. 434/21-09-2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliþistului
Mózes Zoltán Pálfi
Lege 133/2011
16. 452/28-09-2009 pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.370/2004 privind alegerea Preºedintelui României
István Antal Árpád-Francisc Márton Gergely Olosz István Erdei Dolóczki Ákos Derzsi Attila Korodi Attila Korodi András-Levente Máté András-Levente Máté Dénes Seres Árpád-Francisc Márton ªtefan Vasile Béres Attila Varga Csilla-Mária Petö Mózes Zoltán Pálfi Petru Lakatos Iosif Kötõ Károly Kerekes Hunor Kelemen Atilla-Béla-László Kelemen Anna-Lili Farkas Petru Farago
respinsa
definitiv
17. 461/28-09-2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.21/1991 privind cetãþenia românã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
18. 473/05-10-2009 pentru modificarea Legii nr.1/2004 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, precum ºi pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei Guvernului nr.48/2005 privind organizarea pieþei laptelui de vacã
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
19. 480/07-10-2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea ºi funcþionarea Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice "Gheorghe Ionescu ªiºeºti" ºi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii ºi industriei alimentare
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 72/2011
20. 489/14-10-2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naþional - Secþiunea a IV-a - Reþeaua de localitãþi, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
Attila Korodi Attila Korodi
Lege 106/2010
21. 505/20-10-2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaþilor ºi senatorilor, republicatã în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.11 din 7 ianuarie 2008
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton László Borbély
respinsa
definitiv
22. 561/04-11-2009 pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecþia ºi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Csilla-Mária Petö
pe ordinea de zi
23. 584/09-11-2009 pentru modificarea art.26 din Legea 90/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Guvernului
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
Lege 376/2009
24. 587/11-11-2009 pentru completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ºi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 ºi ale Legii nr.169/1997
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
25. 592/11-11-2009 privind cimitirele, crematoriile umane ºi serviciile funerare
Dénes Seres István Erdei Dolóczki István Antal Petru Lakatos
Lege 102/2014
26. 612/14-12-2009 privind etichetarea produselor care conþin organisme modificate genetic
András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton Petru Lakatos András-Levente Máté
respinsa
definitiv
27. 617/14-12-2009 pentru abrogarea alin.(2) ºi (3) ale art.34 din Legea nr.46/2008 Codul silvic
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 54/2010
28. 633/14-12-2009 pentru modificarea ºi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãþii
Ákos Derzsi
respinsa
definitiv
29. 641/14-12-2009 pentru modificarea art.2 al Ordonanþei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitãþile de cult aparþinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobatã cu modificãri prin Legea nr.125/2002
András-Levente Máté Károly Kerekes Iosif Kötõ András-Levente Máté
respinsa
definitiv
30. 672/14-12-2009 privind modificarea Legii nr.53 din 2003 Codul muncii
Csilla-Mária Petö Ákos Derzsi Anna-Lili Farkas András György Edler
respinsa
definitiv
31. 679/16-12-2009 pentru completarea Legii nr.590/2003 privind tratatele
Mózes Zoltán Pálfi
respinsa
definitiv
32. 708/21-12-2009 privind înfiinþarea comunei Racºa, prin reorganizarea comunei Oraºu Nou, judeþul Satu Mare
István Erdei Dolóczki Attila Varga
Lege 86/2010

Adresa poºtalã: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureºti vineri, 26 februarie 2021, 15:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro