Curriculum Vitae
Press releases
Parliamentary activity
2016-present (dep.)
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
2008-2012 (dep.)
2000-2004 (dep.)
www.carmenmoldovan.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Carmen-Ileana Mihălcescu > Press releases Versiunea pentru printare


primit de la Comisia pentru mediu și echilibru ecologic

Comisia pentru mediu și echilibru ecologic și-a desfășurat lucrările în perioada 9-11 septembrie 2014.

Din numărul total de 21 membri ai Comisiei, în zilele de 9, 10 și 11 septembrie a.c, la lucrări au fost prezenți 20 deputați, fiind absentă: doamna deputat Pană Adriana-Doina (PSD).
La ședința din data de 9 septembrie a.c. au participat ca invitați: din partea Ministerului de Finanțe Publice: domnul Gyorgy Attila, secretar de stat și doamna Cașu Paula, șef birou; din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: domnul Teofil Gherlă, director și din partea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice: doamna Anne Jugănaru, secretar de stat.
Lucrările comisiei din data de 9 septembrie a.c. au fost conduse de doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, președintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte:

AVIZE

1. PL-x 369/02.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Legii petrolului nr.238/2004, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" -S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaza Naturale" Transgaz"-S.A.Mediaș și pentru modificarea unor acte normative

SESIZĂRI ÎN FOND

2. PL-x 364/02.09.2014 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene
3. PL-x 358/02.09.2014 Proiect de Lege privind ratificarea Convenției Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare și semnată de România la Kumamoto, la 10 octombrie 2013
La punctul 1 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, respectiva propunere legislativă a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

DIVERSE

În ședința din 9 septembrie a.c. doamna deputat Carmen Ileana Moldovan, președintele Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic a prezentat solicitarea primită din partea parlamentarilor aparținând Grupului Partidului Național Liberal de a demara procedurile în cadrul Comisiei în vederea invitării Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, domnul Attila Korodi și a Ministrului delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură, doamna Doina Adriana Pană, la o discuție cu membrii comisiei, oferind posibilitatea domnilor miniștri să prezinte raportul de activitate și strategia ministerelor pe care le coordonează.
Lucrările Comisiei din zilele de 10 și 11 septembrie a.c. s-au desfășurat în cadrul grupurilor de lucru constituite în vederea studierii proiectelor de lege și a altor documente înregistrate la Comisie.
Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 12 july 2020, 11:26
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro