Vous êtes ici: Home > Législature 2008-2012 > Chambre des Députés > Groupes > UDMR Versiunea pentru printare

Le groupe parlementaire du l'Union Democratique des Hongrois de Roumanie
Propuneri legislative initiate in anul 2011

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 43/21-02-2011 privind modificarea art.21 alin.(2) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
András-Levente Máté András-Levente Máté
Lege 299/2011
2. 60/28-02-2011 privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor
Gergely Olosz András György Edler
Lege 47/2012
3. 72/02-03-2011 privind utilizarea, conservarea şi protejarea solului
Ştefan Vasile Béres
respinsa
definitiv
4. 88/07-03-2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 214/2011
5. 92/07-03-2011 pentru modificarea alineatului (21) din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
6. 108/16-03-2011 pentru completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
Ştefan Vasile Béres
respins
definitiv
7. 112/16-03-2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
István Antal András-Levente Máté András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Petru Lakatos Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
8. 234/02-05-2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.195/2001 - Legea voluntariatului, republicată
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
9. 238/09-05-2011 privind modificarea art.5 alin.(3) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
10. 240/09-05-2011 privind trecerea satului FÎNAŢELE MĂDĂRAŞULUI din componenţa comunei BAND în componenţa comunei MĂDĂRAŞ, judeţul Mureş
Atilla-Béla-László Kelemen Dénes Seres
Lege 217/2011
11. 261/09-05-2011 pentru completarea art.28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere
Ştefan Vasile Béres Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
12. 267/09-05-2011 pentru modificarea art.16 alin.(1) lit.e) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap
Károly Kerekes
respins
definitiv
13. 348/16-05-2011 privind completarea art.22 din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
András-Levente Máté András-Levente Máté
respins
definitiv
14. 349/16-05-2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu -Şişeşti" - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfecla de Zahăr Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Braşov, judeţul Braşov
Anna-Lili Farkas
Lege 137/2011
15. 350/16-05-2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.287/2009
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
16. 367/23-05-2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Ştefan Vasile Béres István Antal Árpád Pál András György Edler Petru Farago Anna-Lili Farkas Atilla-Béla-László Kelemen Hunor Kelemen Iosif Kötő Petru Lakatos Mózes Zoltán Pálfi Csilla-Mária Petö Dénes Seres András-Levente Máté András-Levente Máté Attila Korodi Attila Korodi Ákos Derzsi István Erdei Dolóczki
Lege 45/2012
17. 368/23-05-2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
18. 369/23-05-2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind cazierul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
19. 372/23-05-2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare
András-Levente Máté András-Levente Máté
Lege 22/2014
20. 388/07-06-2011 privind promovarea producerii şi utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport
Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
21. 393/14-06-2011 privind comunicaţiile electronice
Petru Farago
retrasa
de catre initiator
22. 440/20-06-2011 de modificare şi completare a Ordonanţei de urgenţă nr.97/2005 privind evidenţă, domiciliul, reşedinţă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată de Legea nr.290/2005 cu modificările ulterioare
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
23. 454/27-06-2011 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 266/2011
24. 462/27-06-2011 privind abrogarea Legii nr.283/2010 privind Camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală publicat în Monitorul Oficial al României nr.15 din 07 ianuarie 2010
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
25. 485/27-06-2011 privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice, psihotrope şi derivaţilor acestora
Iosif Kötő Attila Korodi Csilla-Mária Petö Mózes Zoltán Pálfi András-Levente Máté István Erdei Dolóczki Anna-Lili Farkas László Borbély András-Levente Máté Attila Korodi
respinsa
definitiv
26. 516/13-09-2011 "Legea Arhivelor"
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
retrimis
la comisii
27. 528/19-09-2011 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor
István Antal Árpád Pál András György Edler Petru Farago Anna-Lili Farkas Atilla-Béla-László Kelemen Károly Kerekes Petru Lakatos Csilla-Mária Petö Attila Varga Dénes Seres András-Levente Máté András-Levente Máté Attila Korodi Attila Korodi Ákos Derzsi István Erdei Dolóczki Gergely Olosz Ştefan Vasile Béres
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
28. 541/11-10-2011 pentru modificarea Legii nr.283/2010 privind înfiinţarea şi funcţionarea camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
Ştefan Vasile Béres Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 122/2012
29. 542/11-10-2011 privind acordarea de stimulente pentru culturile de plante energetice
István Antal Atilla-Béla-László Kelemen
pe ordinea de zi
30. 546/11-10-2011 privind darea în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
András György Edler Árpád Pál Dénes Seres
respins
definitiv
31. 553/17-10-2011 privind completarea alin.(3) al art.76 din Legea nr.215/2001
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton András-Levente Máté András-Levente Máté
respinsa
definitiv
32. 573/31-10-2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic
Ştefan Vasile Béres
respins
definitiv
33. 584/07-11-2011 privind reorganizarea terenurilor agricole prin comasare
Ştefan Vasile Béres Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
34. 585/07-11-2011 pentru completarea art.10 din Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
Ştefan Vasile Béres Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
35. 592/07-11-2011 privind desfăşurarea activităţii de picnic
Attila Korodi Attila Korodi
Lege 54/2012
36. 611/07-11-2011 privind descentralizarea Arhivelor Naţionale
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
37. 621/15-11-2011 privind producerea şi comercializarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de panificaţie şi a produselor făinoase
Atilla-Béla-László Kelemen Ştefan Vasile Béres
respinsa
definitiv
38. 634/16-11-2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
István Erdei Dolóczki András György Edler
respinsa
definitiv
39. 682/28-11-2011 pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
András György Edler
respins
definitiv
40. 685/28-11-2011 privind modificarea şi completarea articolului 30 din Legea nr.255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
Dénes Seres
Lege 229/2013
41. 714/05-12-2011 privind reglementarea contractelor de împrumut cu ipotecă
András-Levente Máté András-Levente Máté
respins
definitiv
42. 717/05-12-2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 / 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
András-Levente Máté Károly Kerekes András-Levente Máté
Lege 380/2013
43. 733/05-12-2011 privind abrogarea Legii nr.3 din 28 martie 1974, Legea presei din Republica Socialistă România
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
Lege 95/2012
44. 734/05-12-2011 privind reglementarea marketingului substituenţilor de lapte matern
Károly Kerekes
Lege 207/2016
45. 735/05-12-2011 privind construcţia şi modernizarea clădirilor destinate unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară
András-Levente Máté Ştefan Vasile Béres Csilla-Mária Petö András György Edler Anna-Lili Farkas István Erdei Dolóczki Dénes Seres Iosif Kötő András-Levente Máté
respins
definitiv
46. 740/05-12-2011 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Anna-Lili Farkas Dénes Seres András-Levente Máté Attila Varga István Erdei Dolóczki András-Levente Máté
respins
definitiv
47. 753/05-12-2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată
Attila Korodi Attila Korodi
respins
definitiv

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie samedi, 30 mai 2020, 6:46
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro