Activitate parlamentară
2000-2004 (sen.)
inițiative legislative
comisii de mediere
moțiuni
luări de cuvânt în plen
1996-2000 (sen.)
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2000-2004 > Senatul > Nicolae Pătru > comisii de mediere Versiunea pentru printare

Nicolae PĂTRU
Membru în comisiile de mediere ale urmatoarelor initiative legislative

Nr.
crt.
Numarul si data
înregistrarii
Titlu Stadiu
1. L90/07-03-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului Lege 331/2003
2. L99/07-03-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.191/2002 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003, personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică Lege 220/2003
3. L102/11-03-2003  Proiect de Lege privind producerea și valorificarea legumelor de câmp. Lege 312/2003
4. L126/28-03-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă. Lege 274/2003
5. L158/21-04-2003  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2002 pentru completarea Legii arendării nr.16/1994 Lege 350/2003
6. L161/21-04-2003  Proiectul Legii pomiculturii Lege 348/2003
7. L213/27-05-2003  Proiectul Legii Corpului Agronomic din România Lege 459/2003
8. L224/24-04-2002  Propunere legislativă privind organizarea pieței tutunului brut în România Lege 236/2003
9. L270/23-06-2003  Proiect de Lege privind producerea și valorificarea legumelor, florilor și plantelor ornamentale, de seră Lege 469/2003
10. L272/31-05-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/2002 pentru modificarea Anexei nr.1 la Legea nr.290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice - "Gheorghe Ionescu - Șișești" Lege 633/2002
11. L293/14-06-2002  Proiect de Lege privind producerea și comercializarea hameiului Lege 627/2002
12. L308/19-06-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2002 privind încheierea de către Regia Națională a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung, privind masa lemnoasă Lege 654/2002
13. L319/18-08-2003  Proiect de Lege privind fabricarea, depozitarea și comercializarea produselor din tutun Lege 90/2004
14. L395/06-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 32/2003
15. L397/09-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate Lege 78/2003
16. L407/24-09-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele de fond forestier național afectat de incendii Lege 38/2004
17. L427/23-10-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă Lege 25/2004
18. L446/30-09-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2002 privind punerea în valoare a plantațiilor vitipomicole abandonate Lege 77/2003
19. L448/02-10-2002  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 75/2002 Lege 120/2004
20. L459/09-10-2002  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 249/2003
21. L467/10-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 hectare, inclusiv. Lege 596/2003
22. L489/18-10-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 134/2002 pentru completarea art.6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului Lege 156/2003
23. L497/21-11-2003  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național Lege 33/2004
24. L598/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit Lege 149/2003
25. L603/23-12-2002  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuită, în anul 2003, a unui ajutor în îngrășăminte chimice, producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafață totală de până la 2,5 ha. Lege 133/2003

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 1 octombrie 2022, 17:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro