Curriculum Vitæ
Communiques de presse
Activité parlementaire
2016-present (dep.)
initiatives legislatives
questions et interpellations
motions
discours
vote
declaration de fortune
declaration d'interêts
2012-2016 (dep.)
Liens:
ion.cupa@cdep.ro
 
Vous êtes ici: Home > Législature 2016-présent > Chambre des Députés > Ion Cupa > Propositions législatives Versiunea pentru printare

Ion CUPA
Propositions legislatives lancees dans la legislature 2016-present

No. No. d'enregistrement Titre Statut
Ch.des Députés Senate
1. 41/17.02.2020 L595/2019 Proiect de Lege privind gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile la comisii
2. 57/26.02.2018 L507/2017 Proiect de Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei-S.A. la comisii
3. 62/17.02.2020 L598/2019 Proiect de Lege pentru modifcarea si completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice la comisii
4. 74/28.02.2018 L514/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul silvic Lege 112/2018
5. 84/05.03.2018 L436/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei Guvernului nr.13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar pe ordinea de zi
6. 85/05.03.2018 L437/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori la comisii
7. 89/12.03.2018 L383/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 Lege 246/2018
8. 129/13.03.2019 L709/2018 Proiect de Lege privind transparenta in domeniul lobby-ului si al reprezentarii intereselor la comisii
9. 157/20.03.2019 L76/2019 Propunere legislativa pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 la comisii
10. 163/25.03.2019 L53/2019 Propunere legislativa privind modificarea OUG nr.194/2002 privind regimul strainilor in Romania si OG nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania pe ordinea de zi
11. 213/16.04.2018 L102/2018 Propunere legislativa pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca pe ordinea de zi
12. 228/23.04.2018 L337/2018 Propunere legislativa pentru modificarea literei h1, alin.(2) al art.9 si a literei g1), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali la comisii
13. 236/23.04.2018 L506/2017 Proiect de Lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - S.A. si pentru modificarea unor acte normative raport
depus
14. 267/13.05.2020 L155/2020 Propunere legislativa pentru abrogarea unor dispozitii legale in domeniul subventionarii partidelor politice din legea nr.334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale la comisii
15. 315/01.07.2019 L323/2019 Proiect de Lege privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului Lege 220/2019
16. 316/01.07.2019 L324/2019 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea articolului 16 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.195/2005 privind protectia mediului Lege 219/2019
17. 332/03.07.2019   Propunere legislativa pentru revizuirea Constitutiei Romaniei la comisii
18. 337/02.09.2019 L247/2019 Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant Lege 19/2020
19. 346/30.05.2018 L237/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative Lege 310/2018
20. 365/16.09.2019 L606/2019 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare la comisii
21. 373/13.06.2018 L239/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciara în reexaminare
la Senat
22. 388/23.10.2017 L406/2017 Propunere legislativa pentru modificarea art.37 si art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor la comisii
23. 404/30.10.2017 L173/2017 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice Lege 158/2018
24. 406/03.07.2018 L238/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie sesizare de
neconstitutionalitate
25. 438/03.09.2018 L299/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr.238/2004 respins
definitiv
26. 478/19.09.2018 L209/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr.195/2005 privind protectia mediului la comisii
27. 489/26.09.2018 L310/2018 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii adoptiei nr.273/2004 pe ordinea de zi
28. 548/07.12.2017 L337/2017 Proiect de Lege privind semnalizarea corespunzatoare a drumurilor publice la nivel cu cale ferata pe ordinea de zi
29. 560/28.10.2019 L398/2019 Proiect de Lege privind organizarea si exercitarea profesiei de psihoterapeut in Romania la comisii
30. 660/31.10.2018 L427/2018 Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003 Lege 186/2019
31. BP650/19.09.2018 L709/2018 Propunere legislativa privind transparenta in domeniul lobby-ului si al reprezentarii intereselor la Senat
32. BP137/10.03.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic la Senat
33. BP138/10.03.2020   Proiect de Lege pentru completarea si modificarea Legii nr.155/2010 privind Politia Locala la Senat
34. BP160/12.03.2020   Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr.335/2007 la Senat
35. BP196/07.04.2020   Propunere legislativa privind unele masuri privind buna organizare si desfasurare a alegerilor locale din anul 2020 la Senat

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 28 mai 2020, 22:27
Téléphone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro