Posturi vacante

Posturi vacante scoase la concurs

Camera Deputaților organizează în zilele de 08 și 24 august 2018 concurs pentru ocuparea unui post vacant din cadrul DEPARTAMENTULUI LEGISLATIV - DIRECȚIA PENTRU LUCRĂRILE ȘI SECRETARIATUL COMISIILOR - COMISIA COMUNĂ PERMANENTĂ A CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI SENATULUI PENTRU RELAȚIA CU UNESCO:

Posturi scoase la concurs
CONSILIER PARLAMENTAR - 1 post vacant durată determinată vezi detalii post
Condiții de participare
  • Cetățenie română;
  • Cunoașterea limbii române;
  • 18 ani împliniți;
  • Apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
  • Fără condamnări definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni nedemne de exercitarea unei funcții publice;
  • Nu ați desfășurat activități de poliție politică, astfel cum este definită de lege;
  • Nu ați fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
  • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
  • Vechime minimă în specialitate 3 ani;
Probele de concurs
consilier parlamentar
- Proba scrisă - 08.08.2018, ora 10:00
- Proba orală - 24.08.2018, ora 10:00
Bibliografia pentru concurs și tematica orientativă
Tematica si bibliografie consilier parlamentar

Înscrierea la concurs se face la sediul Camerei Deputaților din Palatul Parlamentului, între orele 10:00-12:00 pâna în data de 03.08.2018 .
Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretarul comisiei de concurs, telefon 021 4142134 sau interior 2134, apelabil din interiorul Palatului Parlamentului.

Pentru susținerea probei orale, candidații declarați ADMIS la proba scrisă, se vor prezenta în data de 24.08.2018, ora 09:30 la intrarea A3S2, cu cartea de identitate.

REZULTATELE CONCURSULUI
Candidat Selecție dosar Proba scrisă Proba orală Rezultat final
1. 213 ADMIS ADMIS
95.50
ADMIS
87.50
ADMIS
91.50
2. 217 ADMIS Respins
36.00
- Respins
3. 157 ADMIS Respins
13.87
- Respins
Probele concursului se notează cu puncte de la 1 la 100
Selecția de dosare a fost publicat în data de 06.08.2018
Rezultatul probei scrise a fost publicat în data de 10.08.2018
Rezultatul probei orale a fost publicat în data de 24.08.2018
Rezultatul final a fost publicat în data de 31.08.2018