Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Grupuri > UDMR Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
Propuneri legislative initiate în anul 2008

  P.L. Titlu / Initiatori UDMR Stadiu
1. 7/04-02-2008 pentru completarea art.116 din Legea administrației publice locale nr.215/2001
Károly Kerekes István Bónis András-Levente Máté
Lege 131/2008
2. 15/04-02-2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
Lege 35/2008
3. 21/06-02-2008 privind înființarea comunei Ocna de Jos, județul Harghita, prin reorganizarea comunei Praid
István Antal Ferenc Asztalos
respinsa
definitiv
4. 52/20-02-2008 privind înființarea satului Păcălești, în comuna Dragănești, județul Bihor
Petru Lakatos
Lege 181/2008
5. 57/25-02-2008 pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul
Andrei-Gheorghe Király Béla Sóki
Lege 143/2008
6. 65/25-02-2008 pentru modificarea alin (11) al art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare
István Erdei Dolóczki István Antal
Lege 72/2008
7. 67/25-02-2008 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului
Tiberiu Toró
respinsa
definitiv
8. 75/25-02-2008 pentru modificarea și completarea Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
9. 110/10-03-2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Satutul personalului didactic
Dénes Seres István Erdei Dolóczki Andrei-Gheorghe Király
respinsa
definitiv
10. 133/12-03-2008 pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilități publice
Tiberiu Toró
respinsa
definitiv
11. 154/08-04-2008 privind modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități
István Erdei Dolóczki István Bónis Andrei-Gheorghe Király András-Levente Máté Attila Varga István Antal Ferenc Asztalos Dénes Seres
respinsa
definitiv
12. 188/14-04-2008 pentru completarea art.237 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată
István Antal István Erdei Dolóczki
respinsa
definitiv
13. 212/16-04-2008 privind utilizarea, conservarea și protecția solului
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
14. 267/05-05-2008 privind modificarea și completarea art.4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 133/2008
15. 268/05-05-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Tiberiu Toró
respins
definitiv
16. 313/12-05-2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
István Antal
respinsa
definitiv
17. 314/12-05-2008 pentru completarea art.3 din Ordonanța Guvernului nr.15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România
Andrei-Gheorghe Király Ferenc Asztalos Dénes Seres
respinsa
definitiv
18. 317/12-05-2008 privind modificarea Decretului-lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
19. 319/12-05-2008 pentru modificarea Ordonanței nr.105 din 30 august 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
20. 326/12-05-2008 pentru modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
21. 332/12-05-2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
22. 336/12-05-2008 pentru modificarea și completarea alineatului (1) al articolului 7 din Ordonanța de Urgență nr.214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
23. 344/12-05-2008 privind condamnările cu caracter politic din perioada 1956-1962
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
respinsa
definitiv
24. 350/17-06-2008 privind organizarea învățământului teologic superior de cult islamic
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton
procedura legislativa încetata
25. 387/17-06-2008 pentru modificarea art.26 alin.(6) lit.b) din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
Petru Lakatos Levente Csaba Szekely Atilla-Béla-László Kelemen
Lege 180/2008
26. 388/17-06-2008 privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
Sándor Tamás
respins
definitiv
27. 392/17-06-2008 pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 și completarea art.13 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Levente Csaba Szekely
respinsa
definitiv
28. 393/17-06-2008 pentru completarea articolului 201 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal
Árpád-András Antal
respinsa
definitiv
29. 398/17-06-2008 privind pescuitul și acvacultura
Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
30. 407/17-06-2008 pentru modificarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Andrei-Gheorghe Király Béla Sóki
respins
definitiv
31. 430/17-06-2008 privind alocația de școlarizare
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
32. 440/23-06-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată
Károly Kerekes
Lege 270/2008
33. 446/23-06-2008 pentru modificarea și complectarea Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
István Bónis
Lege 258/2008
34. 452/23-06-2008 pentru modificarea Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor
István Bónis Károly Kerekes Árpád-András Antal Attila Kovacs Attila Varga Ferenc Asztalos István Antal Dénes Seres Dezső-Kálmán Becsek-Garda Sándor Tamás Sándor Kónya-Hamar Béla Sóki Atilla-Béla-László Kelemen Petru Lakatos Árpád-Francisc Márton Andrei-Gheorghe Király Árpád-Francisc Márton András-Levente Máté István Erdei Dolóczki Levente Csaba Szekely
respinsa
definitiv
35. 495/03-09-2008 pentru modificarea alin.(5) și (6) ale art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
Károly Kerekes
Lege 262/2008
36. 498/03-09-2008 pentru modificarea alin.(1) al art.14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
András-Levente Máté Dénes Seres István Erdei Dolóczki
respins
definitiv
37. 523/03-09-2008 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
38. 532/10-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995 și a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic
Andrei-Gheorghe Király Ferenc Asztalos Béla Sóki
Lege 296/2008
39. 550/24-09-2008 pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Atilla-Béla-László Kelemen Károly Kerekes
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
40. 551/24-09-2008 pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
Atilla-Béla-László Kelemen Károly Kerekes
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
41. 553/24-09-2008 privind înființarea comunei Racșa, prin reorganizarea comunei Orașu Nou, județul Satu Mare
Attila Varga István Erdei Dolóczki
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
42. 560/24-09-2008 pentru modificarea art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A.
Dénes Seres
respins
definitiv
43. 563/24-09-2008 privind înființarea Companiei Naționale "Herghelii de Stat"
Levente Csaba Szekely Atilla-Béla-László Kelemen
respinsa
definitiv
44. 568/24-09-2008 pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural
Dénes Seres
respins
definitiv
45. 570/24-09-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.335 din 3 decembrie 2007 a Camerelor de comerț din România
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
46. 593/01-10-2008 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a României pentru UNESCO
Tiberiu Toró
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
47. 594/08-10-2008 privind cooperarea între Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene
András-Levente Máté Sándor Kónya-Hamar
clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
48. 609/08-10-2008 pentru completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
András-Levente Máté Károly Kerekes
Lege 296/2009
49. 610/08-10-2008 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
Károly Kerekes
respinsa
definitiv
50. 611/08-10-2008 privind reglementarea juridică a persoanelor aflate pe așa numitele liste de chiaburi
Dezső-Kálmán Becsek-Garda
respinsa
definitiv
51. 624/08-10-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerțului și a Legii camerelor de comerț din România nr.335/2007
Árpád-Francisc Márton Árpád-Francisc Márton Levente Csaba Szekely
respinsa
definitiv
52. 633/31-10-2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Károly Kerekes
retrasa
de catre initiator
53. 698/04-11-2008 privind completarea art.26 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Hunor Kelemen Levente Csaba Szekely István Erdei Dolóczki Petru Lakatos István Bónis András-Levente Máté Károly Kerekes
respinsa
definitiv
54. 707/04-11-2008 pentru completarea și modificarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez
András-Levente Máté
respinsa
definitiv
55. 709/04-11-2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
Károly Kerekes
Lege 273/2009

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 27 septembrie 2021, 22:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro