Resurse parlamentare
Sunteti în sectiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2012
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2012

1..99 | 100..111      >>

înregistrări găsite: 111
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 13.12.2012 RAPORT asupra PL nr. 368/2007
Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparținând cultelor religioase ortodox și greco-catolic din România
Juridică
2. 23.11.2012 RAPORT asupra PL nr. 854/2010
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Juridică
3. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 169/2012
Proiect de Lege privind completarea art.1 al Ordonanței nr.137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
Juridică
4. 31.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 422/2012
Propunere legislativă pentru completarea articolului 7 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
Buget
5. 29.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.10.2012
-
6. 29.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.10.2012
-
7. 29.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.10.2012
-
8. 29.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.10.2012
-
9. 29.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 22.10.2012
-
10. 29.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 22.10.2012
-
11. 11.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.10.2012
-
12. 11.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.10.2012
-
13. 03.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 792/2010
Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la demnități și funcții publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere ale regimului comunist
Juridică
14. 03.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.09.2012
-
15. 03.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.09.2012
-
16. 03.10.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.09.2012
-
17. 03.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.09.2012
-
18. 03.10.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.09.2012
-
19. 02.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 657/2011
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor
Juridică
20. 01.10.2012 RAPORT asupra PL nr. 49/2008
Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953-Codul familiei
Juridică
21. 26.09.2012 RAPORT asupra PL nr. 117/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
-
22. 26.09.2012 Proiect de opinie asipra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor. E 36/2012-Strategia UE pentru perioada 2012-2016 in vederea eradicarii traficului de persoane(COM(2012)286) -
23. 20.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 11.09.2012
-
24. 20.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 11.09.2012
-
25. 20.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.09.2012
-
26. 20.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.09.2012
-
27. 19.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 239/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, Legii nr.550 din 2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și Legii nr.155/2010, Legea poliției locale
-
28. 19.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 319/2012
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.13/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea și completarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
-
29. 13.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 276/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
-
30. 13.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 305/2012
Propunere legislativă privind interzicerea activității de cerșetorie
-
31. 13.09.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.09.2012
-
32. 13.09.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.09.2012
-
33. 12.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 275/2012
Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.c) din Legea nr.178/1997, cu modificările și completările ulterioare
-
34. 12.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 306/2012
Propunere legislativă pentru reglementarea pentru reglementarea unor măsuri privind cerșetoria
-
35. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 277/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr.215/2001 și a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali
-
36. 11.09.2012 AVIZ asupra PL nr. 316/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
-
37. 28.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 27.06.2012
-
38. 28.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 27.06.2012
-
39. 27.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 251/2012
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2012 privind unele măsuri în domeniul cultural
-
40. 27.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 263/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
-
41. 27.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 271/2012
Propunere legislativă pentru modificarea art.15, alin.(1) din Legea nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
42. 26.06.2012 Audierea unor candidati propusi pentru ocuparea a dou? functii de membru al Colegiului director al Consiliului National pentru Combaterea Discrimin?rii pentru câte un mandat de 5 ani si ocuparea unei functii pentru restul de mandat r?mas vacant în urma unei demisii -
43. 25.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 18.06.2012
-
44. 25.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 18.06.2012
-
45. 19.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 14.06.2012
-
46. 19.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 14.06.2012
-
47. 19.06.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.06.2012
-
48. 19.06.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.06.2012
-
49. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 143/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
50. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 157/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare
-
51. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 167/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2005 privind operaționalizarea Direcției generale anticorupție din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
-
52. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 173/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator
-
53. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 202/2012
Proiect de Lege privind declararea zilei de 30 noiembrie Ziua Sfântului Andrei "Ocrotitorul României" ca Sărbătoarea Creștinării Poporului Român
-
54. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 204/2012
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată
-
55. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 210/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii 53/2003 - Codul Muncii, republicată
-
56. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 220/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
-
57. 14.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 226/2012
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
58. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 168/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.14 din 09.01.2003 - Legea partidelor politice
-
59. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 182/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia
-
60. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 191/2012
Proiect de Lege privind completarea art.28 al Legii nr.340/2004
-
61. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 200/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
62. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 206/2012
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
-
63. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 207/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Decretului-Lege nr.118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
64. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 213/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate
-
65. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 217/2012
Propunere legislativă privind colectarea și stocarea datelor necesare identificării clienților serviciilor de comunicații electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite
-
66. 13.06.2012 AVIZ asupra PL nr. 233/2012
Propunere legislativă privind protecția minorilor împotriva presei cu conținut indecent
-
67. 16.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.2012
-
68. 16.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2012
-
69. 16.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.05.2012
-
70. 16.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.05.2012
-
71. 15.05.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 08.05.2012
-
72. 15.05.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 08.05.2012
-
73. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 100/2012
Proiect de Lege privind protecția copiilor ai căror părinți sunt plecați temporar în străinătate
-
74. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 104/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopției
-
75. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 107/2012
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
-
76. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 108/2012
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2003 a drepturilor pacientului
-
77. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 115/2012
Proiect de Lege privind completarea art.108 din Legea nr.188/1999
-
78. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 116/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.67din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată
-
79. 08.05.2012 AVIZ asupra PL nr. 121/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii
-
80. 26.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.02.2012
-
81. 26.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.02.2012
-
82. 26.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.04.2012
-
83. 26.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.04.2012
-
84. 26.04.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 24.04.2012
-
85. 26.04.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 24.04.2012
-
86. 25.04.2012 Proces verbal asupra Pachetului privind protectia datelor cu caracter personal -
87. 25.04.2012 Proces verbal privind conformarea cu principiul subsidiaritatii al propunerii de Regulament al Consiliului privind exercitarea dreptului de a desfasura actiuni colective in cadrul libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii - COM(2012) 130. -
88. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 63/2012
Proiect de Lege privind reproducerea umană asistată medical cu terț donator
-
89. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 65/2012
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.21 din Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
-
90. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 72/2012
Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite
-
91. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 73/2012
Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
-
92. 24.04.2012 AVIZ asupra PL nr. 81/2012
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
-
93. 29.03.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 26.03.2012
-
94. 29.03.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 26.03.2012
-
95. 29.03.2012 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 20.03.2012
-
96. 29.03.2012 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 20.03.2012
-
97. 22.03.2012 Proces verbal - E 17/2012-s -
98. 13.03.2012 Proces verbal asupra Propunerii de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date(Regulament general privind protectia datelor)[COM(2012)11] -
99. 13.03.2012 Proces verbal referitor la Propunerea de Dircectiva a Parlamentului European si Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, identificarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si la libera circulatie a acestor date[COM(2012)10] -

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti marți, 4 octombrie 2022, 13:29
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro