Curriculum Vitae
Parliamentary activity
2008-2012 (dep.)
2004-2008 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
speaches
voting records
wealth declaration
interest declaration
1996-2000 (dep.)
1992-1996 (dep.)
1990-1992 (dep.)
 
You are here: Home page > Legislature 2004-2008 > Chamber of Deputies > Daniela Popa > Legislative proposals Versiunea pentru printare

Daniela POPA
Legislative proposals initiated in legislature 2004-2008

No. Recording no. Title Status
Ch.of Deputies Senate
1. 25/11.02.2008 L248/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995 Lege 144/2008
2. 62/25.02.2008 L797/2007 Propunere legislativa privind acordarea de bonuri valorice pentru sanatate respinsa
definitiv
3. 86/03.03.2008 L829/2007 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala Lege 236/2008
4. 87/03.03.2008 L798/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007 respinsa
definitiv
5. 88/03.03.2008 L799/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata respinsa
definitiv
6. 89/03.03.2008 L796/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
7. 90/03.03.2008 L795/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
8. 92/28.02.2007 L854/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
9. 92/03.03.2008 L831/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
10. 94/03.03.2008 L857/2007 Propunere legislativa privind etichetarea produselor care contin organisme modificate genetic respinsa
definitiv
11. 109/05.03.2007 L869/2006 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
12. 121/12.03.2008 L855/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 146/2007, privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme Dacia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357/25.05.2007 respinsa
definitiv
13. 142/17.03.2008 L780/2007 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare respins
definitiv
14. 161/08.04.2008 L835/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind cetatenia romana, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie 1991, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 respinsa
definitiv
15. 171/08.04.2008 L830/2007 Propunere legislativa privind acordarea titlului onorific de "Promotor al imaginii Romaniei" respinsa
definitiv
16. 199/02.04.2007 L954/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanta Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 Lege 244/2007
17. 202/25.05.2005 L136/2005 Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania Lege 221/2005
18. 211/10.04.2007 L421/2007 Propunere legislativa privind sustinerea invatamantului prescolar Lege 223/2008
19. 216/10.04.2007 L999/2006 Proiect de Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania Lege 223/2007
20. 226/08.06.2005 L150/2005 Propunere legislativa privind protectia sociala a femeilor casnice respinsa
definitiv
21. 254/05.05.2008 L956/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului Lege 257/2008
22. 256/05.05.2008 L53/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale respinsa
definitiv
23. 277/27.06.2005 L208/2005 Propunere legislativa privind obligativitatea inscrierii grupei sanguine si RH-ului in actul de identitate si permisul de conducere auto respinsa
definitiv
24. 294/12.05.2008 L54/2008 Propunere legislativa pentru completarea art.270 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial nr.418 din 15 mai 2006 respinsa
definitiv
25. 297/12.05.2008 L64/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate respinsa
definitiv
26. 298/12.05.2008 L115/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei respinsa
definitiv
27. 304/25.04.2007 L91/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar respins
definitiv
28. 305/25.04.2007 L1006/2006 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice respinsa
definitiv
29. 311/02.05.2007 L1011/2006 Proiect de Lege privind Programul de solidaritate sociala in favoarea pensionarilor cu venituri reduse respins
definitiv
30. 315/02.05.2007 L142/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea si alte drepturi banesti ale personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 334/2007
31. 317/02.05.2007 L98/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991, republicata respinsa
definitiv
32. 339/25.04.2006 L671/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv
33. 353/07.05.2007 L81/2007 Proiect de Lege pentru completarea art.15 din Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte respins
definitiv
34. 356/07.05.2007 L80/2007 Propunere legislativa privind imbunatatirea procedurii legislative respinsa
definitiv
35. 358/05.09.2005 L121/2005 Proiect de Lege pentru modificarea anexei la Legea fondului funciar nr.18/1991 Lege 358/2005
36. 382/09.05.2007 L149/2007 Proiect de Lege privind organizarea, functionarea si finantarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice " Gheorghe Ionescu-Sisesti" respins
definitiv
37. 386/17.06.2008 L133/2008 Proiect de Lege pentru abrogarea Capitolului II1 al Titlului VII din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal respins
definitiv
38. 389/17.06.2008 L83/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedura penala respinsa
definitiv
39. 397/17.06.2008 L199/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr.21/1991, republicata respinsa
definitiv
40. 403/02.05.2006 L691/2005 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului respinsa
definitiv
41. 404/02.05.2006 L680/2005 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respinsa
definitiv
42. 405/02.05.2006 L679/2005 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale respinsa
definitiv
43. 412/28.05.2007 L78/2007 Propunere legislativa pentru modificarea alineatului (5) al articolului 89 din Legea nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar respinsa
definitiv
44. 440/23.06.2008 L259/2008 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata Lege 270/2008
45. 443/23.06.2008 L232/2008 Propunere legislativa pentru Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri respinsa
definitiv
46. 444/23.06.2008 L260/2008 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor respinsa
definitiv
47. 476/17.05.2006 L600/2006 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic Lege 481/2006
48. 524/07.06.2006   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 187/1999 privind accesul la propriul dosar si desconspirarea securitatii ca politie politica retrasa
de catre initiator
49. 546/05.09.2007 L804/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
50. 547/05.09.2007 L805/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 128 din 12 iulie 1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
51. 560/24.09.2008 L420/2008 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" -S.A. respins
definitiv
52. 562/24.09.2008 L291/2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr.188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul functionarilor publici respinsa
definitiv
53. 594/08.10.2008   Propunere legislativa privind cooperarea intre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene clasata
cf. art.63 alin.5
din Constitutia republicata
54. 597/18.09.2007 L493/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
55. 641/11.09.2006 L812/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr.84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare Lege 480/2006
56. 666/08.10.2007 L429/2007 Proiect de Lege privind organizarea si functionarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare Lege 45/2009
57. 737/16.10.2006 L922/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Paza, cu modificarile si completarile ulterioare respinsa
definitiv
58. 746/05.11.2007 L474/2007 Propunere legislativa pentru completarea Ordonantei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor respinsa
definitiv
59. 764/12.11.2007 L476/2007 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice respinsa
definitiv
60. 776/25.10.2006 L954/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 142/2004 privind modificarea art.2 din Ordonanta Guvernului nr.66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961 procedura legislativa încetata
61. 860/13.11.2006 L751/2006 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii respinsa
definitiv
62. 877/10.12.2007 L733/2007 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 165 din 08 martie 2007 respinsa
definitiv
63. 891/17.12.2007 L475/2007 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 Lege 1/2009
64. 949/11.12.2006 L736/2006 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte respinsa
definitiv
65. BP632/11.10.2005 L116/2006 Propunere legislativa privind scutirea persoanelor fizice de la plata impozitului datorat bugetului de stat asupra bunurilor imobile afectate de fenomenele meteorologice deosebite produse in anul 2005 retrasa
de catre initiator
66. BP134/01.03.2006 L441/2006 Propunere legislativa privind completarea Legii nr.43/2003 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale la Senat
67. BP950/11.10.2006 L1007/2006 Propunere legislativa privind unele masuri de sprijinire a producatorilor din acvacultura retrasa
de catre initiator
68. BP578/05.06.2007 L606/2007 Propunere legislativa pentru modificarea art.48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulteriooare retrasa
de catre initiator
69. BP735/03.09.2007 L739/2007 Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar retrasa
de catre initiator
70. BP777/24.09.2008 B494/30.09.2008 Propunere legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari la Senat
71.   BP46/01.02.2006 Propunere legislativa privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European retrasa
de catre Senat
72.   BP500/01.10.2008 Propunere legislativa privind salarizarea functionarilor publici parlamentari si a personalului contractual din aparatul Parlamentului Romaniei retrasa
de catre Senat
73.   BP554/28.10.2008 Propunere legislativa privind modificarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A. retrasa
de catre Senat
74.   BP555/28.10.2008 Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 retrasa
de catre Senat

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 10 august 2020, 8:09
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro