Curriculum Vitæ
Activité parlementaire
2000-2004 (dep.)
1996-2000 (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
discours
 
Vous êtes ici: Home > Législature 1996-2000 > Chambre des Députés > Marian Ianculescu > Questions et interpellations Versiunea pentru printare

Marian IANCULESCU
Questions et interpellations dans la legislature 1996-2000

 1. Interpellationno.113B/22-09-1997
  Solicit sprijinul pentru acordarea drepturilor legale dl. Ștefan Gheorghe din comuna Mitreni, jud. Călărași victima accidentului feroviar produs în 12.04.1995 între stațiile CFR Dragoș Vodă și Ciulnița.

 2. Interpellationno.161B/19-11-1997
  Referitor la desființarea grădiniței cu program normal din localitatea Cheia, comuna Măneciu, județul Prahova.

 3. Interpellationno.164B/15-12-1997
  Referitor la afirmațile d-lui Vasile Lupu asupra jafului din silvicultură.

 4. Interpellationno.165B/15-12-1997
  Referitor la lipsa unui mijloc de transport în localitatea Cheia, comuna Măneciu, județul Prahova.

 5. Interpellationno.17PM/18-02-1998
  Anularea ordinului care liberalizează exportul de materie primă lemnoasă.

 6. Interpellationno.195B/24-02-1998
  Referitor la îmbunătățirea activității filatelice din România (ștampilele LUNA PĂDURII).

 7. Questionno.318A/25-02-1998
  Referitor la tarifele pentru instalarea de posturi telefonice la birourile parlamentare.

 8. Interpellationno.289B/06-10-1998
  Referitor la medicamentele compensate în general și în particular pentru municipiul Turnu Măgurele.

 9. Interpellationno.290B/06-10-1998
  Solicită majorarea cotei de combustibil necesară parcului auto din cadrul secțiilor de poliție.

 10. Interpellationno.354B/23-02-1999
  Referitor la interzicerea angajaților Regiei Naționale a Pădurilor de a desfășura activitate didactică în școli profesionale și licee silvice precum și în instituțiile de învățământ superior.

 11. Interpellationno.355B/23-02-1999
  Referitor la fabrica de zahăr ZEUCMA SA, Zimnicea care a dat faliment.

 12. Interpellationno.380B/10-03-1999
  Referitor la grija pe care trebuie s-o acorde statul, handicapaților de gradul I în special și în general a persoanelor cu handicap.

 13. Interpellationno.381B/10-03-1999
  Referitor la implicarea ministerului agriculturii și alimentației și a direcțiilor agricole județene în realizarea unei politici și strategii agricole la nivel județean și național.

 14. Interpellationno.391B/23-03-1999
  Referitor la spijinirea comunităților rurale în alimentarea cu apă potabilă.

 15. Interpellationno.414B/07-04-1999
  Referitor la "Înființarea distribuție gaze naturale în jud.Teleorman".

 16. Interpellationno.447B/04-05-1999
  Referitor la sprijinul pe care ar trebui să-l acorde statul, producătorilor agricoli prin sistemul cupoanelor agricole și pentru procurarea de utilaje agricole.

 17. Interpellationno.448B/04-05-1999
  Măsurile luate de MAPPM pentru amenajarea pădurilor propietate privată, persoanelor fizice.

 18. Interpellationno.463B/18-05-1999
  Referitor la implicarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură în organizarea controlului privind aplicarea regululor silvice și de pază pe terenurile cu vegetație forestieră.

 19. Interpellationno.464B/18-05-1999
  Referitor la pedepsele care se aplică în cazul tăierilor ilegale de arbori din pădurile care fac parte integrantă din fondul forestier național.

 20. Interpellationno.481B/01-06-1999
  Referitor la grija administrațiilor publice în amenajarea de spații verzi.

 21. Interpellationno.482B/01-06-1999
  Referitor la asigurarea localităților împotriva inundațiilor.

 22. Interpellationno.506B/14-06-1999
  Referitor la modul de aplicare a unor prevederi din Legea nr.26-1997, Codul Silvic.

 23. Interpellationno.527B/29-06-1999
  Referitor la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice cu sediul în București, care este în proces cu numita Pavel Ana.

 24. Interpellationno.545B/21-09-1999
  Referitor la starea precară în care se află sectorul forestier.

 25. Interpellationno.575B/05-10-1999
  Referitor la necesitatea importului din Suedia de stâlpi electrici din lemn de rășinoase ignifugați.

 26. Interpellationno.594B/19-10-1999
  Prezentarea principalilor indicatori economici ai Regiei Naționale a Pădurilor pe anii 1995, 1996, 1997, 1998 și preliminat pe 1999.

 27. Interpellationno.53PM/20-10-1999
  Referitor la starea precară în care se află sectorul forestier.

 28. Interpellationno.613B/02-11-1999
  Referitor la cheltuirea fondurilor bugetare în valoare de 2 miliarde lei alocate cu destinație specială prin Legea Bugetului de Stat pe 1999 pentru amenajarea pădurilor propietate privată, persoane fizice.

 29. Interpellationno.696B/15-02-2000
  Referitor la reglementarea și extinderea cazurilor de acordare a primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru grâul de panificație.

 30. Interpellationno.717B/29-02-2000
  Referitor la modul de distribuire a cupoanelor pentru campania agricolă de primăvară.

 31. Interpellationno.718B/29-02-2000
  Referitor la retrocedarea pădurilor în propietate.

 32. Interpellationno.739B/14-03-2000
  Comentariu privind conținutul Regulamentului de aplicare a Legii nr.1/2000 referitor la terenurile forestiere.

 33. Interpellationno.757B/28-03-2000
  Referitor la sprijinul pe care trebuie să-l acorde statul, prin intermediul MAA, producătorilor agricoli.

 34. Interpellationno.758B/28-03-2000
  Referitor la dificultățile cu care se confruntă Regia Națională a Pădurilor ca urmare a acțiunilor de retrocedare a terenurilor forestiere.

 35. Interpellationno.777B/10-04-2000
  Referitor la implicațiile HG nr.180/2000.

 36. Interpellationno.798B/16-05-2000
  Referitor la sprijinul pe care trebuie să-l acorde statul producătorilor agricoli.

 37. Interpellationno.822B/20-06-2000
  Referitor la unii factori de răspundere din MAPPN pentru dezorganizarea administrației silvice și gestionarea pădurilor.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 27 mai 2020, 1:48
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro