Comisie permanentă

Aprobare componență: 18.12.2000

Domenii de activitate

raporturile individuale de muncă (contractul individual de muncă, timpul de lucru, concediile, protecția muncii, sistemul de salarizare, jurisdicția muncii, statutul juridic al femeii salariate); raporturile colective de muncă (negocierea colectivă, contractul colectiv de muncă, jurisdicția conflictelor colective de muncă); statutul juridic al sindicatelor și al organizațiilor patronale; sistemul asigurărilor sociale (pensii, indemnizații, ajutor de șomaj, alocație de stat); asistența socială (ajutoare materiale, gratuități); ajutoare materiale pentru persoane defavorizate: bătrâni, persoane handicapate, minori și altele; problematica ocupării forței de muncă.

Activitate parlamentară

Calendar lunar ședințeDocumente: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Vizualizare

Pagina cu fotografii

Camera Deputaților

Legislatura 2000-2004

Comisia pentru muncă și protecție socială

Functia Deputatul Grupul
parlamentar
Membru al
comisiei din data
1. Președinte Dobrescu Smaranda PSD  
2. Vicepreședinți Ivănescu Paula Maria PD  
3. Secretari Mînzînă Ion PRM  
4.   Todoran Pavel PSD  
5. Membri Andrei Ioan PSD  
6.   Apostolescu Maria PRM  
7.   Barbu Gheorghe PD  
8.   Böndi Gyöngyike UDMR  
9.   Crișan Emil PRM  
10.   Iliescu Valentin Adrian PD  
11.   Kerekes Károly UDMR  
12.   Longher Ghervazen Minoritati 09.05.2002
13.   Marcu Grigore PSD 13.09.2004
14.   Mărăcineanu Adrian PRM  
15.   Mândroviceanu Vasile neafiliat  
16.   Motoc Marian-Adrian PSD 22.02.2001
17.   Popa Virgil PSD  
18.   Popescu Costel-Eugen PRM 05.02.2002
19.   Sârbu Marian PSD  
20.   Suditu Gheorghe PSD 22.02.2001

Fosti membri ai biroului comisiei

Functia Deputatul Grupul
parlamentar
Membru al biroului
pâna în data
1. Vicepreședinți Buzatu Dumitru PSD 30.06.2004

Fosti membri ai comisiei

Deputatul Grupul
parlamentar
Membru comisiei
din data pâna în data
1. Buzatu Dumitru PSD   30.06.2004
2. Cindrea Ioan PSD   12.01.2001
3. Crețu Corina PSD   10.01.2001
4. Enescu Nicolae PRM   05.02.2002
5. Pop Napoleon PNL 20.10.2003 11.10.2004
6. Stoian Mircea PRM 20.02.2001 26.02.2001
7. Stoica Valeriu PNL 04.03.2002 05.09.2002
8. Știrbeț Cornel PNL 27.03.2001 20.09.2001