Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaţilor > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2019

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 17/06-02-2019 privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii
István-János Antal Csaba-István Sebestyén
pe ordinea de zi
2. 23/06-02-2019 privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri
István Erdei Dolóczki Loránd-Bálint Magyar
Lege 100/2019
3. 38/11-02-2019 pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă
Dénes Seres Zsolt-Istvan Biro Éva-Andrea Csép Sándor Bende Botond Csoma Árpád-Francisc Márton Izabella-Agnes Ambrus József-György Kulcsár-Terza István Erdei Dolóczki Zacharie Benedek
la comisii
4. 43/11-02-2019 pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Dénes Seres
la comisii
5. 63/25-02-2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Loránd-Bálint Magyar Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép Zacharie Benedek Sándor Bende Norbert Apjok
Lege 64/2019
6. 68/25-02-2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
Hunor Kelemen
pe ordinea de zi
7. 77/04-03-2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
la Senat
8. 78/04-03-2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
Ödön Szabó
la Senat
9. 102/06-03-2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
Éva-Andrea Csép
la promulgare
10. 103/06-03-2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi modificarea unor acte normative
Levente Vass
Lege 134/2019
11. 105/06-03-2019 pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen
József-György Kulcsár-Terza
la comisii
12. 107/06-03-2019 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
Éva-Andrea Csép
la comisii
13. 125/13-03-2019 pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003-Codul Muncii
István-János Antal József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Éva-Andrea Csép Attila Korodi Levente Vass Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Petru Farago István Erdei Dolóczki Zacharie Benedek Sándor Bende Norbert Apjok Izabella-Agnes Ambrus
Lege 153/2019
14. 132/13-03-2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
Norbert Apjok Attila Korodi Rozália-Ibolya Biró Loránd-Bálint Magyar Levente Vass Hunor Kelemen Erika Benkő Sándor Bende Dénes Seres Zacharie Benedek Ödön Szabó István Erdei Dolóczki Izabella-Agnes Ambrus Petru Farago Árpád-Francisc Márton Éva-Andrea Csép
Lege 89/2019
15. 135/13-03-2019 pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Levente Vass Dénes Seres Zacharie Benedek
la comisii
16. 148/20-03-2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative
Loránd-Bálint Magyar István-János Antal Csaba-István Sebestyén
raport
depus
17. 152/20-03-2019 privind parteneriatul civil
Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Petru Farago Botond Csoma Éva-Andrea Csép Attila Korodi István-János Antal Erika Benkő Zsolt-Istvan Biro
la comisii
18. 155/20-03-2019 privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România
István-János Antal Levente Vass
la comisii
19. 156/20-03-2019 pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
István-János Antal
la comisii
20. 159/25-03-2019 pentru completarea art.34 din Ordonanţa de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza István-János Antal Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Sándor Bende Zacharie Benedek Erika Benkő Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép István Erdei Dolóczki Petru Farago Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Levente Vass
la comisii
21. 160/25-03-2019 pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó József-György Kulcsár-Terza Norbert Apjok Attila Korodi Zacharie Benedek Botond Csoma Petru Farago Loránd-Bálint Magyar Sándor Bende
Lege 116/2019
22. 161/25-03-2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii
Dénes Seres
Lege 97/2019
23. 168/25-03-2019 pentru completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
Norbert Apjok
la comisii
24. 187/27-03-2019 privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament"
Ödön Szabó Éva-Andrea Csép
pe ordinea de zi
25. 192/27-03-2019 pentru modificarea alin.(3) al art.391 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Levente Vass Ödön Szabó
Lege 108/2019
26. 198/27-03-2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Éva-Andrea Csép István Erdei Dolóczki István-János Antal Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Attila Korodi Árpád-Francisc Márton Ödön Szabó Zsolt-Istvan Biro Zacharie Benedek Sándor Bende Norbert Apjok Izabella-Agnes Ambrus Petru Farago
la comisii
27. 200/27-03-2019 pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România
Izabella-Agnes Ambrus Zacharie Benedek Zsolt-Istvan Biro Rozália-Ibolya Biró Éva-Andrea Csép Botond Csoma István Erdei Dolóczki Petru Farago Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén Dénes Seres Levente Vass Attila Korodi Ödön Szabó István-János Antal
pe ordinea de zi
28. 201/27-03-2019 privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut
Éva-Andrea Csép
la comisii
29. 202/27-03-2019 pentru completarea art.135 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Levente Vass Éva-Andrea Csép Attila Korodi
la comisii
30. 204/27-03-2019 pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Éva-Andrea Csép
la comisii
31. 217/08-04-2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor
Norbert Apjok
Lege 109/2019
32. 220/08-04-2019 pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic
Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma József-György Kulcsár-Terza Hunor Kelemen Loránd-Bálint Magyar Attila Korodi Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Sándor Bende
pe ordinea de zi
33. 226/10-04-2019 privind statutul poliţistului local
Zsolt-Istvan Biro Erika Benkő Norbert Apjok Izabella-Agnes Ambrus József-György Kulcsár-Terza Ödön Szabó Levente Vass Loránd-Bálint Magyar Petru Farago István Erdei Dolóczki Botond Csoma Éva-Andrea Csép
la comisii
34. 227/10-04-2019 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
István Erdei Dolóczki Rozália-Ibolya Biró Erika Benkő József-György Kulcsár-Terza Éva-Andrea Csép Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Attila Korodi Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Levente Vass Sándor Bende Dénes Seres Csaba-István Sebestyén Loránd-Bálint Magyar Petru Farago Zacharie Benedek Hunor Kelemen István-János Antal
la comisii
35. 230/15-04-2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
Ödön Szabó
retrasa
de catre initiator
36. 238/13-05-2019 privind modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale
József-György Kulcsár-Terza
la Senat
37. 244/13-05-2019 pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
Erika Benkő
în reexaminare
la Senat
38. 245/13-05-2019 pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii nr.176/2018 privind internshipul
Erika Benkő Éva-Andrea Csép
la comisii
39. 246/13-05-2019 privind vânzarea imobilelor sau a spaţiilor, aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, închiriate asociaţiilor sau fundaţiilor
Éva-Andrea Csép Ödön Szabó Sándor Bende Levente Vass Petru Farago Loránd-Bálint Magyar Attila Korodi
pe ordinea de zi
40. 258/03-06-2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Levente Vass
la comisii
41. 309/01-07-2019 pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear
Sándor Bende
la comisii
42. 311/01-07-2019 pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
Izabella-Agnes Ambrus Norbert Apjok Ödön Szabó Attila Korodi Loránd-Bálint Magyar Petru Farago Botond Csoma Éva-Andrea Csép Erika Benkő Zacharie Benedek
la comisii
43. 351/10-09-2019 pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Loránd-Bálint Magyar Csaba-István Sebestyén
la comisii
44. 355/10-09-2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Éva-Andrea Csép István-János Antal
la comisii
45. 356/10-09-2019 privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România
Ödön Szabó
Lege 174/2019
46. 360/10-09-2019 pentru modificarea şi completarea art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Ödön Szabó
pe ordinea de zi
47. 363/10-09-2019 pentru modificarea Ordonanţei nr.124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
Levente Vass
la comisii
48. 365/16-09-2019 pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
Éva-Andrea Csép
pe ordinea de zi
49. 368/18-09-2019 pentru modificarea literei b) a alineatului (3) al articolului 361 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
Ödön Szabó
la comisii
50. 370/18-09-2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
József-György Kulcsár-Terza
la comisii
51. 381/18-09-2019 pentru completarea art.36 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000
Éva-Andrea Csép
la comisii
52. 394/23-09-2019 pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
Loránd-Bálint Magyar
la comisii
53. 415/01-10-2019 de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulerioare
Norbert Apjok Ödön Szabó Árpád-Francisc Márton Dénes Seres Loránd-Bálint Magyar Hunor Kelemen Petru Farago Botond Csoma Éva-Andrea Csép Zsolt-Istvan Biro
la comisii
54. 438/08-10-2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
Dénes Seres Izabella-Agnes Ambrus István Erdei Dolóczki Levente Vass Attila Korodi Hunor Kelemen Ödön Szabó Éva-Andrea Csép Árpád-Francisc Márton Rozália-Ibolya Biró Loránd-Bálint Magyar Erika Benkő Zacharie Benedek Sándor Bende Norbert Apjok József-György Kulcsár-Terza Botond Csoma
la comisii

Adresa poştală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti luni, 21 octombrie 2019, 3:40
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro