Ioan STAN
Întrebari si interpelari adresate Guvernului în legislatura 2004-2008

 1. Interpelarea nr.1295B/28-03-2006
  Referitor la solicitarea inițiată de directorul general Emil Ursu al Complexului Muzeal "Bucovina" de a aduce la Suceava tezaurul "Cloșca cu puii de aur".

 2. Întrebarea nr.1305A/28-03-2006
  Aplicarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996.

 3. Întrebarea nr.1349A/05-04-2006
  Programul de sprijinire a Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit.

 4. Interpelarea nr.1401B/05-04-2006
  Licita'iile pentru achiziționarea lucrărilor publice de firme din afara țării.

 5. Interpelarea nr.1690B/23-05-2006
  Sprijin financiar guvernamental pentru finalizarea urgentă a lucrărilor de consolidare a clădirii Muzeului de Artă "Ion Irimescu" din mun.Fălticeni, jud.Suceava.

 6. Interpelarea nr.2269B/13-02-2007
  Referitor la valoarea punctului de pensie stabilit în anul 2006 față de anul 2004.

 7. Interpelarea nr.2270B/13-02-2007
  Sprijin Financiar guvernamental din fondul de rezervă bugetar aflat la dispoziția Guvernului, prin intermediul Ministerului Administrației și Internelor.

 8. Interpelarea nr.2271B/13-02-2007
  Alocarea sumei de 1 milion lei din fondurile de rezervă bugetare ale Ministerului Culturii și Cultelor.

 9. Interpelarea nr.2637B/28-03-2007
  Strategia Guvernului României privind Stoparea procesului de deșertificare.

 10. Interpelarea nr.2683B/24-04-2007
  Referitor la un proiect de modificare a modului de derulare a subprogramului curativ de oncologie pentru bolnavii de cancer.

 11. Interpelarea nr.2914B/11-09-2007
  Referitor la finanțarea lucrărilor noului Spital din Municipiul Fălticeni.

 12. Interpelarea nr.3033B/25-09-2007
  Sprijin financiar guvernamental pentru terminarea lucrărilor de consolidare și reparații a clădirii Muzeului de Artă "Ion Irimescu" din mun.Fălticeni, jud.Suceava.

 13. Interpelarea nr.3034B/25-09-2007
  Susținerea Proiectului de Hotărâre a Guvernului, inițiat de Prefectura Suceava și Consiliul Județean Suceava, în vederea obținerea de fonduri pentru continuarea lucrărilor de consolidare și reparații la Muzeul de Artă "Ion Irimescu" din mun.Fălticeni.

 14. Interpelarea nr.3112B/09-10-2007
  Referitor la pensionarii suceveni care și-au primit pensiile în luna septembrie 2007 cu o întârziere nejustificată de până la 10 zile.

 15. Interpelarea nr.3220B/13-11-2007
  Lipsa de profesionalism a funcționarilor de la Biroul Regional Nord-Est SAPARD Iași și haosul care domnește în această instituție.

 16. Interpelarea nr.3596B/27-02-2008
  Respectarea termenului de aplicare a Legii 181/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției naționale a Zonei Montane.

 17. Interpelarea nr.3597B/27-02-2008
  Despăgubirire pentru terenurile nerestituite proprietarilor.

 18. Interpelarea nr.3598B/27-02-2008
  Punerea în executare a prevederilor art.4 alin.(2) din Legea 37/2006 privind reorganizarea activității de protecție a plantelor și carantină fitosanitară, cu modificările și completările ulterioare.

 19. Interpelarea nr.3599B/27-02-2008
  Jaf cu terenurile fostelor IAS-uri în procesul de stabilire a dreptului de proprietate.

 20. Interpelarea nr.3604B/03-03-2008
  Produsele ecologice pot oferi României șansa de a fi pe Piața Europeană.

 21. Interpelarea nr.3874B/19-03-2008
  Abuzurile de putere exercitate de supermarketurile din România asupra producătorilor.

 22. Interpelarea nr.3889B/06-05-2008
  Situația din agricultura românească.

 23. Interpelarea nr.3925B/06-05-2008
  Retrocedarea terenurilor forestiere.

 24. Interpelarea nr.4337B/08-10-2008
  În campania agricolă din toamna anului 2008 suprafețele însămânțate cu grâu vor fi mai mici.

 25. Interpelarea nr.4338B/08-10-2008
  Colegiile agricole în stare de dezastru.

 26. Interpelarea nr.4339B/08-10-2008
  Nepăsare în acordarea salariilor medicilor veterinari concesionari.

 27. Interpelarea nr.4340B/08-10-2008
  Poliția rutieră din București în derivă.