Mihai SURPĂȚEANU
Curriculum Vitae

Date biografice

 • Data și locul nașterii: 01/08/1944, Craiova
 • Stare civilă: căsătorit,1 copil

Studii și specializări

 • 1951-1962 - școala elementară și liceul - Colegiul Național "Frații Buzești"
 • 1962-1968 - Facultatea de stomatologie - UMF "Carol Davila" București
 • 1972-1975 - specializare în chirurgie OMF în Centrul universitar București

Activitate profesională

 • nov. 1968 - mai 1970 - medic circ. sanit. Bechet - Dolj
 • iunie 1970 - sept. 1971 - medic circ. sanit. Brădești - Dolj
 • oct. 1971 - aug. 1972 - medic Pol. Stomat. "Brazda lui Novac" - Craiova
 • sept 1972 - sep. 1975 - medic rezident prin concurs în specialitatea chirurgie OMF
 • oct 1975 - prezent - medic primar chirurgie OMF; Șef clinică "Spitalul de urgență" Craiova
 • 1994 - doctor științe medicale
 • 1990 - 1995 - șef lucrări - concurs UMF Craiova
 • 1995 - 1998 - conf. univ. - concurs UMF Craiova
 • 1998 - prezent - prof. universitar UMF Craiova
 • din 2000 - conducător de doctorat

Funcții, activități într-un partid politic

 • 1978-1989 - membru PCR
 • febr. 2007 - dec. 2007 - membru PLD; după fuziune membru PD-L
 • prim vicepreședinte PD-L, organizația municipală Craiova

Funcții, activități într-o organizație din administrația publică centrală sau locală

 • 2000-2007 - președinte Soc. română de chirurgie oro-maxilo-facială
 • 2002-prezent - membru în consiliul director al Soc. române de chirurgie OMF

Activitate publicistică, științifică, în foruri academice

 • 152 articole în specialitatea medicală publicate sau susținute în consfătuiri, conferințe sau congrese naționale și internaționale
 • 5 cărți de specialitate publicate

Distincții, decorații

 • "evidențiat în munca sanitară" - 1978

Alte activități

 • director al Direcției sanitare Dolj - 1990-1991
 • prodecan - Facultatea de medicină generală - 1995-1998
 • decan - Facultatea de stomatologie UMF Craiova - 1998-2000
 • decan - Facultatea de stomatologie UMF Craiova - 2000-2004
 • decan - Facultatea de stomatologie UMF Craiova - 2004-2008
 • prodecan - Facultatea de stomatologie UMF Craiova - 2008-prezent
12.12.2008