Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei juridică, de disciplină și imunități din anul 2021
Comisia:Comisia juridică, de disciplină și imunități
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..157      >>

înregistrări găsite: 157
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 14.04.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 145/2019
Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
Industrii
Administrație
Tehnologia informației
2. - 14.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 145/2019
Proiect de Lege privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”
Industrii
Administrație
Tehnologia informației
3. 13.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 513/2014
Proiectul Legii de completare a Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
-
4. 13.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 358/2016
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
5. 13.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 463/2018
Proiect de Lege pentru modificarea articolelor 218 și 219 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
6. 12.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 702/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă
-
7. 12.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 66/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar
-
8. 12.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 263/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
9. 08.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 107/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr.210/1999
-
10. 08.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 466/2019
Propunere legislativă pentru abrogarea pct.2 de la litera A din Anexa nr.1, pentru completarea Anexei nr.2, precum și pentru modificarea pct.5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006
-
11. 08.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 112/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.2/2021 pentru completarea art.38 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Învățământ
Apărare
12. 08.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 123/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
13. 08.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 127/2021
Proiect de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019
-
14. 08.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 128/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în legătură cu proiectele nuclearo-energetice de la Cernavodă și în sectorul energiei nucleare civile din România, semnat la București, la 9 decembrie 2020 și la Upper Marlboro, la 4 decembrie 2020
-
15. 07.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 138/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"
-
16. 07.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 627/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar
-
17. 07.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 667/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.167/2020 privind unele măsuri pentru susținerea activității unor aeroporturi regionale, în contextul crizei economice generată de pandemia COVID-19 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.139/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societății "Compania națională de transporturi aeriene române – TAROM" - S.A. și Societății Blue Air Aviation - S.A. pentru compensarea pierderilor economice suferite în contextul pandemiei de COVID-19
-
18. 07.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 669/2020
Proiect de Lege pentru abrogarea art.I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative
-
19. 07.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 79/2021
Propunere legislativă pentru completarea art.12 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
20. 07.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 81/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.209/2020 privind modificarea art.IV alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale și pentru reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-CoV-2
-
21. 07.04.2021 AVIZ asupra PL nr. 115/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
-
22. 01.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 105/2010
Proiect de Lege privind insolvența persoanelor fizice
-
23. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 241/2018
Proiect de Lege pentru modificarea art.16 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
24. 31.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 470/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Buget
Administrație
Muncă
25. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 210/2020
Proiect de Lege privind organizarea și exercitarea profesiei de etolog
-
26. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 222/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
-
27. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 299/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000
-
28. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 332/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități în domeniul tineret și sport pentru înlăturarea efectelor negative ale suspendării activităților pe perioada stării de urgență
-
29. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 433/2020
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știință din România
-
30. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 472/2020
Proiect de Lege pentru completarea art.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
31. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 481/2020
Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale
-
32. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 520/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare
-
33. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 574/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile precum și unele măsuri de distribuire a acestora
-
34. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 593/2020
Proiect de Lege privind desființarea Universității Române de Științe și Arte „Gheorghe Cristea” din București
-
35. 31.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 621/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
-
36. 30.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 461/2020
Proiect de Lege privind completarea art.49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Buget
37. 30.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 466/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare
Buget
38. 23.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 33/2016
Propunere legislativă pentru modificarea articolelor 218-222 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
-
39. 23.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 137/2018
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.233/2016 privind parteneriatul public-privat
Industrii
40. 22.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 574/2015
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală și a Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
41. 22.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 190/2017
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
42. 22.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 108/2021
Proiect de Lege privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
-
43. 18.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 377/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.107 alin.(1) din Legea nr.46/2008 - Codul silvic
Agricultură
44. 18.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 594/2019
Proiect de Lege privind intabularea dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară în baza posesiei înregistrate în Registru Agricol sau a procesului verbal de punere în posesie în urma reconstituirii dreptului de proprietate
Agricultură
45. 16.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 544/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art.137 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice
Tehnologia informației
46. 16.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 39/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan
Agricultură
47. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 686/2009
Proiect de Lege privind declararea de utilitate publică a terenurilor situate în București, zona "Parcul Tineretului"
-
48. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 487/2014
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.96 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
49. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 142/2015
Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/3004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Tehnologia informației
50. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 430/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
51. 10.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 439/2017
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
52. 08.03.2021 AVIZ asupra PL nr. 666/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.163/2020 pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii
-
53. 08.03.2021 HOTARARE privind vacantarea locului de deputat al domnului Ionuț Sorin BANCIU -
54. 04.03.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 581/2010
Propunere legislativă privind organizarea activității de lobby
-
55. 04.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 484/2020
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr.23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
Buget
Industrii
56. 04.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 40/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României
Apărare
57. 04.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 85/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.206/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.22 alin.(1) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice de punere în aplicare a prevederilor acesteia
Apărare
58. 03.03.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 433/2009
Propunere legislativă de modificare și completare a art.82¹ din Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
-
59. 03.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 288/2010
Propunere legislativă privind insolvența persoanelor fizice
-
60. 03.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 739/2011
Proiect de Lege privind reglementarea activităților de lobby în România
-
61. 03.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 516/2014
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapozițiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat
-
62. 03.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 527/2014
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
63. 03.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 526/2015
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
64. 03.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 327/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2020 pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare
-
65. 03.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 388/2020
Proiect de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
66. 02.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 682/2018
Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
67. 02.03.2021 RAPORT asupra PL nr. 90/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.96 din Ordonanța de urgență nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Industrii
Apărare
68. 01.03.2021 asupra PL nr. 373/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară
-
69. 01.03.2021 asupra PL nr. 406/2018
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
-
70. 26.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 39/2020
Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018
-
71. 26.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 98/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom, adoptată la Bruxelles
-
72. 25.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 109/2021
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021
-
73. 24.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 2/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.215/2020 privind adoptarea unor măsuri în materia alcătuirii completurilor de judecată în apel
-
74. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 65/2021
Proiect de Lege pentru instituirea anului 2021 - ”Anul Tudor Vladimirescu” și declararea lui Tudor Vladimirescu și a Ecaterinei Teodoroiu, drept eroi ai națiunii române
-
75. 23.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 111/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021
-
76. 22.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 150/2015
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedură Penală
-
77. 22.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 85/2016
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 privind Codul penal
-
78. 22.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 461/2018
Proiect de Lege privind combaterea și prevenirea actelor cu caracter pedofil și a infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale ale persoanelor
-
79. 22.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 626/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal
-
80. 22.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 216/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.218 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
81. 22.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 226/2020
Proiect de Lege privind completarea Legii nr.370/2004 privind alegerea Președintelui României
-
82. 22.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 530/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României
-
83. 22.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 576/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"
-
84. 22.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 648/2020
Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operațiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore
-
85. 22.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 3/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19
-
86. 17.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 302/2018
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București
-
87. 17.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 318/2020
Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Federației Române de Rugby
-
88. 17.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 566/2020
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora
-
89. 17.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 579/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor
-
90. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 4/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari
-
91. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 14/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
-
92. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 18/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.178/2020 pentru modificarea Legii nr.84/1992 privind regimul zonelor libere
-
93. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 38/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene
-
94. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 44/2021
Proiect de Lege privind impozitarea zero a industriei HoReCa
-
95. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 47/2021
Proiect de Lege pentru completarea art.8 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
96. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 69/2021
Proiect de Lege pentru declararea zilei de 10 august drept Ziua națională a demnității cetățenilor români, a luptei împotriva corupției, abuzurilor și injustiției
-
97. 17.02.2021 AVIZ asupra PL nr. 71/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin pentru structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din bugetul de stat
-
98. 16.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 206/2017
Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanței de urgență nr.13/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal și a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
-
99. 16.02.2021 RAPORT asupra PL nr. 606/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
Egalitatea de șanse

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 19 aprilie 2021, 3:24
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro