Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din anul 2021
Comisia:Comisia pentru buget, finanțe și bănci
Documente: din anul 2021

1..99 | 100..146      >>

înregistrări găsite: 146
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 27.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 323/2021
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
-
2. 27.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 345/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.45/2021 privind acordarea unor gratuități anumitor categorii de participanți la Campionatul European de Fotbal 2020
-
3. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 391/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.75/2021 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie și de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României și executarea serviciilor de digitizare și actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în perioada 2021-2030
-
4. 27.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 408/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, în sprijinul unei mobilități cu emisii scăzute, de abrogare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic și a Legii nr.37/2018 privind promovarea transportului ecologic
-
5. 27.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 444/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
Industrii
Administrație
6. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 254/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale
Juridică
7. 25.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 353/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/2021 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Muncă
8. 22.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 8/2018
Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal
-
9. 22.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 352/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
-
10. 22.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 386/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.62/2021 pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății primei tranșe din cotizația României la bugetul instrumentului financiar al UE „Instrumentul European pentru Pace (EPF)”, aferente anului 2021
-
11. 22.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 394/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea plății contribuției financiare pentru participarea Centrului Național al Cinematografiei la Asociația Directorilor Agenției Europene de Film - EFAD, precum și pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
12. 22.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 401/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic și Sportiv Român și Comitetului Național Paralimpic
-
13. 22.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 461/2021
Propunere legislativă privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului
-
14. 22.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.10.2021, 21.10.2021
-
15. 19.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 71/2021
Proiect de Lege privind unele măsuri de sprijin financiar pentru structurile sportive de interes general și național puternic afectate în contextul crizei COVID-19, acordate de la administrația publică centrală sau locală, fonduri nerambursabile și din bugetul de stat
-
16. 19.10.2021 Aviz comun consultativ cu privire la audierea domnului Dragos Nicolae Pisalru, candidat la funcția de ministru al finantelor -
17. 19.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.10.2021, 14.10.2021
-
18. 14.10.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 238/2018
Propunere legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol
-
19. 14.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 319/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.2 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
Industrii
20. 14.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 208/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale
-
21. 14.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 332/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.II pct.9 și art.III din Legea nr.295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare
-
22. 14.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 365/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
23. 13.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 06.10.2021, 07.10.2021
-
24. 07.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 489/2020
Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii -"IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE"
Economică
25. 07.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 576/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE"
Economică
26. 06.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 76/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.81/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum și pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele și sub-sectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice
Economică
27. 06.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 340/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Contractului de finanțare (Spitalul Regional de Urgență Iași - COVID-19), între România și Banca Europeană de Investiții, semnat la București și la Luxemburg, la 20 aprilie 2021
-
28. 06.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 341/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile în România) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 mai 2021
-
29. 06.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 342/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Finanțare adițională pentru Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunățirea calității și eficienței sistemului sanitar) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 11 iunie 2021
-
30. 06.10.2021 RAPORT asupra PL nr. 343/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Convenției multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, deschisă spre semnare și semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017
-
31. 05.10.2021 AVIZ asupra PL nr. 335/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Jandarmeriei Române la Comisia Internațională de Salvare Alpină, precum și pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
-
32. 04.10.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.09.2021, 30.09.2021
-
33. 28.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 86/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar
-
34. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 137/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.12/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
35. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 191/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice
-
36. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 211/2021
Proiect de Lege privind declararea zilei de 15 mai ca ”Ziua picturii naționale"
-
37. 28.09.2021 AVIZ asupra PL nr. 346/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.46/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr.178/2002 și a Regulamentului (CE) nr.1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului
-
38. 23.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 21.09.2021, 23.09.2021
-
39. 22.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 355/2020
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și pentru completarea Legii nr.170/2010 privind impozitul specific unor activități
-
40. 16.09.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.09.2021, 09.09.2021
-
41. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 209/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice
Muncă
42. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 256/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2021 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul garantării creanțelor salariale
Muncă
43. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 310/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului, semnat la Bruxelles, la 27 ianuarie 2021 și 8 februarie 2021, între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Ungaria, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă și Republica Finlanda de modificare a Acordului privind transferul și mutualizarea contribuțiilor la Fondul unic de rezoluție, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014
-
44. 15.09.2021 RAPORT asupra PL nr. 311/2021
Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenției între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997
-
45. 07.09.2021 Nota la raportul depus Plx 190/2021 -
46. 30.08.2021 RAPORT asupra PL nr. 348/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.38/2019 privind modificarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru modificarea și completarea Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
Administrație
Muncă
47. 26.08.2021 RAPORT DE ÎNLOCUIRE asupra PL nr. 639/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
48. 26.08.2021 RAPORT asupra PL nr. 190/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
49. 22.07.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.07.2021, 06.07.2021, 07.07.2021, 08.07.2021
-
50. 08.07.2021 RAPORT asupra PL nr. 639/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
-
51. 08.07.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 29.06.2021, 30.06.2021
-
52. 07.07.2021 RAPORT asupra PL nr. 281/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale
Administrație
53. 06.07.2021 RAPORT asupra PL nr. 462/2019
Proiect de Lege pentru înființarea Autorității Vamale Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
54. 30.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.06.2021
Tehnologia informației
55. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 82/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.89/2019 pentru modificarea art.51 1 alin.(1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice și modificarea unor acte normative
-
56. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 507/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România
Administrație
57. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 26/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
-
58. 29.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 162/2021
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum și pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor și a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului
Juridică
59. 28.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.06.2021, 17.06.2021
-
60. 17.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.06.2021, 10.06.2021
-
61. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 427/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor prevederi din Legea nr.75/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
Industrii
62. 15.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 580/2020
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.143/2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 aprobată prin art.II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.42/2020
Industrii
63. 15.06.2021 -
64. 15.06.2021 -
65. 14.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.06.2021
-
66. 10.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 457/2017
Proiect de Lege privind funcționarea Băncii de Dezvoltare a României - EximBank S.A.
Juridică
67. 10.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 57/2018
Proiect de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.
Juridică
68. 04.06.2021 RAPORT asupra PL nr. 539/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2019 pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
-
69. 04.06.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.05.2021, 20.05.2021
-
70. 28.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 116/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori
Juridică
71. 26.05.2021 Aviz comun asupra audierii candidatilor propusi pentru ocuparea functiilor vacante de presedinte si vicepresedinte in cadrul Plenului Consiliului Concurentei Economică
Industrii
72. 20.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 262/2020
Propunerea legislativă pentru modificarea art.234 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
73. 20.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 627/2020
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar
-
74. 19.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 135/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale
Economică
Industrii
75. 18.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 114/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19, precum și privind unele măsuri fiscale
Industrii
76. 18.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 140/2021
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă și abrogarea art.X alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
Învățământ
77. 13.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 550/2017
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
78. 13.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 481/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
-
79. 13.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 533/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
-
80. 13.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.05.2021, 13.05.2021
-
81. 12.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 25/2017
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
-
82. 12.05.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 470/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/2019 pentru completarea art.61 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ
Administrație
Muncă
Juridică
83. 12.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 480/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
-
84. 12.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 482/2019
Proiect de Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul competenței de control a Ministerului Finanțelor Publice și modificarea și completarea unor acte normative
-
85. 12.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 605/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență
Muncă
86. 07.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 04.05.2021, 06.05.2021
-
87. 05.05.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.04.2021, 29.04.2021
-
88. 04.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 182/2020
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal
-
89. 04.05.2021 RAPORT asupra PL nr. 27/2021
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.188/2020 privind unele măsuri temporare necesare pentru exercitarea funcției de conducător al compartimentului financiar contabil din administrația publică centrală
Muncă
90. 23.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.04.2021, 21.04.2021, 22.04.2021
-
91. 20.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 621/2020
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
Învățământ
92. 15.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 153/2018
Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanțarea Programului "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava"
-
93. 15.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 212/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea art.30 din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României
-
94. 15.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 499/2019
Proiect de Lege privind preluarea de către bugetul de stat a datoriilor aferente implementării "Programului Utilități și Mediu la standarde europene" în județul Suceava
-
95. 15.04.2021 RAPORT SUPLIMENTAR asupra PL nr. 14/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
-
96. 15.04.2021 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.04.2021, 14.04.2021, 15.04.2021
-
97. 13.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 16/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.176/2020 pentru modificarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță
-
98. 13.04.2021 RAPORT asupra PL nr. 121/2021
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr.1/2011, precum și a altor acte normative
Sănătate
99. 09.04.2021 asupra PL nr. 130/2020
Proiect de Lege pentru acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice
-

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 28 octombrie 2021, 16:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro