Teodor Viorel MELESCANU
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 84/05.03.2018 L436/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar pe ordinea de zi
2. 85/05.03.2018 L437/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori la comisii
3. 119/24.03.2020 L43/2020 Propunere legislativa pentru completarea alin.(3) al art.16 din Legea nr.215/2016 privind ceremoniile oficiale la comisii
4. 122/24.03.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 la comisii
5. 129/13.03.2019 L709/2018 Proiect de Lege privind transparenta in domeniul lobby-ului si al reprezentarii intereselor la comisii
6. 131/13.03.2019 L24/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap la comisii
7. 164/28.03.2018 L435/2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului pe ordinea de zi
8. 177/29.04.2020 L101/2020 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investitii Spitalul Militar Regional “Mihail Kogalniceanu” la Secretarul
general
9. 192/29.04.2020 L104/2020 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii la Secretarul
general
10. 332/03.07.2019   Propunere legislativa pentru revizuirea Constitutiei Romaniei la comisii
11. BP650/19.09.2018 L709/2018 Propunere legislativa privind transparenta in domeniul lobby-ului si al reprezentarii intereselor la Senat