Dan CÂRLAN
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 19/04.02.2008 L765/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
definitiv
2. 33/01.02.2006 L649/2005 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României și a Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerțului respinsa
definitiv
3. 57/25.02.2008 L243/2008 Propunere legislativă pentru completarea articolului 174 din Legea nr.84/1995 privind învățământul Lege 143/2008
4. 83/19.02.2007 L906/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat cu program normal de 4 ore respinsa
definitiv
5. 84/03.03.2008 L789/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului, nr.69/2000 Lege 34/2009
6. 97/03.03.2008 L882/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
7. 109/01.03.2006 L372/2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare Lege 250/2006
8. 139/08.03.2006 L714/2005 Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.58/2001 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, stagiaturii și activității de cercetare medicală în sectorul sanitar respinsa
definitiv
9.   L198/08.02.2006 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare retrasa
de catre initiator
10. 237/15.06.2005 L520/2005 Propunere legislativă privind înființarea comunei Teșcani, județul Bacău respinsa
definitiv
11. 243/05.04.2006 L712/2005 Propunere legislativă pentru completarea art.9 din Legea nr.112/1995 respinsa
definitiv
12. 246/05.05.2008 L609/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică respinsa
definitiv
13. 296/19.07.2005 L568/2005 Propunere legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Podu Iloaiei, județul Iași Lege 385/2005
14. 335/12.05.2008 L60/2008 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor respinsa
definitiv
15. 341/02.05.2007 L111/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.236 din 09 iunie 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical respinsa
definitiv
16. 361/07.05.2007 L115/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative respinsa
definitiv
17. 366/07.05.2007 L88/2007 Propunere legislativă pentru completarea articolului 13 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
18. 380/17.06.2008 L137/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea art.2141- 2143din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
19. 382/17.06.2008 L113/2008 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
20. 416/17.06.2008 L153/2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern respinsa
definitiv
21. 461/11.06.2007 L406/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.17 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Lege 281/2007
22. 500/27.06.2007 L684/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1995 privind învățământul Lege 365/2007
23. 551/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
24. 568/24.09.2008 L283/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural respins
definitiv
25. 599/18.09.2007 L448/2007 Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată respins
definitiv
26. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
27. 629/04.09.2006 L294/2006 Proiect de Lege privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară respins
definitiv
28. 681/10.10.2007 L402/2007 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 13 din 09/01/2007, Legea energiei electrice respinsa
definitiv
29. 707/24.10.2007 L842/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 respinsa
definitiv
30. 801/01.11.2006 L532/2006 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.21 din 1 martie 1991 privind Cetățenia română respinsa
definitiv
31. 849/03.12.2007 L618/2007 Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului respinsa
definitiv
32. 880/10.12.2007 L730/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății respinsa
definitiv
33. 893/17.12.2007 L642/2007 Proiect de Lege pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului respins
definitiv
34.   BP492/29.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali retrasa
de catre Senat
35.   BP493/29.09.2008 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice retrasa
de catre Senat