Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2016-prezent > Camera Deputaților > Grupuri > PRO Europa Versiunea pentru printare

Grupul parlamentar PRO Europa
Propuneri legislative initiate în anul 2019

  P.L. Titlu / Initiatori PRO Europa Stadiu
1. 285/18-06-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Republicată
Alin Vasile Văcaru Cătălin-Ioan Nechifor Eugen Durbacă Victor-Viorel Ponta Mihaela Huncă Ion Mocioalcă Marilena-Emilia Meiroșu Daniel Constantin Gabriela-Maria Podașcă Sorin Mihai Cîmpeanu Mircea Marius Banias Gabriela-Maria Podașcă
la comisii
2. 309/01-07-2019 pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne și internaționale în domeniul nuclear
Mihai Mohaci
la comisii
3. 313/01-07-2019 pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019
Alexandra-Corina Bogaciu Mihaela Huncă Marilena-Emilia Meiroșu Gabriela-Maria Podașcă Gabriela-Maria Podașcă Mircea-Titus Dobre Mircea Marius Banias Oana-Silvia Vlăducă
la comisii
4. 317/01-07-2019 modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
Petru-Sorin Marica Oana-Silvia Vlăducă
la comisii
5. 331/03-07-2019 de revizuire a Constituției României
Ion Mocioalcă Mircea-Titus Dobre Gabriela-Maria Podașcă Gabriela-Maria Podașcă Marilena-Emilia Meiroșu Octavian Petric Oana-Silvia Vlăducă Daniel Constantin Damian Florea
la comisii
6. 341/02-09-2019 pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgență
Mihaela Huncă Mihai Mohaci Damian Florea Liviu-Ioan Balint
Lege 36/2020
7. 357/10-09-2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic
Emanuel-Iuliu Havrici
Lege 234/2019
8. 363/10-09-2019 pentru modificarea Ordonanței nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
Liviu-Ioan Balint
la comisii
9. 380/18-09-2019 pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice și al art.32 alin.(1) din Ordonanța nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Liviu-Ioan Balint
raport
depus
10. 394/23-09-2019 pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare
Toma-Florin Petcu Florică Ică Calotă
la comisii
11. 397/23-09-2019 privind instituirea zilei de 12 Octombrie - Ziua limbii, alfabetului și culturii armene
Varujan Vosganian
Lege 181/2019
12. 413/01-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
Florică Ică Calotă Ion Tabugan Toma-Florin Petcu
Lege 13/2020
13. 417/01-10-2019 pentru modificarea art. 14 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
Liviu-Ioan Balint
Lege 24/2020
14. 418/01-10-2019 pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură
Liviu-Ioan Balint
la comisii
15. 419/01-10-2019 privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
Damian Florea Florinel Stancu Liviu-Ioan Balint
la comisii
16. 432/08-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr.69/2000
Liviu-Ioan Balint
la comisii
17. 433/08-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României
Liviu-Ioan Balint
la comisii
18. 445/08-10-2019 pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
Liviu-Ioan Balint
la comisii
19. 463/14-10-2019 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019
Florică Ică Calotă
la comisii
20. 474/21-10-2019 pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
Florică Ică Calotă
raport
depus
21. 493/28-10-2019 pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
Damian Florea Daniel Constantin Sorin Mihai Cîmpeanu
Lege 41/2020
22. 494/28-10-2019 pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, participant la misiuni și operații în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea țării, precum și pentru acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
Damian Florea
la comisii
23. 498/28-10-2019 pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal
Liviu-Ioan Balint Damian Florea Mihai Mohaci
la comisii
24. 511/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.338/2018 prin care a fost aprobată OUG nr.59/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România
Mihai Niță
la comisii
25. 525/28-10-2019 pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia națională
Radu - Adrian Pau Mihai Mohaci Mihai Valentin Popa Gabriel Petrea
pe ordinea de zi
26. 549/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
Daniel Constantin Mihaela Huncă
în reexaminare
la Senat
27. 550/28-10-2019 pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice
Daniel Constantin Oana-Silvia Vlăducă Georgian Pop Alexandra-Corina Bogaciu Radu - Adrian Pau Cătălin-Ioan Nechifor Eugen Durbacă Ion Spânu Mihaela Huncă Marilena-Emilia Meiroșu Mircea Marius Banias Gabriela-Maria Podașcă Gabriela-Maria Podașcă Alin Vasile Văcaru Mircea-Titus Dobre Ion Mocioalcă Nicolae Bănicioiu Sorin Mihai Cîmpeanu Petru-Sorin Marica
la comisii
28. 551/28-10-2019 pentru modificarea și completarea art.6, art.8, art.20 și art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020
Gabriela-Maria Podașcă Georgian Pop Marilena-Emilia Meiroșu Petru-Sorin Marica Daniel Constantin Mircea Marius Banias Cătălin-Ioan Nechifor Eugen Durbacă Gabriela-Maria Podașcă Oana-Silvia Vlăducă Alin Vasile Văcaru Ion Spânu Mircea-Titus Dobre Radu - Adrian Pau Ion Mocioalcă Mihaela Huncă Nicolae Bănicioiu Alexandra-Corina Bogaciu Sorin Mihai Cîmpeanu
la comisii
29. 552/28-10-2019 pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Gabriel Petrea
la comisii
30. 554/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996
Florinel Stancu Emanuel-Iuliu Havrici
la comisii
31. 555/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
Damian Florea
la comisii
32. 569/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Daniel Constantin Gabriel Petrea Mihai Niță Marilena-Emilia Meiroșu Mihaela Huncă Ion Spânu Radu - Adrian Pau
la comisii
33. 570/28-10-2019 pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
Mihai Niță Gabriel Petrea Daniel Constantin Radu - Adrian Pau Ion Spânu Mihaela Huncă Marilena-Emilia Meiroșu
la comisii
34. 574/28-10-2019 privind organizarea și desfășurarea votului electronic
Mihai Valentin Popa Daniel Constantin Mihai Mohaci Oana-Silvia Vlăducă Georgian Pop Alexandra-Corina Bogaciu Radu - Adrian Pau Victor-Viorel Ponta Petru-Sorin Marica Sorin Mihai Cîmpeanu Ion Mocioalcă Mircea-Titus Dobre Alin Vasile Văcaru Gabriela-Maria Podașcă Gabriela-Maria Podașcă Mircea Marius Banias Marilena-Emilia Meiroșu Mihaela Huncă Ion Spânu Eugen Durbacă
la comisii
35. 583/28-10-2019 privind organizarea și funcționarea Secretariatului de stat pentru problemele rezerviștilor și veteranilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională
Liviu-Ioan Balint
la comisii
36. 585/28-10-2019 pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții și pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
Florinel Stancu
Lege 7/2020
37. 586/28-10-2019 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului româm și din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unității administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj și în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos
Florinel Stancu
la comisii
38. 587/28-10-2019 pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun
Damian Florea
la comisii
39. 588/28-10-2019 pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Gabriel Petrea
la comisii
40. 600/28-10-2019 pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Victor-Viorel Ponta Petru-Sorin Marica Sorin Mihai Cîmpeanu Nicolae Bănicioiu Ion Mocioalcă Mircea-Titus Dobre Alin Vasile Văcaru Gabriela-Maria Podașcă Gabriela-Maria Podașcă Mircea Marius Banias Mihaela Huncă Eugen Durbacă Cătălin-Ioan Nechifor Radu - Adrian Pau Alexandra-Corina Bogaciu Oana-Silvia Vlăducă Daniel Constantin Mihai Mohaci Mihai Valentin Popa Damian Florea Liviu-Ioan Balint
la Secretarul
general
41. 611/28-10-2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, precum și pentru modificarea și completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată
Damian Florea Eugen Durbacă Florinel Stancu Gabriel Petrea Mircea Marius Banias Gabriela-Maria Podașcă Gabriela-Maria Podașcă Mircea-Titus Dobre Nicolae Bănicioiu
la comisii
42. 614/11-11-2019 pentru completarea articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.160/2012, cu modificările și completările ulterioare
Ion Mocioalcă
procedura legislativa încetata
43. 618/11-11-2019 pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii și a art.361 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
Sorin Mihai Cîmpeanu
Lege 37/2020
44. 631/02-12-2019 privind regimul juridic al plantei canabis, al substanțelor și preparatelor ce conțin canabis, utilizate în scop medical
Eugen Durbacă Mircea-Titus Dobre Gabriel Petrea Nicolae Bănicioiu Florinel Stancu Damian Florea Gabriela-Maria Podașcă Gabriela-Maria Podașcă Mircea Marius Banias
la comisii
45. 638/02-12-2019 pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Georgian Pop Gabriel Petrea
la Secretarul
general
46. 639/02-12-2019 pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Gabriel Petrea
la comisii
47. 645/04-12-2019 pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor
Radu - Adrian Pau Ion Spânu Mihaela Huncă Oana-Silvia Vlăducă
la comisii
48. 648/04-12-2019 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului
Octavian Petric
la comisii
49. 671/23-12-2019 pentru modificarea și completarea art.83 din Legea educației naționale 1/2011
Mihaela Huncă Sorin Mihai Cîmpeanu
la comisii

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 3 aprilie 2020, 22:10
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro