Curriculum Vitae
Press releases
Photo gallery
Parliamentary activity
2020-present (sen.)
2012-2016 (dep.)
legislative initiatives
questions & interpellations
motions
speaches
voting records
Links:
www.alexandrunazare.ro
 
You are here: Home page > Legislature 2012-2016 > Chamber of Deputies > Alexandru Nazare > Press releases Versiunea pentru printare

primit de la domnul deputat Marian Neacșu (Grup PSD)
Camera Deputaților a adoptat miercuri, 13 aprilie, Proiectul de Lege privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, cunoscut ca legea “Casă contra credit”. Legea, menită să protejeze consumatorii români, a primit susținerea Grupului parlamentar al PSD, aflându-mă, la rândul meu, între deputații care au votat pentru adoptarea ei.


Noul act normativ le oferă debitorilor posibilitatea de a preda creditorilor imobilele ipotecate, în vederea stingerii obligațiilor asumate. Conform proiectului adoptat cu amendamente, programul Prima Casă nu intră în prevederile Legii dării în plată, pentru a nu afecta desfășurarea acestuia.

Actul normativ prevede că pentru stingerea creanței izvorând dintr-un contract de credit și a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite mai multe condiții: cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, să nu depășească echivalentul în lei a 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către BNR în ziua încheierii contractului de credit; creditul să fi fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, să fie garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință și consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.
Legea respectă principiul echilibrării riscurilor care reies din contractul de credit, precum și din devalorizarea bunurilor imobile și vizează atât contractele de credit aflate în derulare la momentul intrării în vigoare, cât și contractele încheiate după această dată.
Salut adoptarea acestei legi care constituie, în opinia mea, un real sprijin pentru români, având în vedere că foarte multe persoane care au contractat credite au ajuns în imposibilitate de plată și cu toate că imobilele cumpărate au fost valorificate în urma executării silite, au rămas încă datoare băncilor. Legea dării în plată restabilește echilibrul contractual, împărțind riscul între creditor și debitor, îndreptând astfel o situație profund inechitabilă.
Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 21 june 2021, 19:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro