Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2007

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 20/05-02-2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
Károly Kerekes
Lege 76/2007
2. 21/05-02-2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată prin Legea nr.125 din 18 martie 2002
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
respinsa
definitiv
3. 22/05-02-2007 pentru modificarea și completarea art.25 din Legea nr.114/1996, Legea locuinței
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
4. 42/14-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Attila Varga Ferenc Asztalos
Lege 160/2007
5. 47/14-02-2007 privind modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 și modificată prin Legea nr.313/2004 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.9/2005
Árpád-András Antal
respinsa
definitiv
6. 70/19-02-2007 privind reorganizarea terenurilor agricole
Atilla-Béla-László Kelemen Dezső-Kálmán Becsek-Garda
respinsa
definitiv
7. 71/19-02-2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Medicină Veterinară
Levente Csaba Szekely Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
8. 74/19-02-2007 pentru completarea art.9 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată
Tiberiu Toró
Lege 90/2007
9. 76/19-02-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
András-Levente Máté István Bónis
respinsa
definitiv
10. 82/19-02-2007 privind înființarea Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar
István Bónis
respinsa
definitiv
11. 91/28-02-2007 privind modificarea art.161 (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a art.3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
12. 124/12-03-2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată
István Antal
Lege 130/2007
13. 126/12-03-2007 pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr.80/2001 aprobată prin Legea nr.247/2002 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările ulterioare
Árpád-András Antal Dénes Seres
respinsa
definitiv
14. 127/12-03-2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor
Árpád-András Antal Dénes Seres
respinsa
definitiv
15. 162/21-03-2007 pentru modificarea art.158 alin.(2) din Legea învățământului nr.84/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare
Dénes Seres István Erdei Dolóczki Andrei-Gheorghe Király Béla Sóki Ferenc Asztalos
Lege 253/2007
16. 188/02-04-2007 privind înființarea comunei Bucovăț prin reorganizarea comunei Remetea Mare, județul Timiș
Tiberiu Toró
Lege 374/2007
17. 202/02-04-2007 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Levente Csaba Szekely
respinsa
definitiv
18. 206/02-04-2007 pentru completarea art.4 din Ordonanța de urgență nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr.78/2005
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
19. 217/10-04-2007 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Sándor Tamás
respinsa
definitiv
20. 235/10-04-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.541/2002 privind economisirea și creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
István Erdei Dolóczki Tiberiu Toró Károly Kerekes
respinsa
definitiv
21. 238/10-04-2007 privind pensia minimă garantată
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
22. 242/10-04-2007 pentru completarea pct.i) al art.16 al Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Károly Kerekes István Bónis
respinsa
definitiv
23. 244/10-04-2007 privind despăgubirea deponenților la CEC care au depus sume de bani până la data de 01.11.1990 în vederea achiziționării de autoturisme Dacia
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
respinsa
definitiv
24. 246/16-04-2007 pentru completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001
István Bónis András-Levente Máté Károly Kerekes
respinsa
definitiv
25. 258/16-04-2007 pentru completarea Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
Dénes Seres Andrei-Gheorghe Király
Lege 298/2007
26. 264/23-04-2007 privind personalul Curții Constituționale
András-Levente Máté Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
27. 265/23-04-2007 privind "Codul silvic"
Dezső-Kálmán Becsek-Garda Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
28. 312/02-05-2007 pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 238/2007
29. 314/02-05-2007 privind modificarea articolului 95, alineatul (1), din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
30. 315/02-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, cu modificările și completările ulterioare
Tiberiu Toró
Lege 334/2007
31. 335/02-05-2007 pentru completarea art.15 al Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Károly Kerekes András-Levente Máté
respinsa
definitiv
32. 336/02-05-2007 privind înființarea Biroului Unic pentru depunerea formularelor privind obligațiile declarative ale persoanelor fizice autorizate, persoanelor juridice și ale altor entități care au calitatea de angajator
András-Levente Máté Petru Lakatos István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
33. 340/02-05-2007 pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
Andrei-Gheorghe Király Dénes Seres
respinsa
definitiv
34. 375/09-05-2007 pentru modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 197/2007
35. 380/09-05-2007 pentru completarea art.4 alin.(2) din Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, modificată prin Legea nr.564/2004
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 251/2007
36. 382/09-05-2007 privind organizarea, funcționarea și finanțarea Academiei de Științe Agricole și Silvice " Gheorghe Ionescu-Șișești"
Atilla-Béla-László Kelemen
respins
definitiv
37. 397/23-05-2007 pentru înființarea Comunei Toboliu, prin reorganizarea comunei Girișu de Criș, județul Bihor
Petru Lakatos
Lege 375/2007
38. 404/28-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
Lege 221/2007
39. 411/28-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
40. 414/28-05-2007 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Tiberiu Toró
respinsa
definitiv
41. 416/28-05-2007 pentru modificarea alin.(6) al art.258 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
42. 417/28-05-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și munițiilor
Tiberiu Toró
Lege 235/2007
43. 460/11-06-2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României
Tiberiu Toró
Lege 291/2007
44. 463/11-06-2007 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
Károly Kerekes
respins
definitiv
45. 476/18-06-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2006 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
Atilla-Béla-László Kelemen Levente Csaba Szekely
respinsa
definitiv
46. 494/20-06-2007 pentru modificarea Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
András-Levente Máté István Bónis Levente Csaba Szekely
respinsa
definitiv
47. 501/27-06-2007 privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare
Attila Varga István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
48. 505/27-06-2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate
Tiberiu Toró
Lege 294/2007
49. 515/27-06-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată
Tiberiu Toró
Lege 303/2007
50. 532/03-09-2007 privind înființarea comunei Lompirt, prin reorganizarea comunei Șărmășag, județul Sălaj
Dénes Seres
respinsa
definitiv
51. 566/10-09-2007 pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
András-Levente Máté
respins
definitiv
52. 584/12-09-2007 privind regimurile matrimoniale
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
53. 587/12-09-2007 pentru modificarea articolului 4 al Legii 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
54. 608/24-09-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal
Levente Csaba Szekely
respinsa
definitiv
55. 612/24-09-2007 pentru modificarea Legii nr.184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
respinsa
definitiv
56. 625/26-09-2007 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
57. 627/26-09-2007 privind înființarea instituției AVOCATUL COPILULUI
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
58. 637/02-10-2007 privind modificarea și completarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
Andrei-Gheorghe Király Béla Sóki
Lege 296/2007
59. 649/02-10-2007 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
respinsa
definitiv
60. 652/02-10-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
61. 666/08-10-2007 privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Levente Csaba Szekely Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 45/2009
62. 672/10-10-2007 privind înființarea comunei Otelec, prin reorganizarea comunei Uivar, județul Timiș
Tiberiu Toró
Lege 108/2008
63. 702/22-10-2007 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
Andrei-Gheorghe Király Tiberiu Toró Ferenc Asztalos Béla Sóki
Lege 2/2008
64. 706/24-10-2007 pentru modificarea și completarea Alin.3 al Art.36 al Legii nr.35 din 1997, republicată, privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului
András-Levente Máté
Lege 383/2007
65. 709/24-10-2007 pentru modificarea Legii tinerilor nr.350/2006
Béla Sóki Ferenc Asztalos Andrei-Gheorghe Király
respins
definitiv
66. 711/24-10-2007 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România, prin reorganizarea Asociației "Academia de Științe Tehnice din România", care își încetează activitatea
Andrei-Gheorghe Király Ferenc Asztalos Béla Sóki
Lege 230/2008
67. 737/05-11-2007 pentru completarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar - veterinare și pentru siguranța alimentelor
Atilla-Béla-László Kelemen Levente Csaba Szekely Petru Lakatos
Lege 1/2008
68. 745/05-11-2007 pentru completarea Titlului XI - Renta viageră agricolă din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniul proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
respinsa
definitiv
69. 773/12-11-2007 pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
respinsa
definitiv
70. 775/14-11-2007 pentru modificarea art.21 al Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Andrei-Gheorghe Király Dénes Seres
respinsa
definitiv
71. 802/28-11-2007 Codului Silvic
Levente Csaba Szekely Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 46/2008
72. 807/28-11-2007 pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Béla Sóki
respinsa
definitiv
73. 837/03-12-2007 pentru modificarea art.3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
Sándor Tamás
respinsa
definitiv
74. 842/03-12-2007 privind acordarea unor drepturi salariale specifice personalului nedidactic din învățământ
Béla Sóki
respinsa
definitiv
75. 851/03-12-2007 privind reglementarea profesiei de psihoterapeut
István Bónis
respinsa
definitiv
76. 868/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret și a municipiului București
Béla Sóki Ferenc Asztalos Andrei-Gheorghe Király
la comisii
77. 869/10-12-2007 "Legea comasării"
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
respinsa
definitiv
78. 874/10-12-2007 pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau unităților administrativ - teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
Andrei-Gheorghe Király Dénes Seres
respinsa
definitiv
79. 880/10-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
István Bónis
respinsa
definitiv
80. 896/17-12-2007 pentru completarea Legii nr. 139/1995 a Societății Naționale de Cruce Roșie din România
András-Levente Máté
Lege 74/2008
81. 899/17-12-2007 pentru modificarea și completarea Legii 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Károly Kerekes
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 27 septembrie 2021, 21:32
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro