Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Photos
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2012-2016 (dep.)
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
Liens:
v.ponta@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Victor-Viorel Ponta > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Victor-Viorel PONTA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 100/06.03.2019 L746/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la comisii
2. 101/09.03.2020 L51/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala la comisii
3. 130/01.04.2020 L179/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice si juridice în reexaminare
la Senat
4. 138/13.03.2019 L65/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal" la comisii
5. 149/22.04.2020 L207/2020 Proiect de Lege privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale sesizare de
neconstitutionalitate
6. 164/25.03.2019 L85/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului Lege 150/2019
7. 175/29.04.2020 L58/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistentei sociale nr.292/2011 la comisii
8. 182/29.04.2020 L114/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal la comisii
9. 192/29.04.2020 L104/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii la promulgare
10. 213/16.04.2018 L102/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca pe ordinea de zi
11. 245/13.05.2019 L128/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, precum si a Legii nr.176/2018 privind internshipul la comisii
12. 285/18.06.2019 L173/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale - Republicata la comisii
13. 292/20.05.2020 L148/2020 Proiect de Lege privind exonerarea clientilor bancilor de economisire-creditare in domeniul locativ de la rambursarea unor sume reprezentand prima de stat si accesorii raport
depus
14. 304/20.05.2020 L276/2020 Proiect de Lege privind acordarea de masti pentru protectia cetatenilor romani de virusul Covid-19 la comisii
15. 349/04.06.2018 L646/2018 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.1/2011 a educatiei nationale respinsa
definitiv
16. 552/17.10.2018 L298/2018 Proiect de Lege privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor Lege 118/2019
17. 574/28.10.2019 L425/2019 Proiect de Lege privind organizarea si desfasurarea votului electronic la comisii
18. 600/28.10.2019 L473/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Lege 51/2020
19. 632/24.10.2018 L518/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata raport
depus
20. 660/31.10.2018 L427/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 Lege 186/2019
21. 666/31.10.2018 L566/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare pe ordinea de zi
22. 687/12.11.2018 L343/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.333/2006 privind infiintarea centrelor de informare si consiliere pentru tineri la comisii
23. 717/21.11.2018 L506/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice sesizare de
neconstitutionalitate
24. 727/28.11.2018 L565/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sanatate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburari din spectrul autist si cu tulburari de sanatate mintala asociate la comisii
25. 746/12.12.2018 L653/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, republicata pe ordinea de zi
26. BP912/24.12.2019 L148/2020 Propunere legislativa privind exonerarea clientilor bancilor de economisire-creditare in domeniul locativ de rambursarea unor sume reprezentand prima de stat si accesorii la Senat
27. BP96/25.02.2020   Propunere legislativa privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene la Senat
28. BP190/06.04.2020   Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca la Senat
29. BP194/07.04.2020   Propunere legislativa privind acordarea tichetelor de masa salariatilor aflati in somaj tehnic ca urmare a decretarii starii de sediu sau a starii de urgenta la Senat
30. BP216/22.04.2020   Propunere legislativa privind sprijinul pentru un trai decent in contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2 la Senat
31. BP440/03.06.2020   Propunere legislativa privind unele masuri de trecere a frontierei de stat a Romaniei si de facilitare a trecerii frontierei de catre lucratorii frontalieri

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 4 juin 2020, 17:41
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro