Curriculum Vitae
Comunicate de presă
Activitate parlamentară
2016-prezent (dep.)
2012-2016 (dep.)
inițiative legislative
întrebări și interpelări
moțiuni
luări de cuvânt în plen
votul electronic
declarație de avere
declarație de interese
2008-2012 (dep.)
2000-2004 (dep.)
www.carmenmoldovan.ro
 
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Legislatura 2012-2016 > Camera Deputaților > Carmen-Ileana Mihălcescu > Comunicate de presa Versiunea pentru printare


primit de la președintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic, doamna deputat Carmen Ileana Moldovan (Grup PSD)

Deputații PSD din Comisia pentru mediu și echilibru ecologic au votat, în ședința din data de 19 aprilie, pentru un raport de respingere al Proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, înregistrat la Camera Deputaților prin Pl-x 417/2015.

Proiectul urmărește asigurarea din bugetele locale a fondurilor financiare necesare realizării amenajamentelor pastorale, indiferent de formele de proprietate publice și/sau private ale suprafețelor de pajiști permanente cuprinse în aceste amenajamente. Guvernul nu susține acest act normativ, semnalând că nu au fost avute în vedere prevederile art.14 alin.5 din Legea nr.273/2006, potrivit cărora este necesară indicarea surselor de acoperire a majorării cheltuielilor bugetare. De asemenea, s-a ridicat problema creării unor premise pentru apariția de vicii de neconstituționalitate în raport cu art.120 din Constituție. Luându-se în calcul considerentele mai sus menționate, a fost propus și votat raportul de respingere al acestei inițiative legislative.
În cadrul aceleiași ședințe, Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice (Pl-x 148/2016) a primit un raport de respingere. Deputații din cadrul Comisiei pentru mediu au avut în vedere faptul că reglementarea administrării spațiilor verzi din intravilanul localităților se face conform Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și orice inițiativă de a proteja și reduce tăierile de arbori trebuie îndreptată în sensul modificării acestei legi.
De asemenea, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților (Pl-x 150/2016) a primit un raport de respingere.
Propunerea legislativă urmărește introducerea ariilor naturale protejate și a bunurilor patrimoniului natural în categoria spațiilor verzi, al definirii acestora, dar și a patrimoniului natural, precum și al prevederii modului de întreținere, protecție, menținere a sănătății fitosanitare și conservare a acestora.
Votul de respingere a fost motivat prin faptul că spațiile verzi din intravilanul localităților sunt în prezent protejate de OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și contravine astfel cu art.16 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conform căreia în procesul de legiferare este interzisă instituirea acelorași reglementări în mai multe articole sau alineate din același act normativ ori în două sau mai multe acte normative.
Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 4 iunie 2020, 18:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro