Iuliu NOSA
Questions et interpellations dans la legislature 2016-present

  1. Interpellationno.186B/04-04-2017
    Necesitatea clarificării și punerii în acord a actelor normative care reglementează desfășurarea activității de exploatare forestieră a persoanelor fizice.

  2. Interpellationno.1909B/23-10-2018
    Modificarea Hotărârii nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pahetelor de servicii și a Constractului -cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2018-2019 și a aprobării Normelor Metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018