Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2006

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 26/01-02-2006 pentru modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
Dezső-Kálmán Becsek-Garda Atilla-Béla-László Kelemen Árpád-András Antal Sándor Tamás
respins
definitiv
2. 39/01-02-2006 privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă
István Bónis
Lege 118/2007
3. 69/15-02-2006 privind zonele metropolitane
Dénes Seres
respinsa
definitiv
4. 73/20-02-2006 privind înființarea satelor Nicolești, Foi și Ciba prin reorganizarea comunei Crăciunești, județul Mureș
Károly Kerekes Atilla-Béla-László Kelemen László Borbély
Lege 362/2006
5. 74/20-02-2006 privind înființarea satului Seuca în componența comunei Gănești, județul Mureș
Károly Kerekes László Borbély Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 361/2006
6. 88/22-02-2006 pentru modificarea și completarea art.17 alin (2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
András-Levente Máté
Lege 164/2006
7. 90/22-02-2006 pentru modificarea alin.(4) al art.67 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
8. 92/22-02-2006 pentru modificarea anexei la Legea nr.630/2002 Legea cinematografiei cu modificările și completările ulterioare
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
respinsa
definitiv
9. 112/01-03-2006 pentru înființarea comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor
Petru Lakatos
respinsa
definitiv
10. 113/01-03-2006 privind modificarea și completarea art.5 și 6 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Ferenc Asztalos
Lege 215/2006
11. 151/08-03-2006 pentru completarea art.43 din Legea nr.58/1998 Legea bancară, modificată și completată prin Legea nr.485/2003
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
12. 170/15-03-2006 privind înființarea centrelor de informare și consultanță pentru tineri
Attila Kovacs Árpád-András Antal
Lege 333/2006
13. 171/15-03-2006 "Legea Tinerilor"
Attila Kovacs Árpád-András Antal
respinsa
definitiv
14. 178/15-03-2006 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum și înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Tehnicienilor Dentari din România
István Bónis
Lege 96/2007
15. 183/22-03-2006 pentru modificarea articolelor 167(5) și 176 (1) ale Legii învățământului nr.84/1995 modificat și completat prin Legea nr.354/2004
Dénes Seres Andrei-Gheorghe Király
Lege 291/2006
16. 192/22-03-2006 privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studențești private
Árpád-András Antal Attila Kovacs
Lege 201/2006
17. 214/27-03-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.84/2004 aprobată cu modificări prin Legea nr.501/2004
Sándor Tamás
Lege 340/2006
18. 268/10-04-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
19. 275/10-04-2006 privind modificarea și completarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
Károly Kerekes
respins
definitiv
20. 288/12-04-2006 pentru modificarea Legii nr.48/2004 privind aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.501/2002
András-Levente Máté
Lege 465/2006
21. 290/12-04-2006 privind modificarea alin.(1) al art.95 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
22. 357/25-04-2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
András-Levente Máté Levente Csaba Szekely István Bónis
Lege 400/2006
23. 371/25-04-2006 pentru modificarea Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Dénes Seres
respinsa
definitiv
24. 376/25-04-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Sándor Tamás
respinsa
definitiv
25. 377/25-04-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
Sándor Tamás
respinsa
definitiv
26. 422/08-05-2006 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
István Antal Ferenc Asztalos
respinsa
definitiv
27. 452/10-05-2006 privind salarizarea și alte depturi ale personalului din sistemul sanitar-veterinar
Atilla-Béla-László Kelemen Levente Csaba Szekely
Lege 435/2006
28. 453/10-05-2006 "Legea Fondului Național pentru Tineri"
Árpád-András Antal Attila Kovacs
respinsa
definitiv
29. 460/10-05-2006 privind modificarea art.4(d) din Legea nr.488/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experților criminaliști
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
30. 461/10-05-2006 pentru completarea art.129 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
31. 464/10-05-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
Sándor Tamás
respinsa
definitiv
32. 476/17-05-2006 pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
István Bónis
Lege 481/2006
33. 483/17-05-2006 "Legea farmaciei"
István Bónis
Lege 266/2008
34. 499/24-05-2006 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004, cu modificările și completările ulterioare
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 290/2006
35. 528/07-06-2006 privind prevenirea accidentelor din mediul subteran speologic și organizarea activității de salvare din mediul subteran speologic
Petru Lakatos
Lege 402/2006
36. 536/12-06-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
István Antal István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
37. 551/19-06-2006 pentru modificarea art.104 alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Andrei-Gheorghe Király Dénes Seres
respinsa
definitiv
38. 593/29-06-2006 pentru modificarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
Sándor Tamás
respinsa
definitiv
39. 637/04-09-2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat
Sándor Tamás
respinsa
definitiv
40. 641/11-09-2006 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Andrei-Gheorghe Király Ferenc Asztalos
Lege 480/2006
41. 651/11-09-2006 pentru modificarea art.174, alin.(3) din Legea învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Andrei-Gheorghe Király Béla Sóki
Lege 428/2006
42. 678/13-09-2006 pentru modificarea Legii nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Levente Csaba Szekely István Bónis András-Levente Máté
respinsa
definitiv
43. 706/03-10-2006 pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
44. 710/03-10-2006 privind suportarea de la bugetul de stat a tarifelor aferente analizei și verificării documentațiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
45. 721/09-10-2006 privind modificarea Legii 504/11 iulie 2002, Legea audio-vizualului
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
46. 739/16-10-2006 privind înființarea comunei Otelec prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș
Tiberiu Toró
respinsa
definitiv
47. 741/18-10-2006 privind schimbarea denumirii Județului Argeș cu reședința în municipiul Pitești, în Argeș Muscel
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
48. 771/23-10-2006 pentru aplicarea unor articole, modificarea și completarea Legii Apiculturii nr.89 din 28 aprilie 1998, cu modificările și completările ulterioare
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
49. 778/25-10-2006 pentru completarea art.44 și 49 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare
Béla Sóki Ferenc Asztalos Attila Varga István Erdei Dolóczki Árpád-Francisc Márton Andrei-Gheorghe Király Árpád-Francisc Márton Dénes Seres András-Levente Máté
Lege 148/2007
50. 781/25-10-2006 privind intervențiile active în atmosferă
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 173/2008
51. 800/01-11-2006 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
Andrei-Gheorghe Király
Lege 31/2007
52. 803/01-11-2006 pentru modificarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
Árpád-András Antal Dénes Seres
respinsa
definitiv
53. 812/01-11-2006 pentru modificarea art.4 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Károly Kerekes
Lege 19/2007
54. 844/13-11-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantina fitosanitară
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 93/2007
55. 851/13-11-2006 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
56. 880/15-11-2006 pentru modificarea art.154.alin.(5) din Legea învățământului nr.84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare
Dénes Seres Andrei-Gheorghe Király
respinsa
definitiv
57. 904/22-11-2006 pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
Lege 33/2007
58. 969/18-12-2006 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
Tiberiu Toró
procedura legislativa încetata
59. 970/18-12-2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare
Tiberiu Toró
respinsa
definitiv
60. 977/18-12-2006 privind înființarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 181/2007

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 27 septembrie 2021, 23:31
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro