Curriculum Vitae
Activitate parlamentară
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
inițiative legislative
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2004-2008 > Camera Deputaților > Mircea Dușa > Propuneri legislative Versiunea pentru printare

Mircea DUȘA
Propuneri legislative initiate în legislatura 2004-2008

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputatilor
Senat
1. 52/20.02.2008 L242/2008 Propunere legislativă privind înființarea satului Păcălești, în comuna Dragănești, județul Bihor Lege 181/2008
2. 69/15.02.2006 L406/2006 Propunere legislativă privind zonele metropolitane respinsa
definitiv
3. 91/03.03.2008 L820/2007 Propunere legislativă privind stimularea elevilor olimpici respinsa
definitiv
4. 97/03.03.2008 L882/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.6² din Legea nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe respins
definitiv
5. 102/03.03.2008 L870/2007 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
6. 111/10.03.2008 L748/2007 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative referitoare la alegerea președintelui consiliului județean respins
definitiv
7. 123/12.03.2008 L883/2007 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice respins
definitiv
8. 127/12.03.2008 L905/2007 Propunere legislativă privind subvenționarea salariilor preoților respinsa
definitiv
9. 198/14.04.2008 L904/2007 Propunere legislativă privind salariul minim brut pe țară lunar, garantat în plată respinsa
definitiv
10. 283/12.04.2006 L85/2006 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii 82/1998 care aprobă OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor respinsa
definitiv
11. 322/12.05.2008 L52/2008 Propunere legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 c a Ordonanței nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică respinsa
definitiv
12. 323/02.05.2007 L108/2007 Proiect de Lege pentru reglementarea sprijinului financiar acordat tinerilor și familiilor de tineri la închirierea locuinței respins
definitiv
13. 340/25.04.2006 L687/2005 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale respinsa
definitiv
14. 375/25.04.2006 L690/2005 Propunere legislativă privind modificarea art.28 din Legea nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respinsa
definitiv
15. 390/17.06.2008 L49/2008 Propunere legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006 la comisii
16. 449/05.10.2005 L665/2005 Propunere legislativă privind instituția administratorului local respinsa
definitiv
17. 477/18.06.2007 L355/2007 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Ordonanța Guvernului nr.63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri Lege 279/2007
18. 481/18.06.2007 L356/2007 Propunere legislativă privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvenului nr.51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală Lege 351/2007
19. 497/03.09.2008 L284/2008 Proiect de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată respins
definitiv
20. 513/27.06.2007 L390/2007 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe Lege 89/2008
21. 523/03.09.2008 L287/2008 Propunere legislativă privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administartiv-teritoriale, destinate sediilor editurilor de carte și/sau publicații culturale respinsa
definitiv
22. 550/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.32 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
23. 551/24.09.2008   Propunere legislativă pentru completarea art.30 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
24. 568/24.09.2008 L283/2008 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.8 din Ordonanța Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural respins
definitiv
25. 625/26.09.2007 L808/2007 Propunere legislativă pentru completarea art. 30 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali respinsa
definitiv
26. 672/04.11.2008 L342/2008 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.16/2007 privind organizarea și exercitarea profesiei de geodez respins
definitiv
27. 689/21.12.2005 L546/2005 Proiect de Lege privind trecerea Ansamblului Folcloric Rapsodia Călimanilor din Municipiul Toplița, județul Harghita, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor Lege 203/2006
28. 755/07.11.2007 L963/2007 Propunere legislativă pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor de îngrijire și educare a copiilor în vârstă de 0-3 ani respinsa
definitiv
29. 887/22.11.2006 L661/2006 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.8 din Legea nr.30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană Lege 5/2007
30. 894/17.12.2007 L571/2007 Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului respins
definitiv
31. BP202/12.03.2008 L362/2008 Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.4/2007 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunii de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică la Senat
32. BP727/17.09.2008 B471/26.09.2008 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.110/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii la Senat

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 5 aprilie 2020, 19:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro