primit de la președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, domnul deputat Mircea Man (Grup PNL)

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții a Camerei Deputaților a primit și analizat, în legislatura 2012-2016 care se încheie acum, un număr de 2319 petiții și a aprobat un număr de 131 de audiențe desfășurate în subcomisii.

Aspectele sesizate în petiții s-au referit la toate domeniile vieții sociale și economice, cele mai numeroase memorii vizând justiția (549), socialul (471) și mediul penitenciar (348).
În vederea soluționării reclamațiilor petiționarilor, Comisia a organizat și desfășurat în plenul său 14 audieri publice ale unor demnitari ai statului român, înalți funcționari și conducători ai unor instituții și autorități.
Această intensă activitate s-a materializat într-un număr de 5770 documente de corespondență transmise instituțiilor competente și petiționarilor.
Comisia apreciază colaborarea autorităților și instituțiilor publice, centrale și locale, sesizate în vederea apărării unor drepturi și interese legale ale petiționarilor și le mulțumește pentru dialogul eficient și responsabil.
De asemenea, Comisia mulțumește în mod special instituțiilor de presă și jurnaliștilor acreditați la Camera Deputaților, care au manifestat interes față de activitatea sa și au reflectat-o cu acuratețe și profesionalism.