Resurse parlamentare
Sunteți în secțiunea: Prima pagina > Proceduri parlamentare > Documentele comisiilor Versiunea pentru printare
Documentele Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale din anul 2019
Comisia:Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Documente: din anul 2019

1..99 | 100..199 | 200..234      >>

înregistrări găsite: 234
Nr.
Crt.
PDF Data Titlu Comun
cu
comisia
1. 12.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 10.09.2019
-
2. 12.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 10.09.2019
-
3. 11.09.2019 RAPORT asupra PL nr. 356/2019
Proiect de Lege privind înfiintarea Muzeului National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din România
-
4. 11.09.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 03.09.2019
-
5. 11.09.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 03.09.2019
-
6. 10.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 278/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.257 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
7. 10.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 337/2019
Proiect de Lege privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
-
8. 10.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 340/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
-
9. 10.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 343/2019
Propunere legislativă pentru completarea și modificarea Legii 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii
-
10. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 262/2019
Propunere legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
11. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 292/2019
Propunere legislativă privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputați și senatori și senatori, judecători și procurori, personalul auxiliar de specialitare al instanțelor judecătorești și al parchetelor, polițiști, funcționari publici cu statul special, funcționari publici parlamentari, membrilor corpului diplomatic și consular al României, membrilor Curții Constituționale și a personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România
-
12. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 293/2019
Propunere legislativă privind modificarea alin.(1) al art.30 din Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
-
13. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 294/2019
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii corupției, semnat la 19 decembrie 2018, la Chișinău
-
14. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 300/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
15. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 301/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.30/2019 privind reorganizarea Ministerului Economiei în scopul exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea unor acte normative
-
16. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 302/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru modificarea Legii - cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
17. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 304/2019
Proiect de Lege privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative
-
18. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 311/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea articolului 5 al Ordonanței de urgență a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
-
19. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 312/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
-
20. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 314/2019
Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) al art.154 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal
-
21. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 317/2019
Proiectul Legii modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011
-
22. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 318/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
-
23. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 319/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.7 și 10 din Legea nr.102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare
-
24. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 320/2019
Proiect de Lege privind reglementarea cumulului pensiilor cu câștigul salarial
-
25. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 324/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
-
26. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 326/2019
Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educație și cultură media" în învățământul preuniversitar
-
27. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 327/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
28. 03.09.2019 AVIZ asupra PL nr. 328/2019
Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
-
29. 03.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 285/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - Republicată
-
30. 02.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 283/2019
Propunere legislativă privind completarea Ordonanței Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
31. 02.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 284/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015
-
32. 02.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 286/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.14 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului
-
33. 02.07.2019 AVIZ asupra PL nr. 287/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
34. 27.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 238/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
35. 27.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 273/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.55 alin.(6) lit.d) din Legea responsabilității fiscal-bugetare 69/2010
-
36. 27.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 275/2019
Propunere legislativă privind completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României nr.339/18.05.2012
-
37. 27.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 276/2019
Propunere legislativă privind protecția operatorilor economici împotriva abuzurilor instituțiilor statului
-
38. 27.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 280/2019
Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.29/2019 privind modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală, precum și pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și a referendumului național din 26 mai 2019
-
39. 27.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 281/2019
Propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare și de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
-
40. 27.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 282/2019
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului și publicității imobiliare
-
41. 27.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 291/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
42. 27.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 25.06.2019
-
43. 27.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 25.06.2019
-
44. 27.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 19.06.2019
-
45. 27.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 19.06.2019
-
46. 26.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 248/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.65 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
47. 26.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 271/2019
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018, la Tokyo
-
48. 25.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 290/2019
Proiect de Lege privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
-
49. 13.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 12.06.2019
-
50. 13.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 12.06.2019
-
51. 13.06.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 05.06.2019
-
52. 13.06.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 05.06.2019
-
53. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 249/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și a altor acte normative
-
54. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 252/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative
-
55. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 253/2019
Proiect de Lege pentru completarea art.21 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
56. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 254/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
-
57. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 255/2019
Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 1 al articolului 64 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
-
58. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 258/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
59. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 261/2019
Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de parteneriat și cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, semnat la Bruxelle, la 19 octombrie 2018
-
60. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 264/2019
Proiect de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, participant la misiuni și acțiuni militare sau la alte operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, precum și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat
-
61. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 265/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat
-
62. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 269/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare
-
63. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 270/2019
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
64. 12.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 274/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
65. 11.06.2019 RAPORT asupra PL nr. 704/2018
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare
Juridică
66. 05.06.2019 AVIZ asupra PL nr. 236/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională
-
67. 30.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 28.05.2019
-
68. 30.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 28.05.2019
-
69. 28.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 233/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.207 și 213 din Legea educației naționale nr.1/2011
-
70. 28.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 242/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.27/2019 pentru completarea art.230 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
-
71. 28.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 245/2019
Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, precum și a Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
72. 15.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 23.04.2019
-
73. 15.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 23.04.2019
-
74. 15.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 13.05.2019
-
75. 15.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 13.05.2019
-
76. 14.05.2019 Proiect de opinie asupra Comunicarii Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - Raport privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor pana in 2020-COM(2018)785 -
77. 13.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 230/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale
-
78. 13.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 231/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
-
79. 13.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 232/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a Educației Naționale
-
80. 08.05.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 07.05.2019
-
81. 08.05.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 07.05.2019
-
82. 07.05.2019 AVIZ asupra PL nr. 235/2019
Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum și pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare
-
83. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 178/2019
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității
-
84. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 210/2019
Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educației naționale
-
85. 23.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 229/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene
-
86. 22.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 177/2019
Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
-
87. 17.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 15.04.2019
-
88. 17.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 15.04.2019
-
89. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 214/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.13/2019 pentru completarea Legii nr.176/2018 privind internshipul
-
90. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 216/2019
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene
-
91. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 218/2019
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
92. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 221/2019
Propunere legislativă privind modificarea Legii cetățeniei române nr.21/1991
-
93. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 225/2019
Proiect de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
-
94. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 226/2019
Proiect de Lege privind statutul polițistului local
-
95. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 227/2019
Proiect de Lege pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
96. 15.04.2019 AVIZ asupra PL nr. 228/2019
Propunere legislativă pentru modificarea art.1 al Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război
-
97. 11.04.2019 SINTEZA
lucrarilor Comisiei din 09.04.2019
-
98. 11.04.2019 PROCESUL VERBAL
al lucrarilor Comisiei din 09.04.2019
-
99. 09.04.2019 RAPORT asupra PL nr. 705/2018
Propunere legislativă pentru protecția minorilor și a tinerilor aflați în dificultate, din centrele de ocrotire aflate în administrația Statului
Muncă

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 17 septembrie 2019, 2:00
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro